Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

262/2020. (VI. 5.) Korm. rendelet

az Osztrák Köztársaságból, a Cseh Köztársaságból és a Szlovák Köztársaságból történő határátlépésről

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,

a 6. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya nem terjed ki a teherforgalomban történő határátlépésre.

2. A Magyarországra történő belépés szabályai

2. § (1) Az Osztrák Köztársaság állampolgára Magyarország területére - az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szabályaitól eltérően - beléphet.

(2) A Cseh Köztársaság állampolgára Magyarország területére - a Korm. rendelet szabályaitól eltérően - beléphet.

(3) A Szlovák Köztársaság állampolgára Magyarország területére - a Korm. rendelet szabályaitól eltérően - beléphet.

3. § A magyar állampolgár

a) az Osztrák Köztársaság,

b) a Cseh Köztársaság, illetve

c) a Szlovák Köztársaság

területéről Magyarország területére - a Korm. rendelet szabályaitól eltérően - beléphet.

4. § A magyar állampolgárral azonos megítélés alá esik azon EGT-állampolgár, aki állandó tartózkodásra jogosult, és ezt a jogát állandó tartózkodási kártyával igazolja.

3. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2020. június 5-én 8 órakor lép hatályba.

(2) A 6. § 2020. június 19-én lép hatályba.

6. §[1]

7. §[2]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Később lép hatályba e rendelet 5. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2020.06.19.

[2] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

Tartalomjegyzék