94/2022. (XII. 27.) AM rendelet

az "EK-műtrágya"-ként megjelölt műtrágyák forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről szóló 37/2006. (V. 18.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az "EK-műtrágya"-ként megjelölt műtrágyák forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről szóló 37/2006. (V. 18.) FVM rendelet

a) 2. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében, 2. § (6), (7), (10) és (11) bekezdésében, valamint 3. § (3) bekezdésében a "megyei" szövegrészek helyébe a "vármegyei" szöveg,

b) 2. § (2), (8) és (9) bekezdésében, 3. § (2) és (5) bekezdésében, valamint 3/A. § (2) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

a) 4. §-ában az "a Földművelésügyi Minisztérium" szövegrész helyébe az "az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium" szöveg

lép.

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter