Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31997D0296[1]

A Bizottság 97/296/EK határozata (1997. április 22.) az emberi fogyasztásra szánt halászati termékek behozatalára feljogosított harmadik országok jegyzékének megállapításárólEGT vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 97/296/EK HATÁROZATA

(1997. április 22.)

az emberi fogyasztásra szánt halászati termékek behozatalára feljogosított harmadik országok jegyzékének megállapításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 97/34/EK határozattal ( 1 ) módosított, az egyes állati eredetű termékek, halászati termékek és élő kéthéjú kagylók tagállamokba történő behozatalára feljogosított harmadik országbeli létesítmények átmeneti időszakra szóló, ideiglenes jegyzékei összeállításának feltételeiről szóló, 1995. június 22-i 95/408/EK tanácsi határozatra ( 2 ) és különösen annak 2. cikke (2) bekezdésére,

mivel a Bizottság rögzítette a halászati termékek behozatalának bizonyos harmadik országok esetében érvényes különleges feltételeit;

mivel a 95/328/EK bizottsági határozat ( 3 ) létrehozza a halászati termékek ilyen típusú határozattal még nem szabályozott harmadik országokból történő behozatalához szükséges szabványos egészségügyi bizonyítványt;

mivel a 97/20/EK bizottsági határozat ( 4 ) megállapítja azoknak a harmadik országoknak a jegyzékét, amelyekből a bármilyen formában emberi fogyasztásra szánt kagylók, tüskésbőrűek, zsákállatok és tengeri csigák behozatala engedélyezett;

mivel most szükséges kidolgozni azoknak a harmadik országoknak a jegyzékét, amelyek megfelelnek a 95/408/EK határozat 2. cikkének (2) bekezdésében említett egyenértékűségi feltételeknek, és amelyek emiatt képesek biztosítani, hogy a Közösségbe kivitt halászati termékek megfelelnek a halászati termékek termelésére és forgalomba hozatalára vonatkozó egészségügyi feltételek megállapításáról szóló 91/493/EGK tanácsi irányelv ( 5 ) által a fogyasztók egészségének védelme érdekében megállapított egészségügyi követelményeknek;

mivel ennek a jegyzéknek tartalmaznia kell az egy meghatározott határozatban már szereplő harmadik országokat és a 2. cikk (2) bekezdésében megállapított feltételeknek megfelelő harmadik országokat, amelyek esetében a 95/408/EK határozatban meghatározott eljárással összhangban a felhatalmazott létesítmények ideiglenes jegyzéke kidolgozható;

mivel a kereskedelem hagyományos rendszere bármilyen megbomlásának elkerülése érdekében a 91/493/EGK irányelv 11. cikkének (7) bekezdése egy korlátozott időszakban továbbra is alkalmazható a jegyzékben még nem szereplő harmadik országokból származó halászati termékek behozatala esetében;

mivel a harmadik országok e jegyzékét az állatok egészségének védelmére vagy a környezetvédelemre vonatkozó közösségi vagy nemzeti szabályok sérelme nélkül kell létrehozni;

mivel az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Létrejön az egyes állati eredetű termékek, halászati termékek és élő kéthéjú kagylók tagállamokba történő behozatalára jogosult harmadik országbeli létesítmények átmeneti időszakra szóló, ideiglenes jegyzékei összeállításának feltételeiről szóló 95/408/EK határozat 2. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő harmadik országok jegyzéke, amely I. melléklet található.

2. cikk

(1) Az állatok egészségének védelmére vagy a környezetvédelemre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül a tagállamok biztosítják, hogy emberi fogyasztásra szánt termékeket semmilyen formában ne hozzanak be I. melléklet található jegyzékben nem szereplő harmadik országokból.

(2) Az (1) bekezdés nem vonatkozik a 91/493/EGK irányelv 11. cikkének (6) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban jóváhagyott létesítményből behozott halászati termékekre.

(3) Az (1) bekezdésen kívül a tagállamok biztosítják, hogy a 91/493/EGK tanácsi irányelv 2.2. cikkében meghatározott, bármilyen formában emberi fogyasztásra szánt akvakultúra-termékeket csak azokból a harmadik országokból hozzák be, amelyek az akvakultúra esetében elfogadott szermaradvány-vizsgálati tervvel rendelkező országként szerepelnek e határozat mellékletében és a 2000/159/EK bizottsági határozat mellékletében.

3. cikk

A 2000/159/EK bizottsági határozat és e határozat 2.3. cikke ellenére a tagállamok a halászati termékeknek e határozat melléklete II. részében felsorolt országokból történő behozatala esetén, a 2001/67/EK bizottsági határozatban ( 6 ) előírt egészségügyi bizonyítványminta hatálybalépésének napjáig elfogadják a 95/328/EK határozatban előírt egészségügyibizonyítvány-mintával kísért halászatitermék-szállítmányokat.

4. cikk

Ezt a határozatot 1997. július 1-jétől kell alkalmazni.

5. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLET

A bármilyen formában emberi fogyasztásra szánt halászati termékek behozatalára feljogosított országok és területek jegyzéke

I. A 91/493/EGK tanácsi irányelv alapján külön határozat alá tartozó országok és területek

AE - Egyesült Arab Emírségek

AG - Antigua és Barbuda

AL - Albánia

AN - Holland Antillák

AR - Argentína

AU - Ausztrália

BD - Banglades

BG - Bulgária

BR - Brazília

BS - Bahama-Szigetek

BZ - Belize

CA - Kanada

CH - Svájc

CI - Elefántcsontpart

CL - Chile

CN - Kína

CO - Kolumbia

CR - Costa Rica

CS - Szerbia és Montenegró ( 7 )

CU - Kuba

CV - Zöld-Foki Köztársaság

DZ - Algéria

EC - Ecuador

EG - Egyiptom

FK - Falkland-Szigetek

GA - Gabon

GD - Grenada

GH - Ghána

GL - Grönland

GM - Gambia

GN - Guinea

GT - Guatemala

GY - Guyana

HK - Hongkong

HN - Honduras

HR - Horvátország

ID - Indonézia

IN - India

IR - Irán

JM - Jamaica

JP - Japán

KE - Kenya

KR - Dél-Korea

KZ - Kazahsztán

LK - Srí Lanka

MA - Marokkó

MG - Madagaszkár

MR - Mauritánia

MU - Mauritius

MV - Maldív-Szigetek

MX - Mexikó

MY - Malajzia

MZ - Mozambik

NA - Namíbia

NC - Új-Kaledónia

NG - Nigéria

NI - Nicaragua

NZ - Új-Zéland

OM - Omán

PA - Panama

PE - Peru

PG - Pápua Új-Guinea

PH - FülöP-Szigetek

PF - Francia Polinézia

PM - Saint Pierre és Miquelon

PK - Pakisztán

RO - Románia

RU - Oroszország

SA - Szaúd-Arábia

SC - Seychelle-Szigetek

SG - Szingapúr

SN - Szenegál

SR - Suriname

SV - Salvador

TH - Thaiföld

TN - Tunézia

TR - Törökország

TW - Tajvan

TZ - Tanzánia

UG - Uganda

US - Amerikai Egyesült Államok

UY - Uruguay

VE - Venezuela

VN - Vietnam

YE - Jemen

YT - Mayotte

ZA - Dél-Afrika

ZW - Zimbabwe

II. A 95/408/EK tanácsi határozat 2. cikkének (2) bekezdésében foglalt követelményeknek megfelelő országok és területek

AM - Örményország ( 8 )

AO - Angola

AZ - Azerbajdzsán ( 9 )

BJ - Benin

BY - Belarusz

CG - Kongói köztársaság ( 10 )

CM - Kamerun

ER - Eritrea

FJ - Fidzsi-szigetek

IL - Izrael

MM - Mianmar

SB - Salamon-szigetek

SH - Szent Ilona

TG - Togo

( 1 ) HL L 13., 1997.1.16., 33. o.

( 2 ) HL L 243., 1995.10.11., 17. o.

( 3 ) HL L 191., 1995.8.12., 32. o.

( 4 ) HL L 6., 1997.1.10., 46. o.

( 5 ) HL L 268., 1991.9.24., 15. o.

( 6 ) HL L 22., 2001.1.24., 41. o.

( 7 ) Kivéve Koszovót, az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1999. június 10-i 1244. határozata által meghatározottak szerint.

( 8 ) Csak a közvetlen emberi fogyasztásra szánt élő rák (Astacus leptodactylus) behozatalára jogosult.

( 9 ) Csak kaviár behozatalára jogosult.

( 10 ) Csak tengerben fogott, fagyasztott és végleges csomagolásába csomagolt halászati termékek behozatalára jogosult.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31997D0296 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31997D0296&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01997D0296-20060424 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01997D0296-20060424&locale=hu

Tartalomjegyzék