84/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az egyes élő állatok és termékek Európai Unión belüli kereskedelmével kapcsolatos állategészségügyi és állattenyésztési ellenőrzésekről szóló 54/2004. (IV. 24.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 21. és 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az egyes élő állatok és termékek Európai Unión belüli kereskedelmével kapcsolatos állategészségügyi és állattenyésztési ellenőrzésekről szóló 54/2004. (IV. 24.) FVM rendelet

a) 1. § (4) bekezdésében az "a Földművelésügyi Minisztérium" szövegrész helyébe az "az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg,

b) 3. § (4) bekezdésében, 5. § (1) bekezdés c) pontjában, 5. § (3) bekezdés a) pontjában és 13. § (1) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

c) 4. § (2) bekezdésében, 5. § (1) bekezdés d) pontjában, 5. § (3) bekezdés b) pontjában, 8. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 8. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében, 8. § (4) bekezdésében, 9. § (1) bekezdés e) pontjában, 9. § (2) bekezdés c) és d) pontjában, 9. § (5) bekezdésében, 10. § (2)-(4) bekezdésében, 11. § a) és c) pontjában, 12. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és 12. § (3) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg

lép.

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter