8/2023. (II. 15.) AM rendelet

a telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 166/2009. (XII. 9.) FVM rendeletnek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § A telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 166/2009. (XII. 9.) FVM rendelet

a) 3. § (1) bekezdésében és 4. § (3) bekezdésében a "járási hivatal" szövegrész helyébe a "kormányhivatal" szöveg,

b) 3. § (1) bekezdésében a "megyei" szövegrész helyébe a "vármegyei" szöveg,

c) 4. § (1) bekezdésében a "járási hivatalnak" szövegrész helyébe a "kormányhivatalnak" szöveg,

d) Mellékletében foglalt táblázat A:1-A:19 mezőjében a "Megyei" szövegrész helyébe a "Vármegyei" szöveg,

e) Mellékletében foglalt táblázat A:5 mezőjében a "Csongrád" szövegrész helyébe a "Csongrád-Csanád" szöveg

lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Nagy István s. k.,

agrárminiszter