600/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet

a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörét érintő egyes veszélyhelyzeti kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kormányzati igazgatási szervek, valamint meghatározott gazdasági társaságok egyes szerződéseinek megszűnéséről, továbbá miniszteri jóváhagyásáról szóló 430/2022. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása

1. § A kormányzati igazgatási szervek, valamint meghatározott gazdasági társaságok egyes szerződéseinek megszűnéséről, továbbá miniszteri jóváhagyásáról szóló 430/2022. (X. 28.) Korm. rendelet

a) 5. § (1), (2a) és (3) bekezdésében a "közigazgatás-fejlesztésért" szövegrész helyébe a "kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért" szöveg,

b) 5. § (2) bekezdésében a "közigazgatás-fejlesztésért" szövegrészek helyébe a "kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért" szöveg

lép.

2. A kormányzati igazgatási szervek, valamint meghatározott gazdasági társaságok egyes szerződéseinek veszélyhelyzeti szabályairól szóló 188/2023. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

2. § A kormányzati igazgatási szervek, valamint meghatározott gazdasági társaságok egyes szerződéseinek veszélyhelyzeti szabályairól szóló 188/2023. (V. 22.) Korm. rendelet

a) 2. §-ában a "közigazgatás-fejlesztésért" szövegrész helyébe a "kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért" szöveg,

b) 3. §-ában a "közigazgatás-fejlesztésért" szövegrészek helyébe a "kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért" szöveg

lép.

3. Záró rendelkezések

3. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék