Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

78/2022. (XII. 28.) BM rendelet

az ellenőrzött anyagokról

Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 4-6. § tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az 1. melléklet tartalmazza a kábítószernek minősülő anyagok jegyzékeit, valamint a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 1. § 18. pontja szerinti kábítószertartalmú kivételek jegyzékét.

(2) A 2. melléklet tartalmazza a pszichotróp anyagnak minősülő anyagok jegyzékeit.

(3) A 3. melléklet tartalmazza az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagok és vegyületcsoportok jegyzékét.

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

3. § (1) Ez a rendelet

a) az 1-benzilpiperazin (BZP) ellenőrzési intézkedéseknek és büntetőjogi rendelkezéseknek alávetni kívánt, új pszichoaktív anyagként való meghatározásáról szóló, 2008. március 3-i 2008/206/IB tanácsi határozatnak,

b) a 4-metilmetkatinon (mefedron) ellenőrzési intézkedések alá vonásáról szóló, 2010. december 2-i 2010/759/IB tanácsi határozatnak,

c) a 2004/757/IB tanácsi kerethatározatnak a kábítószer fogalommeghatározása új pszichoaktív anyagokkal való kiegészítése céljából történő módosításáról és a 2005/387/IB tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. november 15-i (EU) 2017/2103 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

d) a 2004/757/IB tanácsi kerethatározat mellékletének a kábítószer fogalommeghatározása új pszichoaktív anyagokkal való kiegészítése céljából történő módosításáról szóló, 2018. december 31-i (EU) 2019/369 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek,

e) a 2004/757/IB tanácsi kerethatározat mellékletének a "kábítószer" fogalommeghatározását az N,N-dietil-2-[[4-(1-metiletoxi)fenil]metil]-5-nitro-1H-benzimidazol-1-etánamin (izotonitazén) új pszichoaktív anyaggal kiegészítő módosításáról szóló, 2020. szeptember 2-i (EU) 2020/1687 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek,

f) a 2004/757/IB tanácsi kerethatározat mellékletének a "kábítószer" fogalommeghatározását a metil-3,3-dimetil-2-([1-(pent-4-én-1-il)-1H-indazol-3-karbonil]amino)butanoát (MDMB-4en-PINACA) és a metil-2-([1-(4-fluorbutil)-1H-indol-3-karbonil]amino)-3,3-dimetilbutanoát (4F-MDMB-BICA) új pszichoaktív anyaggal kiegészítő módosításáról szóló, 2021. március 12-i (EU) 2021/802 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek,

g) a 2004/757/IB tanácsi kerethatározat mellékletének a "kábítószer" fogalommeghatározását új pszichoaktív anyagokkal kiegészítő módosításáról szóló, 2022. március 18-i (EU) 2022/1326 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet

a) a 4-metilamfetamin ellenőrzési intézkedéseknek történő alávetéséről szóló, 2013. március 7-i 2013/129/EU tanácsi határozat,

b) az 5-(2-amino-propil)indol ellenőrzési intézkedések alá vonásáról szóló, 2013. október 7-i 2013/496/EU tanácsi határozat,

c) a 4-jód-2,5-dimetoxi-N-(2-metoxi-benzil)fenetilamin (25I-NBOMe), a 3,4-diklór-N-[[1-(dimetil-amino) ciklohexil] metil]benzamid (AH-7921), a 3,4-metilén-dioxi-pirovaleron (MDPV) és a 2-(3-metoxi-fenil)-2-(etil-amino)ciklohexanon (metoxetamin) ellenőrzési intézkedések alá vonásáról szóló, 2014. szeptember 25-i 2014/688/EU tanácsi határozat,

d) a 4-metil-5-(4-metil-fenil)-4,5-dihidrooxazol-2-amin (4,4'-DMAR) és az 1-ciklohexil-4-(1,2-difenil-etil)piperazin (MT-45) ellenőrzési intézkedések alá vonásáról szóló, 2015. október 8-i 2015/1873/EU tanácsi határozat,

e) az N-fenil-N-[1-(2-fenil-etil)piperidin-4-il]ciklopropán-karboxamid (ciklopropil-fentanil) és a 2-me-toxi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-yl]acetamid (metoxiacetil-fentanil) új pszichoaktív anyagok ellenőrzési intézkedéseknek való alávetéséről szóló, 2018. szeptember 28-i (EU) 2018/1463 tanácsi végrehajtási határozat

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

4. §[1] E rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5-7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

5. §[2]

6. §[3]

7. §[4]

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 78/2022. (XII. 28.) BM rendelethez[5]

KÁBÍTÓSZEREK JEGYZÉKEI

A kábítószerek e melléklet szerinti jegyzékeiben hivatalos elnevezésként a táblázatok A oszlopában a vegyület, anyag nemzetközi neve (International Non-proprietary Name, a továbbiakban: INN) szerepel. Az angol név vastagon szedve, a magyar név alatta zárójelben. Amennyiben egy adott vegyületnél vagy anyagnál az International Narcotic Control Board (a továbbiakban: INCB) által közzétett aktuális listán nem áll rendelkezésre INN, hivatalos névként ezen aktuális listán közzétett első egyéb elnevezés kerül átvezetésre. E melléklet táblázatai B oszlopában az INCB által közzétett egyéb elnevezések kerülnek feltüntetésre, vesszővel elválasztva. A K1 és K2 jegyzékek C oszlopában a kémiai név illetve dőlt betűvel a leírás, a kémiai névhez tartozó összegképlet a D oszlopban, az InChIKey kémiai azonosító az E oszlopban szerepel. A jegyzékbe sorolás szempontjából az A-C oszlopban található adatok irányadók, a D és E oszlop adatai a vegyületek számítógépes kereshetőségét biztosítják.

1. Kábítószerek 1. jegyzéke (K1 jegyzék)

1.1. Kábítószerek az alábbi anyagok és vegyületek:

ABCDE
1Hivatalos név (magyar név)Más név vagy rövidítés, külföldön gyakran használt írásmódKémiai név / LeírásÖsszegképletInChIKey kémiai azonosító
23-methylfentanyl*
(3-metilfentanil)
N-(3-methyl-1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilideC23H30N2OMLQRZXNZHAOCHQ-UHFFFAOYSA-N
33-methylthiofentanyl* (3-metiltiofentanil)N-[3-methyl-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilideC21H28N2OSSRARDYUHGVMEQI-UHFFFAOYSA-N
44-fluoroisobutyrfentanyl
(4-fluoroizobutirfentanil)
4-FIBF, pFIBFN-(4-fluorophenyl)-N-(1-phenetylpiperidin-4-yl)isobutyramideC23H29FN2OOZDOSQNUJIXEOR-
UHFFFAOYSA-N
5Acetorphine* (acetorfin)3-O-acetyltetrahydro-7α-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endoethenooripavine (derivative of thebaine)C27H35NO5LFYBMMHFJIAKFE-
PMEKXCSPSA-N
6Acetyl-alpha-methylfentanyl* (acetil-alfa-metilfentanil)N-[1-(α-methylphenethyl)-4-piperidyl]acetanilideC22H28N2OOKTLVZBUKMRPLL-UHFFFAOYSA-N
7Acetylfentanyl* (acetilfentanil)Desmethyl fentanyl (dezmetil fentanil)N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]acetamideC21H26N2OFYIUUQUPOKIKNI-UHFFFAOYSA-N
8Acetylmethadol
(acetilmetadol)
3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptaneC23H31NO2XBMIVRRWGCYBTQ-
UHFFFAOYSA-N
9Acryloylfentanyl
(akrilfentanil)
AcrylfentanylN-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]prop-2-enamideC22H26N2ORFQNLMWUIJJEQF-
UHFFFAOYSA-N
10Alfentanil
(alfentanil)
N-[1-[2-(4-ethyl-4,5-dihydro-5-oxo-1H-tetrazol-1-yl)ethyl]-4(methoxymethyl)-4-piperidinyl]-N-phenylpropanamideC21H32N6O3IDBPHNDTYPBSNI-
UHFFFAOYSA-N
11Alphacetylmethadol
(alfacetilmetadol)
α-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptaneC23H31NO2XBMIVRRWGCYBTQ-
XMSQKQJNSA-N
12Alphameprodine
(alfameprodin)
α-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidineC17H25NO2ODEGQXRCQDVXSJ-
WMLDXEAASA-N
13Alphamethadol
(alfametadol)
α-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanolC21H29NOQIRAYNIFEOXSPW-
YLJYHZDGSA-N
14Alpha-methylfentanyl*
(alfa-metilfentanil)
N-[1-(α-methylphenethyl)-4-piperidyl]propionanilideC23H30N2ONGTVDHYUFBKWID-
UHFFFAOYSA-N
15Alpha-methylthiofentanyl*
(alfa-metiltiofentanil)
N-[1-[1-methyl-2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilideC21H28N2OSYPOXDUYRRSUFFG-
UHFFFAOYSA-N
16Alphaprodine
(alfaprodin)
α-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidineC16H23NO2UVAZQQHAVMNMHE-
CJNGLKHVSA-N
17Allylprodine
(allilprodin)
3-allyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidineC18H25NO2KGYFOSCXVAXULR-
UHFFFAOYSA-N
18Anileridine
(anileridin)
1-p-aminophenethyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl esterC22H28N2O2LKYQ LAWM NBFNJT-
UHFFFAOYSA-N
19Benzethidine
(benzetidin)
1-(2-benzyloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl esterC23H29NO3UVTBZAWTRVBTMK-
UHFFFAOYSA-N
20Benzylmorphine
(benzilmorfin)
3-benzylmorphineC24H25NO3RDJGWRFTDZZXSM-
RNWLQCGYSA-N
21Betacetylmethadol
(bétacetilmetadol)
β-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptaneC23H31NO2XBMIVRRWGCYBTQ-
GCJKJVERSA-N
22Beta-hydroxy-3-methylfentanyl*
(béta-hidroxi-3-metilfentanil)
N-[1-(β-hydroxyphenethyl)-3-methyl-4-piperidyl]propionanilideC23H30N2O2FRPRNNRJTCONEC-
UHFFFAOYSA-N
23Beta-hydroxyfentanyl*
(béta-hidroxifentanil)
N-[1-(β-hydroxyphenethyl)-4-piperidyl]propionanilideC22H28N2O2JEFVHLMGRUJLET-
UHFFFAOYSA-N
24Betameprodine
(bétameprodin)
β-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidineC17H25NO2ODEGQXRCQ DVXSJ-
RHSMWYFYSA-N
25Betamethadol
(bétametadol)
β-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanolC21H29NOQIRAYNIFEOXSPW-
XLIONFOSSA-N
26Betaprodine
(bétaprodin)
β-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidineC16H23NO2UVAZQQHAVMNMHE-
CZUORRHYSA-N
27Bezitramide
(bezitramid)
1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(2-oxo-3-propionyl-1-benzimidazolinyl)-piperidineC31H32N4O2FLKWNFFCSSJANB-
UHFFFAOYSA-N
28Brorphine
(brorfin)
1-(1-[1-(4-bromophenyl)ethyl]-piperidin-4-yl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-oneC20H22BrN3OCNOFBGYRMCBVLO-
UHFFFAOYSA-N
29Butyrfentanyl
(butirfentanil)
N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]butanamideC23H30N2OQQOMYEQLWQJRKK-
UHFFFAOYSA-N
30Cannabis*, cannabis resin* and
extracts and tinctures of cannabis
(Kannabisz*, kannabisz-gyanta*,
-extraktum és -tinktúra)
-
31Carfentanil*
(karfentanil)
methyl 1-(2-phenylethyl)-4- [phenyl(propanoyl)amino]piperidine-4-carboxylateC24H30N2O3YDSDEBIZUNNPOB-
UHFFFAOYSA-N
32Clonitazene
(klonitazén)
2-(p-chlorobenzyl)-1-diethylaminoethyl-5-nitrobenzimidazoleC20H23ClN4O2GPZLDQAEBHTMPG-
UHFFFAOYSA-N
33Coca leaf
(koka levél)
--
34Cocaine
(kokain)
methyl ester of benzoylecgonineC17H21NO4ZPUCINDJVBIVPJ-
LJISPDSOSA-N
35Codoxime
(kodoxim)
dihydrocodeinone-6-carboxymethyloximeC20H24N2O5WKJYCUVUZIIMJA-
HJWMAQEXSA-N
36Concentrate of poppy straw
(mákszalma koncentrátum)
CPSA mákszalma alkaloid tartalmának dúsítására irányuló feldolgozás során nyert, kereskedelmi forgalmazásra szánt anyag.--
37Crotonylfentanyl
(krotonilfentanil)
(E)-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylbut-2-enamideC23H28N2OVDYXGPCGBKLRDA-
XNWCZRBMSA-N
38Cyclopropyfentanyl
(ciklopropilfentanil)
N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4- yl]cyclopropanecarboxamideC23H28N2OOIQSKDSKROTEMN-
UHFFFAOYSA-N
39Desomorphine*
(dezomorfin)
dihydrodeoxymorphineC17H21NO2LNNWVNGFPYWNQE-
GMIGKAJZSA-N
40Dextromoramide
(dextromoramid)
(+)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)butyl]morpholineC25H32N2O2INUNXTSAACVKJS-
OAQYLSRUSA-N
41Diampromide
(diampromid)
N-[2-(methylphenethylamino)-propyl]propionanilideC21H28N2ORXTHKWVSXOIHJS-
UHFFFAOYSA-N
42Diethylthiambutene
(dietiltiambutén)
3-diethylamino-1,1-di-(2’-thienyl)-1-buteneC16H21NS2CBYWMRHUUVRIAF-
UHFFFAOYSA-N
43Difenoxin
(difenoxin)
1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylisonipecotic acidC28H28N2O2UFIVBRCCIRTJTN-
UHFFFAOYSA-N
44Dihydroetorphine
(dihidroetorfin)
7,8-dihydro-7α-[1-(R)-hydroxy-1-methylbutyl]-6,14-endo-ethanotetrahydrooripavineC25H35NO4BRTSNYPDACNMIP-
FAWZKKEFSA-N
45Dihydromorphine
(dihidromorfin)
morfinszármazékC17H21NO3IJVCSMSMFSCRME-
KBQPJGBKSA-N
46Dimenoxadol
(dimenoxadol)
2-dimethylaminoethyl-1-ethoxy-1,1-diphenylacetateC20H25NO3RHUWRJWFHUKVED-
UHFFFAOYSA-N
47Dimepheptanol
(dimefeptanol)
6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanolC21H29NOQIRAYNIFEOXS PW-
UHFFFAOYSA-N
48Dimethylthiambutene
(dimetiltiambutén)
3-dimethylamino-1,1-di-(2’-thienyl)-1-buteneC14H17NS2CANBGVXYBPOLRR-
UHFFFAOYSA-N
49Dioxaphetyl butyrate
(dioxafetil-butirát)
ethyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutyrateC22H27NO3LQGIXNQCOXNCRP-
UHFFFAOYSA-N
50Diphenoxylate
(difenoxilát)
1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4carboxylic acid ethyl esterC30H32N2O2HYPPXZBJBPSRLK-
UHFFFAOYSA-N
51Dipipanone
(dipipanon)
4,4-diphenyl-6-piperidine-3-heptanoneC24H31NOSVDHSZFEQYXRDC-
UHFFFAOYSA-N
52Drotebanol
(drotebanol)
3,4-dimethoxy-17-methylmorphinan-6β,14-diolC19H27NO4LCAHPIFLPICNRW-
SVYNMNNPSA-N
53Ecgonine
(ekgonin)
ennek észterei és derivátumai, amelyek ekgoninná és kokainná alakíthatóakC9H15NO3PHMBVCPLDPDESM-
UHFFFAOYSA-N
54Ethylmethylthiambutene
(etilmetiltiambutén)
3-ethylmethylamino-1,1-di-(2’-thienyl)-1-buteneC15H19NS2MORSAEFGQPDBKM-
UHFFFAOYSA-N
55Etonitazene
(etonitazén)
1-diethylaminoethyl-2-p-ethoxybenzyl-5-nitrobenzimidazoleC22H28N4O3PXDBZSCGSQSKST-
UHFFFAOYSA-N
56Etorphine*
(etorfin)
tetrahydro-7α-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endoethenooripavineC25H33NO4CAHCBJPUTCKATP-
UHFFFAOYSA-N
57Etoxeridine
(etoxeridin)
1-[2-(2-hydroxyethoxy)-ethyl]-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl esterC18H27NO4KJTKYGFGPQSRRA-
UHFFFAOYSA-N
58Fentanyl
(fentanil)
1-phenethyl-4-N-propionylanilinopiperidineC22H28N2OPJMPHNIQZUBGLI-
UHFFFAOYSA-N
59Furanylfentanil
(furanilfentanil)
N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]furan-2carboxamideC24H26N2O2FZJVHWISUGFFQV-
UHFFFAOYSA-N
60Furethidine
(furetidin)
1-(2-tetrahydrofurfuryloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4carboxylic acid ethyl esterC21H31NO4NNCOZXNZFLUYGG-
UHFFFAOYSA-N
61Heroin*
(heroin)
diacetylmorphineC21H23NO5GVGLGOZIDCSQPN-
PVHGPHFFSA-N
62Hydrocodone
(hidrokodon)
dihydrocodeinoneC18H21NO3LLPOLZWFYMWNKH-
CMKMFDCUSA-N
63Hydromorphinol
(hidromorfinol)
14-hydroxydihydromorphineC17H21NO4AABLHGPVOULICI-
BRJGLHKUSA-N
64Hydromorphone
(hidromorfon)
dihydromorphinoneC17H19NO3WVLOADHCBXTIJK-
YNHQPCIGSA-N
65Hydroxypethidine
(hidroxipetidin)
4-m-hydroxyphenyl-1-methylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl esterC15H21NO3WTJBNMUWRKPFRS-
UHFFFAOYSA-N
66Isomethadone
(izometadon)
6-dimethylamino-5-methyl-4,4-diphenyl-3-hexanoneC21H27NOIFKPLJWIEQBPGG-
UHFFFAOYSA-N
67Isotonitazene
(izotonitazén)
N,N-diethyl-2-[2-(4-isopropoxybenzyl)-5-nitro-1Hbenzo[d]imidazol-1-yl]ethan-1-amineC23H30N4O3OIOQREYBGDAYGT-
UHFFFAOYSA-N
68Ketobemidone*
(ketobemidon)
4-m-hydroxyphenyl-1-methyl-4-propionylpiperidineC15H21NO2ALFGKMXHOUSVAD-
UHFFFAOYSA-N
69Levomethorphan1
(levometorfán)
(-)-3-methoxy-N-methylmorphinanC18H25NOMKXZASYAUGDDCJ-
CGTJXYLNSA-N
70Levomoramide
(levomoramid)
(-)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)butyl]morpholineC25H32N2O2INUNXTSAACVKJS-
NRFANRHFSA-N
71Levophenacylmorphan
(levofenacilmorfán)
(-)-3-hydroxy-N-phenacylmorphinanC24H27NO2RCYBMSQOSGJZLO-
BGWNEDDSSA-N
72Levorphanol1
(levorfanol)
(-)-3-hydroxy-N-methylmorphinanC17H23NOJAQUASYNZVUNQP-
USXIJHARSA-N
73Metazocine
(metazocin)
2’-hydroxy-2,5,9-trimethyl-6,7-benzomorphanC15H21NOYGSVZRIZCHZUHB-
VRFXOJNMSA-N
74Methadone
(metadon)
6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanoneC21H27NOUSSIQXCVUWKGNF-
UHFFFAOYSA-N
75Methadone intermediate
(metadon intermedier)
4-cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbutaneC19H22N2GJJQIGFCGLPOQK-
UHFFFAOYSA-N
76Methoxyacetylfentanyl
(metoxiacetilfentanil)
2-methoxy-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4yl]acetamideC22H28N2O2SADNVKRDSWWFTK-
UHFFFAOYSA-N
77Methyldesorphine
(metildezorfin)
6-methyl-∆6-deoxymorphine (derivative of morphine)C18H21NO2CUFWYVOFDYVCPM-
GGNLRSJOSA-N
78Methyldihydromorphine
(metildihidromorfin)
6-methyldihydromorphineC18H23NO3NBKVWIJQJMEQLE-
NGTWOADLSA-N
79Metonitazene
(metonitazén)
N,N-diethyl-2-[2-(4-methoxybenzyl)-5-nitro-1Hbenzo[d]imidazol-1-yl]ethan-1-amineC21H26N4O3HNGZTLMRQTVPBH-
UHFFFAOYSA-N
80Metopon
(metopon)
5-methyldihydromorphinoneC18H21NO3NPZXCTIHHUUEEJ-
CMKMFDCUSA-N
81Moramide intermediate
(moramid intermedier)
2-methyl-3-morpholino-1,1-diphenylpropane carboxylic acidC21H25NO3AWLNVHVUYACOMZ-
UHFFFAOYSA-N
82Morpheridine
(morferidin)
1-(2-morpholinoethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl esterC20H30N2O3JDEDMCKQPKGSAX-
UHFFFAOYSA-N
83Morphine
(morfin)
az ópium és ópium mák fő alkaloidjaC17H19NO3BQJCRHHNABKAKU-
KBQPJGBKSA-N
84Morphine methobromide
(morfin metobromid)
morfin-metobromid és egyéb öt vegyértékű nitrogént tartalmazó morfinszármazékok, beleértve a morfin-N-oxid származékokat,
amelyek közé tartozik a kodein-N-oxid is
C18H22BrNO3KQUQZJSQMSHWHP-
SCLAZZCHSA-N
85Morphine-N-oxide
(morfin-N-oxid)
morfinszármazékC17H19NO4AMAPEXTUMXQULJ-
APQDOHRLSA-N
86MPPP*1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol propionate (ester)C15H21NO2BCQMRZRAWHNSBF-
UHFFFAOYSA-N
87Myrophine
(mirofin)
myristylbenzylmorphineC38H51NO4GODGZZGKTZQSAL-
VXFFQEMOSA-N
88Nicomorphine
(nikomorfin)
3,6-dinicotinylmorphineC29H25N3O5HNDXBGYRMHRUFN-
CIVUWBIHSA-N
89Noracymethadol
(noracimetadol)
(±)-α-3-acetoxy-6-methylamino-4,4-diphenylheptaneC22H29NO2VWCUGCYZZGRKEE-
UHFFFAOYSA-N
90Norlevorphanol
(norlevorfanol)
(-)-3-hydroxymorphinanC16H21NOIYNWSQDZXMGGGI-
NUEKZKHPSA-N
91Normethadone
(normetadon)
6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-hexanoneC20H25NOWCJFBSYALHQBSK-
UHFFFAOYSA-N
92Normorphine
(normorfin)
demethylmorphineC16H17NO3ONBWJWYUHXVEJS-
ZTYRTETDSA-N
93Norpipanone
(norpipanon)
4,4-diphenyl-6-piperidino-3-hexanoneC23H29NOWCDSHELZWCOTMI-
UHFFFAOYSA-N
94Ocfentanyl
(okfentanil)
N-(2-fluorophenyl)-2-methoxy-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin4-yl]acetamideC22H27FN2O2NYISTOZKVCMVEL-
UHFFFAOYSA-N
95Opium
(ópium)
--
96Oripavine
(oripavin)
O3-demethylthebaine vagy 6,7,8,14-tetradehydro-4,5-alphaepoxy-6-methoxy-17-methylmorphinan-3-olC18H19NO3ZKLXUUYLEHCAMF-
UUWFMWQGSA-N
97Orthofluorofentanyl
(ortofluorofentanil)
N-(2-fluorophenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4yl]propanamideC22H27FN2OBKUWDIVZCJNXRA-
UHFFFAOYSA-N
98Oxycodone
(oxikodon)
14-hydroxydihydrocodeinoneC18H21NO4BRUQQQPBMZOVGD-
XFKAJCMBSA-N
99Oxymorphone
(oximorfon)
14-hydroxydihydromorphinoneC17H19NO4UQCNKQCJZOAFTQ-
ISWURRPUSA-N
100Parafluorobutyrylfentanyl
(parafluorobutirilfentanil)
N-(4-fluorophenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4yl]butanamideC23H29FN2OQZFMCYUBPSLOBP-
UHFFFAOYSA-N
101Para-fluorofentanyl*
(para-fluorofentanil)
4’-fluoro-N-(1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilideC22H27FN2OKXUBAVLIJFTASZ-
UHFFFAOYSA-N
102PEPAP*1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetate (ester)C21H25NO2BVURVTVDNWSNFN-
UHFFFAOYSA-N
103Pethidine
(petidin)
1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl esterC15H21NO2XADCESSVHJOZHK-
UHFFFAOYSA-N
104Pethidine intermediate A
(petidin A intermedier)
4-cyano-1-methyl-4-phenylpiperidineC13H16N2ZLFQTZYFXYOGLS-
UHFFFAOYSA-N
105Pethidine intermediate B
(petidin B intermedier)
4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl esterC14H19NO2QKHMFBKXTNQCTM-
UHFFFAOYSA-N
106Pethidine intermediate C
(petidin C intermedier)
1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acidC13H17NO2KHUPPYUUMRDAAX-
UHFFFAOYSA-N
107Phenadoxone
(fenadoxon)
6-morpholino-4,4-diphenyl-3-heptanoneC23H29NO2LOXCOAXRHYDLOW-
UHFFFAOYSA-N
108Phenampromide
(fenampromid)
N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)propionanilideC17H26N2ODHTRHEVNFFZCNU-
UHFFFAOYSA-N
109Phenazocine
(fenazocin)
2’-hydroxy-5,9-dimethyl-2-phenethyl-6,7-benzomorphanC22H27NOZQHYKVKNPWDQSL-
UHFFFAOYSA-N
110Phenomorphan
(fenomorfán)
3-hydroxy-N-phenethylmorphinanC24H29NOCFBQYWXPZVQQTN-
QPTUXGOLSA-N
Phenoperidine
(fenoperidin)
1-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl esterC23H29NO3IPOPQVVNCFQFRK-
UHFFFAOYSA-N
112Piminodine
(piminodin)
4-phenyl-1-(3-phenylaminopropyl)-piperidine-4-carboxylic acid ethyl esterC23H30N2O2PXXKIYPSXYFATG-
UHFFFAOYSA-N
113Piritramide
(piritramid)
1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(1-piperidino)piperidine-4carboxylic acid amideC27H34N4OIHEHEFLXQFOQJO-
UHFFFAOYSA-N
114Proheptazine
(proheptazin)
1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxyazacycloheptaneC17H25NO2ZXWAUWBYASJ EOE-
UHFFFAOYSA-N
115Properidine
(properidin)
1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid isopropyl esterC16H23NO2XJKQCILVUHXVIQ-
UHFFFAOYSA-N
116Racemethorphan
(racemetorfán)
(±)-3-methoxy-N-methylmorphinanC18H25NOMKXZASYAUGDDCJ-
CGTJXYLNSA-N
117Racemoramide
(racemoramid)
(±)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)-butyl]morpholineC25H32N2O2INUNXTSAACVKJS-
UHFFFAOYSA-N
118Racemorphan
(racemorfán)
(±)-3-hydroxy-N-methylmorphinanC17H23NOJAQUASYNZVUNQP-
USXIJHARSA-N
119Remifentanil
(remifentanil)
1-(2-methoxy-carbonyl-ethyl)-4-(phenyl-N-propionylamino)piperidine-4-carboxylic acid methyl esterC20H28N2O5ZTVQQQVZCWLTDF-
UHFFFAOYSA-N
120Sufentanil
(szufentanil)
N-[4-(methoxymethyl)-1-[2-(2-thienyl)-ethyl]-4piperidyl]propionanilideC22H30N2O2SGGCSSNBKKAUURC-
UHFFFAOYSA-N
121Tetrahydrofuranylfentanyl
(tetrahidrofuranilfentanil)
THF-FN-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]tetrahydrofuran2-carboxamideC24H30N2O2OHJNHKUFSKAANI-
UHFFFAOYSA-N
122Thebacon
(tebakon)
acetyldihydrocodeinoneC20H23NO4RRJQTGHQFYTZOW-
ILWKUFEGSA-N
123Thebaine
(tebain)
ópium alkaloid, a Murvás mákban is megtalálhatóC19H21NO3FQXXSQDCDRQNQE-
VMDGZTHMSA-N
124Thiofentanyl*
(tiofentanil)
N-[1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilideC20H26N2OSYMRFZDHYDKZXPA-
UHFFFAOYSA-N
125Tilidine
(tilidin)
(±)-ethyl-trans-2-(dimethylamino)-1-phenyl-3-cyclohexene-1carboxylateC17H23NO2WDEFBBTXULIOBB-
UHFFFAOYSA-N
126Trimeperidine
(trimeperidin)
1,2,5-trimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidineC17H25NO2UVITTYOJFDLOGI-
UHFFFAOYSA-N
127U-477003,4-dichloro-N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-methylbenzamideC16H22Cl2N2OJGPNMZWFVRQNGU-
UHFFFAOYSA-N
128Valerylfentanyl
(valerilfentanil)
N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylpentanamideC24H32N2OVCCPXHWAJYWQMR-
UHFFFAOYSA-N

