Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

637/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet

a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.), a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ngtv.), valamint a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Tkv.) rendelkezéseit a 2. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. § (1) Az Étv. 57. § (3) bekezdésétől, az Ngtv. 1/C. § (2) bekezdésétől és a Tkv. 12. § (2) bekezdésétől eltérően a Szeged-Csanádi Egyházmegye beruházásaival összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 90/2018. (IV. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 1. § (1) bekezdésében meghatározott területen (a továbbiakban: Beruházással érintett terület) a helyi településképi követelményeket a (2)-(5) bekezdés tartalmazza, amelyen túl további településképi követelmény nem alkalmazható.

(2) A Beruházással érintett területen fakivágás - a (3) bekezdésben foglaltakra tekintettel - csak a kormányrendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti beruházás megvalósításához szükséges mértékig engedélyezhető.

(3) A Beruházással érintett területen a települést övező zöldfolyosó részeként a terület klimatikus viszonyainak fenntartása érdekében, a klímaváltozás kihívásaihoz alkalmazkodó és a szálló por felfogására alkalmas zöldfelületek kialakítása szükséges, amely magába foglalja a csapadékvíz helyben tartását.

(4) A Beruházással érintett területtel szomszédos stadionhoz az épületeknek településképi szempontból illeszkednie kell, azzal, hogy a kormányrendeletben előírt minimális zöldfelület 50%-át kerttervező által megtervezett többszintes növényállománnyal kell biztosítani.

(5) A Beruházással érintett területen az épületeket zöldtetővel kell megvalósítani.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök