166/2009. (XII. 9.) FVM rendelet

a telekalakítási engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §-ának (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § (1)[1] A telekalakítás engedélyezésére irányuló első fokú eljárás során

a) 2-5 érintett ingatlan esetén ingatlanonként: 12 000 Ft,

b) 6-15 érintett ingatlan esetén: 60 000 Ft, valamit a hatodik ingatlantól ingatlanonként további 10 000 Ft,

c) 16-25 érintett ingatlan esetén: 160 000 Ft, valamit a tizenhatodik ingatlantól ingatlanonként további 1000 Ft,

d) 26, illetve több érintett ingatlan esetén: 170 000 Ft, valamit a huszonhatodik ingatlantól ingatlanonként további 500 Ft

összegű igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni.

(1a)[2] A díj a telekalakítási dokumentáció záradékolásának díját nem tartalmazza.

(2) Az engedélyezési eljárásban érintett ingatlanként:

a) telekegyesítés, telekhatár-rendezés esetén a kiinduló állapot szerinti földrészletek számát,

b) telekfelosztás, telekcsoport újraosztása esetén a kialakuló földrészletek számát

kell figyelembe venni.

(2a)[3]

(3) A telekalakítási engedélyezési eljárásban hozott döntés ellen benyújtott fellebbezés díja 30 000 forint.

2. § (1) A díjat annak kell megfizetnie, aki a telekalakítási engedélyezési eljárás lefolytatását kéri.

(2) A telekalakítási engedély jogerőre emelkedését követően a telek adataiban, továbbá a bejegyzett jogok és feljegyzett tények vonatkozásában a telekalakítással bekövetkező változásnak az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésére irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díját és megfizetésének módját külön jogszabály* határozza meg.[4]

3. § (1)[5] A díjfizetési kötelezettség kizárólag a kérelem előterjesztésével egyidejűleg az ingatlan fekvése szerint illetékes, a telekalakítási hatósági hatáskörben eljáró kormányhivatal ügyfélszolgálatán működő pénztárba történő készpénzbefizetéssel, illetve ha erre lehetőség van, bankkártyával vagy a fővárosi és vármegyei kormányhivatal - e rendelet melléklete szerinti - számlaszámára készpénz-átutalási megbízással (fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel) vagy átutalási megbízással teljesíthető. A díjnak készpénz-átutalási megbízással (fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel) vagy átutalási megbízással történő megfizetése esetén a kérelem előterjesztésekor mellékelni kell a díj megfizetését igazoló okiratot vagy annak másolatát.

(2)[6] A díj megfizetésének elmulasztása esetén a kérelmező a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles a díj megfizetését igazolni.

4. § (1)[7] Ha a kérelem és a befizetést igazoló okiratok alapján megállapítható, hogy az ügyfél az e rendeletben meghatározott mértéket meghaladó összegű díjat fizetett, a többletet vissza kell téríteni. A visszatérítést hivatalból a többletbefizetés megállapítását követően haladéktalanul, de legfeljebb 8 napon belül, amennyiben pedig a többletbefizetést a kérelmező jelzi a kormányhivatalnak, a visszatérítésre vonatkozó kérelem beérkezését követően haladéktalanul, de legfeljebb 8 napon belül kell elrendelni, és a visszatérítés teljesítése iránt a visszatérítés elrendelését követő 30 napon belül intézkedni kell.

(2)[8] A jogorvoslati eljárásban megfizetett díjat az ügyfélnek vissza kell téríteni, ha a közigazgatási hatóság vagy a bíróság által felülvizsgált döntés az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyult. A visszatérítést 8 napon belül hivatalból kell elrendelni, és annak teljesítéséről 30 napon belül intézkedni kell.

(3)[9] Ha megfizetett igazgatási szolgáltatási díj - részleges vagy teljes - visszatérítése válik szükségessé, a kormányhivatal a vonatkozó bizonylatot megküldi az ügyfélnek és egyidejűleg felhívja annak a bankszámlaszámnak a megadására, melyre az ügyfél a visszatérítést kéri. Ha az ügyfél bankszámlaszámot nem ad meg, a visszatérítés készpénz-átutalási megbízással történik.

5. § E rendelet a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követően megindult közigazgatási ügyekben, valamint a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a 166/2009. (XII. 9.) FVM rendelethez[10]

[11]
AB
NévSzámlaszám
1.Baranya Vármegyei Kormányhivatal10024003-00300960-00000000
2.Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal10025004-00301071-00000000
3.Békés Vármegyei Kormányhivatal10026005-00321127-00000000
4.Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal10027006-00302814-00000000
5.Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal10028007-00302515-00000000
6.Fejér Vármegyei Kormányhivatal10029008-00302649-00000000
7.Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal10033001-00301617-00000000
8.Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal10034002-00301813-00000000
9.Heves Vármegyei Kormányhivatal10035003-00302089-00000000
10.Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal10045002-00301820-00000000
11.Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal10036004-00301428-00000000
12.Nógrád Vármegyei Kormányhivatal10037005-00302106-00000000
13.Pest Vármegyei Kormányhivatal10023002-00302247-00000000
14.Somogy Vármegyei Kormányhivatal10039007-00301112-00000000
15.Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal10044001-00302261-00000000
16.Tolna Vármegyei Kormányhivatal10046003-00302436-00000000
17.Vas Vármegyei Kormányhivatal10047004-00301507-00000000
18.Veszprém Vármegyei Kormányhivatal10048005-00301569-00000000
19.Zala Vármegyei Kormányhivatal10049006-00303004-00000000
20.Budapest Főváros Kormányhivatala10023002-00301208-00000000

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 16/2014. (III. 7.) VM rendelet 1. § -a. Hatályos 2014.05.01.

[2] Beiktatta a 16/2014. (III. 7.) VM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2014.05.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 46/2017. (IX. 20.) FM rendelet 1. §-a. Hatálytalan 2017.09.21.

[4] * Szabályozására lásd 1996. évi LXXXV. törvény.

[5] Módosította a 8/2023. (II. 15.) AM rendelet 1. § a)-b) pontja. Hatályos 2023.02.16.

[6] Módosította az 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 1. § (39) bekezdése. Hatályos 2011.01.14.

[7] Módosította a 8/2023. (II. 15.) AM rendelet 1. § c) pontja. Hatályos 2023.02.16.

[8] Módosította az 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 1. § (39) bekezdése. Hatályos 2011.01.14.

[9] Módosította a 8/2023. (II. 15.) AM rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2023.02.16.

[10] Megállapította a 29/2015. (VI. 5.) FM rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatályos 2015.06.06.

[11] Módosította a 8/2023. (II. 15.) AM rendelet 1. § d)-e) pontja. Hatályos 2023.02.16.

Tartalomjegyzék