259/2020. (VI. 4.) Korm. rendelet

az autós zenei rendezvényekről

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,

a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § (1) Az autós könnyűzenei koncertek megtartásáról szóló 248/2020. (V. 28.) Korm. rendelet alapján 2020. május 29. napja és 2020. május 31. napja között megtartott

a) autós könnyűzenei koncertekkel kapcsolatos pozitív biztonsági és járványügyi tapasztalatokra,

b) az autós könnyűzenei koncertek közönség általi kedvező fogadtatására, valamint

c) az autós zenei rendezvényekre felmerült igények kielégítésére

figyelemmel indokolt, hogy az autós zenei rendezvények megrendezésére sor kerülhessen.

(2) Ha a rendezvényre vonatkozó jogszabályban, valamint az e rendeletben meghatározott feltételeket a rendezvény szervezője (a továbbiakban: szervező) biztosítja, az autós zenei rendezvény - az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésétől, valamint a szabadtéri rendezvényekről szóló 241/2020. (V. 27.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésétől eltérően - megtartható.

(3) Az autós zenei rendezvény olyan élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény, amely során a közönség tagjai a rendezvény helyszínére jutás céljából használt személygépkocsiban tartózkodnak a rendezvény során.

2. § (1) A szervező határozza meg az autós zenei rendezvény látogatásának feltételeit.

(2) A szervező a közönség tagjait az (1) bekezdés szerinti feltételekről tájékoztatja. Az (1) bekezdés szerinti feltételek betartatása a szervező felelőssége.

3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

4. §[1]

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Később lép hatályba e rendelet 3. § (2) bekezdése alapján. Hatályos 2020.06.19.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére