235/2020. (V. 26.) Korm. rendelet

a Cseh Köztársaságból és a Szlovák Köztársaságból történő határátlépésről

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,

a 6. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya nem terjed ki a teherforgalomban történő határátlépésre.

2. A Magyarországra történő belépés szabályai

2. § (1) A Cseh Köztársaság állampolgára Magyarország területére - az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szabályaitól eltérően - beléphet, ha a Magyarország területén történő tartózkodása nem haladja meg a 48 órát.

(2) A Szlovák Köztársaság állampolgára Magyarország területére - a Korm. rendelet szabályaitól eltérően - beléphet, ha a Magyarország területén történő tartózkodása nem haladja meg a 48 órát.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerint Magyarország területén tartózkodó cseh állampolgár, valamint szlovák állampolgár Magyarország területét a belépést követő 48 órán belül köteles elhagyni, ha erre nem kerül sor, a Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni.

3. § (1) A magyar állampolgár

a) a Cseh Köztársaság, illetve

b) a Szlovák Köztársaság

területéről Magyarország területére - a Korm. rendelet szabályaitól eltérően - beléphet, ha az a) vagy a b) pont szerinti országban történő tartózkodása nem haladta meg a 48 órát.

(2) A magyar állampolgár - a Korm. rendelet, valamint az Osztrák Köztársaságból történő határátlépésről szóló 216/2020. (V. 21.) Korm. rendelet szabályaitól eltérően - az Osztrák Köztársaság területéről beléphet Magyarország területére, ha valószínűsíti, hogy a kiutazásának végcélja a Cseh Köztársaság volt és az ott tartózkodása nem haladta meg a 48 órát.

4. § A magyar állampolgárral azonos megítélés alá esik azon EGT-állampolgár, aki állandó tartózkodásra jogosult, és ezt a jogát állandó tartózkodási kártyával igazolja.

3. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 6. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

6. §[1]

7. §[2]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Később lép hatályba e rendelet 5. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2020.06.10.

[2] Hatályon kívül helyezve a 2010. évi CXXX. törvény 12-12/B. §-a alapján.

Tartalomjegyzék