Tippek

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet

az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről

A Kormány

az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím és a 3. alcím tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A határellenőrzés ideiglenes visszaállítása Magyarország és a Szlovén Köztársaság, valamint Magyarország és az Osztrák Köztársaság határán

1. § A Kormány - a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet 28. cikk (1) bekezdése alapján - Magyarország és a Szlovén Köztársaság, valamint Magyarország és az Osztrák Köztársaság határán a határellenőrzést ideiglenesen visszaállítja.

2.[1]

2. §[2]

3. §[3]

3/A. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

3.[7]

6. §[8]

7. §[9]

8. §[10]

4. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. § Felhatalmazást kap

a) a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter az állami tulajdonú, létfontosságú infrastruktúra részét képező gazdasági társaságok tekintetében működőképességet garantáló különleges szabályok megalkotására,

b) a feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszter a feladat- és hatáskörébe tartozó nemzetközi mobilitási programok felfüggesztésére.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezve az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésben foglaltak alapján. Hatálytalan 2020.03.27.

[2] Hatályon kívül helyezve az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésben foglaltak alapján. Hatálytalan 2020.03.27.

[3] Hatályon kívül helyezve az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésben foglaltak alapján. Hatálytalan 2020.03.27.

[4] Hatályon kívül helyezve az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésben foglaltak alapján. Hatálytalan 2020.03.27.

[5] Hatályon kívül helyezve az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésben foglaltak alapján. Hatálytalan 2020.03.27.

[6] Hatályon kívül helyezve az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésben foglaltak alapján. Hatálytalan 2020.03.27.

[7] Hatályon kívül helyezve az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésben foglaltak alapján. Hatálytalan 2020.03.27.

[8] Hatályon kívül helyezve az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésben foglaltak alapján. Hatálytalan 2020.03.27.

[9] Hatályon kívül helyezve az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésben foglaltak alapján. Hatálytalan 2020.03.27.

[10] Hatályon kívül helyezve az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésben foglaltak alapján. Hatálytalan 2020.03.27.

Tartalomjegyzék