Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

110/2023. (III. 31.) Korm. rendelet

a veszélyhelyzet során a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény eltérő alkalmazásáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fbkt.) 1. §-ában foglaltakon túl az Fbkt. hatálya - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - kiterjed a földgázt felhasználó személyre azon földgáz felhasználása körében, amelyhez nem az alábbi ügyletek során jutott hozzá:

a) a földgáz egyetemes szolgáltató, a földgázkereskedő vagy a földgáztermelő a felhasználónak földgázt értékesít, vagy

b) a felhasználó földgázt hoz be harmadik országból, az Európai Unió tagállamából vagy a szervezett piacon földgázt vásárol.

(2) Az Fbkt. hatálya nem terjed ki

a) a földgáztermelőre a saját maga által termelt földgáz felhasználása körében és

b) a szállítási rendszerüzemeltetőre, valamint a földgázelosztóra a rendszeregyensúlyozási tevékenységéhez felhasznált földgáz körében.

(3) Az Fbkt. 7. § (1) bekezdésében foglalt eseteken túl a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) tagjává válik az a földgázt felhasználó személy is, amely a felhasznált földgázhoz nem az alábbi ügyletek során jutott hozzá:

a) a földgáz egyetemes szolgáltató, a földgázkereskedő vagy a földgáztermelő a felhasználónak földgázt értékesít, vagy

b) a felhasználó földgázt hoz be harmadik országból, az Európai Unió tagállamából vagy a szervezett piacon földgázt vásárol.

(4) A szövetségi tagság a (3) bekezdés esetében a földgázfelhasználás megkezdése időpontjában jön létre, és megszűnik, ha a földgázfelhasználás legalább 12 hónapig szünetel.

(5) A Szövetség részére tagi hozzájárulást fizet a (3) bekezdés szerinti tag, ha (3) bekezdés szerinti földgázt használ fel.

(6) Az (5) bekezdés szerinti esetben a tagi hozzájárulás alapja a felhasznált földgáz mennyisége kilowattórában mérve.

(7) Az (5) bekezdés szerinti esetben a tagi hozzájárulás-fizetési kötelezettség a naptári negyedévben felhasznált mennyiségre vonatkozik.

(8) Az Fbkt. 9. § (1) és (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően a Szövetség (3) bekezdés szerinti tagja a naptári negyedévet követő hónap 20. napjáig köteles a Szövetségnek nyilatkozni arról, hogy a megelőző naptári negyedévben mennyi volt az Fbkt. hatálya alá tartozó, a tagi hozzájárulás fizetése alapjául szolgáló földgáz mennyisége, valamint benyújtani a nyilatkozatban foglaltakat alátámasztó adatokat a Szövetség Alapszabályában rögzítetteknek megfelelően. A Szövetség (3) bekezdés szerinti tagja a negyedéves nyilatkozatban közölt adatok alapján számítja ki az esedékes tagi hozzájárulás-fizetési kötelezettség összegét, és azt a naptári negyedévet követő hónap utolsó munkanapjáig köteles a Szövetség pénzforgalmi számlájára átutalni, azzal, hogy a tagi hozzájárulás megfizetésének időpontja az a nap, amikor a Szövetség számláján a befizetést jóváírják.

2. § Az Fbkt. 8. § (5) bekezdés a) pontjától eltérően a tagi hozzájárulás-fizetési kötelezettség az Fbkt. 8. § (2) bekezdés a)-c) pontja esetében - ha az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) szerinti teljesítés időpontja korábbi, mint az Áfa tv. szerint az elszámolással érintett időszak kezdete - az Áfa tv. szerinti elszámolással érintett időszak kezdő időpontjában, az ellenérték, illetve a részkifizetések alapjául szolgáló mennyiségre vonatkozik.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § Ezt a rendeletet a hatálybalépését követően esedékes tagi hozzájárulási kötelezettségek tekintetében kell alkalmazni.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök