8/2023. (III. 28.) BM rendelet

a javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet módosításáról

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 434. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 2. és 27. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. § A javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendelet

a) 3. melléklet 1. pont 1.1. alpontjában és 2. pont 2.1. alpontjában az "Emberi Erőforrások Minisztériuma Rákospalotai Javítóintézete" szövegrész helyébe a "Rákospalotai Javítóintézet és Központi Speciális Gyermekotthon" szöveg,

b) 3. melléklet 1. pont 1.2. alpont 1.2.1. pontjában az "Emberi Erőforrások Minisztériuma Aszódi Javítóintézete" szövegrész helyébe az "Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola" szöveg,

c) 3. melléklet 1. pont 1.2. alpont 1.2.2. pontjában és 2. pont 2.2. alpont 2.2.2. pontjában az "Emberi Erőforrások Minisztériuma Debreceni Javítóintézete" szövegrész helyébe a "Debreceni Javítóintézet" szöveg,

d) 3. melléklet 1. pont 1.2. alpont 1.2.3. pontjában és 2. pont 2.2. alpont 2.2.3. pontjában az "Emberi Erőforrások Minisztériuma Nagykanizsai Javítóintézete" szövegrész helyébe a "Nagykanizsai Javítóintézet" szöveg,

e) 3. melléklet 2. pont 2.2. alpont 2.2.1. pontjában az "Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete" szövegrész helyébe a "Budapesti Javítóintézet" szöveg

lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Pintér Sándor s. k.,

belügyminiszter