1.2. Ezeken felül a fenti anyagok izomerjei, ha azok a feltüntetett kémiai névnek megfelelnek, amennyiben kémiai szerkezetük alapján léteznek és nem esnek kifejezetten kivételes rendelkezés alá, valamint ezek észterei és éterei, amennyiben ilyen észterek és éterek előfordulnak és nem szerepelnek más jegyzéken, továbbá ezek sói, beleértve a fent említett észterek, éterek, izomerek sóit, amennyiben ilyen sók léteznek.

Jelen K1 jegyzék tartalmilag azonos a New Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény (a továbbiakban: Kábítószer Egyezmény) aktualizált I. listájával.

1.3. Az 1-gyel jelölt anyagok esetében dextromethorphan (dextrometorfán) [(+)-3-methoxy-N-methylmorphinan] és a dextrorphan (dextrorfán) [(+)-3-hydroxy-N-methylmorphinan] izomerek nem tartoznak nemzetközi ellenőrzés alá.

1.4. A *-gal jelzett anyagok fokozott nemzetközi ellenőrzés alá esnek, és a Kábítószer Egyezmény IV. listáján is szerepelnek.

2. Kábítószerek 2. jegyzéke (K2 jegyzék)

2.1. Kábítószerek az alábbi anyagok és vegyületek:

ABCDE
1Hivatalos név (magyar név)Más név vagy rövidítés,
külföldön gyakran
használt írásmód
Kémiai név / LeírásÖsszegképletInChIKey kémiai azonosító
2Acetyldihydrocodeine
(acetildihidrokodein)
kodeinszármazékC20H25NO4LGGDXXJAGWBUSL-
BKRJIHRRSA-N
3Codeine
(kodein)
3-methylmorphineC18H21NO3OROGSEYTTFOCAN-
DNJOTXNNSA-N
4Dextropropoxyphene
(dextropropoxifén)
α-(+)-4-dimethylamino-1,2-diphenyl-3-methyl-2-butanol propionateC22H29NO2XLMALTXPSGQGBX-
GCJKJVERSA-N
5Dihydrocodeine
(dihidrokodein)
morfinszármazékC18H23NO3RBOXVHNMENFORY-
UHFFFAOYSA-N
6Ethylmorphine
(etilmorfin)
3-ethylmorphineC19H23NO3OGDVEMNWJVYAJL-
LEPYJNQMSA-N
7Nicocodine
(nikokodin)
6-nicotinylcodeineC24H24N2O4RYBGRHAWFUVMST-
MJFIPZRTSA-N
8Nicodicodine
(nikodikodin)
6-nicotinyldihydrocodeineC24H26N2O4GTGRMWCOZHEYRL-
MJFIPZRTSA-N
9Norcodeine
(norkodein)
N-demethylcodeineC17H19NO3HKOIXWVRNLGFOR-
KOFBORESSA-N
10Pholcodine
(folkodin)
morpholinylethylmorphineC23H30N2O4GPFAJKDEDBRFOS-
FKQDBXSBSA-N
11Propiram
(propirám)
N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-N-2-pyridylpropionamideC16H25N3OZBAFFZBKCMWUHM-
UHFFFAOYSA-N

2.2. Ezeken felül a fenti anyagok izomerjei, ha azok a feltüntetett kémiai névnek megfelelnek, amennyiben kémiai szerkezetük alapján azok léteznek és nem esnek kifejezetten kivételes rendelkezés alá, továbbá ezek sói, beleértve az izomerjeik sóit, amennyiben ilyen sók létezhetnek.

2.3. A K2 jegyzék tartalmilag azonos a Kábítószer Egyezmény aktualizált II. listájával. Az itt felsorolt hatóanyagok készítményei szerepelhetnek a K3 jegyzéken.

3. Kábítószertartalmú kivételek jegyzéke (K3 jegyzék)

3.1. Az alábbiakban meghatározott kábítószertartalmú készítmények kivételt képeznek jelen rendeletben meghatározott rendelkezések szerint.

3.2. Az alábbi hatóanyagokat tartalmazó egy vagy több komponensű gyógyszerek:

3.2.1. acetyldihydrocodeine (acetildihidrokodein),

3.2.2. codeine (kodein),

3.2.3. dihydrocodeine (dihidrokodein),

3.2.4. ethylmorphine (etilmorfin),

3.2.5. nicocodine (nikokodin),

3.2.6. nicodicodine (nikodikodin),

3.2.7. norcodeine (norkodein),

3.2.8. pholcodine (folkodin),

amennyiben ezen készítmények egy vagy több komponenst tartalmaznak és a kábítószer mennyisége adagegységenként nem haladja meg a 100 mg-ot, és az osztatlan készítményekben (pl. oldat) a kábítószer koncentrációja nem magasabb 2,5 %-nál, kivéve az injekciós készítményeket.

3.3. Az adagolási egységként legfeljebb 100 mg propiram (propiram)-ot tartalmazó és legalább a propirammal azonos mennyiségű metilcellulózt tartalmazó összetett gyógyszerkészítmények.

3.4. Azok az orálisan alkalmazott dextropropoxyphene (dextropropoxifén) tartalmú gyógyszerkészítmények, amelyek dextropropoxifén bázisra számítva adagolási egységenként nem tartalmaznak többet 135 mg-nál, illetve azok az osztatlan gyógyszerkészítmények (pl. oldat), amelyekben a dextropropoxifén bázisra számított koncentrációja nem haladja meg a 2,5%-ot, amennyiben ezen készítmények nem tartalmaznak a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben 1971. év február hó 21. napján aláírt egyezmény (a továbbiakban: Pszichotróp Egyezmény) hatálya alá tartozó egyéb hatóanyagot.

3.5. Azok az összetett cocaine (kokain) gyógyszerkészítmények, amelyek legfeljebb 0,1% kokaint tartalmaznak kokain bázisra számítva és azok az összetett opium (ópium) vagy morphine (morfin) készítmények, amelyek legfeljebb 0,2% morfint tartalmaznak vízmentes morfin bázisra számítva, és amelyek egy vagy több más komponenst oly módon tartalmaznak, hogy a kábítószert ne lehessen könnyen kivitelezhető módszerekkel, vagy olyan mennyiségben visszanyerni, ami közegészségügyi szempontból veszélyt jelentene.

3.6. Azok a difenoxin (difenoxin) tartalmú készítmények, amelyek adagolási egységében a difenoxin mennyisége nem haladja meg a 0,5 mg-ot és legalább a difenoxin 5%-ával egyenlő mennyiségű atropin-szulfátot tartalmaznak.

3.7. Azok a diphenoxylate (difenoxilát) tartalmú gyógyszerkészítmények, amelyek adagolási egységében a bázisra számított difenoxilát mennyisége nem haladja meg a 2,5 mg-ot, és legalább a difenoxilát 1%-ával egyenlő mennyiségű atropin-szulfátot tartalmaznak.

3.8. Az alábbiakkal megegyező összetételű gyógyszerek:

3.8.1. 10 g Pulvis opii

3.8.2. 10 g Ipecacuanhae radix et rhizoma

3.8.3. 80 g Saccharosum (illetve egyéb hatóanyagmentes por vivőanyag).

3.9. A jelen jegyzékben szereplő bármelyik előirattal megegyező gyógyszerek és ezek keverékei bármely olyan anyaggal, amely nem tartalmaz kábítószert.

2. melléklet a 78/2022. (XII. 28.) BM rendelethez[6]

PSZICHOTRÓP ANYAGOK JEGYZÉKEI

A pszichotróp anyagok e melléklet szerinti jegyzékeiben hivatalos elnevezésként a táblázat A oszlopában a vegyület, anyag nemzetközi neve (International Non-Proprietary Name, a továbbiakban: INN) szerepel. Az angol név vastagon szedve, a magyar név alatta zárójelben található. Amennyiben egy adott vegyületnél vagy anyagnál az International Narcotic Control Board (a továbbiakban: INCB) által közzétett aktuális listán nem áll rendelkezésre INN, hivatalos névként ezen aktuális listán közzétett első egyéb elnevezés kerül átvezetésre. E melléklet táblázatai B oszlopában az INCB által közzétett egyéb elnevezések, esetleges más nevek, rövidítések, illetve a külföldön gyakran használt más írásmód kerülnek feltüntetésre, vesszővel elválasztva. A jegyzékek C oszlopában a kémiai név, illetve dőlt betűvel a leírás, a kémiai névhez tartozó összegképlet a D oszlopban, az InChIKey kémiai azonosító az E oszlopban szerepel. A jegyzékbe sorolás szempontjából az A-C oszlopban található adatok irányadók, a D és E oszlop adatai a vegyületek számítógépes kereshetőségét biztosítják.

1. Pszichotróp anyagok 1. jegyzéke (P1 jegyzék)

1.1. Pszichotróp anyagok az alábbi anyagok és vegyületek:

ABCDE
1Hivatalos név
(magyar név)
Más név vagy rövidítés,
külföldön gyakran használt
írásmód
Kémiai név / LeírásÖsszegképletInChIKey kémiai azonosító
21-naphyrone***
(1-nafiron)
1-(naphthalen-1-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-oneC19H23NOPDYIKONOBSBEMS-
UHFFFAOYSA-N
31-PEA***1-amino-1-fenil-etán; 1-fenetil-amin°C8H11NRQEUFEKYXDPUSK-
UHFFFAOYSA-N
425I-NBOMe2C-I-NBOMe2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-(2methoxybenzyl)ethanamineC18H22INO3ZFUOLNAKPBFDIJ-
UHFFFAOYSA-N
52-aminoindane***
(2-aminoindán)
2,3-dihydro-1H-inden-2-amineC9H11NLMHHFZAXSANGGM-
UHFFFAOYSA-N
62C-IEU2,5-dimethoxy-4-iodophenethylamineEU2 ; 4-Iod-2,5dimethoxyphenethylazan°°C10H14INO2PQHQBRJAAZQXHL-
UHFFFAOYSA-N
72C-T-2EU2,5-dimethoxy-4-ethylthiophenethylamine EU2; 4-Ethylsulfanyl2,5-dimethoxy-phenethylazan°°C12H19NO2SHCWQGDLBIKOJPM-
UHFFFAOYSA-N
82C-T-7EU2,5-dimetoxi-4-(n)-propil-tio-fenetil-amin EU2; 2,5-Dimethoxy-4- (propylsulfanyl)-phenethylazan°°C13H21NO2SOLEVEPDJOFPJTF-
UHFFFAOYSA-N
92-DPMP***
(dezoxipipradrol)
Desoxypipradrol2-(diphenylmethyl)piperidineC18H21NRWTNXJXZVGHMGI-
UHFFFAOYSA-N
102-naphyrone***
(2-nafiron)
1-(naphthalen-2-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-oneC19H23NODTNUPBSOODGRKW-
UHFFFAOYSA-N
113,4-dichloromethylphenidate ***3,4-CTMPmethyl-2-(3,4-dichlorophenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetateC14H17Cl2NO2JU KM AYKVHWKRKY-
UHFFFAOYSA-N
123,4-methylenedioxypyrovalerone **
(3,4-metiléndioxipirovaleron)
MDPV(RS)-1-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1oneC16H21NO3SYHGEUNFJIGTRX-
UHFFFAOYSA-N
133F-phenmetrazine***meta-fluoro-phenmetrazine,
meta-F-phenmetrazine
2-(3-fluorophenyl)-3-methylmorpholineC11H14FNOVHYVKJAQSJCYCK-
UHFFFAOYSA-N
143-MeO-PCE***N-ethyl-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexanamineC15H23NOOFGOOZLOGUNDFS-
UHFFFAOYSA-N
153-MeO-PCP**3-Methoxyphencyclidine1-[1-(3-methoxyphenyl)cyclohexyl]-piperidineC18H27NOBQQSZHHKGPOXLN-
UHFFFAOYSA-N
164-MAEU
(4-metilamfetamin)
4-methylamphetamine1-(4-methylphenyl)propan-2-amineC10H15NZDHZDWSHLNBTEB-
UHFFFAOYSA-N
174-benzylpiperidine***4-(phenylmethyl)piperidineC12H17NABGXADJ DTPFFSZ-
UHFFFAOYSA-N
184F-MDMB-BICA EUmethyl 2-([1-(4-fluorobutyl)-1H-indole-3-carbonyl]amino)-3,3dimethylbutanoateC20H27FN2O3QIKHYQCWGUGFBB-
UHFFFAOYSA-N
194-MEC**4-methylethcathinone2-(ethylamino)-1-(4-methylphenyl)propan-1-oneC12H17NOZOXZWYWOECCBSH-
UHFFFAOYSA-N
204-MeO-PCP***1-[1-(4-methoxyphenyl)cyclohexyl]piperidineC18H27NOMUZGGFNYVLGUFS-
UHFFFAOYSA-N
214-methylaminorex (4-metilaminorex)(±)-cis-2-amino-4-methyl-5-phenyl-2-oxazolineC10H12N2OUQBMYDFWFGESC-
CBAPKCEASA-N
224-MTAα-methyl-4-methylthiophenethylamineC10H15NSOLEWMKVPSUCNLG-
UHFFFAOYSA-N
235F-AB-PINACA***N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1Hindazole-3-carboxamideC18H25FN4O2WCBYXIBEPFZUBG-
UHFFFAOYSA-N
245-IAI***5-iodo-2,3-dihydro-1H-inden-2-amineC9H10INBIHPYCDDPGNWQO-
UHFFFAOYSA-N
255-IT EU5-(2-aminopropyl)indoleC11H14N2AULGMISRJWGTBA-
UHFFFAOYSA-N
265-MeO-AMT***1-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)propan-2-amineC12H16N2OOGNJZVNNKBZFRM-
UHFFFAOYSA-N
27A-836,339***N-[3-(2-methoxyethyl)-4,5-dimethyl-1,3-thiazol-2-ylidene]2,2,3,3-tetramethylcyclopropane-carboxamideC16H26N2O2SJKGIMVBQKSRTGX-
UHFFFAOYSA-N
28AH-7921 EU3,4-dichloro-N-([1-
(dimethylamino)cyclohexyl]methyl)benzamide
C16H22Cl2N2OJMZROFPPEXCTST-
UHFFFAOYSA-N
29AL***4-allil-oxi-3,5-dimetoxi-fenetil-amin °C13H19NO3JNUAYHHGCXYBHX-
UHFFFAOYSA-N
30alpha-PBT*** (alfa-PBT)a-PBT, α-
Pyrrolidinobutiothiophenone
2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(thiophen-2-yl)butan-1-oneC12H17NOSNGVNNJYFJYTCCO-
UHFFFAOYSA-N
31alpha-PVP**α-pyrrolidinovalerophenone1-phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanoneC15H21NOYDIIDRWHPFMLGR-
UHFFAOYSA-N
32alpha-PVT***α-PVT, alpha-
pyrrolidinopentiothiophenone
2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(thiophen-2-yl)pentan-1-oneC13H19NOSOOSRPGUQJAKBLV-
UHFFFAOYSA-N
33AM-1248 azepane isomer ***adamant-1-yl[1-(1-methylazepan-3-yl)-1H-indol-3-yl] methanoneC26H34N2OHSCSEKGAOWTVDH-
UHFFFAOYSA-N
34AM-2201**JWH-22011-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-(naphthalen-1yl)methanoneC24H22FNOALQFAGFPQCBPED-
UHFFFAOYSA-N
35AMT***
(alfa-metiltriptamin)
1-(1H-indol-3-yl)propan-2-amineC11H14N2QSQQQURBVYWZKJ-
UHFFFAOYSA-N
36BDB***1-(1,3-benzo-dioxol-5-il)-2-bután-amin°; 1-(1,3-benzodioxol-5yl)butan-2-ylazan°°C11H15NO2VHMRXGAIDDCGDU-
UHFFFAOYSA-N
37Brolamfetamine
(brolamfetamin)
DOB(±)-4-bromo-2,5-dimethoxy-α-methylphenethylamineC11H16BrNO2FXMWUTGUCAKGQL-
UHFFFAOYSA-N
38BZPEU3N-Benzylpiperazine1-benzilpiperazinEU3;
1-benzil-1,4-diaza-ciklohexán; N-benzilpiperazin
C11H16N2IQXXEPZFOOTTBA-
UHFFFAOYSA-N
39β-Me-PEA***2-phenylpropan-1-amineC9H13NAXORVIZLPOGIRG-
UHFFFAOYSA-N
40Camfetamine*** (kamfetamin)N-methyl-3-phenylbicyclo[2.2.1]heptan-2-amineC14H19NCTVMYAZECFXZLN-
UHFFFAOYSA-N
41Cathinone (katinon)(-)-(S)-2-amino-propiophenoneC9H11NOPUAQLLVFLMYYJJ-
ZETCQYMHSA-N
42CP 47,497 C8-homológ***2-(3-hydroxycyclohexyl)-5-(2-methylnonan-2-yl)phenolC22H36O2HNMJDLVMIUDJNH-
UHFFFAOYSA-N
43CRA 13***naphthalen-1-yl [4-(pentyloxy)naphthalen-1-yl]methanoneC26H24O2RSUMDJRTAFBISX-
UHFFFAOYSA-N
44D2PM*** (difenilprolinol)Diphenylprolinoldiphenyl(pyrrolidin-2-yl)methanolC17H19NOOGCGXUGBDJGFFY-
UHFFFAOYSA-N
45DBZP***1,4-dibenzylpiperazineC18H22N2YPUGLZQRXQQCSX-
UHFFFAOYSA-N
46Desoxy-D2PM*** (dezoxi-D2PM)2-(diphenylmethyl)pyrrolidineC17H19NOXOBKZZXZVFOBB-
UHFFFAOYSA-N
47DET3-[2-(diethyl-amino)ethyl]indoleC14H20N2LSSUMOWDTKZHHT-
UHFFFAOYSA-N
48Dimethocaine*** (dimetokain)3-(diethylamino)-2,2-dimethylpropyl-4-aminobenzoateC16H26N2O2OWQIUQKMMPDHQQ-
UHFFFAOYSA-N
49Diphenidine**1,2-diphenylethylpiperidine,
DPD, 1,2-DEP, DIPH
1-(1,2-diphenylethyl)piperidineC19H23NJQWJJJYHVHNXJH-
UHFFFAOYSA-N
50DMA(±)-2,5-dimethoxy-α-methylphenethylamineC11H17NO2LATVFYDIBMDBSY-
UHFFFAOYSA-N
51DMAA***4-methylhexan-2-amineC7H17NYAHRDLICUYEDAU-
UHFFFAOYSA-N
52DMHP3-(1,2-dimethylheptyl)-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6Hdibenzo[b,d]pyran-1-olC25H38O2QBEFIFWEOSUTKV-
UHFFFAOYSA-N
53DMT3-[2-(dimethylamino)ethyl]indoleC12H16N2DMULVCHRPCFFGV-
UHFFFAOYSA-N
54DOC4-chloro-2,5-dimethoxyamfetamine; 2,5-dimetoxi-4-klóramfetamin°C11H16ClNO2ACRITBNCBMTINK-
UHFFFAOYSA-N
55DOET(±)-4-ethyl-2,5-dimethoxy-α-methylphenethylamineC13H21NO2HXJKWPGVENNMCC-
UHFFFAOYSA-N
56EG-018***(naphthalen-1-yl)(9-pentyl-9H-carbazol-3-yl)-methanoneC28H25NOFJMMDJDPNLZYLA-
UHFFFAOYSA-N
57Etaqualone*** (etakvalon)3-(2-ethylphenyl)-2-methylquinazolin-4(3H)-oneC17H16N2OUVTJKLLUVOTSOB-
UHFFFAOYSA-N
58Eticyclidine (eticiklidin)PCEN-ethyl-1-phenylcyclohexylamineC14H21NIFYLVUHLOOCYBG-
UHFFFAOYSA-N
59Etryptamine (etriptamin)3-(2-aminobutyl)indoleC12H16N2ZXUMUPVQYAFTLF-
UHFFFAOYSA-N
60FLEA***N-hidroxi-N-metil-3,4-metilén-dioxi-amfetamin; N-hidroxi-3,4-metilén-dioxi-metamfetamin°;
N-[1-(1,3-benzodioxol-5-yl)propan-2-yl]-N-methylhydroxylamin°°
C11H15NO3ORADFQZOLNHWRQ-
UHFFFAOYSA-N
61GBL***
(gamma-butirolakton)
gamma-butyrolactonedihydrofuran-2(3H)-oneC4H6O2YEJRWHAVMIAJKC-
UHFFFAOYSA-N
62Homoamphetamine***3-amino-1-phenyl-butaneC10H15NWECUIGDEWBNQJJ-
UHFFFAOYSA-N
63HU-210***9-(hydroxymethyl)-6,6-dimethyl-3-(2-methyloctan-2-yl)6a,7,10,10a-tetrahydrobenzo[c]chromen-1-olC25H38O3SSQJFGMEZBFMNV-
UHFFFAOYSA-N
64Ibogain***(6R,6aS,7S,9R)-7-ethyl-2-methoxy-6,6a,7,8,9,10,12,13octahydro-5H-6,9-methanopyrido[10,20:1,2]azepino[4,5b]indoleC20H26N2OHSIBGVUMFOSJPD-
CFDPKNGZSA-N
65JWH-018**AM-678naphthalen-1-yl (1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanoneC24H23NOJDNLPKCAXICM BW-
II HFFFAOYSA-N
66JWH-073***(1-butyl-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanoneC23H21NOVCHHHSMPMLNVGS-
U HFFFAOYSA-N
67JWH-081***(4-methoxynaphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3yl)methanoneC25H25NO2UBMPKJKGUQDHRM-
U HFFFAOYSA-N
68JWH-122***(4-methylnaphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanoneC25H25NOHUKJQMKQFWYIHS-
U HFFFAOYSA-N
69JWH-210***(4-ethylnaphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanoneC26H27NOLACIUQLUNACUKC-
U HFFFAOYSA-N
70(+)-Lysergide ( (+)-lizergid )LSD, LSD-259,10-didehydro-N,N-diethyl-6-methylergoline-8β-carboxamideC20H25N3OVAYOSLLFUXYJDT-
RDTXWAMCSA-N
71MAL***3,5-dimetoxi-4-metallil-oxi-fenetil-amin°;
3,5-dimethoxy-4-(2-methylallyloxy)-phenethylazan°°
C14H21NO3FOXJFBFFGULACD-
U HFFFAOYSA-N
72MBDB***2-(metil-amino)-1-(3,4-metilén-dioxi-fenil)-bután vagy N-metil-1-
(1,3-benzo-dioxol-5-il)-2-bután-amin°;
[1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)butan-2-yl](methyl)azan°°
C12H17NO2USWVWJSAJAEEHQ-
U HFFFAOYSA-N
73MBZP***1-benzyl-4-methylpiperazineC12H18N2MUOKPBESJWYGL-
U HFFFAOYSA-N
74mCPP***
(meta-klorofenilpiperazin)
meta-chlorophenylpiperazine°; [1-(3-chlorophenyl)piperazine]°°C10H13ClN2VHFVKMTVMIZMIK-
UHFFFAOYSA-N
75MDAI***6,7-dihydro-5H-indeno[5,6-d][1,3]dioxol-6-amineC10H11NO2FQDRMHHCWZAXJM-
UHFFFAOYSA-N
76MDE
(N-etil-MDA)
N-ethyl MDA, MDEA(±)-N-ethyl-α-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamineC12H17NO2PVXVWWANJIWJOO-
UHFFFAOYSA-N
77MDMA(±)-N,α-dimethyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamineC11H15NO2SHXWCVYOXRDMCX-
UHFFFAOYSA-N
78MDMB-CHMICA**Methyl 2-([1-(cyclohexylmethyl)indole-3-carbonyl]amino)-3,3dimethylbutanoateC23H32N2O3SRJKCVHWIDFUBO-
UHFFFAOYSA-N
79MephedroneEU (mefedron)4-methylmethcathinone, 4methylephedrone, 4-MMC(RS)-2-methylamino-1-(4-methylphenyl)propan1-oneC11H15NOYELGFTGWJGBAQU-
UHFFFAOYSA-N
80Mescaline (meszkalin)3,4,5-trimethoxyphenethylamineC11H17NO3RHCSKNNOAZULRK-
UHFFFAOYSA-N
81Methcathinone (metkatinon)2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-oneC10H13NOLPLLVINFLBSFRP-
UHFFFAOYSA-N
82Methoxetamine** (metoxetamin)MXE(RS)-2-(3-methoxyphenyl)-2-(ethylamino)-cyclohexanoneC15H21NO2LPKTWLVEGBNOOX-
UHFFFAOYSA-N
83Methylone** (Metilon)beta-keto-MDMA(RS)-2-methylamino-1-(3,4- methylenedioxyphenyl)propan-1-oneC11H13NO3VKEQBMCRQDSRET-
UHFFFAOYSA-N
84Methiopropamine** (metiltienil-propamin)MPA, Methylthietnylpropamine1-(thiophen-2-yl)-2-methylaminopropaneC8H13NSHPHUWHKFQXTZPS-
UHFFFAOYSA-N
85MMDA5-methoxy-α-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenylethylamineC11H15NO3YQYUWUKDEVZFDB-
UHFFFAOYSA-N
86MT-45EU1-cyclohexyl-4-(1,2-diphenylethyl)piperazineC24H32N2IGBRRSIHEGCUEN-
UHFFFAOYSA-N
87MTP***methcathinone thiophen analog2-(methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-oneC8H11NOSDOZQPYDMJMLVKX-
UHFFFAOYSA-N
88MTTA***MTA, Mephtetramine2-[(methylamino)methyl]-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-oneC12H15NOFTRWLSZFQILOOD-
UHFFFAOYSA-N
89MXP***methoxyphenidine, 2-MeOdiphenidine1-[1-(2-methoxyphenyl)-2-phenylethyl]piperidineC20H25NOQXXCUXIRBHSITD-
UHFFFAOYSA-N
90N-(2-methoxyethyl)-N-(1-
methylethyl)-2-(1-pentyl-1H-indol-3yl)-4-thiazol-methanamine***
N-(2-methoxyethyl)-N-(1-methylethyl)-2-(1-pentyl-1H-indol-3yl)-4-thiazol-methanamineC23H33N3OSPSAKYYVEWAWJL-
UHFFFAOYSA-N
91N,N-diethyl-2-(1-pentyl-1H-indol-3yl)-4-thiazol- methanamine***N,N-diethyl-2-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)-4-thiazol-methanamineC21H29N3SPCNLLVFKBKMRDB-
UHFFFAOYSA-N
92N-ethylnorketamine***2-(2-chlorophenyl)-2-(ethylamino)cyclohexanoneC14H18ClNOITBBBZIIFJJMDU-
UHFFFAOYSA-N
93N-hydroxy MDA (N-hidroxi-MDA)(±)-N-[α-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethyl] hydroxylamineC10H13NO3FNDCTJYFKOQGTL-
UHFFFAOYSA-N
94Nitracaine***3-(diethylamino)-2,2-dimethylpropyl 4-nitrobenzoateC16H24N2O4SPTIETJWCCCJSE-
UHFFFAOYSA-N
95N-Me-1-PEA***1-(N-metil-amino)-1-fenil-etán;
N-metil-1-fenetil-amin
C9H13NRCSSHZGQHHEHPZ-
UHFFFAOYSA-N
96ODT***
(O-dezmetiltramadol)
O-desmethyltramadol3-(2-[(dimethylamino)methyl]-1-hydroxycyclohexyl)phenolC15H23NO2UWJUQVWARXYRCG-
UHFFFAOYSA-N
97Parahexyl (parahexil)3-hexyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6Hdibenzo[b,d]pyran-1-olC22H32O2OORFXDSWECAQLI-
UHFFFAOYSA-N
98para-Methyl-4-methylaminorex **4,4’-DMAR4-methyl-5-(4-methylphenyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-amineC11H14N2ONPILLHMQNMXXTL-
UHFFFAOYSA-N
99Pentedron**β-ethyl-methcathinone (β-etilmetkatinon), pentedrone(±)-2-(methylamino)-1-phenylpentan-1-oneC12H17NOWLIWIUNEJRETFX-
UHFFFAOYSA-N
100pFBT***
(fluortropakokain)
4-fluorotropacocaine8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl 4-fluorobenzoateC15H18FNO2YXDFSLSXLYAAPF-
UHFFFAOYSA-N
101pFPP***1-(4-fluorophenyl)piperazineC10H13FN2AVJKDKWRVSSJPK-
UHFFFAOYSA-N
102Phenazepam** (fenazepam)7-bromo-5-(2-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4benzodiazepin-2-oneC15H10BrClN2OCGMJQQJSWIRRRL-
UHFFFAOYSA-N
103PMA1-(4-methoxyphenyl)propan-2-amineC10H15NONEGYEDYHPHMHGK-
UHFFFAOYSA-N
104PMMAEU
(parametoxi-metilamfetamin)
para-
methoxymethylamphetamine
paramethoxymethylamphetamineEU1;
N-methyl-1-(4-methoxyphenyl)-2-aminopropane vagy pmethoxy-N,α-dimethylphenethylamine vagy 1-(4methoxyphenyl)-N-methylpropan-2-amine
C11H17NOUGFMBZYKVQSQFX-
UHFFFAOYSA-N
105Psilocine (pszilocin)Psilotsin3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-olC12H16N2OSPCIYGNTAMCTRO-
UHFFFAOYSA-N
106Psilocybine (pszilocibin)3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-yl dihydrogen phosphateC12H17N2O4PQVDSEJDULKLHCG-
UHFFFAOYSA-N
107Rolicyclidine (roliciklidin)PHP, PCPY1-(1-phenylcyclohexyl)pyrrolidineC16H23NFYOWWXMGDATDQY-
UHFFFAOYSA-N
108Salvinorin A*** (Szalvinorin A)(2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)-9-(acetyloxy)-2-(3furanyl)dodecahydro-6a,10b-dimethyl-4,10-dioxo-2Hnaphtho[2,1-c]pyran-7-carboxylic acid methyl esterC23H28O8OBSYBRPAKCASQB-
AGQYDFLVSA-N
109STPDOM2,5-dimethoxy-α,4-dimethylphenethylamineC12H19NO2NTJQREUGJKIARY-
UHFFFAOYSA-N
110Tenamfetamine (tenamfetamin)MDAα-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamineC10H13NO2NGBBVGZWCFBOGO-
UHFFFAOYSA-N
Tenocyclidine (tenociklidin)TCP1-[1-(2-thienyl)cyclohexyl]piperidineC15H23NSJUZZEWSCNBCFRL-
UHFFFAOYSA-N
112Tetrahydrocannabinol, the following isomers and their stereochemical variants
(a következő tetrahidro-kannabinol izomerek és szterokémiai variánsaik) [THC]
delta-6a(10a)-THC7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6Hdibenzo[b,d]pyran-1-olC21H30O2NEBZNJDFIPBXCS-
UHFFFAOYSA-N
delta-6a(7)-THC8,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-olC21H30O2UQOUHXDCXBITSF-
UHFFFAOYSA-N
delta-7-THC6a,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6Hdibenzo[b,d]pyran-1-olC21H30O2WWYMYGIVLCKTBL-
UHFFFAOYSA-N
delta-8-THC6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-olC21H30O2HCAWPGARWVBULJ-
UHFFFAOYSA-N
delta-10-THC6a,7,8,9-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6Hdibenzo[b,d]pyran-1-olC21H30O2YLTWYAXW DLZZCU-
UHFFFAOYSA-N
delta-9(11)-THC6a,7,8,9,10,10a-hexahydro-6,6-dimethyl-9-methylene-3pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-olC21H30O2AOYYFUGUUIRBML-
UHFFFAOYSA-N
113TFMPP***1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazineC11H13F3N2KKIMDKMETPPURN-
UHFFFAOYSA-N
114TMA
(trimetoxiamfetamin)
(±)-3,4,5-trimethoxy-α-methylphenethylamineC12H19NO3WGTASENVNYJZBK-
UHFFFAOYSA-N
115TMA-2EU
(2,4,5- trimetoxiamfetamin)
2,4,5-trimethoxyamphetamineEU2;
1-(2,4,5-trimethoxyphenyl)propan-2-ylazan°°
C12H19NO3TVSIMAWGATVNGK-
UHFFFAOYSA-N
1163-methylmethcathinone, 3-MMC2-(methylamino)-1-(3-methylphenyl)propan-1-oneC11H15NOQDNXSIYWHYGMCD-
UHFFFAOYSA-N
1173-chloromethcathinone, 3-CMC1-(3-chlorophenyl)-2-(methylamino)propan-1-oneC10H12ClNOVOEFELLSAAJCHJ-
UHFFFAOYSA-N

1.2. Ezeken felül a fenti anyagok sztereoizomerjei, ha azok a feltüntetett kémiai névnek megfelelnek, kémiai szerkezetük alapján léteznek, és nem esnek kifejezetten kivételes rendelkezés alá, továbbá ezek sói, beleértve sztereoizomerjeik sóit, amennyiben ilyen sók léteznek.

1.3. A P1 jegyzéken az alábbi anyagok kerülnek feltüntetésre:

1.3.1. A Pszichotróp Egyezmény aktualizált I. Listáján szereplő anyagok,

1.3.2. EU jelöléssel a tiltott kábítószer-kereskedelem területén a bűncselekmények tényállási elemeire és a büntetésekre vonatkozó minimumszabályok megállapításáról szóló, 2004. Október 25-i 2004/757/IB tanácsi kerethatározatban szereplő anyagok,

1.3.3. ** jelöléssel azon anyagok, amelyek nemzeti ellenőrzése a hazai és nemzetközi rendészeti hatósági tapasztalatok alapján szigorúbb, mint a Pszichotróp Egyezmény előírása,

1.3.4. *** jelöléssel azon anyagok, amelyek nemzeti ellenőrzése a hazai és nemzetközi rendészeti hatósági tapasztalatok alapján szigorúbb és nem szerepelnek a Kábítószer Egyezmény és Pszichotróp Egyezmény jegyzékeiben.

1.4. Jelen jegyzék C oszlopában ° jellel és dőlt betűvel szedve kerülnek jelölésre a korábbi magyar hivatalos nevek, míg °° jellel és dőlt betűvel szedve a német BtMG (Betäubungsmittelgesetz 22. Dezember 2003) által alkalmazott IUPAC megnevezés, ha ezek rendelkezésre állnak.

2. Pszichotróp anyagok 2. Jegyzéke (P2 jegyzék)

2.1. Pszichotróp anyagok az alábbi anyagok és vegyületek:

ABCDE
1Hivatalos név
(magyar név)
Más név vagy rövidítés,
külföldön gyakran használt
írásmód
Kémiai név / LeírásÖsszegképletInChIKey kémiai azonosító
22C-B4-bromo-2,5-dimethoxyphenethylamineC10H14BrNO2YMHOBZXQZVXHBM-
UHFFFAOYSA-N
34-CMC4-chloromethcathinone,
clephedrone
1-(4-chlorophenyl)-2-(methylamino)-1-propanoneC10H12GNOUEJBEYOXRNGPEI-
UHFFFAOYSA-N
44-FA4-fluoroamphetamine1-(4-fluorophenyl)propan-2-amineC9H12FNDGXWNDGLEOIEGT-
UHFFFAOYSA-N
54F-MDMB-BINACAMethyl 2-(1-(4-fluorobutyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3dimethylbutanoateC19H26FN3O3GZGKSDAMWRWYOZ-
UHFFFAOYSA-N
65F-AKB-485F-APINACAN-(adamantan-1-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3carboxamideC23H30FN3OUCMFSGVIEPXYIV-
UHFFFAOYSA-N
75F-AMB5F-AMB-PINACA,
5F-MMB-PINACA
Methyl 2-(([1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3yl]carbonyl)amino)-3-methylbutanoateC19H26FN3O3SAFXSUZMRLTBMM-
UHFFFAOYSA-N
85F-MDMB-PICA5F-MDMB-2201Methyl 2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxamido)-3,3dimethylbutanoateC21H29FN2O3CHSUEEBESACQDV-
UHFFFAOYSA-N
95F-ADB5F-MDMB-PINACAMethyl 2-([1-(fluoropentyl)-1H-indazole-3-carbonyl]amino)3,3-dimethylbutanoateC20H28FN3O3PWEKNGSNNAKWBL-
UHFFFAOYSA-N
105F-PB-22Quinolin-8-yl 1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxylateC23H21FN2O2MBOCMBFDYVSGU-
UHFFFAOYSA-N
11AB-CHMINACAN-[1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]-1(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamideC20H28N4O2KJNZIEGLNLCWTQ-
UHFFFAOYSA-N
12AB-FUBINACAN-[1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]-1-[(4fluorophenyl)methyl]indazole-3-carboxamideC20H21FN4O2AKOOIMKXADOPDA-
UHFFFAOYSA-N
13AB-PINACAN-[1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]-1-pentyl-1Hindazole-3-carboxamideC18H26N4O2GIMHPAQOAAZSHS-
UHFFFAOYSA-N
14ADB-CHMINACAMAB-CHMINACAN-[1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2- yl]-1-
(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide
C21H30N4O2ZWCCSIUBHCZKOY-
UHFFFAOYSA-N
15ADB-FUBINACAN-[1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2- yl]-1-[(4fluorophenyl)methyl]-1H-indazole-3-carboxamideC21H23FN4O2ZSSGCSINPVBLQD-
UHFFFAOYSA-N
16alpha-PHP(RS)-1-phenyl-2-(pyrrolidine-1-yl)hexan-1-oneC16H23NOKYIJLDDXQWBNGX-
UHFFFAOYSA-N
17Amfetamine (amfetamin)amphetamine(±)-α-methylphenethylamineC9H13NKWTSXDURSIMDCE-
UHFFFAOYSA-N
18Amineptine (amineptin)7-[(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5yl)amino]heptanoic acidC22H27NO2ONNOFKFOZAJDHT-
UHFFFAOYSA-N
19Buprenorphine** (buprenorfin)21-cyclopropyl-7-α-[(S)-1-hydroxy-1,2,2-trimethylpropyl]6,14-endo-ethano-6,7,8,14-tetrahydrooripavineC29H41NO4RMRJXGBAOAMLHD-
IHFGGWKQSA-N
20CUMYL-4CN-BINACA1-(4-cyanobutyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazole-3carboxamideC22H24N4OJGTSOWOPISVAHG-UHFFFAOYSA-N
21CUMYL-PEGACLONE5-pentyl-2-(2-phenylpropan-2-yl)-2,5-dihydro-1H-pyrido[4,3b]indol-1-oneC25H28N2OAWHWTKXMUJLSRM-
UHFFFAOYSA-N
22Dexamfetamine (dexamfetamin)dexamphetamine(+)-α-methylphenethylamineC9H13NKWTSXDURSIMDCE-
QMMMGPOBSA-N
23Dronabinol2
(delta-9-tetrahidrokannabinol [delta-9-THC] és sztereokémiai varánsai)
delta-9-tetrahydrocannabinol and its stereochemical
variants
(6aR, 10aR)-6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-
6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol
C21H30O2CYQFCXCEBYINGO-
IAGOWNOFSA-N
24Ethylone (etilon)(RS)-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)propan-1- oneC12H15NO3MJ EM IOXXNCZZFK-U H FFFAOYSA-N
25Ethylphenidate (etilfenidát)”Nopaine”, ”Fake cocaine”Ethyl 2-phenyl-2-(piperidin-2-yl)acetateC15H21NO2AIVSIRYZIBXTMM-UHFFFAOYSA-N
26Eutylone (eutilon)1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)butan-1-oneC13H17NO3YERSNXHEOIYEGX-UHFFFAOYSA-N
27Fenetylline (fenetillin)7-(2-[(α-methylphenethyl)amino]ethyl)theophyllineC18H23N5O2NMCHYWGKBADVMK-
UH FFFAOYSA-N
28FUB-AMBMMB-FUBINACA, AMBFUBINACAMethyl 2-((1-[(4-fluorophenyl)methyl]-1H-indazole-3carbonyl)amino)-3-methylbutanoateC21H22FN3O3FRFFLYJQPCIIQB-UHFFFAOYSA-N
29gamma-Hydroxybutiric acid
(gamma-hidroxi-vajsav)
GHBγ-hydroxybutyric acidC4H8O3SJZRECIVHVDYJC-
UHFFFAOYSA-N
30Ketamine***
(ketamin)
2-(2-chlorophenyl)-2-(methylamino)-cyclohexanoneC13H16ClNOYQEZLKZALYSWHR-
UHFFFAOYSA-N
31Levamfetamine
(levamfetamin)
levamphetamine(-)-(R)-α-methylphenethylamineC9H13NKWTSXDURSIMDCE-
MRVPVSSYSA-N
32Levomethamphetamine
(levometamfetamin)
levomethamphetamine(-)-N,α-dimethylphenethylamineC10H15NMYWUZJCMWCOHBA-
SECBINFHSA-N
33MDMB-4en-PINACAMethyl 3,3-dimethyl-2-[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indazole-3-carboxamido]butanoateC20H27N3O3LWOCBHBFWNGPGM-
UHFFFAOYSA-N
34Mecloqualone (meklokvalon)3-(o-chlorophenyl)-2-methyl-4-(3H)-quinazolinoneC15H11ClN2OSFITWQDBYUMAPS-
UHFFFAOYSA-N
35Metamfetamine
(metamfetamin)
metamphetamine(+)-(S)-N,α-dimethylphenethylamineC10H15NMYWUZJCMWCOHBA-
VIFPVBQESA-N
36Metamfetamine racemate
(metamfetamin racemát)
metamphetamine racemate(±)-N,α-dimethylphenethylamineC10H15NMYWUZJCMWCOHBA-
UHFFFAOYSA-N
37Methaqualone (metakvalon)2-methyl-3-o-tolyl-4-(3H)-quinazolinoneC16H14N2OJEYCTXH KTXCGPB-UHFFFAOYSA-N
38Methylphenidate
(metilfenidát)
Methylα-phenyl-2-piperidine acetateC14H19NO2DUGOZIWVEXMGBE-
UHFFFAOYSA-N
39N-ethylhexed rone2-(ethylamino)-1-phenyl-1-hexanoneC14H21NOCWNKMHIETKEBCA-
UHFFFAOYSA-N
40N-ethyl norpentyloneephylone1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)pentan-1-oneC14H19NO3VERDHJIMZYXGIW-UHFFFAOYSA-N
41Pentazocine** (pentazocin)(2R,*6R,*11R*)-1,2,3,4,5,6-hexahydro-6,11-dimethyl-3-(3-methyl-2-butenyl)-2,6-methano-3-benzazocin-8-olC19H27NOVOKSWYLNZZRQPF-
GDIGMMSISA-N
42Phencyclidine
(fenciklidin)
PCP1-(1-phenylcyclohexyl)piperidineC17H25NJTJMJGYZQZDUJJ-
UHFFFAOYSA-N
43Phenmetrazine
(fenmetrazin)
3-methyl-2-phenylmorpholineC11H15NOOOBHFESNSZDWIU-
UHFFFAOYSA-N
44Poppy straw**
(mákszalma)
--
45Secobarbital
(szekobarbitál)
5-allyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acidC12H18N2O3KQPKPCNLIDLUMF-
UHFFFAOYSA-N
46Tapentadol***
(tapentadol)
3-[(2R,3R)-1-(dimethylamino)-2-methylpentan-3-yl]- phenolC14H23NOKWTWDQCKEHXFFR-
SMDDNHRTSA-N
47UR-144(1-pentyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3tetramethylcyclopropyl)methanoneC21H29NONBMMIBNZVQFQEO-
UHFFFAOYSA-N
48XLR-11[1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl](2,2,3,3tetramethylcyclopropyl)methanoneC21H28FNOPXLDPUUMIHVLEC-
UHFFFAOYSA-N
49Zipeprol
(zipeprol)
α-(α-methoxybenzyl)-4-(β-methoxyphenethyl)-1piperazineethanolC23H32N2O3VSTN NAYSCJQCQI-
UHFFFAOYSA-N

2.2. Ezeken felül a fenti anyagok sztereoizomerjei, ha azok a feltüntetett kémiai névnek megfelelnek, kémiai szerkezetük alapján léteznek, és nem esnek kifejezett kivételes rendelkezés alá, továbbá ezek sói, amennyiben ilyen sók léteznek.

2.3. A P2 jegyzéken az alábbi anyagok kerülnek feltüntetésre:

2.3.1. A Pszichotróp Egyezmény aktualizált II. listáján szereplő anyagok,

2.3.2. ** jelöléssel azon anyagok, amelyek nemzeti ellenőrzése a hazai és nemzetközi rendészeti hatósági tapasztalatok alapján szigorúbb, mint a Pszichotróp Egyezmény előírása,

2.3.3.*** jelöléssel azon anyagok, amelyek nemzeti ellenőrzése a hazai és nemzetközi rendészeti hatósági tapasztalatok alapján szigorúbb és nem szerepelnek a Kábítószer Egyezmény és Pszichotróp egyezmény jegyzékeiben.

2.4. A 2 jellel jelölt anyag esetében a dronabinol megjelölés csak a (-)-trans-delta-9-tetrahydrocannabinol sztereoizomerre vonatkozik.

3. Pszichotróp anyagok 3. jegyzéke (P3 jegyzék)

3.1. Pszichotróp anyagok az alábbi anyagok és vegyületek:

ABCDE
1Hivatalos név (magyar név)Más név vagy rövidítés,
külföldön gyakran használt
írásmód
Kémiai név / LeírásÖsszegképletInChIKey kémiai azonosító
2Amobarbital
(amobarbitál)
5-ethyl-5-isopentylbarbituric acidC11H18N2O3VIROVYVQCGLO-
UHFFFAOYSA-N
3Butalbital
(butalbitál)
5-allyl-5-isobutylbarbituric acidC11H16N2O3UZVHFVZFNXBMQJ-
UHFFFAOYSA-N
4Cathine
(katin)
(+)-norpseudoephedrine(+)-(S)-α-[(S)-1-aminoethyl]benzyl alcoholC9H13NODLNKOYKMWOXYQA-
IONNQARKSA-N
5Cyclobarbital
(ciklobarbitál)
5-(1-cyclohexen-1-yl)-5-ethylbarbituric acidC12H16N2O3WTYGAUXICFETTC-
UHFFFAOYSA-N
6Flunitrazepam
(flunitrazepám)
5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-2H-1,4benzodiazepin-2-oneC16H12FN3O3PPTYJ KAXVCC BDU-
UHFFFAOYSA-N
7Glutethimide
(glutetimid)
2-ethyl-2-phenylglutarimideC13H15NO2JMBQKKAJIKAWKF-
UHFFFAOYSA-N
8Pentobarbital
(pentobarbitál)
5-ethyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acidC11H18N2O3WEXRUCMBJFQVBZ-
UHFFFAOYSA-N

3.2. Ezeken felül a fenti anyagok sztereoizomerjei, ha azok a feltüntetett kémiai névnek megfelelnek, kémiai szerkezetük alapján léteznek, és nem esnek kifejezett kivételes rendelkezés alá, továbbá ezek sói, amennyiben ilyen sók léteznek.

3.3. Jelen P3 jegyzék a Pszichotróp Egyezmény aktualizált III. listája alapján készült.

4. Pszichotróp anyagok 4. jegyzéke (P4 jegyzék)

4.1. Pszichotróp anyagok az alábbi anyagok és vegyületek:

ABCDE
1Hivatalos név
(magyar név)
Más név vagy rövidítés,
külföldön gyakran használt
írásmód
Kémiai név / LeírásÖsszegképletInChIKey kémiai azonosító
2Allobarbital
(allobarbitál)
5,5-diallylbarbituric acidC10H12N2O3FDQGNLOWMMVRQL-
UHFFFAOYSA-N
3Alprazolam
(alprazolám)
8-chloro-1-methyl-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3a][1,4]benzodiazepineC17H13ClN4VREFGVBLTWBCJP-
UHFFFAOYSA-N
4Amfepramone
(amfepramon)
diethylpropion2-(diethylamino)propiophenoneC13H19NOXXEPPPIWZFICOJ-
UHFFFAOYSA-N
5Aminorex
(aminorex)
2-amino-5-phenyl-2-oxazolineC9H10N2OSYAKTDIEAPMBAL-
UHFFFAOYSA-N
6Barbital
(barbital)
5,5-diethylbarbituric acidC8H12N2O3FTOAOBMCPZCFFF-
UHFFFAOYSA-N
7Benzfetamine
(benzfetamin)
benzphetamineN-benzyl-N,α-dimethylphenethylamineC17H21NYXKTVDFXDRQTKV-
UHFFFAOYSA-N
8Bromazepam
(bromazepám)
7-bromo-1,3-dihydro-5-(2-pyridyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2oneC14H10BrN3OVMIYHDSEFNYJSL-
UHFFFAOYSA-N
9Brotizolam
(brotizolám)
2-bromo-4-(o-chlorophenyl)-9-methyl-6H-thieno[3,2-f]-striazolo[4,3-a][1,4]diazepineC15H10BrClN4SUMSGKTJDUHERQW-
UHFFFAOYSA-N
10Butobarbital
(butobarbitál)
5-butyl-5-ethylbarbituric acidC10H16N2O3STD BAQMTJ LUM FW-
UHFFFAOYSA-N
11Camazepam
(kamazepám)
7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4benzodiazepin-2-one dimethylcarbamate (ester)C19H18ClN3O3PXBVEXGRHZFEOF-
UHFFFAOYSA-N
12Chlordiazepoxide
(klórdiazepoxid)
7-chloro-2-(methylamino)-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine4-oxideC16H14ClN3OANTSCNMPPGJYLG-
UHFFFAOYSA-N
13Clobazam
(klobazám)
7-chloro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,5-benzodiazepine2,4(3H,5H)-dioneC16H13ClN2O2CXOXHMZGEKVPMT-
UHFFFAOYSA-N
14Clonazepam
(klonazepám)
5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4benzodiazepin-2-oneC15H10ClN3O3DGBIGWXXNGSACT-
UHFFFAOYSA-N
15Clonazolam
(klonazolám)
6-(2-chlorophenyl)-1-methyl-8-nitro-4Hbenzo[f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepineC17H12ClN5O2XJRGLCAWBRZUFC-
UHFFFAOYSA-N
16Clorazepate
(klorazepát)
7-chloro-2,3-dihydro-2-oxo-5-phenyl-1H-1,4benzodiazepine-3-carboxylic acidC16H11ClN2O3XDDJGVMJFWAHJX-
UHFFFAOYSA-N
17Clotiazepam
(klotiazepám)
5-(o-chlorophenyl)-7-ethyl-1,3-dihydro-1-methyl-2Hthieno[2,3-e]-1,4-diazepin-2-oneC16H15ClN2OSCHBRHODLKOZEPZ-
UHFFFAOYSA-N
18Cloxazolam
(kloxazolám)
10-chloro-11b-(o-chlorophenyl)-2,3,7,11b-tetrahydrooxazolo-[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-oneC17H14Cl2N2O2ZIXNZOBDFKSQTC-
UHFFFAOYSA-N
19Delorazepam
(delorazepám)
7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4benzodiazepin-2-oneC15H10Cl2N2OCHIFCDOIPRCHCF-
UHFFFAOYSA-N
20Diazepam
(diazepám)
7-chloro-1,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4benzodiazepin-2-oneC16H13ClN2OAAOVKJBEBIDNHE-
UHFFFAOYSA-N
21Diclazepam
(diklazepám)
2-chlorodiazepam, Ro5-34487-Chloro-5-(2-chlorophenyl)-1-methyl-1,3-dihydro-2Hbenzo[e][1,4]diazepin-2-oneC16H12Cl2N2OVPAYQWRBBOGGPY-
UHFFFAOYSA-N
22Estazolam
(esztazolám)
8-chloro-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepineC16H11ClN4CDCHDCWJMGXXRH-
UHFFFAOYSA-N
23Ethchlorvynol
(etklórvinol)
1-chloro-3-ethyl-1-penten-4-yn-3-olC7H9ClOZEHYJZXQEQOSON-
UHFFFAOYSA-N
24Ethinamate
(etinamát)
1-ethynylcyclohexanolcarbamateC9H13NO2GXRZIMHKGDIBEW-
UHFFFAOYSA-N
25Ethyl loflazepate
(etil-loflazepát)
ethyl 7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-2,3-dihydro-2-oxo-1H-1,4benzodiazepine-3-carboxylateC18H14ClFN2O3CUCHJCMWNFEYOM-
UHFFFAOYSA-N
26Etilamfetamine
(etilamfetamin)
N-ethylamphetamineN-ethyl-α-methylphenethylamineC11H17NYAGBSNMZQKEFCO-
UHFFFAOYSA-N
27Etizolam
(etizolám)
4-(2-chlorophenyl)-2-ethyl-9-methyl-6H-thieno[3,2f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepineC17H15ClN4SVMZUTJCNQWMAGF-
UHFFFAOYSA-N
28Fencamfamin
(fenkamfamin)
N-ethyl-3-phenyl-2-norbornanamineC15H21NIKFBPFGUINLYQI-
UHFFFAOYSA-N
29Fenproporex
(fenproporex)
(±)-3-[(α-methylphenylethyl)amino]propionitrileC12H16N2IQUFSXIQAFPIMR-
UHFFFAOYSA-N
30Flualprazolam
(flualprazolám)
8-chloro-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4Hbenzo[f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepineC17H12ClFN4MPZVLJCMGPYWQQ-
UHFFFAOYSA-N
31Flubromazolam
(flubromazolám)
8-bromo-6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-4Hbenzo[f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepineC17H12BrFN4VXGSZBZQCBNUIP-
UHFFFAOYSA-N
32Fludiazepam
(fludiazepám)
7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-1,4benzodiazepin-2-oneC16H12ClFN2OROYOYTLGDLIGBX-
UHFFFAOYSA-N
33Flurazepam
(flurazepám)
7-chloro-1-[2-(diethylamino)ethyl]-5-(o-fluorophenyl)-1,3dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-oneC21H23ClFN3OSAADBVWGJQAEFS-
UHFFFAOYSA-N
34Halazepam
(halazepám)
7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-2H-
1,4-benzodiazepin-2-one
C17H12ClF3N2OWYCLKVQLVUQKNZ-
UHFFFAOYSA-N
35Haloxazolam
(haloxazolám)
10-bromo-11b-(o-fluorophenyl)-2,3,7,11b-
tetrahydrooxazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one
C17H14BrFN2O2XDKCGKQHVBOOHC-
UHFFFAOYSA-N
36Ketazolam
(ketazolám)
11-chloro-8,12b-dihydro-2,8-dimethyl-12b-phenyl-4H[1,3]oxazino[3,2-d][1,4]benzodiazepin-4,7(6H)-dioneC20H17ClN2O3PWAJCNITSBZRBL-
UHFFFAOYSA-N
37Lefetamine
(lefetamin)
SPA(–)-N,N-dimethyl-1,2-diphenylethylamineC16H19NYEJZJVJJPVZXGX-
MRXNPFEDSA-N
38Loprazolam
(loprazolám)
6-(o-chlorophenyl)-2,4-dihydro-2-[(4-methyl-1piperazinyl)methylene]-8-nitro-1H-imidazo[1,2a][1,4]benzodiazepin-1-oneC23H21ClN6O3UTEFBSAVJNEPTR-
RGEXLXHISA-N
39Lorazepam (lorazepám)7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-2H-1,4benzodiazepin-2-oneC15H10Cl2N2O2DIWRORZWFLOCLC-
UHFFFAOYSA-N
40Lormetazepam(lormetazepám)7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-1methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-oneC16H12Cl2N2O2FJIKWRGCXUCUIG-
UHFFFAOYSA-N
41Mazindol
(mazindol)
5-(p-chlorophenyl)-2,5-dihydro-3H-imidazo[2,1- a]isoindol5-olC16H13ClN2OZPXSCAKFGYXMGA-
UHFFFAOYSA-N
42Medazepam (medazepám)7-chloro-2,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,4benzodiazepineC16H15ClN2YLCXGBZIZBEVPZ-
UHFFFAOYSA-N
43Mefenorex (mefenorex)N-(3-chloropropyl)-α-methylphenethylamineC12H18ClNXXVROGAVTTXONC-
UHFFFAOYSA-N
44Meprobamate (meprobamát)2-methyl-2-propyl-1,3-propanedioldicarbamateC9H18N2O4NPPQSCRMBWNHMW-
UHFFFAOYSA-N
45Mesocarb
(mezokarb)
3-(α-methylphenethyl)-N-(phenylcarbamoyl)sydnone imineC18H18N4O2OWFUPROYPKGHMH-
UHFFFAOYSA-N
46Methylphenobarbital
(metilfenobarbitál)
5-ethyl-1-methyl-5-phenylbarbituric acidC13H14N2O3ALARQZQTBTVLJV-
UHFFFAOYSA-N
47Methyprylon (metiprilon)3,3-diethyl-5-methyl-2,4-piperidine-dioneC10H17NO2SIDLZWOQUZRBRU-
UHFFFAOYSA-N
48Midazolam (midazolám)8-chloro-6-(o-fluorophenyl)-1-methyl-4H-imidazo[1,5a][1,4]benzodiazepineC18H13ClFN3DDLIGBOFAVUZHB-
UHFFFAOYSA-N
49Nimetazepam (nimetazepám)1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4benzodiazepin-2-oneC16H13N3O3GWUSZQUVEVMBPI-
UHFFFAOYSA-N
50Nitrazepam (nitrazepám)1,3-dihydro-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-oneC15H11N3O3KJONHKAYOJNZEC-
UHFFFAOYSA-N
51Nordazepam (nordazepám)7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-oneC15H11ClN2OAKPLHCDWDRPJGD-
UHFFFAOYSA-N
52Oxazepam (oxazepám)7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-5-phenyl-2H-1,4benzodiazepin-2-oneC15H11ClN2O2ADIMAYPTOBDMTL-
UHFFFAOYSA-N
53Oxazolam (oxazolám)10-chloro-2,3,7,11b-tetrahydro-2-methyl-11bphenyloxazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-oneC18H17ClN2O2VCCZBYPHZRWKFY-
UHFFFAOYSA-N
54Pemoline
(pemolin)
2-amino-5-phenyl-2-oxazolin-4-oneC9H8N2O2NRNCYVBFPDDJNE-
UHFFFAOYSA-N
55Phendimetrazine
(fendimetrazin)
(+)-(2S,3S)-3,4-dimethyl-2-phenylmorpholineC12H17NOMFOCDFTXLCYLKU-
CMPLNLGQSA-N
56Phenobarbital (fenobarbitál)5-ethyl-5-phenylbarbituric acidC12H12N2O3DDBREPKUVSBGFI-
UHFFFAOYSA-N
57Phentermine (fentermin)α,α-dimethylphenethylamineC10H15NDHHVAGZRUROJKS-
UHFFFAOYSA-N
58Pinazepam (pinazepám)7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2-propynyl)-2H-1,4benzodiazepin-2-oneC18H13ClN2OMFZOSKPPVCIFMT-
UHFFFAOYSA-N
59Pipradrol
(pipradrol)
1,1-diphenyl-1-(2-piperidyl)methanolC18H21NOXSWHNYGMWWVAIE-
UHFFFAOYSA-N
60Prazepam (prazepám)7-chloro-1-(cyclopropylmethyl)-1,3-dihydro-5-phenyl-2H1,4-benzodiazepin-2-oneC19H17ClN2OMWQCHH ACWWAQ LJ -
UHFFFAOYSA-N
61Pyrovalerone (pirovaleron)4’-methyl-2-(1-pyrrolidinyl)valerophenoneC16H23NOSWUVZKWCOBGPTH-
UHFFFAOYSA-N
62Secbutabarbital
(szekbutabarbitál)
5-sec-butyl-5-ethylbarbituric acidC10H16N2O3ZRIHAIZYIMGOAB-
UHFFFAOYSA-N
63Temazepam (temazepám)7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4benzodiazepin-2-oneC16H13ClN2O2SEQDDYPDSLOBDC-
UHFFFAOYSA-N
64Tetrazepam (tetrazepám)7-chloro-5-(1-cyclohexen-1-yl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-1,4benzodiazepin-2-oneC16H17ClN2OIQWYAQCHYZHJOS-
UHFFFAOYSA-N
65Triazolam (triazolám)8-chloro-6-(o-chlorophenyl)-1-methyl-4H-s-triazolo[4,3a][1,4] benzodiazepineC17H12Cl2N4JOFWLTCLBGQGBO-
UHFFFAOYSA-N
66Vinylbital (vinilbitál)5-(1-methylbutyl)-5-vinylbarbituric acidC11H16N2O3KGKJZEKQJQQOTD-
UHFFFAOYSA-N
67Zolpidem (zolpidem)N,N,6-trimethyl-2-p-tolylimidazo[1,2-a]pyridine-3-acetamideC19H21N3OZAFYATHCZYHLPB-
UHFFFAOYSA-N

4.2. Ezeken felül a fenti anyagok sztereoizomerjei, ha azok a feltüntetett kémiai névnek megfelelnek, kémiai szerkezetük alapján léteznek, és nem esnek kifejezett kivételes rendelkezés alá, továbbá ezek sói, amennyiben ilyen sók léteznek.

4.3. Jelen P4 jegyzék a Pszichotróp Egyezmény aktualizált IV. listája alapján készült.

3. melléklet a 78/2022. (XII. 28.) BM rendelethez

ÚJ PSZICHOAKTÍV ANYAGOK JEGYZÉKE

Új pszichoaktív anyagok a következő szerkezeti leírásoknak megfelelő vegyületek, ha azok az 1. és 2. melléklet szerinti jegyzékeken nem szerepelnek:

1. Azok

1.1. az indolil-naftil-keton (1 H-indol-3-il(naftalin-1-il)metanon, 1 H-indol-3-il(naftalin-2-il)metanon), vagy

1.2. a fenil-indolil-keton (fenil(1H-indol-3-il)metanon) vagy

1.3. a benzil-indolil-keton (2-fenil-1-(1H-indol-3-il)etanon) vagy

1.4. az indazolil-naftil-keton (1H-indazol-3-il(naftalin-1 -il)metanon, 1 H-indazol-3-il(naftalin-2-il)metanon) vagy

1.5. a fenil-indazolil-keton (fenil(1 H-indazol-3-il)metanon) vagy

1.6. a benzil-indazolil-keton (2-fenil-1-(1H-indazol-3-il)etanon) vagy

1.7. a naftil-pirrolil-keton (naftalin-1 H-pirrol-3-il)metanon, naftalin-2-il(1H-pirrol-3-il)metanon) vagy

1.8. a (ciklusos alkil)-indolil-keton (mono- vagy policikloalkil(1H-indol-3-il)metanon) vagy

1.9. a (ciklusos alkil)-indazolil-keton (mono- vagy policikloalkil(1H-indazol-3-il)metanon) vagy

1.10. a (ciklusos alkil)-pirrolil-keton (mono- vagy policikloalkil(1H-pirrol-3-il)metanon) vagy

1.11. az indol-3-karboxilát (1H-indol-3-karbonsav észterszármazék) vagy

1.12. az indol-3-karboxamid (1 H-indol-3-karboxamid) vagy

1.13. az indazol-3-karboxilát (1H-indazol-3-karbonsav észterszármazék) vagy

1.14. az indazol-3-karboxamid (1H-indazol-3-karboxamid)

szerkezeti részt tartalmazó vegyületek, amelyekben

1.15. az indol-, indazol-, illetve pirrolváz 1-es helyzetű nitrogénatomjához

1.15.1. legfeljebb 7 szénatomos alkil-, alkenil- vagy alkinilcsoport, illetve

1.15.2. az 1.15.1 szerinti csoport ciano-, hidroxi-, alkoxi-, alkilszulfanil-, cikloalkil-, halogénezett cikloalkil-, cikloalkenil-, fenil-, (halogénfenil)-, tetrahidrofuranil-, tetrahidropiranil-, morfolinil-, N-metilpirrolidinil- vagy N-metilpiperidinilcsoportot, vagy egy, illetve több halogénatomot tartalmazó származéka kapcsolódik;

1.16. az indolváz

1.16.1. 2-es helyzetben lévő szénatomja metil- vagy etilcsoportot tartalmazhat, illetve

1.16.2. 4-es, 5-ös, 6-os, illetve 7-es helyzetben lévő szénatomjai - tetszőleges kombinációban - halogénatomot, metil-, metoxi- vagy nitrocsoportot tartalmazhatnak;

1.17. a pirrolváz a 2-es, 4-es, illetve 5-ös helyzetű szénatomjához kapcsolódóan, tetszőleges kombinációban egy vagy több

1.17.1. halogénatomot vagy

1.17.2. fenil-, (halogénfenil)-, naftil- vagy 1-2 szénatomos alkilcsoportot tartalmazhat;

1.18. az 1.11. és az 1.13. szerinti vegyületek karboxilát részének oxigénatomjához,

1.18.1. (ciklusos alkil)-, fenil-, benzil-, naftil- vagy kinolincsoport kapcsolódik;

1.19. az 1.1-1.7. szerinti fenil-, benzil- és naftilcsoport, illetve az 1.18.1. szerinti fenil-, benzil-, naftil- és kinolincsoport

1.19.1. egy vagy több 1-4 szénatomos alkilcsoportot vagy

1.19.2. metoxi- vagy etoxicsoportot vagy

1.19.3. azido-, dimetilamino-, fenil-, hidroxi-, hidroximetil-, nitro- vagy cianocsoportot, vagy egy, illetve több halogénatomot tartalmazhat;

1.20. az 1.12. és 1.14. szerinti vegyületek karboxamid részének nitrogénatomja

1.20.1. olyan piperazingyűrű tagja, amely egy vagy több metil-, illetve etilcsoportot tartalmaz, vagy

1.20.2. olyan részlegesen vagy teljesen telített biciklusos gyűrűrendszer tagja, amely 7-10 szénatomból és egy vagy két nitrogénatomból áll, vagy

1.20.3. valin-, 3-metilvalin-, fenilalanin-metilészter vagy valin-, 3-metilvalin-, fenilalanin-etilészter szerkezeti rész alfa nitrogénatomja, vagy

1.20.4. valin-, 3-metilvalin-, fenilalanin-amid szerkezeti rész alfa-nitrogénatomja, vagy

1.20.5. (ciklusos alkil)-, fenil-, benzil-, naftil- vagy kinolincsoportot tartalmaz;

1.21. az 1.8., 1.9., 1.10. és 1.18.1. és 1.20.5. szerinti (ciklusos alkil)-csoport egy vagy több 3-10 szénatomos gyűrűből áll és egy vagy több 1-3 szénatomos alkilcsoportot vagy halogénatomot tartalmazhat;

1.22. az 1.20.5. szerinti fenil-, benzil-, naftil- és kinolincsoport

1.22.1. egy vagy több 1-4 szénatomos alkilcsoportot vagy

1.22.2. metoxi- vagy etoxicsoportot vagy

1.22.3. azido-, dimetilamino-, fenil-, hidroxi-, hidroximetil-, nitro- vagy cianocsoportot, vagy egy, illetve több halogénatomot tartalmazhat.

2. Azok a katinon (2-amino-1-fenilpropán-1-on) szerkezeti részt tartalmazó vegyületek, a bupropion, kivételével, amelyekben

2.1. a propán-1-on szerkezeti egység 3-as helyzetű szénatomja

2.1.1. legfeljebb 6 szénatomos alkilcsoportot tartalmazhat,

2.2. a fenilcsoport egy vagy - tetszőleges kombinációban - több

2.2.1. halogénatomot, metil, etil, metoxi, metiléndioxi (metilénbiszoxi-), trimetilén (propán-1,3-diil), etilénoxi-csoportot tartalmazhat,

2.3. a nitrogénatom

2.3.1. 1-4 szénatomos alkilcsoportot vagy alkilcsoportokat tartalmazhat vagy

2.3.2. benzilcsoportot tartalmazhat vagy

2.3.3. pirrolidin vagy piperidin gyűrű tagja.

3. Azok a triptamin (2-(1H-indol-3-il)etánamin) szerkezeti részt tartalmazó vegyületek, amelyekben

3.1. az aminocsoport nitrogénje

3.1.1. legfeljebb 4 szénatomos alkil-, vagy alkenilcsoportot, illetve csoportokat tartalmaz,

3.2. az indolil csoport 4-es vagy 5-ös helyzetben

3.2.1. hidroxi-, metoxi- vagy acetoxicsoportot tartalmazhat.

4. Azok a fenetilamin (2-feniletánamin) szerkezeti részt tartalmazó vegyületek - ideértve a 2-feniletánamint is -, amelyekben

4.1. az aminocsoport egy vagy - tetszőleges kombinációban - több

4.1.1. legfeljebb 4 szénatomos alkil-, alkenil-, cikloalkil-, halogénalkil-, hidroxialkil-, cianoalkil- vagy metoxialkil-csoportot,

4.1.2. acetil-, hidroxi-, metoxi-, ciklopropilmetil-, benzil-, metoxibenzil-, dimetoxibenzil-, trimetoxibenzil-, vagy furilmetil-csoportot tartalmazhat;

4.2. az aminocsoport azetidin, pirrolidin vagy piperidin gyűrű tagja lehet;

4.3. az etánamin szerkezeti rész 1-es helyzetű szénatomja

4.3.1. legfeljebb 4 szénatomos alkilcsoportot tartalmazhat;

4.4. a fenilcsoport egy vagy - tetszőleges kombinációban - több

4.4.1. legfeljebb 5 szénatomos alkil-, (cikloalkil)alkil-, alkoxi-, (cikloalkil)alkoxi-, (alkoxi)alkil-, alkilszulfanil-, alkilamino-, halogénalkil-csoportot, illetve

4.4.2. halogénatomot, benzil-, benziloxi-, amino-, ciano-, nitro-, trimetilén- (propán-1,3 diil), metiléndioxi- (metilénbiszoxi-), etiléndioxi- (etilénbiszoxi-), etilénoxi-, etendiiloxi-, etilénimino- (etilénazandiil-), etendiilimino- (eten-1,2-diilazandiil-) csoportot

tartalmazhat.

5. Azok az N-fenil-1-(2-feniletil)-4-piperidinamin szerkezeti részt tartalmazó vegyületek, amelyekben

5.1. a piperidinamin rész nitrogénatomjához 1-4 szénatomszámú alkil- vagy alkenil- vagy metoxialkil- vagy 3-6 szénatomos cikloalkilcsoportot, illetve furanil- vagy tetrahidrofuranil-csoportot tartalmazó karbonil-rész szénatomja kapcsolódik,

5.2. az N-fenil rész fenilgyűrűjéhez halogén- vagy metoxi-csoport kapcsolódhat,

5.3. a piperidin részhez egy vagy - tetszőleges kombinációban - több metil-, illetve karbometoxi-csoport kapcsolódhat,

5.4. a feniletil rész alifás szénatomjaihoz metil- vagy hidroxi-csoport kapcsolódhat.

6. Az 1-5. pontban foglaltakon túlmenően továbbá

6.1. a következő vegyületek:[7]

ABCD
1Hivatalos elnevezés
(illetve más név vagy rövidítés, illetve
külföldön gyakran használt más írásmód)
Kémiai névÖsszegképletInChIKey kémiai azonosító
22C-B-BZP1-(4-bromo-2,5-dimethoxybenzyl)-4-piperazineC13H19BrN2O2OHXVYXBOJDDYJS-
UHFFFAOYSA-N
3CPCPP, Gelbes1-(3-chlorophenyl)-4-(3-chloropropyl)piperazineC13H18Cl2N2NDQKGEFMUGSRNS-
UHFFFAOYSA-N
4Dichlorophenyl-piperazine (diklórfenil-
piperazin)
1-(2,3-dichlorophenyl)piperazineC10H12Cl2N2UDQMXYJSNNCRAS-
UHFFFAOYSA-N
5Harmin (harmine)7-methoxy-1-methyl-9H-β-carbolineC13H12N2OBXNJHAXVSOCGBA-
UHFFFAOYSA-N
65-MeO-triptamin (5-MeO-tryptamine)2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethanamineC11H14N2OJTEJPPKMYBDEMY-
UHFFFAOYSA-N
7N-benzyl-1-PEA (N-benzil-1-PEA)N-benzyl-1-phenylethanamineC15H17NZYZHMSJNPCYUTB-
UHFFFAOYSA-N
8pCPP1-(4-chlorophenyl)piperazineC10H13ClN2UNEIHNMKASENIG-
UHFFFAOYSA-N
91-phenyl-propyl-amine (fenilpropilamin, 1-
phenyl-1 -propanamine)
1-phenylpropan-1-amineC9H13NAQFLVLHRZFLDDV-
UHFFFAOYSA-N
10pMeOPP1-(4-methoxyphenyl)piperazineC11H16N2OMRDGZSKYFPGAKP-
UHFFFAOYSA-N
11URB-7546-methyl-2-[(4-methylphenyl)amino]-4H-3,1-benzoxazin-4-oneC16H14N2O2GFWNGVKCDGYFKG-
UHFFFAOYSA-N
12RH-343-[2-(2-methoxybenzylamino)ethyl]-1H-quinazoline-2,4-dioneC18H19N3O3NUAJBITWGGTZCM-
UHFFFAOYSA-N
13MEOP; Methoxypiperamide;
metoxipiperamid; MEXP;
1(4methoxybenzoyl)-4-methylpiperazine
(4-methoxyphenyl)(4-methylpiperazin-1-yl)methanoneC13H18N2O2DWPVVZZGGGCRRM-
UHFFFAOYSA-N
14bk-2C-B2-amino-1-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)ethanoneC10H12BrNO3HFYJGAIOBIDRPX-
UHFFFAOYSA-N
1525I-NBF2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)-
N-[(2-fluorophenyl)methyl]ethanamine
C17H19FINO2LPBKNBHMWRBPHT-
UHFFFAOYSA-N
16Mexedrone; 4-MMC-oMe; ’MEX’3-methoxy-2-(methylamino)-1-(4-methylphenyl)propan-1-oneC12H17NO2JHGDCSPZKQLBOP-
UHFFFAOYSA-N
17TH-PVP2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)pentan1-oneC19H27NOMMIKQWIZKBYLKZ-
UHFFFAOYSA-N
18izopropilfenidát (isopropylphenidate)propan-2-yl phenyl(piperidin-2-yl)acetateC16H23NO2AZVPADMEIMLODT-
UHFFFAOYSA-N
19metamnetamin (methylnaphetamine; Nmethyl- PAL-287; MNT; MNA)N-methyl-1-(naphthalen-2-yl)propan-2-amineC14H17NBWWWOLYZMKACSB-
UHFFFAOYSA-N
20dezklórketamin (deschloroketamine;
2-(phenyl)-2-(methylamino)cyclohexanone)
2-(methylamino)-2-phenylcyclohexanoneC13H17NOZAGBSZSITDFFAF-
UHFFFAOYSA-N
211P-LSD (1-propionyl-d-lysergic acid diethylamide)N,N-diethyl-7-methyl-4-propanoyl-6,6a,8,
9-tetrahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide
C23H29N3O2JSMQOVGXBIDBIE-
UHFFFAOYSA-N
22Ethylnaphthidate; HDEP-28ethyl 2-(naphthalen-2-yl)-2-(piperidin-2-yl)acetateC19H23NO2OTQVTBPHZRARTL-
UHFFFAOYSA-N
234-methylmethylphenidate; 4Me-TMPmethyl 2-(piperidin-2-yl)-2-(p-tolyl)acetateC15H21NO2WJZNCJIOIACDBR-
UHFFFAOYSA-N
244-fluoromethylphenidate; 4F-TMP; 4F-MPH; 4-FMPHmethyl 2-(4-fluorophenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetateC14H18FNO2XISBAJBPDVRSPG-
UHFFFAOYSA-N
25CUMYL-5F-P7AICA; CUMYL-5F-PAICA; SGT2631-(5-fluoropentyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-pyrrolo[2,3b]pyridine-3-carboxamideC22H26FN3OMXJYOUMYJGNQEY-
UHFFFAOYSA-N
26(Iso)butyryl-F-fentanyl N-benzyl analogue2-methyl-N-(1-benzylpiperidin-4-yl)-N-(4fluorophenyl)propanamideC22H27FN2OXNQGKYHSTDKIKG-
UHFFFAOYSA-N
27Despropionyl-2-fluoro fentanyl; despropionyl-o-fluoro fentanylN-(2-fluorophenyl)-1-(2-phenylethyl)piperidin-4-amineC19H23FN2WUNLGTOLOUTCPE-
UHFFFAOYSA-N
28Flubromazepam7-bromo-5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4- benzodiazepin-2-oneC15H10BrFN2OZRKDDZBVSZLOFS-
UHFFFAOYSA-N
295-fluoropentyl-3-pyridinoylindole[1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl](pyridin-3-yl)methanoneC19H19FN2OCNMQLCYLJPWHEW-
UHFFFAOYSA-N
30Phenibut4-amino-3-phenylbutanoic acidC10H13NO2DAFOCGYVTAOKAJ-
UHFFFAOYSA-N
312-fluorodeschloroketamine; 2-Fl-2’-Oxo-
PCM; fluoroketamine; 2-FDCK; 2F-DK; 2FDK; 2-FK
2-(2-fluorophenyl)-2-(methylamino)cyclohexanoneC13H16FNOPHFAGYYTDLITTB-
UHFFFAOYSA-N
32Dichloropane; RTI-111; RTI-4229-111; O-401methyl 3-(3,4-dichlorophenyl)-8-methyl-8- azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylateC16H19Cl2NO2AMIHUYQKNJHXPT-
UHFFFAOYSA-N
33AMAPN2-(methylamino)-1-(naphthalen-1-yl)propan-1-oneC14H15NOQIACKSHQBOUATI-
UHFFFAOYSA-N
345Cl-bk-MPA; 5Cl-bkmethylthienylpropamine; 5Cl-bk-methiopropamine1-(5-chlorothiophen-2-yl)-2-(methylamino)propan-1-oneC8H10ClNOSVTSPXQPERGVFBV-
UHFFFAOYSA-N
355F-Cumyl-PeGaClone; 5F-SGT-1515-(5-fluoropentyl)-2-(2-phenylpropan-2-yl)-2,5- dihydro-1H-pyrido[4,3-b]indol-1-oneC25H27FN2OSMRRORRDOWXERZ-
UHFFFAOYSA-N
36ALD-52; 1-acetyl-LSD(6aR,9R)-4-acetyl-N,N-diethyl-7-methyl-
6,6a,8,9-tetrahydroindolo[4,3-f,g]quinoline-9-carboxamide
C22H27N3O2FJOWXGYLIWJFCH-
OXQOHEQNSA-N
37ETH-LAD; 6-ethyl-6-nor-lysergic acid diethylamide(6aR,9R)-N,N-diethyl-7-ethyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo-[4,3fg]quinoline-9-carboxamideC21H27N3OMYNOUXJLOHVSMQ-
DNVCBOLYSA-N
38diphenyl-PBP1-(1,3-diphenylpropan-2-yl)pyrrolidineC19H23NVQECHRQHFMUVRS-
UHFFFAOYSA-N
39benzoil-fentanil (benzoylfentanyl)N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidyl]benzamideC26H28N2OBJPDWVPQDSVQKD-
UHFFFAOYSA-N
40Cumyl-CH-MegaClone5-cyclohexylmethyl-2-(2-phenylpropan-2-yl)-2,5-dihydro-1Hpyrido[4,3-b]indol-1-oneC27H30N2OCGHCGYCTOLWAPL-
UHFFFAOYSA-N
411-Aminoindan2,3-dihydro-1H-inden-1-amineC9H11NXJEVHMGJSYVQBQ-
UHFFFAOYSA-N
42N-methyl-2AIN-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-amineC10H13NSXWZQUCTTOBHJT-
UHFFFAOYSA-N
43M-ALPHA1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-N-methylpropan-1-amineC11H15NO2NLINVDHEDVEOMJ-
UHFFFAOYSA-N
44Thiopropamine1-(thiophen-2-yl)propan-2-amineC7H11NSNYVQQTOGYLBBDQ-
UHFFFAOYSA-N
452-APB1-(1-benzofuran-2-yl)propan-2-amineC11H13NOQGLBWEFCBFEAPH-
UHFFFAOYSA-N
462-MAPB1-(1-benzofuran-2-yl)-N-methylpropan-2-amineC12H15NOANJIDHKQUCZNQY-
UHFFFAOYSA-N
472-EAPB1-(1-benzofuran-2-yl)-N-ethylpropan-2-amineC13H17NOSGGKRTSTBXBERJ-
UHFFFAOYSA-N
485-MeO-DIBFN-[2-(5-methoxy-1-benzofuran-3-yl)ethyl]-N-(propan-2yl)propan-2-amineC17H25NO2NBFMSQBTYHYVKP-
UHFFFAOYSA-N
492-MABB1-(1-benzofuran-2-yl)-N-methylbutan-2-amineC13H17NOYBPPNDUCEMDPJZ-
UHFFFAOYSA-N
501-(4-Bromo-2,5-
dimethoxyphenyl)ethanamine
1-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)ethanamineC10H14BrNO2JKOMOTQHGDWZAQ-
UHFFFAOYSA-N
51BOH-PHP1-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-olC16H25NOGJHNPZVIGWPXBH-
UHFFFAOYSA-N
522-MeO-Ketamine2-(2-methoxyphenyl)-2-(methylamino)cyclohexanoneC14H19NO2OYAUVHORXFUVAJ-
UHFFFAOYSA-N
53Methoxetamine brominated derivative2-(2-bromo-5-methoxyphenyl)-2-(ethylamino)cyclohexanoneC15H20BrNO2YNEMYNGTFPWRHN-
UHFFFAOYSA-N
543MeO-PCMo4-[1-(3-methoxyphenyl)cyclohexyl]morpholineC17H25NO2BOGOEDFWPOXWQE-
UHFFFAOYSA-N
55Benocyclidine1-[1-(benzothiophen-2-yl)cyclohexyl]piperidineC19H25NSRGSVXQJPSWZXOP-
UHFFFAOYSA-N
56Tiletamine2-(ethylamino)-2-(2-thienyl)cyclohexanoneC12H17NOSQAXBVGVYDCAVLV-
UHFFFAOYSA-N
57deschloro-N-ethyl-ketamine (O-PCE)2-(ethylamino)-2-phenyl-cyclohexanoneC14H19NOIDLSBAANXISGEI-
UHFFFAOYSA-N
583-MeO-PCMMo4-([1-(3-methoxyphenyl)cyclohexyl]methyl)morpholineC18H27NO2KVDDTOKOCUZIFC-
UHFFFAOYSA-N
593-HO-PCE3-[1-(ethylamino)cyclohexyl]phenolC14H21NOMIKNPNLBFHVMKK-
UHFFFAOYSA-N
603-HO-PCP3-(1-piperidin-1-ylcyclohexyl)phenolC17H25NOAMSXTZUCNOKUEN-
UHFFFAOYSA-N
61Methoxpropamine2-(3-methoxyphenyl)-2-(propylamino)cyclohexan-1-oneC16H23NO2AAVOSBAXDRASAH-
UHFFFAOYSA-N
62Pyrazolam8-bromo-1-methyl-6-(pyridin-2-yl)-4H-[1,2,4]triazolo[4,3a][1,4]benzodiazepineC16H12BrN5BGRWSFIQQPVEML-
UHFFFAOYSA-N
63Alprazolam triazolobenzophenone derivative(2-[3-(aminomethyl)-5-methyl-4H-1,2,4-triazol-4-yl]-5chlorophenyl)phenyl-methanoneC17H15ClN4OWWADXOXMCNJJKR-
UHFFFAOYSA-N
64Meclonazepam5-(2-chlorophenyl)-3-methyl-7-nitro-1,3-dihydro-1,4benzodiazepin-2-oneC16H12ClN3O3LMUVYJCAFWGNSY-
UHFFFAOYSA-N
65Deschloroetizolam2-ethyl-9-methyl-4-phenyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3a][1,4]diazepineC17H16N4SJIOBORXCOGMHSV-
UHFFFAOYSA-N
66Nifoxipam5-(2-fluorophenyl)-3-hydroxy-7-nitro-1,3-dihydro-2H-1,4benzodiazepin-2-oneC15H10FN3O4UHFIFTRHLBAWGY-
UHFFFAOYSA-N
67Adinazolam1-(8-chloro-6-phenyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepin-1-yl)-N,N-dimethylmethanamineC19H18ClN5GJSLOMWRLALDCT-
UHFFFAOYSA-N
68Metizolam4-(2-chlorophenyl)-2-ethyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3a][1,4]diazepineC16H13ClN4SNQSSWDKQLVBUQN-
UHFFFAOYSA-N
69Nitrazolam1-methyl-8-nitro-6-phenyl-4H-1,2,4]triazolo[4,3a][1,4]benzodiazepineC17H13N5O2OYRPNABWTHDOFK-
UHFFFAOYSA-N
70Cloniprazepam5-(2-chlorophenyl)-1-(cyclopropylmethyl)-7-nitro-1,3-dihydro2H-1,4-benzodiazepin-2-oneC19H16ClN3O3CCSYKGYLSFXNTA-
UHFFFAOYSA-N
71Cinazepam4-([7-bromo-5-(2-chlorophenyl)-2-oxo-1,3-dihydro-1,4- benzodiazepin-3-yl]oxy)-4-oxo-butanoic acidC19H14BrClN2O5NQTRBZXDWM DXAQ-
UHFFFAOYSA-N
723-hydroxyphenazepam7-bromo-5-(2-chlorophenyl)-3-hydroxy-1,3-dihydro-1,4- benzodiazepin-2-oneC15H10BrClN2O2KRJKJUWAZOWXNV-
UHFFFAOYSA-N
73Fonazepam5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2oneC15H10FN3O3KNGIGRDYBQPXKQ-
UHFFFAOYSA-N
744-chlorodiazepam7-chloro-5-(4-chlorophenyl)-1-methyl-3H-1,4-benzodiazepin-2oneC16H12Cl2N2OPUMYFTJOWAJIKF-
UHFFFAOYSA-N
75Flunitrazolam6-(2-fluorophenyl)-1-methyl-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3a][1,4]benzodiazepineC17H12FN5O2RDLAGIOILLWVTM-
UHFFFAOYSA-N
76Bromazolam8-bromo-1-methyl-6-phenyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3a][1,4]benzodiazepineC17H13BrN4KCEIOBKDDQAYCM-
UHFFFAOYSA-N
77Norfludiazepam7-chloro-5-(2-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2oneC15H10ClFN2OUVCOILFBWYKHHB-
UHFFFAOYSA-N
78Ro 07-40657-chloro-5-(2,6-difluorophenyl)-1-methyl-3H-1,4benzodiazepin-2-oneC16H11ClF2N2ODUNFPASORLTEGN-
UHFFFAOYSA-N
79Thionordazepam7-chloro-5-phenyl-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepine-2-thioneC15H11ClN2SULILTJWAJZIROM-
UHFFFAOYSA-N
80Methyl clonazepam5-(2-chlorophenyl)-1-methyl-7-nitro-3H-1,4-benzodiazepin-2oneC16H12ClN3O3AZVBJJDUDXZLTM-
UHFFFAOYSA-N
81Fluclotizolam2-chloro-4-(2-fluorophenyl)-9-methyl-6H-thieno[3,2f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepineC15H10ClFN4SZDYRCUZZLRLMHG-
UHFFFAOYSA-N
82Clobromazolam8-bromo-6-(2-chlorophenyl)-1-methyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3a][1,4]benzodiazepineC17H12BrClN4BUTCFAZTKZDYCN-
UHFFFAOYSA-N
83Bentazepam5-phenyl-1,3,6,7,8,9-hexahydro-2H-[1]benzothieno[2,3e][1,4]diazepin-2-oneC17H16N2OSAIZFEOPQVZBNGH-
UHFFFAOYSA-N
84CP 47,4975-(1,1-dimethylheptyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl]phenolC21H34O2ZWWRREXSUJTKNN-
AEFFLSMTSA-N
85AM-1220 Azepane Isomer[1-(hexahydro-1-methyl-1H-azepin-3-yl)-1H-indol-3-yl]-1naphthalenyl-methanoneC26H26N2OZDCZZWAEXISRJF-
UHFFFAOYSA-N
86Org 275695-chloro-3-ethyl-N-[2-[4-(1-piperidinyl)phenyl]ethyl]-1H-indole2-carboxamideC24H28ClN3OAHFZDNYNXFMRFQ-
UHFFFAOYSA-N
87Org 27759N-[2-[4-(dimethylamino)phenyl]ethyl]-3-ethyl-5-fluoro-1Hindole-2-carboxamideC21H24FN3OMUYUEZAKMLKZSO-
UHFFFAOYSA-N
88Org 29647N-(1-benzylpyrrolidin-3-yl)-5-chloro-3-ethyl-1H-indole-2carboxamideC22H24ClN3OMYJJVFCPCDPOSM-
UHFFFAOYSA-N
89HU-3313-hydroxy-2-(6-isopropenyl-3-methyl-cyclohex-2-en-1-yl)-5pentyl-1,4-benzoquinoneC21H28O3WDXXEUARVHTWQF-
UHFFFAOYSA-N
90WIN 55212-2[(3R)-2,3-dihydro-5-methyl-3-(4-morpholinylmethyl)pyrrolo[1,2,3-de]-1,4-benzoxazin-6-yl]-1naphthalen-1-yl-methanoneC27H26N2O3HQVHOQAKMCMIIM-
HXUWFJFHSA-N
91AB-005 azepane isomer[1-(1-methylazepan-2-yl)indol-3-yl]-(2,2,3,3- tetramethylcyclopropyl)methanoneC23H32N2OVBJJSVQSAWSBQA-
UHFFFAOYSA-N
924-HTMPIPO4-hydroxy-3,3,4-trimethyl-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)pentan-1oneC21H31NO2GWHGUYKAGQLPTQ-
UHFFFAOYSA-N
93URB-5973’-carbamoylbiphenyl-3-yl cyclohexylcarbamateC20H22N2O3ROFVXGGUISEHAM-
UHFFFAOYSA-N
94JTE-907N-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)-2-hydroxy-7-methoxy-8pentoxy-quinoline-3-carboxamideC24H26N2O6GRAJFFFXJYFVOC-
UHFFFAOYSA-N
95LY21832405-([1,1’-biphenyl]-4-ylmethyl)-N,N-dimethyl-1H-tetrazole-1carboxamideC17H17N5OGZNIYOXWFCDBBJ-
UHFFFAOYSA-N
961-(Cyclohexylmethyl)-2-[(4ethoxyphenyl)methyl]-N,N-diethyl-1Hbenzimidazol-5-carboxamide1-(cyclohexylmethyl)-2-[(4-ethoxyphenyl)methyl]-N,N-diethylbenzimidazole-5-carboxamideC28H37N3O2WRVZBXHTUOPQJS-
UHFFFAOYSA-N
97AM-2201 benzimidazole analogue (FUBIMINA)[1-(5-fluoropentyl)-1H-benzimidazol-2-yl](naphthalen-1yl)methanoneC23H21FN2OKUESSZM ROAFKQJ-
UHFFFAOYSA-N
985F-AB-FUPPYCA (5F-5,3-AB-PFUPPYCA)2-([1-(5-fluoropentyl)-5-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazol-3yl]formamido)-3-methylbutanamideC20H26F2N4O2GSXRDTDYPSATDE-
UHFFFAOYSA-N
995F-PY-PICA[1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl](pyrrolidin-1-yl)methanoneC18H23FN2OAJOAHRJLOXOZKX-
UHFFFAOYSA-N
1005F-PY-PINACA[1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl](pyrrolidin-1-yl)methanoneC17H22FN3OGSCLIRQNUBFUJA-
UHFFFAOYSA-N
101AB-CHMFUPPYCA (3,5-AB-CHMFUPPYCA)N-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-3(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-5-carboxamideC22H29FN4O2NDYOOVJIZQTGHY-
UHFFFAOYSA-N
102MDMB-CHMCZCA9-(cyclohexylmethyl)-N-(1-methoxycarbonyl- 2,2-dimethyl-propyl)carbazole-3-carboximidic acidC27H34N2O3FAWVRKNYDPKTDZ-
UHFFFAOYSA-N
1035F-PCN1-(5-fluoropentyl)-N-(naphthalen-1-yl)-1H-pyrrolo[3,2c]pyridine-3-carboxamideC23H22FN3OBRRZRRZUERBDQL-
UHFFFAOYSA-N
104EG-2201[9-(5-fluoropentyl)-9H-carbazol-3-yl](naphthalen-1yl)methanoneC28H24FNOLYDDINAZVHIBGP-
UHFFFAOYSA-N
105MDA 19 (BZO-HEXOXIZID)N-[(Z)-(1-hexyl-2-oxo-indolin-3-ylidene)amino]benzamideC21H23N3O2ZGQHMZCITJHYOW-
QOCHGBHMSA-N
106MO-CHMINACA1-methoxy-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl 1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxylateC22H30N2O4SUEOBRAXHJBVGY-
UHFFFAOYSA-N
107MDMB-PCZCAmethyl 3,3-dimethyl-2-[(9-pentylcarbazole-3-carbonyl)amino] butanoateC25H32N2O3GILRPTXNJMVJBM-
UHFFFAOYSA-N
1085F-3,5-AB-PFUPPYCAN-(1-carbamoyl-2-methyl-propyl)-1-(5-fluoropentyl)-3-(4- fluorophenyl)pyrazole-5-carboxamideC20H26F2N4O2JPKXVUNTSWGYKJ-
UHFFFAOYSA-N
109CUMYL-4CN-B7AICA1-(4-cyanobutyl)-N-(1-methyl-1-phenyl-ethyl)pyrrolo[2,3b]pyridine-3-carboxamideC22H24N4ODYPZVGXELGJCHD-
UHFFFAOYSA-N
1105F-MDMB-P4AICAmethyl 2-([1-(5-fluoropentyl)pyrrolo[3,2-b]pyridine-3carbonyl]amino)-3,3-dimethyl-butanoateC20H28FN3O3YUNKAZHULJISDA-
UHFFFAOYSA-N
1115F-MDMB-P7AICAmethyl 2-([1-(5-fluoropentyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3yl]formamido)-3,3-dimethylbutanoateC20H28FN3O3LIRBKFHBIDESHO-
UHFFFAOYSA-N
1125F-AB-P7AICAN-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1Hpyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxamideC18H25FN4O2PEAJNPAIVYHNDQ-
UHFFFAOYSA-N
1132F-QMPSBquinolin-8-yl 3-[(4,4-difluoropiperidin-1-yl) sulfonyl]-4-methylbenzoateC22H20F2N2O4SJOSWCKYCXJMLNM-
UHFFFAOYSA-N
1145F-A-P7AICAN-(adamantan-1-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-pyrrolo[2,3b]pyridine-3-carboxamideC23H30FN3OJYMCNFJJLBFSGH-
UHFFFAOYSA-N
1153’,4’-Methylenedioxy-alpha-methylPPP (MDMPP)1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methyl-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1oneC15H19NO3QEVPOSURBZYOOK-
UHFFFAOYSA-N
1161-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)-2-phenyl-2(pyrrolidinyl-1-yl)ethan-1-one1-(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)-2-phenyl-2-(pyrrolidin-1yl)ethanoneC21H23NOJFDZZTSFBTYYDF-
UHFFFAOYSA-N
117alpha-PPP-MeO3-methoxy-1-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-oneC14H19NO2TVBNCCGCIPGJQO-
UHFFFAOYSA-N
1183,4-Dichloro-N,N-cyclohexylmethylmethcathinone2-[cyclohexyl(methyl)amino]-1-(3,4-dichlorophenyl)propan-1oneC16H21Cl2NOYOJYFWVGILSSIW-
UHFFFAOYSA-N
119TH-PBP2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)butan-1oneC18H25NODNKYSKGKPOHTKY-
UHFFFAOYSA-N
120alpha-pyrrolidinocyclohexylphenone (alpha-PCYP)2-cyclohexyl-1-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)ethan-1-oneC18H25NOFKEHRWJWTWDTDB-
UHFFFAOYSA-N
1212-Me-DMTN,N-dimethyl-2-(2-methyl-1H-indol-3-yl)ethanamineC13H18N2NDGCOWDSLVNLGE-
UHFFFAOYSA-N
122AL-LAD(8β)-9,10-didehydro-N,N-diethyl-6-(2-propenyl)-ergoline-8carboxamideC22H27N3OJCQLEPDZFXGHHQ-
OXQOHEQNSA-N
123McPTN-[2-(1H-indol-3-yl)ethyl]-N-methylcyclopropanamineC14H18N2LVOSBNVSQLXACL-
UHFFFAOYSA-N
124alpha-TMT1-(1H-indol-3-yl)-N,N-dimethylpropan-2-amineC13H18N2XQFCCTPWINMCQJ-
UHFFFAOYSA-N
1251P-ETH-LADN,N,7-triethyl-4-propanoyl-6,6a,8,9-tetrahydroindolo[4,3fg]quinoline-9-carboxamideC24H31N3O2MLOFCBXSOAYCIF-
UHFFFAOYSA-N
1265-MeO-pyr-T5-methoxy-3-(2-pyrrolidin-1-ylethyl)-1H-indoleC15H20N2OKAASYKNZNPWPQG-
UHFFFAOYSA-N
127Lysergic acid methyl estermethyl 7-methyl-6,6a,8,9-tetrahydro-4H-indolo[4,3fg]quinoline-9-carboxylateC17H18N2O2RNHDWLRHUJZABX-
UHFFFAOYSA-N
1284-HO-McPT3-(2-[cyclopropyl(methyl)amino]ethyl)-1H-indol-4-olC14H18N2OGFVJBFIXZYLVPO-
UHFFFAOYSA-N
1294-PrO-DMT3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indol-4-yl propanoateC15H20N2O2KUOGXPDQORRHED-
UHFFFAOYSA-N
130Butorphanol17-(cyclobutylmethyl)morphinan-3,14-diolC21H29NO2IFKLAQQSCNILHL-
QHAWAJNXSA-N
131U-499003,4-dichloro-N-[2-(diethylamino)cyclohexyl]- N-methylbenzamideC18H26Cl2N2O OAXACJBKFKCCIOR-
UHFFFAOYSA-N
132U-517542-(3,4-dichlorophenyl)-N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]-Nmethyl-acetamideC17H24Cl2N2OISJUYFBACBKWBV-
UHFFFAOYSA-N
133Benzodioxole-fentanylN-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidyl]-1,3-benzodioxole-5carboxamideC27H28N2O3ZFAAZMIOHJNKGD-
UHFFFAOYSA-N
1343-phenylpropanoylfentanylN,3-diphenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidyl]propanamideC28H32N2ODIRAGWDYMRIDIO-
UHFFFAOYSA-N
135Tetramethylcyclopropanefentanyl2,2,3,3-tetramethyl-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4piperidyl]cyclopropanecarboxamideC27H36N2OBYCDH AVF KDTVAM -
UHFFFAOYSA-N
136U-488002-(2,4-dichlorophenyl)-N-[2-(dimethylamino) cyclohexyl]-N-methyl-acetamideC17H24Cl2N2OFKUWIGXXBMULOI-
UHFFFAOYSA-N
137ThiophenefentanylN-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidyl] thiophene-2-carboxamideC24H26N2OSCCHPKGYUIHSQIE-
UHFFFAOYSA-N
138BenzylfentanylN-(1-benzyl-4-piperidyl)-N-phenyl-propanamideC21H26N2OPOQDXIFVWVZVML-
UHFFFAOYSA-N
139Bromadoline4-bromo-N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]benzamideC15H21BrN2OUFDJFJYMMIZKLG-
UHFFFAOYSA-N
140AcetylbenzylfentanylN-(1-benzyl-4-piperidyl)-N-phenyl-acetamideC20H24N2OUKGXYSOSRSCGJB-
UHFFFAOYSA-N
141BenzoylbenzylfentanylN-(1-benzyl-4-piperidyl)-N-phenyl-benzamideC25H26N2OTVPYSIMEYHFHLN-
UHFFFAOYSA-N
1424-hydroxybutyrfentanyl; 4-HO-BFN-(4-hydroxyphenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4yl]butanamideC23H30N2O2HMPNQEXOJZKKKE-
UHFFFAOYSA-N
143isopropyl-U-477003,4-dichloro-N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-(propan-2yl)benzamideC18H26Cl2N2OLGYQSYWASFBSHJ-
UHFFFAOYSA-N
144U-504882-(3,4-dichlorophenyl)-N-methyl-N-(2-pyrrolidin-1ylcyclohexyl)acetamideC19H26Cl2N2OVQLPLYSROCPWFF-
UHFFFAOYSA-N
1453,4-methylenedioxy-U-47700N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-methyl-1,3-benzodioxole-5carboxamideC17H24N2O3UUAVKYBZWVMWSM-
UHFFFAOYSA-N
1464-fluoro-cyclopropylbenzylfentanylN-(1-benzyl-4-piperidyl)-N-(4-fluorophenyl) cyclopropanecarboxamideC22H25FN2ODGFCHXNCEJHFDB-
UHFFFAOYSA-N
147FuranylbenzylfentanylN-(1-benzyl-4-piperidyl)-N-phenyl-furan-2-carboxamideC23H24N2O2GDPJXHFICUEJBT-
UHFFFAOYSA-N
1482-methylacetylfentanylN-(2-methylphenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]acetamideC22H28N2OGRDWUDZBHWHLSH-
UHFFFAOYSA-N
149N-methyl U-47931E4-bromo-N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]- N-methylbenzamideC16H23BrN2OXQCGUPNNNXRBDG-
UHFFFAOYSA-N
150Piperidylthiambutene1-[4,4-di(thiophen-2-yl)but-3-en-2-yl]piperidineC17H21NS2FQRWJLVMJCKSME-
UHFFFAOYSA-N
1512-methyl-AP-2371-[2-methyl-4-(3-phenylprop-2-en-1-yl)piperazin-1-yl]butan-1oneC18H26N2OCRSFXYZFNAFVFC-
UHFFFAOYSA-N
152AP-2371-[4-(3-phenylprop-2-en-1-yl)piperazin-1-yl]butan-1-oneC17H24N2OZQBMUHABRSEAIK-
UHFFFAOYSA-N
153Furanyl UF-17N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-phenyl-furan-2carboxamideC19H24N2O2OSFBKUBOZUWERW-
UHFFFAOYSA-N
1542F-viminol2-[di(butan-2-yl)amino]-1-[1-(2-fluorobenzyl)-1H-pyrrol-2yl]ethan-1-olC21H31FN2OFXQMNNHPOYWWKI-
UHFFFAOYSA-N
155Iso-ethcathinone1-(ethylamino)-1-phenylpropan-2-oneC11H15NOGHVCNLDRNVGRJP-
UHFFFAOYSA-N
1565-HTP2-amino-3-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)propanoic acidC11H12N2O3LDCYZAJDBXYCGN-
UHFFFAOYSA-N
157Ostarine3-(4-cyanophenoxy)-N-[4-cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2hydroxy-2-methylpropanamideC19H14F3N3O3JNGVJMBLXIUVRD-
UHFFFAOYSA-N
1584-Fluoroephedrine4-fluoro-α-[1-(methylamino)ethyl]-benzenemethanolC10H14FNOSPEQHEOLWDGWML-
UHFFFAOYSA-N
1594-methylphendimetrazine3,4-dimethyl-2-(4-methylphenyl)morpholineC13H19NOUJDFQROPBYDNBJ-
UHFFFAOYSA-N
160Mebroqualone3-(2-bromophenyl)-2-methylquinazolin-4(3H)-oneC15H11BrN2ONBUSAPJNASSKBP-
UHFFFAOYSA-N
161W-154-chloro-N-[(2E)-1-(2-phenylethyl)piperidin-2ylidene]benzenesulfonamideC19H21ClN2O2SVJHXSSVOCOBVMI-
XUTLUUPISA-N
162Sibutramine1-[1-(4-chlorophenyl)cyclobutyl]-N,N,3-trimethyl-butan-1-amineC17H26ClNUNAANXDKBXWMLN-
UHFFFAOYSA-N
163EmbutramideN-[2-ethyl-2-(3-methoxyphenyl)butyl]-4-hydroxybutanamideC17H27NO3LMBMDLOSPKIWAP-
UHFFFAOYSA-N
164Lysergic acid 2,4-dimethylazetidide (LSZ)[(6aS,9S)-7-methyl-6,6a,8,9-tetrahydro-4H-indolo[4,3-
f,g]quinoline-9-yl]-[(2S,4S)-2,4-dimethylazetidin-1-yl]methanone
C21H25N3ODUKNIHFTDAXJON-
UHFFFAOYSA-N
165Noopeptethyl (([(2S)-1-(phenylacetyl)pyrrolidin-2yl]carbonyl)amino)acetateC17H22N2O4PJNSMUBMSNAEEN-
AWEZNQCLSA-N
166Mesembrine3a-(3,4-dimethoxyphenyl)-
1-methyl-2,3,4,5,7,7a- hexahydroindol-6-one
C17H23NO3DAHIQPJTGIHDGO-
UHFFFAOYSA-N
167OrphenadrineN,N-dimethyl-2-[(2-methylphenyl)(phenyl)methoxy]ethanamineC18H23NOQVYRGXJJSLMXQH-
UHFFFAOYSA-N
168Ephenidine (NEDPA)N-ethyl-1,2-diphenylethanamineC16H19NIGFZMQXEKIZPDR-
UHFFFAOYSA-N
169NPDPAN-(1,2-diphenylethyl)propan-2-amineC17H21NFBRJTEBLJRHAQX-
UHFFFAOYSA-N
170W-184-chloro-N-((2E)-1-[2-(4-nitrophenyl)ethyl]piperidin-2ylidene)benzenesulfonamideC19H20ClN3O4SBKRSVROQVRTSND-
XUTLUUPISA-N
171Adrafinil2-[(diphenylmethyl)sulfinyl]-N-hydroxy-acetamideC15H15NO3SCGNMLOKEMNBUAI-
UHFFFAOYSA-N
172Afloqualone6-amino-2-(fluoromethyl)-3-(2-methylphenyl)quinazolin-4(3H)oneC16H14FN3OVDOSWXIDETXFET-
UHFFFAOYSA-N
173Modafiendz2-([bis(4-fluorophenyl)methyl]sulfinyl)-N-methylacetamideC16H15F2NO2SMQZWTCIUDSDFCQ-
UHFFFAOYSA-N
174Methylmethaqualone3-(2,4-dimethylphenyl)-2-methylquinazolin-4(3H)-oneC17H16N2OMPMDMUROZIYIIM-
UHFFFAOYSA-N
175Flibanserin1,3-dihydro-1-(2-(4-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1piperazinyl)ethyl)-2H-benzimidazol-2-oneC20H21F3N4OPPRRDFIXUUSXRA-
UHFFFAOYSA-N
1764-methylpentan-2-amine (DMBA)4-methylpentan-2-amineC6H15NUNBMPKNTYKDYCG-
UHFFFAOYSA-N
177Modafinil sulphone2-[(diphenylmethyl)sulfonyl]acetamideC15H15NO3SZESNOWZYHYRSRY-
UHFFFAOYSA-N
178N-methyl aminorex derivative3-methyl-5-phenyl-oxazolidin-2-imineC10H12N2OPINRUEQFGKWBTO-
UHFFFAOYSA-N
1793,4-DMAR3,4-dimethyl-5-phenyl-1,3-oxazolidin-2-imineC11H14N2OAINPTMZQNYUGDW-
UHFFFAOYSA-N
1804-MPH3-methyl-2-(4-methylphenyl)morpholineC12H17NONWNCIXFNDVRKE-
UHFFFAOYSA-N
181Phenetrazine3-ethyl-2-phenylmorpholineC12H17NODOMAVIHZFHQQHF-
UHFFFAOYSA-N
182Epirocaine2-methyl-2-(propylamino)propyl benzoateC14H21NO2VXJABHHJLXLNMP-
UHFFFAOYSA-N
183Modafinil2-[(diphenylmethyl)sulfinyl]acetamideC15H15NO2SYFGHCGITMMYXAQ-
UHFFFAOYSA-N
184Iso-phenmetrazine5-methyl-2-phenylmorpholineC11H15NOLQHGEOIBMBXJGV-
UHFFFAOYSA-N
185Phenmetetrazine4-ethyl-3-methyl-2-phenylmorpholineC13H19NOZOMTUQAEMGCZPK-
UHFFFAOYSA-N
1863F-Phenetrazine3-ethyl-2-(3-fluorophenyl)morpholineC12H16FNOGPTHUZORYIVVNJ-
UHFFFAOYSA-N
187BromantaneN-(4-bromophenyl)tricyclo[3.3.1.13,7]decan-2-amineC16H20BrNLWJALJDRFBXHKX-
UHFFFAOYSA-N
188Viloxazine2-[(2-ethoxyphenoxy)methyl]morpholineC13H19NO3YWPHCCPCQOJSGZ-
UHFFFAOYSA-N
189Fladrafinil2-([bis(4-fluorophenyl)methyl]sulfinyl)-N-hydroxyacetamideC15H13F2NO3SVKGUUSVYPXTWMA-
UHFFFAOYSA-N
190PDM-353,5-dimethyl-2-phenylmorpholineC12H17NOYKCSYIYQRSVLAK-
UHFFFAOYSA-N
1913,6-DMPM3,6-dimethyl-2-phenylmorpholineC12H17NOFZEIVUHEODGHML-
UHFFFAOYSA-N
1923-methylphenmetrazine3-methyl-2-(3-methylphenyl)morpholineC12H17NOQEDQZYNGDXULGO-
UHFFFAOYSA-N
193G-1305,5-dimethyl-2-phenyl-morpholineC12H17NOKJUOROGOOZJYAI-
UHFFFAOYSA-N
194Methylmorphenatemethyl 2-(morpholin-3-yl)-2-phenylacetateC13H17NO3FTSNQYGFVFQKHY-
UHFFFAOYSA-N
195PRE-0842-(morpholin-4-yl)ethyl 1-phenylcyclohexane-1-carboxylateC19H27NO3RQHKZUBCUZVZEF-
UHFFFAOYSA-N
196NDTDIN,N-diethyl-3-(methyl-[(4R)-1,3,4,5-tetrahydrobenzo[c,d]indol-4yl]amino)propanamideC19H27N3OJECGWOMOCPQHDH-
UHFFFAOYSA-N
197Ru-28306N,N-dimethyl-1,3,4,5-tetrahydrobenzo[c,d]indol-4-amineC13H16N2BQOANWOQEHVATQ-
UHFFFAOYSA-N
198Octodrine6-methylheptan-2-amineC8H19NQNIVIMYXGGFTAK-
UHFFFAOYSA-N
1991,4-DMAA5-methylhexan-2-amineC7H17NIZCBXLKODYZSDJ-
UHFFFAOYSA-N
2002F-Phenmetrazine2-(2-fluorophenyl)-3-methylmorpholineC11H14FNOQTY LEXQVLJYJ HT-
UHFFFAOYSA-N
201Troparilmethyl 8-methyl-3-phenyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-4carboxylateC16H21NO2OMBOXYLBBHNWHL-
UHFFFAOYSA-N
202N-methyl-cyclazodone2-[cyclopropyl(methyl)amino]-5-phenyl-4(5H)-oxazolonC13H14N2O2FFWGGFGJVZVGOW-
UHFFFAOYSA-N
203para-fluoro-4-methylaminorex; 4-FPO5-(4-fluorophenyl)-4-methyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-amineC10H11FN2OUYKYWISHPDEDRQ-
UHFFFAOYSA-N
204Bisfluoromodafinil2-([bis(4-fluorophenyl)methyl]sulfinyl)acetamideC15H13F2NO2SYEAQNUMCWMRYMU-
UHFFFAOYSA-N
205WIN 35428methyl 3-(4-fluorophenyl)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane2-carboxylateC16H20FNO2QUSLQENMLDRCTO-
UHFFFAOYSA-N
206alpha-methylephedrine3-(methylamino)-2-phenylbutan-2-olC11H17NOSIBUOXVRODUTKZ-
UHFFFAOYSA-N
207N-methylephedrine2-(dimethylamino)-1-phenylpropan-1-olC11H17NOFMCGSUUBYTWNDP-
UHFFFAOYSA-N
2081B-LSD4-butyryl-N,N-diethyl-7-methyl-4,6,6a,7,8,9- hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamideC24H31N3O2SVRFNPSJPIDUBC-
UHFFFAOYSA-N
2092C-B aminorex5-(4-bromo-2,5-dimethoxy-phenyl)-4,5-dihydrooxazol-2-amineC11H13BrN2O3XUTCHZHTIDHQOP-
UHFFFAOYSA-N
210Pagoclone2-(7-chloro-1,8-naphthyridin-2-yl)-2,3-dihydro-3-(5-methyl-2oxohexyl)-1H-isoindol-1-oneC23H22ClN3O2HIUPRQPBWVEQJJ-
UHFFFAOYSA-N
2114-fluorophenibut4-amino-3-(4-fluorophenyl)butanoic acidC10H12FNO2QWHXHLDNSXLAPX-
UHFFFAOYSA-N
212Pregabalin methyl estermethyl 3-(aminomethyl)-5-methylhexanoateC9H19NO2JDFPGFRTUSUWNI-
UHFFFAOYSA-N
213XylazineN-(2,6-dimethylphenyl)-5,6-dihydro-4H-1,3-thiazin-2-amineC12H16N2SBPICBUSOMSTKRF-
UHFFFAOYSA-N
214SL-1645-chloro-3-(4-chloro-2-methylphenyl)-2-methyl-4(3H)quinazolinoneC16H12Cl2N2OKUIHLOHNUGOCTO-
UHFFFAOYSA-N
2151cP-LSD4-(cyclopropanecarbonyl)-N,N-diethyl-7-methyl-4,6,6a,7,8,9hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamideC24H29N3O2RAFUPYYDHPFASC-
DYESRHJHSA-N
216Nitromethaqualone3-(2-methoxy-4-nitrophenyl)-2-methylquinazolin-4-oneC16H13N3O4RZHHDMJWDYJXAW-
UHFFFAOYSA-N
217NefiracetamN-(2,6-dimethylphenyl)-2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)acetamideC14H18N2O2NGHTXZCKLWZPGK-
UHFFFAOYSA-N
2184-Hydroxyamphetamine4-(2-aminopropyl)phenolC9H13NOGIKNHHRFLCDOEU -
UHFFFAOYSA-N
21925I-NBMDN-(1,3-benzodioxol-4-ylmethyl)-2-(4-iodo-2,5dimethoxyphenyl)ethanamineC18H20INO4NJNMIPDEUMTYNV -
UHFFFAOYSA-N
22025I-NB34MDN-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)-2-(4-iodo-2,5dimethoxyphenyl)ethanamineC18H20INO4FWEBGKDUEZRMRQ -
UHFFFAOYSA-N
22125C-NBF2-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-N-(2fluorobenzyl)ethanamineC17H19ClFNO2AHIUIEOLKNDLSC -
UHFFFAOYSA-N
22225C-NBOH2-(([2-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)ethyl]amino)methyl)phenolC17H20ClNO3VHWXICYYQMMZCW -
UHFFFAOYSA-N
22325I-NBOH2-([2-(4-iodo-2,5-dimethoxy-phenyl)ethylamino]methyl)phenolC17H20INO3FEUZHYRXGQTBRO -
UHFFFAOYSA-N
22425B-NBF2-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(2fluorophenyl)methyl]ethanamineC17H19BrFNO2ATMBBMXJNIJRST -
UHFFFAOYSA-N
22525B-NBOH2-([2-(4-bromo-2,5-dimethoxy- phenyl)ethylamino]methyl)phenolC17H20BrNO3RSUNJYKZRKIBNB -
UHFFFAOYSA-N
2261-phenethyl-4-hydroxypiperidine1-(2-phenylethyl)piperidin-4-olC13H19NOKYGMSTKBHJVPJK-
UHFFFAOYSA-N
2277-CDMeOPPAE7-(2-([2-(4-chloro-2,5-dimethoxy-phenyl)-1-methylethyl]amino)ethyl)-1,3-dimethyl-purine-2,6-dioneC20H26ClN5O4CWRNNANKXUBLFV-
UHFFFAOYSA-N
22825E-NBOH2-(([2-(4-ethyl-2,5-dimethoxyphenyl)ethyl]amino)methyl)phenolC19H25NO3SYBINTRPEZWFLZ-
UHFFFAOYSA-N
229BOD2-(2,5-dimethoxy-4-methylphenyl)-2-methoxyethan-1-amineC12H19NO3VTEIFHQUZWABDE-
UHFFFAOYSA-N
230Vanoxerine1-(2-[bis(4-fluorophenyl)methoxy]ethyl)-4-(3phenylpropyl)piperazineC28H32F2N2ONAUWTFJOPJWYOT-
UHFFFAOYSA-N
2311-(3-Methylbenzyl)piperazine1-(3-methylbenzyl)piperazineC12H18N2VTEOTZPEMDQENX-
UHFFFAOYSA-N
232NSI-189(4-benzylpiperazin-1-yl)-[2-(isopentylamino)-3- pyridyl]methanoneC22H30N4ODYTOQURYRYYNOR-
UHFFFAOYSA-N
233DB-MDBP1-[(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-yl)methyl]piperazineC12H14F2N2O2MPZINTHEMFDGTH-
UHFFFAOYSA-N
2343,4-CFP1-(3-chloro-4-fluorophenyl)piperazineC10H12ClFN2MKXFXPRJCBUTLX-
UHFFFAOYSA-N
235pBPP1-(4-bromophenyl)piperazineC10H13BrN2PJHPFAFEJNBIDC-
UHFFFAOYSA-N
236HDMP-28 (methylnaphthidate)methyl naphthalen-2-yl(piperidin-2-yl)acetateC18H21NO2DNRNSIJBSCBESJ-
UHFFFAOYSA-N
237Propylphenidatepropyl phenyl(piperidin-2-yl)acetateC16H23NO2PRMWWEANNQSWAR-
UHFFFAOYSA-N
2384-fluoroethylphenidateethyl 2-(4-fluorophenyl)-2-(2-piperidyl)acetateC15H20FNO2RKXQYWFDJDYSEN-
UHFFFAOYSA-N
239methyl 2-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)acetatemethyl 2-phenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)acetateC13H17NO2NVTLFQBLMSATNO-
UHFFFAOYSA-N
240Glaucine1,2,9,10-tetramethoxy-6-methyl-5,6,6a,7-tetrahydro-4Hdibenzo[de,g]quinolineC21H25NO4RUZIUYOSRDWYQF-
UHFFFAOYSA-N
241LSA(6aS,9S)-7-methyl-6,6a,8,9-tetrahydro-4H-indolo[4,3fg]quinoline-9-carboxamideC16H17N3OGENAHGKEFJLNJB-
HZMBPMFUSA-N
242Arecolinemethyl 1-methyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylateC8H13NO2HJJPJSXJAXAIPN-
UHFFFAOYSA-N
2435-Br-DMT[2-(5-bromo-1H-indol-3-yl)ethyl]dimethylamineC12H15BrN2ATEYZYQLBQUZJE-
UHFFFAOYSA-N
2445-Cl-DMT[2-(5-chloro-1H-indol-3-yl)ethyl]dimethylamineC12H15ClN2LXATUVRMTAHHDX-
UHFFFAOYSA-N
245MephedreneN-methyl-1-(5-methyl-2-thiophenyl)propan-2-amineC9H15NSHZICDJQMPRFRKC-
UHFFFAOYSA-N
246PTI-3N-((2-[1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-1,3-thiazol-4-yl)methyl)2-methoxy-N-methylethan-1-amineC21H28FN3OSLXQIIHJBHSFWQW-
UHFFFAOYSA-N
247Cumyl-Cb-MeGaClone5-(cyclobutylmethyl)-2-(1-methyl-1-phenyl-ethyl)pyrido[4,3b]indol-1-oneC25H26N2OVOCGZWPYRQJUMY-
UHFFFAOYSA-N
248BOH-2C-B2-amino-1-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)ethanolC10H14BrNO3PCSKDXWCLQXURQ-
UHFFFAOYSA-N
249N-methylbenzedrone2-[benzyl(methyl)amino]-1-(4-methylphenyl)propan-1-oneC18H21NOUIOKRZKDMRJWFG-
UHFFFAOYSA-N
2503F-PCP1-[1-(3-fluorophenyl)cyclohexyl]piperidineC17H24FNPFPLGKFWWBXTNP-
UHFFFAOYSA-N
2513-Cl-PCP1‐[1‐(3‐chlorophenyl)cyclohexyl]piperidineC17H24ClNHUHBTESMMFLCAN-
UHFFFAOYSA-N
252A-D2PV (alpha-pyrrolidino-2phenylacetophenone, alpha-D2PV)1,2-diphenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)ethan-1-oneC18H19NOGQCCTZGWWWUYLS-
UHFFFAOYSA-N
2533-Me-PCP1-[1-(3-methylphenyl)cyclohexyl]piperidineC18H27NBMFKUCGCXMDGBK-
UHFFFAOYSA-N
254MXiPR (methoxisopropamine)2-(isopropylamino)-2-(3-methoxyphenyl)-cyclohexanoneC16H23NO2FTQIVDGNGXPEKP-
UHFFFAOYSA-N
255Cumyl-BC-HpMeGaClone-2215-(bicyclo[2.2.1]hept-2-ylmethyl)-2-(2-phenylpropan-2-yl)-2,5dihydro-1H-pyrido[4,3-b]indol-1-oneC28H30N2OVFBNNQOHBYEVLU-
UHFFFAOYSA-N
2563-Methoxyphenmetrazine2-(3-methoxyphenyl)-3-methylmorpholineC12H17NO2QKAKYFBKVKSLLT-
UHFFFAOYSA-N
257butonitazene2-[2-(4-butoxybenzyl)-5-nitro-1H-benzimidazol-1-yl]-N,Ndiethylethan-1-amineC24H32N4O3UZZPOLCDCVWLAZ-
UHFFFAOYSA-N
258etonitazepyne2-(4-ethoxybenzyl)-5-nitro-1-[2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl]-1HbenzimidazoleC22H26N4O3LQZWZCJCEPUKCJ-
UHFFFAOYSA-N
259BDMT2,2’-(1H,1’H-[2,2’-biindole]-3,3’-diyl)bis(N,N-dimethylethan-1amine)C24H30N4LDSNARXIXVOSTN-
UHFFFAOYSA-N
260ABO-4en-PINACAN-(1-amino-1-oxobutan-2-yl)-1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indazole-3carboxamideC17H22N4O2SHELRBQJCJWWQC-
UHFFFAOYSA-N
2614F-deprenylN-[1-(4-fluorophenyl)propan-2-yl]-N-methylprop-2-yn-1-amineC13H16FNMUDUXRHPVDVWHU-
UHFFFAOYSA-N
262fluonitazeneN,N-diethyl-2-[2-(4-fluorobenzyl)-5-nitro-1H-benzimidazol-1yl]ethan-1-amineC20H23FN4O2ZTWHIDCAGRMKTC-
UHFFFAOYSA-N
263M-alpha-HCMA3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-hydroxy-N,2-dimethyl-3(methylamino)propanamideC13H18N2O4GGNDZIOJQYAARA-
UHFFFAOYSA-N
264AP-2381-[2,6-dimethyl-4-(3-phenylprop-2-enyl)piperazin-1-yl]propan1-oneC18H26N2OJELNWDOXWGBBLO-
UHFFFAOYSA-N
265carbonyl-bromadol(4-bromophenyl)-[1-(dimethylamino)-4-hydroxy-4phenethylcyclohexyl]methanoneC23H28BrNO2SQKVCASVOTZNCS-
UHFFFAOYSA-N
266O-AMKD3-(4-acetyl-1-methylpiperidin-4-yl)phenyl acetateC16H21NO3ZXPASXBVYVTLRG-
UHFFFAOYSA-N
267nortilidineethyl 2-methylamino-1-phenylcyclohex-3-ene-1-carboxylateC16H21NO2PDJZPNKVLDWEKI-
UHFFFAOYSA-N
2684,4-dimethyl-1-phenyl-1-pyrrolidin-1-ylpentan-3-one4,4-dimethyl-1-phenyl-1-pyrrolidin-1-yl-pentan-3-oneC17H25NOJZBYSJKUYKWHMX-
UHFFFAOYSA-N
269phenylpiracetam2-(2-oxo-4-phenylpyrrolidin-1-yl)acetamideC12H14N2O2LYO NXVJ RBWWG QO-
UHFFFAOYSA-N
270deoxymethoxetamine2-(ethylamino)-2-(3-methylphenyl)-cyclohexanoneC15H21NOWIMLPRYZJQNQLE-
UHFFFAOYSA-N
271CHM-MDMB-CHMINACAcyclohexylmethyl 2-[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3carboxamido]-3,3-dimethylbutanoateC28H41N3O3BJNHBUMERXHSSM-
UHFFFAOYSA-N
272protonitazeneN,N-diethyl-5-nitro-2-[(4-propoxyphenyl)methyl]-1Hbenzimidazole-1-ethanamineC23H30N4O3SJHUJFHOXYDSJY-
UHFFFAOYSA-N
2734Br-MAR (para-bromo-4-methylaminorex)5‐(4‐bromophenyl)‐4‐methyl‐4,5‐dihydro‐1,3‐oxazol‐2‐amineC10H11BrN2OTUHDNALAVIDYHT-
UHFFFAOYSA-N
2744Cl-MAR (Para-chloro-4-methylaminorex)5‐(4‐chlorophenyl)‐4‐methyl‐4,5‐dihydro‐1,3‐oxazol‐2‐amineC10H11ClN2OPEMJVPLFSLEVII-UHFFFAOYSA-N
2752C-T-212-[4-(2-fluoroethylsulfanyl)-2,5-dimethoxy-phenyl]ethanamineC12H18FNO2SZBUUUKBTOCTOPW-
UHFFFAOYSA-N
2765-chloro-alpha MT (5-Chloro-alphamethyltryptamine)1‐(5‐chloro‐1H‐indol‐3‐yl)propan‐2‐amineC11H13ClN2QMKOQSCXSYPIPB-
UHFFFAOYSA-N
2773-chlorophenmetrazine; 3-CPM2-(3-chlorophenyl)-3-methylmorpholineC11H14ClNOBOFUZZAQNVYZFF-
UHFFFAOYSA-N
278Hydroxetamine; HXE2-(ethylamino)-2-(3-hydroxyphenyl)-cyclohexanoneC14H19NO2CQERUJSORROCGH-
UHFFFAOYSA-N
279Dipyanone4,4-diphenyl-6-(pyrrolidin-1-yl)heptan-3-oneC23H29NOLJIUPFDRFKFNJE-
UHFFFAOYSA-N
280Bretazenil1,1-dimethylethyl 8-bromo-11,12,13,13a-tetrahydro-9-oxo-9Himidazo[1,5-a]pyrrolo[2,1-c][1,4]benzodiazepine-1-carboxylateC19H20BrN3O3LWUDDYHYYNNIQI-
UHFFFAOYSA-N
281Deschloroclotizolam2-chloro-9-methyl-4-phenyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3a][1,4]diazepineC15H11ClN4SDBAZIULAFZCKIM-
UHFFFAOYSA-N
282BZO-POXIZID (MDA-19 pentyl analogue)N-[(Z)-(2-oxo-1-pentyl-indolin-3-ylidene)amino]benzamideC20H21N3O2PCHOEXVGYICASA-
UZYVYHOESA-N
283iso-3-CMC1-(3-chlorophenyl)-1-(methylamino)propan-2-oneC10H12ClNOCRNFRDNGAHBKFB-
UHFFFAOYSA-N
284BZO-4en-POXIZID (MDA-19 4en-pentyl analogue)N-[(Z)-(2-oxo-1-pent-4-enyl-indolin-3-ylidene)amino]benzamideC20H19N3O2DIVZUDBOOCSMQO-
UZYVYHOESA-N
285ADB-5Br-INACA5-bromo-N-(1-carbamoyl-2,2-dimethyl-propyl)-1H-indazole-3carboxamideC14H17BrN4O2AJGASUCDTSLMNP-
UHFFFAOYSA-N
286BZO-ChMOXIZIDN-((Z)-[1-(cyclohexylmethyl)-2-oxo-indolin-3ylidene]amino)benzamideC22H23N3O2HTPDZRIIOLCPPS-
ATJXCDBQSA-N
2873,5-ADB-4en-PFUPPYCAN-(1-carbamoyl-2,2-dimethyl-propyl)-3-(4-fluorophenyl)-1-pent4-enyl-pyrazole-5-carboxamideC21H27FN4O2JPCQBOGNKSMAIE-
UHFFFAOYSA-N
288desmethylmoramide4-(4-morpholinyl)-2,2-diphenyl-1-(1-pyrrolidinyl)-1-butanoneC24H30N2O2JRPANCYSRUEJDY-
UHFFFAOYSA-N
289ADB-FUBIATA (ADB-FUBIACA)2-[(2-(1-[(4-fluorophenyl)methyl]indol-3-yl)acetyl)amino]-3,3dimethyl-butanamideC23H26FN3O2KHAUCCNSUMBFOT-
UHFFFAOYSA-N
2905F-BZO-POXIZID;
5F-MDA-19; MDA-19 5-fluoropentyl analogue
N-((Z)-[1-(5-fluoropentyl)-2-oxo-indolin-3- ylidene]amino)benzamideC20H20FN3O2CJINBVDNZDUMJM-
PYCFMQQDSA-N
2913-Me-PCPy1-[1-(3-methylphenyl)cyclohexyl]pyrrolidineC17H25NJZVMREFYFTZXGN-
UHFFFAOYSA-N
292flubrotizolam2-bromo-4-(2-fluorophenyl)-9-methyl-6H-thieno [3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepineC15H10BrFN4SVOZDBDBHBXLWCG-
UHFFFAOYSA-N
2935,3-ADB-4en-PFUPPYCAN-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-5-(4-fluorophenyl)-1pent-4-enyl-pyrazole-3-carboxamideC21H27FN4O2WGRQGKCMZJBNQD-
UHFFFAOYSA-N
2945,3-AB-CHMFUPPYCAN-(1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(cyclohexylmethyl)-5(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-3-carboxamideC22H29FN4O2XMZXGVYPIIOHAQ-
UHFFFAOYSA-N
295fenozolone2-(ethylamino)-5-phenyl-4(5H)-oxazoloneC11H12N2O2RXOIEVSUURELPG-
UHFFFAOYSA-N
296CUMYL-TsINACAN-(2-phenylpropan-2-yl)-1-tosyl-1H-indazole-3-carboxamideC24H23N3O3SNZHIGLHQWQLPPC-
UHFFFAOYSA-N
2971V-LSDN,N-diethyl-7-methyl-4-pentanoyl-4,6,6a,7,8,9hexahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamideC25H33N3O2GIIBVGJWUZNECE-
XMSQKQJNSA-N
298etonitazepipne2-(4-ethoxybenzyl)-5-nitro-1-[2-(piperidin-1-yl)ethyl]-1Hbenzo[d]imidazoleC23H28N4O3UMGXRAISFRUVKD-
UHFFFAOYSA-N
299iso-(meta-methyl-propcathinone)1-(3-methylphenyl)-1-(propylamino)propan-2-oneC13H19NOUPNWYTPGWJZSBN-
UHFFFAOYSA-N
300N-benzyl-isopropylamineN-benzylpropan-2-amineC10H15NLYBKPDDZTNUNNM-
UHFFFAOYSA-N
301ADB-IACA (ADB-IATA)2-[2-(1H-indol-3-yl)acetamido]-3,3-dimethylbutanamideC16H21N3O2WUWCLBKDNAZHPN-
UHFFFAOYSA-N
302Cumyl-INACAN-(1-methyl-1-phenyl-ethyl)-1H-indazole-3-carboxamideC17H17N3OCOOPWWXIRLDJCP-
UHFFFAOYSA-N
303Cumyl-CHSINACA1-(cyclohexylsulfonyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazole-3carboxamideC23H27N3O3SZNRPDVCQZGICAF-
UHFFFAOYSA-N
304Cumyl-CLCHSINACA (CUMYL-1ClCHSINACA)1-(1-chlorocyclohexyl)sulfonyl-N-(1-methyl-1-phenylethyl)indazole-3-carboxamideC23H26ClN3O3SMNMREJDPBHYPIR-
UHFFFAOYSA-N
305CH-FUBIACAN-cyclohexyl-2-[1-(4-fluorobenzyl)-1H-indol-3-yl]acetamideC23H25FN2OGSTACBDFNQHWHP-
UHFFFAOYSA-N
306CH-PIACAN-cyclohexyl-2-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)acetamideC21H30N2OSYYOOLIGHZEOKJ-
UHFFFAOYSA-N
307MDMB-5Br-INACAmethyl 2-(5-bromo-1H-indazole-3-carboxamido)-3,3- dimethylbutanoateC15H18BrN3O3QGEVEXPJOKFMAN-
UHFFFAOYSA-N
308ADB-D-5Br-INACAN-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-5-bromo-1-decyl-1Hindazole-3-carboxamideC24H37BrN4O2YDOQIEUYWRSIGV-
UHFFFAOYSA-N
309A-PONASAN-(adamantan-1-yl)-4-(pentyloxy)naphthalene-1- sulfonamideC25H33NO3SKDLJELWGBJUNBO-
UHFFFAOYSA-N
310fluetizolam2-ethyl-4-(2-fluorophenyl)-9-methyl-6H-thieno[3,2f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepineC17H15FN4SBCKPHENWWQCRCG-
UHFFFAOYSA-N
311ADB-4en-P-5Br-INACAN-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-5-bromo-1-(pent-4en-1-yl)-1H-indazole-3-carboxamideC19H25BrN4O2SKMMFULKOGGVOT-
UHFFFAOYSA-N
312Desalkylgidazepam7-bromo-5-phenyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-oneC15H11BrN2OATCCWKYKHCKDGT-
UHFFFAOYSA-N
313N-cyclohexyl methylone1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(cyclohexylamino)propan-1-oneC16H21NO3WZDQUORQDHVTKD-
UHFFFAOYSA-N
[8]
314N-ethyl zolpidemN-ethyl-2-[6-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3yl]acetamideC19H21N3OGQJSOTATHCNTSW-
UHFFFAOYSA-N
3152-fluoro-deschloro-N-ethylketamine2-(ethylamino)-2-(2-fluorophenyl)cyclohexanoneC14H18FNORTXKYSLDFKUESF-
UHFFFAOYSA-N
316A-FUBIACAN-(1-adamantyl)-2-[1-[(4-fluorophenyl)methyl]indol-3yl]acetamideC27H29FN2OUGPWISFILITTLX-
UHFFFAOYSA-N
317hexahydrocannabinol (HHC)6a,7,8,9,10,10a-hexahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6Hdibenzo[b,d]pyran-1-olC₂₁H₃₂O₂XKRHRBJLCLXSGE-
UHFFFAOYSA-N
3184en-PDMB-4en-PINACApent-4-en-1-yl 3,3-dimethyl-2-(1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indazole-3carboxamido)-butanoateC₂₄H₃₃N₃O₃CQZNZGBBRCLQTI-
UHFFFAOYSA-N
319Acetyl-hexahydrocannabinol (HHC acetate)(6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6a,7,8,9,10,10ahexahydrobenzo[c]chromen-1-yl) acetateC₂₃H₃₄O₃ZAZIHGFBNRVMAI-
UHFFFAOYSA-N
320Hexahydrocannabiphorol (HHC-P)3-Heptyl-6a,7,8,9,10,10a-hexahydro-6,6,9-trimethyl-6Hdibenzo[b,d]pyran-1-olC₂₃H₃₆O₂USZILQYXSONCHH-
UHFFFAOYSA-N
321Fluorexetamine (FXE)2-(ethylamino)-2-(3-fluorophenyl)cyclohexan-1-oneC₁₄H₁₈FNOFCETYWCLCUZFJI-
UHFFFAOYSA-N
322Rilmazafone5-[[(2-aminoacetyl)amino]methyl]-1-[4-chloro-2-(2chlorobenzoyl)phenyl]-N,N-dimethyl-1H-1,2,4-triazole-3carboxamideC₂₁H₂₀Cl₂N₆O₃KYHFRCPLIGODFH-
UHFFFAOYSA-N
3235-MeO-TMT2-(5-methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl)-N,N-dimethylethanamineC₁₄H₂₀N₂OACEHBQPPDDGCGZ-
UHFFFAOYSA-N
324ADMB-INACAN-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1H-indazole-3carboxamideC₁₄H₁₈N₄O₂UFECWXZSRFBSHC-
UHFFFAOYSA-N
325FUBIAT1-[(4-fluorophenyl)methyl]-1H-indole-3-acetic acidC₁₇H₁₄FNO₂MSECUWYFWKAGLD-
UHFFFAOYSA-N
3264F-MBZP1-[(4-fluorophenyl)methyl]-4-methylpiperazineC₁₂H₁₇FN₂KFMDNJJTGINMCS-
UHFFFAOYSA-N
327ADMB-3TMS-PRINACAN-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1-
(3-(trimethylsilyl)propyl)-1H-indazole-3-carboxamide
C20H32N4O2SiLJKMOYFTWIBFJI-
UHFFFAOYSA-N
328N-cyclohexyl butylone1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(cyclohexylamino)butan-
1-one
C17H23NO3JUIRPSMGWVYMJT-
UHFFFAOYSA-N
3292'-Fluoro-2-fluoro-3-
methylfentanyl
N-(1-(2-fluorophenethyl)-3-methylpiperidin-4-yl)-N-
(2-fluorophenyl)propionamide
C23H28F2N2OZHMCEQBHANQWEW-
UHFFFAOYSA-N
330Etomethazene2-[(4-ethoxyphenyl)methyl]-N,N-diethyl-5-methyl-
1H-benzimidazole-1-ethanamine
C23H31N3OZARKNPABJGEAOQ-
UHFFFAOYSA-N
331Ethyleneoxynitazene2-(2-[(2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)methyl]-5-nitro-
1H-benzimidazol-1-yl)-N,N-diethylethan-1-amine
C22H26N4O3IPSJQZUMCSELFZ-
UHFFFAOYSA-N
332iso-3-MMC1-(methylamino)-1-(3-methylphenyl)propan-2-oneC11H15NOQXBFBMKWNOHDFB-
UHFFFAOYSA-N
3331cP-Al-LAD4-(cyclopropanecarbonyl)-N,N-diethyl-7-(prop-
2-en-1-yl)-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]
quinoline-9-carboxamide
C26H31N3O2VSABTUDYQCMWKE-
UHFFFAOYSA-N
334CUMYL-3TMS-PRINACAN-(2-phenylpropan-2-yl)-1-(3-(trimethylsilyl)
propyl)-1H-indazole-3-carboxamide
C23H31N3OSiBFLYAEBVCZMSPK-
UHFFFAOYSA-N
335NMDMSB1-Naphthyl
4-methyl-3-(dimethylsulfamoyl)-benzoate
C20H19NO4SPNUYASIDNIWYQI-
UHFFFAOYSA-N
336tetrahydrocannabidiol(H4-CBD)2-(2-isopropyl-5-methylcyclohexyl)-5-
pentylbenzene-1,3-diol
C21H34O2LXIXAVCVBZBXIY-
UHFFFAOYSA-N
337tetrahydrocannabiphorol (THCP)3-Heptyl-6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-
6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol
C23H34O2OJTMRZHYTZMJKX-
UHFFFAOYSA-N
3384'-chloro deschloroalprazolam6-(4-chlorophenyl)-1-methyl-4H-[1,2,4]
triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine
C17H23NO3QZQFCOLCRXZSIK-
UHFFFAOYSA-N
339protonitazepyne5-nitro-2-[(4-propoxyphenyl)methyl]-1-(2-
pyrrolidin-1-ylethyl)benzimidazole
C23H28N4O3KCRWXNIIXGBPID-
UHFFFAOYSA-N
3401T-LSDN,N-Diethyl-7-methyl-4-(thiophene-2-
carbonyl)-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]
quinoline-9-carboxamide
C25H27N3O2SUKYJDWQKFQDRRX-
UHFFFAOYSA-N

6.2. az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sztereoizomerjei, ha kémiai szerkezetük alapján azok léteznek,

6.3. az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sói, beleértve a 6.2. pontban említett sztereoizomerek sóit, ha ilyen sók léteznek.

7. A jegyzékbe sorolás szempontjából a 6.1. pontban foglalt táblázat A és B oszlopában található adatok irányadóak, a C és D oszlop adatai a vegyületek számítógépes kereshetőségét biztosítják.[9]

Lábjegyzetek:

[1] Beiktatta a 31/2023. (VIII. 22.) BM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.08.25.

[2] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[3] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[4] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[5] Megállapította a 31/2023. (VIII. 22.) BM rendelet 2. §-a (lásd 1. melléklet). Hatályos 2023.08.25.

[6] Megállapította a 31/2023. (VIII. 22.) BM rendelet 3. §-a (lásd 2. melléklet). Hatályos 2023.08.25.

[7] Megállapította a 31/2023. (VIII. 22.) BM rendelet 4. §-a (lásd 3. melléklet 1. pont). Hatályos 2023.08.25.

[8] Módosította a 24/2024. (V. 21.) BM rendelet 1. §-a (lásd: 1. melléklet). Hatályos 2024.05.24.

[9] Beiktatta a 31/2023. (VIII. 22.) BM rendelet 4. §-a (lásd 3. melléklet 2. pont). Hatályos 2023.08.25.

Tartalomjegyzék