43/2023. (X. 12.) BM rendelet

az ellenőrzött anyagokról szóló 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet módosításáról

Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az ellenőrzött anyagokról szóló 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

3. § E rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5-7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 43/2023. (X. 12.) BM rendelethez

Az R. 3. melléklet 6.1. alpontjában foglalt táblázat a következő 327-333. sorral egészül ki:

[ABCD
1Hivatalos elnevezés
(illetve más név vagy
rövidítés, illetve külföldön
gyakran használt más
írásmód)
Kémiai névÖsszegképletInChIKey kémiai azonosító]
327ADMB-3TMS-PRINACAN-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-
(3-(trimethylsilyl)propyl)-1H-indazole-3-carboxamide
C20H32N4O2SiLJKMOYFTWIBFJI-
UHFFFAOYSA-N
328N-cyclohexyl butylone1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(cyclohexylamino)butan-
1-one
C17H23NO3JUIRPSMGWVYMJT-
UHFFFAOYSA-N
3292'-Fluoro-2-fluoro-3-
methylfentanyl
N-(1-(2-fluorophenethyl)-3-methylpiperidin-4-yl)-N-
(2-fluorophenyl)propionamide
C23H28F2N2OZHMCEQBHANQWEW-
UHFFFAOYSA-N
330Etomethazene2-[(4-ethoxyphenyl)methyl]-N,N-diethyl-5-methyl-
1H-benzimidazole-1-ethanamine
C23H31N3OZARKNPABJGEAOQ-
UHFFFAOYSA-N
331Ethyleneoxynitazene2-(2-[(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)methyl]-5-nitro-
1H-benzimidazol-1-yl)-N,N-diethylethan-1-amine
C22H26N4O3IPSJQZUMCSELFZ-
UHFFFAOYSA-N
332iso-3-MMC1-(methylamino)-1-(3-methylphenyl)propan-2-oneC11H15NOQXBFBMKWNOHDFB-
UHFFFAOYSA-N
3331cP-Al-LAD4-(cyclopropanecarbonyl)-N,N-diethyl-7-(prop-
2-en-1-yl)-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]
quinoline-9-carboxamide
C26H31N3O2VSABTUDYQCMWKE-
UHFFFAOYSA-N

Tartalomjegyzék