5/2023. (IV. 28.) EM rendelet

a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet módosításáról

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 160. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2023. május 1-jén lép hatályba.

Lantos Lajos Csaba s. k.,

energiaügyi miniszter

1. melléklet az 5/2023. (IV. 28.) EM rendelethez

"2. melléklet a 4/2011. (I. 31.) NFM rendelethez

A minden egyetemes szolgáltató által alkalmazandó árszabások legmagasabb egyetemes szolgáltatási árai (Ft/kWh)

ABCDE
1.ÁrszabásokMVM Démász
Áramhálózati Kft.
E.ON DÉDÁSZ, E.ON
ÉDÁSZ és OPUS TITÁSZ
ELMŰ Hálózati Kft.
elosztói
MVM Émász
Hálózati Kft.
2.elosztói működési terület
3.A1
4.lakossági felhasználók esetében
1320 kWh/év fogyasztásig
5,254,395,114,94
5.lakossági felhasználók esetében
az éves fogyasztás 1320 kWh-t
meghaladó részére
6,136,316,155,97
6.nem lakossági felhasználók
esetében
23,0223,2723,0422,80
7.A2
8.csúcsidőszak lakossági
felhasználók esetében
8,9510,7810,038,49
9.völgyidőszak lakossági
felhasználók esetében
1,052,401,931,00
10.csúcsidőszak nem lakossági
felhasználók esetében
26,7929,2828,2626,19
11.völgyidőszak nem lakossági
felhasználók esetében
16,1217,9517,3116,05
12.A3
13.csúcsidőszak54,9964,3157,3853,25
14.völgyidőszak33,4841,3935,5132,97
15.B Alap és H
16.lakossági felhasználók esetében1,902,342,051,68
17.nem lakossági felhasználók
esetében
13,8814,2813,9313,49

"

Tartalomjegyzék