87/2022. (XII. 27.) AM rendelet

a gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló 82/2004. (V. 11.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló 82/2004. (V. 11.) FVM rendelet

a) 4. § (1) bekezdés a) pontjában, 5. § (1) bekezdésében és 9. § (3) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 5. § (2) bekezdés a) pontjában, 6. § (4) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében és 9. § (1) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

c) 3. számú mellékletében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg

lép.

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter