A Kúria Pfv.20773/2016/5. számú precedensképes határozata személyiségi jog tárgyában. [1952. évi III. törvény (Pp.) 78. §, 2010. évi CIV. törvény (Smtv.) 4. §, 2013. évi V. törvény (Ptk.) 2:43. §, Magyarország Alaptörvénye (Alaptörvény) IX. cikk (1) bek., (2) bek., (4) bek.] Bírók: Baka András, Kovács Zsuzsanna, Pataki Árpád

A határozat elvi tartalma:

A sajtószerv jogosult beszámolni a folyamatban levő büntetőeljárás aktuális állásáról. Ezzel szemben az a követelmény, hogy összhangban kell állnia az aktuális helyzettel és nem fejezhet ki előzetes ítéletmondást, tiszteletben kell tartani az ártatlanság vélelmét is. A megyéspüspök közéleti tevékenysége tekintetében közéleti szereplőnek minősül, így ebben a körben fokozottan köteles a kritika tűrésére. Alaptörvény IX. cikk (1), Alaptörvény IX. cikk (2), Alaptörvény IX. cikk (4), 2013. V. Tv. 2:42. § (1), 2013. V. Tv. 2:42. § (2), 2013. V. Tv. 2:43. § d), 2013. V. Tv. 2:44. §, 2013. V. Tv. 2:45. § (1), 2013. V. Tv. 2:45. § (2), 2010. CIV. Tv. 4. § (1), 2010. CIV. Tv. 4. § (3), 2010. CIV. Tv. 10. §, 1952. III. Tv. 206. § (1)

***********

A Kúria

mint felülvizsgálati bíróság

ítélete

Az ügy száma: Pfv.IV.20.773/2016/5.

A tanács tagjai:

Dr. Baka András a tanács elnöke

Dr. Pataki Árpád előadó bíró

Dr. Kovács Zsuzsanna bíró

A felperesek:

I.-II. rendű

A felperesek képviselője:

Dr. Szigeti Andrea ügyvéd

Az alperes:

Az alperes képviselője:

Dr. Huszák Balázs jogtanácsos

A per tárgya:

személyiségi jog

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél:

alperes

A másodfokú bíróság neve és a jogerős határozat száma:

Fővárosi Ítélőtábla 1.Pf.20.645/2015/4/II.

Az elsőfokú bíróság neve és a határozat száma:

Fővárosi Törvényszék 22.P.21.807/2014/17.

Rendelkező rész

A Kúria a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezi és az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

Kötelezi az I.-II. rendű felpereseket, hogy 15 napon belül egyenként fizessenek meg az alperesnek 50.000 - 50.000 forint (ötvenezer-ötvenezer) forint másodfokú és felülvizsgálati eljárási költséget.

Kötelezi az I.-II. rendű felpereseket, hogy a le nem rótt 118.000 (száztizennyolcezer) forint fellebbezési és felülvizsgálati eljárási illetékből fejenként 59.000 - 59.000 (ötvenkilencezer-ötvenkilencezer) forint fellebbezési és felülvizsgálati eljárási illetéket az államnak térítsenek meg külön felhívásra.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére