Tippek

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

84/2020. (IV. 3.) Korm. rendelet

a postai szolgáltatások biztosításának a veszélyhelyzet során alkalmazandó eltérő szabályairól

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,

az 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § (1) Az egyetemes postai szolgáltatásra, az egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő, illetve az egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatásokra, valamint ezen szolgáltatásokkal összefüggésben a postai szolgáltatókra - a 2. és 3. §-ban foglalt eltéréssel - a postai szolgáltatásokról szóló törvénytől a (2) és (3) bekezdésben meghatározott közös eltérő rendelkezéseket kell alkalmazni.

(2) A levélszekrény útján nem kézbesíthető küldeményeket a járványügyi hatóság által az elkülönítés, megfigyelés vagy zárlat (a továbbiakban együtt: karantén) helyeként nyilvántartott és megjelölt címen a postai szolgáltató a karantén fennállásának ideje alatt nem kézbesíti, hanem a postai szolgáltatási szerződésnek megfelelő őrzési ideig a kézbesítési ponton a karanténnal nem érintett jogosult rendelkezésére tartja, az őrzési idő leteltével pedig a kézbesíthetetlenségre vonatkozó szabályokat alkalmazza.

(3) A postacsomagot a postai szolgáltató alkalmi átvevő részére akkor is jogosult kézbesíteni, ha a feladó nem rendelkezett kifejezetten így, de az alkalmi átvevő részére történő kézbesítést a címzett kifejezetten kéri.

2. § (1) Az egyetemes postai szolgáltatásra és azzal összefüggésben az egyetemes postai szolgáltatóra - az 1. §-tól eltérően - a postai szolgáltatásokról szóló törvénytől a (2) és (3) bekezdésben meghatározott eltérő rendelkezéseket kell alkalmazni.

(2) Az egyetemes postai szolgáltató a könyvelt postai küldeményeket a címzettnek vagy a Kormány által rendeletben meghatározott egyéb jogosult átvevőnek jogosult a személyes átadás mellőzésével úgy kézbesíteni, hogy

a) a kizárólag ajánlott többletszolgáltatás igénybevételével feladott levélküldeményt a levélszekrénybe helyezi, a kézbesítés tényét rögzíti, aláírást nem vesz fel,

b) a tértivevény, illetve értéknyilvánítás többletszolgáltatással feladott levélküldeményt, a hivatalos iratot és a postacsomagot a címhelyen és a kézbesítési ponton is személyes kapcsolatfelvételt követően kézbesíti, az átvevővel az annak azonosításához szükséges adatokat lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartva egyezteti, és az átvevő nevét, valamint az átvevő személyazonosság igazolására alkalmas okmányának típusát és számát maga rögzíti a kézbesítés tényének egyidejű rögzítése mellett úgy, hogy aláírást az átvevőtől nem vesz fel.

(3) A levélszekrény útján nem kézbesíthető küldeményeket a karantén helyeként nyilvántartott és megjelölt címen az egyetemes postai szolgáltató a karantén fennállásának ideje alatt nem kézbesíti, hanem a postai szolgáltatási szerződés teljesítését felfüggeszti. A levélszekrény útján nem kézbesíthető küldeményeket a karanténra vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megszűnését követően kísérli meg kézbesíteni, addig a kézbesítési ponton a karanténnal nem érintett jogosult átvevő rendelkezésére tartja. A kézbesítési kísérlet sikertelensége esetén az őrzési idő elteltével a kézbesíthetetlenségre vonatkozó szabályokat alkalmazza.

3. § (1) Az egyetemes postai szolgáltatást helyettesítő, illetve az egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatásokra, valamint ezen szolgáltatásokkal összefüggésben a postai szolgáltatókra - az 1. §-tól eltérően - a postai szolgáltatásokról szóló törvénytől a (2) bekezdésben meghatározott eltérő rendelkezéseket kell alkalmazni.

(2) A postai szolgáltató a könyvelt postai küldeményeket a címzettnek vagy a Kormány által rendeletben meghatározott egyéb jogosult átvevőnek jogosult a személyes átadás mellőzésével kézbesíteni. A postai szolgáltató a küldeményt ilyen esetben a címhelyen és a kézbesítési ponton is személyes kapcsolatfelvételt követően kézbesíti, az átvevővel a szükséges adatokat lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartva egyezteti, és amennyiben szükséges, azokat maga rögzíti a kézbesítés tényének egyidejű rögzítése mellett úgy, hogy az átvevőtől aláírást nem vesz fel.

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 5. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatálya.

5. § A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök