81/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés d) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet

a) 1. § (1) bekezdés f) pontjában, 7. § (2) bekezdésében, 21. § (6) bekezdésében, 23. § (2) bekezdésében, 35. § (5) és (8) bekezdésében, valamint 38. § (3), (6) és (7) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 7. § (3) bekezdésében, 11. § (4) bekezdésében, 13. § (6) bekezdésében, 14. § (3) bekezdésében, 16. § (3) bekezdésében, 17. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 20. § (3) bekezdés c) pontjában, 21. § (3) bekezdésében, 21. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében, 22. § (1) bekezdésében, 23. § (6) és (7) bekezdésében, 24. § (7) bekezdésében, 25/A. § (1) bekezdésében, 30. § (5) bekezdés d) pontjában, 30. § (10) bekezdésében, 31. § (1) és (3) bekezdésében, 31. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében, 31. § (5) bekezdés f) pontjában, 31. § (10) és (12) bekezdésében, 32. § (1) és (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 32. § (3) és (4) bekezdésében, 35. § (7) bekezdésében, 36. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében, 36. § (3) bekezdés b) pont nyitó szövegrészében, 36. § (3) bekezdés c) pontjában, 37. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében, 38/B. §-ában, 38/C. §-ában, és 5. számú melléklet 3. pont 3.1. alpontjában a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter