Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

491/2023. (XI. 2.) Korm. rendelet

a Modern Városok Programot érintő egyes veszélyhelyzeti szabályokról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre való tekintettel, e rendelet erejénél fogva, e rendelet hatálybalépését követő 23. napon megszűnnek a Modern Városok Program 1. mellékletben felsorolt projektjeinek előkészítésére vagy megvalósítására irányuló hazai forrásból biztosított támogatási jogviszonyok.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatási jogviszony szerinti kedvezményezettek az e rendelet hatálybalépését követő 30. napig elszámolnak egymással.

(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatási jogviszony keretében biztosított és az e rendelet hatálybalépésének napjáig fel nem használt központi költségvetési forrás összegét a kedvezményezett ügyleti és késedelmi kamatmentesen - a (2) bekezdés szerinti elszámolásra tekintet nélkül - legkésőbb a támogatási jogviszony megszűnésének napját követő nyolcadik napon visszafizeti a központi költségvetés javára, a Magyar Államkincstárnál vezetett, 10032000-01200021-09060025 számú, "Beruházásokkal kapcsolatos visszafizetések" elnevezésű fizetési számlára.

(4) A (2) bekezdés szerinti elszámolás alapján a támogatónak visszafizetendő összeget közvetlenül a (3) bekezdés szerinti fizetési számlára fizeti vissza a kedvezményezett.

2. § Az e rendelet alapján megszűnt jogviszonyok tekintetében nem minősül a költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevételének, támogatási céltól eltérő felhasználásának, ha valamely meg nem valósult projektelemre biztosított összeget a kedvezményezett az ugyanazon támogatási jogviszonyon belüli projektelemnek a támogatási jogviszony szerinti megvalósítására használt fel.

3. § (1) A kedvezményezett e rendelet hatálybalépését követő 15 napon belül benyújtott javaslatára az állam nevében eljáró állami beruházásokért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a javaslat kézhezvételét követő nyolc napon belül elektronikus úton teljes vagy részleges felmentést adhat az 1. § (1) bekezdésében foglaltak alkalmazása alól.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti javaslatra - az (1) bekezdésben foglalt határidőn belül - nem érkezik felmentés, akkor a javaslatot elutasítottnak kell tekinteni.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt javaslat benyújtása nem érinti az 1. § (1)-(3) bekezdésében foglalt határidőket.

(4) Ha a miniszter az (1) bekezdés alapján felmentést ad, akkor az érintett projektet az állami építési beruházások rendjéről szóló törvény szerinti állami építési beruházásként kell a továbbiakban előkészíteni és megvalósítani, a projekt előkészítője és megvalósítója pedig a miniszter által vezetett minisztérium.

4. § (1) Ha a 3. § (1) bekezdése alapján a miniszter teljes vagy részleges felmentést ad az 1. § (1) bekezdésében foglaltak alkalmazása alól, e rendelet erejénél fogva a felmentéssel érintett támogatási jogviszonyba a miniszter - ha a Kormány határozatában eltérően nem rendelkezik - jogutódként a támogató helyébe lép a felmentés közlésétől számított 5 napon belül.

(2) Az (1) bekezdés szerinti felmentésről a miniszter haladéktalanul tájékoztatja az (1) bekezdés szerinti támogatási jogviszonyban érintett feleket a támogatási jogviszonnyal összefüggő szükséges dokumentumok átadása érdekében.

(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatási jogviszonyokra az (1) bekezdés szerinti jogutódlást követően a Modern Városok Program megvalósításáról szóló 250/2016. (VIII. 24.) Korm. rendeletet nem kell alkalmazni.

5. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 23 órakor lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 491/2023. (XI. 2.) Korm. rendelethez

Az 1. § (1) bekezdése szerinti projektek

AB
1VárosAz érintett kormányhatározat vonatkozó rendelkezése
2DebrecenMagyarország Kormánya és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával
összefüggő feladatokról szóló 1382/2015. (VI. 12.) Korm. határozat 4. pontja
3DunaújvárosMagyarország Kormánya és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával
összefüggő feladatokról szóló 1394/2016. (VII. 21.) Korm. határozat 3. pont b) alpontja
4DunaújvárosMagyarország Kormánya és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával
összefüggő feladatokról szóló 1394/2016. (VII. 21.) Korm. határozat 6. pont d) alpontja
5DunaújvárosMagyarország Kormánya és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával
összefüggő feladatokról szóló 1394/2016. (VII. 21.) Korm. határozat 6. pont e) alpontja
6DunaújvárosMagyarország Kormánya és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával
összefüggő feladatokról szóló 1394/2016. (VII. 21.) Korm. határozat 6. pont g) alpontja
7EgerMagyarország Kormánya és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő
feladatokról szóló 1251/2015. (IV. 23.) Korm. határozat 2. pontja
8EgerMagyarország Kormánya és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő
feladatokról szóló 1251/2015. (IV. 23.) Korm. határozat 3. pont b) alpontja
9EgerMagyarország Kormánya és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő
feladatokról szóló 1251/2015. (IV. 23.) Korm. határozat 4. pontja
10ÉrdMagyarország Kormánya és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő
feladatokról szóló 1504/2015. (VII. 23.) Korm. határozat 3. pont a) alpontja
11ÉrdMagyarország Kormánya és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő
feladatokról szóló 1504/2015. (VII. 23.) Korm. határozat 3. pont c) alpontja
12ÉrdMagyarország Kormánya és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő
feladatokról szóló 1504/2015. (VII. 23.) Korm. határozat 2. pont b) alpont ba) pontja
13ÉrdMagyarország Kormánya és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő
feladatokról szóló 1504/2015. (VII. 23.) Korm. határozat 2. pont b) alpont bb) pontja
14ÉrdMagyarország Kormánya és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő
feladatokról szóló 1504/2015. (VII. 23.) Korm. határozat 4. pont b) alpontja
15ÉrdMagyarország Kormánya és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő
feladatokról szóló 1504/2015. (VII. 23.) Korm. határozat 3. pont d) alpontja
16ÉrdMagyarország Kormánya és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő
feladatokról szóló 1504/2015. (VII. 23.) Korm. határozat 2. pont a) alpont aa) pontja
17GyőrMagyarország Kormánya és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő
feladatokról szóló 1387/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 1. pont a) alpontja
18GyőrMagyarország Kormánya és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő
feladatokról szóló 1387/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 4. pont a) alpontja
19HódmezővásárhelyMagyarország Kormánya és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1840/2017. (XI. 10.) Korm. határozat 5. pont a) alpontja
20HódmezővásárhelyMagyarország Kormánya és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1840/2017. (XI. 10.) Korm. határozat 6. pont d) alpontja
21HódmezővásárhelyMagyarország Kormánya és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1840/2017. (XI. 10.) Korm. határozat 4. pont f) alpontja
22HódmezővásárhelyMagyarország Kormánya és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás
végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1840/2017. (XI. 10.) Korm. határozat 5. pont b) alpontja
23KecskemétMagyarország Kormánya és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával
összefüggő feladatokról szóló 1131/2016. (III. 10.) Korm. határozat 2. pont b) alpont bc) pontja
24KecskemétMagyarország Kormánya és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával
összefüggő feladatokról szóló 1131/2016. (III. 10.) Korm. határozat 2. pont c) alpont ca) pontja
25KecskemétMagyarország Kormánya és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával
összefüggő feladatokról szóló 1131/2016. (III. 10.) Korm. határozat 3. pont a) alpontja
26MiskolcMagyarország Kormánya és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával
összefüggő feladatokról szóló 1315/2015. (V. 21.) Korm. határozat 2. pontja
27MiskolcMagyarország Kormánya és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával
összefüggő feladatokról szóló 1315/2015. (V. 21.) Korm. határozat 3. pont b) alpontja
28NagykanizsaMagyarország Kormánya és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával
összefüggő feladatokról szóló 1496/2015. (VII. 21.) Korm. határozat 3. pont a) alpontjában meghatározott fedett
50 méteres versenymedence
29PécsMagyarország Kormánya és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő
feladatokról szóló 1316/2015. (V. 21.) Korm. határozat 4. pontja
30PécsMagyarország Kormánya és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő
feladatokról szóló 1316/2015. (V. 21.) Korm. határozat 5. pontja
31SalgótarjánMagyarország Kormánya és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával
összefüggő feladatokról szóló 1388/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 1. pont b) alpontja
32SalgótarjánMagyarország Kormánya és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával
összefüggő feladatokról szóló 1388/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 4. pont d) alpontja
33SalgótarjánMagyarország Kormánya és Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával
összefüggő feladatokról szóló 1388/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 5. pont a) és b) alpontja
34SopronMagyarország Kormánya és Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával
összefüggő feladatokról szóló 1217/2015. (IV. 17.) Korm. határozat 4. pontja
35SzegedMagyarország Kormánya és Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával
összefüggő feladatokról szóló 1151/2017. (III. 20.) Korm. határozat 6. pont c) alpontja
36SzékesfehérvárMagyarország Kormánya és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával
összefüggő feladatokról szóló 1383/2015. (VI. 12.) Korm. határozat 4. pontja
37SzékesfehérvárMagyarország Kormánya és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával
összefüggő feladatokról szóló 1383/2015. (VI. 12.) Korm. határozat 7. pontja
38SzékesfehérvárMagyarország Kormánya és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával
összefüggő feladatokról szóló 1383/2015. (VI. 12.) Korm. határozat 3. pont b) alpontja
39SzekszárdMagyarország Kormánya és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával
összefüggő feladatokról szóló 1159/2016. (IV. 5.) Korm. határozat 2. pontja
40SzombathelyMagyarország Kormánya és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával
összefüggő feladatokról szóló 1936/2015. (XII. 12.) Korm. határozat 4. pontja
41SzombathelyMagyarország Kormánya és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával
összefüggő feladatokról szóló 1936/2015. (XII. 12.) Korm. határozat 9. pontja
42SzombathelyMagyarország Kormánya és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával
összefüggő feladatokról szóló 1936/2015. (XII. 12.) Korm. határozat 2. pontja
43TatabányaMagyarország Kormánya és Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával
összefüggő feladatokról szóló 1240/2016. (V. 13.) Korm. határozat 1. pont a) alpontja
44TatabányaMagyarország Kormánya és Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával
összefüggő feladatokról szóló 1240/2016. (V. 13.) Korm. határozat 1. pont b) alpontja
45TatabányaMagyarország Kormánya és Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával
összefüggő feladatokról szóló 1240/2016. (V. 13.) Korm. határozat 4. pont b) alpontja
46VeszprémMagyarország Kormánya és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával
összefüggő feladatokról szóló 1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozat 1. pont a) alpontja
47VeszprémMagyarország Kormánya és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával
összefüggő feladatokról szóló 1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozat 2. pont e) alpontja
48VeszprémMagyarország Kormánya és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával
összefüggő feladatokról szóló 1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozat 4. pont d) alpontja
49VeszprémMagyarország Kormánya és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával
összefüggő feladatokról szóló 1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozat 4. pont a) alpontja
50VeszprémMagyarország Kormánya és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával
összefüggő feladatokról szóló 1284/2016. (VI. 7.) Korm. határozat 4. pont c) alpontja
51ZalaegerszegMagyarország Kormánya és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával
összefüggő feladatokról szóló 1252/2015. (IV. 23.) Korm. határozat 1. pont a) alpontja
52ZalaegerszegMagyarország Kormánya és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával
összefüggő feladatokról szóló 1252/2015. (IV. 23.) Korm. határozat 1. pont b) alpontja
53ZalaegerszegMagyarország Kormánya és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával
összefüggő feladatokról szóló 1252/2015. (IV. 23.) Korm. határozat 11. pontja

Tartalomjegyzék