Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

594/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet] 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A szolgáltató - a Széchenyi Pihenő Kártyával kezdeményezett fizetés elfogadás esetén - kizárólag a szolgáltató tevékenységi körébe tartozó, a Széchenyi Pihenő Kártya juttatás felhasználásnak jogszerűen megfelelő és az alábbi felsorolásban szereplő belföldi szolgáltatást - ide nem értve a szolgáltatás közvetítését - nyújthat a munkavállaló és társkártyával rendelkező közeli hozzátartozója részére:

1. szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR'08 55.10., 55.20., 55.30.),

2. belföldi utazásközvetítés és belföldi utazásszervezés (TEÁOR'08 79.11-ből belföldi szálláshely foglalása és belföldi utazás foglalása, 79.12-ből belföldi előre összeállított utazási csomagok értékesítése),

3. a szálláshelyen igénybe vehető és a szálláshely-szolgáltatással együttesen fizethető bármely szolgáltatás,

4. fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR'08 96.04),

5. éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR'08 56.10.),

6. egyéb vendéglátás (TEÁOR'08 56.29.),

7. egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEÁOR'08 86.90-ből a fizioterápiás szolgáltatás, a dentálhigiéniai kezelés, a diagnosztikai szolgáltatás, a terhesgondozás és az egyéb, máshová nem sorolt humán-egészségügyi ellátás),

8. előadó-művészet (TEÁOR'08 90.01.),

9. múzeumi tevékenység (TEÁOR'08 91.02.),

10. növény-, állatkert és természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR'08 91.04.),

11. vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység (TEÁOR'08 93.21.),

12. testedzési szolgáltatás (TEÁOR'08 93.13.),

13. egyéb sporttevékenység (TEÁOR'08 93.19-ből a verseny- és lovaglóistállók tevékenysége, a sporthorgászat és a sportesemények, a szabadidős sportrendezvények nevezési, regisztrációs díja),

14. belvízi személyszállítás (TEÁOR'08 50.30.),

15. egyéb foglalás (TEÁOR'08 79.90-ből az idegenvezetés),

16. sportlétesítmény működtetése (TEÁOR'08 93.11-ből a sportpályák bérlése, uszodabelépő és -bérlet értékesítése),

17. sportegyesületi tevékenység (TEÁOR'08 93.12.),

18. sport, szabadidős képzés (TEÁOR'08 85.51.),

19. szabadidős, sporteszköz kölcsönzése (TEÁOR'08 77.21.),

20. helyközi vasúti személyszállítás (TEÁOR'08 49.10-ből kizárólag a keskenynyomközű vasúton történő személyszállítás),

21. máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR'08 93.29-ből a szabadidőpark- és strandszolgáltatás, sípálya és sporthajókikötő szolgáltatásai, valamint a szabadidős létesítmény működtetője által nyújtott, a pihenést, szabadidőt szolgáló eszközök kölcsönzése)."

2. § A 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha az igazolt jogosult a 2. § (1) bekezdésében meghatározott korlátozott rendeltetésű fizetési számla tulajdonosa, akkor a (2) bekezdés szerint a részére kifizetendő összeget a korlátozott rendeltetésű fizetési számlájára - a jogerős határozat pénzforgalmi szolgáltató részére való bemutatásával egyidejűleg - történő átutalással kell teljesíteni."

3. § A 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A 13. § (1) bekezdése és a 14. § szerinti költség összegét a pénzforgalmi szolgáltató a munkavállaló korlátozott rendeltetésű fizetési számlájára terhelheti, amennyiben a költség összegének fedezete rendelkezésre áll."

4. § A 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet

a) 14. §-ában az "1500" szövegrész helyébe az "1800" szöveg,

b) 22. §-ában a "2022. december 31-ig" szövegrész helyébe a "2023. január 8-ig" szöveg

lép.

5. § Hatályát veszti a 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet

a) 3. § (2) bekezdése,

b) 8. § (1) bekezdésében az "alszámlánkénti" szövegrész,

c) 17. § b) pontjában az "és alszámlánkénti bontásban" szövegrész.

6. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2022. december 31-én lép hatályba.

(2) Az 1-3. §, a 4. § a) pontja és az 5. § 2023. január 9-én lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök