194/2020. (V. 11.) Korm. rendelet

különös méltányossági jog gyakorlásának rendjéről

Egyes veszélyhelyzeti normák:

Közlemény (HÉ 2020/26.)

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,

a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § (1) Az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes által meghozható méltányossági döntés iránti kérelem kizárólag elektronikus úton terjeszthető elő.

(2) Az (1) bekezdés szerinti elektronikus kérelem formai és tartalmi követelményeit az országos rendőrfőkapitány határozatban állapítja meg. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (2) bekezdésétől eltérően a határozatról készült közleményt a Hivatalos Értesítőben kell közzétenni. A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye, valamint bíróság előtt nem támadható meg.

2. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2020. május 13-án lép hatályba.

(2) A 3. § 2020. május 27-én lép hatályba.

3. § A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére