251/2020. (V. 29.) Korm. rendelet

a Bolgár Köztársaságból történő határátlépésről

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,

a 6. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya nem terjed ki a teherforgalomban történő határátlépésre.

2. A Magyarországra történő belépés szabályai

2. § A Bolgár Köztársaság állampolgára - az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szabályaitól eltérően - Magyarország területére beléphet, ha a határátlépés során hitelt érdemlően - különösen meghívólevél, hivatalos útlevél vagy munkaszerződés bemutatásával - valószínűsíti, hogy Magyarország területén való tartózkodásának célja

a) hivatali kötelezettség ellátása,

b) nemzetközi szervezet tevékenységében való közreműködés,

c) üzleti utazás,

d) humanitárius tevékenység végzése,

e) hozzátartozó látogatása.

3. § (1) A magyar állampolgár a Bolgár Köztársaság területéről Magyarország területére - a Korm. rendelet szabályaitól eltérően - beléphet, ha utazásának a 2. § a)-e) pontjában foglalt célja volt.

(2) A magyar állampolgár - a Korm. rendelet szabályaitól eltérően - a Román Köztársaság területéről beléphet Magyarország területére, ha valószínűsíti, hogy a 2. § a)-e) pontjában foglalt célú kiutazásának végcélja a Bolgár Köztársaság volt.

4. § A magyar állampolgárral azonos megítélés alá esik azon EGT-állampolgár, aki állandó tartózkodásra jogosult, és ezt a jogát állandó tartózkodási kártyával igazolja.

3. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 6. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

6. § A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Tartalomjegyzék