165/2023. (XII. 27.) AM rendelet

az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről szóló 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet deregulációs szempontú módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 18. és 28. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről szóló 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az élelmiszer-vállalkozó a tevékenység végzésének helye szerint illetékes növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró vármegyei kormányhivatalhoz (a továbbiakban: vármegyei kormányhivatal) regisztráció céljából köteles bejelenteni az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvény szerinti FELIR azonosítóját, az áruforgalom és vevőkör kiterjedését és az alkalmazott minőségügyi rendszer megnevezését."

2. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter