2023. évi XXXVII. törvény

a Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény Felei között létrejött, a DNS-adatok, a daktiloszkópiai adatok és a gépjármű-nyilvántartási adatok automatizált cseréjéről szóló Megállapodás módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről[1]

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Délkelet-európai Rendőri Együttműködési Egyezmény Felei között létrejött, a DNS-adatok, a daktiloszkópiai adatok és a gépjármű-nyilvántartási adatok automatizált cseréjéről szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) módosításáról szóló Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) kötelező hatályának elismerésére.

2. §[2]

3. §[3]

4. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. §, a 3. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet a Jegyzőkönyv 4. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.

(3) A Jegyzőkönyv, a 2. §, a 3. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

5. § (1) Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a rendészetért felelős miniszter gondoskodik.

(2) A Megállapodás és a Jegyzőkönyv egységes szerkezetbe foglalt hiteles angol nyelvű szövegének és annak hivatalos magyar nyelvű fordításának a Jegyzőkönyv hatálybalépését követő haladéktalan közzétételéről a rendészetért felelős miniszter gondoskodik.

Novák Katalin s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2023. évi XXXVII. törvényhez[4]

2. melléklet a 2023. évi XXXVII. törvényhez[5]

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2023. június 13-i ülésnapján fogadta el.

[2] Később lép hatályba e törvény 4. § (2) bekezdése alapján. Hatályos a Jegyzőkönyv 4. cikk (1) bekezdésében meghatározott időponttól. Hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

[3] Később lép hatályba e törvény 4. § (2) bekezdése alapján. Hatályos a Jegyzőkönyv 4. cikk (1) bekezdésében meghatározott időponttól. Hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

[4] Később lép hatályba e törvény 4. § (2) bekezdése alapján. Hatályos a Jegyzőkönyv 4. cikk (1) bekezdésében meghatározott időponttól. Hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

[5] Később lép hatályba e törvény 4. § (2) bekezdése alapján. Hatályos a Jegyzőkönyv 4. cikk (1) bekezdésében meghatározott időponttól. Hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

Tartalomjegyzék