A Kúria Pfv.20773/2016/5. számú precedensképes határozata személyiségi jog tárgyában. [1952. évi III. törvény (Pp.) 78. §, 2010. évi CIV. törvény (Smtv.) 4. §, 2013. évi V. törvény (Ptk.) 2:43. §] Bírók: Baka András, Kovács Zsuzsanna, Pataki Árpád

A Kúria

mint felülvizsgálati bíróság

ítélete

Az ügy száma: Pfv.IV.20.773/2016/5.

A tanács tagjai:

Dr. Baka András a tanács elnöke

Dr. Pataki Árpád előadó bíró

Dr. Kovács Zsuzsanna bíró

A felperesek:

I.-II. rendű

A felperesek képviselője:

Dr. Szigeti Andrea ügyvéd

Az alperes:

Az alperes képviselője:

Dr. Huszák Balázs jogtanácsos

A per tárgya:

személyiségi jog

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fél:

alperes

A másodfokú bíróság neve és a jogerős határozat száma:

Fővárosi Ítélőtábla 1.Pf.20.645/2015/4/II.

Az elsőfokú bíróság neve és a határozat száma:

Fővárosi Törvényszék 22.P.21.807/2014/17.

Rendelkező rész

A Kúria a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezi és az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

Kötelezi az I.-II. rendű felpereseket, hogy 15 napon belül egyenként fizessenek meg az alperesnek 50.000 - 50.000 forint (ötvenezer-ötvenezer) forint másodfokú és felülvizsgálati eljárási költséget.

Kötelezi az I.-II. rendű felpereseket, hogy a le nem rótt 118.000 (száztizennyolcezer) forint fellebbezési és felülvizsgálati eljárási illetékből fejenként 59.000 - 59.000 (ötvenkilencezer-ötvenkilencezer) forint fellebbezési és felülvizsgálati eljárási illetéket az államnak térítsenek meg külön felhívásra.

Az ítélet ellen felülvizsgálatnak nincs helye.

Indokolás

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

[1] 2013-ban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozást folytatott a .. Egyházmegye ügyeivel kapcsolatban. Az I. rendű felperes ezen egyházmegye megyés püspöke, a II. rendű felperes pedig ugyanezen egyházmegye püspöki helynöke.

[2] .. az egyházmegye területén, a gádorosi plébánián a lelkipásztori kisegítői-akolitusi feladatokat látta el 2011. szeptember 1-jén kelt határozatlan időre szóló munkaszerződése alapján. 2013 nyarán a püspökség tájékoztatta arról, hogy a továbbiakban a plébánia bezárása miatt nincs szükség a munkájára. 2013. július 8-án .. levélben reagált az I. rendű felperes ajánlatára, ami szerint felmentik a .. plébánián végzett szolgálata alól és egyházmegyei diakónusnak nevezik ki. Ebben .. előadta, hogy ezt akkor tudja elfogadni, ha bérbe veheti a közösségi házat hat évre havi 100 forintos bérleti díjért és az új munkaszerződést legalább három éves időtartamra kötik meg, bérét pedig a havi minimálbér összegében állapítják meg és megkapja az adott időre a havi kistérségi támogatás összegét, a szolgálati gépkocsit és a három év elteltével a munkaviszony a munkáltató felmondásával szűnik meg.

[3] 2013. július 19-én kelt levelében .. kérte, hogy a .. plébániával megszűnő munkaviszonya miatt a lelkipásztori feladatok alóli hivatalos felmentést küldjék meg részére, majd egyházmegyei szolgálatra nevezze őt ki az I. rendű felperes. Várta a levél értelmében a meghatározott idejű (három évre szóló) munkaszerződését és kérte, hogy tovább használhassa szolgálati gépkocsiját és mobiltelefonját, illetve kössék meg vele a bérleti szerződést. Ezt követően tud átköltözni a közösségi házba a korábbi szolgálati lakásból.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a telepített Jogkódexből!

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére