207/2023. (V. 31.) Korm. rendelet

az egyes közlekedési tárgyú törvények veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 574/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egyes közlekedési tárgyú törvények veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról szóló 574/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 4/A. §-sal egészül ki:

"4/A. § Ha a Kkt. 12. § (3c) bekezdése szerinti hozzájárulás időbeli hatálya a veszélyhelyzet idején jár le, a hozzájárulás és az azt tartalmazó szerződés időbeli hatálya a veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbodik."

2. § Az R. 1. §-ában a "veszélyhelyzet ideje alatt a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényt (a továbbiakban: Sztv.)" szövegrész helyébe a "veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényt (a továbbiakban: Kkt.), a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényt (a továbbiakban: Sztv.)" szöveg lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 23 órakor lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök