Tippek

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

263/2020. (VI. 6.) Korm. rendelet

a határátlépésre vonatkozó különös szabályokról

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,

a 6. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya nem terjed ki a teherforgalomban történő határátlépésre.

2. A Magyarországra történő belépés szabályai

2. § Az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szabályaitól eltérően Magyarország területére az alábbi államok állampolgára beléphet:

a) Cseh Köztársaság,

b) Németországi Szövetségi Köztársaság,

c) Osztrák Köztársaság,

d) Szlovák Köztársaság.

e)[1] Horvát Köztársaság.

f)[2] Románia.

3. § A magyar állampolgár az alábbi államok területéről Magyarország területére - a Korm. rendelet szabályaitól eltérően - beléphet:

a) Cseh Köztársaság,

b) Németországi Szövetségi Köztársaság,

c) Osztrák Köztársaság,

d) Szlovák Köztársaság.

e)[3] Horvát Köztársaság.

f)[4] Románia.

4. § A magyar állampolgárral azonos megítélés alá esik azon EGT-állampolgár, aki állandó tartózkodásra jogosult, és ezt a jogát állandó tartózkodási kártyával igazolja.

3. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2020. június 7-én 8 órakor lép hatályba.

(2) A 6. § 2020. június 21-én lép hatályba.

6. §[5]

7. §[6]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Beiktatta a 264/2020. (VI. 11.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.06.12.

[2] Beiktatta a 281/2020. (VI. 16.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2020.06.17.

[3] Beiktatta a 264/2020. (VI. 11.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2020.06.12.

[4] Beiktatta a 281/2020. (VI. 16.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2020.06.17.

[5] Később lép hatályba e rendelet 5. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2020.06.21.

[6] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

Tartalomjegyzék