580/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

az energia-áremelkedés hatásai enyhítése érdekében meghozott első intézkedés keretében a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény helyi önkormányzatok támogatására vonatkozó egyes rendelkezéseinek a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) rendelkezéseit az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) A Kvtv. 39. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a Kormány a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit a Kvtv. 2. melléklete és a Kvtv. 3. melléklet 2.1.7. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása jogcím, 2.1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása jogcím, 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcím, 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása jogcím, 2.3.2. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása jogcím és 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcím szerint állapítja meg.

(2) A Kvtv. 43. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a Kvtv. 2. melléklete, a Kvtv. 3. melléklet 2.1.7. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása jogcím, 2.1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása jogcím, 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcím, 2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása jogcím, 2.3.2. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása jogcím, 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcím és a 6.3. pont e) és k) alpontja szerinti támogatás folyósítása nettó finanszírozás keretében történik.

3. § (1) A Kvtv. 2. mellékletében foglaltaktól eltérően a Kvtv. 2. melléklet 1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása jogcímen biztosított támogatás mellett az önkormányzatok által nyújtott adatszolgáltatás alapján az államháztartásért felelős miniszter az e rendelet kihirdetését követő napig a Kvtv. 2. melléklet 1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása jogcímen a 0 lakosságszámú települési önkormányzat kivételével a 10 000 lakos alatti önkormányzatok számára, az önkormányzatok egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képessége figyelembevétele mellett kiegészítő támogatásról dönt.

(2) A Kvtv. 2. mellékletében foglaltaktól eltérően az önkormányzatok által a Kvtv. 2. melléklet 1.6. pont szerinti tájékoztató és értesítő alapján kezdeményezett évközi előirányzat-módosítások alapján az államháztartásért felelős miniszter az (1) bekezdés szerinti döntését módosíthatja.

(3) A Kvtv. 2. mellékletében foglaltaktól eltérően az (1) bekezdés szerinti támogatás szempontjából kizárólag a "Közvilágítás" kormányzati funkción elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

4. § (1) A Kvtv. 2. mellékletében foglaltaktól eltérően a Kvtv. 2. melléklet 1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás jogcímen biztosított támogatás mellett az önkormányzatok által nyújtott adatszolgáltatás alapján az államháztartásért felelős miniszter az e rendelet kihirdetését követő napig a Kvtv. 2. melléklet 1.2.1.3. Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás jogcímen a 0 lakosságszámú települési önkormányzat kivételével a 10 000 lakos alatti önkormányzatok számára, az önkormányzatok egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képessége figyelembevétele mellett kiegészítő támogatásról dönt.

(2) A Kvtv. 2. mellékletében foglaltaktól eltérően az önkormányzatok által a Kvtv. 2. melléklet 1.6. pont szerinti tájékoztató és értesítő alapján kezdeményezett évközi előirányzat-módosítások alapján az államháztartásért felelős miniszter az (1) bekezdés szerinti döntését módosíthatja.

5. § A Kvtv. 2. melléklet 12.3. pontjában foglaltaktól eltérően a polgármesteri tisztség betöltésének módját az OSAP-jelentés 1621 "Önkormányzati törzsadattár" 2022. évi adatgyűjtése szerint kell figyelembe venni.

6. § A Kvtv. 2. mellékletében foglaltaktól eltérően nem kell alkalmazni a 3.11. pont, 13.3.2. pont és 21.1.8. pont rendelkezéseit.

7. § A Kvtv. 2. mellékletében foglaltaktól eltérően az 1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás jogcímen, az 1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás jogcímen és az 1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás jogcímen az önkormányzatok energiaár-emelkedése miatti többletkiadásaihoz kizárólag a 10 000 lakos alatti önkormányzatok számára, a 0 lakosságszámú települési önkormányzat kivételével, az önkormányzatok egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képessége figyelembevétele mellett dönt a támogatás összegéről.

8. § (1) A Kvtv. 3. mellékletében foglaltaktól eltérően a 2.1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása jogcímen az önkormányzatok által készített menedzsment terv alapján a Miniszterelnökséget vezető miniszter Budapest Főváros Önkormányzata és a 10 000 lakos feletti önkormányzatok számára, az önkormányzatok egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képessége figyelembevétele mellett 2023. január 10-éig dönt a támogatás összegéről.

(2) A Kvtv. 3. mellékletében foglaltaktól eltérően az (1) bekezdés szerinti támogatás szempontjából a kötelező önkormányzati feladatokkal összefüggésben felmerülő, energiaár-emelkedés miatti kiadások vehetők figyelembe.

(3) A Kvtv. 3. mellékletében foglaltaktól eltérően az (1) bekezdés szerinti támogatás felhasználási határideje a tárgyévet követő év december 31-e.

9. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 8. § 2023. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére