66/2023. (XII. 21.) BM rendelet

a települések katasztrófavédelmi besorolásáról szóló 44/2021. (XII. 16.) BM rendelet módosításáról

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 81. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A települések katasztrófavédelmi besorolásáról szóló 44/2021. (XII. 16.) BM rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter

1. melléklet a 66/2023. (XII. 21.) BM rendelethez

1. A települések katasztrófavédelmi besorolásáról szóló 44/2021. (XII. 16.) BM rendelet 1. melléklet 1.1. pontjában foglalt táblázat B:6 mezője helyébe a következő mező lép:

(B)
(6)II.

2. A települések katasztrófavédelmi besorolásáról szóló 44/2021. (XII. 16.) BM rendelet 1. melléklet 4.2. pontjában foglalt táblázat B:10 mezője helyébe a következő mező lép:

(B)
(10)II.

3. A települések katasztrófavédelmi besorolásáról szóló 44/2021. (XII. 16.) BM rendelet 1. melléklet 4.3. pontjában foglalt táblázat B:19 mezője helyébe a következő mező lép:

(B)
(19)II.

4. A települések katasztrófavédelmi besorolásáról szóló 44/2021. (XII. 16.) BM rendelet 1. melléklet 6.1. pontjában foglalt táblázat B:11 mezője helyébe a következő mező lép:

(B)
(11)I.

5. A települések katasztrófavédelmi besorolásáról szóló 44/2021. (XII. 16.) BM rendelet 1. melléklet 11.2. pontjában foglalt táblázat B:4 mezője helyébe a következő mező lép:

(B)
(4)I.

6. A települések katasztrófavédelmi besorolásáról szóló 44/2021. (XII. 16.) BM rendelet 1. melléklet 13.1. pontjában foglalt táblázat B:45 mezője helyébe a következő mező lép:

(B)
(45)II.

7. A települések katasztrófavédelmi besorolásáról szóló 44/2021. (XII. 16.) BM rendelet 1. melléklet 13.1. pontjában foglalt táblázat B:52 mezője helyébe a következő mező lép:

(B)
(52)II.

8. A települések katasztrófavédelmi besorolásáról szóló 44/2021. (XII. 16.) BM rendelet 1. melléklet 13.1. pontjában foglalt táblázat B:55 mezője helyébe a következő mező lép:

(B)
(55)II.

9. A települések katasztrófavédelmi besorolásáról szóló 44/2021. (XII. 16.) BM rendelet 1. melléklet 13.1. pontjában foglalt táblázat B:62 mezője helyébe a következő mező lép:

(B)
(62)II.

10. A települések katasztrófavédelmi besorolásáról szóló 44/2021. (XII. 16.) BM rendelet 1. melléklet 13.2. pontjában foglalt táblázat B:12 mezője helyébe a következő mező lép:

(B)
(12)II.

11. A települések katasztrófavédelmi besorolásáról szóló 44/2021. (XII. 16.) BM rendelet 1. melléklet 13.2. pontjában foglalt táblázat B:45 mezője helyébe a következő mező lép:

(B)
(45)II.

12. A települések katasztrófavédelmi besorolásáról szóló 44/2021. (XII. 16.) BM rendelet 1. melléklet 14.4. pontjában foglalt táblázat B:7 mezője helyébe a következő mező lép:

(B)
(7)II.

Tartalomjegyzék