64/2022. (II. 28.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím, valamint a 2.ésa 3. melléklet tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontjában, valamint b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 77/C. §-sal egészül ki:

"77/C. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 64/2022. (II. 28.) Korm. rendelettel megállapított 34. számú melléklet 5. sora szerinti egészségügyi szolgáltató a 34. számú melléklet szerinti fix díjra 2022. január 1-jétől jogosult."

2. § Az R. 34. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása

3. § Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, továbbá az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) a következő 11/T. és 11/U. §-sal egészül ki:

"11/T. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat A:280 és A:281 mezőjében meghatározott egészségügyi szolgáltatónak 2022. január 1-jén jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2022. január 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére az (1) bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2022. január hónapra esedékes illetmény (bér) tekintetében kell megfizetni a 2022. február havi munkabér kifizetésével egyidejűleg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató a bértámogatási igényének kérelmére a 4. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

11/U. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat A:282 mezőjében meghatározott egészségügyi szolgáltatónak 2022. március 1-jén jogviszonyban álló foglalkoztatottja az illetmény- vagy bérnövelésre 2022. március 1-jétől, de legfeljebb a munkáltatónál fennálló, az egészségügyi ágazati előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakörben történő foglalkoztatásának kezdő időpontjától jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató illetmény- vagy bérnövelésre jogosult foglalkoztatottja részére az (1) bekezdés szerinti emelt összegű illetményt (bért) első alkalommal a 2022. március hónapra esedékes illetmény (bér) tekintetében kell megfizetni a 2022. április havi munkabér kifizetésével egyidejűleg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti munkáltató a bértámogatási igényének kérelmére a 4. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni."

4. § (1) A Kr. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(2) A Kr. 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 64/2022. (II. 28.) Korm. rendelethez

Az R. 34. számú mellékletében foglalt táblázat 5. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[ABC
1Szolgáltató neveHavi fix díj
(ezer Ft)]
5K341Ótemplomi Szeretetszolgálat780,6

2. melléklet a 64/2022. (II. 28.) Korm. rendelethez

A Kr. 1. melléklete a következő 2.74. ponttal egészül ki:

[Az Eütev. 11/A. § (5) bekezdése szerinti egészségügyi szakdolgozói és egyes egészségügyben dolgozói munkakörök:]

"2.74. hang-, beszéd- és nyelésterapeuta"

3. melléklet a 64/2022. (II. 28.) Korm. rendelethez

1. A Kr. 2. mellékletében foglalt táblázat 150. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(AB
1.Egészségügyi szolgáltató neveTelepülés)
150.Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti IntézetBudapest

2. A Kr. 2. mellékletében foglalt táblázat 155. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(AB
1.Egészségügyi szolgáltató neveTelepülés)
155.Országos Mozgásszervi IntézetBudapest

3. A Kr. 2. mellékletében foglalt táblázat 163. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(AB
1.Egészségügyi szolgáltató neveTelepülés)
163.Pécsi Tudományegyetem Klinikai KözpontPécs

4. A Kr. 2. mellékletében foglalt táblázat 168. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(AB
1.Egészségügyi szolgáltató neveTelepülés)
168.Péterfy Sándor Utcai Kórház-RendelőintézetBudapest

5. A Kr. 2. mellékletében foglalt táblázat 182. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(AB
1.Egészségügyi szolgáltató neveTelepülés)
182.Semmelweis Egyetem Klinikai KözpontBudapest

6. A Kr. 2. mellékletében foglalt táblázat 229. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(AB
1.Egészségügyi szolgáltató neveTelepülés)
229.Dr. László Elek Kórház és RendelőintézetOrosháza

7. A Kr. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 280-282. sorral egészül ki:

(AB
1.Egészségügyi szolgáltató neveTelepülés)
280.Ótemplomi SzeretetszolgálatSzarvas
281.Szaplonczay Manó Marcali KórházMarcali
282.Dr. Manninger Jenő Baleseti KözpontBudapest

8. Hatályát veszti a Kr. 2. mellékletében foglalt táblázat 103., 146., 156. és 206. sora.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére