9/2020. (VI. 17.) KKM rendelet

a járványügyi készültségi időszakban nemzetközi viszonosság alapján belépésre jogosultság, valamint a korlátozott sávban történő határátlépés körébe tartozó államokról

A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 291/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 15. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. § tekintetében a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 291/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 15. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 138. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben -

a következőket rendelem el:

1. § A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 291/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 9. §-a szerinti, a járványügyi készültségi időszakban nemzetközi viszonosság alapján belépésére jogosultság körébe tartozó állam a Szerb Köztársaság.

2. § A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 291/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet 10. §-a szerinti, a járványügyi készültségi időszakban a korlátozott sávban történő határátlépés körébe tartozó állam Ukrajna.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szijjártó Péter s. k.,

külgazdasági és külügyminiszter