Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

188/2023. (V. 22.) Korm. rendelet

a kormányzati igazgatási szervek, valamint meghatározott gazdasági társaságok egyes szerződéseinek veszélyhelyzeti szabályairól

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kormányzati igazgatási szervek, valamint meghatározott gazdasági társaságok egyes szerződéseinek miniszteri jóváhagyásáról szóló 330/2022. (IX. 5.) Korm. rendelet eltérő alkalmazása

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a kormányzati igazgatási szervek, valamint meghatározott gazdasági társaságok egyes szerződéseinek miniszteri jóváhagyásáról szóló 330/2022. (IX. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) rendelkezéseit a következő eltérésekkel és kiegészítésekkel kell alkalmazni.

2. §[1] Az R1. 1. § (1) bekezdése szerinti szerződés tervezetét a kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért felelős miniszter részére úgy kell megküldeni, hogy az tartalmazza a szerződés teljesítésébe bevont vagy bevonandó valamennyi alvállalkozó, közreműködő, teljesítési segéd személyét és a beazonosításukhoz szükséges adatokat, valamint a szerződés teljesítésében való részvételük arányát, tervezett arányát, azzal, hogy alvállalkozók, közreműködők, teljesítési segédek összesen legfeljebb huszonöt százalékos mértékben vehetők igénybe a szerződés teljesítéséhez.

3. §[2] Azon ügyvédi tevékenység folytatására irányuló szerződést, amelyben a szerződésben rögzített ellenérték egy naptári évben fizetendő része a bruttó húszmillió forintos értékhatárt nem éri el, a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti kormányzati igazgatási szerveknek, valamint azon gazdasági társaságoknak, amelyben az állam a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:2. §-a szerinti, legalább többségi befolyást gyakorol (a továbbiakban: gazdasági társaság), előzetesen be kell jelenteniük a kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért felelős miniszter számára. Ennek során a szerződés tervezetét a kormányzati igazgatási szerv, valamint a gazdasági társaság felett az állam nevében tulajdonosi (irányítási, felügyeleti) jogokat gyakorló miniszter küldi meg a kormányzati stratégiák kidolgozásának támogatásáért felelős miniszter részére. E § rendelkezéseit a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 45. § (6) bekezdése szerinti gazdasági társaság szerződéseire nem kell alkalmazni.

2. A kormányzati igazgatási szervek, valamint meghatározott gazdasági társaságok egyes szerződéseinek megszűnéséről, továbbá miniszteri jóváhagyásáról szóló 430/2022. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása

4. §[3]

5. §[4]

3. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § (1) Az 1. alcím, valamint a 4. § rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépését követően előkészített szerződéstervezetekre kell alkalmazni.

(2) Az e rendelet hatálybalépéséig az R1. alapján már jóváhagyott szerződések esetén a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter részére tájékoztatásul meg kell küldeni valamennyi, 2023. január 1-jei vagy azt követő hatálybalépési időponttal megkötött szerződés teljesítésébe bevont vagy bevonandó valamennyi alvállalkozó, közreműködő, teljesítési segéd személyére, illetve azok beazonosítására, valamint a szerződés teljesítésében való részvételük arányára, tervezett arányára vonatkozó adatokat legkésőbb az e rendelet hatálybalépését követő 15. napig.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 600/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[2] Módosította a 600/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[4] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

Tartalomjegyzék