65/2023. (III. 2.) Korm. rendelet

a honvédelmi térképészeti hatósági feladatokért felelős szerv kijelöléséről, hatósági feladatairól és hatásköréről

A Kormány

a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. § tekintetében a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. § tekintetében a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány a honvédelmi térképészeti hatósági feladatokért felelős szervként a honvédelemért felelős minisztert (a továbbiakban: Hatóság) jelöli ki.

2. § A Hatóság hatáskörében országos illetékességgel eljárva végzi

a) a Hatóság hatáskörébe tartozó állami térképi adatbázisok állami átvételét,

b) a Hatóság hatáskörébe tartozó állami térképi adatbázisok alapján készülő, a nem honvédelmi célú térképellátás körébe tartozó tematikus adatbázisok, térképek, termékek készítésének és sokszorosításának engedélyezését,

c) a légi távérzékelés engedélyezését és a távérzékelt adatok ellenőrzését, valamint

d) a katonai tájékozási hálózat pontjainak létesítésére, megszüntetésére vagy áthelyezésére irányuló kérelmek elbírálását.

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 23 órakor lép hatályba.

4. §[1]

5. §[2]

6. §[3]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[2] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

[3] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.