239/2023. (VI. 19.) Korm. rendelet

önálló szabályozó szerv gazdálkodására vonatkozó eltérő szabályok veszélyhelyzet ideje alatt történő alkalmazásáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 20. § (4) és (5) bekezdésében foglaltaktól eltérően a Hatóság által kiszabott bírságból származó bevételt a Hatóság működési kiadásokra is felhasználhatja.

2. §[1] (1) A veszélyhelyzet ideje alatt a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 35. § (4) bekezdését, a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kvtv1.) 23. § (4) bekezdését, valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (a továbbiakban: Kvtv2.) 23. § (4) bekezdését nem kell alkalmazni.

(2) Az Szjtv. 35. § (4) bekezdésében meghatározott játékadó-bevétel a Kvtv1. 1. melléklet L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 15. Egyéb bevétel cím, valamint a Kvtv2. 1. melléklet L. Rezsivédelmi Alap fejezet, 15. Egyéb bevétel cím bevétele.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. §[2]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította az 543/2023. (XII. 12.) Korm. rendelet 21. §-a. Hatályos 2024.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.