574/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet

egyes közlekedési tárgyú törvények veszélyhelyzet ideje alatti eltérő alkalmazásáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §[1] Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényt (a továbbiakban: Kkt.) az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

4/A. §[5] Ha a Kkt. 12. § (3c) bekezdése szerinti hozzájárulás időbeli hatálya a veszélyhelyzet idején jár le, a hozzájárulás és az azt tartalmazó szerződés időbeli hatálya a veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbodik.

5. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § (1) bekezdése 2023. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 316/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet 1. § 17. pont a) alpontja. Hatályos 2023.07.18.

[2] Hatályon kívül helyezte a 316/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet 1. § 17. pont b) alpontja. Hatálytalan 2023.07.18

[3] Hatályon kívül helyezte a 316/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet 1. § 17. pont b) alpontja. Hatálytalan 2023.07.18

[4] Hatályon kívül helyezte a 316/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet 1. § 17. pont b) alpontja. Hatálytalan 2023.07.18

[5] Beiktatta a 207/2023. (V. 31.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.05.31.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére