32014R0901[1]

A Bizottság 901/2014/EU végrehajtási rendelete ( 2014. július 18. ) a 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyására és piacfelügyeletére vonatkozó közigazgatási követelmények tekintetében történő végrehajtásáról EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 901/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2014. július 18.)

a 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyására és piacfelügyeletére vonatkozó közigazgatási követelmények tekintetében történő végrehajtásáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

1. cikk

Tárgy

E rendelet a 168/2013/EU rendelet 72. cikkében említett azon végrehajtó intézkedéseket határozza meg, amelyek célja, hogy egységes feltételeket állapítsanak meg a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok, illetve az ezekhez a járművekhez tervezett és gyártott rendszerek, alkotóelemek és önálló műszaki egységek jóváhagyása közigazgatási követelményeinek végrehajtására vonatkozóan. A rendelet továbbá megállapítja az alapvetően fontos rendszerek megfelelő működését esetlegesen súlyosan veszélyeztető alkatrészek vagy berendezések forgalomba hozatalára vagy forgalomba helyezésére vonatkozó közigazgatási követelményeket.

2. cikk

Az adatközlő lap és az adatközlő mappa mintái

Az EU-típusjóváhagyást kérelmező gyártók a 168/2013/EU rendelet 27. cikke (1) bekezdésében és 27. cikke (2) bekezdésének a) pontjában említett adatközlő lapot és adatközlő mappát az e rendelet I. mellékletében foglalt minták alapján állítják össze.

3. cikk

A tartósság vizsgálatára és a járműszerkezeti integritásra vonatkozó gyártói nyilatkozat mintái

Az EU-típusjóváhagyást kérelmező gyártók a 168/2013/EU rendelet 22. cikke (2) bekezdésében említett, a funkcionális biztonság szempontjából lényeges rendszerek, alkatrészek és berendezések tartósságáról, valamint a 3/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet ( 1 ) XIX. mellékletében említett járműszerkezeti integritásról szóló nyilatkozatokat az e rendelet II. mellékletében foglalt minták alapján állítják ki.

4. cikk

Az OBD-, valamint a járműjavítási és -karbantartási információkhoz való hozzáféréssel kapcsolatos megfelelést a típus-jóváhagyási hatóság előtt igazoló gyártói bizonylatok mintái

Az EU-típusjóváhagyást kérelmező gyártók a 168/2013/EU rendelet 57. cikke (8) bekezdésének megfelelően a jármű fedélzeti diagnosztikai információihoz és a járműjavítási és -karbantartási információkhoz való hozzáférésre vonatkozó bizonylatot nyújtanak be a jóváhagyó hatósághoz, amelyet az e rendelet III. mellékletében foglalt minták alapján állítottak ki.

5. cikk

A megfelelőségi nyilatkozatok mintái

(1) A gyártók a 168/2013/EU rendelet 38. cikke (1) bekezdésében említett megfelelőségi nyilatkozatot az e rendelet IV. mellékletében foglalt minták alapján állítják ki.

(2) A 168/2013/EU rendelet 82. cikke (2) bekezdésével összhangban - amely megengedi a gyártók számára, hogy e végrehajtási rendelet hatálybalépésétől 2015. december 31-ig már az említett rendelet szerint kérelmezhessék a típusjóváhagyást - a gyártók az ilyen újonnan típusjóváhagyásban részesített járműtípusok esetében a megfelelőségi nyilatkozatnak a IV. melléklet 1. függelékében meghatározott mintája helyett használhatják a 2002/24/EK irányelv IV. mellékletében meghatározott mintát is, amelynek 04. ("Jármű-kategória") és 50. ("Megjegyzések:") bejegyzésében fel kell tüntetni a IV. melléklet 2. függelékében meghatározott információkat és bejegyzéseket.

6. cikk

A jogszabályban előírt tábla és az EU-típusjóváhagyási jel mintái

A gyártók a 168/2013/EU rendelet 39. cikke (1) és (2) bekezdése szerinti jogszabályban előírt táblát és EU-típusjóváhagyási jelet e rendelet V. mellékletében foglalt mintáknak megfelelően adják ki.

7. cikk

Az EU-típusbizonyítványok mintái

A jóváhagyó hatóságok a 168/2013/EU rendelet 30. cikke (1) bekezdése szerinti EU-típusbizonyítványt az e rendelet VI. mellékletében meghatározott minták alapján állítják ki.

8. cikk

Az EU-típusbizonyítványok számozási rendszere

A 168/2013/EU rendelet 29. cikke (4) bekezdése értelmében az EU-típusbizonyítványokat az e rendelet VII. mellékletében meghatározott harmonizált rendszernek megfelelően kell számozni.

9. cikk

A vizsgálati eredmények rögzítésére szolgáló lap mintája

A jóváhagyó hatóságok a 168/2013/EU rendelet 30. cikke (3) bekezdése szerinti vizsgálati eredmények rögzítésére szolgáló lapot az e rendelet VIII. mellékletében meghatározott minta alapján állítják ki.

10. cikk

A vizsgálati jegyzőkönyvek formátuma

A 168/2013/EU rendelet 32. cikke (1) bekezdése szerinti vizsgálati jegyzőkönyvek formátumának meg kell felelnie az e rendelet VIII. mellékletében meghatározott általános követelményeknek.

11. cikk

Az alapvetően fontos rendszerek megfelelő működését esetlegesen súlyosan veszélyeztető alkatrészek vagy tartozékok jegyzéke

A 168/2013/EU rendelet 50. cikke (2) bekezdésében említett, a jármű biztonsága vagy környezeti teljesítménye szempontjából alapvetően fontos rendszerek megfelelő működését esetlegesen súlyosan veszélyeztető alkatrészek és tartozékok listáját az e rendelet X. melléklete tartalmazza.

12. cikk

Az alapvetően fontos rendszerek megfelelő működését esetlegesen súlyosan veszélyeztető alkatrészek vagy tartozékok forgalomba hozatalát vagy forgalomba helyezését engedélyező tanúsítvány mintája és számozási rendszere

A jóváhagyó hatóságok a 168/2013/EU rendelet 51. cikke (2) bekezdésében említett, a jármű biztonsága vagy környezeti teljesítménye szempontjából alapvetően fontos rendszerek megfelelő működését esetlegesen súlyosan veszélyeztető alkatrészek és tartozékok forgalomba hozatalát vagy forgalomba helyezését engedélyező tanúsítványt az e rendelet IX. mellékletében meghatározott minta és számozási rendszer alapján állítják ki.

12a. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1) A tagállami hatóságok 2020. június 30-ig továbbra is megadják a járműtípusok típusjóváhagyását e rendelet 2020. március 11-én alkalmazandó változatának megfelelően.

(2) A tagállamok 2020. december 31-ig engedélyezik az e rendelet 2020. március 11-én alkalmazandó változatának megfelelően jóváhagyott járműtípusokon alapuló járművek forgalomba hozatalát, nyilvántartásba vételét és forgalomba helyezését.

13. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

A melléklet számaA melléklet címe
I.Az adatközlő lapok és az adatközlő mappák mintái
II.A tartósság vizsgálatára és a jármű szerkezeti integritására vonatkozó gyártói nyilatkozat mintái
III.A fedélzeti diagnosztikai (OBD), valamint a járműjavítási és karbantartási információkhoz való hozzáféréssel kapcsolatos megfelelést a típus-jóváhagyási hatóság előtt igazoló gyártói tanúsítványok mintái
IV.A megfelelőségi nyilatkozatok mintái
V.A jogszabályban előírt tábla és az EU-típusjóváhagyási jel mintái
VI.Az EU-típusbizonyítványok mintái
VII.Az EU-típusbizonyítványok számozási rendszere
VIII.A vizsgálati jegyzőkönyvek formátuma és a vizsgálati eredmények rögzítésére szolgáló lap mintája
IX.Az alapvetően fontos rendszerek megfelelő működését esetlegesen súlyosan veszélyeztető alkatrészek vagy tartozékok forgalomba hozatalát vagy forgalomba helyezését engedélyező tanúsítvány mintája és számozási rendszere
X.Az alapvetően fontos rendszerek megfelelő működését esetlegesen súlyosan veszélyeztető alkatrészek vagy tartozékok jegyzéke

I. MELLÉKLET

Az adatközlő lapok és az adatközlő mappák mintái

FÜGGELÉKEK JEGYZÉKE

Függelék számaFüggelék címe
1A kipufogógázok károsanyag-tartalmát csökkentő rendszer típusának (vagy járműtípusnak az ilyen berendezéssel kapcsolatos) EU-típusjóváhagyására vonatkozó adatközlő lap mintája
2A kartergáz-kibocsátást és párolgási kibocsátásokat csökkentő rendszer típusának (vagy járműtípusnak az ilyen berendezéssel kapcsolatos) EU-típusjóváhagyására vonatkozó adatközlő lap mintája
3A fedélzeti diagnosztikai rendszer (OBD-rendszer) típusának (vagy járműtípusnak az ilyen berendezéssel kapcsolatos) EU-típusjóváhagyására vonatkozó adatközlő lap mintája
4A zajszintcsökkentő rendszer típusának (vagy járműtípusnak az ilyen berendezéssel kapcsolatos) EU-típusjóváhagyására vonatkozó adatközlő lap mintája
5A meghajtóegység teljesítményrendszere típusának (vagy járműtípusnak az ezzel kapcsolatos) EU-típusjóváhagyására vonatkozó adatközlő lap mintája
5aA meghajtórendszer típusának a legnagyobb nyomatékkal és a legnagyobb hasznos teljesítménnyel kapcsolatos (vagy járműtípusnak az ezzel kapcsolatos) EU-típusjóváhagyására vonatkozó adatközlő lap mintája
6A kibocsátáscsökkentő berendezés mint önálló műszaki egység (ÖME) EU-típusjóváhagyására vonatkozó adatközlő lap mintája
7A zajcsökkentő rendszer mint ÖME EU-típusjóváhagyására vonatkozó adatközlő lap mintája
8A kipufogó berendezés (kibocsátáscsökkentő berendezés és zajcsökkentő rendszer) mint ÖME EU-típusjóváhagyására vonatkozó adatközlő lap mintája
8aA hangjelző készülékekből álló rendszer típusának beépítésével kapcsolatos (vagy járműtípusnak az ezzel kapcsolatos) EU-típusjóváhagyására vonatkozó adatközlő lap mintája
9A fékrendszer típusának (vagy járműtípusnak az ilyen berendezéssel kapcsolatos) EU-típusjóváhagyására vonatkozó adatközlő lap mintája
9aAz üvegezésből, a szélvédőtörlő és -mosó, valamint jég- és páramentesítő berendezésekből álló rendszer típusának beépítésével kapcsolatos (vagy járműtípusnak az ezzel kapcsolatos) EU-típusjóváhagyására vonatkozó adatközlő lap mintája
9bA kezelőszervekből, ellenőrző lámpákból és kijelzőkből álló rendszer típusának azonosításával kapcsolatos (vagy járműtípusnak az ezzel kapcsolatos) EU-típusjóváhagyására vonatkozó adatközlő lap mintája
10A világító- és fényjelző berendezésrendszerek típusának (vagy járműtípus ezzel kapcsolatos) EU-típusjóváhagyására vonatkozó adatközlő lap mintája
11A borulás hatása elleni védőszerkezet (ROPS) típusának (vagy járműtípusnak az ilyen berendezéssel kapcsolatos) EU-típusjóváhagyására vonatkozó adatközlő lap mintája
11aA biztonsági övek rögzítéseiből álló rendszer típusának (vagy járműtípusnak az ezzel kapcsolatos) EU-típusjóváhagyására vonatkozó adatközlő lap mintája
11bA kormányozhatóság, kanyarodási tulajdonságok, fordulási tulajdonságok típusának (vagy járműtípusnak az ezzel kapcsolatos) EU-típusjóváhagyására vonatkozó adatközlő lap mintája
12A gumiabroncsrendszerek típusának (vagy járműtípus ezzel kapcsolatos) EU-típusjóváhagyására vonatkozó adatközlő lap mintája
13A hangjelző készülék mint alkatrész EU-típusjóváhagyására vonatkozó adatközlő lap mintája
13aAz utasvédelem típusának, beleértve a belső berendezéseket, a fejtámlákat és a járműajtókat is (vagy járműtípusnak az ezzel kapcsolatos) EU-típusjóváhagyására vonatkozó adatközlő lap mintája
14A nem üvegezett első szélvédő mint alkatrész/ÖME EU-típusjóváhagyására vonatkozó adatközlő lap mintája
15A szélvédőmosó berendezés mint alkatrész/ÖME EU-típusjóváhagyására vonatkozó adatközlő lap mintája
16A hátsó kilátást segítő berendezés mint alkatrész/ÖME EU-típusjóváhagyására vonatkozó adatközlő lap mintája
17A biztonsági öv mint ÖME EU-típusjóváhagyására vonatkozó adatközlő lap mintája
18Az ülőhely (nyereg/ülés) mint alkatrész/ÖME EU-típusjóváhagyására vonatkozó adatközlő lap mintája
19A pótkocsi csatlakozóberendezése mint ÖME EU-típusjóváhagyására vonatkozó adatközlő lap mintája
20A jogosulatlan használat elleni védelemre szolgáló eszköz mint ÖME EU-típusjóváhagyására vonatkozó adatközlő lap mintája
20aA tüzelőanyag-tartály mint ÖME EU-típusjóváhagyására vonatkozó adatközlő lap mintája
21Az utaskapaszkodó mint ÖME EU-típusjóváhagyására vonatkozó adatközlő lap mintája
22A lábtámasz mint ÖME EU-típusjóváhagyására vonatkozó adatközlő lap mintája
23Az oldalkocsi mint ÖME EU-típusjóváhagyására vonatkozó adatközlő lap mintája
24Az (L3e/L4e)-A2 alkategória teljesítményszintjéről az (L3e/L4e)-A3 alkategória teljesítményszintjére alakítható vagy abból visszaalakítható járművekre vonatkozó gyártói nyilatkozat
25Az erőátviteli rendszeren végzett illetéktelen beavatkozást megelőző (szakszerűtlen beavatkozás elleni) intézkedésekre vonatkozó gyártói nyilatkozat

A. RÉSZ

ADATKÖZLŐ MAPPA

1. Általános követelmények

1.1. A jármű, rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység EU-típusjóváhagyásának kérelmezésekor a gyártónak a 168/2013/EU rendelet 27. cikkével összhangban adatközlő mappát kell benyújtania, amely a következőket tartalmazza:

1.1.1. tartalomjegyzék;

1.1.2. információ a 168/2013/EU rendelet 25. cikke (1) bekezdésének megfelelően választott típus-jóváhagyási eljárásról, amelynek dokumentummintáját a 2. pont tartalmazza (adatközlő mappa);

1.1.3. az e melléklet B. részében foglalt adatközlő lap;

1.1.4. az adatközlő lapon feltüntetendő minden adat, rajz, fénykép és egyéb információ;

1.1.5. a 168/2013/EU rendelet 22. cikke (2) bekezdésében említett és e rendelet II. mellékletében előírt, a funkcionális biztonság szempontjából lényeges rendszerek, alkatrészek és tartozékok tartósságára vonatkozó gyártói nyilatkozat;

1.1.6. a 168/2013/EU rendelet 22. cikke (5) bekezdésében és a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a funkcionális járműbiztonsági követelményekre való tekintettel történő kiegészítéséről szóló, 2013. október 24-i 3/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet ( 2 ) XIX. mellékletének 1.1. pontjában említett, a jármű szerkezeti integritására vonatkozó gyártói nyilatkozat az e rendelet II. mellékletének 1.4. pontjának megfelelően;

1.1.7. a 168/2013/EU rendelet 57. cikke (8) bekezdésében említett és e rendelet III. mellékletében előírt, a jármű fedélzeti diagnosztikai információihoz és a járműjavítási és -karbantartási információkhoz való hozzáférésre vonatkozó gyártói bizonyítvány, amely bizonyítja a jóváhagyó hatóságnak a megfelelést;

1.1.8. a 168/2013/EU rendelet 25. cikke (8) bekezdésében és a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a két- vagy háromkerekű járművek és a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásához szükséges járműszerkezeti és általános követelmények tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2013. november 21-i 44/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet ( 3 ) III. mellékletének 4.2.6. pontjában említett, az (L3e/L4e)-A2 alkategóriák jellemzőinek (L3e/L4e)-A3 jellemzőire és fordítva történő átváltására vonatkozó gyártói nyilatkozat az e melléklet 24. függelékének megfelelően;

1.1.9. a 168/2013/EU rendelet 20. cikke (2) bekezdésében és a 44/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet II. mellékletének 2.2, 2.6. és 5.2. pontjában említett, az erőátviteli berendezésen végzett szakszerűtlen beavatkozás megakadályozása érdekében hozott intézkedésekre vonatkozó gyártói nyilatkozat az e melléklet 25. függelékében meghatározott mintáknak megfelelően;

1.1.10. a jóváhagyó hatóság által a jóváhagyási eljárás részeként kért bármilyen további információ.

1.2. A papír alapú kérelmeket három példányban kell benyújtani. A rajzokat a megfelelő léptékben és kellő részletezettséggel kell elkészíteni A4-es papíron, illetve A4 méretű mappában kell elhelyezni. A fényképeknek - amennyiben vannak - kellően részletesnek kell lenniük.

1.3. Amennyiben a rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek elektronikus vezérlővel vannak ellátva, úgy ezek teljesítményéről is információt kell szolgáltatni.

2. Az adatközlő mappa mintája

Tájékoztatás

a 168/2013/EU rendelet 25. cikke (1) bekezdésével összhangban választott típus-jóváhagyási eljárásról

Adatközlő mappa

A nyilatkozat megfelelően kitöltött példányát az adatközlő mappához kell csatolni.

Alulírott [... (teljes név és beosztás)]

A gyártó neve és címe: ...

A gyártó meghatalmazott képviselőjének neve és címe (ha van): ...

az alábbi típus-jóváhagyási eljárás lefolytatását kérelmezi(4):

a) lépésenkénti típusjóváhagyás;

b) egylépéses típusjóváhagyás;

c) vegyes típusjóváhagyás.

Az a) és c) eljárások esetében minden rendszert, alkatrészt és önálló műszaki egységet a b) pont szerinti követelményeknek megfelelőnek nyilvánítanak.

A 168/2013/EU rendelet 25. cikke (5) bekezdésével összhangban választott többlépcsős típusjóváhagyást kérelmez: igen/nem(4)

A teljes járműre vonatkozó EU-típusjóváhagyás kérelmezése esetén a járműve(kke)l kapcsolatban megadandó információk(3) :

0.1. Gyártmány (a gyártó márkaneve): ...

0.2. Típus(17): ... 0.2.1. Változat(ok)(17): ... 0.2.2 Kivitel(ek)(17): ... 0.2.3. Kereskedelmi név/nevek (adott esetben): ...

0.3. A jármű kategóriája, alkategóriája és alcsoportja(2): ...

Rendszer/alkatrész/önálló műszaki egység típus-jóváhagyási kérelmezése esetén megadandó információk(3)(4) :

0.7. Gyártmány(ok) (a gyártó márkaneve[i]): ...

0.8. Típus: ... 0.8.1. Kereskedelmi név/nevek (adott esetben): ...

1.6. Virtuális és/vagy saját vizsgálat(3) 1.6.1. Virtuális és/vagy saját vizsgálaton átesett rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek átfogó jegyzéke a 44/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet III. melléklete 6. pontja értelmében: Virtuális, illetve saját vizsgálatok összefoglaló táblázata Átruházott hatáskörön alapuló aktus Melléklet Tárgy Virtuális és/vagy saját vizsgálat: igen/nem(4) a Bizottság 134/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (*1) IX A legnagyobb tervezett járműsebesség vizsgálati eljárásai Saját vizsgálat: igen/nem(4) a Bizottság 3/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete II Hangjelző készülékek Saját vizsgálat: igen/nem(4) a Bizottság 3/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete VIII A vezető által kezelendő kezelőszervek, ideértve az ellenőrző lámpák és kijelzők jelölését Saját vizsgálat: igen/nem(4) a Bizottság 3/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete IX Világító- és fényjelző berendezések beépítése Virtuális vizsgálat: igen/nem(4) a Bizottság 3/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete X Hátsó kilátás Virtuális vizsgálat igen/nem(4) a Bizottság 3/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete XIV Gumiabroncsok felszerelése Virtuális vizsgálat igen/nem(4) a Bizottság 44/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete XIV Rendszámtábla helye Saját és virtuális vizsgálat igen/nem(4) a Bizottság 44/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete XVI Kitámasztószerkezetek Saját vizsgálat: igen/nem(4) Ez a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet VIII A jogszabályban előírt tábla és az EU típus-jóváhagyási jel Saját vizsgálat igen/nem(4) (*1) A Bizottság 2013. december 16-i 134/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete a 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a környezeti teljesítményre, valamint a meghajtóegység teljesítményére vonatkozó követelmények tekintetében történő kiegészítéséről, továbbá V. mellékletének módosításáról (HL L 53., 2014.2.21., 1. o.). 1.6.2. A virtuális és/vagy saját vizsgálat érvényesítési eljárásáról részletes jelentés csatolva: igen/nem(4)

Hely: …Dátum: …
Aláírás: …Név és beosztás a társaságban: …

B. RÉSZ

ADATKÖZLŐ LAP

1. Általános követelmények

1.1.

Az adatközlő lapon fel kell tüntetni a kérelmező által megadott referenciaszámot.

1.2.

Amennyiben a jármű típusjóváhagyásához kapcsolódó adatközlő lapon feltüntetett adatok megváltoznak, a gyártó köteles benyújtani a jóváhagyó hatóság számára azokat a frissített oldalakat, amelyeken egyértelműen fel van tüntetve a változás jellege, valamint az újbóli kibocsátás dátuma.

1.3. 1.3.1. A gyártó a következő táblázatban feltüntetett információt nyújtja be a jármű a 168/2013/EU rendelet II. mellékletében foglalt vonatkozó tárgykörei tekintetében. Minden vonatkozó jóváhagyást és vizsgálati jegyzőkönyvet [amennyiben van] csatolni kell minden tárgykör vonatkozásában. A rendszerekre, alkatrészekre vagy önálló műszaki egységekre vonatkozó információkat azonban nem kell itt megadni, amennyiben ezt az információt a kapcsolódó típusbizonyítvány már tartalmazza. Típus-jóváhagyási szám és vizsgálati jegyzőkönyv áttekintése Tétel és tárgykör Típus-jóváhagyási szám vagy vizsgálati jegyzőkönyv száma (*3) A típusjóváhagyás megadásának vagy kiterjesztésének, illetve a vizsgálati jegyzőkönyv dátuma A tagállam vagy szerződő fél (*1), amely megadta a típusjóváhagyást (*2), illetve a vizsgálati jegyzőkönyvet (*3) kibocsátó műszaki szolgálat A szabályozási aktus és utolsó módosításának száma Változat(ok)/ kivitel(ek) pl. B1 hangjelző készülékek Aláírás: ... Beosztás a társaságnál: ... Dátum: ... (*1) A felülvizsgált 1958. évi megállapodás szerződő felei. (*2) Amennyiben a típus-jóváhagyási szám nem tartalmazza, külön feltüntetendő. (*3) A jóváhagyó hatóság tölti ki a jogszabályban előírt vizsgálati jegyzőkönyvek referenciáit, amelyekre típusbizonyítvány nem elérhető.

1.4. A járművek és járműtípusok az alábbi táblázatnak megfelelően minősíthetők az Euro 5, illetve az Euro 5+ környezetvédelmi szintnek megfelelőnek: Az Euro 5, illetve az Euro 5+ környezetvédelmi szint azonosítása az L kategóriájú járművek esetében Kategória/Alkategória Kötelező: az új járműtípusok esetében 2020.1.1-jétől a meglévő járműtípusok esetében 2021.1.1-jétől Körny. szint Kötelező: az új járműtípusok esetében 2024.1.1-jétől a meglévő járműtípusok esetében 2025.1.1-jétől Körny. szint L1e az OBD-rendszer nem követelmény Euro 5 az OBD-rendszer nem követelmény Euro 5 I., IV. és V. típusú vizsgálat: Euro 5 I., IV. és V. típusú vizsgálat: Euro 5 L2e (kivéve L2e-U) az OBD-rendszer nem követelmény Euro 5 az OBD-rendszer nem követelmény Euro 5 I., IV. és V. típusú vizsgálat: Euro 5 I., IV. és V. típusú vizsgálat: Euro 5 L2e-U az OBD-rendszer nem követelmény Euro 5 az OBD-rendszer nem követelmény Euro 5+ I. típusú vizsgálat: Euro 4 I. típusú vizsgálat: Euro 5 IV. és V. típusú vizsgálat: Euro 5 IV. és V. típusú vizsgálat: Euro 5 L3e (kivéve Enduro és Trial), L4e, L5e-A és L7e-A az OBD I. fázisú rendszer nyomon követi az áramköri és elektronikai meghibásodásokat, és hibajelzést ad, ha: Euro 5 az OBD I. fázisú rendszer nyomon követi az áramköri és elektronikai meghibásodásokat, és hibajelzést ad, ha: Euro 5+ a) a kibocsátás meghaladja a 168/2013/EU rendelet VI. melléklete B1. szakaszában a fedélzeti diagnosztikával kapcsolatosan előírt kibocsátási küszöbértékeket, és a) a kibocsátás meghaladja a 168/2013/EU rendelet VI. melléklete B2. szakaszában a fedélzeti diagnosztikával kapcsolatosan előírt kibocsátási küszöbértékeket, és b) a motornyomatékot jelentősen csökkentő üzemmód lép életbe. b) a motornyomatékot jelentősen csökkentő üzemmód lép életbe. az OBD II. fázisú rendszer nyomon követi a kibocsátáscsökkentő rendszer meghibásodását és elhasználódását (kivéve a katalizátor ellenőrzését), és hibajelzést ad, ha: az OBD II. fázisú rendszer nyomon követi a kibocsátáscsökkentő rendszer meghibásodását és elhasználódását, és hibajelzést ad, ha: a kibocsátás meghaladja a 168/2013/EU rendelet VI. melléklete B1. szakaszában a fedélzeti diagnosztikával kapcsolatosan előírt kibocsátási küszöbértékeket. a kibocsátás meghaladja a 168/2013/EU rendelet VI. melléklete B2. szakaszában a fedélzeti diagnosztikával kapcsolatosan előírt kibocsátási küszöbértékeket. I., IV. és V. típusú vizsgálat: Euro 5 I., IV. és V. típusú vizsgálat: Euro 5 Enduro L3e-AxE és Trial L3e-AxT az OBD I. fázisú rendszer nyomon követi az áramköri és elektronikai meghibásodásokat, és hibajelzést ad, ha: Euro 5 az OBD I. fázisú rendszer nyomon követi az áramköri és elektronikai meghibásodásokat, és hibajelzést ad, ha: Euro 5+ a) a kibocsátás meghaladja a 168/2013/EU rendelet VI. melléklete B1. szakaszában a fedélzeti diagnosztikával kapcsolatosan előírt kibocsátási küszöbértékeket, és a) a kibocsátás meghaladja a 168/2013/EU rendelet VI. melléklete B2. szakaszában a fedélzeti diagnosztikával kapcsolatosan előírt kibocsátási küszöbértékeket, és b) a motornyomatékot jelentősen csökkentő üzemmód lép életbe. b) a motornyomatékot jelentősen csökkentő üzemmód lép életbe. I. típusú vizsgálat: Euro 4 I. típusú vizsgálat: Euro 5 IV. és V. típusú vizsgálat: Euro 5 IV. és V. típusú vizsgálat: Euro 5 L5e (kivéve Le5-A) és L7e (kivéve L7e-A) az OBD I. fázisú rendszer nyomon követi az áramköri és elektronikai meghibásodásokat, és hibajelzést ad, ha: Euro 5 az OBD I. fázisú rendszer nyomon követi az áramköri és elektronikai meghibásodásokat, és hibajelzést ad, ha: Euro 5+ a) a kibocsátás meghaladja a 168/2013/EU rendelet VI. melléklete B1. szakaszában a fedélzeti diagnosztikával kapcsolatosan előírt kibocsátási küszöbértékeket, és a) a kibocsátás meghaladja a 168/2013/EU rendelet VI. melléklete B2. szakaszában a fedélzeti diagnosztikával kapcsolatosan előírt kibocsátási küszöbértékeket, és b) a motornyomatékot jelentősen csökkentő üzemmód lép életbe. b) a motornyomatékot jelentősen csökkentő üzemmód lép életbe. I., IV. és V. típusú vizsgálat: Euro 5 I., IV. és V. típusú vizsgálat: Euro 5 L6e, kivéve L6e-B az OBD-rendszer nem követelmény Euro 5 az OBD-rendszer nem követelmény Euro 5 I., IV. és V. típusú vizsgálat: Euro 5 I., IV. és V. típusú vizsgálat: Euro 5 L6e-B az OBD-rendszer nem követelmény Euro 5 az OBD-rendszer nem követelmény Euro 5+ I. típusú vizsgálat: Euro 4 I. típusú vizsgálat: Euro 5 IV. és V. típusú vizsgálat: Euro 5 IV. és V. típusú vizsgálat: Euro 5

2. Az adatközlő lap tartalma

Az adatközlő lapnak a következőket kell tartalmaznia.

2.1.

A teljes járműre vonatkozó típusjóváhagyás esetében a gyártónak a következőket kell kitöltenie: - a 2.3. pontban foglalt mátrix a típusjóváhagyásra kijelölt jármű kiviteleinek és változatainak azonosítására, - a jármű (al)kategóriájára és műszaki jellemzőire alkalmazható tételek jegyzéke, amelynek tartalmát kivonatolták, így igazodva a 2.6. pontban meghatározott teljes jegyzék számozási rendszeréhez.

2.2. Az 1. táblázatban felsorolt rendszerek, alkatrészek és önálló műszaki egységek vonatkozásában a gyártónak az ebben a mellékletben található vonatkozó függeléket kell kitöltenie. Az 1. táblázatban említett mellékletek mellett a rendszereknek, alkatrészeknek és önálló műszaki egységeknek a következő követelményeknek kell megfelelniük: - a típus-jóváhagyási eljárásokkal kapcsolatos intézkedések (44/2014/EU rendelet III. melléklete), - a gyártás megfelelősége (44/2014/EU rendelet IV. melléklete), - a javítási és karbantartási információk elérhetősége (44/2014/EU rendelet XV. melléklete). Táblázat EU-típusjóváhagyásra kötelezhető rendszerek, alkatrészek és önálló műszaki egységek jegyzéke I. JEGYZÉK - A környezeti teljesítményre és a meghajtóegység teljesítményére vonatkozó követelmények Függelék Rendszer vagy alkatrész/önálló műszaki egység a Bizottság 134/2014 felhatalmazáson alapuló rendelete mellékletének száma Módosított és/vagy végrehajtás alatt 1 Rendszer: kipufogógáz károsanyag-tartalmát csökkentő berendezés II, III, V, VI 2 Rendszer: kartergáz- és párolgási kibocsátások IV, V 3 Rendszer: környezeti és funkcionális fedélzeti diagnosztika (OBD) VIII (és a 44/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet XII. melléklete) 4 Rendszer: zajszint IX 5 Rendszer: a meghajtóegység teljesítménye X 5a Rendszer: meghajtóegység legnagyobb nyomatéka és legnagyobb hasznos teljesítménye X 2. függelék 6 ÖME: kibocsátáscsökkentő berendezés II, III, IV, V, VI 7 ÖME: zajcsökkentő rendszer IX 8 ÖME: kipufogórendszer (kibocsátáscsökkentő berendezés és zajcsökkentő rendszer) II, III, V, VI, IX II. JEGYZÉK - Funkcionális járműbiztonságra vonatkozó követelmények Függelék Rendszer vagy alkatrész/önálló műszaki egység a Bizottság 3/2014 felhatalmazáson alapuló rendelete mellékletének száma Módosított és/vagy végrehajtás alatt 8a Rendszer: hangjelző készülékek beépítése II 9 Rendszer: fékezés III 9a Rendszer: az üvegezés, a szélvédőtörlő és -mosó, valamint jég- és páramentesítő berendezések beépítése VII 9b Rendszer: kezelőszervek, ellenőrző lámpák és kijelzők azonosítása VIII 10 Rendszer: világító- és fényjelző berendezések beépítése IX 11 Rendszer: borulás hatása elleni védőszerkezet (ROPS) XI 11a Rendszer: biztonsági övek rögzítési pontjai XII 11b Rendszer: kormányozhatóság, kanyarodási tulajdonságok, fordulási tulajdonságok XIV 12 Rendszer: gumiabroncsok felszerelése XV 13 Alkatrész: hangjelző készülék II 13a Rendszer: utasvédelem, beleértve a belső berendezéseket, a fejtámlákat és a járműajtókat XVII 14 Alkatrész/ÖME: nem üvegezett első szélvédő VII 15 Alkatrész/ÖME: szélvédőmosó berendezés VII 16 Alkatrész/ÖME: hátsó kilátást segítő berendezés X 17 ÖME: biztonsági öv XII 18 Alkatrész/ÖME: ülőhely (nyereg/ülés) XIII III. JEGYZÉK - A jármű szerkezetére és az általános típusjóváhagyásra vonatkozó követelmények Függelék Rendszer vagy alkatrész/önálló műszaki egység a Bizottság 44/2014 felhatalmazáson alapuló rendelete mellékletének száma Módosított és/vagy végrehajtás alatt 19 ÖME: pótkocsi csatlakozóberendezése V. 20 ÖME: a jogosulatlan használat elleni védelemre szolgáló eszközök VI 20a ÖME: tüzelőanyag-tartály IX 21 ÖME: utaskapaszkodók XIII 22 ÖME: lábtámasz XIII 23 ÖME: oldalkocsi VIII, XI, XIII; (és a 3/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet alábbi mellékletei: III, V, VII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVII és XIX)

2.3. A járműtípusok kivitelein és változatain belül a 2.6. pontban felsorolt bejegyzések kombinációiból álló mátrix Változatok és kivitelek mátrixa Sorszám Összes kivitel 1 kivitel 2 kivitel 3 kivitel n 2.1.3. A járműtípuson belül minden változatra külön mátrixot kell létrehozni. 2.2.3. A változaton belül a kombinációra korlátozással nem rendelkező bejegyzéseket az "Összes" feliratú oszlopban kell feltüntetni. 2.3.3. A fenti információkat ettől eltérő formátumban, illetve a 2.6. pont szerint szolgáltatott információval együtt is be lehet nyújtani.

2.4.

2.4.1.

A gyártónak minden járműtípushoz, változathoz és kivitelhez latin betűkből és/vagy arab számokból álló alfanumerikus kódot kell hozzárendelnie, amelyet az adott jármű megfelelőségi nyilatkozatán is fel kell tüntetni (lásd a IV. mellékletet).

Zárójelek és kötőjelek használata megengedett, amennyiben azok nem betűket vagy számokat helyettesítenek.

2.4.2.

A teljes kód neve: Típus-változat-kivitel vagy "TVK-kód".

2.4.3.

A kódnak világosan és egyértelműen azonosítania kell az e melléklet B. részében meghatározott feltételekkel kapcsolatos műszaki jellemzők egyéni kombinációját.

2.4.4.

Amennyiben a járműtípus kettő vagy több kategóriához is tartozik, ugyanaz a gyártó használhatja ugyanazt a kódot a járműtípus meghatározására.

2.4.5.

A gyártó azonban nem alkalmazhatja ugyanazt a kódot egy jármű-kategórián belül egynél több típusjóváhagyás esetében a járműtípus meghatározására.

2.4.6. A TVK-kód karakterszáma

2.4.6.1. A kód karakterszáma nem lépheti túl: a)

a 15 karaktert a járműtípus kódja esetében; b)

a 25 karaktert egy változat kódja esetében; c)

a 35 karaktert egy kivitel kódja esetében.

2.4.6.2. A teljes alfanumerikus TVK-kód nem lehet hosszabb 75 karakternél.

2.4.6.3. Amennyiben a teljes kódot használják, a típus, a változat és a kivitel kódja között szóközt kell hagyni.

Példa a TVK-kódra: 159AF[... szóköz]0054[... szóköz]977K(BE).

2.5.

A gyártónak a 168/2013/EU rendelet II. mellékletében említett tárgykörök vonatkozásában, amelyeket a 168/2013/EU rendelet 54. cikkében foglalt ENSZ-EGB-előírások szerint hagytak jóvá (ENSZ-EGB szerinti jóváhagyás), kizárólag akkor kell megadnia a 2.7. pontban előírt információkat, amennyiben ezt az információt a kapcsolódó típusbizonyítvány és/vagy vizsgálati jegyzőkönyv nem tartalmazza. A megfelelőségi nyilatkozat által előírt információt (IV. melléklet) azonban minden esetben meg kell adni.

2.6.

A gyártónak ki kell töltenie a 2.8. pontba foglalt minta vonatkozó tételeit, és a kitöltött jegyzéket két különálló dokumentumra bontva kell benyújtania a típusjóváhagyást engedélyező jóváhagyó hatóság részére. A *-gal jelölt tételek a típusjóváhagyást engedélyező jóváhagyó hatóságnál maradnak, a fennmaradó tételeket pedig az adatközlő mappában kell elhelyezni. Az "(Al)kategóriák" oszlop azt jelzi, hogy az egyes bejegyzések melyik alkategóriára vonatkoznak (pl. L1e - L7e azt jelenti, hogy a bejegyzés az összes kategóriára és alkategóriára érvényes).

2.7.

A következő adatokra vonatkozó bejegyzések az adatközlő lapon üresen hagyhatóak, amennyiben azokról megfelelő papír alapú vagy .pdf fájlformátumú műszaki rajzot csatolnak az adatközlő mappához, amely rajz tisztán és pontosan olvasható formában tartalmazza az itt felsorolt elemeket: 2.7.1.

Gyártmány (a 0.1. tétel kivételével); 2.7.2.

Típus (a 0.2. tétel kivételével); 2.7.3.

Elhelyezés; 2.7.4.

Működési elv (a 3.2.1.2. tétel kivételével); 2.7.5.

Jellemzők; 2.7.6.

Mennyisége (az 1.3., 3.2.1.1. és 6.16.1. tételek kivételével);) 2.7.7.

Azonosító /alkatrész száma; 2.7.8.

(Rövid) / (Műszaki) leírás; 2.7.9.

Kialakítás; 2.7.10.

Vázlatos rajz /ábra; 2.7.11.

Felhasznált (szerkezeti) anyagok; 2.7.12.

Szögek /dőlésszögek és egyéb méretek (magasság, hosszúság, szélesség, távolság) (a 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.17., 7.6.1. és 7.6.2. tételek kivételével); 2.7.13.

Tűrések; 2.7.14.

Referenciajelek; 2.7.15.

Méret (a 6.18.1.1.1., 6.18.1.1.2. és 6.18.1.1.3. tételek kivételével); 2.7.16.

Konfiguráció.

2.8. AZ ADATKÖZLŐ LAP ADATAINAK BEVITELE Tétel (Al)kategóriák Részletes információk 0. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A. Járművekre vonatkozó általános információk 0.1. L1e - L7e Gyártmány (a gyártó márkaneve): ... 0.2. L1e - L7e Típus(17) : ... 0.2.1. L1e - L7e Változat(ok)(17): ... 0.2.2. L1e - L7e Kivitel(ek)(17): ... 0.2.3. L1e - L7e Kereskedelmi név/nevek (adott esetben): ... 0.3. L1e - L7e A jármű kategóriája, alkategóriája és alcsoportja(2) : ... 0.4. L1e - L7e A gyártó neve és címe: ... 0.4.1. L1e - L7e Az összeszerelő üzem(ek) neve és címe: ... 0.4.2. L1e - L7e A gyártó meghatalmazott képviselőjének neve és címe (ha van): ... 0.5. L1e - L7e A gyártó jogszabályban előírt táblája/táblái: ... 0.5.1. L1e - L7e A gyártó jogszabályban előírt táblájának helye(15)(18): ... 0.5.2. L1e - L7e Felszerelés módja: ... 0.5.3. L1e - L7e A jogszabályban előírt tábla fényképe és/vagy rajza (teljes minta méretekkel együtt) ... 0.6. L1e - L7e A jármű-azonosító szám helye(15) : ... 0.6.1. L1e - L7e A jármű-azonosító szám helyének fényképe és/vagy rajza (teljes minta méretekkel együtt) ... 0.6.1.1. L1e - L7e A típus sorozatszámának kezdete: ... B. A rendszerekre, alkatrészekre és önálló műszaki egységekre vonatkozó általános információk 0.7. L1e - L7e Gyártmány(ok) (a gyártó márkaneve[i]): ... 0.8. L1e - L7e Típus: ... 0.8.1. L1e - L7e Kereskedelmi név/nevek (adott esetben): ... 0.8.2. L1e - L7e Típus-jóváhagyási szám(ok) (adott esetben): ... 0.8.3. L1e - L7e A típusjóváhagyás(ok) megadásának dátuma (adott esetben): ... 0.9. L1e - L7e A gyártó neve és címe: ... 0.9.1. L1e - L7e Az összeszerelő üzem(ek) neve és címe: ... 0.9.2. L1e - L7e A gyártó meghatalmazott képviselőjének neve és címe (ha van): ... 0.10. Jármű(vek), amely(ek)hez a rendszert/önálló műszaki egységet tervezték(21) : ... 0.10.1. L1e - L7e Típus(17): ... 0.10.2. L1e - L7e Változat(17): ... 0.10.3. L1e - L7e Kivitel(17): ... 0.10.4. L1e - L7e Kereskedelmi név/nevek (adott esetben): ... 0.10.5. L1e - L7e A jármű kategóriája, alkategóriája és alcsoportja(2): ... 0.11. L1e - L7e Alkatrészek és önálló műszaki egységek típus-jóváhagyási jelei(19) : ... 0.11.1. L1e - L7e Felszerelés módja: ... 0.11.2. L1e - L7e A típus-jóváhagyási jel elhelyezésének fényképe és/vagy rajza (teljes minta méretekkel együtt) ... C. A gyártás megfelelőségére és a javítási és karbantartási információk elérhetőségére vonatkozó általános információk 0.12. A gyártás megfelelősége 0.12.1. L1e - L7e A teljes minőségbiztosítási rendszer leírása. 0.13. Javítási és karbantartási információk elérhetősége 0.13.1. L1e - L7e A járműjavítási és -karbantartási információk hozzáférését biztosító elsődleges weboldal címe: ... 0.13.2. L1e - L7e Többlépcsős típusjóváhagyás esetében az előző lépcső(k)ért felelős gyártó(k) járműjavítási és -karbantartási információk hozzáférését biztosító elsődleges weboldalának címe: 1. ÁLTALÁNOS SZERKEZETI JELLEMZŐK 1.1. L1e - L7e A reprezentatív jármű fényképei és/vagy rajzai: ... 1.2. L1e - L7e A teljes jármű méretarányos rajza: ... 1.3. L1e - L7e Tengelyek és kerekek száma: ... 1.3.1. L1e - L7e Tengelyek ikerkerekekkel(23): ... 1.3.2. L1e - L7e Meghajtott tengelyek(23): ... 1.4. L1e - L7e Alváz (adott esetben) (teljes rajz): ... 1.5. L2e, L5e-B, L6e-B, L7e-A2, L7e-B2, L7e-C A felépítményhez használt anyag: 1.6. L1e - L7e A meghajtás(ok) helye és elrendezése: ... 1.7. L4e, L5e-B, L6e-B, L7e-A2, L7e-B2, L7e-C Vezető helye: bal/jobb/közép(4): ... 1.7.1. L1e - L7e A jármű jobb oldali/bal oldali közlekedésre, illetve metrikus/metrikus és angolszász rendszert használó országokban történő közlekedésre van kialakítva(4): ... 1.8. A meghajtóegység teljesítménye 1.8.1. L3e, L4e, L5e, L7e-A, L7e-B2 A jármű legnagyobb megadott sebessége: ... km/h 1.8.2. L1e, L2e, L6e, L7e-B1, L7e-C A jármű legnagyobb tervezési sebessége (22): ... km/h és sebességfokozat, amelyben ez elérhető: ... 1.8.3. L1e - L7e Belső égésű motor legnagyobb hasznos teljesítménye: ... kW ... f/p fordulatszámon ... L/TA (levegő-tüzelőanyag) arányon 1.8.4. L1e - L7e Belső égésű motor legnagyobb nyomatéka: ... Nm ... f/p fordulatszámon ... L/TA arányon 1.8.5. L1e - L7e Legnagyobb folyamatos névleges teljesítmény elektromos motornál (15/30(4) perces teljesítmény(27)): ... kW ... f/p fordulatszámon 1.8.6. L1e - L7e Elektromos motor legnagyobb folyamatos névleges nyomatéka: ... Nm ... f/p fordulatszámon 1.8.7. L1e - L7e Legnagyobb folyamatos elérhető teljesítmény meghajtás céljára: ... kW ... f/p fordulatszámon ... L/TA arányon 1.8.8. L1e - L7e Legnagyobb folyamatos elérhető nyomaték meghajtás céljára: ... Nm ...f/p fordulatszámon ... L/TA arányon 1.8.9. L1e - L7e Legnagyobb csúcsteljesítmény meghajtás céljára: ... kW ... f/p fordulatszámon ... L/TA arányon 2. TÖMEG ÉS MÉRETEK (kg-ban és mm-ben.) lásd a rajzokon, amennyiben vannak 2.1. Járműtömeg (teljes) tartománya 2.1.1. L1e - L7e Menetkész tömeg: ... kg 2.1.1.1. L1e - L7e A menetkész tömeg eloszlása a tengelyek között: ... kg 2.1.2. L1e - L7e Tényleges tömeg: ... kg 2.1.2.1. L1e - L7e Tényleges tömeg eloszlása a tengelyek között: ... kg 2.1.3. L1e - L7e Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg 2.1.3.1. L1e - L7e Az első tengelyen műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg (tengely száma): ... kg 2.1.3.2. L1e - L7e A hátsó tengelyen műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg (tengely száma): ... kg 2.1.3.3. L4e Az oldalkocsi tengelyén műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg 2.1.4. L1e - L7e Legjobb hegymeneti elindulási képesség a gyártó által megadott műszakilag megengedett legnagyobb tömegnél: ... %-os lejtő 2.1.5. L1e - L7e A gyártó által megadott legnagyobb többletterhelés tömege: ... kg 2.1.6. L1e - L7e A rakfelület gyártó által megadott biztonságos terhelési kapacitása: ... kg 2.1.7. L1e - L7e Műszakilag megengedett legnagyobb vontatható tömeg a következők esetében(4): Fékezett: ... kg Fékezetlen: ... kg 2.1.7.1. L1e - L7e A jármű-kombináció műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömege: ... kg 2.1.7.2. L1e - L7e Műszakilag megengedett legnagyobb tömeg a kapcsolási ponton: ... kg 2.1.8. L1e - L7e Nem kötelező tartozékok tömege: ... kg 2.1.9. L1e - L7e A felépítmény tömege: ... kg 2.1.10. L1e - L7e A hajtást végző akkumulátor tömege: ... kg 2.1.11. L2e, L4e, L5e, L6e, L7e Az ajtók tömege: ... kg 2.1.12. L2e-U, L5e-B, L6e-BU, L7e-CU A rakfelületre szerelt gépek vagy berendezések tömege: ... kg 2.1.13. L1e - L7e A gáztüzelőanyag-ellátó rendszer tömege a gáz-halmazállapotú tüzelőanyag tárolására szolgáló tartályok tömegével együtt: ... kg 2.1.14. L1e - L7e A sűrített levegő tárolására szolgáló tartályok tömege: ... kg 2.2. Jármű méreteinek (teljes) tartománya 2.2.1. L1e - L7e Hossz: ... mm 2.2.2. L1e - L7e Szélesség: ... mm 2.2.3. L1e - L7e Magasság: ... mm 2.2.4. L1e - L7e Tengelytáv: ... mm 2.2.4.1. L4e Az oldalkocsi tengelytávja(28): ... mm 2.2.5. Nyomtáv 2.2.5.1. L1e - L7e ikerkerekekkel felszerelt járművek esetében L2e, L4e, L5e, L6e, L7e Első nyomtáv: ... mm. 2.2.5.2. L1e - L7e ikerkerekekkel felszerelve Hátsó nyomtáv: ... mm. 2.2.5.3. L2e, L4e, L5e, L6e, L7e Oldalkocsi nyomtávja: ... mm. 2.2.6. L7e-B Elülső kinyúlás: ... mm. 2.2.7. L7e-B Hátsó kinyúlás: ... mm. 2.2.8. Rakfelület méretei 2.2.8.1. L2e-U, L5e-B, L6e-BU, L7e-B2, L7e-CU A rakfelület hossza: ... mm 2.2.8.2. L2e-U, L5e-B, L6e-BU, L7e-B2, L7e-CU A rakfelület szélessége: ... mm 2.2.8.3. L2e-U, L5e-B, L6e-BU, L7e-B2, L7e-CU A rakfelület magassága: ... mm 2.2.9. Tömegközéppont 2.2.9.1. L2e-U, L5e-B, L6e-BU, L7e-B2, L7e-CU A tömegközéppont helyzete a hátsó tengelytől előre (Lcg): ... mm. 2.2.9.2. L2e-U, L5e-B, L6e-BU, L7e-B2, L7e-CU A tömegközéppont helyzete a talaj síkja felett (Hcg): ... mm. 2.2.9.3. L2e-U, L5e-B, L6e-BU, L7e-B2, L7e-CU A terhelt rakfelület tömegközéppontjának helyzete a hátsó tengelytől előre (LcgLP): ... mm. 2.2.10. Egyéb méretek 2.2.10.1. L7e-B2 Első terepszög(11): ... fok. 2.2.10.2. L7e-B2 Hátsó terepszög(11): ... fok. 2.2.10.3. L7e-B2 Terepszög(11): ... fok. 2.2.10.4. L7e-B2 Talaj feletti szabad magasság az első tengely alatt(11): ... mm. 2.2.10.5. L7e-B2 Talaj feletti szabad magasság a hátsó tengely alatt(11): ... mm. 2.2.10.6. L3e-AxE (x=1, 2 vagy 3), L3e-AxT (x=1, 2 vagy 3) L7e-B Talaj feletti szabad magasság a tengelyek között(11): ... mm. 2.2.10.7. L7e-B Tengelytáv/hasmagasság aránya ... [ nincs mértékegység] 2.2.10.8. L7e-B2 Statikus stabilitási együttható - Kst: ... [nincs mértékegység] 2.2.10.9. L3e-AxE, L3e-AxT Ülésmagasság: ... mm 2.2.10.10. L3e-AxE, L3e-AxT Hasmagasság: ... mm 3. ERŐÁTVITELI RENDSZERRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 3.1. A meghajtóegység gyártója 3.1.1. Belső égésű motor 3.1.1.1. L1e - L7e Gyártó: ... 3.1.1.2. L1e - L7e Motorkód (a motoron jelölt módon vagy más azonosítási mód): ... 3.1.1.3. L1e - L7e Tüzelőanyag-azonosító jel (adott esetben): ... 3.1.2. Elektromos motor 3.1.2.1. L1e - L7e Gyártó: ... 3.1.2.2. L1e - L7e Az elektromos motor kódja (a motoron jelölt módon vagy más azonosítási mód): ... 3.1.3. Hibrid meghajtás 3.1.3.1. L1e - L7e Gyártó: ... 3.1.3.2. L1e - L7e Alkalmazás kódja (a motoron jelölt módon vagy más azonosítási mód): ... 3.1.3.3. L1e - L7e Tüzelőanyag-azonosító jel (adott esetben): ... 3.1.3.4. L1e - L7e A kód(ok) és/vagy típus-jóváhagyási számok helyének fényképe és/vagy rajza (teljes minta méretekkel együtt)(20): ... 3.2. Belső égésű motor 3.2.1. Motorra vonatkozó specifikus információk 3.2.1.1. L1e - L7e Belső égésű motorok száma: ... 3.2.1.2. L1e - L7e Működés elve: belső égésű / külső gyújtású / kompressziógyújtású motor / külső égésű motor / turbina /sűrített levegő(4): ... 3.2.1.3. L1e - L7e Ciklus: kétütemű/négyütemű/forgó/egyéb(4): ... 3.2.1.4. L1e - L7e Hengerek 3.2.1.4.1. L1e - L7e Szám: ... 3.2.1.4.2. L1e - L7e Elrendezés(26): ... 3.2.1.4.3. L1e - L7e Furat(12): ... mm 3.2.1.4.4. L1e - L7e Löket(12): ... mm 3.2.1.4.5. L1e - L7e Az állórészek száma és elrendezése forgódugattyús motor esetében: ... 3.2.1.4.6. L1e - L7e Az égőkamrák térfogata forgódugattyús motor esetében: ... cm3 3.2.1.4.7. L1e - L7e Gyújtási sorrend: ... 3.2.1.5. L1e - L7e Hengerűrtartalom(6): ... cm3 3.2.1.6. L1e - L7e Sűrítési arány(7): ... 3.2.1.7. L1e - L7e Szívó- és kipufogószelepek száma: * 3.2.1.7.1. L1e - L7e A beömlőnyílások és a kipufogónyílások száma és legkisebb keresztmetszete: ... * 3.2.1.7.2. L1e - L7e Szelepvezérlési idők vagy ezzel egyenértékű adatok: ... * 3.2.1.7.3. L1e - L7e Legnagyobb szelepemelés, nyitási és zárási szögek, illetve az alternatív elosztórendszerek vezérlési adatai a holtpontokhoz képest: állítható vezérlés esetében a vezérlés által megadható minimális és maximális időtartam: ... * 3.2.1.7.4. L1e - L7e Vonatkoztatási és/vagy állítási tartományok(4): ... 3.2.1.8. L1e - L7e Égőkamra, hengerfej, dugattyú, dugattyúgyűrűk rajzai: ... 3.2.1.9. L1e - L7e Az üzemmeleg motor rendes alapjárati fordulatszáma: ... f/p 3.2.1.10. L1e - L7e Start-stop rendszer: van/nincs(4) * 3.2.2. Erőátviteli rendszer/meghajtóegység/hajtáslánc vezérlőrendszere 3.2.2.1. L1e - L7e Az erőátviteli rendszer/motor vezérlőegysége(i)nek(4) szoftverazonosító száma(i): ... és kalibráció-ellenőrző száma(i): ... 3.2.3. Tüzelőanyag 3.2.3.1. L1e - L7e Tüzelőanyag-típus: (9) 3.2.3.2. L1e - L7e Jármű tüzelőanyag-felhasználása: egyféle tüzelőanyag / kétféle tüzelőanyag / rugalmas tüzelőanyag-felhasználású(4) 3.2.3.2.1. L1e - L7e A tüzelőanyagban a bio-tüzelőanyag legnagyobb megengedett aránya: a térfogat ... %-a 3.2.4. Tüzelőanyag-nyomás fenntartása és szabályozása 3.2.4.1. L1e - L7e Alacsony- és/vagy magasnyomású tüzelőanyag-szállító rendszerek rövid leírása és vázlatos rajza(4): ... 3.2.4.2. L1e - L7e Alacsony- és/vagy magasnyomású tüzelőanyag-szivattyú(k): van/nincs(4) 3.2.4.2.1. L1e - L7e Tüzelőanyag-szivattyú vezérlése: mechanikus / ki- / bekapcsolható elektromos / folyamatos üzem / elektronikusan szabályozott változó üzem(4): ... 3.2.4.2.2. L1e - L7e CI belső égésű motorok és kétféle tüzelőanyaggal üzemelő motorok esetében kizárólag a legnagyobb tüzelőanyag-ellátás(4)(7): ... g/s vagy mm3/löket vagy ütem ... f/p motorfordulatszámnál, vagy jellegrajz: ... (Ha feltöltésszabályozást alkalmaznak, meg kell adni a tüzelőanyag-szállítás jellemzőit és a feltöltőnyomás értékét a motor fordulatszámának függvényében) 3.2.4.3. L1e - L7e Közös nyomócső: van/nincs(4) 3.2.4.4. L1e - L7e Tüzelőanyag-elosztó/nyomócső/tömlő(4): van/nincs(4) 3.2.4.5. L1e - L7e Tüzelőanyag-nyomás- és/vagy áramlás-szabályozó(k): van/nincs(4) 3.2.5. Tüzelőanyag-tömeg mérése és szabályozása 3.2.5.1. L1e - L7e Porlasztó(k)on keresztül: igen/nem(4) * 3.2.5.1.1. L1e - L7e Működés elve és felépítés: ... 3.2.5.1.2. L1e - L7e Tüzelőanyag-áramlás legnagyobb sebessége: ... g/s maximális teljesítményen és nyomatékon: ... 3.2.5.1.3. L1e - L7e Porlasztó(k) beállítása(7): ... * 3.2.5.1.4. L1e - L7e Porlasztó fúvókák: ... * 3.2.5.1.5. L1e - L7e Porlasztó tüzelőanyag-szintje az úszókamrában: ... * 3.2.5.1.5.1. L1e - L7e Porlasztó úszó tömege: ... 3.2.5.1.6. L1e - L7e Porlasztó hidegindítási rendszere: kézi/automatikus(4): igen/nem(4) 3.2.5.1.6.1. L1e - L7e Porlasztó hidegindítási rendszerének működési elve(i): ... 3.2.5.1.7. L1e - L7e Keverék öblítőnyílás: van/nincs(4) 3.2.5.1.7.1. L1e - L7e Keverék öblítőnyílás méretei: ... 3.2.5.2. L1e - L7e Mechanikusan/hidraulikusan vezérelt tüzelőanyag-befecskendezésen keresztül(4): igen/nem(4) 3.2.5.2.1. L1e - L7e Működés elve: ... 3.2.5.2.2. L1e - L7e A legnagyobb tüzelőanyag-tömegáram mechanikus/elektronikus(4) állítása: igen/nem(4) 3.2.5.3. L1e - L7e Elektronikusan vezérelt tüzelőanyag-befecskendező rendszeren keresztül: igen/nem(4) 3.2.5.3.1. L1e - L7e Működés elve: szívócső / közvetlen / előkamrás / örvénykamrás befecskendezés(4): ... 3.2.5.3.2. L1e - L7e Tüzelőanyag-befecskendező(k): egypontos / többpontos / közvetlen befecskendezés / egyéb (jelölje meg) (4):... 3.2.5.3.3. L1e - L7e A tüzelőanyag-befecskendezők összesen és hengerenként: ... 3.2.5.4. L1e - L7e Levegőrásegítéses tüzelőanyag-befecskendező: van/nincs(4): ... 3.2.5.4.1. L1e - L7e A levegőrásegítés leírása és üzemi nyomása: ... 3.2.5.5. L1e - L7e Hidegindító rendszer: van/nincs(4) 3.2.5.5.1. L1e - L7e Hidegindító rendszer: leírása: ... 3.2.5.6. L1e - L7e Kiegészítő indító segédberendezés: van/nincs(4) 3.2.5.7. L1e - L7e CI befecskendezés jellemző: igen/nem 3.2.5.7.1. L1e - L7e A befecskendezés statikus időzítése(7): ... 3.2.5.7.2. L1e - L7e Az előbefecskendezés görbéje(7): ... 3.2.6. Gáztüzelőanyag-ellátó rendszer és vezérlés 3.2.6.1. L1e - L7e Gáztüzelőanyag-ellátó rendszer(ek) rövid leírása és vázlatos rajza: ... 3.2.6.2. L1e - L7e Cseppfolyós propán-bután gáz (PB-gáz, LPG) tüzelőanyag-ellátó rendszer: van/nincs(4) 3.2.6.2.1. L1e - L7e A 67. számú ENSZ-EGB-előírás (1) szerinti típus-jóváhagyási szám: ... 3.2.6.2.2. L1e - L7e A PB-gáz tüzelőanyag-ellátó rendszer elektronikus motorvezérlő egysége: van/nincs(4) 3.2.6.2.2.1. L1e - L7e A károsanyag-kibocsátással kapcsolatos beállítási lehetőségek: ... 3.2.6.2.3. L1e - L7e További dokumentáció: ... * 3.2.6.2.3.1. L1e - L7e A katalizátorvédelem leírása a benzinről PB-gázra vagy vissza történő átváltás során: ... 3.2.6.2.3.2. L1e - L7e Rendszer elrendezése (elektromos csatlakozások, vákuumcsatlakozások, kiegyenlítő tömlők stb.): ... 3.2.6.2.4. L1e - L7e A jelölés rajza: ... 3.2.6.3. L1e - L7e Földgáz (NG) tüzelőanyag-ellátó rendszer: van/nincs(4) 3.2.6.3.1. L1e - L7e Az ENSZ-EGB 110. előírása (2) szerinti típus-jóváhagyási szám: ... 3.2.6.3.2. L1e - L7e A földgáz (NG) tüzelőanyag-ellátó rendszer elektronikus motorvezérlő egysége: van/nincs(4) 3.2.6.3.2.1. L1e - L7e A károsanyag-kibocsátással kapcsolatos beállítási lehetőségek: ... 3.2.6.3.3. L1e - L7e További dokumentáció: ... * 3.2.6.3.3.1. L1e - L7e A katalizátorvédelem leírása a benzinről földgázra vagy vissza történő átváltás során: ... 3.2.6.3.3.2. L1e - L7e Rendszer elrendezése (elektromos csatlakozások, vákuumcsatlakozás-kiegyenlítő tömlők stb.): ... 3.2.6.3.4. L1e - L7e A jelölés rajza: ... 3.2.6.4. L1e - L7e Gáz-halmazállapotú tüzelőanyag: LPG/NG-H/NG-L/NG-HL(4): van/nincs(4) 3.2.6.4.1. L1e - L7e Nyomásszabályzó(k) vagy elpárologtató/nyomásszabályzó(k)(4) * 3.2.6.4.1.1. L1e - L7e Nyomáscsökkentési szakaszok száma: ... 3.2.6.4.1.2. L1e - L7e Nyomás az utolsó szakaszban, min.: ... kPa - max.: ... kPa 3.2.6.4.1.3. L1e - L7e A fő beállítási pontok száma: ... 3.2.6.4.1.4. L1e - L7e Alapjárati beállítási pontok száma: ... 3.2.6.4.1.5. L1e - L7e Típus-jóváhagyási szám: ... 3.2.6.4.2. L1e - L7e Tüzelőanyag-ellátó rendszer: keverőegység/gázbefúvás/folyadék-befecskendezés/közvetlen befecskendezés(4) * 3.2.6.4.2.1. L1e - L7e A keverékminőség szabályozása: ... 3.2.6.4.2.2. L1e - L7e A rendszer leírása és/vagy ábra és rajzok: ... 3.2.6.4.2.3. L1e - L7e Típus-jóváhagyási szám: ... 3.2.6.4.3. L1e - L7e Keverőegység: van/nincs(4) 3.2.6.4.3.1. L1e - L7e Szám: ... 3.2.6.4.3.2. L1e - L7e Hely: ... 3.2.6.4.3.3. L1e - L7e Beállítási lehetőségek: ... 3.2.6.4.3.4. L1e - L7e Típus-jóváhagyási szám: ... 3.2.6.4.4. L1e - L7e Befecskendezés a szívócsőbe: van/nincs(4) 3.2.6.4.4.1. L1e - L7e Befecskendezés: egypontos/többpontos(4) 3.2.6.4.4.2. L1e - L7e Befecskendezés: folyamatos/egyidejűleg vezérelve/egymás után vezérelve(4) 3.2.6.4.5. L1e - L7e Befecskendező berendezés: van/nincs(4) 3.2.6.4.5.1. L1e - L7e Beállítási lehetőségek: ... 3.2.6.4.5.2. L1e - L7e Típus-jóváhagyási szám: ... 3.2.6.4.6. L1e - L7e Tápszivattyú: van/nincs(4) 3.2.6.4.6.1. L1e - L7e Típus-jóváhagyási szám: ... 3.2.6.4.7. L1e - L7e Befecskendező(k): ... 3.2.6.4.7.1. L1e - L7e Típus-jóváhagyási szám: ... 3.2.6.4.8. L1e - L7e Közvetlen/szívócsöves befecskendezés: van/nincs(4) 3.2.6.4.9. L1e - L7e Befecskendező szivattyú/nyomásszabályzó: van/nincs(4) 3.2.6.4.9.1. L1e - L7e Típus-jóváhagyási szám: ... 3.2.6.4.10. L1e - L7e Külön elektronikus vezérlőegység (ECU) gáztüzelőanyag-ellátó rendszerhez: van/nincs(4) 3.2.6.4.10.1. L1e - L7e Beállítási lehetőségek: ... 3.2.6.4.10.2. L1e - L7e Szoftverazonosító szám(ok): ... 3.2.6.4.10.3. L1e - L7e Kalibráció-ellenőrző szám(ok): ... 3.2.6.5. L1e - L7e Földgáztüzelőanyag-specifikus berendezés: ... 3.2.6.5.1. L1e - L7e 1-es változat (csak olyan motorok jóváhagyása esetén, amelyek több különböző tüzelőanyag-összetétellel működnek): ... 3.2.6.5.2. L1e - L7e Tüzelőanyag-összetétel: Áttekintés metán (CH4): alap: ... mól% min. ... mól% max. ... mól% etán (C2H6): alap: ... mól% min. ... mól% max. ... mól% propán (C3H8): alap: ... mól% min. ... mól% max. ... mól% bután (C4H10): alap: ... mól% min. ... mól% max. ... mól% C5/C5+: alap: ... mól% min. ... mól% max. ... mól% oxigén (O2): alap: ... mól% min. ... mól% max. ... mól% inert (N2, He stb.): alap: ... mól% min. ... mól% max. ... mól% 3.2.6.5.3. L1e - L7e Gáztüzelőanyag-befecskendező(k): ... 3.2.6.5.4. L1e - L7e 2-es változat (jóváhagyásokra, csak több különböző tüzelőanyag-összetétel esetében): ... 3.2.6.6. L1e - L7e Hidrogéntüzelőanyag-specifikus berendezés: van/nincs(4) 3.2.6.6.1. L1e - L7e A 79/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti EK-típus-jóváhagyási szám (3): 3 ... * 3.2.6.6.2. L1e - L7e További dokumentáció 3.2.6.6.3. L1e - L7e Rendszer elrendezése (elektromos csatlakozások, vákuumcsatlakozások, kiegyenlítő tömlők stb.): ... * 3.2.6.6.4. L1e - L7e A katalizátorvédelem leírása a benzinről hidrogénre/H2NG-re vagy vissza történő átváltás során(4): ... 3.2.6.6.5. L1e - L7e A jelölés rajza: ... 3.2.6.7. L1e - L7e H2NG tüzelőanyag-ellátó rendszer: van/nincs(4) 3.2.6.7.1. L1e - L7e Hidrogén százalékos aránya a tüzelőanyagban (a gyártó által meghatározott maximum): ... 3.2.7. Légszívó rendszer 3.2.7.1. L1e - L7e A gáz halmazállapotú levegővel működő szivattyú és légszívó rendszer rövid leírása és vázlatos rajza: ... 3.2.7.2. L1e - L7e Szívó gyűjtőcső leírása és működési elve (pl. rögzített hosszúságú/változó hosszúságú/örvényszelepes)(4) (részletes rajzokkal és/vagy fényképekkel együtt): ... * 3.2.7.2.1. L1e - L7e A szívóvezetékek és tartozékaik leírása és rajza (szívókamra, fűtőberendezés vezérlő stratégiával, kiegészítő belépőlevegő-nyílások stb.) ... 3.2.7.3. L1e - L7e Beömlőlevegő-feltöltő: van/nincs(4) 3.2.7.3.1. L1e - L7e A beömlőlevegő-feltöltő rövid leírása és vázlatos rajza: ... 3.2.7.3.2. L1e - L7e Működés és vezérlés elve: ... 3.2.7.3.3. L1e - L7e Típus(ok) (turbó vagy kompresszor, egyéb)(4): ... 3.2.7.3.4. L1e - L7e Beszívott levegő legnagyobb töltőnyomása és áramlási sebessége kPa és g/s maximális nyomatékon és teljesítményen vagy a töltőnyomás és áramlási sebesség jellegmezője: ... kPa és g/s 3.2.7.4. L1e - L7e Megkerülőszelep: van/nincs(4) 3.2.7.5. L1e - L7e Töltőlevegő-hűtő: van/nincs(4) 3.2.7.5.1. L1e - L7e Típus: levegő-levegő/levegő-víz/egyéb(4) * 3.2.7.5.2. L1e - L7e Szívótorki nyomásesés névleges fordulatszámnál, 100 %-os terhelés mellett (kizárólag kompressziógyújtású motoroknál): ... kPa 3.2.7.6. L1e - L7e Légszűrő (rajzok, fényképek): ... 3.2.7.7. L1e - L7e Szívászaj-csökkentő leírása (rajzok, fényképek): ... * 3.2.7.7.1. L1e - L7e Működés elve: ... 3.2.8. Levegőtömeg mérése és szabályozása 3.2.8.1. L1e - L7e A levegőtömeg mérési és szabályozási rendszerének rövid leírása és vázlatos rajza: ... 3.2.8.2. L1e - L7e Mechanikus fojtószelep: van/nincs(4) 3.2.8.3. L1e - L7e Elektronikus fojtószelep-vezérlés (ETC): van/nincs(4) 3.2.8.3.1. L1e - L7e Elektronikus fojtószelep-vezérlés vázlatos rajza: ... * 3.2.8.3.1.2. L1e - L7e Az érzékelők/működtetők/elektromos áram/testelés/vezérlő elektronika vonatkozásában az ETC hardver redundanciájának leírása: ... 3.2.9. Gyújtástovábbító rendszer és vezérlés 3.2.9.1. L1e - L7e A gyújtástovábbító rendszer és vezérlés rövid leírása és vázlatos rajza: ... 3.2.9.1.1. L1e - L7e Működés elve: ... L1e - L7e Előgyújtási görbe vagy előgyújtási jellegmező(7) teljesen nyitott fojtószelepnél: ... 3.2.9.1.3. L1e - L7e Statikus gyújtási időpont(7): ... fok a felső holtpont előtt legnagyobb nyomatékon és teljesítményen 3.2.9.2. L1e - L7e Ionérzékelő-képesség: van/nincs(4) 3.2.9.3. L1e - L7e Gyújtógyertyák: 3.2.9.3.1. L1e - L7e Hézag beállítása: ... mm 3.2.9.4. L1e - L7e Gyújtótekercs(ek): * 3.2.9.4.1. L1e - L7e Működés elve: ... * 3.2.9.4.2. L1e - L7e Zárásszög és időzítés teljesen nyitott fojtószelepnél: ... 3.2.10. Erőátviteli rendszer hűtőrendszere és vezérlése 3.2.10.1. L1e - L7e Az erőátviteli rendszer hűtő- és vezérlőrendszerének rövid leírása és vázlatos rajza: ... 3.2.10.2. L1e - L7e Hűtőrendszer: folyadék: igen/nem(4) 3.2.10.2.1. L1e - L7e Legnagyobb kilépő hőmérséklet: ... K 3.2.10.2.2. L1e - L7e A motorhőmérséklet-szabályozó névleges beállítási értéke: ... 3.2.10.2.3. L1e - L7e A folyadék fajtája: ... 3.2.10.2.4. L1e - L7e Keringető szivattyú(k): van/nincs(4): 3.2.10.2.4.1. L1e - L7e Jellemzők: ... 3.2.10.2.5. L1e - L7e Áttételi arány(ok): ... 3.2.10.2.6. L1e - L7e A ventilátor leírása és meghajtó mechanizmusa: ... 3.2.10.3. L1e - L7e Léghűtés: igen/nem(4) 3.2.10.3.1. L1e - L7e Vonatkoztatási pont: ... 3.2.10.3.2. L1e - L7e Legnagyobb hőmérséklet a vonatkoztatási pontban: ... K 3.2.10.3.3. L1e - L7e Ventilátor: van/nincs(4) 3.2.10.3.3.1. L1e - L7e Jellemzők: ... 3.2.10.3.3.2. L1e - L7e Áttételi arány(ok): ... 3.2.11. Erőátviteli rendszer kenési rendszere és vezérlése 3.2.11.1. L1e - L7e Az erőátviteli rendszer kenési és vezérlőrendszerének rövid leírása és vázlatos rajza: ... 3.2.11.2. L1e - L7e Kenési rendszer kialakítása(i) (nedves teknő, száraz teknő, egyéb, szivattyúval/a szívócsőbe való befecskendezéssel/tüzelőanyaggal összekeverve stb.) (4): ... 3.2.11.3. L1e - L7e Az esetleges kenőolajtartály helye: ... 3.2.11.4. L1e - L7e Adagolórendszer (szivattyúval/a szívócsőbe való befecskendezéssel/tüzelőanyaggal összekeverve stb.)(4): ... 3.2.11.5. L1e - L7e Kenőanyag-szivattyú: van/nincs(4)... 3.2.11.6. L1e - L7e Olajhűtő: van/nincs(4) 3.2.11.6.1. L1e - L7e Rajz(ok) ... 3.2.11.7. L1e - L7e Kenőanyag(ok) jellemzői: ... 3.2.11.8. L1e - L7e Tüzelőanyaggal összekevert kenőanyag: van/nincs(4): ... 3.2.11.8.1. L1e - L7e Tüzelőanyaggal összekevert kenőanyag százalékos arányának tartománya: ... 3.2.12. Kipufogórendszer és vezérlés 3.2.12.1. L1e - L7e A zaj- és kipufogógáz-kibocsátás szabályozásának rövid leírása és vázlatos rajza: ... 3.2.12.2. L1e - L7e A kipufogó-gyűjtőcső leírása és rajza: ... 3.2.12.3. L1e - L7e A kipufogórendszer leírása és részletes rajza: ... 3.2.12.4. L1e - L7e Legnagyobb megengedett kipufogó ellennyomás meghatározott motorfordulatszámnál és 100 %-os terhelésnél: ... kPa(29) 3.2.12.5. L1e - L7e A kipufogó-zajcsökkentő rendszer(ek) típusa és jelölése: ... * 3.2.12.6. L1e - L7e Ahol a külső zaj miatt szükséges: zajcsökkentő intézkedések a motortérben és a motoron: ... 3.2.12.7. L1e - L7e A kipufogónyílás elhelyezése: ... 3.2.12.8. L1e - L7e Szálas anyagokat tartalmazó kipufogó-zajcsökkentő berendezés: van/nincs(4): ... 3.2.13. Az elektromos hajtásra szánt rendszerektől eltérő elektromos rendszerek és vezérlőegységek 3.2.13.1. L1e - L7e Névleges feszültség: ... V, pozitív/negatív testelés(4) 3.2.13.2. L1e - L7e Generátor: van/nincs(4): 3.2.13.2.1. L1e - L7e Névleges teljesítmény: ... VA 3.2.13.3. L1e - L7e Akkumulátor(ok): van/nincs(4) 3.2.13.3.1. L1e - L7e Kapacitás és egyéb jellemzők (tömeg, ...): ... 3.2.13.4. L1e - L7e Az utastér elektromos fűtőrendszere: van/nincs(4) 3.3. Tisztán elektromos és hibrid elektromos hajtás és vezérlés 3.3.1. L1e - L7e Elektromos jármű-kialakítás: tisztán elektromos/hibrid elektromos/emberi erő - elektromos(4): 3.3.2. L1e - L7e A tisztán elektromos és hibrid elektromos hajtások és vezérlőrendszerük / vezérlőrendszereik rövid leírása és vázlatos rajza: ... 3.3.3. Elektromos hajtómotor 3.3.3.1. L1e - L7e Elektromos hajtómotorok száma: ... 3.3.3.2. L1e - L7e Típus (tekercselés, gerjesztés): ... 3.3.3.3. L1e - L7e Üzemi feszültség: ... V. 3.3.3.4. L1e - L7e 15/30(4) perces teljesítmény (27): ... kW 3.3.4. Meghajtást végző akkumulátorok 3.3.4.1. L1e - L7e Meghajtást végző elsődleges akkumulátorok 3.3.4.1.1. L1e - L7e Cellák száma: ... 3.3.4.1.2. L1e - L7e Tömeg: ... kg 3.3.4.1.3. L1e - L7e Kapacitás: ... Ah (amperóra) V. 3.3.4.1.4. L1e - L7e Feszültség: ... V. 3.3.4.1.5. L1e - L7e Elhelyezés a járműben: ... 3.3.4.2. L1e - L7e Meghajtást végző másodlagos akkumulátorok 3.3.4.2.1. L1e - L7e Cellák száma: ... 3.3.4.2.2. L1e - L7e Tömeg: ... kg 3.3.4.2.3. L1e - L7e Kapacitás: ... Ah (amperóra) / ... V. 3.3.4.2.4. L1e - L7e Feszültség: ... V. 3.3.4.2.5. L1e - L7e Elhelyezés a járműben: ... 3.3.5. Hibrid elektromos jármű 3.3.5.1. L1e - L7e Motorok vagy villamos motorok kombinációi (elektromos motor(ok) és/vagy belső égésű motor(ok)/egyéb motorok száma)(4): ... 3.3.5.2. L1e - L7e Hibrid elektromos jármű kategóriája: járművön kívüli feltöltés/nem járművön kívüli feltöltés: 3.3.5.3. L1e - L7e Üzemmód-kapcsoló: van/nincs(4) 3.3.5.4. L1e - L7e Választható üzemmódok: vannak/nincsenek(4) 3.3.5.5. L1e - L7e Tisztán tüzelőanyag-felhasználású: igen/nem(4): 3.3.5.6. L1e - L7e Tüzelőanyag-cellával hajtott jármű: igen/nem(4) 3.3.5.7. L1e - L7e Hibrid üzemmódok: vannak/nincsenek(4) (ha van, rövid leírás): ... 3.3.6. Energiatároló berendezés 3.3.6.1. L1e - L7e Megnevezés: (akkumulátor, kondenzátor, lendkerék/generátor)(4) 3.3.6.2. L1e - L7e Azonosító szám: ... * 3.3.6.3. L1e - L7e Az elektrokémiai csatoló fajtája: ... 3.3.6.4. L1e - L7e Energia (akkumulátornál: feszültség és kapacitás amperóra 2 órára, kondenzátornál: J,..., lendkeréknél/generátornál: J,...,): ... 3.3.6.5. L1e - L7e Töltő: a járművön/külső/nincs(4) 3.3.7. Elektromos motorok (az egyes elektromos motorok típusának leírása külön-külön)... 3.3.7.1. L1e - L7e Elsődleges alkalmazás: hajtómotor/generátor(4) 3.3.7.2. L1e - L7e Hajtómotorként való használat esetén: egy motor/több motor (darabszám)(4): ... 3.3.7.3. L1e - L7e Működés elve: ... 3.3.7.4. L1e - L7e Egyenáram/váltóáram/fázisok száma: ... 3.3.7.5. L1e - L7e Külön gerjesztés/soros/egybeépített(4): 3.3.7.6. L1e - L7e Szinkron/aszinkron(4): 3.3.8. Elektromos motor vezérlőegysége 3.3.8.1. L1e - L7e Azonosító szám: ... 3.3.9. Teljesítményszabályozó 3.3.9.1. L1e - L7e Azonosító szám: ... 3.4. Egyéb motorok, elektromos motorok vagy ezek kombinációi (a motorok alkatrészeire vonatkozó specifikus információk) 3.4.1. Hűtőrendszer (a gyártó által megengedett hőmérséklet) 3.4.1.1. L1e - L7e Folyadékhűtés: ... 3.4.1.1.1. L1e - L7e Legnagyobb kilépő hőmérséklet: ... K 3.4.1.2. L1e - L7e Léghűtés: ... 3.4.1.2.1. L1e - L7e Vonatkoztatási pont: ... 3.4.1.2.2. L1e - L7e Legnagyobb hőmérséklet a vonatkoztatási pontban: ... K 3.4.2. Kenőrendszer 3.4.2.1. L1e - L7e Kenőrendszer leírása: ... 3.4.2.2. L1e - L7e Az esetleges kenőolajtartály helye: ... 3.4.2.3. L1e - L7e Adagolórendszer (szivattyúval/a szívócsőbe való befecskendezéssel/tüzelőanyaggal összekeverve stb.)(4): ... 3.4.2.4. L1e - L7e Tüzelőanyaggal összekevert kenőanyag: ... 3.4.2.4.1. L1e - L7e Százalék: ... 3.4.2.5. L1e - L7e Olajhűtő: van/nincs(4): ... * 3.4.2.5.1. L1e - L7e Rajz(ok): ... 3.5. Hajtáslánc és vezérlés (13) 3.5.1. L1e - L7e A jármű hajtásláncának és vezérlőrendszerének (sebességváltómű, tengelykapcsoló-vezérlő és a hajtáslánc egyéb elemeinek) rövid leírása és vázlatos rajza: ... 3.5.2. Tengelykapcsoló 3.5.2.1. L1e - L7e A tengelykapcsoló és vezérlőrendszerének rövid leírása és vázlatos rajza: ... 3.5.3. Erőátvitel 3.5.3.1. L1e - L7e A sebességváltó-rendszer(ek) és vezérlőrendszerének rövid leírása és vázlatos rajza: ... 3.5.3.2. L1e - L7e Az erőátvitel rajza: ... 3.5.3.3. L1e - L7e Típus (mechanikus, hidraulikus, elektromos, kézi / kézi automatizált / automatikus / fokozatmentes változtatható erőátvitel/egyéb (jelölje meg)(4): ... 3.5.3.4. L1e - L7e Elektromos/elektronikus alkatrészek rövid leírása (ha van): ... 3.5.3.5. L1e - L7e A motorhoz viszonyított elhelyezése: ... 3.5.3.6. L1e - L7e A kezelés módja: ... 3.5.4. L1e - L7e Áttételi viszonyszámok Áttételi viszonyszámok áttekintése Sebességfokozat(24) Belső áttételi arányok (a sebességváltó kimenőtengely fordulatszáma a motorhoz viszonyítva) Végáttételi arány(ok) (a sebességváltó kimenőtengely fordulatszáma a hajtott kerék fordulatszámához viszonyítva) Összáttételi arányok Áttételi arány (motorfordulatszám/járműsebesség) kizárólag kézi áttételnél 1 2 3 ... Hátramenet 3.5.4.1. L3e-AxE, L3e-AxT Végáttételi arány: ... 3.5.4.2. L3e-AxE, L3e-AxT Összáttételi arány a legmagasabb sebességfokozatban: ... 3.6. A biztonságos kanyarodást segítő berendezés 3.6.1. L1e - L7e ikerkerekekkel felszerelve, L2e, L5e, L6e, L7e A biztonságos kanyarodást segítő berendezés (a 168/2013/EU rendelet VIII. melléklete: van/nincs(4); differenciálmű vagy egyéb4) 3.6.2. L1e - L7e ikerkerekekkel felszerelve, L2e, L5e, L6e, L7e Differenciálzár: van/nincs/választható(4) 3.6.3. L1e - L7e A biztonságos kanyarodást segítő berendezés, a differenciálzár és ezek vezérlőrendszereinek rövid leírása és vázlatos rajza: ... 3.7. Felfüggesztés és vezérlés 3.7.1. L1e - L7e A felfüggesztés és vezérlőrendszerének rövid leírása és vázlatos rajza: ... 3.7.2. L1e - L7e A felfüggesztés elrendezési rajza: ... 3.7.3. L1e - L7e Szintbeállítás: van/nincs/választható(4) 3.7.4. L1e - L7e Elektromos/elektronikus alkatrészek rövid leírása: ... 3.7.5. L1e - L7e Stabilizátor: van/nincs/választható(4) 3.7.6. L1e - L7e Lengéscsillapító: van/nincs/választható(4) 3.8. Utastér fűtőrendszere és légkondicionálás 3.8.1. Utastér fűtőrendszere 3.8.1.1. L2e, L5e-B, L6e-B, L7e A fűtési rendszer átfogó rajza, illetve annak elhelyezése a járműben (valamint a hangcsillapító berendezések helyzete [a hőcserélő pontok helyét is ideértve]): ... 3.8.1.2. L2e, L5e-B, L6e-B, L7e Átfogó rajz a kipufogógázok hőenergiáját hasznosító rendszerekben használt hőcserélőről vagy azokról az alkatrészekről, amelyekben a hőcsere ténylegesen végbemegy (azoknál a fűtési rendszereknél, amelyekben a motor hűtőlevegőjének hőtartalmát hasznosítják): ... 3.8.1.3. L2e, L5e-B, L6e-B, L7e Metszetrajz a hőcserélőről vagy azokról az alkatrészekről, amelyekben a hőcsere ténylegesen végbemegy, megadva a falvastagságot, a felhasznált anyagfajtákat és azok felületi tulajdonságait: ... 3.8.1.4. L2e, L5e-B, L6e-B, L7e A gyártási módszerekre vonatkozó előírások és a fűtési rendszer más fontosabb alkatrészeivel (például ventilátor) kapcsolatos műszaki adatok: ... 3.8.2. Légkondicionálás 3.8.2.1. L2e, L5e-B, L6e-B, L7e A légkondicionálás és vezérlőrendszerének rövid leírása és vázlatos rajza: ... 3.8.2.2. L2e, L5e-B, L6e-B, L7e A légkondicionáló rendszerben hűtőközegként használt gáz: ... 3.8.2.3. L2e, L5e-B, L6e-B, L7e A légkondicionáló rendszert úgy tervezték, hogy 150-nél nagyobb globális felmelegedési potenciállal rendelkező, üvegházhatást okozó fluorozott gázokat tartalmaz: igen/nem(4). Ha a válasz IGEN, töltse ki az alábbi szakaszokat: 3.8.2.3.1. L2e, L5e-B, L6e-B, L7e A légkondicionáló rendszer rajza és rövid ismertetése, beleértve a hivatkozási számot vagy az alkatré

szszámot és a szivárgásveszélyes alkatrészek anyagát: ... 3.8.2.3.2. L2e, L5e-B, L6e-B, L7e A légkondicionáló rendszer szivárgása 3.8.2.3.3. L2e, L5e-B, L6e-B, L7e Hivatkozási szám vagy alkatrészszám és a rendszer elemeinek anyaga, és a vizsgálat adatai (pl. a vizsgálati jegyzőkönyv száma, típusjóváhagyás száma stb.): ... 3.8.2.3.4. L2e, L5e-B, L6e-B, L7e Összes szivárgás/év az egész rendszerben:... g/év 3.9. Pedálmeghajtásúnak tervezett kerékpárok 3.9.1. L1e Emberi-/elektromos teljesítmény aránya: ... 3.9.2. L1e Legnagyobb rásegítési tényező: ... 3.9.3. L1e Legnagyobb járműsebesség, amelynél az elektromos motor rásegítést biztosít: ... km/h 3.9.4. L1e Kikapcsolási távolság: ... km 4. A KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYRE ÉS A MEGHAJTÓEGYSÉG TELJESÍTMÉNYÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 4.0. A környezeti teljesítményre és a meghajtóegység teljesítményére vonatkozó általános információk 4.0.1. L1e - L7e Környezetvédelmi szint: Euro (3/4/5/5+) (4) 4.0.2. L1e - L7e Tüzelőanyag-fogyasztás (adja meg minden vizsgált referencia-tüzelőanyag adatait): ... l/kg(4)/100 km 4.0.3. L1e - L7e Szén-dioxid-kibocsátás(25): ... g/km 4.0.4. L1e - L7e Energiafogyasztás(25): ... Wh/km 4.0.5. L1e - L7e Elektromos hatósugár(25): ... km 4.1. Károsanyag-kibocsátást csökkentő rendszer 4.1.1. L1e - L7e A károsanyag-kibocsátást csökkentő rendszer és vezérlőrendszerének rövid leírása és vázlatos rajza: ... 4.1.2. Katalizátor 4.1.2.1. L1e - L7e A katalizátorok és elemek elrendezése és száma (az alábbi adatokat minden külön egységre meg kell adni): ... 4.1.2.2. L1e - L7e A katalizátor(ok) rajza, a méretek, alak és térfogat megadásával: ... 4.1.2.3. L1e - L7e Katalitikus folyamat: ... * 4.1.2.4. L1e - L7e Teljes nemesfémtöltet: ... * 4.1.2.5. L1e - L7e Relatív koncentráció: ... * 4.1.2.6. L1e - L7e Hordozó (szerkezeti kialakítás és anyag): ... * 4.1.2.7. L1e - L7e Cellasűrűség: ... * 4.1.2.8. L1e - L7e Katalizátorház(ak): ... 4.1.2.9. L1e - L7e A katalizátor(ok) elhelyezése (helye és vonatkoztatási távolsága a kipufogócsőben): ... 4.1.2.10. L1e - L7e Katalizátor hővédelem: van/nincs(4) 4.1.2.11. L1e - L7e Regeneráló rendszer/kipufogógáz-utókezelő rendszerek és vezérlőrendszereik rövid leírása és vázlatos rajza: ... * 4.1.2.11.1. L1e - L7e Szokásos üzemi hőmérséklet-tartomány: ... K 4.1.2.11.2. L1e - L7e Fogyó reagensek: vannak/nincsenek(4) 4.1.2.11.3. L1e - L7e A reagensáram (nedves) rendszerének és vezérlőrendszerének rövid leírása és vázlatos rajza: ... 4.1.2.11.4. L1e - L7e A katalitikus folyamathoz szükséges reagens típusa és koncentrációja: ... * 4.1.2.11.5. L1e - L7e A reagens szokásos üzemi hőmérséklet-tartománya: ... K 4.1.2.11.6. L1e - L7e A reagensfeltöltés gyakorisága: folyamatos/karbantartáskor(4) 4.1.2.12. L1e - L7e Termékazonosító szám: ... 4.1.3. Oxigénérzékelő(k) 4.1.3.1. L1e - L7e Oxigénérzékelő alkatrészének/alkatrészeinek rajza(i): ... 4.1.3.2. L1e - L7e A kipufogórendszer rajza az oxigénérzékelő(k) elhelyezésével (a kipufogószelephez viszonyított méretek): ... 4.1.3.3. L1e - L7e Szabályozási tartomány: ... 4.1.3.4. L1e - L7e Termékazonosító szám(ok): ... 4.1.3.5. L1e - L7e Az oxigénérzékelő fűtőrendszerének és a fűtőstratégiának a leírása: ... 4.1.3.6. L1e - L7e Oxigénérzékelő hővédelem: van/nincs(4) 4.1.4. Másodlagos levegő befúvása (levegőbefúvás a kipufogógázba) 4.1.4.1. L1e - L7e A másodlagos levegőbefúvási rendszer és vezérlőrendszerének rövid leírása és vázlatos rajza: ... 4.1.4.2. L1e - L7e Elrendezés (mechanikus, szakaszos levegőadagoló, légszivattyú stb.)(4): ... 4.1.4.3. L1e - L7e Működés elve: ... 4.1.5. Külső kipufogógáz-visszavezető rendszer (EGR) 4.1.5.1. L1e - L7e Az EGR-rendszer (kipufogógáz-áram) és vezérlőrendszerének rövid leírása és vázlatos rajza: ... 4.1.5.2. L1e - L7e Jellemzők: ... 4.1.5.3. L1e - L7e Vízhűtött EGR-rendszer: van/nincs(4) 4.1.5.4. L1e - L7e Léghűtött EGR-rendszer: van/nincs(4) 4.1.6. Részecskeszűrő 4.1.6.1. L1e - L7e PT alkatrész rajza a részecskeszűrő méreteivel, alakjával és kapacitásával: ... 4.1.6.2. L1e - L7e A részecskeszűrő kialakítása: ... 4.1.6.3. L1e - L7e A részecskeszűrő és vezérlőrendszerének rövid leírása és vázlatos rajza: ... 4.1.6.4. L1e - L7e Elhelyezés (vonatkoztatási távolság a kipufogóvezetékben): ... 4.1.6.5. L1e - L7e A regeneráció módja vagy rendszere, leírás és rajz: ... 4.1.6.6. L1e - L7e Termékazonosító szám: ... 4.1.7. Szegény NOx-csapda 4.1.7.1. L1e - L7e A szegény NOx-csapda működési elve: ... 4.1.8. Kiegészítő károsanyag-kibocsátást csökkentő berendezések (amennyiben vannak, és más pontban nem szerepelnek) 4.1.8.1. L1e - L7e Működés elve: ... 4.2. Kartergáz-kibocsátáscsökkentő rendszer 4.2.1. L1e - L7e Kartergázok visszavezetésére szolgáló rendszer elrendezése (szellőzőrendszer, pozitív forgattyúsház-szellőztető rendszer, egyéb)(4) (leírás és rajzok). 4.3. Párolgási kibocsátást csökkentő rendszer 4.3.1. L1e - L7e Párolgási kibocsátást csökkentő rendszer: van/nincs(4) 4.3.2. L1e - L7e A párolgási kibocsátást csökkentő rendszer rajza 4.3.3. L1e - L7e A tartály rajza (ideértve a méreteket és a szellőzési és átöblítési mechanizmust) 4.3.4. L1e - L7e Hasznos térfogat: ... g 4.3.5. L1e - L7e Adszorpciós anyag: ... (pl. aktív szén, szén, szintetikus anyag, ...) 4.3.6. L1e - L7e Ház anyaga: ... (pl. műanyag, acél, ...) 4.3.7. L1e - L7e A tüzelőanyag-tartály vázlatos rajza térfogatának és anyagának feltüntetésével: ... 4.3.8. L1e - L7e A tüzelőanyag-tartály és a kipufogórendszer között elhelyezkedő hővédő pajzs rajza: ... 4.4. A környezeti teljesítményre és a meghajtóegység teljesítményére vonatkozó kiegészítő információk 4.4.1. L1e - L7e A kibocsátáscsökkentő pótberendezések leírása és/vagy vázlatos rajza: ... 4.4.2. L1e - L7e Az elnyelési együttható jelzésének elhelyezése (csak kompressziógyújtású motoroknál): ... 4.4.3. L1e - L7e A hangszint tekintetében a 9., 41. vagy 63. számú ENSZ előírásban meghatározott vonatkozó adatközlő lap egészíti ki ezt az adatközlő lapot. 4.4.4. L1e - L7e A járműre felszerelt zajcsökkentő rendszerek tekintetében a 92. számú ENSZ-előírásban meghatározott vonatkozó adatközlő lap egészíti ki ezt az adatközlő lapot. 5. JÁRMŰHAJTÁSCSALÁD 5.1. L1e - L7e A járműhajtáscsalád meghatározásához a gyártónak be kell nyújtania a hajtáscsalád osztályba sorolásának 134/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet XI. mellékletének 3. pontjában meghatározott feltételei szerinti információkat, amennyiben azokat az adatközlő lap nem tartalmazza. 6. A FUNKCIONÁLIS JÁRMŰBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 6.1. Hangjelző készülékek 6.1.1. L1e - L7e Az alkalmazott berendezés(ek) és rendeltetési céljuk összegző leírása: ... 6.1.2. L1e - L7e A hangjelző készülék(ek) a jármű szerkezetén való elhelyezését bemutató rajz(ok): ... 6.1.3. L1e - L7e A felszerelés módjának részletei, a járműszerkezet azon részével együtt, amelyre a hangjelző készülék(ek) fel van(nak) szerelve: ... 6.1.4. L1e - L7e Elektromos/pneumatikus kapcsolási rajz: ... 6.1.4.1. L1e - L7e Feszültség: AC/DC(4) 6.1.4.2. L1e - L7e Névleges feszültség vagy nyomás: ... 6.1.5. L1e - L7e A rögzítőberendezés rajza: ... 6.2. Fékezés, beleértve a blokkolásgátló és a kombinált fékrendszereket is 6.2.1. L1e - L7e A fékberendezés jellemzői, ideértve a fékdobok, -tárcsák, féktömlők adatait és rajzait, a fékpofa/tárcsafékbetét készletek és/vagy betétek gyártmányát és típusát, tényleges fékezési felületet, fékdobok, fékpofák, féktárcsák átmérőjét, fékdobok tömegét, fékállító berendezéseket, tengely(ek) és a felfüggesztés lényeges részeit, fékkarokat, fékpedálokat(4): ... 6.2.2. L1e - L7e Működési ábra, a fékrendszerek leírása és/vagy rajza, ideértve az áttétel és a vezérlés adatait és rajzait, valamint a fékrendszerekben használt elektromos és/vagy elektronikus alkatrészek rövid leírását(4): 6.2.2.1. L1e - L7e Első, hátsó és oldalkocsifékek, tárcsa- és/vagy dobfék(4): 6.2.2.2. L1e - L7e Rögzítőfék-rendszer: ... 6.2.2.3. L1e - L7e Bármilyen kiegészítő fékrendszer: ... 6.2.3. L1e - L7e A jármű alkalmas fék nélküli / ráfutófékes / elektromos / pneumatikus / hidraulikus üzemi fékekkel felszerelt utánfutó vontatására: igen/nem(4): ... 6.2.4. L1e - L7e Blokkolásgátló/kombinált fékrendszer: 6.2.4.1. L1e - L7e Blokkolásgátló fékrendszer: van/nincs/választható(4) 6.2.4.2. L1e - L7e Kombinált fékrendszer: van/nincs/választható(4) 6.2.4.3. L1e - L7e Blokkolásgátló és kombinált fékrendszer: van/nincs/választható(4) 6.2.4.4. L1e - L7e Vázlatos rajz(ok): ... 6.2.5. L1e - L7e Hidraulikus tartály(ok) (térfogat és elhelyezés): ... 6.2.6. L1e - L7e A fékrendszer(ek) különös jellemzői: 6.2.6.1. L1e - L7e Fékpofák és/vagy tárcsafékbetétek(4): ... 6.2.6.2. L1e - L7e Fékbetétek és/vagy tárcsafékbetétek (meg kell jelölni a gyártmányt, típust, anyagminőséget vagy azonosító jelet): ... 6.2.6.3. L1e - L7e Fékkarok és/vagy fékpedálok(4): ... 6.2.6.4. L1e - L7e Egyéb tartozékok (adott esetben): rajz és leírás: ... 6.3. Elektromos biztonság 6.3.1. L1e - L7e Az áramkör alkatrészei beszerelésének rövid leírása és az áramkör alkatrészeinek beszerelési helyét mutató rajzok/fényképek: ... 6.3.2. L1e - L7e Az áramkörbe épített összes elektromos funkció vázlatos ábrája: ... 6.3.3. L1e - L7e Üzemi feszültség(ek) (V): ... 6.3.4. L1e - L7e Áramütés elleni védelem leírása: ... 6.3.5. L1e - L7e Biztosíték és/vagy megszakító: van/nincs/választható(4) 6.3.5.1. L1e - L7e A funkciók tartományát mutató ábra: ... 6.3.6. L1e - L7e Elektromos kábelezés elrendezése: ... 6.4. Elülső és hátsó védőszerkezetek 6.4.1. Elülső védőszerkezet 6.4.1.1. L1e - L7e Részletes műszaki leírás (fényképekkel vagy rajzokkal együtt): ... 6.4.1.2. L1e - L7e Felhasznált anyagok: ... 6.4.2. Hátsó védőszerkezet 6.4.2.1. L1e - L7e Részletes műszaki leírás (fényképekkel vagy rajzokkal együtt): ... 6.4.2.2. L1e - L7e Felhasznált anyagok: ... 6.5. Üvegezés, szélvédőtörlők és -mosók, valamint jég- és páramentesítő rendszerek 6.5.1. Szélvédő 6.5.1.1. L2e, L5e, L6e, L7e Felhasznált anyagok: ... 6.5.1.2. L2e, L5e, L6e, L7e Felszerelés módja: ... 6.5.1.3. L2e, L5e, L6e, L7e Dőlésszög: ... 6.5.1.4. L2e, L5e, L6e, L7e Szélvédőtartozékok és ezek rögzítésének helye, az elektromos/elektronikus alkatrészek rövid leírásával: ... 6.5.1.5. L2e, L5e, L6e, L7e A szélvédő rajza méretekkel: ... 6.5.2. Más ablakok 6.5.2.1. L2e, L5e, L6e, L7e Felhasznált anyagok: ... 6.5.2.2. L2e, L5e, L6e, L7e Az ablakemelő elektromos/elektronikus berendezéseinek rövid leírása (ha van): ... 6.5.3. Nyitható tetőablak 6.5.3.1. L2e, L5e, L6e, L7e Felhasznált anyagok: ... 6.5.4. Más üvegtáblák 6.5.4.1. L2e, L5e, L6e, L7e Felhasznált anyagok: ... 6.6. Szélvédőtörlő(k) 6.6.1. L2e, L5e, L6e, L7e Részletes műszaki leírás (fényképekkel vagy rajzokkal együtt): ... 6.7. Szélvédőmosó berendezés 6.7.1. L2e, L5e, L6e, L7e Részletes műszaki leírás (fényképekkel vagy rajzokkal együtt): ... 6.7.2. L2e, L5e, L6e, L7e A tartály űrtartalma: ... l 6.8. Jég- és páramentesítés 6.8.1. L2e, L5e, L6e, L7e Részletes műszaki leírás (fényképekkel vagy rajzokkal együtt): ... 6.9. A vezető által kezelendő kezelőszervek, ideértve az ellenőrző lámpák és kijelzők jelölését 6.9.1. L1e - L7e A kezelőszervek, az ellenőrző lámpák és a kijelzők elrendezése: ... 6.9.2. L1e - L7e A jelölések és kezelőszervek, ellenőrző lámpák és kijelzők elrendezésének fényképei és/vagy rajzai: ... 6.9.3. L1e - L7e Kezelőszervek, ellenőrző lámpák és kijelzők, amelyek azonosítása kötelező, ha be vannak szerelve, az e célból alkalmazott azonosító jelzésekkel együtt: 6.9.4. L1e - L7e Összegző táblázat: a jármű a vezető által kezelendő következő kezelőszervekkel van felszerelve, ideértve az ellenőrző lámpákat és kijelzőket(4) Kezelőszervek, ellenőrző lámpák és kijelzők, amelyek azonosítása kötelező, ha be vannak szerelve, és az e célból alkalmazott jelzések Jelzés száma Berendezések Kezelőszerv/ kijelző ((+)) Azonosító jelzés ((+)) Helye ((++)) Ellenőrző lámpa ((+)) Azonosító jelzés ((+)) Helye ((++)) 1 Világítás-főkapcsoló 2 Tompított fényszórók 3 Távolsági fényszórók 4 Helyzetjelző (oldal) lámpák 5 Első ködfényszórók 6 Hátsó ködlámpa 7 Fényszóró-szintállító berendezés 8 Várakozást jelző lámpa 9 Irányjelzők 10 Elakadás-jelző lámpa 11 Szélvédő-törlő 12 Szélvédő-mosó berendezés 13 Szélvédőtörlő, és -mosó 14 Fényszóró-tisztító berendezés 15 Szélvédő-párátlanító és -jégmentesítő 16 Hátsószélvédő-párátlanító és -jégmentesítő 17 Szellőző ventilátor 18 Dízel-előmelegítő 19 Hidegindító 20 Fékmeghibásodás 21 Tüzelőanyagszint-jelző 22 Akkumulátortöltés-ellenőrző lámpa 23 Motorhűtés-hőmérséklet jelző 24 Meghibásodást jelző lámpa (MI) (+) x = igen - = nem vagy nem önállóan o = választható. (++) d = közvetlenül a kezelőszerven, kijelzőn, ellenőrző lámpán c = közelében. 6.9.5. L1e - L7e Kezelőszervek, ellenőrző lámpák és kijelzők, amelyek azonosítása választható, ha be vannak szerelve, és az alkalmazott jelzések, ha az azonosításukra szükség van Jelzés száma Berendezések Kezelőszerv/kijelző ((+)) Azonosító jelzés ((+)) Helye ((++)) Ellenőrző lámpa ((+)) Azonosító jelzés ((+)) Helye ((++)) 1 Rögzítőfék 2 Hátsó ablaktörlő 3 Hátsószélvédő-mosó 4 Hátsószélvédő-törlő, és -mosó 5 Szakaszos szélvédőtörlő 6 Hangjelző berendezés (kürt) 7 Elülső fedél (motorháztető) 8 Hátsó fedél (csomagtér fedél) 9 Biztonsági öv 10 Motorolajnyomás 11 Ólommentes benzin 12 ... 13 ... (+) x = igen - = nem vagy nem önállóan o = választható. (++) d = közvetlenül a kezelőszerven, kijelzőn, ellenőrző lámpán c = közelében. 6.10. Sebességmérő és kilométeróra 6.10.1. Sebességmérő 6.10.1.1. L1e - L7e A teljes rendszer fényképei és/vagy rajzai: ... 6.10.1.2. L1e - L7e A kijelzett sebességértékek tartománya: ... 6.10.1.3. L1e - L7e A sebességmérő mérőmechanizmusának tűréshatára: ... 6.10.1.4. L1e - L7e A sebességmérő műszerállandója: ... 6.10.1.5. L1e - L7e A meghajtómechanizmus működési módja és leírása: ... 6.10.1.6. L1e - L7e A meghajtómechanizmus teljes áttételi viszonyszáma: ... 6.10.2. Kilométeróra 6.10.2.1. L1e - L7e A kilométeróra mérőmechanizmusának tűréshatára: ... 6.10.2.2. L1e - L7e A meghajtómechanizmus működési módja és a meghajtómechanizmus leírása: ... 6.11. Világító- és fényjelző berendezések beépítése, a világítás automatikus bekapcsolásával együtt 6.11.1. L1e - L7e Az összes berendezés jegyzéke (a szám, gyártmány[ok], típus, alkatrész-típusjóváhagyási jel[ek], távolsági fényszóró legnagyobb fényerőssége, szín, a kapcsolódó ellenőrző lámpa feltüntetésével): ... 6.11.2. L1e - L7e A világító- és fényjelző berendezések elhelyezését mutató rajz: ... 6.11.3. L1e - L7e Elakadásjelző lámpa: ... 6.11.4. L1e - L7e A világító- és fényjelző berendezésekben használt elektromos és/vagy elektronikus alkatrészek rövid leírása: ... 6.11.5. L1e - L7e A következő adatokat kell megadni (szövegesen és/vagy ábrával) valamennyi lámpa és fényszóró tekintetében: 6.11.5.1. L1e - L7e A világítófelület kiterjedését mutató rajz: ... 6.11.5.2. L1e - L7e A látható felület meghatározására használt módszer a 48. számú ENSZ-EGB-előírás 2.10. szakasza szerint (HL L. 323., 2011.12.6., 46. o.): ... 6.11.5.3. L1e - L7e Vonatkoztatási tengely és vonatkoztatási középpont: ... 6.11.5.4. L1e - L7e Elrejthető lámpák működési módja: ... 6.11.6. L1e - L7e Fényszóróállító berendezés leírása/rajza és típusa (pl. automata, kézzel fokozatosan állítható, kézzel fokozatmentesen állítható)(4): ... 6.11.6.1. L1e - L7e Kezelőszerv: ... 6.11.6.2. L1e - L7e Referenciajelek: ... 6.11.6.3. L1e - L7e A terhelési állapotokhoz tartozó jelölések: ... 6.12. Hátsó kilátás 6.12.1. Visszapillantó tükrök (valamennyi tükörre megadva) 6.12.1.1. L1e - L7e A visszapillantó tükör azonosító rajzai, megjelölve annak a jármű szerkezetéhez viszonyított elhelyezését: ... 6.12.1.2. L1e - L7e A felszerelés módjának részletei, a járműszerkezet azon részével együtt, amelyre a visszapillantó tükrö(ke)t fel kell szerelni: ... 6.12.1.3. L1e - L7e Az állítórendszer elektronikus alkatrészeinek rövid leírása: ... 6.12.2. L1e - L7e Közvetett látást biztosító, tükrökön kívüli eszközök 6.12.2.1. L1e - L7e Az eszköz leírása: ... 6.12.2.2. L1e - L7e Kamera-monitor rendszer esetében az észlelési távolság (mm), a kontraszt, fénysűrűség-tartomány, zavaró fények kiküszöbölése, kijelző teljesítménye (fekete-fehér/színes(4)), képfrissítési frekvencia, a monitor fénysűrűség-tartománya(4): ... 6.12.2.3. L1e - L7e Megfelelően részletezett rajzok a teljes eszköz bemutatásához, beleértve a szerelési utasításokat is; az EU-típusjóváhagyási jel helyét a rajzokon jelölni kell: ... 6.13. Borulás hatása elleni védőszerkezet (ROPS) 6.13.1. L7e-B2 Részletes műszaki leírás, elhelyezés, rögzítés stb. (fényképekkel vagy rajzokkal együtt): ... 6.13.2. Borulás hatása elleni védőszerkezet kerettel(4) 6.13.2.1. L7e-B2 Belső és külső méretek: ... 6.13.2.2. L7e-B2 Anyag(ok) és összeszerelés módja: ... 6.13.3. Borulás hatása elleni védőszerkezet biztonsági fülkével (4) 6.13.3.1. L7e-B2 Egyéb időjárás ellen védő felszerelés (leírás): ... 6.13.3.2. L7e-B2 Belső és külső méretek: ... 6.13.4. Borulás hatása elleni védőszerkezet bukóívenként elöl/hátul(4), lehajtható vagy nem(4) 6.13.4.1. L7e-B2 Méretek: ... 6.13.4.2. L7e-B2 Anyag(ok) és összeszerelés módja: ... 6.14. Biztonsági övek és/vagy más utasbiztonsági rendszerek 6.14.1. L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e A biztonsági övek és biztonsági rendszerek száma és helye, illetve azok az ülések, amelyekhez használhatók (kérjük, töltse ki az alábbi táblázatot): (L = bal oldal, R = jobb oldal, C = közép) A biztonsági övek elrendezése és a kapcsolódó információk Teljes EU-típusjóváhagyási jel Változat (adott esetben) Övmagasság-állító (van/nincs/választható) Első üléssor L C R Második üléssor L C R L = bal, C = közép, R = jobb 6.14.2. L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e Olyan különleges biztonsági övtípus leírása, amelynél az egyik rögzítési pont az ülés háttámlájához van erősítve, vagy energiaelnyelő szerkezettel van ellátva: ... 6.14.3. L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e A biztonsági övek rögzítési pontjainak száma és elhelyezése: ... 6.14.4. L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e Elektromos/elektronikus alkatrészek rövid leírása: ... 6.15. Biztonsági öv rögzítései 6.15.1. L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e A felépítmény fényképei és/vagy rajzai, a valós és tényleges rögzítési pontok elhelyezésével és méreteivel, ideértve az R pont megadását is: ... 6.15.2. L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e Az öv rögzítési pontjainak és a járműszerkezet azon részeinek rajzai, amelyekhez rögzítve vannak (a felhasznált anyag jellegére vonatkozó nyilatkozattal): ... 6.15.3. L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e A járműben kialakított rögzítési pontokhoz szerelhető engedélyezett biztonságiöv-típusok(14) leírása: ... A biztonsági övek rögzítési pontjainak elrendezése és a kapcsolódó információk Rögzítési pont helye Jármű-szerkezet Ülés-szerkezet Első üléssor Jobb oldali ülés Alsó rögzítés Felső rögzítés kívül belül Középső ülés Alsó rögzítés Felső rögzítés jobb bal Bal oldali ülés Alsó rögzítés Felső rögzítés kívül belül Második üléssor Jobb oldali ülés Alsó rögzítés Felső rögzítés kívül belül Középső ülés Alsó rögzítés Felső rögzítés jobb bal Bal oldali ülés Alsó rögzítés Felső rögzítés kívül belül 6.15.4. L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e Valamennyi ülőhely típus-jóváhagyási jele: ... 6.15.5. L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e Különleges berendezések (például ülésmagasság állítás, biztonsági öv előfeszítő szerkezet stb.): ... 6.15.6. L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e A felépítmény fényképei és/vagy rajzai, a valós és tényleges rögzítési pontok elhelyezésével és méreteivel, ideértve az R pont megjelölését is: ... 6.15.7. L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e Megfigyelés: ... 6.16. Ülőhelyek (nyergek és ülések) 6.16.1. L1e - L7e Ülőhelyek száma: ... 6.16.1.1. L2e, L5e, L6e, L7e Helyük és elrendezésük(8): ... 6.16.2. L1e - L7e Ülőhelyek kialakítása: ülés/nyereg(4) 6.16.3. L1e - L7e Az alábbiak leírásai és rajzai: 6.16.3.1. L1e - L7e Ülések és rögzítésük: ... 6.16.3.2. L1e - L7e A beállító rendszer: ... 6.16.3.3. L1e - L7e Az elmozdító- és reteszelő rendszer: ... 6.16.3.4. L1e - L7e A biztonsági öv rögzítése az ülésszerkezetbe van beépítve: ... 6.16.3.5. L1e - L7e A jármű rögzítésre használt részei: ... 6.16.4. L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e Minden ülőhely R pontjának/pontjainak koordinátái vagy rajza: ... 6.16.4.1. L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e Vezetőülés: ... 6.16.4.2. L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e A többi ülőhely: ... 6.16.5. L1e - L7e A törzs tervezési dőlésszöge: ... 6.16.5.1. L1e - L7e Vezetőülés: ... 6.16.5.2. L1e - L7e A többi ülőhely: ... 6.16.6. L1e - L7e Az ülés beállítási tartománya: ... 6.16.6.1. L1e - L7e Vezetőülés: ... 6.16.6.2. L1e - L7e A többi ülőhely: ... 6.17. Kormányozhatóság, kanyarodási tulajdonságok, fordulási tulajdonságok 6.17.1. L1e - L7e A kormányzott tengely(ek) vázlatos ábrája, amely mutatja a kormánygeometriát: ... 6.17.2. Áttétel és kezelőszerv 6.17.2.1. L1e - L7e A kormányzási áttételt adó rendszer elrendezése (az első és a hátsó tengelyre meghatározva): ... 6.17.2.2. L1e - L7e Csatlakozás a kerekekhez (ideértve a mechanikus módszerektől eltérő módszereket is; az első és hátsó tengelyre meghatározva): ... 6.17.2.2.1. L1e - L7e Elektromos/elektronikus alkatrészek rövid leírása: ... 6.17.2.3. L1e - L7e A kormányzás működési ábrája: ... 6.17.2.4. L2e, L5e, L6e, L7e A kormányberendezés(ek) vázlatos ábrája: ... 6.17.2.5. L2e, L5e, L6e, L7e A kormányberendezés beállítási tartománya és módszere: ... 6.17.2.6. L2e, L5e, L6e, L7e Rásegítési mód: ... 6.17.3. A kerekek legnagyobb kormányzási szöge 6.17.3.1. L1e - L7e Jobbra: ...fok; a kormánykerék fordulatainak száma ...(vagy ezzel egyenértékű adat): ... 6.17.3.2. L1e - L7e Balra: ...fok; a kormánykerék fordulatainak száma ...(vagy ezzel egyenértékű adat): ... 6.18. Gumiabroncs/kerék kombináció(k) 6.18.1. Gumiabroncsok: 6.18.1.1. Méretmegjelölés: 6.18.1.1.1. L1e - L7e 1. tengely: ... 6.18.1.1.2. L1e - L7e 2. tengely: ... 6.18.1.1.3. L4e Oldalkocsi kereke: ... 6.18.1.2. L1e - L7e A legkisebb terhelési index: ... az egyes kerekek legnagyobb terhelhetősége: ... kg mellett 6.18.1.3. L1e - L7e A jármű elméleti legnagyobb tervezési sebességével összeegyeztethető legkisebb sebességindex: ... 6.18.1.4. L1e - L7e A gyártó által ajánlott abroncsnyomás: ... kPa 6.18.2. Kerekek: 6.18.2.1. L1e - L7e Keréktárcsa mérete(i): ... 6.18.2.2. L1e - L7e A járművel összeegyeztethető használati kategóriák: ... 6.18.2.3. L1e - L7e A gördülési kerület névleges értéke: ... 6.19. A jármű legnagyobb sebességének korlátozását jelző tábla és annak elhelyezése a járművön 6.19.1. L7e-B1 és L7e-B2 A jármű legnagyobb sebességének korlátozását jelző tábla (jelölje meg a felhasznált fényvisszaverő anyag típusát; rajzok és fényképek az adott esetnek megfelelően használhatók): ... 6.19.2. L7e-B1 és L7e-B2 A jármű legnagyobb sebességének korlátozását jelző tábla elhelyezése (jelölje meg a változatot adott esetben; rajzok és fényképek az adott esetnek megfelelően használhatók): ... 6.19.3. L7e-B1 és L7e-B2 Az útfelület feletti magasság, felső él: ... mm 6.19.4. L7e-B1 és L7e-B2 Az útfelület feletti magasság, alsó él: ... mm 6.19.5. L7e-B1 és L7e-B2 A középvonalnak a jármű hosszanti felezősíkjától való távolsága: ... mm 6.19.6. L7e-B1 és L7e-B2 A jármű bal szélétől való távolság: ... mm 6.20. Utasvédelem, beleértve a belső berendezéseket és a járműajtókat is 6.20.1. Karosszéria 6.20.1.1. L2e, L5e-B, L6e-B, L7e Felhasznált anyagok és a gyártás módja: ... 6.20.2. Ajtók, zárszerkezetek és csuklópántok 6.20.2.1. L2e, L5e, L6e, L7e Ajtók elrendezése és az ajtók száma, méretek, nyitás legnagyobb szöge(5): ... 6.20.2.2. L2e, L5e, L6e, L7e A zárak és csuklópántok rajza és az ajtóban való elhelyezésük: ... 6.20.2.3. L2e, L5e, L6e, L7e A zárak és csuklópántok műszaki leírása: ... 6.20.2.4. L2e, L5e, L6e, L7e A bejáratok, fellépők és szükséges fogantyúk részletei, adott esetben: ... 6.20.3. Az utasok belső védelme 6.20.3.1. L2e, L5e, L6e, L7e A belső berendezések fényképei, rajzai és/vagy robbantott nézete, amely megmutatja az utastér belső részeit és a felhasznált anyagokat (kivéve a belső visszapillantó tükröket, a kezelőszervek elrendezését, az üléseket és az ülések hátsó részét), a tetőt vagy tolótetőt, az ülések háttámláját: ... 6.20.4. Fejtámlák 6.20.4.1. L2e, L5e, L6e, L7e Fejtámlák típusai: egybeépített/levehető/különálló(4) 6.20.4.2. L2e, L5e, L6e, L7e A fejtámla részletes leírása, különösen tekintettel a párnázat anyagára vagy anyagaira, és adott esetben a merevítések és rögzítőelemek helyzete és meghatározása azon üléstípusok tekintetében, amelyekre jóváhagyást kérnek: ... 6.20.4.3. L2e, L5e, L6e, L7e "Különálló" fejtámla esetében 6.20.4.3.1. L2e, L5e, L6e, L7e Annak a szerkezeti résznek a részletes leírása, ahová a fejtámlát rögzíteni kell: ... 6.20.4.3.2. L2e, L5e, L6e, L7e A szerkezet és a fejtámla jellemző részeinek méretezett rajzai: ... 6.21. A legnagyobb folyamatos hasznos teljesítmény és/vagy a legnagyobb járműsebesség tervezett korlátozása 6.21.1. Meghajtóegység és/vagy hajtáslánc teljesítményszabályozója 6.21.1.1. L1e - L7e Szám (legalább kettő, kivéve az L3e-A3 és L4e-A3 kategóriákat): 6.21.1.2. L1e - L7e Hogyan biztosítják a szabályozó redundanciáját?: ... 6.21.1.3. L1e - L7e 1. számú névleges leszabályozási pont: ... 6.21.1.3.1. L1e - L7e Motor/elektromos motor/hajtáslánc leszabályozás kezdetéhez tartozó fordulatszáma teljes terhelésen: ... f/p 6.21.1.3.2. L1e - L7e Legnagyobb fordulatszám legkisebb motorterhelésen: ... f/p 6.21.1.4. L1e - L7e 2. számú névleges leszabályozási pont: ... 6.21.1.4.1 L1e - L7e Elektromos motor/motor/hajtáslánc leszabályozási pont kezdetéhez tartozó fordulatszáma terhelés alatt(4): ... f/p 6.21.1.4.2. L1e - L7e Legnagyobb fordulatszám legkisebb motorterhelésen: ... f/p 6.21.1.5. L1e - L7e A szabályozó(k) meghatározott célja: a jármű legnagyobb tervezési sebességének korlátozása/a legnagyobb teljesítmény korlátozása/a motor túlpörgésgátlása(4): ... 7. A JÁRMŰ SZERKEZETÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 7.1. Csatlakozóberendezések és rögzítések 7.1.1. L1e - L7e Csatlakozóberendezéssel felszerelt L kategóriájú jármű: igen/nem/választható(4) 7.1.2. L1e - L7e A felhasználói kézikönyvben a fogyasztói útmutatás és tájékoztatás az EU összes hivatalos nyelvén elérhető a pótkocsival felszerelt L kategóriájú járművek vezethetőségéről: igen/nem(4) 7.1.3. L1e - L7e Önálló műszaki egységként jóváhagyott csatlakozóberendezés esetében: a felszerelésre és üzemeltetésre vonatkozó utasítások szerepelnek a dokumentációban: igen/nem(4) 7.1.4. L1e - L7e A csatlakozóberendezés elhelyezését és felépítését bemutató fényképek és/vagy rajzok: ... 7.1.5. L1e - L7e A csatlakozóberendezés típusának a járműre való felszerelési útmutatója és a gyártó által megjelölt rögzítési pontok fényképei és rajzai a járművön; kiegészítő információk, amennyiben a csatlakozóberendezés típusa csak a járműtípus bizonyos változataihoz vagy kiviteleihez használható: ... 7.1.6. L1e - L7e Biztonsági csatlakozóberendezés, illetve pótkocsi-vészfékező kábel rögzítési pontjai (rajzok és képek adott esetben használhatók): vannak/nincsenek(4) 7.2. A jogosulatlan használat elleni védelemre szolgáló eszközök 7.2.1. Védőeszköz 7.2.1.1. L1e - L7e Az alkalmazott védőeszköz(ök) összefoglaló leírása: ... 7.2.2. Jármű-indításgátló 7.2.2.1. L1e - L7e Az indításgátló, illetve a nem szándékos aktiválás elkerülésére kidolgozott módszerek részletes műszaki leírása: ... 7.2.3. Riasztórendszer 7.2.3.1. L1e - L7e A riasztórendszer és azon járműrészek leírása, amelyekkel a már beépített riasztórendszer össze van kapcsolva: ... 7.2.3.2. L1e - L7e A riasztórendszert alkotó főbb berendezések jegyzéke: ... 7.3. Elektromágneses összeférhetőség (EMC) 7.3.1. L1e - L7e A 10. számú ENSZ-EGB-előírás (HL L 254., 2012.9.20., 1. o.) követelményeinek való megfelelés az adatközlő laphoz kapcsolt dokumentáció által biztosított: igen/nem(4) 7.3.2. L1e - L7e A rádiózavar-szűrő berendezés táblázata vagy rajza: ... 7.3.3. L1e - L7e Az egyenáramú ellenállás névértékének részletei, és amennyiben a gyújtáskábelek ellenállásosak, a méterenkénti névleges ellenállásuk részletei: ... 7.4. Külső kinyúló részek 7.4.1. L1e - L7 kategóriájú járművek felépítménnyel Általános elrendezés (ha szükséges, mellékelve a méretekre vonatkozó részleteket és/vagy leírást tartalmazó rajzokat vagy fényképeket) a külső felület bármely olyan kiálló részének mellékelt metszetei és ábrái elhelyezkedésének megadásával, amelyek kritikusnak tekinthetők, például és amennyiben fontos: lökhárítók, padlóvonal, ajtó- és ablakoszlop, légbevezető rácsok, hűtőrácsok, szélvédőtörlő, esőelvezető csatornák, kilincsek, csúszósínek, légterelők, csuklópántok és ajtózárak, vonóhorog, szemek, csörlők, díszítő szegély, jelvények, emblémák és rovátkák, és a külső felület bármely olyan része, amely kritikusnak tekinthető (pl. világítóberendezés): ... 7.5. Tüzelőanyag-tárolás 7.5.1. Tüzelőanyag-tartály(ok) 7.5.1.1. Fő tüzelőanyag-tartály(ok) 7.5.1.1.1. L1e - L7e Legnagyobb űrtartalom: ... 7.5.1.1.2. L1e - L7e Felhasznált anyagok: ... 7.5.1.1.3. L1e - L7e Tüzelőanyag-tartály töltőcsonkja: szűkített töltőnyílás/címke(4)... 7.5.1.2. Tartalék tüzelőanyag-tartály(ok) 7.5.1.2.1. L1e - L7e Legnagyobb űrtartalom: ... 7.5.1.2.2. L1e - L7e Felhasznált anyagok: ... 7.5.1.2.3. L1e - L7e Tüzelőanyag-tartály töltőcsonkja: szűkített töltőnyílás/címke(4)... 7.5.1.3. L1e - L7e A tüzelőanyag-tartály(ok) rajza és műszaki leírása, a levegőztető és szellőztető rendszerek valamennyi csatlakozásával, vezetékével, zárószerkezetekkel, szelepekkel, rögzítőkészülékekkel együtt: ... 7.5.1.4. L1e - L7e A tüzelőanyag-tartály(ok)nak a járműben való pontos elhelyezését mutató rajzok: ... 7.5.1.5. L1e - L7e A tüzelőanyag-tartály és a kipufogórendszer között elhelyezkedő hővédő pajzs rajza: ... 7.5.2. Nagynyomású földgáz (CNG) tartály(ok) 7.5.2.1. L1e - L7e A járműre felszerelt CNG-tartályok tekintetében az M1 jármű-kategóriára előírt 110. számú ENSZ-EGB előírásban (4) meghatározott vonatkozó adatközlő lap egészíti ki ezt az adatközlő lapot. 7.5.3. L1e - L7e Cseppfolyós propán-bután gáz (LPG) tartályok 7.5.3.1. L1e - L7e A járműre felszerelt LPG-tartályok tekintetében az M1 jármű-kategóriára előírt 67. számú ENSZ-EGB előírásban (5) meghatározott vonatkozó adatközlő lap egészíti ki ezt az adatközlő lapot. 7.6. Fedélzeti diagnosztikai (OBD) rendszerek funkcionális követelményei 7.6.1. Fedélzeti diagnosztikai rendszer 7.6.1.1. L1e - L7e I. fázis: igen/nem(4) és/vagy 7.6.1.2. L1e - L7e II. fázis: igen/nem(4) 7.6.2. A fedélzeti diagnosztikai (OBD) rendszerre vonatkozó általános információk 7.6.2.1. L3e - L7e(10) A hibajelző szöveges leírása és/vagy rajza: ... 7.6.2.2. L3e - L7e(10) Az OBD által ellenőrzött összes alkatrész jegyzéke és célja: ... 7.6.2.3. L3e - L7e(10) Valamennyi I. fázisú áramkör (nyitott áramkör, rövidített alacsony és magas áramkör, optimális kialakítás) és elektronika (PCU/ECU belső és kommunikáció) diagnosztikájának szöveges leírása (általános működési elvek): ... 7.6.2.4. L3e - L7e(10) Valamennyi I. fázisú diagnosztikai funkcionalitás szöveges leírása (általános működési elvek), amely hibajelzés esetén jelentős nyomatékcsökkenéssel járó üzemmódot vált ki: ... 7.6.2.5. L3e - L7e(10) A támogatott kommunikációs protokoll(ok) írásbeli leírása: ... 7.6.2.6. L3e - L7e(10) A diagnosztikai csatlakozó fizikai elhelyezése (csatoljon rajzokat és fényképeket): ... 7.6.2.7. L3e - L7e(10) Szöveges leírás az OBD II. fázisának való önkéntes megfelelés esetén (általános működési elvek): 7.6.2.7.1. L3e - L7e(10) Külső gyújtású motorok 7.6.2.7.1.1. L3e - L7e(10) Katalizátor ellenőrzése: ... 7.6.2.7.1.2. L3e - L7e(10) Gyújtáskihagyás észlelése: ... 7.6.2.7.1.3. L3e - L7e(10) Oxigénérzékelő ellenőrzése: ... 7.6.2.7.1.4. L3e - L7e(10) Az OBD-rendszer által ellenőrzött más alkatrészek: ... 7.6.2.7.2. L3e - L7e(10) Kompressziógyújtású motorok 7.6.2.7.2.1. L3e - L7e(10) Katalizátor ellenőrzése: ... 7.6.2.7.2.2. L3e - L7e(10) Részecskeszűrő ellenőrzése: ... 7.6.2.7.2.3. L3e - L7e(10) Elektronikus tüzelőanyag-ellátó rendszer ellenőrzése: ... 7.6.2.7.2.4. L3e - L7e(10) A deNOx-rendszer ellenőrzése: ... 7.6.2.7.2.5. L3e - L7e(10) Az OBD-rendszer által ellenőrzött más alkatrészek: ... 7.6.2.7.3. L3e - L7e(10) A hibajelző aktiválásának feltétele (meghatározott munkaütemszám vagy statisztikai módszer): ... 7.6.2.7.4. L3e - L7e(10) A használt OBD kimeneti kódok és formátumok jegyzéke (valamennyiről magyarázattal): ... 7.6.3. A fedélzeti diagnosztikai rendszerrel való kompatibilitás A fedélzeti diagnosztikai rendszerrel (OBD) kompatibilis cserealkatrészek vagy szervizalkatrészek, diagnosztikai eszközök és vizsgálóberendezések gyártása céljából a járműgyártók kötelesek megadni az alábbi kiegészítő információkat. 7.6.3.1. L3e - L7e(10) A hibakeresés és a hibajelző működtetése céljából érzékelt valamennyi alkatrész átfogó leírása (a munkaütemek állandó száma vagy statisztikai módszer). Ideértendő a fedélzeti diagnosztikai rendszer által felügyelt egyes alka

trészek másodlagosan érzékelt paramétereinek listája is. A dokumentumban továbbá szerepeltetni kell a kibocsátáshoz kapcsolódó erőátviteli alkatrészeket, illetve a kibocsátáshoz nem kapcsolódó egyedi alkatrészeket érintő összes fedélzeti diagnosztikai kimeneti kód és formátum felsorolását (magyarázattal együtt), ha az adott alkatrész ellenőrzése szerepet játszik a hibajelző bekapcsolásában. Különösen a $05 módban, a vizsgálati adatokra az ID $ 21-től FF-ig terjedő vizsgálati azonosítók esetében átfogó magyarázatot kell adni, és a $06 módban az adatokat rendelkezésre kell bocsátani: ... 7.6.3.2. L3e - L7e(10) Az ISO 15765-4: "Közúti járművek - A Controller Area Network (CAN) diagnosztikája - 4. rész: A kibocsátással összefüggő rendszerek követelményei" szabvány szerinti adatátviteli kapcsolatot használó járműtípusok esetében a gyártónak meg kell adnia az $06 üzemmód $00-tól FF-ig terjedő vizsgálati azonosítóira vonatkozó adatainak átfogó magyarázatát a fedélzeti diagnosztikai rendszer által támogatott egyes azonosítók tekintetében: ... 7.6.3.3. L3e - L7e(10) Ezeket az adatokat táblázat formájában is meg lehet adni az alábbiak szerint. Példa az OBD hibakód áttekintő jegyzékére Alkatrész Hibakód Ellenőrzési stratégia Hibakeresési kritériumok Hibajelző-bekapcsolási kritériumok Másodlagos paraméterek Előkondicionálás Igazoló vizsgálat A beszívott levegő hőmérséklet-érzékelőjének nyitott áramköre P0xxxxzz Összehasonlítás a hőmérsékleti modellel hidegindítás után > 20 fok különbség a mért és modellezett beszívott levegő hőmérséklete között 3. ciklus Hűtőközeg és beszívott levegő hőmérséklet-érzékelőjének jelei Két I. típusú ciklus I. típus 7.6.3.4. L3e - L7e(10) Az ETC diagnosztikai hibakódjainak leírása: ... 7.6.3.5. L3e - L7e(10) Az ETC meghibásodása esetén lehetséges alapmódok leírása 7.6.4. A kommunikációs protokollra vonatkozó információk A következő információkat kell megadni, mindegyikhez feltüntetve a jármű gyártmányát, modelljét és változatát, vagy más használható meghatározást, mint például a jármű-azonosító számot (VIN) vagy a jármű és a rendszerek azonosítását: 7.6.4.1. L3e - L7e(10) a Bizottság 44/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete XII. melléklete 1. függelékének 3.8. pontjában előírt szabványok mellett a teljes diagnosztikát lehetővé tévő kommunikációs protokollra vonatkozó információrendszer, beleértve a kiegészítő hardver- vagy szoftverprotokollra vonatkozó információkat, a paraméterazonosítást, a továbbítási funkciókat, a diagnosztikai memóriára vonatkozó követelményeket vagy a hibaállapotokat; 7.6.4.2. L3e - L7e(10) arra vonatkozó részletes információk, hogy a Bizottság 44/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete XII. melléklete 1. függelékének 3.11. pontjában előírt szabványoknak nem megfelelő valamennyi hibakódot hogyan lehet beszerezni és értelmezni; 7.6.4.3. L3e - L7e(10) az összes érvényes adatparaméter felsorolása, beleértve az arányosítási és hozzáférési információkat is; 7.6.4.4. L3e - L7e(10) az összes lehetséges funkcionális vizsgálat felsorolása, beleértve az eszközök bekapcsolását vagy szabályozását is, valamint az ezek megvalósításához szükséges eszközöket; 7.6.4.5. L3e - L7e(10) részletes ismertetése annak, hogyan lehet megszerezni az összetevőkre és állapotokra vonatkozó információkat, az időbélyegeket, a függő diagnosztikai hibakódokat és a pillanatfelvételeket; 7.6.4.6. L3e - L7e(10) a PCU/ECU azonosítása és változatkódolás; 7.6.4.7. L3e - L7e(10) részletes ismertetése annak, hogyan lehet alaphelyzetbe állítani a szervizellenőrző lámpákat; 7.6.4.8. L3e - L7e(10) a diagnosztikai csatlakozó helye és a csatlakozó részletes ismertetése; 7.6.4.9. L3e - L7e(10) a motorkód azonosítása. 7.6.5. A fedélzeti diagnosztika által ellenőrzött alkatrészek vizsgálata és diagnosztikája 7.6.5.1. L3e - L7e(10) A működőképességet ellenőrző vizsgálat leírása, az alkatrész vagy a kábelköteg szintjén: 7.7. Utaskapaszkodók és lábtámaszok 7.7.1. Kapaszkodók 7.7.1.1. L1e - L7e Típus: szíj és/vagy fogantyú(4) 7.7.1.3. L1e - L7e Az elhelyezést és a kialakítást bemutató fényképek és/vagy rajzok: 7.7.2. Lábtámaszok 7.7.2.1. L1e - L7e Az elhelyezést és a kialakítást bemutató fényképek és/vagy rajzok: 7.8. Rendszámtábla helye 7.8.1. L1e - L7e A hátsó rendszámtábla elhelyezése (jelölje meg a változatokat adott esetben; rajzok az adott esetnek megfelelően használhatók): ... 7.8.1.1. L1e - L7e Az útfelület feletti magasság, felső él: ... mm 7.8.1.2. L1e - L7e Az útfelület feletti magasság, alsó él: ... mm 7.8.1.3. L1e - L7e A középvonalnak a jármű hosszanti felezősíkjától való távolsága: ... mm 7.8.1.4. L1e - L7e Méretek (hossz x szélesség): ... mm × ... mm 7.8.1.5. L1e - L7e A sík dőlése a függőlegeshez viszonyítva: ... fok 7.8.1.6. L1e - L7e Láthatósági szög a vízszintes síkon: ... fok 7.9. Kitámasztószerkezetek 7.9.1. L1e, L3e Kialakítás: középső és/vagy oldalsó elhelyezésű(4): ... 7.9.2. L1e, L3e Felhasznált szerkezeti anyagok: ... 7.9.3. L1e, L3e A kitámasztószerkezet(ek) a járművön való elhelyezését bemutató fényképek és rajzok: ... 7.9.4. L1e, L3e A jármű meghajtása közben a kitámasztószerkezet talajjal való érintkezésének megakadályozására kialakított módszer leírása: ... (1) HL L 72., 2008.3.14., 1. o. (2) HL L 120., 2011.5.7., 1. o. (3) Az Európai parlament és a Tanács 2009. július 13-i 79/2009/EK irányelve a motorkerékpárok utasülésének kapaszkodójáról (kodifikált változat) (HL L 201., 2009.8.1., 29. o.). (4) HL L 120., 2011.5.7., 1. o. (5) HL L 72., 2008.3.14., 1. o.

1. függelék

A kipufogógázok károsanyag-tartalmát csökkentő rendszer típusának/járműtípusnak az ilyen berendezéssel kapcsolatos(4) EU-típusjóváhagyására vonatkozó adatközlő lap mintája

Tétel(Al)kategóriákRészletes információk
B.A rendszerekre, alkatrészekre vagy önálló műszaki egységekre vonatkozó általános információk
0.7.L1e – L7eGyártmány(ok) (a gyártó márkaneve[i]): …
0.8.L1e – L7eTípus: …
0.8.1.L1e – L7eKereskedelmi név/nevek (adott esetben): …
0.8.2.L1e – L7eTípus-jóváhagyási szám(ok) (adott esetben): …
0.8.3.L1e – L7eA típusjóváhagyás(ok) megadásának dátuma (adott esetben): …
0.9.L1e – L7eA gyártó neve és címe: …
0.9.1.L1e – L7eAz összeszerelő üzem(ek) neve és címe: …
0.9.2.L1e – L7eA gyártó meghatalmazott képviselőjének neve és címe (ha van): …
0.10.Jármű(vek), amely(ek)hez a rendszert/önálló műszaki egységet tervezték(21) :
0.10.1.L1e – L7eTípus(17): …
0.10.2.L1e – L7eVáltozat(17): …
0.10.3.L1e – L7eKivitel(17): …
0.10.4.L1e – L7eKereskedelmi név/nevek (adott esetben): …
0.10.5.L1e – L7eA jármű kategóriája, alkategóriája és alcsoportja(2): …
0.11.L1e – L7eAlkatrészek és önálló műszaki egységek típus-jóváhagyási jele(19) : …
0.11.1.L1e – L7eFelszerelés módja: …
0.11.2.L1e – L7eA típus-jóváhagyási jel elhelyezésének fényképe és/vagy rajza (teljes minta méretekkel együtt) …
C.A járműre, rendszerekre, alkatrészekre vagy önálló műszaki egységekre vonatkozó általános információk
0.12.A gyártás megfelelősége
0.12.1.L1e – L7eA teljes minőségbiztosítási rendszer leírása.
1.ÁLTALÁNOS SZERKEZETI JELLEMZŐK
1.8.A meghajtóegység teljesítménye
1.8.1.L3e, L4e, L5e, L7e-A, L7e-B2A jármű legnagyobb megadott sebessége: … km/h
1.8.2.L1e, L2e, L6e, L7e-B1, L7e-CA jármű legnagyobb tervezési sebessége(22): … km/h és az a sebességfokozat, amelyben ez elérhető: …
1.8.3.L1e – L7eBelső égésű motor legnagyobb hasznos teljesítménye: … kW …f/p fordulatszámon … L/TA arányon
1.8.4.L1e – L7eBelső égésű motor legnagyobb nyomatéka: … Nm … f/p fordulatszámon … L/TA arányon
1.8.5.L1e – L7eElektromos motor legnagyobb folyamatos névleges teljesítménye (15/30(4) perces teljesítmény(27)): … kW … f/p fordulatszámon
1.8.6.L1e – L7eElektromos motor legnagyobb folyamatos névleges nyomatéka: … Nm … f/p fordulatszámon
1.8.7.L1e – L7eLegnagyobb folyamatos elérhető teljesítmény a meghajtóegység(ek)nél: … kW … f/p fordulatszámon … L/TA arányon
1.8.8.L1e – L7eLegnagyobb folyamatos elérhető nyomaték a meghajtóegység(ek)nél: … Nm … f/p fordulatszámon … L/TA arányon
1.8.9.L1e – L7eLegnagyobb csúcsteljesítmény meghajtás céljára: … kW … f/p fordulatszámon … L/TA arányon
4.A KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYRE ÉS A MEGHAJTÓEGYSÉG TELJESÍTMÉNYÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
4.1.Károsanyag-kibocsátást csökkentő rendszer
4.1.1.L1e – L7eA kipufogógáz károsanyag-tartalmát csökkentő rendszer és vezérlőrendszerének rövid leírása és vázlatos rajza:
4.1.2.Katalizátor
4.1.2.1.L1e – L7eA katalizátorok és elemek elrendezése és száma (az alábbi adatokat minden önálló egységre meg kell adni): …
4.1.2.2.L1e – L7eA katalizátor(ok) rajza, a méretek, alak és térfogat megadásával: …
4.1.2.3.L1e – L7eKatalitikus folyamat: …
* 4.1.2.4.L1e – L7eTeljes nemesfémtöltet: …
* 4.1.2.5.L1e – L7eRelatív koncentráció: …
* 4.1.2.6.L1e – L7eHordozó (szerkezeti kialakítás és anyag): …
* 4.1.2.7.L1e – L7eCellasűrűség: …
* 4.1.2.8.L1e – L7eKatalizátorház(ak) típusa: …
4.1.2.9.L1e – L7eA katalizátor(ok) elhelyezése (helye és vonatkoztatási távolsága a kipufogócsőben): …
4.1.2.10.L1e – L7eKatalizátor-hővédelem: van/nincs(4)
4.1.2.11.L1e – L7eRegeneráló rendszerek/kipufogógáz-utókezelő rendszerek és vezérlőrendszereik rövid leírása és vázlatos rajza: …
4.1.2.11.1.L1e – L7eSzokásos üzemi hőmérséklet-tartomány: … K
4.1.2.11.2.L1e – L7eFogyó reagensek: vannak/nincsenek(4)
4.1.2.11.3.L1e – L7eA reagensáram (nedves) rendszerének és vezérlőrendszerének rövid leírása és vázlatos rajza: …
4.1.2.11.4.L1e – L7eA katalitikus folyamathoz szükséges reagens típusa és koncentrációja: …
4.1.2.11.5.L1e – L7eA reagens szokásos üzemi hőmérséklet-tartománya: … K
4.1.2.12.L1e – L7eTermékazonosító szám: …
4.1.3.Oxigénérzékelő(k)
4.1.3.1.L1e – L7eOxigénérzékelő alkatrészének/alkatrészeinek rajza(i): …
4.1.3.2.L1e – L7eA kipufogórendszer rajza az oxigénérzékelő(k) elhelyezésével (a kipufogószelephez viszonyított méretek): …
4.1.3.3.L1e – L7eSzabályozási tartomány: …
4.1.3.4.L1e – L7eTermékazonosító szám(ok): …
4.1.3.5.L1e – L7eAz oxigénérzékelő fűtőrendszerének és a fűtőstratégiának a leírása: …
4.1.3.6.L1e – L7eOxigénérzékelő-hővédelem: van/nincs(4)
4.1.4.Másodlagos levegő befúvása (levegőbefúvás a kipufogógázba)
4.1.4.1.L1e – L7eA másodlagos levegőbefúvási rendszer és vezérlőrendszerének rövid leírása és vázlatos rajza: …
4.1.4.2.L1e – L7eElrendezés (mechanikus, szakaszos levegőadagoló, légszivattyú stb.)(4): …
4.1.4.3.L1e – L7eMűködés elve: …
4.1.5.Külső kipufogógáz-visszavezető rendszer (EGR)
4.1.5.1.L1e – L7eAz EGR-rendszer (kipufogógáz-áram) és vezérlőrendszerének rövid leírása és vázlatos rajza: …
4.1.6.Részecskeszűrő
4.1.6.1.L1e – L7ePT alkatrész rajza a részecskeszűrő méreteivel, alakjával és kapacitásával: …
4.1.6.2.L1e – L7eA részecskeszűrő kialakítása: …
4.1.6.3.L1e – L7eA részecskeszűrő és vezérlőrendszerének rövid leírása és vázlatos rajza: …
4.1.6.4.L1e – L7eElhelyezés (vonatkoztatási távolság a kipufogóvezetékben): …
4.1.6.5.L1e – L7eA regeneráció módja vagy rendszere, leírás és rajz: …
4.1.6.6.L1e – L7eTermékazonosító szám: …
4.1.7.Szegény NOx-csapda
4.1.7.1.L1e – L7eA szegény NOx-csapda működési elve: …
4.1.8.Kiegészítő károsanyag-kibocsátást csökkentő berendezések (amennyiben vannak, és más pontban nem szerepelnek)
4.1.8.1.L1e – L7eMűködés elve: …
5.JÁRMŰHAJTÁSCSALÁD
5.1.L1e – L7eA járműhajtáscsalád meghatározásához a gyártónak be kell nyújtania a hajtáscsalád osztályba sorolásának 134/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet XI. mellékletének 3. pontjában meghatározott feltételei szerinti információkat, amennyiben azokat az adatközlő lap nem tartalmazza.

2. függelék

A kartergáz-kibocsátást és párolgási kibocsátásokat csökkentő rendszer típusának/járműtípusnak az ilyen berendezéssel kapcsolatos EU-típusjóváhagyására vonatkozó adatközlő lap mintája

Tétel(Al)kategóriákRészletes információk
B.A rendszerekre, alkatrészekre és önálló műszaki egységekre vonatkozó általános információk
0.7.L1e – L7eGyártmány(ok) (a gyártó márkaneve[i]): …
0.8.L1e – L7eTípus: …
0.8.1.L1e – L7eKereskedelmi név/nevek (adott esetben): …
0.8.2.L1e – L7eTípus-jóváhagyási szám(ok) (adott esetben): …
0.8.3.L1e – L7eA típusjóváhagyás(ok) megadásának dátuma (adott esetben): …
0.9.L1e – L7eA gyártó neve és címe: …
0.9.1.L1e – L7eAz összeszerelő üzem(ek) neve és címe: …
0.9.2.L1e – L7eA gyártó meghatalmazott képviselőjének neve és címe (ha van): …
0.10.Jármű(vek), amely(ek)hez a rendszert/önálló műszaki egységet tervezték(21) : …
0.10.1.L1e – L7eTípus(17): …
0.10.2.L1e – L7eVáltozat(17): …
0.10.3.L1e – L7eKivitel(17): …
0.10.4.L1e – L7eKereskedelmi név/nevek (adott esetben): …
0.10.5.L1e – L7eA jármű kategóriája, alkategóriája és alcsoportja(2): …
0.11.L1e – L7eAlkatrészek és önálló műszaki egységek típus-jóváhagyási jele(19) : …
0.11.1.L1e – L7eFelszerelés módja: …
0.11.2.L1e – L7eA típus-jóváhagyási jel elhelyezésének fényképe és/vagy rajza (teljes minta méretekkel együtt) …
C.A járműre, rendszerekre, alkatrészekre vagy önálló műszaki egységekre vonatkozó általános információk
0.12.A gyártás megfelelősége
0.12.1.L1e – L7eA teljes minőségbiztosítási rendszer leírása.
4.A KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYRE ÉS A MEGHAJTÓEGYSÉG TELJESÍTMÉNYÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
4.2.Kartergáz-kibocsátáscsökkentő rendszer
4.2.1.L1e – L7eKartergázok visszavezetésére szolgáló rendszer elrendezése (lélegző rendszer, pozitív forgattyúsház-szellőztető rendszer, egyéb)(4) (leírás és rajzok).
4.3.Párolgási kibocsátást csökkentő rendszer
4.3.1.L1e – L7ePárolgási kibocsátást csökkentő rendszer: van/nincs(4)
4.3.2.L1e – L7eA párolgási kibocsátást csökkentő rendszer rajza: …
4.3.3.L1e – L7eA tartály rajza (ideértve a méreteket és a szellőzési és átöblítési mechanizmust): …
4.3.4.L1e – L7eHasznos térfogat: … g
4.3.5.L1e – L7eAdszorpciós anyag: … (pl. aktív szén, szén, szintetikus anyag, …)
4.3.6.L1e – L7eHáz anyaga: … (pl. műanyag, acél, …)
4.3.7.L1e – L7eA tüzelőanyag-tartály vázlatos rajza térfogatának és anyagának feltüntetésével: …
4.3.8.L1e – L7eA tüzelőanyag-tartály és a kipufogórendszer között elhelyezkedő hővédő pajzs rajza: …
5.JÁRMŰHAJTÁSCSALÁD
5.1.L1e – L7eA járműhajtáscsalád meghatározásához a gyártónak be kell nyújtania a hajtáscsalád osztályba sorolásának 134/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet XI. mellékletének 3. pontjában meghatározott feltételei szerinti információkat, amennyiben azokat az adatközlő lap nem tartalmazza.

3. függelék

A fedélzeti diagnosztikai rendszer (OBD-rendszer) típusának/járműtípusnak az ilyen berendezéssel kapcsolatos(4) EU-típusjóváhagyására vonatkozó adatközlő lap mintája

SZÖVEG HIÁNYZIK

4. függelék

A zajszintcsökkentő rendszer típusának/járműtípusnak az ilyen berendezéssel kapcsolatos(4) EU-típusjóváhagyására vonatkozó adatközlő lap mintája

Tétel(Al)kategóriákRészletes információk
B.A rendszerekre, alkatrészekre vagy önálló műszaki egységekre vonatkozó általános információk
0.7.L1e – L7eGyártmány(ok) (a gyártó márkaneve[i]): …
0.8.L1e – L7eTípus: …
0.8.1.L1e – L7eKereskedelmi név/nevek (adott esetben): …
0.8.2.L1e – L7eTípus-jóváhagyási szám(ok) (adott esetben): …
0.8.3.L1e – L7eA típusjóváhagyás(ok) megadásának dátuma (adott esetben): …
0.9.L1e – L7eA gyártó neve és címe: …
0.9.1.L1e – L7eAz összeszerelő üzem(ek) neve és címe: …
0.9.2.L1e – L7eA gyártó meghatalmazott képviselőjének neve és címe (ha van): …
0.10.Jármű(vek), amely(ek)hez a rendszert/önálló műszaki egységet tervezték(21):
0.10.1.L1e – L7eTípus(17): …
0.10.2.L1e – L7eVáltozat(17): …
0.10.3.L1e – L7eKivitel(17): …
0.10.4.L1e – L7eKereskedelmi név/nevek (adott esetben): …
0.10.5.L1e – L7eA jármű kategóriája, alkategóriája és alcsoportja(2): …
0.11.L1e – L7eAlkatrészek és önálló műszaki egységek típus-jóváhagyási jele(19) : …
0.11.1.L1e – L7eFelszerelés módja: …
0.11.2.L1e – L7eA típus-jóváhagyási jel elhelyezésének fényképe és/vagy rajza (teljes minta méretekkel együtt) …
C.A járműre, rendszerekre, alkatrészekre vagy önálló műszaki egységekre vonatkozó általános információk
0.12.A gyártás megfelelősége
0.12.1.L1e – L7eA teljes minőségbiztosítási rendszer leírása.
1.ÁLTALÁNOS SZERKEZETI JELLEMZŐK
1.8.A meghajtóegység teljesítménye
1.8.1.L3e, L4e, L5e, L7e-A, L7e-B2A jármű legnagyobb megadott sebessége: … km/h
1.8.2.L1e, L2e, L6e, L7e-B1, L7e-CA jármű legnagyobb tervezési sebessége(22): … km/h és az a sebességfokozat, amelyben ez elérhető: …
1.8.3.L1e – L7eBelső égésű motor legnagyobb hasznos teljesítménye: … kW … f/p fordulatszámon … L/TA arányon
1.8.4.L1e – L7eBelső égésű motor legnagyobb nyomatéka: … Nm … f/p fordulatszámon … L/TA arányon
1.8.5.L1e – L7eElektromos motor legnagyobb folyamatos névleges teljesítménye (15/30(4) perces teljesítmény(27)): … kW … f/p fordulatszámon
1.8.6.L1e – L7eElektromos motor legnagyobb folyamatos névleges nyomatéka: … Nm … f/p fordulatszámon
1.8.7.L1e – L7eLegnagyobb folyamatos elérhető teljesítmény a meghajtóegység(ek)nél: … kW … f/p fordulatszámon … L/TA arányon
1.8.8.L1e – L7eLegnagyobb folyamatos elérhető nyomaték a meghajtóegység(ek)nél: … Nm … f/p fordulatszámon … L/TA arányon
1.8.9.L1e – L7eLegnagyobb csúcsteljesítmény meghajtás céljára: … kW … f/p fordulatszámon … L/TA arányon
4.A KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYRE ÉS A MEGHAJTÓEGYSÉG TELJESÍTMÉNYÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
4.0.A környezeti teljesítményre és a meghajtóegység teljesítményére vonatkozó általános információk
4.0.6.Zajszint
4.0.6.1.L3eLurban határérték(16): … dB(A)
4.4.A környezeti teljesítményre és a meghajtóegység teljesítményére vonatkozó kiegészítő információk
4.4.3.L1e – L7eA zajszint tekintetében a 9., 41., illetve 63. számú ENSZ-előírásban meghatározott vonatkozó adatközlő lap egészíti ki ezt az adatközlő lapot.

5. függelék

A meghajtóegység teljesítményrendszere típusának/járműtípusnak az ezzel kapcsolatos(4) EU-típusjóváhagyására vonatkozó adatközlő lap mintája

Tétel(Al)kategóriákRészletes információk
B.A rendszerekre, alkatrészekre vagy önálló műszaki egységekre vonatkozó általános információk
0.7.L1e – L7eGyártmány(ok) (a gyártó márkaneve[i]): …
0.8.L1e – L7eTípus: …
0.8.1.L1e – L7eKereskedelmi név/nevek (adott esetben): …
0.8.2.L1e – L7eTípus-jóváhagyási szám(ok) (adott esetben): …
0.8.3.L1e – L7eA típusjóváhagyás(ok) megadásának dátuma (adott esetben): …
0.9.L1e – L7eA gyártó neve és címe: …
0.9.1.L1e – L7eAz összeszerelő üzem(ek) neve és címe: …
0.9.2.L1e – L7eA gyártó meghatalmazott képviselőjének neve és címe (ha van): …
0.10.Jármű(vek), amely(ek)hez a rendszert/önálló műszaki egységet tervezték(21): …
0.10.1.L1e – L7eTípus(17): …
0.10.2.L1e – L7eVáltozat(17): …
0.10.3.L1e – L7eKivitel(17): …
0.10.4.L1e – L7eKereskedelmi név/nevek (adott esetben): …
0.10.5.L1e – L7eA jármű kategóriája, alkategóriája és alcsoportja(2): …
0.11.L1e – L7eAlkatrészek és önálló műszaki egységek típus-jóváhagyási jele(19): …
0.11.1.L1e – L7eFelszerelés módja: …
0.11.2.L1e – L7eA típus-jóváhagyási jel elhelyezésének fényképe és/vagy rajza (teljes minta méretekkel együtt) …
C.A járműre, rendszerekre, alkatrészekre vagy önálló műszaki egységekre vonatkozó általános információk
0.12.A gyártás megfelelősége
0.12.1.L1e – L7eA teljes minőségbiztosítási rendszer leírása.
1.ÁLTALÁNOS SZERKEZETI JELLEMZŐK
1.8.A meghajtóegység teljesítménye
1.8.1.L3e, L4e, L5e, L7e-A, L7e-B2A jármű legnagyobb megadott sebessége: km/h
1.8.2.L1e, L2e, L6e, L7e-B1, L7e-CA jármű legnagyobb tervezési sebessége (22): … km/h és sebességfokozat, amelyben ez elérhető: …
1.8.3.L1e – L7eBelső égésű motor legnagyobb hasznos teljesítménye: … kW … f/p fordulatszámon … L/TA (levegő-tüzelőanyag) arányon
1.8.4.L1e – L7eBelső égésű motor legnagyobb nyomatéka: … Nm … f/p fordulatszámon … L/TA arányon
1.8.5.L1e – L7eLegnagyobb folyamatos névleges teljesítmény elektromos motornál (15/30(4) perces teljesítmény(27)): … kW … f/p fordulatszámon
1.8.6.L1e – L7eElektromos motor legnagyobb folyamatos névleges nyomatéka: … Nm … f/p fordulatszámon
1.8.7.L1e – L7eLegnagyobb folyamatos elérhető teljesítmény meghajtás céljára: … kW … f/p fordulatszámon … L/TA arányon
1.8.8.L1e – L7eLegnagyobb folyamatos elérhető nyomaték meghajtás céljára: … Nm … f/p fordulatszámon … L/TA arányon
1.8.9.L1e – L7eLegnagyobb csúcsteljesítmény meghajtás céljára: … kW … f/p fordulatszámon … L/TA arányon
3.ERŐÁTVITELI RENDSZERRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK
3.3.Tisztán elektromos és hibrid elektromos hajtás és vezérlés
3.3.3.4.L1e – L7e15/30(4) perces teljesítmény(27): … kW
3.9.Pedálmeghajtásúnak tervezett kerékpárok
3.9.1.L1eEmberi-/elektromos teljesítmény aránya: …
3.9.2.L1eLegnagyobb rásegítési tényező: …
3.9.3.L1eLegnagyobb járműsebesség, amelynél az elektromos motor rásegítést biztosít: … km/h
3.9.4.L1eKikapcsolási távolság: … m

5a. függelék

A meghajtórendszer típusának a legnagyobb nyomatékkal és a legnagyobb hasznos teljesítménnyel kapcsolatos (vagy járműtípusnak az ezzel kapcsolatos) EU-típusjóváhagyására vonatkozó adatközlő lap mintája

Tétel(Al)kategóriákRészletes információk
B.A rendszerekre, alkatrészekre vagy önálló műszaki egységekre vonatkozó általános információk
0.7.L1e – L7eGyártmány(ok) (a gyártó márkaneve[i]): …
0.8.L1e – L7eTípus: …
0.8.1.L1e – L7eKereskedelmi név/nevek (adott esetben): …
0.8.2.L1e – L7eTípus-jóváhagyási szám(ok) (adott esetben):
0.8.3.L1e – L7eA típusjóváhagyás(ok) megadásának dátuma (adott esetben): …
0.9.A gyártó neve és címe: …
0.9.1.L1e – L7eAz összeszerelő üzem(ek) neve és címe: …
0.9.2.L1e – L7eA gyártó meghatalmazott képviselőjének neve és címe (ha van): …
0.10.Azon jármű(vek), amely(ek)hez az önálló műszaki egységet tervezték(21):
0.10.1.L1e – L7eTípus(17): …
0.10.2.L1e – L7eVáltozat(17): …
0.10.3.L1e – L7eKivitel(17): …
0.10.4.L1e – L7eKereskedelmi név/nevek (adott esetben): …
0.10.5.L1e – L7eA jármű kategóriája, alkategóriája és alcsoportja(2): …
C.A járműre, rendszerekre, alkatrészekre vagy önálló műszaki egységekre vonatkozó általános információk
0.12.A gyártás megfelelősége
0.12.1.L1e – L7eA teljes minőségbiztosítási rendszer leírása.
1.ÁLTALÁNOS SZERKEZETI JELLEMZŐK
1.8.A meghajtóegység teljesítménye
1.8.1.L3e, L4e, L5e, L7e-A, L7e-B2A jármű legnagyobb megadott sebessége: … km/h
1.8.2.L1e, L2e, L6e, L7e-B1, L7e-CA jármű legnagyobb tervezési sebessége(22): … km/h és az a sebességfokozat, amelyben ez elérhető: …
1.8.3.L1e – L7eBelső égésű motor legnagyobb hasznos teljesítménye: … kW … f/p fordulatszámon … L/TA arányon
1.8.4.L1e – L7eBelső égésű motor legnagyobb hasznos nyomatéka: … Nm … f/p fordulatszámon … L/TA arányon
1.8.5.L1e – L7eElektromos motor legnagyobb folyamatos névleges teljesítménye (15/30(4) perces teljesítmény (27)): … kW … f/p fordulatszámon
1.8.6.L1e – L7eElektromos motor legnagyobb folyamatos névleges nyomatéka: … Nm … f/p fordulatszámon
1.8.7.L1e – L7eMeghajtóegység(ek) legnagyobb folyamatos elérhető teljesítménye: … kW … f/p fordulatszámon … L/TA arányon
1.8.8.L1e – L7eMeghajtóegység(ek) legnagyobb folyamatos elérhető nyomatéka: … Nm … f/p fordulatszámon … L/TA arányon
1.8.9.L1e – L7eMeghajtóegység(ek) legnagyobb csúcsteljesítménye: … kW … f/p fordulatszámon … L/TA arányon
3.AZ ERŐÁTVITELI RENDSZERRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK
3.2.Belső égésű motor
3.2.1.A motorra vonatkozó specifikus információk
3.2.1.1.L1e – L7eBelső égésű motorok száma: …
3.2.1.2.L1e – L7eMűködés elve: belső égésű/külső gyújtású/kompressziógyújtású motor/külső égésű motor/turbina/sűrített levegő(4): …
3.2.1.3.L1e – L7eCiklus: kétütemű/négyütemű/forgó/egyéb(4): …
3.2.1.4.L1e – L7eHengerek
3.2.1.4.1.L1e – L7eSzám: …
3.2.1.4.2.L1e – L7eElrendezés(26): …
3.2.1.4.3.L1e – L7eFurat(12): … mm
3.2.1.4.4.L1e – L7eLöket(12): … mm
3.2.1.4.5.L1e – L7eAz állórészek száma és elrendezése forgódugattyús motor esetében: …
3.2.1.4.6.L1e – L7eAz égőkamrák térfogata forgódugattyús motor esetében: … cm3
3.2.1.4.7.L1e – L7eGyújtási sorrend: …
3.2.1.5.L1e – L7eHengerűrtartalom(6): … cm3
3.2.1.6.L1e – L7eSűrítési arány(7): …
3.3.Tisztán elektromos és hibrid elektromos hajtás és vezérlés
3.3.3.4.L1e – L7e15/30(4) perces teljesítmény (27): … kW

6. függelék

A kibocsátáscsökkentő berendezés mint önálló műszaki egység EU-típusjóváhagyására vonatkozó adatközlő lap mintája

Tétel(Al)kategóriákRészletes információk
B.A rendszerekre, alkatrészekre vagy önálló műszaki egységekre vonatkozó általános információk
0.7.L1e – L7eGyártmány(ok) (a gyártó márkaneve[i]): …
0.8.L1e – L7eTípus: …
0.8.1.L1e – L7eKereskedelmi név/nevek (adott esetben): …
0.8.2.L1e – L7eTípus-jóváhagyási szám(ok) (adott esetben): …
0.8.3.L1e – L7eA típusjóváhagyás(ok) megadásának dátuma (adott esetben): …
0.9.L1e – L7eA gyártó neve és címe: …
0.9.1.L1e – L7eAz összeszerelő üzem(ek) neve és címe: …
0.9.2.L1e – L7eA gyártó meghatalmazott képviselőjének neve és címe (ha van): …
0.10.Jármű(vek), amely(ek)hez a rendszert/önálló műszaki egységet tervezték(21): …
0.10.1.L1e – L7eTípus(17): …
0.10.2.L1e – L7eVáltozat(17): …
0.10.3.L1e – L7eKivitel(17): …
0.10.4.L1e – L7eKereskedelmi név/nevek (adott esetben): …
0.10.5.L1e – L7eA jármű kategóriája, alkategóriája és alcsoportja(2): …
C.A járműre, rendszerekre, alkatrészekre vagy önálló műszaki egységekre vonatkozó általános információk
0.12.A gyártás megfelelősége
0.12.1.L1e – L7eA teljes minőségbiztosítási rendszer leírása.
1.ÁLTALÁNOS SZERKEZETI JELLEMZŐK
1.8.A meghajtóegység teljesítménye
1.8.1.A jármű legnagyobb megadottsebessége: km/h
1.8.2.L1e, L2e, L6e, L7e-B1, L7e-CA jármű legnagyobb tervezési sebessége (22): … km/h és sebességfokozat, amelyben ez elérhető: …
1.8.3.L1e – L7eBelső égésű motor legnagyobb hasznos teljesítménye: … kW … f/p fordulatszámon … L/TA (levegő-tüzelőanyag) arányon
1.8.4.L1e – L7eBelső égésű motor legnagyobb nyomatéka: … Nm … f/p fordulatszámon … L/TA arányon
1.8.5.L1e – L7eLegnagyobb folyamatos névleges teljesítmény elektromos motornál (15/30(4) perces teljesítmény(27)): … kW … f/p fordulatszámon
1.8.6.L1e – L7eElektromos motor legnagyobb folyamatos névleges nyomatéka: … Nm … f/p fordulatszámon
1.8.7.L1e – L7eLegnagyobb folyamatos elérhető teljesítmény meghajtás céljára: … kW … f/p fordulatszámon … L/TA arányon
1.8.8.L1e – L7eLegnagyobb folyamatos elérhető nyomaték meghajtás céljára: … Nm … f/p fordulatszámon … L/TA arányon
1.8.9.L1e – L7eLegnagyobb csúcsteljesítmény meghajtás céljára: … kW … f/p fordulatszámon … L/TA arányon
4.A KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYRE ÉS A MEGHAJTÓEGYSÉG TELJESÍTMÉNYÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
4.0.A környezeti teljesítményre és a meghajtóegység teljesítményére vonatkozó általános információk
4.0.1.L1e – L7eKörnyezetvédelmi szint: Euro (3/4/5/5+) (4)
4.0.2.L1e – L7eTüzelőanyag-fogyasztás (adja meg minden vizsgált referencia-tüzelőanyag adatait): … l/kg(4)/100 km
4.0.3.L1e – L7eSzén-dioxid-kibocsátás(25): … g/km
4.0.4.L1e – L7eEnergiafogyasztás(25): … Wh/km
4.0.5.L1e – L7eElektromos hatósugár(25): … km
4.1.Károsanyag-kibocsátást csökkentő rendszer
4.1.1.L1e – L7eA kipufogógáz károsanyag-tartalmát csökkentő rendszer és vezérlőrendszerének rövid leírása és vázlatos rajza: …
4.1.2.Katalizátor
4.1.2.1.L1e – L7eA katalizátorok és elemek elrendezése és száma (az alábbi adatokat minden önálló egységre meg kell adni): …
4.1.2.2.L1e – L7eA katalizátor(ok) rajza, a méretek, alak és térfogat megadásával: …
4.1.2.3.L1e – L7eKatalitikus folyamat: …
* 4.1.2.4.L1e – L7eTeljes nemesfémtöltet: …
* 4.1.2.5.L1e – L7eRelatív koncentráció: …
* 4.1.2.6.L1e – L7eHordozó (szerkezeti kialakítás és anyag): …
* 4.1.2.7.L1e – L7eCellasűrűség: …
* 4.1.2.8.L1e – L7eKatalizátorház(ak): …
4.1.2.9.L1e – L7eA katalizátor(ok) elhelyezése (helye és vonatkoztatási távolsága a kipufogócsőben): …
4.1.2.10.L1e – L7eKatalizátor-hővédelem: van/nincs(4)
4.1.2.11.L1e – L7eRegeneráló rendszerek/kipufogógáz-utókezelő rendszerek és vezérlőrendszereik rövid leírása és vázlatos rajza: …
4.1.2.11.1.L1e – L7eSzokásos üzemi hőmérséklet-tartomány: … K
4.1.2.11.2.L1e – L7eFogyó reagensek: vannak/nincsenek(4)
4.1.2.11.3.L1e – L7eA reagensáram (nedves) rendszerének és vezérlőrendszerének rövid leírása és vázlatos rajza: …
4.1.2.11.4.L1e – L7eA katalitikus folyamathoz szükséges reagens típusa és koncentrációja: …
4.1.2.11.5.L1e – L7eA reagens szokásos üzemi hőmérséklet-tartománya: … K
4.1.2.11.6.L1e – L7eA reagensfeltöltés gyakorisága: folyamatos/karbantartáskor(4)
4.1.2.12.L1e – L7eTermékazonosító szám:
4.1.3.Oxigénérzékelő(k)
4.1.3.1.L1e – L7eOxigénérzékelő alkatrészének/alkatrészeinek rajza(i): …
4.1.3.2.L1e – L7eA kipufogórendszer rajza az oxigénérzékelő(k) elhelyezésével (a kipufogószelephez viszonyított méretek): …
4.1.3.3.L1e – L7eSzabályozási tartomány: …
4.1.3.4.L1e – L7eTermékazonosító szám(ok): …
4.1.3.5.L1e – L7eAz oxigénérzékelő fűtőrendszerének és a fűtőstratégiának a leírása: …
4.1.3.6.L1e – L7eOxigénérzékelő hővédelem: van/nincs(4)
4.1.4.Másodlagos levegő befúvása (levegőbefúvás a kipufogógázba)
4.1.4.1.L1e – L7eA másodlagos levegőbefúvási rendszer és vezérlőrendszerének rövid leírása és vázlatos rajza: …
4.1.4.2.L1e – L7eElrendezés (mechanikus, szakaszos levegőadagoló, légszivattyú stb.)(4): …
4.1.4.3.L1e – L7eMűködés elve: …
4.1.5.Külső kipufogógáz-visszavezető rendszer (EGR)
4.1.5.1.L1e – L7eAz EGR-rendszer (kipufogógáz-áram) és vezérlőrendszerének rövid leírása és vázlatos rajza: …
4.1.5.2.L1e – L7eJellemzők: …
4.1.6.Részecskeszűrő
4.1.6.1.L1e – L7ePT alkatrész rajza a részecskeszűrő méreteivel, alakjával és kapacitásával: …
4.1.6.2.L1e – L7eA részecskeszűrő kialakítása: …
4.1.6.3.L1e – L7eA részecskeszűrő és vezérlőrendszerének rövid leírása és vázlatos rajza: …
4.1.6.4.L1e – L7eElhelyezés (vonatkoztatási távolság a kipufogóvezetékben): …
4.1.6.5.L1e – L7eA regeneráció módja vagy rendszere, leírás és rajz: …
4.1.7.Szegény NOx-csapda
4.1.7.1.L1e – L7eA szegény NOx-csapda működési elve: …
4.1.8.Kiegészítő károsanyag-kibocsátást csökkentő berendezések (amennyiben vannak, és más pontban nem szerepelnek)
4.1.8.1.L1e – L7eMűködés elve: …

7. függelék

A zajcsökkentő rendszer mint önálló műszaki egység EU-típusjóváhagyására vonatkozó adatközlő lap mintája

Tétel(Al)kategóriákRészletes információk
B.A rendszerekre, alkatrészekre vagy önálló műszaki egységekre vonatkozó általános információk
0.7.L1e – L7eGyártmány(ok) (a gyártó márkaneve[i]): …
0.8.L1e – L7eTípus: …
0.8.1.L1e – L7eKereskedelmi név/nevek (adott esetben): …
0.8.2.L1e – L7eTípus-jóváhagyási szám(ok) (adott esetben): …
0.8.3.L1e – L7eA típusjóváhagyás(ok) megadásának dátuma (adott esetben): …
0.9.L1e – L7eA gyártó neve és címe: …
0.9.1.L1e – L7eAz összeszerelő üzem(ek) neve és címe: …
0.9.2.L1e – L7eA gyártó meghatalmazott képviselőjének neve és címe (ha van): …
0.10.Jármű(vek), amely(ek)hez a rendszert/önálló műszaki egységet tervezték(21) :
0.10.1.L1e – L7eTípus(17): …
0.10.2.L1e – L7eVáltozat(17): …
0.10.3.L1e – L7eKivitel(17): …
0.10.4.L1e – L7eKereskedelmi név/nevek (adott esetben): …
0.10.5.L1e – L7eA jármű kategóriája, alkategóriája és alcsoportja(2): …
C.A járműre, rendszerekre, alkatrészekre vagy önálló műszaki egységekre vonatkozó általános információk
0.12.A gyártás megfelelősége
0.12.1.L1e – L7eA teljes minőségbiztosítási rendszer leírása.
1.ÁLTALÁNOS SZERKEZETI JELLEMZŐK
1.8.A meghajtóegység teljesítménye
1.8.1.L3e, L4e, L5e, L7e-A, L7e-B2A jármű legnagyobb megadott sebessége: … km/h
1.8.2.L1e, L2e, L6e, L7e-B1, L7e-CA jármű legnagyobb tervezési sebessége (22): … km/h és sebességfokozat, amelyben ez elérhető: …
1.8.3.L1e – L7eBelső égésű motor legnagyobb hasznos teljesítménye: … kW … f/p fordulatszámon … L/TA (levegő-tüzelőanyag) arányon …
1.8.4.L1e – L7eBelső égésű motor legnagyobb nyomatéka: … Nm … f/p fordulatszámon … L/TA arányon …
1.8.5.L1e – L7eLegnagyobb folyamatos névleges teljesítmény elektromos motornál (15/30(4) perces teljesítmény(27)): … kW … f/p fordulatszámon
1.8.6.L1e – L7eElektromos motor legnagyobb folyamatos névleges nyomatéka: … Nm … f/p fordulatszámon
1.8.7.L1e – L7eLegnagyobb folyamatos elérhető teljesítmény meghajtás céljára: … kW … f/p fordulatszámon … L/TA arányon …
1.8.8.L1e – L7eLegnagyobb folyamatos elérhető nyomaték meghajtás céljára: … Nm … f/p fordulatszámon … L/TA arányon …
1.8.9.L1e – L7eLegnagyobb csúcsteljesítmény meghajtás céljára: … kW … f/p fordulatszámon … L/TA arányon …
4.A KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYRE ÉS A MEGHAJTÓEGYSÉG TELJESÍTMÉNYÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
4.0.A környezeti teljesítményre és a meghajtóegység teljesítményére vonatkozó általános információk
4.0.1.L1e – L7eKörnyezetvédelmi szint: Euro (3/4/5/5+) (4)
4.0.2.L1e – L7eTüzelőanyag-fogyasztás (adja meg minden vizsgált referencia-tüzelőanyag adatait): … l/kg(4)/100 km
4.0.3.L1e – L7eSzén-dioxid-kibocsátás(25): … g/km
4.0.4.L1e – L7eEnergiafogyasztás(25): … Wh/km
4.0.5.L1e – L7eElektromos hatósugár(25): … km
4.0.6.Zajszint
4.0.6.1.L3eLurban határérték(16): … dB(A)
4.4.A környezeti teljesítményre és a meghajtóegység teljesítményére vonatkozó kiegészítő információk
4.4.4.L1e – L7eA járműre felszerelt zajcsökkentő rendszerek tekintetében a 92. számú ENSZ-előírásban meghatározott vonatkozó adatközlő lap egészíti ki ezt az adatközlő lapot.

8. függelék

A kipufogóberendezés (kibocsátáscsökkentő berendezés és zajcsökkentő rendszer) mint önálló műszaki egység EU-típusjóváhagyására vonatkozó adatközlő lap mintája

(Al)kategóriákRészletes információk
B.A rendszerekre, alkatrészekre vagy önálló műszaki egységekre vonatkozó általános információk
0.7.L1e – L7eGyártmány(ok) (a gyártó márkaneve[i]): …
0.8.L1e – L7eTípus: …
0.8.1.L1e – L7eKereskedelmi név/nevek (adott esetben): …
0.8.2.L1e – L7eTípus-jóváhagyási szám(ok) (adott esetben):…
0.8.3.L1e – L7eA típusjóváhagyás(ok) megadásának dátuma (adott esetben): …
0.9.L1e – L7eA gyártó neve és címe: …
0.9.1.L1e – L7eAz összeszerelő üzem(ek) neve és címe: …
0.9.2.L1e – L7eA gyártó meghatalmazott képviselőjének neve és címe (ha van): …
0.10.Jármű(vek), amely(ek)hez a rendszert/önálló műszaki egységet tervezték(21): …
0.10.1.L1e – L7eTípus(17): …
0.10.2.L1e – L7eVáltozat(17): …
0.10.3.L1e – L7eKivitel(17): …
0.10.4.L1e – L7eKereskedelmi név/nevek (adott esetben): …
0.10.5.L1e – L7eA jármű kategóriája, alkategóriája és alcsoportja(2): …
C.A járműre, rendszerekre, alkatrészekre vagy önálló műszaki egységekre vonatkozó általános információk
0.12.A gyártás megfelelősége
0.12.1.L1e – L7eA teljes minőségbiztosítási rendszer leírása.
1.ÁLTALÁNOS SZERKEZETI JELLEMZŐK
1.8.A meghajtóegység teljesítménye
1.8.1.L3e, L4e, L5e, L7e-A, L7e-B2A jármű legnagyobb megadott sebessége: … km/h
1.8.2.L1e, L2e, L6e, L7e-B1, L7e-CA jármű legnagyobb tervezési sebessége (22): … km/h és sebességfokozat, amelyben ez elérhető: …
1.8.3.L1e – L7eBelső égésű motor legnagyobb hasznos teljesítménye: … kW … f/p fordulatszámon … L/TA (levegő-tüzelőanyag) arányon …
1.8.4.L1e – L7eBelső égésű motor legnagyobb nyomatéka: … Nm … f/p fordulatszámon … L/TA arányon …
1.8.5.L1e – L7eLegnagyobb folyamatos névleges teljesítmény elektromos motornál (15/30(4) perces teljesítmény(27)): … kW …. f/p fordulatszámon
1.8.6.L1e – L7eElektromos motor legnagyobb folyamatos névleges nyomatéka: …. Nm … f/p fordulatszámon
1.8.7.L1e – L7eLegnagyobb folyamatos elérhető teljesítmény meghajtás céljára: … kW … f/p fordulatszámon … L/TA arányon…
1.8.8.L1e – L7eLegnagyobb folyamatos elérhető nyomaték meghajtás céljára: … Nm …f/p fordulatszámon … L/TA arányon …
4.A KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYRE ÉS A MEGHAJTÓEGYSÉG TELJESÍTMÉNYÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
4.0.A környezeti teljesítményre és a meghajtóegység teljesítményére vonatkozó általános információk
4.0.1.L1e – L7eKörnyezetvédelmi szint: Euro (3/4/5/5+) (4)
4.0.2.L1e – L7eTüzelőanyag-fogyasztás (adja meg minden vizsgált referencia-tüzelőanyag adatait): … l/kg(4)/100 km
4.0.3.L1e – L7eSzén-dioxid-kibocsátás(25): … g/km
4.0.4.L1e – L7eEnergiafogyasztás(25): … Wh/km
4.0.5.L1e – L7eElektromos hatósugár(25): … km
4.0.6.Zajszint
4.0.6.1.L3eLurban határérték(16): … dB(A)
4.1.Károsanyag-kibocsátást csökkentő rendszer
4.1.1.L1e – L7eA kipufogógáz károsanyag-tartalmát csökkentő rendszer és vezérlőrendszerének rövid leírása és vázlatos rajza: …
4.1.2.Katalizátor
4.1.2.1.L1e – L7eA katalizátorok és elemek elrendezése és száma (az alábbi adatokat minden önálló egységre meg kell adni): …
4.1.2.2.L1e – L7eA katalizátor(ok) rajza, a méretek, alak és térfogat megadásával:…
4.1.2.3.L1e – L7eKatalitikus folyamat: …
* 4.1.2.4.L1e – L7eTeljes nemesfémtöltet: …
* 4.1.2.5.L1e – L7eRelatív koncentráció: …
* 4.1.2.6.L1e – L7eHordozó (szerkezeti kialakítás és anyag): …
* 4.1.2.7.L1e – L7eCellasűrűség: …
* 4.1.2.8.L1e – L7eKatalizátorház(ak) típusa: …
4.1.2.9.L1e – L7eA katalizátor(ok) elhelyezése (helye és vonatkoztatási távolsága a kipufogócsőben): …
4.1.2.10.L1e – L7eKatalizátor-hővédelem: van/nincs(4)
4.1.2.11.L1e – L7eRegeneráló rendszerek/kipufogógáz-utókezelő rendszerek és vezérlőrendszereik rövid leírása és vázlatos rajza: …
4.1.2.11.1.L1e – L7eSzokásos üzemi hőmérséklet-tartomány: … K
4.1.2.11.2.L1e – L7eFogyó reagensek: vannak/nincsenek(4)
4.1.2.11.3.L1e – L7eA reagensáram (nedves) rendszerének és vezérlőrendszerének rövid leírása és vázlatos rajza: …
4.1.2.11.4.L1e – L7eA katalitikus folyamathoz szükséges reagens típusa és koncentrációja: …
4.1.2.11.5.L1e – L7eA reagens szokásos üzemi hőmérséklet-tartománya: … K
4.1.2.11.6.L1e – L7eA reagensfeltöltés gyakorisága: folyamatos/karbantartáskor(4)
4.1.2.12.L1e – L7eTermékazonosító szám: …
4.1.3.Oxigénérzékelő(k)
4.1.3.1.L1e – L7eOxigénérzékelő alkatrészének/alkatrészeinek rajza(i): …
4.1.3.2.L1e – L7eA kipufogórendszer rajza az oxigénérzékelő(k) elhelyezésével (a kipufogószelephez viszonyított méretek): …
4.1.3.3.L1e – L7eSzabályozási tartomány: …
4.1.3.4.L1e – L7eTermékazonosító szám(ok): …
4.1.3.5.L1e – L7eAz oxigénérzékelő fűtőrendszerének és a fűtőstratégiának a leírása:…
4.1.3.6.L1e – L7eOxigénérzékelő hővédelem: van/nincs(4)
4.1.4.Másodlagos levegő befúvása (levegőbefúvás a kipufogógázba)
4.1.4.1.L1e – L7eA másodlagos levegőbefúvási rendszer és vezérlőrendszerének rövid leírása és vázlatos rajza: …
4.1.4.2.L1e – L7eElrendezés (mechanikus, szakaszos levegőadagoló, légszivattyú stb.)(4): …
4.1.4.3.L1e – L7eMűködés elve: …
4.1.5.Külső kipufogógáz-visszavezető rendszer (EGR)
4.1.5.1.L1e – L7eAz EGR-rendszer (kipufogógáz-áram) és vezérlőrendszerének rövid leírása és vázlatos rajza: …
4.1.5.2.L1e – L7eJellemzők: …
4.1.5.3.L1e – L7eVízhűtött EGR-rendszer: van/nincs(4)
4.1.5.4.L1e – L7eLéghűtött EGR-rendszer: van/nincs(4)
4.1.6.Részecskeszűrő
4.1.6.1.L1e – L7ePT alkatrész rajza a részecskeszűrő méreteivel, alakjával és kapacitásával: …
4.1.6.2.L1e – L7eA részecskeszűrő kialakítása: …
4.1.6.3.L1e – L7eA részecskeszűrő és vezérlőrendszerének rövid leírása és vázlatos rajza: …
4.1.6.4.L1e – L7eElhelyezés (hely és vonatkoztatási távolság a kipufogóvezetékben): …
4.1.6.5.L1e – L7eA regeneráció módja, vagy rendszere, leírás és rajz: …
4.1.7.Szegény NOx-csapda
4.1.7.1.L1e – L7eA szegény NOx-csapda működési elve: …
4.1.8.Kiegészítő károsanyag-kibocsátást csökkentő berendezések (amennyiben vannak, és más pontban nem szerepelnek)
4.1.8.1.L1e – L7eMűködés elve:
4.4.A környezeti teljesítményre és a meghajtóegység teljesítményére vonatkozó kiegészítő információk
4.4.4.L1e – L7eA járműre felszerelt zajcsökkentő rendszerek tekintetében a 92. számú ENSZ-előírásban meghatározott vonatkozó adatközlő lap egészíti ki ezt az adatközlő lapot.

8a. függelék

A hangjelző készülékekből álló rendszer típusának beépítésével kapcsolatos (vagy járműtípusnak az ezzel kapcsolatos) EU-típusjóváhagyására vonatkozó adatközlő lap mintája

Tétel(Al)kategóriákRészletes információk
B.A rendszerekre, alkatrészekre vagy önálló műszaki egységekre vonatkozó általános információk
0.7.L1e – L7eGyártmány(ok) (a gyártó márkaneve[i]): …
0.8.L1e – L7eTípus: …
0.8.1.L1e – L7eKereskedelmi név/nevek (adott esetben): …
0.8.2.L1e – L7eTípus-jóváhagyási szám(ok) (adott esetben): …
0.8.3.L1e – L7eA típusjóváhagyás(ok) megadásának dátuma (adott esetben): …
0.9.A gyártó neve és címe: …
0.9.1.L1e – L7eAz összeszerelő üzem(ek) neve és címe: …
0.9.2.L1e – L7eA gyártó meghatalmazott képviselőjének neve és címe (ha van): …
0.10.Azon jármű(vek), amely(ek)hez az önálló műszaki egységet tervezték(21): …
0.10.1.L1e – L7eTípus(17): …
0.10.2.L1e – L7eVáltozat(17): …
0.10.3.L1e – L7eKivitel(17): …
0.10.4.L1e – L7eKereskedelmi név/nevek (adott esetben): …
0.10.5.L1e – L7eA jármű kategóriája, alkategóriája és alcsoportja(2): …
C.A járműre, rendszerekre, alkatrészekre vagy önálló műszaki egységekre vonatkozó általános információk
0.12.A gyártás megfelelősége
0.12.1.L1e – L7eA teljes minőségbiztosítási rendszer leírása
6.A FUNKCIONÁLIS JÁRMŰBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
6.1.Hangjelző készülékek
6.1.1.L1e – L7eAz alkalmazott berendezés(ek) és rendeltetési céljuk összegző leírása: …
6.1.2.L1e – L7eA hangjelző készülék(ek) a jármű szerkezetén való elhelyezését bemutató rajz(ok): …
6.1.3.L1e – L7eA felszerelés módjának részletei, a járműszerkezet azon részével együtt, amelyre a hangjelző készülék(ek) fel van(nak)szerelve: …
6.1.4.L1e – L7eElektromos/pneumatikus kapcsolási rajz: …
6.1.4.1.L1e – L7eFeszültség: AC/DC(4)
6.1.4.2.L1e – L7eNévleges feszültség vagy nyomás: …
6.1.5.L1e – L7eA rögzítőberendezés rajza: …

9. függelék

A fékrendszer típusának/járműtípusnak az ilyen berendezéssel kapcsolatos(4) EU-típusjóváhagyására vonatkozó adatközlő lap mintája

Tétel(Al)kategóriákRészletes információk
B.A rendszerekre, alkatrészekre vagy önálló műszaki egységekre vonatkozó általános információk
0.7.L1e – L7eGyártmány(ok) (a gyártó márkaneve[i]): …
0.8.L1e – L7eTípus: …
0.8.1.L1e – L7eKereskedelmi név/nevek (adott esetben): …
0.8.2.L1e – L7eTípus-jóváhagyási szám(ok) (adott esetben): …
0.8.3.L1e – L7eA típusjóváhagyás(ok) megadásának dátuma (adott esetben): …
0.9.L1e – L7eA gyártó neve és címe: …
0.9.1.L1e – L7eAz összeszerelő üzem(ek) neve és címe: …
0.9.2.L1e – L7eA gyártó meghatalmazott képviselőjének neve és címe (ha van): …
0.10.Jármű(vek), amely(ek)hez a rendszert/önálló műszaki egységet tervezték(21):
0.10.1.L1e – L7eTípus(17): …
0.10.2.L1e – L7eVáltozat(17): …
0.10.3.L1e – L7eKivitel(17): …
0.10.4.L1e – L7eKereskedelmi név/nevek (adott esetben): …
0.10.5.L1e – L7eA jármű kategóriája, alkategóriája és alcsoportja(2): …
0.11.L1e – L7eAlkatrészek és önálló műszaki egységek típus-jóváhagyási jele(19): …
0.11.1.L1e – L7eFelszerelés módja: …
0.11.2.L1e – L7eA típus-jóváhagyási jel elhelyezésének fényképe és/vagy rajza (teljes minta méretekkel együtt) …
C.A járműre, rendszerekre, alkatrészekre vagy önálló műszaki egységekre vonatkozó általános információk
0.12.A gyártás megfelelősége
0.12.1.L1e – L7eA teljes minőségbiztosítási rendszer leírása.
1.ÁLTALÁNOS SZERKEZETI JELLEMZŐK
1.8.A meghajtóegység teljesítménye
1.8.1.L3e, L4e, L5e, L7e-A, L7e-B2A jármű legnagyobb megadott sebessége: … km/h
1.8.2.L1e, L2e, L6e, L7e-B1, L7e-CA jármű legnagyobb tervezési sebessége (22): … km/h és sebességfokozat, amelyben ez elérhető: …
1.8.3.L1e – L7eBelső égésű motor legnagyobb hasznos teljesítménye: … kW … f/p fordulatszámon … L/TA (levegő-tüzelőanyag) arányon
1.8.4.L1e – L7eBelső égésű motor legnagyobb nyomatéka: … Nm … f/p fordulatszámon … L/TA arányon
1.8.5.L1e – L7eLegnagyobb folyamatos névleges teljesítmény elektromos motornál (15/30(4) perces teljesítmény(27)): … kW … f/p fordulatszámon
1.8.6.L1e – L7eElektromos motor legnagyobb folyamatos névleges nyomatéka: … Nm … f/p fordulatszámon
1.8.7.L1e – L7eLegnagyobb folyamatos elérhető teljesítmény meghajtás céljára: … kW … f/p fordulatszámon … L/TA arányon
1.8.8.L1e – L7eLegnagyobb folyamatos elérhető nyomaték meghajtás céljára: … Nm … f/p fordulatszámon … L/TA arányon
1.8.9.L1e – L7eLegnagyobb csúcsteljesítmény meghajtás céljára: … kW … f/p fordulatszámon … L/TA arányon
2.TÖMEG ÉS MÉRETEK
(kg-ban és mm-ben.) Lásd a rajzokon, amennyiben vannak
2.1.Járműtömeg (teljes) tartománya
2.1.1.L1e – L7eMenetkész tömeg: … kg
2.1.1.1.L1e – L7eA menetkész tömeg eloszlása a tengelyek között: … kg
6.A FUNKCIONÁLIS JÁRMŰBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
6.2.Fékezés, beleértve a blokkolásgátló és a kombinált fékrendszereket is
6.2.1.L1e – L7eA fékberendezés jellemzői, ideértve a fékdobok, -tárcsák, féktömlők adatait és rajzait, a fékpofa/tárcsafékbetét készletek és/vagy betétek gyártmányát és típusát, tényleges fékezési felületet, fékdobok, fékpofák, féktárcsák átmérőjét, fékdobok tömegét, fékállító berendezéseket, tengely(ek) és a felfüggesztés lényeges részeit, fékkarokat, fékpedálokat (4): …
6.2.2.L1e – L7eMűködési ábra, a fékrendszerek leírása és/vagy rajza, ideértve az áttétel és a vezérlés adatait és rajzait, valamint a fékrendszerekben használt elektromos és/vagy elektronikus alkatrészek rövid leírását(4):
6.2.2.1.L1e – L7eElső, hátsó és oldalkocsi fékek, tárcsa- és/vagy dobfékek(4):
6.2.2.2.L1e – L7eRögzítőfék-rendszer: …
6.2.2.3.L1e – L7eBármilyen kiegészítő fékrendszer: …
6.2.3.L1e – L7eA jármű alkalmas fék nélküli / ráfutófékes / elektromos / pneumatikus / hidraulikus üzemi fékekkel felszerelt utánfutó vontatására: igen/nem(4): …
6.2.4.L1e – L7eBlokkolásgátló/kombinált fékrendszer:
6.2.4.1.L1e – L7eBlokkolásgátló fékrendszer: van/nincs/választható(4)
6.2.4.2.L1e – L7eKombinált fékrendszer: van/nincs/választható(4)
6.2.4.3.L1e – L7eBlokkolásgátló és kombinált fékrendszer: van/nincs/választható(4)
6.2.4.4.L1e – L7eVázlatos rajz(ok): …
6.2.5.L1e – L7eHidraulikus tartály(ok): …
6.2.6.L1e – L7eA fékrendszer(ek) különös jellemzői: …
6.2.6.1.L1e – L7eFékpofák és/vagy tárcsafékbetétek(4): …
6.2.6.2.L1e – L7eFékbetétek és/vagy tárcsafékbetétek (meg kell jelölni a gyártmányt, típust, anyagminőséget vagy azonosító jelet): …
6.2.6.3.L1e – L7eFékkarok és/vagy fékpedálok(4): …
6.2.6.4.L1e – L7eEgyéb tartozékok (adott esetben): rajz és leírás: …

9a. függelék

Az üvegezésből, a szélvédőtörlő és -mosó, valamint jég- és páramentesítő berendezésekből álló rendszer típusának beépítésével kapcsolatos (vagy járműtípusnak az ezzel kapcsolatos) EU-típusjóváhagyására vonatkozó adatközlő lap mintája

Tétel(Al)kategóriákRészletes információk
B.A rendszerekre, alkatrészekre vagy önálló műszaki egységekre vonatkozó általános információk
0.7.L1e – L7eGyártmány(ok) (a gyártó márkaneve[i]): …
0.8.L1e – L7eTípus: …
0.8.1.L1e – L7eKereskedelmi név/nevek (adott esetben): …
0.8.2.L1e – L7eTípus-jóváhagyási szám(ok) (adott esetben): …
0.8.3.L1e – L7eA típusjóváhagyás(ok) megadásának dátuma (adott esetben): …
0.9.A gyártó neve és címe: …
0.9.1.L1e – L7eAz összeszerelő üzem(ek) neve és címe: …
0.9.2.L1e – L7eA gyártó meghatalmazott képviselőjének neve és címe (ha van): …
0.10.Azon jármű(vek), amely(ek)hez az önálló műszaki egységet tervezték(21):
0.10.1.L1e – L7eTípus(17): …
0.10.2.L1e – L7eVáltozat(17): …
0.10.3.L1e – L7eKivitel(17): …
0.10.4.L1e – L7eKereskedelmi név/nevek (adott esetben):
0.10.5.L1e – L7eA jármű kategóriája, alkategóriája és alcsoportja(2): …
C.A járműre, rendszerekre, alkatrészekre vagy önálló műszaki egységekre vonatkozó általános információk
0.12.A gyártás megfelelősége
0.12.1.L1e – L7eA teljes minőségbiztosítási rendszer leírása
1.ÁLTALÁNOS SZERKEZETI JELLEMZŐK
1.7.L4e, L5e-B, L6e-B, L7e-A2, L7e-B2, L7e-CVezető helye: bal/jobb/közép(4): …
1.7.1.L1e – L7eA jármű jobb oldali/bal oldali közlekedésre, illetve metrikus/metrikus és angolszász rendszert használó országokban történő közlekedésre van kialakítva(4): …
3.AZ ERŐÁTVITELI RENDSZERRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK
3.1A meghajtóegység gyártója
3.1.1.Belső égésű motor
3.1.1.1.L1e – L7eGyártó: …
3.1.1.2.L1e – L7eMotorkód (a motoron jelölt módon vagy más azonosítási mód): …
3.1.2.Elektromos motor
3.1.2.1.L1e – L7eGyártó:
3.1.2.2.L1e – L7eAz elektromos motor kódja (a motoron jelölt módon vagy más azonosítási mód): …
3.1.3.Hibrid meghajtás
3.1.3.1.L1e – L7eGyártó: …
3.1.3.2.L1e – L7eAlkalmazás kódja (a motoron jelölt módon vagy más azonosítási mód): …
3.2.Belső égésű motor
3.2.1.A motorra vonatkozó specifikus információk
3.2.1.2.L1e – L7eMűködés elve: belső égésű/külső gyújtású/kompressziógyújtású motor/külső égésű motor/turbina/sűrített levegő(4): …
3.2.1.3.L1e – L7eCiklus: kétütemű/négyütemű/forgó/egyéb(4): …
3.2.1.4.L1e – L7eHengerek
3.2.1.4.1.L1e – L7eSzám: …
3.2.1.4.2.L1e – L7eElrendezés(26): …
3.2.1.5.L1e – L7eHengerűrtartalom(6): … cm3
3.2.1.9.L1e – L7eAz üzemmeleg motor rendes alapjárati fordulatszáma: … f/p
3.2.3.Tüzelőanyag
3.2.3.1.L1e – L7eTüzelőanyag-típus: (9)
3.2.3.2.L1e – L7eJármű tüzelőanyag-felhasználása: egyféle tüzelőanyag/kétféle tüzelőanyag/rugalmas tüzelőanyag-felhasználású(4)
3.2.10.Erőátviteli rendszer hűtőrendszere és vezérlése
3.2.10.2.L1e – L7eHűtőrendszer: folyadék: igen/nem(4)
3.2.10.2.2.L1e – L7eA motorhőmérséklet-szabályozó névleges beállítási értéke: …
3.2.10.2.3.L1e – L7eA folyadék fajtája: …
3.2.10.2.4.L1e – L7eKeringető szivattyú(k): igen/nem(4)
3.2.10.2.4.1.L1e – L7eJellemzők: …
3.2.10.2.5.L1e – L7eÁttételi arány(ok): …
3.2.10.2.6.L1e – L7eA ventilátor leírása és meghajtó mechanizmusa: …
3.2.10.3.L1e – L7eLéghűtés: igen/nem(4)
3.2.10.3.3.L1e – L7eVentilátor: igen/nem(4)
3.2.10.3.3.1.L1e – L7eJellemzők: …
3.2.13.Az elektromos hajtásra szánt rendszerektől eltérő elektromos rendszerek és vezérlőegységek
3.2.13.1.L1e – L7eNévleges feszültség: … V, pozitív/negatív testelés(4)
3.2.13.2.L1e – L7eGenerátor: van/nincs(4):
3.2.13.2.1.L1e – L7eNévleges teljesítmény: … VA
3.3.Tisztán elektromos és hibrid elektromos hajtás és vezérlés
3.3.3.Elektromos hajtómotor
3.3.3.2.L1e – L7eTípus (tekercselés, gerjesztés): …
3.3.3.3.L1e – L7eÜzemi feszültség: … V
3.3.4.Meghajtást végző akkumulátorok
3.3.4.1.L1e – L7eMeghajtást végző elsődleges akkumulátorok
3.3.4.1.1.L1e – L7eCellák száma: …
3.3.4.1.2.L1e – L7eTömeg: … kg
3.3.4.1.3.L1e – L7eKapacitás: . … Ah (amperóra) / … V
3.3.4.1.5.L1e – L7eElhelyezés a járműben: …
3.3.4.2.L1e – L7eMeghajtást végző másodlagos akkumulátorok
3.3.4.2.1.L1e – L7eCellák száma: …
3.3.4.2.2.L1e – L7eTömeg: … kg
3.3.4.2.3.L1e – L7eKapacitás: … Ah (amperóra) / … V
3.3.4.2.5.L1e – L7eElhelyezés a járműben: …
3.3.5.Hibrid elektromos jármű
3.3.5.1.L1e – L7eMotorok vagy villamos motorok kombinációi (elektromos motor[ok] és/vagy belső égésű motor[ok]/egyéb motorok száma)(4): …
3.3.5.2.L1e – L7eHibrid elektromos jármű kategóriája: járművön kívüli feltöltés/nem járművön kívüli feltöltés:
3.3.5.3.L1e – L7eÜzemmódkapcsoló: van/nincs(4)
3.3.5.4.L1e – L7eVálasztható üzemmódok: igen/nem(4)
3.3.5.5.L1e – L7eTisztán tüzelőanyag-felhasználású: igen/nem(4)
3.3.5.6.L1e – L7eTüzelőanyag-cellával hajtott jármű: igen/nem(4)
3.3.5.7.L1e – L7eHibrid üzemmódok: vannak/nincsenek(4) (ha vannak, rövid leírás): …
3.3.6.Energiatároló berendezés
3.3.6.1.L1e – L7eMegnevezés: (akkumulátor, kondenzátor, lendkerék/generátor)(4)
3.3.6.2.L1e – L7eAzonosító szám: …
* 3.3.6.3.L1e – L7eAz elektrokémiai csatoló fajtája: …
3.3.6.4.L1e – L7eEnergia (akkumulátornál: feszültség és kapacitás amperóra 2 órára, kondenzátornál: J,…, lendkeréknél/generátornál: J,…,): …
3.3.6.5.L1e – L7eTöltő: a járművön/külső/nincs(4)
3.4.Egyéb motorok, elektromos motorok vagy ezek kombinációi (a motorok alkatrészeire vonatkozó specifikus információk)
3,41. táblázat:Hűtőrendszer (a gyártó által megengedett hőmérséklet)
3.4.1.1.L1e – L7eFolyadékhűtés: …
3.4.1.1.1.L1e – L7eLegnagyobb kilépő hőmérséklet: … K
3.4.1.2.L1e – L7eLéghűtés: …
3.4.1.2.1.L1e – L7eVonatkoztatási pont: …
3.4.1.2.2.L1e – L7eLegnagyobb hőmérséklet a vonatkoztatási pontban: … K
6.A FUNKCIONÁLIS JÁRMŰBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
6.5.Üvegezés, szélvédőtörlők és -mosók, valamint jég- és páramentesítő rendszerek
6.5.1.Szélvédő
6.5.1.1.L2e, L5e, L6e, L7eFelhasznált anyagok: …
6.5.1.2.L2e, L5e, L6e, L7eFelszerelés módja: …
6.5.1.3.L2e, L5e, L6e, L7eDőlésszög: …
6.5.1.4.L2e, L5e, L6e, L7eSzélvédőtartozékok és ezek rögzítésének helye, az elektromos/elektronikus alkatrészek rövid leírásával: …
6.5.1.5.L2e, L5e, L6e, L7eA szélvédő rajza méretekkel: …
6.5.2.Más ablakok
6.5.2.1.L2e, L5e, L6e, L7eFelhasznált anyagok: …
6.5.2.2L2e, L5e, L6e, L7eAz ablakemelő elektromos/elektronikus berendezéseinek rövid leírása (ha van): …
6.5.3.Nyitható tetőablak
6.5.3.1.L2e, L5e, L6e, L7eFelhasznált anyagok: …
6.5.4.Más üvegtáblák
6.5.4.1.L2e, L5e, L6e, L7eFelhasznált anyagok: …
6.6.Szélvédőtörlő(k)
6.6.1.L2e, L5e, L6e, L7eRészletes műszaki leírás (fényképekkel vagy rajzokkal együtt): …
6.7.Szélvédőmosó berendezés
6.7.1.L2e, L5e, L6e, L7eRészletes műszaki leírás (fényképekkel vagy rajzokkal együtt): …
6.7.2.L2e, L5e, L6e, L7eA tartály űrtartalma: … l
6.8.Jég- és páramentesítés
6.8.1.L2e, L5e, L6e, L7eRészletes műszaki leírás (fényképekkel vagy rajzokkal együtt): …
6.16.Ülőhelyek (nyergek és ülések)
6.16.1.L1e – L7eÜlőhelyek száma: …
6.16.1.1.L2e, L5e, L6e, L7eHelyük és elrendezésük(8): …
6.16.4.L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7eMinden ülőhely R pontjának/pontjainak koordinátái vagy rajza: …
6.16.4.1.L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7eVezetőülés: …
6.16.5.L1e – L7eA törzs tervezési dőlésszöge: …
6.16.5.1.L1e – L7eVezetőülés: …
6.20.Utasvédelem, beleértve a belső berendezéseket és a járműajtókat is
6.20.1.Karosszéria
6.20.1.1.L2e, L5e-B, L6e-B, L7eFelhasznált anyagok és a gyártás módja: …
6.20.2.Ajtók, zárszerkezetek és csuklópántok
6.20.2.1.L2e, L5e, L6e, L7eAjtók elrendezése és az ajtók száma, méretek, nyitás legnagyobb szöge(5): …
6.20.3.Az utasok belső védelme
6.20.3.1.L2e, L5e, L6e, L7eA belső berendezések fényképei, rajzai és/vagy robbantott nézete, amely megmutatja az utastér belső részeit és a felhasznált anyagokat (kivéve a belső visszapillantó tükröket, a kezelőszervek elrendezését, az üléseket és az ülések hátsó részét), a tetőt vagy tolótetőt, az ülések háttámláját: …

9b. függelék

A kezelőszervekből, ellenőrző lámpákból és kijelzőkből álló rendszer típusának azonosításával kapcsolatos (vagy járműtípusnak az ezzel kapcsolatos) EU-típusjóváhagyására vonatkozó adatközlő lap mintája

SZÖVEG HIÁNYZIK

10. függelék

A világító- és fényjelző berendezésrendszerek típusának/járműtípus ezzel kapcsolatos(4) EU-típusjóváhagyására vonatkozó adatközlő lap mintája

Tétel(Al)kategóriákRészletes információk
B.A rendszerekre, alkatrészekre vagy önálló műszaki egységekre vonatkozó általános információk
0.7.L1e – L7eGyártmány(ok) (a gyártó márkaneve[i]):…
0.8.L1e – L7eTípus:…
0.8.1.L1e – L7eKereskedelmi név/nevek (adott esetben): …
0.8.2.L1e – L7eTípus-jóváhagyási szám(ok) (adott esetben): …
0.8.3.L1e – L7eA típusjóváhagyás(ok) megadásának dátuma (adott esetben): …
0.9.L1e – L7eA gyártó neve és címe:…
0.9.1.L1e – L7eAz összeszerelő üzem(ek) neve és címe: …
0.9.2.L1e – L7eA gyártó meghatalmazott képviselőjének neve és címe (ha van): …
0.10.Jármű(vek), amely(ek)hez a rendszert/önálló műszaki egységet tervezték(21):
0.10.1.L1e – L7eTípus(17): …
0.10.2.L1e – L7eVáltozat(17): …
0.10.3.L1e – L7eKivitel(17): …
0.10.4.L1e – L7eKereskedelmi név/nevek (adott esetben): …
0.10.5.L1e – L7eA jármű kategóriája, alkategóriája és alcsoportja(2): …
0.11.L1e – L7eAlkatrészek és önálló műszaki egységek típus-jóváhagyási jele(19):…
0.11.1.L1e – L7eFelszerelés módja: …
0.11.2.L1e – L7eA típus-jóváhagyási jel elhelyezésének fényképe és/vagy rajza (teljes minta méretekkel együtt) …
C.A járműre, rendszerekre, alkatrészekre vagy önálló műszaki egységekre vonatkozó általános információk
0.12.A gyártás megfelelősége
0.12.1.L1e – L7eA teljes minőségbiztosítási rendszer leírása.
6.A FUNKCIONÁLIS JÁRMŰBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
6.11.Világító- és fényjelző berendezések beszerelése, a világítás automatikus be- és kikapcsolása
6.11.1.L1e – L7eA valamennyi berendezést tartalmazó táblázat (a szám, gyártmány[ok], típus, alkatrész-típusjóváhagyási jel[ek], távolsági fényszóró legnagyobb fényerőssége, szín, ellenőrző lámpa feltüntetésével): …
6.11.2.L1e – L7eA világító- és fényjelző berendezések elhelyezését mutató rajz: …
6.11.3.L1e – L7eElakadásjelző lámpa: …
6.11.4.L1e – L7eA világító- és fényjelző berendezésekben használt elektromos és/vagy elektronikus alkatrészek rövid leírása: …
6.11.5.L1e – L7eA következő adatokat kell megadni (szövegesen és/vagy ábrával) valamennyi lámpa és fényszóró tekintetében:
6.11.5.1.L1e – L7eA világítófelület kiterjedését mutató rajz: …
6.11.5.2.L1e – L7eA látható felület meghatározására használt módszer a 48. számú ENSZ-EGB-előírás 2.10. szakasza szerint (HL L. 323., 2011.12.6., 46. o.): …
6.11.5.3.L1e – L7eVonatkoztatási tengely és vonatkoztatási középpont: …
6.11.5.4.L1e – L7eElrejthető lámpák működési módja: …
6.11.6.L1e – L7eFényszóróállító berendezés leírása/rajza és típusa (pl. automata, kézzel fokozatosan állítható, kézzel fokozatmentesen állítható)(4): …
6.11.6.1.L1e – L7eKezelőszerv: …
6.11.6.2.L1e – L7eReferenciajelek: …
6.11.6.3.L1e – L7eA terhelési állapotokhoz tartozó jelölések: …

11. függelék

A borulás hatása elleni védőszerkezet (ROPS) típusának/járműtípusnak az ilyen berendezéssel kapcsolatos(4) EU-típusjóváhagyására vonatkozó adatközlő lap mintája

Tétel(Al)kategóriákRészletes információk
B.A rendszerekre, alkatrészekre és önálló műszaki egységekre vonatkozó általános információk
0.7.L1e – L7eGyártmány(ok) (a gyártó márkaneve[i]): …
0.8.L1e – L7eTípus: …
0.8.1.L1e – L7eKereskedelmi név/nevek (adott esetben): …
0.8.2.L1e – L7eTípus-jóváhagyási szám(ok) (adott esetben): …
0.8.3.L1e – L7eA típusjóváhagyás(ok) megadásának dátuma (adott esetben): …
0.9.L1e – L7eA gyártó neve és címe: …
0.9.1.L1e – L7eAz összeszerelő üzem(ek) neve és címe: …
0.9.2.L1e – L7eA gyártó meghatalmazott képviselőjének neve és címe (ha van): …
0.10.Jármű(vek), amely(ek)hez a rendszert/önálló műszaki egységet tervezték(21):
0.10.1.L1e – L7eTípus(17): …
0.10.2.L1e – L7eVáltozat(17): …
0.10.3.L1e – L7eKivitel(17): …
0.10.4.L1e – L7eKereskedelmi név/nevek (adott esetben): …
0.10.5.L1e – L7eA jármű kategóriája, alkategóriája és alcsoportja(2): …
0.11.L1e – L7eAlkatrészek és önálló műszaki egységek típus-jóváhagyási jele(19): …
0.11.1.L1e – L7eFelszerelés módja: …
0.11.2.L1e – L7eA típus-jóváhagyási jel elhelyezésének fényképe és/vagy rajza (teljes minta méretekkel együtt) …
C.A járműre, rendszerekre, alkatrészekre vagy önálló műszaki egységekre vonatkozó általános információk
0.12.A gyártás megfelelősége
0.12.1.L1e – L7eA teljes minőségbiztosítási rendszer leírása.
6.A FUNKCIONÁLIS JÁRMŰBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
6.13.Borulás hatása elleni védőszerkezet (ROPS)
6.13.1.L7e-B2Részletes műszaki leírás, elhelyezés, rögzítés stb. (fényképekkel vagy rajzokkal együtt): …
6.13.2.Borulás hatása elleni védőszerkezet kerettel(4)
6.13.2.1.L7e-B2Belső és külső méretek: …
6.13.2.2.L7e-B2Anyag(ok) és összeszerelés módja: …
6.13.3.Borulás hatása elleni védőszerkezet biztonsági fülkével (4)
6.13.3.1.L7e-B2Egyéb időjárás ellen védő felszerelés (leírás): …
6.13.3.2.L7e-B2Belső és külső méretek: …
6.13.4.Borulás hatása elleni védőszerkezet bukóívenként elöl/hátul(4), lehajtható vagy nem(4)
6.13.4.1.L7e-B2Méretek: …
6.13.4.2.L7e-B2Anyag(ok) és összeszerelés módja: …

11a. függelék

A biztonsági övek rögzítéseiből álló rendszer típusának (vagy járműtípusnak az ezzel kapcsolatos) EU-típusjóváhagyására vonatkozó adatközlő lap mintája

SZÖVEG HIÁNYZIK

11b. függelék

A kormányozhatóság, kanyarodási tulajdonságok, fordulási tulajdonságok típusának (vagy járműtípusnak az ezzel kapcsolatos) EU-típusjóváhagyására vonatkozó adatközlő lap mintája

Tétel(Al)kategóriákRészletes információk
B.A rendszerekre, alkatrészekre vagy önálló műszaki egységekre vonatkozó általános információk
0.7.L1e – L7eGyártmány(ok) (a gyártó márkaneve[i]):…
0.8.L1e – L7eTípus:…
0.8.1.L1e – L7eKereskedelmi név/nevek (adott esetben):…
0.8.2.L1e – L7eTípus-jóváhagyási szám(ok) (adott esetben):…
0.8.3.L1e – L7eA típusjóváhagyás(ok) megadásának dátuma (adott esetben):…
0.9.A gyártó neve és címe:…
0.9.1.L1e – L7eAz összeszerelő üzem(ek) neve és címe:…
0.9.2.L1e – L7eA gyártó meghatalmazott képviselőjének neve és címe (ha van):…
0.10.Azon jármű(vek), amely(ek)hez az önálló műszaki egységet tervezték(21):
0.10.1.L1e – L7eTípus(17):…
0.10.2.L1e – L7eVáltozat(17):…
0.10.3.L1e – L7eKivitel(17):…
0.10.4.L1e – L7eKereskedelmi név/nevek (adott esetben):…
0.10.5.L1e – L7eA jármű kategóriája, alkategóriája és alcsoportja(2):…
C.A járműre, rendszerekre, alkatrészekre vagy önálló műszaki egységekre vonatkozó általános információk
0.12.A gyártás megfelelősége
0.12.1.L1e – L7eA teljes minőségbiztosítási rendszer leírása.
1.ÁLTALÁNOS SZERKEZETI JELLEMZŐK
1.1.L1e – L7eA reprezentatív jármű fényképei és/vagy rajzai:…
1.3.L1e – L7eTengelyek és kerekek száma:…
1.3.1.L1e – L7eTengelyek ikerkerekekkel(23):…
1.3.2.L1e – L7eMeghajtott tengelyek(23):…
1.7.L4e, L5e-B, L6e-B, L7e-A2, L7e-B2, L7e-CVezető helye: bal/jobb/közép(4):…
1.8.A meghajtóegység teljesítménye
1.8.1.L3e, L4e, L5e, L7e-A, L7e-B2A jármű legnagyobb megadott sebessége: … km/h
1.8.2.L1e, L2e, L6e, L7e-B1, L7e-CA jármű legnagyobb tervezési sebessége(22): … km/h és az a sebességfokozat, amelyben ez elérhető: …
2.TÖMEG ÉS MÉRETEK
(kg-ban és mm-ben). Lásd a rajzokon, amennyiben vannak.
2.1Járműtömeg (teljes) tartománya
2.1.3.L1e – L7eMűszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: … kg
2.1.3.1.L1e – L7eAz első tengelyen műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: … kg
2.1.3.2.L1e – L7eA hátsó tengelyen műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: … kg
2.1.3.3.L4eAz oldalkocsi tengelyén műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: … kg
2.2.Jármű méreteinek (teljes) tartománya
2.2.1.L1e – L7eHossz: … mm
2.2.2.L1e – L7eSzélesség: … mm
2.2.3.L1e – L7eMagasság: … mm
2.2.4.L1e – L7eTengelytáv: … mm
2.2.4.1.L4eOldalkocsi tengelytávja(28): … mm
2.2.5.Nyomtáv
2.2.5.1.L1e – L7e ikerkerekekkel felszerelve L2e, L4e, L5e, L6e, L7eElső nyomtáv: … mm.
2.2.5.2.L1e – L7e ikerkerekekkel felszerelveHátsó nyomtáv: … mm.
2.2.5.3.L2e, L4e, L5e, L6e, L7eOldalkocsi nyomtávja: … mm.
2.2.6.L7e – BElülső kinyúlás: … mm.
2.2.7.L7e – BHátsó kinyúlás: … mm.
3.AZ ERŐÁTVITELI RENDSZERRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK
3.5.Hajtáslánc és vezérlés(13)
3.5.1.L1e – L7eA jármű hajtásláncának és vezérlőrendszerének (sebességváltómű, tengelykapcsoló-vezérlő és a hajtáslánc egyéb elemeinek) rövid leírása és vázlatos rajza: …
3.6.A biztonságos kanyarodást segítő berendezés
3.6.1.L1e – L7e ikerkerekekkel felszerelve, L2e, L5e, L6e, L7eA biztonságos kanyarodást segítő berendezés (a 168/2013/EU rendelet VIII. melléklete: igen/nem(4); differenciálmű/egyéb(4))
3.6.2.L1e – L7e ikerkerekekkel felszerelve, L2e, L5e, L6e, L7eDifferenciálzár: igen/nem/választható(4)
3.6.3.L1e – L7eA biztonságos kanyarodást segítő berendezés, a differenciálzár és ezek vezérlőrendszereinek rövid leírása és vázlatos rajza: …
3.7.Felfüggesztés és vezérlés
3.7.1.L1e – L7eA felfüggesztés és vezérlőrendszerének rövid leírása és vázlatos rajza: …
6.A FUNKCIONÁLIS JÁRMŰBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
6.17.Kormányozhatóság, kanyarodási tulajdonságok, fordulási tulajdonságok
6.17.1.L1e – L7eA kormányzott tengely(ek) vázlatos ábrája, amely mutatja a kormánygeometriát: …
6.17.2.Áttétel és kezelőszerv
6.17.2.1.L1e – L7eA kormányzási áttételt adó rendszer elrendezése (az első és a hátsó tengelyre meghatározva): …
6.17.2.2.L1e – L7eCsatlakozás a kerekekhez (ideértve a mechanikus módszerektől eltérő módszereket is; az első és hátsó tengelyre meghatározva): …
6.17.2.2.1.L1e – L7eElektromos/elektronikus alkatrészek rövid leírása: …
6.17.2.3.L1e – L7eA kormányzás működési ábrája: …
6.17.2.4.L2e, L5e, L6e, L7eA kormányberendezés(ek) vázlatos ábrája: …
6.17.2.5.L2e, L5e, L6e, L7eA kormányberendezés beállítási tartománya és módszere: …
6.17.2.6.L2e, L5e, L6e, L7eRásegítési mód: …
6.17.3.A kerekek legnagyobb kormányzási szöge
6.17.3.1.L1e – L7eJobbra: … fok; a kormánykerék fordulatainak száma (vagy ezzel egyenértékű adat): …
6.17.3.2.L1e – L7eBalra: … fok; a kormánykerék fordulatainak száma (vagy ezzel egyenértékű adat): …
6.18.Gumiabroncs/kerék kombináció(k)
6.18.1.Gumiabroncsok:
6.18.1.1.Méretmegjelölés:
6.18.1.1.1.L1e – L7e1. tengely: …
6.18.1.1.2.L1e – L7e2. tengely: …
6.18.1.1.3.L4eOldalkocsi kereke: …
6.18.1.4.L1e – L7eA gyártó által ajánlott abroncsnyomás: … kPa

12. függelék

A gumiabroncsrendszerek típusának/járműtípus ezzel kapcsolatos (4) EU-típusjóváhagyására vonatkozó adatközlő lap mintája

Tétel(Al)kategóriákRészletes információk
B.A rendszerekre, alkatrészekre és önálló műszaki egységekre vonatkozó általános információk
0.7.L1e – L7eGyártmány(ok) (a gyártó márkaneve[i]): …
0.8.L1e – L7eTípus: …
0.8.1.L1e – L7eKereskedelmi név/nevek (adott esetben): …
0.8.2.L1e – L7eTípus-jóváhagyási szám(ok) (adott esetben): …
0.8.3.L1e – L7eA típusjóváhagyás(ok) megadásának dátuma (adott esetben): …
0.9.L1e – L7eA gyártó neve és címe: …
0.9.1.L1e – L7eAz összeszerelő üzem(ek) neve és címe: …
0.9.2.L1e – L7eA gyártó meghatalmazott képviselőjének neve és címe (ha van): …
0.10.Jármű(vek), amely(ek)hez a rendszert/önálló műszaki egységet tervezték (21):
0.10.1.L1e – L7eTípus(17): …
0.10.2.L1e – L7eVáltozat(17): …
0.10.3.L1e – L7eKivitel(17): …
0.10.4.L1e – L7eKereskedelmi név/nevek (adott esetben): …
0.10.5.L1e – L7eA jármű kategóriája, alkategóriája és alcsoportja(2): …
0.11.L1e – L7eAlkatrészek és önálló műszaki egységek típus-jóváhagyási jele (19): …
0.11.1.L1e – L7eFelszerelés módja: …
0.11.2.L1e – L7eA típus-jóváhagyási jel elhelyezésének fényképe és/vagy rajza (teljes minta méretekkel együtt) …
C.A járműre, rendszerekre, alkatrészekre vagy önálló műszaki egységekre vonatkozó általános információk
0.12.A gyártás megfelelősége
0.12.1.L1e – L7eA teljes minőségbiztosítási rendszer leírása.
1.ÁLTALÁNOS SZERKEZETI JELLEMZŐK
1.8.A meghajtóegység teljesítménye
1.8.1.L3e, L4e, L5e, L7e-A, L7e-B2A jármű legnagyobb megadott sebessége: … km/h
1.8.2.L1e, L2e, L6e, L7e-B1, L7e-CA jármű legnagyobb tervezési sebessége(22): … km/h és az a sebességfokozat, amelyben ez elérhető: …
1.8.3.L1e – L7eBelső égésű motor legnagyobb hasznos teljesítménye: … kW … f/p fordulatszámon … L/TA arányon
1.8.4.L1e – L7eBelső égésű motor legnagyobb nyomatéka: … Nm… f/p fordulatszámon … L/TA arányon
1.8.5.L1e – L7eElektromos motor legnagyobb folyamatos névleges teljesítménye (15/30(4) perces teljesítmény(27)): … kW … f/p fordulatszámon
1.8.6.L1e – L7eElektromos motor legnagyobb folyamatos névleges nyomatéka: …Nm … f/p fordulatszámon
1.8.7.L1e – L7eLegnagyobb folyamatos elérhető teljesítmény a meghajtóegység(ek)nél: … kW … f/p fordulatszámon … L/TA arányon
1.8.8.L1e – L7eLegnagyobb folyamatos elérhető nyomaték a meghajtóegység(ek)nél: … Nm… f/p fordulatszámon … L/TA arányon
1.8.9.L1e – L7eLegnagyobb csúcsteljesítmény meghajtás céljára: … kW … f/p fordulatszámon … L/TA arányon
2.TÖMEG ÉS MÉRETEK
(kg-ban és mm-ben.) Lásd a rajzokon, amennyiben vannak
2.1.Járműtömeg (teljes) tartománya
2.1.1.L1e – L7eMenetkész tömeg: … kg
2.1.1.1.L1e – L7eA menetkész tömeg eloszlása a tengelyek között: … kg
2.1.2.L1e – L7eTényleges tömeg: … kg
2.1.2.1.L1e – L7eTényleges tömeg eloszlása a tengelyek között: … kg
2.1.3.L1e – L7eMűszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: … kg
2.1.3.1.L1e – L7eAz első tengelyen műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg (tengely száma): … kg
2.1.3.2.L1e – L7eA hátsó tengelyen műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg (tengely száma): … kg
2.1.3.3.L4eAz oldalkocsi tengelyén műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: … kg
2.1.5.L1e – L7eA gyártó által megadott legnagyobb többletterhelés tömege: … kg
2.1.7.L1e – L7eMűszakilag megengedett legnagyobb vontatható tömeg a következők esetében(4): Fékezett: … kg Fékezetlen: … kg
2.1.7.1L1e – L7eA jármű-kombináció műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömege: … kg
2.1.7.2.L1e – L7eMűszakilag megengedett legnagyobb tömeg a kapcsolási ponton: … kg
6.A FUNKCIONÁLIS JÁRMŰBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
6.18.Gumiabroncs/kerék kombináció(k)
6.18.1.Gumiabroncsok:
6.18.1.1.Méretmegjelölés:
6.18.1.1.1.L1e – L7e1. tengely: …
6.18.1.1.2.L1e – L7e2. tengely: …
6.18.1.1.3.L4eOldalkocsi kereke: …
6.18.1.2.L1e – L7eA legkisebb terhelési index: … az egyes kerekek legnagyobb terhelhetősége: … kg mellett
6.18.1.3.L1e – L7eA jármű elméleti legnagyobb tervezési sebességével összeegyeztethető legkisebb sebességindex: …
6.18.1.4.L1e – L7eA gyártó által ajánlott abroncsnyomás: … kPa
6.18.2.Kerekek:
6.18.2.1.L1e – L7eKeréktárcsa mérete(i): …
6.18.2.2.L1e – L7eA járművel összeegyeztethető használati kategóriák: …
6.18.2.3.L1e – L7eA gördülési kerület névleges értéke: …

13. függelék

A hangjelző készülék mint alkatrész EU-típusjóváhagyására vonatkozó adatközlő lap mintája

Tétel(Al)kategóriákRészletes információk
B.A rendszerekre, alkatrészekre és önálló műszaki egységekre vonatkozó általános információk
0.7.L1e – L7eGyártmány(ok) (a gyártó márkaneve[i]): …
0.8.L1e – L7eTípus: …
0.8.1.L1e – L7eKereskedelmi név/nevek (adott esetben): …
0.8.2.L1e – L7eTípus-jóváhagyási szám(ok) (adott esetben): …
0.8.3.L1e – L7eA típusjóváhagyás(ok) megadásának dátuma (adott esetben): …
0.9.L1e – L7eA gyártó neve és címe: …
0.9.1.L1e – L7eAz összeszerelő üzem(ek) neve és címe: …
0.9.2.L1e – L7eA gyártó meghatalmazott képviselőjének neve és címe (ha van): …
0.10.L1e – L7eJármű(vek), amely(ek)hez a rendszert/önálló műszaki egységet tervezték (21):
0.10.1.L1e – L7eTípus(17): …
0.10.2.L1e – L7eVáltozat(17): …
0.10.3.L1e – L7eKivitel(17): …
0.10.4.L1e – L7eKereskedelmi név/nevek (adott esetben): …
0.10.5.L1e – L7eA jármű kategóriája, alkategóriája és alcsoportja(2): …
C.A járműre, rendszerekre, alkatrészekre vagy önálló műszaki egységekre vonatkozó általános információk
0.12.A gyártás megfelelősége
0.12.1.L1e – L7eA teljes minőségbiztosítási rendszer leírása.
6.A FUNKCIONÁLIS JÁRMŰBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
6.1.Hangjelző készülékek
6.1.1.L1e – L7eAz alkalmazott berendezés(ek) és rendeltetési céljuk összegző leírása: …
6.1.2.L1e – L7eA hangjelző készülék(ek) a jármű szerkezetén való elhelyezését bemutató rajz(ok): …
6.1.4.L1e – L7eElektromos/pneumatikus kapcsolási rajz: …
6.1.4.1.L1e – L7eFeszültség: AC/DC(4)
6.1.4.2.L1e – L7eNévleges feszültség vagy nyomás: …

13a. függelék

Az utasvédelem típusának, beleértve a belső berendezéseket, a fejtámlákat és a járműajtókat is (vagy járműtípusnak az ezzel kapcsolatos) EU-típusjóváhagyására vonatkozó adatközlő lap mintája

Tétel(Al)kategóriákRészletes információk
B.A rendszerekre, alkatrészekre vagy önálló műszaki egységekre vonatkozó általános információk
0.7.L1e – L7eGyártmány(ok) (a gyártó márkaneve[i]): …
0.8.L1e – L7eTípus: …
0.8.1.L1e – L7eKereskedelmi név/nevek (adott esetben): …
0.8.2.L1e – L7eTípus-jóváhagyási szám(ok) (adott esetben): …
0.8.3.L1e – L7eA típusjóváhagyás(ok) megadásának dátuma (adott esetben): …
0.9.A gyártó neve és címe: …
0.9.1.L1e – L7eAz összeszerelő üzem(ek) neve és címe: …
0.9.2.L1e – L7eA gyártó meghatalmazott képviselőjének neve és címe (ha van): …
0.10.Azon jármű(vek), amely(ek)hez az önálló műszaki egységet tervezték(21):
0.10.1.L1e – L7eTípus(17): …
0.10.2.L1e – L7eVáltozat(17): …
0.10.3.L1e – L7eKivitel(17): …
0.10.4.L1e – L7eKereskedelmi név/nevek (adott esetben): …
0.10.5.L1e – L7eA jármű kategóriája, alkategóriája és alcsoportja(2): …
C.A járműre, rendszerekre, alkatrészekre vagy önálló műszaki egységekre vonatkozó általános információk
0.12.A gyártás megfelelősége
0.12.1.L1e – L7eA teljes minőségbiztosítási rendszer leírása.
1.ÁLTALÁNOS SZERKEZETI JELLEMZŐK
1.7.L4e, L5e-B, L6e-B, L7e-A2, L7e-B2, L7e-CVezető helye: bal/jobb/közép(4): …
6.A FUNKCIONÁLIS JÁRMŰBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
6.16.Ülőhelyek (nyergek és ülések)
6.16.1.L1e – L7eÜlőhelyek száma: …
6.16.1.1.L2e, L5e, L6e, L7eHelyük és elrendezésük(8): …
6.16.2.L1e – L7eÜlőhelyek kialakítása: ülés/nyereg(4)
6.16.3.L1e – L7eAz alábbiak leírásai és rajzai:
6.16.3.1.L1e – L7eÜlések és rögzítésük: …
6.16.3.2.L1e – L7eA beállító rendszer: …
6.16.3.3.L1e – L7eAz elmozdító- és reteszelő rendszer: …
6.16.3.4.L1e – L7eA biztonsági öv ülésszerkezetbe épített rögzítési pontjai: …
6.16.3.5.L1e – L7eA jármű rögzítésre használt részei: …
6.16.4.L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7eMinden ülőhely R pontjának/pontjainak koordinátái vagy rajza:…
6.16.4.1.L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7eVezetőülés: …
6.16.4.2.L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7eA többi ülőhely: …
6.16.5.L1e – L7eA törzs tervezési dőlésszöge: …
6.16.5.1.L1e – L7eVezetőülés: …
6.16.5.2.L1e – L7eA többi ülőhely: …
6.20.Utasvédelem, beleértve a belső berendezéseket és a járműajtókat is
6.20.1.Karosszéria
6.20.1.1.L2e, L5e-B, L6e-B, L7eFelhasznált anyagok és a gyártás módja:
6.20.2.Ajtók, zárszerkezetek és csuklópántok
6.20.2.1.L2e, L5e, L6e, L7eAjtók elrendezése és az ajtók száma, méretek, nyitás legnagyobb szöge(5): …
6.20.2.2.L2e, L5e, L6e, L7eA zárak és csuklópántok rajza és az ajtóban való elhelyezésük: …
6.20.2.3.L2e, L5e, L6e, L7eA zárak és csuklópántok műszaki leírása: …
6.20.2.4.L2e, L5e, L6e, L7eA bejáratok, fellépők és szükséges fogantyúk részletei, adott esetben: …
6.20.3.Az utasok belső védelme
6.20.3.1.L2e, L5e, L6e, L7eA belső berendezések fényképei, rajzai és/vagy robbantott nézete, amely megmutatja az utastér belső részeit és a felhasznált anyagokat (kivéve a belső visszapillantó tükröket, a kezelőszervek elrendezését, az üléseket és az ülések hátsó részét), a tetőt vagy tolótetőt, az ülések háttámláját:
6.20.4.Fejtámlák
6.20.4.1.L2e, L5e, L6e, L7eFejtámlák típusai: egybeépített/levehető/különálló(4)
6.20.4.2.L2e, L5e, L6e, L7eA fejtámla részletes leírása, különösen tekintettel a párnázat anyagára vagy anyagaira, és adott esetben a merevítések és rögzítőelemek helyzete és meghatározása azon üléstípusok tekintetében, amelyekre jóváhagyást kérnek: …
6.20.4.3.L2e, L5e, L6e, L7e„Különálló” fejtámla esetében
6.20.4.3.1.L2e, L5e, L6e, L7eAnnak a szerkezeti résznek a részletes leírása, ahová a fejtámlát rögzíteni kell: …
6.20.4.3.2.L2e, L5e, L6e, L7eA szerkezet és a fejtámla jellemző részeinek méretezett rajzai: …

14. függelék

A nem üvegezett első szélvédő mint alkatrész/önálló műszaki egység EU-típusjóváhagyására vonatkozó adatközlő lap mintája

Tétel(Al)kategóriákRészletes információk
B.A rendszerekre, alkatrészekre és önálló műszaki egységekre vonatkozó általános információk
0.7.L1e – L7eGyártmány(ok) (a gyártó márkaneve[i]): …
0.8.L1e – L7eTípus: …
0.8.1.L1e – L7eKereskedelmi név/nevek (adott esetben): …
0.8.2.L1e – L7eTípus-jóváhagyási szám(ok) (adott esetben): …
0.8.3.L1e – L7eA típusjóváhagyás(ok) megadásának dátuma (adott esetben): …
0.9.L1e – L7eA gyártó neve és címe: …
0.9.1.L1e – L7eAz összeszerelő üzem(ek) neve és címe: …
0.9.2.L1e – L7eA gyártó meghatalmazott képviselőjének neve és címe (ha van): …
0.10.Jármű(vek), amely(ek)hez a rendszert/önálló műszaki egységet tervezték (21):
0.10.1.L1e – L7eTípus(17): …
0.10.2.L1e – L7eVáltozat(17): …
0.10.3.L1e – L7eKivitel(17): …
0.10.4.L1e – L7eKereskedelmi név/nevek (adott esetben): …
0.10.5.L1e – L7eA jármű kategóriája, alkategóriája és alcsoportja(2): …
C.A járműre, rendszerekre, alkatrészekre vagy önálló műszaki egységekre vonatkozó általános információk
0.12.A gyártás megfelelősége
0.12.1.L1e – L7eA teljes minőségbiztosítási rendszer leírása.
6.A FUNKCIONÁLIS JÁRMŰBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
6.5.Üvegezés, szélvédőtörlők és -mosók, valamint jég- és páramentesítő rendszerek
6.5.1.Szélvédő
6.5.1.1.L2e, L5e, L6e, L7eFelhasznált anyagok: …
6.5.1.2.L2e, L5e, L6e, L7eFelszerelés módja: …
6.5.1.3.L2e, L5e, L6e, L7eDőlésszög: …
6.5.1.4.L2e, L5e, L6e, L7eSzélvédőtartozékok és ezek rögzítésének helye, az elektromos/elektronikus alkatrészek rövid leírásával: …
6.5.1.5.L2e, L5e, L6e, L7eA szélvédő rajza méretekkel: …

15. függelék

A szélvédőmosó berendezés mint alkatrész/önálló műszaki egység EU-típusjóváhagyására vonatkozó adatközlő lap mintája

Tétel(Al)kategóriákRészletes információk
B.A rendszerekre, alkatrészekre és önálló műszaki egységekre vonatkozó általános információk
0.7.L1e – L7eGyártmány(ok) (a gyártó márkaneve[i]): …
0.8.L1e – L7eTípus: …
0.8.1.L1e – L7eKereskedelmi név/nevek (adott esetben): …
0.8.2.L1e – L7eTípus-jóváhagyási szám(ok) (adott esetben): …
0.8.3.L1e – L7eA típusjóváhagyás(ok) megadásának dátuma (adott esetben): …
0.9.L1e – L7eA gyártó neve és címe: …
0.9.1.L1e – L7eAz összeszerelő üzem(ek) neve és címe: …
0.9.2.L1e – L7eA gyártó meghatalmazott képviselőjének neve és címe (ha van): …
0.10.Jármű(vek), amely(ek)hez a rendszert/önálló műszaki egységet tervezték (21):
0.10.1.L1e – L7eTípus(17): …
0.10.2.L1e – L7eVáltozat(17): …
0.10.3.L1e – L7eKivitel(17): …
0.10.4.L1e – L7eKereskedelmi név/nevek (adott esetben): …
0.10.5.L1e – L7eA jármű kategóriája, alkategóriája és alcsoportja(2): …
C.A járműre, rendszerekre, alkatrészekre vagy önálló műszaki egységekre vonatkozó általános információk
0.12.A gyártás megfelelősége
0.12.1.L1e – L7eA teljes minőségbiztosítási rendszer leírása.
6.A FUNKCIONÁLIS JÁRMŰBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
6.7.Szélvédőmosó berendezés
6.7.1.L2e, L5e, L6e, L7eRészletes műszaki leírás (fényképekkel vagy rajzokkal együtt): …
6.7.2.L2e, L5e, L6e, L7eA tartály űrtartalma: … l

16. függelék

A hátsó kilátást segítő berendezés mint alkatrész/önálló műszaki egység EU-típusjóváhagyására vonatkozó adatközlő lap mintája

Tétel(Al)kategóriákRészletes információk
B.A rendszerekre, alkatrészekre és önálló műszaki egységekre vonatkozó általános információk
0.7.L1e – L7eGyártmány(ok) (a gyártó márkaneve[i]): …
0.8.L1e – L7eTípus: …
0.8.1.L1e – L7eKereskedelmi név/nevek (adott esetben): …
0.8.2.L1e – L7eTípus-jóváhagyási szám(ok) (adott esetben): …
0.8.3.L1e – L7eA típusjóváhagyás(ok) megadásának dátuma (adott esetben): …
0.9.L1e – L7eA gyártó neve és címe: …
0.9.1.L1e – L7eAz összeszerelő üzem(ek) neve és címe: …
0.9.2.L1e – L7eA gyártó meghatalmazott képviselőjének neve és címe (ha van): …
0.10.Jármű(vek), amely(ek)hez a rendszert/önálló műszaki egységet tervezték (21):
0.10.1.L1e – L7eTípus(17): …
0.10.2.L1e – L7eVáltozat(17): …
0.10.3.L1e – L7eKivitel(17): …
0.10.4.L1e – L7eKereskedelmi név/nevek (adott esetben): …
0.10.5.L1e – L7eA jármű kategóriája, alkategóriája és alcsoportja(2): …
C.A járműre, rendszerekre, alkatrészekre vagy önálló műszaki egységekre vonatkozó általános információk
0.12.A gyártás megfelelősége
0.12.1.L1e – L7eA teljes minőségbiztosítási rendszer leírása.
6.A FUNKCIONÁLIS JÁRMŰBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
6.12.Hátsó kilátás
6.12.1.Visszapillantó tükrök (valamennyi tükörre megadva)
6.12.1.1.L1e – L7eA visszapillantó tükör azonosító rajzai, megjelölve annak a jármű szerkezetéhez viszonyított elhelyezését: …
6.12.1.3.L1e – L7eA beállító rendszer elektronikus alkatrészeinek rövid leírása: …
6.12.2.L1e – L7eKözvetett látást biztosító, tükrökön kívüli eszközök
6.12.2.1.L1e – L7eAz eszköz leírása: …
6.12.2.2.L1e – L7eKamera-monitor rendszer esetében az észlelési távolság (mm), a kontraszt, fénysűrűség-tartomány, zavaró fények kiküszöbölése, kijelző teljesítménye (fekete-fehér/színes(4)), képfrissítési frekvencia, a monitor fénysűrűség-tartománya(4): …
6.12.2.3.L1e – L7eMegfelelően részletezett rajzok a teljes eszköz bemutatásához, beleértve a szerelési utasításokat is; az EU-típusjóváhagyási jel helyét a rajzokon jelölni kell: …

17. függelék

A biztonsági öv mint önálló műszaki egység EU-típusjóváhagyására vonatkozó adatközlő lap mintája

Tétel(Al)kategóriákRészletes információk
B.A rendszerekre, alkatrészekre és önálló műszaki egységekre vonatkozó általános információk
0.7.L1e – L7eGyártmány(ok) (a gyártó márkaneve[i]): …
0.8.L1e – L7eTípus: …
0.8.1.L1e – L7eKereskedelmi név/nevek (adott esetben): …
0.8.2.L1e – L7eTípus-jóváhagyási szám(ok) (adott esetben): …
0.8.3.L1e – L7eA típusjóváhagyás(ok) megadásának dátuma (adott esetben):…
0.9.L1e – L7eA gyártó neve és címe: …
0.9.1.L1e – L7eAz összeszerelő üzem(ek) neve és címe: …
0.9.2.L1e – L7eA gyártó meghatalmazott képviselőjének neve és címe (ha van): …
0.10.Jármű(vek), amely(ek)hez a rendszert/önálló műszaki egységet tervezték (21):
0.10.1.L1e – L7eTípus(17): …
0.10.2.L1e – L7eVáltozat(17): …
0.10.3.L1e – L7eKivitel(17): …
0.10.4.L1e – L7eKereskedelmi név/nevek (adott esetben): …
0.10.5.L1e – L7eA jármű kategóriája, alkategóriája és alcsoportja(2): …
C.A járműre, rendszerekre, alkatrészekre vagy önálló műszaki egységekre vonatkozó általános információk
0.12.A gyártás megfelelősége
0.12.1.L1e – L7eA teljes minőségbiztosítási rendszer leírása.
6.A FUNKCIONÁLIS JÁRMŰBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
6.14.Biztonsági övek és/vagy más utasbiztonsági rendszerek
6.14.2.L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7eOlyan különleges biztonsági övtípus leírása, amelynél az egyik rögzítési pont az ülés háttámlájához van erősítve, vagy energiaelnyelő szerkezettel van ellátva: …
6.14.3.L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7eA biztonsági övek rögzítési pontjainak száma és elhelyezése: …
6.14.4.L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7eElektromos/elektronikus alkatrészek rövid leírása: …

18. függelék

Az ülőhely (nyereg/ülés) mint alkatrész/önálló műszaki egység EU-típusjóváhagyására vonatkozó adatközlő lap mintája

Tétel(Al)kategóriákRészletes információk
B.A rendszerekre, alkatrészekre és önálló műszaki egységekre vonatkozó általános információk
0.7.L1e – L7eGyártmány(ok) (a gyártó márkaneve[i]):…
0.8.L1e – L7eTípus:…
0.8.1.L1e – L7eKereskedelmi név/nevek (adott esetben):…
0.8.2.L1e – L7eTípus-jóváhagyási szám(ok) (adott esetben):…
0.8.3.L1e – L7eA típusjóváhagyás(ok) megadásának dátuma (adott esetben):…
0.9.L1e – L7eA gyártó neve és címe:…
0.9.1.L1e – L7eAz összeszerelő üzem(ek) neve és címe:…
0.9.2.L1e – L7eA gyártó meghatalmazott képviselőjének neve és címe (ha van):…
0.10.Jármű(vek), amely(ek)hez a rendszert/önálló műszaki egységet tervezték (21):
0.10.1.L1e – L7eTípus(17):…
0.10.2.L1e – L7eVáltozat(17):…
0.10.3.L1e – L7eKivitel(17):…
0.10.4.L1e – L7eKereskedelmi név/nevek (adott esetben):…
0.10.5.L1e – L7eA jármű kategóriája, alkategóriája és alcsoportja(2):…
C.A járműre, rendszerekre, alkatrészekre vagy önálló műszaki egységekre vonatkozó általános információk
0.12.A gyártás megfelelősége
0.12.1.L1e – L7eA teljes minőségbiztosítási rendszer leírása.
6.A FUNKCIONÁLIS JÁRMŰBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
6.16.Ülőhelyek (nyergek és ülések)
6.16.1.L1e – L7eÜlőhelyek száma:…
6.16.1.1.L2e, L5e, L6e, L7eHelyük és elrendezésük(8):…
6.16.2.L1e – L7eÜlőhelyek kialakítása: ülés/nyereg(4)
6.16.3.L1e – L7eAz alábbiak leírásai és rajzai:
6.16.3.1.L1e – L7eÜlések és rögzítésük:…
6.16.3.2.L1e – L7eA beállító rendszer:…
6.16.3.3.L1e – L7eAz elmozdító- és reteszelő rendszer:…
6.16.3.4.L1e – L7eA biztonsági öv rögzítése az ülésszerkezetbe beépítve:…
6.16.3.5.L1e – L7eA jármű rögzítésre használt részei:…
6.16.4.L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7eMinden ülőhely R pontjának/pontjainak koordinátái vagy rajza:…
6.16.4.1.L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7eVezetőülés:…
6.16.4.2.L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7eA többi ülőhely:…
6.16.5.L1e – L7eA törzs tervezési dőlésszöge:…
6.16.5.1.L1e – L7eVezetőülés:…
6.16.5.2.L1e – L7eA többi ülőhely:…
6.16.6.L1e – L7eAz ülés beállítási tartománya:…
6.16.6.1.L1e – L7eVezetőülés:…
6.16.6.2.L1e – L7eA többi ülőhely:…

19. függelék

A pótkocsi csatlakozóberendezése mint önálló műszaki egység EU-típusjóváhagyására vonatkozó adatközlő lap mintája

Tétel(Al)kategóriákRészletes információk
B.A rendszerekre, alkatrészekre és önálló műszaki egységekre vonatkozó általános információk
0.7.L1e – L7eGyártmány(ok) (a gyártó márkaneve[i]):…
0.8.L1e – L7eTípus:…
0.8.1.L1e – L7eKereskedelmi név/nevek (adott esetben):…
0.8.2.L1e – L7eTípus-jóváhagyási szám(ok) (adott esetben):…
0.8.3.L1e – L7eA típusjóváhagyás(ok) megadásának dátuma (adott esetben):…
0.9.L1e – L7eA gyártó neve és címe:…
0.9.1.L1e – L7eAz összeszerelő üzem(ek) neve és címe:…
0.9.2.L1e – L7eA gyártó meghatalmazott képviselőjének neve és címe (ha van):……………………
0.10.Jármű(vek), amely(ek)hez a rendszert/önálló műszaki egységet tervezték (21):
0.10.1.L1e – L7eTípus(17):…
0.10.2.L1e – L7eVáltozat(17):…
0.10.3.L1e – L7eKivitel(17):…
0.10.4.L1e – L7eKereskedelmi név/nevek (adott esetben):…
0.10.5.L1e – L7eA jármű kategóriája, alkategóriája és alcsoportja(2):…
C.A járműre, rendszerekre, alkatrészekre vagy önálló műszaki egységekre vonatkozó általános információk
0.12.A gyártás megfelelősége
0.12.1.L1e – L7eA teljes minőségbiztosítási rendszer leírása.
1.ÁLTALÁNOS SZERKEZETI JELLEMZŐK
1.8.A meghajtóegység teljesítménye
1.8.1.L3e, L4e, L5e, L7e-A, L7e-B2A jármű legnagyobb megadott sebessége: …km/h
1.8.2.L1e, L2e, L6e, L7e-B1, L7e-CA jármű legnagyobb tervezési sebessége(22): … km/h és az a sebességfokozat, amelyben ez elérhető:…
1.8.3.L1e – L7eBelső égésű motor legnagyobb hasznos teljesítménye: … kW … f/p fordulatszámon … L/TA arányon…
1.8.4.L1e – L7eBelső égésű motor legnagyobb nyomatéka: … Nm… f/p fordulatszámon … L/TA arányon…
1.8.5.L1e – L7eElektromos motor legnagyobb folyamatos névleges teljesítménye (15/30(4) perces teljesítmény(27)): … kW … f/p fordulatszámon
1.8.6.L1e – L7eElektromos motor legnagyobb folyamatos névleges nyomatéka: … Nm… f/p fordulatszámon
1.8.7.L1e – L7eLegnagyobb folyamatos elérhető teljesítmény a meghajtóegység(ek)nél: … kW … f/p fordulatszámon … L/TA arányon…
1.8.8.L1e – L7eLegnagyobb folyamatos elérhető nyomaték a meghajtóegység(ek)nél: … Nm… f/p fordulatszámon … L/TA arányon…
1.8.9.L1e – L7eLegnagyobb csúcsteljesítmény meghajtás céljára: … kW … f/p fordulatszámon … L/TA arányon…
2.TÖMEG ÉS MÉRETEK
(kg-ban és mm-ben.) Lásd a rajzokon, amennyiben vannak
7.A JÁRMŰ SZERKEZETÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
7.1.Csatlakozóberendezések és rögzítések
7.1.1.L1e – L7eCsatlakozóberendezéssel felszerelt L kategóriájú jármű: igen/nem/választható(4)
7.1.2.L1e – L7eA felhasználói kézikönyvben a fogyasztói útmutatás és tájékoztatás az EU összes hivatalos nyelvén elérhető a pótkocsival felszerelt L kategóriájú járművek vezethetőségéről: igen/nem(4)
7.1.3.L1e – L7eÖnálló műszaki egységként jóváhagyott csatlakozóberendezés esetében a felszerelésre és üzemeltetésre vonatkozó utasítások szerepelnek a dokumentációban: igen/nem(4)
7.1.4.L1e – L7eA csatlakozóberendezés elhelyezését és felépítését bemutató fényképek és/vagy rajzok: …
7.1.5.L1e – L7eA csatlakozóberendezés típusának a járműre való felszerelési útmutatója és a gyártó által megjelölt rögzítési pontok fényképei és rajzai a járművön; kiegészítő információk, amennyiben a csatlakozóberendezés típusa csak a járműtípus bizonyos változataihoz vagy kiviteleihez használható: …
7.1.6.L1e – L7eBiztonsági csatlakozóberendezés, illetve pótkocsi-vészfékező kábel rögzítési pontjai (rajzok és képek adott esetben használhatók): vannak/nincsenek(4)

20. függelék

A jogosulatlan használat elleni védelemre szolgáló eszköz mint önálló műszaki egység EU-típusjóváhagyására vonatkozó adatközlő lap mintája

Tétel(Al)kategóriákRészletes információk
B.A rendszerekre, alkatrészekre és önálló műszaki egységekre vonatkozó általános információk
0.7.L1e – L7eGyártmány(ok) (a gyártó márkaneve[i]): …
0.8.L1e – L7eTípus: …
0.8.1.L1e – L7eKereskedelmi név/nevek (adott esetben): …
0.8.2.L1e – L7eTípus-jóváhagyási szám(ok) (adott esetben): …
0.8.3.L1e – L7eA típusjóváhagyás(ok) megadásának dátuma (adott esetben): …
0.9.A gyártó neve és címe:
0.9.1.L1e – L7eAz összeszerelő üzem(ek) neve és címe: …
0.9.2.L1e – L7eA gyártó meghatalmazott képviselőjének neve és címe (ha van): …
0.10.Jármű(vek), amely(ek)hez a rendszert/önálló műszaki egységet tervezték(21):
0.10.1.L1e – L7eTípus(17): …
0.10.2.L1e – L7eVáltozat(17): …
0.10.3.L1e – L7eKivitel(17): …
0.10.4.L1e – L7eKereskedelmi név/nevek (adott esetben): …
0.10.5.L1e – L7eA jármű kategóriája, alkategóriája és alcsoportja(2): …
C.A járműre, rendszerekre, alkatrészekre vagy önálló műszaki egységekre vonatkozó általános információk
0.12.A gyártás megfelelősége
0.12.1.L1e – L7eA teljes minőségbiztosítási rendszer leírása.
7.A JÁRMŰ SZERKEZETÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
7.2.A jogosulatlan használat elleni védelemre szolgáló eszközök
7.2.1.Védőeszköz
7.2.1.1.L1e – L7eAz alkalmazott védőeszköz(ök) összefoglaló leírása: …
7.2.2.Jármű-indításgátló
7.2.2.1.L1e – L7eAz indításgátló, illetve a nem szándékos aktiválás elkerülésére kidolgozott módszerek részletes műszaki leírása: …
7.2.3.Riasztórendszer
7.2.3.1.L1e – L7eA riasztórendszer és azon járműrészek leírása, amelyekkel a már beépített riasztórendszer össze van kapcsolva: …
7.2.3.2.L1e – L7eA riasztórendszert alkotó főbb berendezések jegyzéke: …

20a. függelék

A tüzelőanyag-tartály mint ÖME EU-típusjóváhagyására vonatkozó adatközlő lap mintája

Tétel(Al)kategóriákRészletes információk
B.A rendszerekre, alkatrészekre vagy önálló műszaki egységekre vonatkozó általános információk
0.7.L1e – L7eGyártmány(ok) (a gyártó márkaneve[i]):…
0.8.L1e – L7eTípus:…
0.8.1.L1e – L7eKereskedelmi név/nevek (adott esetben):…
0.8.2.L1e – L7eTípus-jóváhagyási szám(ok) (adott esetben):…
0.8.3.L1e – L7eA típusjóváhagyás(ok) megadásának dátuma (adott esetben):…
0.9.A gyártó neve és címe:…
0.9.1.L1e – L7eAz összeszerelő üzem(ek) neve és címe:…
0.9.2.L1e – L7eA gyártó meghatalmazott képviselőjének neve és címe (ha van):…
0.10.Azon jármű(vek), amely(ek)hez az önálló műszaki egységet tervezték(21):
0.10.1.L1e – L7eTípus(17):…
0.10.2.L1e – L7eVáltozat(17):…
0.10.3.L1e – L7eKivitel(17):…
0.10.4.L1e – L7eKereskedelmi név/nevek (adott esetben):…
0.10.5.L1e – L7eA jármű kategóriája, alkategóriája és alcsoportja(2):…
C.A járműre, rendszerekre, alkatrészekre vagy önálló műszaki egységekre vonatkozó általános információk
0.12.A gyártás megfelelősége
0.12.1.L1e – L7eA teljes minőségbiztosítási rendszer leírása.
4.A KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYRE ÉS A MEGHAJTÓEGYSÉG TELJESÍTMÉNYÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
4.3.Párolgási kibocsátást csökkentő rendszer
4.3.7.L1e – L7eA tüzelőanyag-tartály vázlatos rajza térfogatának és anyagának feltüntetésével:
7.A JÁRMŰ SZERKEZETÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
7.5.Tüzelőanyag-tárolás
7.5.1.1.Tüzelőanyag-tartály
7.5.1.1.1.L1e – L7eLegnagyobb űrtartalom:…
7.5.1.1.2.L1e – L7eFelhasznált anyagok:…
7.5.1.1.3.L1e – L7eTüzelőanyag-tartály töltőcsonkja: …szűkített töltőnyílás/címke(4)
7.5.1.3.L1e – L7eA tüzelőanyag-tartály rajza és műszaki leírása, a levegőztető és szellőztető rendszer valamennyi csatlakozásával és vezetékével, valamint a zárószerkezetekkel, a szelepekkel és a rögzítőkészülékekkel együtt:…
7.5.2.Nagynyomású földgáz (CNG) tartály
7.5.2.1.L1e – L7eA CNG-tartály és a kapcsolódó berendezések tekintetében az M1 jármű-kategóriára a 110. számú (*1) ENSZ EGB-előírásban meghatározott adatközlő lap egészíti ki ezt az adatközlő lapot.
7.5.3.L1e – L7eCseppfolyós propán-bután gáz (LPG) tartály(ok)
7.5.3.1.L1e – L7eAz LPG-tartály és a kapcsolódó berendezések tekintetében az M1 jármű-kategóriára a 67. számú (*2) ENSZ EGB-előírásban meghatározott adatközlő lap egészíti ki ezt az adatközlő lapot.
(*1) HL L 120., 2011.5.7., 1. o.
(*2) HL L 72., 2008.3.14., 1. o.;

21. függelék

Az utaskapaszkodó mint önálló műszaki egység EU-típusjóváhagyására vonatkozó adatközlő lap mintája

Tétel(Al)kategóriákRészletes információk
B.A rendszerekre, alkatrészekre és önálló műszaki egységekre vonatkozó általános információk
0.7.L1e – L7eGyártmány(ok) (a gyártó márkaneve[i]): …
0.8.L1e – L7eTípus: …
0.8.1.L1e – L7eKereskedelmi név/nevek (adott esetben): …
0.8.2.L1e – L7eTípus-jóváhagyási szám(ok) (adott esetben): …
0.8.3.L1e – L7eA típusjóváhagyás(ok) megadásának dátuma (adott esetben): …
0.9.L1e – L7eA gyártó neve és címe: …
0.9.1.L1e – L7eAz összeszerelő üzem(ek) neve és címe: …
0.9.2.L1e – L7eA gyártó meghatalmazott képviselőjének neve és címe (ha van): …
0.10.Jármű(vek), amely(ek)hez a rendszert/önálló műszaki egységet tervezték (21):
0.10.1.L1e – L7eTípus(17): …
0.10.2.L1e – L7eVáltozat(17): …
0.10.3.L1e – L7eKivitel(17): …
0.10.4.L1e – L7eKereskedelmi név/nevek (adott esetben): …
0.10.5.L1e – L7eA jármű kategóriája, alkategóriája és alcsoportja(2): …
C.A járműre, rendszerekre, alkatrészekre vagy önálló műszaki egységekre vonatkozó általános információk
0.12.A gyártás megfelelősége
0.12.1.L1e – L7eA teljes minőségbiztosítási rendszer leírása.
7.A JÁRMŰ SZERKEZETÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
7.7.Utaskapaszkodók és lábtámaszok
7.7.1.Kapaszkodók
7.7.1.1.L1e – L7eTípus: szíj és/vagy fogantyú(4)
7.7.1.2.L1e – L7eAz elhelyezést és a kialakítást bemutató fényképek és/vagy rajzok: …

22. függelék

A lábtámasz mint önálló műszaki egység EU-típusjóváhagyására vonatkozó adatközlő lap mintája

Tétel(Al)kategóriákRészletes információk
B.A rendszerekre, alkatrészekre és önálló műszaki egységekre vonatkozó általános információk
0.7.L1e – L7eGyártmány(ok) (a gyártó márkaneve[i]): …
0.8.L1e – L7eTípus: …
0.8.1.L1e – L7eKereskedelmi név/nevek (adott esetben): …
0.8.2.L1e – L7eTípus-jóváhagyási szám(ok) (adott esetben): …
0.8.3.L1e – L7eA típusjóváhagyás(ok) megadásának dátuma (adott esetben): …
0.9.L1e – L7eA gyártó neve és címe: …
0.9.1.L1e – L7eAz összeszerelő üzem(ek) neve és címe: …
0.9.2.L1e – L7eA gyártó meghatalmazott képviselőjének neve és címe (ha van): …
0.10.Jármű(vek), amely(ek)hez a rendszert/önálló műszaki egységet tervezték (21): …
0.10.1.L1e – L7eTípus(17): …
0.10.2.L1e – L7eVáltozat(17): …
0.10.3.L1e – L7eKivitel(17): …
0.10.4.L1e – L7eKereskedelmi név/nevek (adott esetben): …
0.10.5.L1e – L7eA jármű kategóriája, alkategóriája és alcsoportja(2): …
C.A járműre, rendszerekre, alkatrészekre vagy önálló műszaki egységekre vonatkozó általános információk
0.12.A gyártás megfelelősége
0.12.1.L1e – L7eA teljes minőségbiztosítási rendszer leírása.
7.7.Utaskapaszkodók és lábtámaszok
7.7.2.Lábtámaszok
7.7.2.2.L1e – L7eAz elhelyezést és a kialakítást bemutató fényképek és/vagy rajzok: …

23. függelék

Az oldalkocsi mint önálló műszaki egység EU-típusjóváhagyására vonatkozó adatközlő lap mintája

SZÖVEG HIÁNYZIK

24. függelék

Az (L3e/L4e)-A2 alkategória teljesítményszintjéről az (L3e/L4e)-A3 alkategória teljesítményszintjére alakítható vagy abból visszaalakítható járművekre vonatkozó gyártói nyilatkozat

A gyártó nyilatkozata arról, hogy a motorkerékpár átalakítható-e (L3e/L4e)-A2 szintűről (L3e/L4e)-A3 szintűvé

A nyilatkozat megfelelően kitöltött példányát az adatközlő mappához kell csatolni.

Alulírott [... (teljes név és beosztás)]

0.4.

A gyártó neve és címe: ...

0.4.2.

A gyártó meghatalmazott képviselőjének neve és címe (ha van)(0): ...

kijelentem, hogy

az (L3e/L4e)-A2 vagy (L3e/L4e)-A3(1) motorkerékpár: ...

0.2. Típus(4): ...

0.2.1. Változat(ok)(4): ...

0.2.2. Kivitel(ek)(4): ...

0.2.3. Kereskedelmi név/nevek (adott esetben): ...

0.3. A jármű kategóriája, alkategóriája és alcsoportja(5): ...

1. Típus-jóváhagyási szám (adott esetben): ...

1.1. A típusjóváhagyás(ok) megadásának dátuma (adott esetben): ...

3.2.2.1. Az erőátviteli rendszer/motor vezérlőegysége(i)nek(1) szoftverazonosító száma(i): ... és kalibráció-ellenőrző száma(i): ...

0.2. Típus(4): ...

0.2.1. Változat(ok)(4): ...

0.2.2. Kivitel(ek)(4): ...

0.2.3. Kereskedelmi név/nevek (adott esetben): ...

0.3. A jármű kategóriája, alkategóriája és alcsoportja(5): ...

1. Típus-jóváhagyási szám (adott esetben): ...

1.1. A típusjóváhagyás(ok) megadásának dátuma (adott esetben): ...

3.2.2.1. Az erőátviteli rendszer/motor vezérlőegysége(i)nek(1) szoftverazonosító száma(i): ... és kalibráció-ellenőrző száma(i): ...

a következő műszaki jellemzőkkel:

Általános szerkezeti jellemzők(3)

1.8.

A jármű legnagyobb tervezési sebessége: ... km/h

1.9.

Legnagyobb hasznos teljesítmény: ... kW ... f/p fordulatszámon(1)

1.10.

A legnagyobb hasznos teljesítmény/a jármű menetkész tömegének aránya: ... kW/kg

Környezeti teljesítmény(3)

4.0.6. A következő szerint mért zajszint(2): ...

4.0.6.1.

Álló helyzetben: ... dB(A) ... f/p motorfordulatszámon

4.0.6.2.

Elhaladási zaj: ... dB(A)

4.0.6.3.

Lurban határérték(0)(7): ... dB(A)

3.2.15. A következő szerint mért károsanyag-kibocsátás(2): ...

3.2.15.1.

I. típusú vizsgálat: károsanyag-kibocsátás hidegindítás után, beleértve a romlási tényezőt: CO: ... mg/km THC: ... mg/km NMHC(0): ... mg/km NOx: ... mg/km THC+NOx(0): ... mg/km PM(0): ... mg/km

8.7.3.2. típusú vizsgálat: károsanyag-kibocsátás (emelt) alapjáraton, valamint szabad gyorsítás mellett: HC: ... ppm normál alapjárati fordulatszámon és: ... ppm emelt alapjárati fordulatszámon CO: ... V/V % normál alapjárati fordulatszámon és: ... V/V % emelt alapjárati fordulatszámon

8.7.3.2.1.

Füstelnyelési együttható korrigált értéke: ... m-1

A következő szerint mért energiahatékonyság(2)(3):

4.0.2.

Tüzelőanyag-fogyasztás(0)(6): ... l vagy kg/100 km

4.0.3.

Szén-dioxid-kibocsátás(0)(6): ... g/km

4.0.4.

Energiafogyasztás(0)(6): ... Wh/km

4.0.5.

Elektromos hatósugár(0): ... km

a következő alkotóelemek, alkatrészek, szoftverek stb. átalakításával: ...

...

Hely: ...

Dátum: ...

Aláírás: ...

Név és beosztás: ...

A 24. függelékhez kapcsolódó magyarázó megjegyzések

(A gyártó nyilatkozatában nem feltüntetendő lábjegyzetek és magyarázatok)

(0) A nem értelmezhető bejegyzés kihagyandó.

(1) A nem kívánt rész törlendő (nem kell törölni, ha egynél több lehetőség is alkalmazható).

(2) A típusjóváhagyásra alkalmazandó felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet és a legutóbbi módosító felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet száma. Amennyiben a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet két vagy több végrehajtási szakaszt tartalmaz, a vonatkozó végrehajtási szakaszt és/vagy kódot is fel kell tüntetni. Ehelyett az alkalmazandó ENSZ EGB-előírás számát is fel lehet tüntetni.

(3) A dB(A), Wh/km, mg/km, g/km, ppm és km mértékegységeket a legközelebbi egész számra, a kW, l/100 km, kg/100 km, m3/100 km és V/V % mértékegységeket a legközelebbi tizedre, a kW/kg és a m-1 mértékegységeket pedig a legközelebbi századra kell kerekíteni.

(4) Jelölje meg az I. melléklet B. részének 2.3. pontja szerint az egyes típusokra, változatokra és kivitelekre meghatározott típus-változat-kivitel vagy "TVK" alfanumerikus kódot.

(5) A 168/2013/EU rendelet 4. cikke és I. melléklete szerinti osztályozásnak megfelelően kell feltüntetni a kódot, pl. a közepes teljesítményű motorkerékpárok esetében a kód "L3e-A2".

(6) Külső töltésű hibrid elektromos járművek esetében a szén-dioxidra, a tüzelőanyag-fogyasztásra és az áramfogyasztásra vonatkozó "súlyozott, vegyes" értékeket is meg kell jelölni.

(7) Csak az L3e kategóriájú járművekre vonatkozik.

25. függelék

Az erőátviteli rendszeren végzett illetéktelen beavatkozást megelőző (szakszerűtlen beavatkozás elleni) intézkedésekre vonatkozó gyártói nyilatkozat

1. Az erőátviteli rendszeren végzett illetéktelen beavatkozást megelőző (szakszerűtlen beavatkozás elleni) intézkedésekre vonatkozó gyártói nyilatkozat:

- a gyártó azon kötelezettségvállalásáról, hogy nem forgalmaz olyan cserélhető alkatrészeket, amelyek lehetővé teszik az adott (al)kategória meghajtóegysége teljesítményére meghatározott szint túllépését,

- arról, hogy a gyártó által lehetővé tett módosítások nem növelik meg a meghajtóegység teljesítményét,

- az alkatrészek és alkotóelemek módosításairól és cserélhetőségéről.

A gyártó nyilatkozata azon kötelezettségvállalásáról, hogy nem forgalmaz olyan cserélhető alkatrészeket, amelyek lehetővé teszik az adott (al)kategória meghajtóegysége teljesítményére meghatározott szint túllépését

A nyilatkozat megfelelően kitöltött példányát az adatközlő mappához kell csatolni.

0.4. A gyártó neve és címe:...

0.4.2. A gyártó meghatalmazott képviselőjének neve és címe (ha van) ( 4 ): ...

ezennel kijelentem, hogy:

az alábbi L1e/L2e, (L3e/L4e)-A1/(L3e/L4e)-A2/L6e/L7e ( 5 )kategóriájú járművek esetében:

0.1. Gyártmány (a gyártó márkaneve):...

0.2. Típus ( 6 ): ...

0.2.1. Változat(ok) (6) : ...

0.2.2. Kivitel(ek) (6) : ...

0.2.3. Kereskedelmi név/nevek (adott esetben):...

0.3. A jármű kategóriája, alkategóriája és alcsoportja ( 7 ): ...

nem forgalmazok olyan cserélhető alkatrészeket, amelyek lehetővé teszik az adott (al)kategória meghajtóegysége teljesítményére meghatározott szint túllépését,

valamint hogy

a következő jellemzők gyártó által megengedett módosításai:

a) adott esetben a gyújtásrendszer szikratovábbítása;

b) a tüzelőanyag-ellátó és -szállító rendszer;

c) a levegőbeszívó rendszer, a légszűrő(ke)t is beleértve (módosítás vagy eltávolítás);

d) adott esetben a meghajtást végző akkumulátor kialakítása vagy az elektromos motor(ok) elektromos meghajtása;

e) a hajtáslánc;

f) az erőátviteli rendszerének meghajtóegységét vezérlő egység(ek)

megfelel a Bizottság 44/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete II. mellékletének 2.6. pontjában foglalt követelményeknek

az L3e-A2/L4e-A2/L7e (5) kategóriájú járművek esetében a gyártó

kijelentem, hogy

a következők módosításai és cserélhetősége:

a) adott esetben a gyújtásrendszer szikratovábbítása;

b) a tüzelőanyag-ellátó és -szállító rendszer;

c) a levegőbeszívó rendszer, a légszűrő(ke)t is beleértve (módosítás vagy eltávolítás);

d) a hajtáslánc;

e) az erőátviteli rendszer meghajtóegységének teljesítményét szabályozó vezérlőegység(ek);

f) a teljes motorterhelést korlátozó bármely (mechanikus, elektromos, szerkezeti stb.) alkatrész eltávolítása, amelynek következtében a meghajtóegységnek a 168/2013/EU rendelet II. mellékletének A. szakaszával összhangban jóváhagyott teljesítménye megváltozik

megfelel a Bizottság 44/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete II. mellékletének 5.2. pontjában foglalt követelményeknek

Hely: ... Dátum: ...

Aláírás: ... Név és beosztás: ...

A meghajtóegység teljesítménye

A 25. függelékhez kapcsolódó magyarázó megjegyzések

(A gyártó nyilatkozatában nem feltüntetendő lábjegyzetek és magyarázatok)

Az I. melléklethez kapcsolódó magyarázó megjegyzések

(1) Belső égésű motorokhoz.

(2) A 168/2013/EU rendelet 4. cikke és I. melléklete szerinti osztályozásnak megfelelően kell feltüntetni a kódot, pl. az alacsony teljesítményű Enduro motorkerékpárok esetében a kód "L3e-A1E".

(3) A nem értelmezhető bejegyzés kihagyandó.

(4) A nem kívánt rész törlendő (nem kell törölni, ha egynél több lehetőség is alkalmazható).

(5) Az elrendezést az alábbi kódokkal kell jelölni:

- R: a jármű jobb oldala

- L: a jármű bal oldala

- F: a jármű eleje

- RE: a jármű hátulja.

Példa egy 2 baloldali és egy jobboldali ajtóval felszerelt járműre:

2 L, 1R

(6) Ezt az értéket ki kell számolni (π = 3,1416) és a legközelebbi cm3-re kell kerekíteni.

(7) Meg kell adni a tűrést.

(8) A helyet az alábbi kódokkal kell jelölni:

- rx: üléssor száma

- R: a jármű jobb oldala

- C: a jármű közepe

- L: a jármű bal oldala.

Példa egy olyan járműre, amelynél az első üléssorban két ülőhely, egy jobb oldali és egy bal oldali, és a második sorban egy ülőhely, egy középső van:

r1: 1R,1L r2: 1C

(9) A tüzelőanyag típusát az alábbi kódokkal kell jelölni:

- P: benzin

- B5: gázolaj

- M: keverék

- LPG: PG-gáz

- NG: földgáz

- BM: biometán

- E5: E5-ös benzin

- E10: E10-es benzin

- E85: E85-ös etanol

- BD: biodízel

- H2: hidrogén

- H2NG: hidrogén és földgáz keveréke

- A: sűrített levegő

- O: egyéb.

Megjegyzés: Ha a járművek benzinnel és gáz-halmazállapotú tüzelőanyaggal egyaránt működhetnek, de ha a benzinüzemű rendszer kizárólag vészhelyzetek esetére vagy indításra szolgál, és a benzintartály nem tartalmazhat 5 liternél több benzint, akkor a vizsgálat szempontjából a járműveket úgy kell tekinteni, mintha gázüzeműek lennének.

(10) A 168/2013/EU rendelet 21. cikke szerint OBD-rendszerrel felszerelt L kategóriájú járművek.

(11) ISO 612:1978 szabvány - Közúti járművek - Gépjárművek és vontatott járművek méretei - fogalmak és meghatározások.

(12) Ezt az adatot a legközelebbi tizedmilliméterre kell kerekíteni.

(13) A meghatározott műszaki jellemzőket minden előterjesztett változatra meg kell adni.

(14) "A": hárompontos biztonsági öv;

"B": kétpontos biztonsági öv;

"S": különleges övtípus (ebben az esetben a 6.15.7. rovatban részletes információkat kell megadni a megfigyelés alatt lévő típusok jellegéről);

"Ar", "Br", vagy "Sr": automata (felcsévélő szerkezettel ellátott) biztonsági öv esetében;

"Are", "Bre", vagy "Sre": olyan automata (felcsévélő szerkezettel ellátott) biztonsági öv esetében, amely legalább egy rögzítési pontban energiaelnyelő szerkezettel van ellátva.

(15) A jármű-azonosító szám (VIN)/jogszabályban előírt tábla közepének elhelyezését az alábbi kódokkal kell jelölni:

- R: a jármű jobb oldala

- C: a jármű közepe

- L: a jármű bal oldala.

- x: vízszintes távolság (mm-ben) a legelső tengelytől (mínuszjel "-" előzi meg, ha a mellső tengely előtt van)

- y: vízszintes távolság (mm-ben) a jármű hosszirányú középvonalától mérve

- z: a talajtól mért távolság (mm-ben)

- (r/o): a jelölés hozzáféréséhez eltávolítandó vagy felnyitandó alkatrészek.

Példa egy, a motorkerékpár fejcsövének jobb oldalán felszerelt VIN-táblára, 500 mm-rel a mellső tengely mögött, 30 mm-re a középvonaltól és 1 100 mm magasan:

R, x500, y30, z1100

Példa egy könnyű, négykerekű motorkerékpár jobb oldalán felszerelt jogszabályban előírt táblára, 100 mm-rel a mellső tengely előtt, 950 mm-re a jármű hosszirányú középvonalától és 700 mm magasan, a motorháztető alatt:

R, x-100, y950, z700 (r/o)

(16) A dB(A) mértékegység esetében ezt a következő egész számra kell kerekíteni.

(17) Jelölje meg az e melléklet B. részének 2.3. pontja szerint az egyes típusokra, változatokra és kivitelekre meghatározott Típus-változat-kivitel vagy "TVK" alfanumerikus kódot. A változatok és kivitelek azonosításához az I. melléklet B. részének 2.3. pontjában megállapított mátrix használható.

(18) Többlépcsős jóváhagyási eljárás esetében ezt az információt minden lépcsőre meg kell adni.

(19) A járműbe vagy rendszerbe szerelt valamennyi alkatrész és önálló műszaki egység esetében meg kell adni ezt az információt.

(20) Valamennyi belső égésű motor, elektromos motor és hibrid meghajtás esetében meg kell adni ezt az információt.

(21) Valamennyi járműtípus esetében meg kell adni ezt az információt.

(22) Pedálhajtású kerékpárok esetében meg kell adni azt a legnagyobb járműsebességet, amelynél az elektromos motor rásegítést biztosít.

(23) Ikerkerekes/meghajtott tengelyek:

Példák:

- ikerkerekek: F (első ikerkerekek L5e-A alkategóriájú járműveknél)

- meghajtott tengelyek: R (hátsó meghajtott tengely L3e-A1 motorkerékpároknál)

(24) Fokozatmentes változtatható erőátvitellel felszerelt járművek esetében jelölje meg a következőket: "áttételi viszonyszám a legnagyobb tervezési sebességen"; "áttételi viszonyszám a legnagyobb csúcsteljesítményen"; "áttételi viszonyszám a legnagyobb csúcsnyomatékon". Az áttételi viszonyszámoknak magukban kell foglalniuk az elsődleges erőátvitel áttételi viszonyszámát (adott esetben), és a jóváhagyó hatóság számára elfogadható tűrési sávval kell rendelkezniük. A sebességfokozat nélküli, kerékaggyal felszerelt motorok esetében az "n/a" vagy "1" értékeket tüntesse fel.

(25) Külső töltésű hibrid elektromos járművek esetében a szén-dioxidra, az üzemanyag-fogyasztásra és az áramfogyasztásra vonatkozó "súlyozott, vegyes" értékeket is meg kell jelölni.

(26) A hengerek elrendezését az alábbi kódokkal kell jelölni:

- LI: soros

- V: V-elrendezés

- O: boxermotor

- S: egyhengeres motor

R: forgódugattyús motor.

(27) Egynél több elektromos motor esetében minden motor hozzáadását meg kell jelölni.

(28) Meg kell jelölni a hosszirányú távolságot az első tengely és az oldalkocsi tengelye között.

(29) Csak kompressziógyújtású motorok esetében.

II. MELLÉKLET

A tartósság vizsgálatára és a jármű szerkezeti integritására vonatkozó gyártói nyilatkozat mintái

1. Általános követelmények

1.1. A 168/2013/EU rendelet 22. cikke (2) bekezdésének megfelelően a gyártónak aláírt nyilatkozatot (lásd az 1.3. pontot) kell benyújtania, amelyben igazolja a jármű folyamatos üzemelését a jármű szokásos élettartama során szokásos használati feltételek, valamint a gyártó ajánlásainak megfelelően végzett karbantartás mellett, továbbá igazolja, hogy a funkcionális biztonság szempontjából lényeges rendszerek, alkatrészek és tartozékok tartósságát megfelelő vizsgálatok és mérnöki gyakorlat alkalmazása révén szavatolja.

1.2. A járműgyártónak a Bizottság 3/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete XIX. melléklete 1.1. pontjának megfelelően aláírt nyilatkozatot kell benyújtania (lásd az 1.4. pontban foglalt mintát), amely megerősíti, hogy a járműveket megfelelő módon és úgy alakítja ki, hogy a jármű élettartama alatt végig kiállja a rendeltetés szerinti használatból eredő hatásokat.

1.3. A járműgyártó tartóssági vizsgálatra vonatkozó nyilatkozatának mintája (a Bizottság 3/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének V. melléklete)

A járműgyártó tartóssági vizsgálatra vonatkozó nyilatkozata (a Bizottság 3/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének V. melléklete)

A nyilatkozat megfelelően kitöltött példányát az adatközlő mappához kell csatolni.

Alulírott [... (teljes név és beosztás)]

A gyártó neve és címe: ...

A gyártó meghatalmazott képviselőjének neve és címe (ha van): ...

ezennel kijelentem, hogy az alábbi járműveket:

0.1. Gyártmány (a gyártó márkaneve): ...

0.2. Típus ( 8 ): ...

0.2.1. Változat(ok) (8) : ...

0.2.2. Kivitel(ek) (8) : ...

0.2.3. Kereskedelmi név/nevek (adott esetben):...

0.3. A jármű kategóriája, alkategóriája és alcsoportj ( 9 ): ...

amelyekre a típusjóváhagyást kérelmeztem, az első nyilvántartásba vételt követő öt évben legalább ... km út megtételéig kiállják a rendeltetés szerinti használatból eredő hatásokat, figyelembe véve a járművel együtt átadott használati útmutatóban világosan és félreérthetetlenül leírt rendszeres és tervszerű karbantartást és a berendezések egyedi beállításait.

Alulírott továbbá megerősítem, hogy a funkcionális biztonság szempontjából lényeges rendszerek, alkatrészek és tartozékok tartósságát megfelelő vizsgálatok és mérnöki gyakorlat alkalmazása révén szavatolom.

Ez a nyilatkozat nem érinti a jármű garanciáját.

Hely: ... Dátum: ...

Aláírás: ... Név és beosztás a társaságban: ...

1.4. A járműgyártó járműszerkezet-integritásra vonatkozó nyilatkozatának mintája (a Bizottság 3/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete XIX. mellékletének 1.1. pontja)

A járműgyártó járműszerkezet-integritásra vonatkozó nyilatkozata (a Bizottság 3/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének XIX. melléklete)

A nyilatkozat megfelelően kitöltött példányát az adatközlő mappához kell csatolni.

Alulírott [... (teljes név és beosztás)]

A gyártó neve és címe: ...

A gyártó meghatalmazott képviselőjének neve és címe (ha van): ...

ezennel kijelentem, hogy az alábbi járműveket:

0.1. Gyártmány (a gyártó márkaneve): ...

0.2. Típus (8) : ...

0.2.1. Változat(ok (8) : ...

0.2.2. Kivitel(ek) (8) : ...

0.2.3. Kereskedelmi név/nevek (adott esetben):...

0.3. A jármű kategóriája, alkategóriája és alcsoportja (9) : ...

úgy tervezem és alakítom ki, hogy a szerkezetük a jármű szokásos élettartama alatt végig kiállja a rendeltetés szerinti használatból eredő hatásokat, figyelembe véve a járművekkel együtt átadott használati útmutatóban világosan és félreérthetetlenül leírt rendszeres és tervszerű karbantartást és a berendezések egyedi beállításait.

Alulírott továbbá tudomásul veszem és garantálom azt, hogy ha súlyos biztonsági veszély miatt visszahívásra kerül sor, a mérnöki számításokon, virtuális vizsgálati módszereken és/vagy szerkezeti vizsgálatokon alapuló, a járműszerkezetre, alkotóelemekre és/vagy alkatrészekre vonatkozó specifikus elemzést kérésre haladéktalanul a jóváhagyó hatóság és az Európai Bizottság rendelkezésére bocsátom.

Ez a nyilatkozat valamennyi olyan járműre vonatkozik, amely típusbizonyítványához ezt a nyilatkozatot csatolták; a nyilatkozat nem érinti a jármű garanciáját.

Hely: ... Dátum: ...

Aláírás: ... Név és beosztás a társaságban: ...

A II. melléklethez kapcsolódó magyarázó megjegyzések

(A gyártó nyilatkozataiban nem feltüntetendő lábjegyzetek és magyarázatok)

III. MELLÉKLET

A fedélzeti diagnosztikai (OBD), valamint a járműjavítási és -karbantartási információkhoz való hozzáféréssel kapcsolatos megfelelést a típus-jóváhagyási hatóság előtt igazoló gyártói tanúsítványok mintái

1. A 168/2013/EU rendelet 57. cikke (8) bekezdésének megfelelően a járműgyártónak tanúsítványt kell kiállítania, amellyel igazolja a típusjóváhagyást végző hatóság előtt, hogy a jármű megfelel az OBD- és a járműjavítási és -karbantartási információk hozzáférhetőségével kapcsolatos előírásoknak; a tanúsítvány formátumát a 2. és 3. pont határozza meg.

1.1. A tanúsítványon fel kell tüntetni a gyártó által adott hivatkozási számot.

2. A jármű I. fázisú OBD- és járműjavítási és -karbantartási információihoz való hozzáférésre vonatkozó gyártói tanúsítvány.

2.1. A jármű (I. fázisú) OBD- és járműjavítási és -karbantartási információihoz való hozzáférésre vonatkozó gyártói tanúsítvány mintája.

A jármű (I. fázisú) OBD- és járműjavítási és -karbantartási információihoz való hozzáférésre vonatkozó gyártói tanúsítvány

A tanúsítvány megfelelően kitöltött példányát az adatközlő mappához kell csatolni.

Hivatkozási szám: ...

Alulírott [... (teljes név és beosztás)]

A gyártó neve és címe: ....

A gyártó meghatalmazott képviselőjének neve és címe (ha van) ( 10 ): ...

ezennel igazolom, hogy:

a jármű OBD- és javítási és karbantartási információihoz hozzáférést biztosítok

- a 168/2013/EU rendelet XV. mellékletének megfelelően

a tanúsítvány 1. kiegészítésében felsorolt járműtípusok, motorok és kibocsátáscsökkentő berendezések vonatkozásában.

Az átemelt rendszerekre (10) eltérés vonatkozik.

Jelen tanúsítvány 2. kiegészítése tartalmazza a legfontosabb weboldalak címét, amelyeken a kapcsolódó információk elérhetők és amelyeknek a fenti rendelkezéseknek való megfelelését e tanúsítvány igazolja; a jelen tanúsítvány 3. kiegészítése pedig a gyártó képviselőjének elérhetőségeit tartalmazza, akinek aláírása alább található.

Értelemszerűen: Mint gyártó továbbá igazolom, hogy teljesítettem a 168/2013/EU rendelet 57. cikke (8) bekezdésében foglalt kötelezettséget, mely szerint a típusjóváhagyás időpontjától számított hat hónapon belül benyújtottam a megfelelő információkat az érintett járműtípusok előző típusjóváhagyására vonatkozóan.

Hely: ... Dátum: ...

Aláírás: ... Név és beosztás: ...

Kiegészítések:

1

:

Járműtípusok, motorok és kibocsátáscsökkentő berendezések jegyzéke

2

:

Weboldal címek

3

:

Elérhetőség

2.1.1. A jármű (I. fázisú) OBD- és járműjavítási és -karbantartási információihoz való hozzáférésre vonatkozó gyártói tanúsítvány 1. kiegészítésének mintája.

1. kiegészítés

a jármű (I. fázisú) OBD- és járműjavítási és -karbantartási információihoz való hozzáférésre vonatkozó ... hivatkozási számú gyártói tanúsítványhoz

Járműtípusok jegyzéke:

0.2. Típus ( 11 ): ...

0.2.1. Változat(ok) (11) : ...

0.2.2. Kivitel(ek) (11) : ...

0.2.3. Kereskedelmi név/nevek (adott esetben): ...

0.3. A jármű kategóriája, alkategóriája és alcsoportja ( 12 ): ...

1. Típus-jóváhagyási szám a kiterjesztés számával együtt (adott esetben): ...

1.1. A típusjóváhagyás(ok) megadásának dátuma (adott esetben): ...

Motortípusok jegyzéke:

3. Belső égésű motor/elektromos motor/hibrid meghajtás (10) kódja: ...

3.1. Típus-jóváhagyási szám (adott esetben): ...

3.2. A típusjóváhagyás(ok) megadásának dátuma (adott esetben): ...

Kibocsátáscsökkentő berendezések típusainak jegyzéke:

0.7. Gyártmány(ok) (a gyártó márkaneve[i]): ...

0.8. Típus: ...

0.8.1. Kereskedelmi név/nevek (adott esetben): ...

0.8.2. Típus-jóváhagyási szám a kiterjesztés számával együtt (adott esetben): ...

0.8.3. A típusjóváhagyás(ok) megadásának dátuma (adott esetben): ...

2.1.2. A jármű (I. fázisú) OBD- és járműjavítási és -karbantartási információihoz való hozzáférésre vonatkozó gyártói tanúsítvány 2. kiegészítésének mintája.

2. kiegészítés

a jármű (I. fázisú) OBD- és járműjavítási és -karbantartási információihoz való hozzáférésre vonatkozó ... hivatkozási számú gyártói tanúsítványhoz

Az e tanúsítványban említett weboldalak

...

...

...

2.1.3. A jármű (I. fázisú) OBD- és járműjavítási és -karbantartási információihoz való hozzáférésre vonatkozó gyártói tanúsítvány 3. kiegészítésének mintája.

3. kiegészítés

a

a jármű (I. fázisú) OBD- és járműjavítási és -karbantartási információihoz való hozzáférésre vonatkozó ... hivatkozási számú gyártói tanúsítványhoz

A gyártó e tanúsítványban említett képviselőjének elérhetőségei

...

...

...

3. A Bizottság 44/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének XII. mellékletében említett OBD II. fázisának megfelelő járműveknél a gyártó önkéntes alapon kitöltheti a 3.2. pontban meghatározott tanúsítványt és hozzáadhatja azt az adatközlő mappához.

3.1. A tanúsítványon fel kell tüntetni a gyártó által adott hivatkozási számot.

3.2. A jármű (II. fázisú) OBD- és járműjavítási és -karbantartási információihoz való hozzáférésre vonatkozó gyártói tanúsítványt kiegészítő tanúsítvány mintája.

A jármű (II. fázisú) OBD- és járműjavítási és -karbantartási információihoz való hozzáférésre vonatkozó gyártói tanúsítvány

A tanúsítvány megfelelően kitöltött példányát az adatközlő mappához kell csatolni.

Hivatkozási szám: ...

Alulírott: [... (teljes név és beosztás)]

A gyártó neve és címe: ...

A gyártó meghatalmazott képviselőjének neve és címe (ha van) (10) : ...

ezennel igazolom, hogy:

- a tanúsítvány 1. kiegészítésében felsorolt járműtípusok minden ésszerű és előre látható menetviszony között megfelelnek a Bizottság 44/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete 16. cikkében és XII. melléklete 1. függelékének és 4. pontjában foglalt, az OBD-rendszer használat közbeni működésével kapcsolatos rendelkezéseknek;

- a tanúsítvány 2. kiegészítésében foglalt ellenőrzési rutin számlálójának és nevezőjének növelésére vonatkozó részletes műszaki követelményeket bemutató tervek pontosak és hiánytalanok valamennyi járműtípus tekintetében, amelyekre a tanúsítvány vonatkozik.

Hely: ... Dátum: ...

Aláírás: ... Név és beosztás: ...

Kiegészítések:

- A tanúsítvány által érintett járműtípusok jegyzéke

- Az egyes ellenőrzési rutinok számlálójának és nevezőjének növelésére vonatkozó részletes műszaki követelményeket bemutató terv(ek), valamint a számlálók, nevezők és általános nevezők letiltásának terve(i)

3.2.1. A jármű (II. fázisú) OBD és járműjavítási és -karbantartási információihoz való hozzáférésre vonatkozó gyártói tanúsítvány 1. kiegészítésének mintája.

1. kiegészítés

a jármű (II. fázisú) OBD és járműjavítási és -karbantartási információihoz való hozzáférésre vonatkozó ... hivatkozási számú gyártói tanúsítványhoz

Járműtípusok jegyzéke:

0.2. Típus (11) : ...

0.2.1. Változat(ok) (11) : ...

0.2.2. Kivitel(ek) (11) : ...

0.2.3. Kereskedelmi név/nevek (adott esetben): ...

0.3. A jármű kategóriája, alkategóriája és alcsoportja (12) : ...

1. Típus-jóváhagyási szám (adott esetben): ...

1.1. A típusjóváhagyás(ok) megadásának dátuma (adott esetben): ...

3.2.2. Az OBD használat közbeni működésére vonatkozó követelményeknek való megfelelésre irányuló gyártói tanúsítvány 2. kiegészítésének mintája

2. kiegészítés

a jármű (II. fázisú) OBD- és járműjavítási és -karbantartási információihoz való hozzáférésre vonatkozó ... hivatkozási számú gyártói tanúsítványhoz

Az egyes ellenőrzési rutinok számlálójának és nevezőjének növelésére vonatkozó részletes műszaki követelményeket bemutató terv(ek), valamint a számlálók, nevezők és általános nevezők letiltásának terve(i). ...

...

...

A III. melléklethez kapcsolódó magyarázó megjegyzések

(A gyártó nyilatkozatában nem feltüntetendő lábjegyzetek és magyarázatok)

IV. MELLÉKLET

A megfelelőségi nyilatkozatok mintái

FÜGGELÉKEK JEGYZÉKE

Függelék számaFüggelék címe
1A megfelelőségi nyilatkozatok mintái
2A 2002/24/EK irányelv IV. mellékletében meghatározott mintának megfelelően kiállított megfelelőségi nyilatkozatok bejegyzéseiben feltüntetendő információk és bejegyzések

0. Célkitűzések

A megfelelőségi nyilatkozat lehetővé teszi a tagállamok illetékes hatóságai számára, hogy anélkül vehessék nyilvántartásba a járműveket, hogy a jelentkezőtől kiegészítő műszaki dokumentációt igényeljenek. E célból a megfelelőségi nyilatkozatnak a következőket kell tartalmaznia:

a) jármű-azonosító szám;

b) a jármű pontos műszaki jellemzői (pl. a bejegyzéseknél nem lehet értéktartományokat megadni).

1. Általános követelmények

1.1. A járműgyártónak a 168/2013/EU rendelet 38. cikke (1) bekezdésével összhangban megfelelőségi nyilatkozatot kell benyújtania a jóváhagyott járműtípus sorozatgyártásából származó valamennyi járműre, amelynek dokumentummintáját az 1. függelék tartalmazza.

1.2. A megfelelőségi nyilatkozat két részből áll.

a) Az 1. rész a gyártó megfelelésről szóló nyilatkozata. Az 1. részhez - a 2. pontban foglaltak szerint - az érintett járműnek megfelelően több minta is rendelkezésre áll.

b) A 2. rész a jármű főbb jellemzőinek műszaki leírása. A 2. részhez minden járműtípusra egységes minta áll rendelkezésre. A nyilatkozat által érintett járműre nem alkalmazható bejegyzések a nyilatkozatból kihagyhatók.

1.3. A megfelelőségi nyilatkozat mérete nem haladhatja meg az A4-es lap méretét (210 × 297 mm).

1.4. A megfelelőségi nyilatkozaton az információkat az ISO 8859 sorozat karaktereivel (a bolgár nyelven kiadott megfelelőségi nyilatkozatot cirill betűkkel, a görög nyelven kiadott megfelelőségi nyilatkozatot görög betűkkel) és arab számokkal kell feltüntetni.

1.5. A 0. rész b) pontjában foglalt rendelkezések sérelme nélkül a 2. részben feltüntetett értékeknek és mértékegységeknek meg kell egyezniük az ebben a végrehajtó rendelkezésben foglalt típus-jóváhagyási dokumentációban megadott értékekkel és mértékegységekkel. Gyártásmegfelelőségi vizsgálatok esetében az értékeket a Bizottság 44/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének IV. mellékletében megállapított módszerek szerint kell ellenőrizni. A megengedett tűréseket a vonatkozó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok tartalmazzák.

1.6. A járműgyártónak törekednie kell arra, hogy a jármű megfelelőségi nyilatkozatával megegyező tartalmú megfelelőségi nyilatkozatot elektronikus formában is elérhetővé tegye a jármű első nyilvántartásba vételét végző tagállam nyilvántartó hatósága számára.

1.7. A Bizottság 44/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének III. melléklete 4. pontjában meghatározott eljárás szerint azon L3-as kategóriájú járművek megfelelőségi nyilatkozata, amelyek teljesítményszintje az (L3e/L4e)-A2 és az (L3e/L4e)-A3 alkategória között át- és visszaalakítható, a két lehetséges kialakítás közül valamelyikre történő beállításkor csak a végső jármű-kialakítás adatait tüntetheti fel. Ezen túlmenően a megfelelőségi nyilatkozatnak a jármű-kialakítás bizonyos, az átalakított járműhöz (CV) tartozónak tekintett jellemzőit is tartalmaznia kell, amennyiben a járművet az első nyilvántartásba vételt követően feljavították, továbbá egy 8.1. bejegyzést is fel kell tüntetni benne, amely egyértelműen jelzi, hogy a jármű alkalmas teljesítményszintjének átváltására.

1.8. A megfelelőségi nyilatkozat a 2002/24/EK irányelv IV. mellékletében meghatározott mintában nem szereplő vonatkozó információit és bejegyzéseit a 2. függelékben megjelölt módon kell feltüntetni értelemszerűen a minta alapján kiadott megfelelőségi nyilatkozatok 04. ("Jármű-kategória") és 50. ("Megjegyzések") rovatában.

2. Különleges rendelkezések

2.1. A megfelelőségi nyilatkozat (teljes járművekre vonatkozó) "A" mintája azon járműveket foglalja magában, amelyek további jóváhagyás nélkül használhatók a forgalomban.

2.2. A megfelelőségi nyilatkozat (befejezett járművekre vonatkozó) "B" mintája azon járműveket foglalja magában, amelyek további jóváhagyás nélkül használhatók a forgalomban és amelyek egy kiegészítő jóváhagyási fázison már átestek.

Ez a többlépcsős típus-jóváhagyási eljárás szokásos következménye (pl. egy karosszériaépítő által épített L5e-B kategóriájú üzleti hasznosítású háromkerekű motorkerékpár egy másik járműgyártó által épített alvázon).

A többlépcsős eljárás során hozzáadott jellemzőket röviden be kell mutatni, továbbá az előző fázisok során megszerzett megfelelőségi nyilatkozatokat is mellékelni kell.

2.3. A megfelelőségi nyilatkozat (nem teljes járművekre vonatkozó) "C" mintája azon járműveket foglalja magában, amelyeknek még egy fázison át kell esniük a jóváhagyás megszerzése előtt, és amelyek nem vehetnek részt állandó közúti forgalomban és nem használhatóak forgalomban (pl. L7e-CU kategóriájú áruszállításra tervezett nehéz emelt teljesítményű kvadok alváza).

3. Hamisítás ellen védett papír és biztonsági nyomdai jellemzők

3.1. A 168/2013/EU rendelet 38. cikke (2) bekezdésével összhangban a megfelelőségi nyilatkozatot úgy kell elkészíteni, hogy védett legyen a hamisítás ellen. E célból a nyilatkozat papírját a gyártó védjegyét és színes grafikát tartalmazó vízjellel kell ellátni.

3.2. A 3.1. pontban meghatározott követelmények alternatívájaként a megfelelőségi nyilatkozat papírját nem kötelező a gyártó védjegyével ellátott vízjellel védeni. Ebben az esetben a színes grafikát legalább egy biztonsági nyomdai jelzéssel ki kell egészíteni (pl. UV-fényben fluoreszkáló festékkel, csak bizonyos szögből látható tintával, hőmérsékletre változó tintával, mikronyomtatással, guilloche-nyomtatással, irizáló nyomtatással, lézergravírozással, egyedi hologrammal, változó lézerképekkel, optikailag változó elemekkel, fizikailag dombornyomott vagy gravírozott gyártói logóval stb.).

3.3. A gyártók a 3.1. és 3.2. pontokban meghatározott biztonsági nyomdai jelzésen kívül további jelzésekkel láthatják el a megfelelőségi nyilatkozatot.

1. függelék

A megfelelőségi nyilatkozatok mintái

A JÓVÁHAGYOTT JÁRMŰTÍPUS SOROZATGYÁRTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÁRMŰ MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATA

"A" MINTA - 1. szakasz

Legnagyobb méret: A4 (210 × 297 mm) vagy A4-es formátumra összehajtogatva

TELJES JÁRMŰVEK

[év](0)(1)[sorszám](0)(1)

EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott [...(teljes név és beosztás)]

ezennel igazolom, hogy az alábbi teljes jármű:

0.1. Gyártmány (a gyártó márkaneve):

0.2. Típus(5):... (CV* típusa(5)(3i)): ...

0.2.1. Változat(5): ... (CV* változata(5)(3i)): ...

0.2.2. Kivitel(5): ... CV* kivitele(5)(3i)): ...

0.2.3. Kereskedelmi név (adott esetben): ... (CV* kereskedelmi neve [amennyiben van](3i)): ...

0.3. A jármű kategóriája, alkategóriája és alcsoportja(6): ... (A CV* kategóriája, alkategóriája és alcsoportja(6)(3i)) ...

0.4. A gyártó neve és címe: ...

0.4.2. A gyártó meghatalmazott képviselőjének neve és címe (ha van)(3): ...

0.5.1. A gyártó jogszabályban előírt táblájának helye (7)(8) ...

0.5.2. A gyártó jogszabályban előírt táblájának/tábláinak rögzítési módja: ...

0.6. A jármű-azonosító szám helye(7): ...

1. Jármű-azonosító szám: ...

minden tekintetben megfelel a (...kiállítás dátuma) (CV*...kiállítás dátuma)(3i) napon kiállított (... típus-jóváhagyási szám kiterjesztési számmal) (CV*...típus-jóváhagyási szám kiterjesztési számmal)(3i) számú EU-típusjóváhagyásban meghatározott típusnak, valamint

a jármű közúti forgalomban történő állandó részvétele engedélyezhető a jobb oldali/bal oldali(1) közlekedési rendű és metrikus/vagy angolszász(1) mértékegységekkel mérő sebességmérőt használó tagállamokban.

(Hely) (Dátum) ... Aláírás: ...

NB:

- Amennyiben a 168/2013/EU rendelet 40. cikke értelmében ezt a típus-jóváhagyási mintát járművek új technológiájának vagy új koncepciójának mentessége céljából használják, a nyilatkozat fejlécében a következő szerepeljen: "KIZÁRÓLAG ...(TAGÁLLAM) TERÜLETÉN ÉRVÉNYES IDEIGLENES EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT". Az ideiglenes megfelelőségi nyilatkozat fejlécében továbbá a "TELJES JÁRMŰVEK" helyett az alábbi mondat szerepeljen: "A KÉT- VAGY HÁROMKEREKŰ JÁRMŰVEK, VALAMINT A NÉGYKEREKŰ MOTORKERÉKPÁROK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÉS PIACFELÜGYELETÉRŐL SZÓLÓ, 2013. JANUÁR 15-I 168/2013/EU EURÓPAI PARLAMENTI ÉS TANÁCSI RENDELET 40. CIKKE (2) BEKEZDÉSE SZERINT TÍPUSJÓVÁHAGYÁSBAN RÉSZESÍTETT TELJES JÁRMŰVEKHEZ (IDEIGLENES JÓVÁHAGYÁS)" a 168/2013/EU rendelet 38. cikke (7) bekezdésével összhangban.

- Amennyiben e mintát a 168/2013/EU rendelet 42. cikkének értelmében a kis sorozatban gyártott járművek nemzeti típusjóváhagyására használják, a nyilatkozat fejlécében a "TELJES JÁRMŰVEK" felirat helyett az alábbi mondat szerepeljen: "KIS SOROZATBAN TÍPUSJÓVÁHAGYÁSBAN RÉSZESÍTETT TELJES JÁRMŰVEKHEZ", valamint ennek közvetlen közelében a gyártás éve és a gyártási sorszám legyen feltüntetve, a 168/2013/EU rendelet 38. cikke (8) bekezdésével összhangban.

A JÓVÁHAGYOTT JÁRMŰTÍPUS SOROZATGYÁRTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÁRMŰ MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATA

"B" MINTA - 1. szakasz

Legnagyobb méret: A4 (210 × 297 mm) vagy A4-es formátumra összehajtogatva

BEFEJEZETT JÁRMŰVEK

[év](0)(1)[sorszám](0)(1)

EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott [... (teljes név és beosztás)]

ezennel igazolom, hogy az alábbi befejezett járművet:

0.1. Gyártmány (a gyártó márkaneve):...

0.2. Típus(5):... (CV* típusa(5)(3i)): ...

0.2.1. Változat(5): ... (CV* változata(5)(3i)): ...

0.2.2. Kivitel(5): ... (CV* kivitele(5)(3i)): ...

0.2.3. Kereskedelmi név (adott esetben): ... (CV* kereskedelmi neve [amennyiben van](3i)): ...

0.3. A jármű kategóriája, alkategóriája és alcsoportja(6): ... (A CV* kategóriája, alkategóriája és alcsoportja(6)(3i)) ...

0.4. A gyártó neve és címe: ...

0.4.2. A gyártó meghatalmazott képviselőjének neve és címe (ha van)(3): ...

0.5.1. A gyártó jogszabályban előírt táblájának helyzete (7)(8) ...

0.5.2. A gyártó jogszabályban előírt táblájának/tábláinak rögzítési módja: ...

0.6. A jármű-azonosító szám helye(7): ...

1. Jármű-azonosító szám: ...

az alábbiak szerint fejezték be és módosították: ... és

minden tekintetben megfelel a (...kiállítás dátuma) (CV*...kiállítás dátuma)(3i) napon kiállított (... típus-jóváhagyási szám kiterjesztési számmal) (CV*...típus-jóváhagyási szám kiterjesztési számmal)(3i) számú EU-típusjóváhagyásban meghatározott típusnak, valamint

a jármű közúti forgalomban történő állandó részvétele engedélyezhető a jobb oldali/bal oldali(1) közlekedési rendű és metrikus/vagy angolszász(1) mértékegységekkel mérő sebességmérőt használó tagállamokban.

(Hely) (Dátum) ... Aláírás: ...

Melléklet: Az előző fázisok során megszerzett megfelelőségi nyilatkozatok.

NB:

- Amennyiben a 168/2013/EU rendelet 40. cikke értelmében ezt a típus-jóváhagyási mintát járművek új technológiájának vagy új koncepciójának mentessége céljából használják, a nyilatkozat fejlécében a következő szerepeljen: "KIZÁRÓLAG ...(TAGÁLLAM)) TERÜLETÉN ÉRVÉNYES IDEIGLENES EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT". Az ideiglenes megfelelőségi nyilatkozat fejlécében továbbá a "BEFEJEZETT JÁRMŰVEK" helyett az alábbi mondat szerepeljen: "A KÉT- VAGY HÁROMKEREKŰ JÁRMŰVEK, VALAMINT A NÉGYKEREKŰ MOTORKERÉKPÁROK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÉS PIACFELÜGYELETÉRŐL SZÓLÓ, 2013. JANUÁR 15-I 168/2013/EU EURÓPAI PARLAMENTI ÉS TANÁCSI RENDELET 40. CIKKE (2) BEKEZDÉSE SZERINT TÍPUSJÓVÁHAGYÁSBAN RÉSZESÍTETT BEFEJEZETT JÁRMŰVEKHEZ (IDEIGLENES JÓVÁHAGYÁS)" a 168/2013/EU rendelet 38. cikke (7) bekezdésével összhangban.

- Amennyiben e mintát a 168/2013/EU rendelet 42. cikkének értelmében a kis sorozatban gyártott járművek nemzeti típusjóváhagyására használják, a nyilatkozat fejlécében a "BEFEJEZETT JÁRMŰVEK" felirat helyett az alábbi mondat szerepeljen: "KIS SOROZATBAN TÍPUSJÓVÁHAGYÁSBAN RÉSZESÍTETT BEFEJEZETT JÁRMŰVEKHEZ", valamint ennek közvetlen közelében a gyártás éve és a gyártási sorszám legyen feltüntetve, a 168/2013/EU rendelet 38. cikke (8) bekezdésével összhangban.

A JÓVÁHAGYOTT JÁRMŰTÍPUS SOROZATGYÁRTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÁRMŰ MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATA

"C" MINTA - 1. szakasz

Legnagyobb méret: A4 (210 × 297 mm) vagy A4-es formátumra összehajtogatva

NEM TELJES JÁRMŰVEK

EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott [... (teljes név és beosztás)]

ezennel igazolom, hogy az alábbi nem teljes jármű:

0.1. Gyártmány (a gyártó márkaneve):...

0.2. Típus(5):... (CV* típusa(5)(3i)):...

0.2.1. Változat(5): ... (CV* változata(5)(3i)):...

0.2.2. Kivitel(5): ... CV* kivitele(5)(3i)):...

0.2.3. Kereskedelmi név (adott esetben): ... (CV* kereskedelmi neve [amennyiben van](3i)):...

0.3. A jármű kategóriája, alkategóriája és alcsoportja(6): ... (A CV* kategóriája, alkategóriája és alcsoportja(6)(3i)) ...

0.4. A gyártó neve és címe:...

0.4.2. A gyártó meghatalmazott képviselőjének neve és címe (ha van)(3):...

0.5.1. A gyártó jogszabályban előírt táblájának helyzete(7)(8):...

0.5.2. A gyártó jogszabályban előírt táblájának/tábláinak rögzítési módja:...

0.6. A jármű-azonosító szám helye(7):...

1. Jármű-azonosító szám:...

minden tekintetben megfelel a (... kiállítás dátuma) (CV*... kiállítás dátuma)(3i) napon kiállított (...típus-jóváhagyási szám kiterjesztési számmal) (CV*...típus-jóváhagyási szám kiterjesztési számmal)(3i) számú EU-típusjóváhagyásban meghatározott típusnak, valamint

a jármű nem helyezhető állandó közúti forgalomba további jóváhagyás nélkül.

(Hely) (Dátum) ... Aláírás: ...

Melléklet: Az előző fázisok során megszerzett megfelelőségi nyilatkozatok.

2. szakasz(o)

L JÁRMŰ-KATEGÓRIA

(TELJES, BEFEJEZETT ÉS NEM TELJES JÁRMŰVEK)

Általános szerkezeti jellemzők

1.3. Tengelyek száma: ... és kerekek száma:...

1.3.1. Tengelyek ikerkerekekkel(2)(3):...

1.3.2. Meghajtott tengelyek(2):...

6.2.4. Fejlett fékrendszer: ABS / CBS / ABS és CBS / egyik sem (1)(3):...

Főbb méretek

2.2.1. A jármű hossza:... mm

2.2.2. A jármű szélessége:... mm

2.2.3. A jármű magassága:... mm

2.2.4. A jármű tengelytávja:... mm

2.2.4.1. Az oldalkocsi tengelytávja(3a)(3k): ... mm

2.2.5. Nyomtáv(3)

2.2.5.1. Első nyomtáv(3c): ... mm.

2.2.5.2. Hátsó nyomtáv(3c): ... mm.

2.2.5.3. Oldalkocsi nyomtávja(3k): ... mm.

2.2.10.6. Talaj feletti szabad magasság a tengelyek között(3d): ... mm

2.2.15. Tengelytáv/hasmagasság aránya(3f):...[nincs mértékegység]

2.2.17. Ülésmagasság(3d): ... mm

Tömegek

2.1.1. Menetkész tömeg: ... kg

2.1.2. Tényleges tömeg: ... kg

2.1.3. Műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg: ... kg

2.1.3.1. Az első tengelyen műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg (tengely száma): ... kg

2.1.3.2. A hátsó tengelyen műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg (tengely száma): ... kg

2.1.3.3. Az oldalkocsi tengelyén műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg(3k): ... kg

2.1.7. Műszakilag megengedett legnagyobb vontatható tömeg(3): Fékezett: ... kg Fékezetlen: ... kg

2.1.7.1. A jármű-kombináció műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömege(3): ... kg

2.1.7.2. Műszakilag megengedett legnagyobb tömeg a kapcsolási ponton (3): ... kg

Erőátviteli rendszer

3.1.1.1. Gyártó(3n): ...

3.1.1.2. Motorkód (a motoron jelölt módon vagy más azonosítási mód)(3n): ...

3.2.1.2. A belső égésű motor működési elve: belső égésű / külső gyújtású / kompressziógyújtású motor / külső égésű motor / turbina / sűrített levegő(1)(3n):

3.2.1.4.1. Hengerek száma(3n): ...

3.2.1.4.2. Hengerek elrendezése(3n)(f): ...

3.2.1.5. Hengerűrtartalom: ... cm3(3n)

1.9. Legnagyobb hasznos teljesítmény(3n): ... kW (... f/p értéken)(3n) (CV*: ... kW (... f/p értéken)(3n)(3i)

1.10. A legnagyobb hasznos teljesítmény/a jármű menetkész tömegének aránya(3n): ... kW/kg (CV*: ... kW/kg)((3n)(3i)

3.2.3.1. Tüzelőanyag típusa: ... (3n)(g)

3.2.3.2. Jármű tüzelőanyag-kombináció: egyféle/kétféle/rugalmas tüzelőanyag-felhasználású(1)(3n)

3.2.3.2.1. A tüzelőanyagban a bio-tüzelőanyag legnagyobb megengedett aránya(3n): a térfogat ...%-a

3.1.2.1. Gyártó(3o):...

3.1.2.2. Az elektromos motor gyártói kódja (a motoron jelölt módon vagy más azonosítási mód)(3o): ...

3.3.3.4. 15/30(1) perces teljesítmény(3o)(r): ... kW

3.1.3.1. Gyártó(3p): ...

3.1.3.2. Alkalmazási kód (a motoron jelölt módon vagy más azonosítási mód)(3p): ...

3.3.1. Elektromos jármű-kialakítás: tisztán elektromos / hibrid elektromos/emberi erő-elektromos(1)((3o)(3p):

3.3.5.2. Hibrid elektromos jármű kategóriája: külső feltöltésű jármű/nem külső feltöltésű jármű(1)(3p)

3.9.2. Legnagyobb rásegítési tényező(3q):...

Legnagyobb sebesség

1.8. Legnagyobb járműsebesség(9): ... km/h (CV*: ...km/h)((9)(3i)

3.9.3. Legnagyobb járműsebesség, amelynél az elektromos motor rásegítést biztosít:(3q): ... km/h

Hajtáslánc és kapcsolás

3.5.3.9. Erőátvitel (típus)(h): ...

3.5.4. Áttételi viszonyok(t): 1 ... 2 ... 3 ... 4 ... 5 ... 6 ...

3.5.4.1. Végáttételi viszony: ...

3.5.4.2. Összáttételi viszony a legmagasabb sebességfokozatban(3d): ...

Gumiabroncsok felszerelése

6.18.1.1. Gumiabroncs méretjelzése(s): 1. tengely: ... 2. tengely oldalkocsi kereke ...

Karosszéria

6.20.2.1. Ajtók kialakítása és az ajtók száma(3g) (i) (j): ...

6.16.1. Ülőhelyek száma:...

6.16.1.1. Hely és elrendezés(3g)(k) : ...

Csatlakozóberendezések

7.2.8. A csatlakozóberendezés típus-jóváhagyási száma(3):

Környezeti teljesítmény

4.0.1. Környezetvédelmi szint: Euro (3/4/5/5+) (1)

4.0.6. A következő szerint mért zajszint(m):

4.0.6.1. Álló helyzetben: ... dB(A) (CV*: ... dB(A))(3i) ... f/p motorfordulatszámnál (CV*: ...f/p)(3i)

4.0.6.2. Elhaladási zaj: ... dB(A) (CV*: ... dB(A))(3i)

4.0.6.3. Lurban határérték(3r): ... dB(A) (CV*: ... dB(A))(3i)

3.2.15. A ... szerint(m) mért károsanyag-kibocsátás(o): ...

3.2.15.1. I. típusú vizsgálat: károsanyag-kibocsátás hidegindítás után, beleértve a romlási tényezőt is adott esetben:

CO:mg/km(CV*:… mg/km)(3i)
THC:mg/km(CV*:… mg/km)(3i)
NMHC:mg/km(3)(CV*:… mg/km)(3i)
NOx:mg/km(CV*:… mg/km)(3i)
THC+NOx:mg/km(3)(CV*:… mg/km)(3i)
PM:mg/km(3)(CV*:… mg/km)(3i)

3.2.15.2. II. típusú vizsgálat: károsanyag-kibocsátás (emelt) alapjáraton, valamint szabad gyorsítás mellett:

HC: ... ppm (CV*: ... ppm)(3i) normál alapjárati fordulatszámon és: ... ppm (CV* ... ppm)(3i) emelt alapjárati fordulatszámon

CO: ... V/V% (CV* ... V/V%)(3i) normál alapjárati fordulatszámon és: ... V/V% (CV*: ... V/V%)(3i) normál alapjárati fordulatszámon

3.2.15.3. Füstelnyelési együttható korrigált értéke: ... m-1(3e) (CV*: ... m-1) (3e)(3i)

Energiahatékonyság(m)(o):

4.0.2.Tüzelőanyag-fogyasztás(3)(q):l vagy kg/100 km(CV*:… l vagy kg/100 km)(3)(q)(3i)
4.0.3.Szén-dioxid-kibocsátás(3)(q)(n):g/km(CV*:… g/km)(3)(q)(3i)
4.0.4.Energiafogyasztás(3)(q):Wh/km(CV*:… Wh/km)(3)(q)(3i)
4.0.5.Elektromos hatósugár(3):km(CV*:… mg/km)(3i)

A jármű teljesítményének átváltása (3i):

8.1. A jármű teljesítményszintje az (L3e/L4e)-A2 alkategória és az (L3e/L4e)-A3 alkategória között át- és visszaalakítható: igen/nem(1)(3i) ( *1 )

Kiegészítő információk (3):

9.1. Megjegyzések(3):

9.2. Kivételek(3):

2. függelék

A 2002/24/EK irányelv IV. mellékletében meghatározott mintának megfelelően kiállított megfelelőségi nyilatkozatok bejegyzéseiben feltüntetendő információk és bejegyzések

I. A 04. rovatban feltüntetendő információk

0.3. A jármű kategóriája, alkategóriája és alcsoportja ( 13 ) ( 14 ): ...

II) Az 50. rovatban feltüntetendő információk

Általános szerkezeti jellemzők

6.2.4. Fejlett fékrendszer: ABS / CBS / ABS és CBS / egyik sem ( 15 ) ( 16 ):

Tömegek

2.1.2. Tényleges tömeg: ... kg

Erőátviteli rendszer

3.3.3.4. 15/30 (15) perces teljesítmény (3o) ( 17 ): ... kW

3.9.2. Legnagyobb rásegítési tényező (3q): ...

Legnagyobb sebesség

3.9.3. Legnagyobb járműsebesség, amelynél az elektromos motor rásegítést biztosít: (3q): ... km/h

Energiahatékonyság:

4.0.2.Tüzelőanyag-fogyasztás(3)(q):l vagy kg/100 km(CV*:… l vagy kg/100 km)(3)(q)(3i)
4.0.3.Szén-dioxid-kibocsátás(3)(q)(n):g/km(CV*:… g/km)(3)(q)(3i)
4.0.4.Energiafogyasztás(3)(q):Wh/km(CV*:….Wh/km)(3)(q)(3i)
4.0.5.Elektromos hatósugár(3):km(CV*:… mg/km)(3i)

A jármű teljesítményének átváltása (3i):

8.1. A jármű teljesítményszintje az (L3e/L4e)-A2 alkategória és az (L3e/L4e)-A3 alkategória között át- és visszaalakítható: igen/nem (15) (3i)

A IV. melléklethez kapcsolódó magyarázó megjegyzések

(A megfelelőségi nyilatkozaton nem szerepeltetendő lábjegyzetek és magyarázatok) kivéve a (*) lábjegyzetet)

(0) A 168/2013/EU rendelet 42. cikkének megfelelően kizárólag a kis sorozatban gyártott járművek nemzeti típusjóváhagyása során alkalmazandó.

(MS) A tagállam megjelölése.

(2) Ikerkerekes/meghajtott tengelyek:

F : elöl

R : hátul

M : középen (oldalkocsis járműveknél)

F & R : elöl és hátul.

Példák:

-

ikerkerekek : F (első ikerkerekek L5e-A alkategóriájú járműveknél)

-

meghajtott tengelyek : R (hátsó meghajtott tengely L3e-A1 motorkerékpároknál)

(5) Jelölje meg az I. melléklet B. részének 2.3. pontja szerint a járművekre meghatározott Típus-változat-kivitel vagy "TVK" alfanumerikus kódot.

(7) A jármű-azonosító szám (VIN)/jogszabályban előírt tábla közepének elhelyezését az alábbi kódokkal kell jelölni:

-

R : a jármű jobb oldala

-

C : a jármű közepe

-

L : a jármű bal oldala

-

x : vízszintes távolság (mm-ben) a legelső tengelytől (mínuszjel "-" előzi meg, ha a mellső tengely előtt van)

-

y : vízszintes távolság (mm-ben) a jármű hosszirányú középvonalától mérve

-

z : a talajtól mért távolság (mm-ben)

-

(r/o) : a jelölés hozzáféréséhez eltávolítandó vagy felnyitandó alkatrészek.

Példa egy, a motorkerékpár fejcsövének jobb oldalán felszerelt VIN-táblára, 500 mm-re a mellső tengely mögött, 30 mm-re a középvonaltól és 1 100 mm magasan:

R, x500, y30, z1100

Példa egy könnyű, négykerekű motorkerékpár jobb oldalán felszerelt jogszabályban előírt táblára, 100 mm-re a mellső tengely előtt, 950 mm-re a jármű hosszirányú középvonalától és 700 mm magasan, a motorháztető alatt:

R, x-100, y950, z700 (r/o)

(8) Többlépcsős jóváhagyási eljárás esetében ezt az információt minden lépcső vonatkozásában meg kell adni.

(9) A jármű kategóriája szerint jelölje meg a következő értéket:

- az L1e, L2e, L6e, L7e-B1, L7e-C (al)kategóriák esetében: a jármű legnagyobb mért sebessége;

- az L3e, L4e, L5e, L7e-A és L7e-B2 (al)kategóriák esetében: a jármű legnagyobb tervezési sebessége;

- az (L1e) pedálhajtású kerékpárok esetében: a megfelelőségi nyilatkozat e rovatát el kell hagyni.

(e) Ez a nyilatkozat nem korlátozza a tagállamok jogát abban, hogy technikai kiigazítást kérjenek annak érdekében, hogy a járművet a rendeltetési tagállamától eltérő tagállamban vegyék nyilvántartásba vagy olyan tagállamban, ahol a forgalom a másik oldalon halad.

(f) A hengerek elrendezését az alábbi kódokkal kell jelölni:

-

LI : soros

-

V : V-elrendezés

-

O : boxermotor

-

S : egyhengeres motor

-

R : forgódugattyús motor.

(g) A tüzelőanyag típusát az alábbi kódokkal kell jelölni:

-

P : benzin

-

B5 : gázolaj

-

M : keverék

-

LPG : PG-gáz

-

NG : földgáz

-

BM : biometán

-

E5 : E5-ös benzin

-

E10 : E10-es benzin

-

E85 : E85-ös etanol

-

BD : biodízel

-

H2 : hidrogén

-

H2NG : hidrogén és földgáz keveréke

-

A : sűrített levegő

-

O : egyéb.

(h) Az erőátvitel típusát az alábbi kódokkal kell jelölni:

-

M : kézi

-

A : automatikus

-

C : fokozatmentes változtatható erőátvitel.

-

O : egyéb

-

W : kerékagy-motor

(i) Alvázzal rendelkező járművek esetében.

(j) Az elrendezést az alábbi kódokkal kell jelölni:

-

R : a jármű jobb oldala

-

L : a jármű bal oldala.

-

F : a jármű eleje

-

RE : a jármű hátulja.

Példa egy 2 baloldali és egy jobboldali ajtóval felszerelt járműre:

2 L, 1R

(k) A helyet az alábbi kódokkal kell jelölni:

-

rx : üléssor száma

-

R : a jármű jobb oldala

-

C : a jármű közepe

-

L : a jármű bal oldala.

Példa egy olyan járműre, amelynél az első üléssorban két ülőhely, egy jobboldali és egy baloldali, és a második sorban egyetlen ülőhely, egy középső van:

r1: 1R,1L r2: 1C

(m) A típusjóváhagyásra alkalmazandó felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet és a legutóbbi módosító felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet száma. Amennyiben a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet két vagy több végrehajtási szakaszt tartalmaz, a vonatkozó végrehajtási szakaszt és/vagy kódot is fel kell tüntetni. Ehelyett az alkalmazandó ENSZ-EGB-előírás számát is fel lehet tüntetni.

(o) A dB(A), Wh/km, mg/km, g/km, ppm, mm, kg, km és km/h értékeket a legközelebbi egész számra, a kW, l/100 km, kg/100 km, m3/100 km és V/V % értékeket a legközelebbi tizedre, a kW/kg és a m-1 mértékegységeket pedig a legközelebbi századra kell kerekíteni.

(q) Külső töltésű hibrid elektromos járművek esetében a szén-dioxidra, az üzemanyag-fogyasztásra és az áramfogyasztásra vonatkozó "súlyozott, vegyes" értékeket is meg kell jelölni.

(r) Egynél több elektromos motor esetében minden motor hozzáadását meg kell jelölni.

(s) Meg kell adni a gumiabroncs méretjelzését, a legkisebb terhelési indexet, a legkisebb sebesség-indexet, a járműgyártó által ajánlott abroncsnyomást (kPa) és a keréktárcsa méretét.

(t) Fokozatmentes változtatható erőátvitellel felszerelt járművek esetében jelölje meg a következőket: 1. "sebességfokozat a legnagyobb tervezési sebességen" 2. "sebességfokozat a legnagyobb csúcsteljesítményen" 3. "sebességfokozat a legnagyobb csúcsnyomatékon". A sebességfokozatoknak magukban kell foglalniuk az elsődleges áttételi viszonyszám sebességfokozatát (adott esetben), és a jóváhagyó hatóság számára elfogadható tűrési sávval kell rendelkezniük. A sebességfokozat nélküli, kerékaggyal felszerelt motorok esetében az "n/a" vagy "1" értékeket tüntesse fel.

(u) Az ebben a rovatban foglalt információkat a 2002/24/EK irányelv IV. mellékletében meghatározott mintának megfelelően kiállított megfelelőségi nyilatkozatokban feltüntetett 04. ("Jármű-kategória") rovatban is fel kell tüntetni.

V. MELLÉKLET

A jogszabályban előírt tábla és az EU-típusjóváhagyási jel mintái

FÜGGELÉKEK JEGYZÉKE

Függelék számaFüggelék címe
1Példák a gyártó adattáblájára
2Példák az önálló műszaki egység vagy alkatrész EU-típusjóváhagyási jelére

1. A jármű jelölésére vonatkozó általános követelmények

1.1. A 168/2013/EU rendelet 39. cikke (1) bekezdésének megfelelően minden járművet el kell látni az ebben a szakaszban meghatározott táblával. A táblát a járműgyártónak kell felhelyeznie.

1.2. Karakterek

1.2.1. Alfanumerikus karaktereket (latin betűket vagy arab számokat) kell használni a 2.1.1.1. és 2.1.2. közötti, a 3.2.2. és 3.2.5. közötti, valamint a 4.2.1.1. és 4.2.1.9. közötti pontokban foglaltak jelölésére. A 3. szakasz szerinti jelöléseket latin nagybetűkkel kell írni.

1.2.2. Ezen túlmenően a gyártó neve vagy márkaneve, valamint a járműtípus megnevezése a következő szimbólumokból/karakterekből állhat: "*" (csillag), "&" (és jel), "-" (kötőjel vagy kivonásjel) és a "′" (aposztróf jel). Az álló helyzetre jellemző zajszint jelzésére a "-" karakter is használható.

1.3. A betűk és számok minimális magassága.

1.3.1. A közvetlenül az alvázon, a vázkereten vagy más hasonló szerkezeti elemen elhelyezett karakterek minimális magassága 4,0 mm.

1.3.2. A jogszabályban előírt táblán elhelyezett karakterek minimális magassága 2,0 mm.

2. Jogszabályban előírt tábla

2.1. Az 1. függelékben meghatározott mintát alkalmazó jogszabályban előírt táblát megfelelően, jól látható és könnyen elérhető helyen kell rögzíteni olyan részen, amely a használat, a rendszeres karbantartás vagy javítás során (pl. balesetből eredő sérülés esetén) nem cserélődik.

2.1.1. A táblán található feliratot jól olvashatóan és eltávolíthatatlanul kell elhelyezni, és a feliraton a következő információt kell feltüntetni a lent meghatározott sorrendben és ugyanabban a sorban, amennyiben lehetséges:

2.1.1.1. a gyártó neve vagy márkaneve;

2.1.1.2. a jármű kategóriája, ideértve annak alkategóriáját és alcsoportját(1);

2.1.1.3. az e rendelet VII. mellékletének 3. pontja szerinti EU-típusjóváhagyási szám;

2.1.1.4. a jármű-azonosító szám (VIN), amely az e melléklet 3. szakaszában megállapított követelményeknek megfelelően karakterek strukturált kombinációjából áll;

2.1.1.5. az álló helyzetre jellemző zajszint a következő formátumban: "...dB(A) - ... f/p" (az álló helyzetre jellemző zajszintvizsgálat által nem érintett járművek esetében az információt a következő formátumban kell feltüntetni: "- - - dB(A) - - - - f/p");

2.1.1.6. motorteljesítmény a következő formátumban: "... kW" (a legnagyobb motorteljesítményre korlátozással nem rendelkező járművek esetében ez a bejegyzés kihagyandó); jármű legnagyobb tervezési sebessége a következő formátumban: "... km/h" (a legnagyobb sebességre korlátozással nem rendelkező járművek esetében ez a bejegyzés kihagyandó); és a műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg a következő formátumban: "max ... kg". Minden bejegyzést egy vagy több szóköz választ el.

2.1.2. A gyártó további információkat tüntethet fel a jogszabályban előírt tábla alatt vagy mellett, de azon a pontosan megjelölt négyszögön kívül, amelyben kizárólag csak a 2.1.1.1-2.1.1.8. pontban megnevezett jelzések szerepelhetnek. (lásd az 1. függelék példáit).

3. A jármű-azonosító számra vonatkozó követelmények

A jármű-azonosító számnak az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:

3.1. Általános követelmények

3.1.1. A jármű-azonosító számot minden járművön fel kell tüntetni.

3.1.2. A jármű-azonosító számnak egyedinek kell lennie, és egyértelműen egyetlen járműhöz kell tartoznia.

3.1.3. A jármű-azonosító számot akkor kell a jogszabályban előírt táblán, valamint az alvázon, a vázkereten vagy más hasonló szerkezeti elemen feltüntetni, amikor a jármű elhagyja a gyártósort.

3.1.4. A jármű-azonosító számot közvetlenül a jármű jobboldali részére kell olyan megfelelő eljárás - beütés, benyomás, maratás vagy lézeres gravírozás - segítségével felvinni, amely megakadályozza a szám eltávolítását, megváltoztatását vagy kitörlését.

3.1.5. A gyártónak a jármű-azonosító számmal 30 éven keresztül biztosítania kell a jármű nyomonkövethetőségét.

3.1.6. A 3.1.5. pontban említett, a gyártó által a nyomonkövethetőség érdekében hozott intézkedések meglétét nem kell ellenőrizni a típusjóváhagyás időpontjában.

3.2. A jármű-azonosító szám felépítése

3.2.1. A jármű-azonosító szám három szakaszból áll:

a) a gyártó világazonosítója (world manufacturer identifier, WMI);

b) a járműleíró szakasz (vehicle descriptor section, VDS);

c) a jármű-azonosító szakasz (vehicle indicator section, VIS).

3.2.2. A gyártó világazonosítója (WMI) a járműgyártóhoz hozzárendelt kódból áll, amely lehetővé teszi az azonosítását.

3.2.2.1. A három alfanumerikus karakterből álló kódot a gyártó székhelye szerinti ország illetékes hatósága jelöli ki.

3.2.2.2. Az illetékes hatóság az ISO 3780:2009 szabványban ("Road vehicles - World manufacturer identifier (WMI) code") említett nemzetközi szervezettel egyetértésben jár el.

3.2.2.3. Amennyiben a gyártó éves össztermelése nem haladja meg a 150 járművet, a harmadik karakterként mindig a "9"-et kell feltüntetni. E gyártók azonosítása céljából a jármű-azonosító szakasz (VIS) harmadik, negyedik és ötödik karakterét szintén a 2.2.2.2. pontban említett illetékes hatóság adja ki.

3.2.3. A járműleíró szakasz (VDS) hat alfanumerikus karakterből áll. Ha a gyártó nem használja fel mind a hat karaktert, a fel nem használt helyeket a gyártó döntése szerinti alfanumerikus karakterekkel kell kitölteni annak érdekében, hogy az előírt 6 karakterhely ki legyen töltve.

3.2.4. A jármű-azonosító szakasz (VIS) nyolc alfanumerikus karakterből áll, az utolsó négy karaktere pedig csak szám lehet.

Ez a gyártó világazonosítójával (WMI) és a járműleíró szakasszal (VDS) együtt egy tényleges jármű egyértelmű azonosítására szolgál. Minden fel nem használt helyre a "0" számot kell írni, hogy az előírt nyolc karakterhely ki legyen töltve.

3.2.5. A járműleíró szakasznak (VDS) és a jármű-azonosító szakasznak (VIS) meg kell felelnie az ISO 3779:2009 szabványban ("Road vehicles - Vehicle identification number [VIN] - Content and structure") foglalt előírásoknak.

3.2.6. A karakterek között nem lehet szóköz.

3.2.7. Az "I", az "O" és a "Q" betűk használata nem megengedett.

3.2.8. A jármű-azonosító számot lehetőség szerint egy sorban kell feltüntetni. Ha a jármű-azonosító számot két sorban tüntetik fel, az azonosító szám elejét és végét a gyártó választása szerinti jellel kell határolni, amely sem latin nagybetű, sem arab szám nem lehet.

4. A többlépcsős jóváhagyás jelzésére vonatkozó követelmények

4.1. Alapjármű jármű-azonosító száma:

Az alapjármű e melléklet 3. szakaszában megjelölt követelményeknek megfelelő jármű-azonosító számát a típusjóváhagyás minden további fázisában meg kell őrizni a folyamat "nyomonkövethetősége" céljából.

4.2. Kiegészítő jogszabályban előírt tábla.

4.2.1. A második és minden további gyártási lépcső valamennyi gyártója a 2. szakaszban meghatározott hatóságilag előírt tábla mellett köteles egy kiegészítő táblát is a járműre rögzíteni, amelynek mintáját e melléklet 1. függeléke tartalmazza. A táblát megfelelően, jól látható és könnyen elérhető helyen kell rögzíteni olyan részen, amely a használat, a rendszeres karbantartás vagy javítás során nem cserélődik. Tisztán és eltávolíthatatlanul fel kell tüntetni rajta a következő adatokat az alábbi sorrendben:

4.2.1.1. a gyártó neve;

4.2.1.2. az e rendelet VII. mellékletének 3. pontja szerinti EU-típusjóváhagyási szám;

4.2.1.3. a jármű kategóriája, ideértve annak alkategóriáját és az alcsoportját(1); és a jóváhagyási szakasz (alapjárművek esetében az azonosítás első lépcsője kimarad; a további lépcsők esetében fel kell tüntetni az aktuális lépcsőt, pl. "3. LÉPCSŐ" a harmadik lépcső esetében). Minden bejegyzést egy vagy több szóköz választ el;

4.2.1.4. a jármű-azonosító szám;

4.2.1.5. az álló helyzetre jellemző zajszint a következő formátumban: "... dB(A) - ... f/p" (az álló helyzetre jellemző zajszintvizsgálat által nem érintett járművek esetében az információt a következő formátumban kell feltüntetni: "- - - dB(A) - - - - f/p")(2),

4.2.1.6. motorteljesítmény a következő formátumban: "... kW" (a legnagyobb motorteljesítményre korlátozással nem rendelkező járművek esetében ez a bejegyzés kihagyandó)(2); jármű legnagyobb tervezési sebessége a következő formátumban: "... km/h" (a legnagyobb sebességre korlátozással nem rendelkező járművek esetében ez a bejegyzés kihagyandó)(2); és a jármű műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömege(2). Minden bejegyzést egy vagy több szóköz választ el.

5. Az alkatrészek vagy önálló műszaki egységek jelzésére vonatkozó követelmények

5.1. Valamennyi, a jóváhagyott típussal megegyezően EU-típusjóváhagyásban részesített és gyártott alkatrészt vagy önálló műszaki egységet - függetlenül attól, hogy azok egy rendszer részét képezik-e vagy sem - EU-típusjóváhagyási jellel kell ellátni a 168/2013/EU rendelet 39. cikke (2) bekezdésének megfelelően.

5.2. Egy önálló műszaki egység vagy alkatrész EU-típusjóváhagyási jele az alábbi elemekből áll:

5.2.1. egy kisbetűvel írt "e" betűt körülvevő téglalap alakú keret, amit az önálló műszaki egység vagy alkatrész EU-típusjóváhagyását megadó tagállam (a VII. melléklet 2.1. pontja szerinti) megkülönböztető számjele követ.

5.2.2. A VII. melléklet 2.4. pontjának megfelelően a téglalap közelében az EU-típusjóváhagyási szám 4. szakaszában foglalt "típusbizonyítványokra vonatkozó sorszám". Ezen kívül a VII. melléklet 1. táblázatában meghatározott alfanumerikus karaktert is fel kell tüntetni annak érdekében, hogy egyértelműen azonosítani lehessen az alkatrész vagy önálló műszaki egység típusát.

5.2.3. Az alkatrész vagy önálló műszaki egység EU-típusjóváhagyási jelét úgy kell az alkatrészen vagy önálló műszaki egységen feltüntetni, hogy az a járműbe való beépítés után is kitörölhetetlen, jól olvasható és jól látható maradjon (pl. benyomás, maratás, lézeres gravírozás vagy önmegsemmisítő öntapadó címke alkalmazásával) azon a helyen, ahova beszerelték a járműbe anélkül, hogy szerszám használatával alkatrészeket kellene eltávolítani.

5.2.4. Az alkatrész vagy önálló műszaki egység EU-típusjóváhagyási jelére példát e melléklet 2. függeléke tartalmaz. Az "a" karakter méretei ≥ 3 mm.

5.3. Ezen túlmenően az EU-típusjóváhagyási jel közelében fel kell tüntetni a gyártmányt, a gyártó nevét vagy a márkanevet is.

1. függelék

Példák a gyártó adattáblájára

1. Példa segédmotoros kerékpárra:

BIANCA SCOOTER LTD.

L1e-B

e6*168/2013*01223

5DRH123UPAX000001

90 dB(A) - 3 750 f/p

4 kW 45 km/h max 190 kg

2. Példa az elektromos meghajtású A2-es alkategóriájú motorkerékpárokra:

LOUIS' ELECTRIC MOTORCYCLE

L3e-A2

e12*168/2013*10920

PC9JZCTMYCVWS0002

- - - dB(A) - - - - f/p

35 kW max 380 kg

3. Példa a háromkerekű személyszállító motorkerékpárra:

F.M. & U.Y.

L5e-A

e4*168/2013*30069

1FY1HAZ433K849622

93 dB(A) - 4 750 f/p

max 935 kg

4. Példa az áruszállításra szánt többlépcsős (2. lépcsős) nehéz kvadra:

FOURGON-MOTORS S.A.R.L

L7e-CU STAGE 2

e50*168/2013*25089

VTFXXXXXXCL780002

101 dB(A) - 4 100 f/p

15 kW 78 km/h max 1 460 kg

5. Példa az L3e-A3 motorkerékpárra az átalakított járműre (CV) - egy L3e-A2 motorkerékpárra - vonatkozó kiegészítő információkkal, amelyeket az egyértelműen megjelölt téglalapon kívül helyeztek el. Ebben az esetben az először nyilvántartásba vett L3e-A3 motorkerékpár engedélyezett, gyártó általi átmeneti és visszafordítható átalakítása céljából, amelyet a jármű csökkentett teljesítményű L3e-A2 kivitelként történő nemzeti nyilvántartásba vétele érdekében végeztek el (pl. A2-es vezetői engedéllyel rendelkező járművezetők esetében):

MOTORUDOLPH

L3e-A3

e4*168/2013*2691

JRM00DBP008002211

84 dB(A) - 4 250 min-1

max 352 kg

L3e-A2

e4*168/2013*2692

83 dB(A) - 3 750 min-1

35 kW

2. függelék

Példák az önálló műszaki egység vagy alkatrész EU-típusjóváhagyási jelére

1. ábra

Példa a kipufogórendszerhez (kibocsátáscsökkentő berendezés és zajcsökkentő rendszer) használt önálló műszaki egység vagy alkatrész EU-típusjóváhagyási jelére

KÉP HIÁNYZIK

Az 1. ábrához kapcsolódó magyarázó megjegyzések

A fent említett EU-típusjóváhagyási jelet 00024-es számon Portugália adta ki a kipufogórendszerhez (kibocsátáscsökkentő berendezés és zajcsökkentő rendszer).

2. ábra

Példa a zajcsökkentő rendszer önálló műszaki egységének vagy alkatrészének EU-típusjóváhagyási jelére

KÉP HIÁNYZIK

A 2. ábrához kapcsolódó magyarázó megjegyzések

A fent említett EU-típusjóváhagyási jelet 00456-es számon Ausztria adta ki a zajcsökkentő rendszerhez.

3. ábra

Példa a kibocsátáscsökkentő berendezés önálló műszaki egységének vagy alkatrészének EU-típusjóváhagyási jelére

KÉP HIÁNYZIK

A 3. ábrához kapcsolódó magyarázó megjegyzések

A fent említett EU-típusjóváhagyási jelet 10678-es számon Horvátország adta ki a kibocsátáscsökkentő berendezéshez.

4. ábra

Példa a hátsó kilátást segítő berendezés önálló műszaki egységének vagy alkatrészének EU-típusjóváhagyási jelére

KÉP HIÁNYZIK

A 4. ábrához kapcsolódó magyarázó megjegyzések

A fent említett EU-típusjóváhagyási jelet 02884-es számon Finnország adta ki a hátsó kilátást segítő berendezéshez.

5. ábra

Példa a pótkocsi csatlakozóberendezése önálló műszaki egységének vagy alkatrészének EU-típusjóváhagyási jelére

KÉP HIÁNYZIK

Az 5. ábrához kapcsolódó magyarázó megjegyzések

A fent említett EU-típusjóváhagyási jelet 00134-es számon Bulgária adta ki a pótkocsi csatlakozóberendezéséhez.

Az V. melléklethez kapcsolódó magyarázó megjegyzések

(A gyártó jogszabályban előírt tábláján nem feltüntetendő lábjegyzetek és magyarázatok)

(1) A 168/2013/EU rendelet 4. cikke és I. melléklete szerinti osztályozásnak megfelelően kell feltüntetni a kódot, pl. "L3e-A1E" az alacsony teljesítményű Enduro motorkerékpárok esetében.

(2) Kizárólag akkor, ha az érték a jóváhagyás jelenlegi fázisában megváltozott.

VI. MELLÉKLET

Az EU-típusbizonyítványok mintái

FÜGGELÉKEK JEGYZÉKE

Függelék számaFüggelék címe
1Teljes járműtípus esetében a teljes járműre vonatkozó EU-típusbizonyítvány mintája
2Nem teljes járműtípus, teljes és nem teljes változatokból álló járműtípus, befejezett és nem teljes változatokból álló járműtípus vagy befejezett járműtípus esetében a teljes járműre vonatkozó EU-típusbizonyítvány mintája
3Az EU-típusbizonyítvány kiegészítésének mintája
4Járműrendszerre vonatkozó EU-típusbizonyítvány mintája
5Az önálló műszaki egységre vagy alkatrészre vonatkozó EU-típusbizonyítvány mintája
6Az önálló műszaki egységre vagy alkatrészre vonatkozó EU-típusbizonyítvány kiegészítésének mintája

1. Általános követelmények

1.1. Az 1. függelék tartalmazza a teljes járműtípusra vonatkozó EU-típusbizonyítvány "A" mintáját.

1.2. A 2. függelék tartalmazza a nem teljes járműtípus, teljes és nem teljes változatokból álló járműtípus, befejezett és nem teljes változatokból álló járműtípus vagy befejezett járműtípus teljes járműre vonatkozó EU-típusbizonyítványának "B" mintáját.

1.3. A 3. függelék tartalmazza a 168/2013/EU rendelet 30. cikke (6) bekezdése szerinti alkalmazandó követelmények és jogi aktusok jegyzékét, amelynek a járműtípus megfelel és amely csatolva van a teljes járműre vonatkozó EU-típusbizonyítványhoz, amennyiben a gyártó az egylépéses típus-jóváhagyási eljárást választja.

1.4. A 4. függelék tartalmazza a járműrendszerre vonatkozó EU- típusbizonyítvány "C" mintáját.

1.5. Az 5. függelék tartalmazza az alkatrészre vagy önálló műszaki egységre vonatkozó EU- típusbizonyítvány "D" mintáját.

1.5.1. A 6. függelék tartalmazza az alkatrészre vagy önálló műszaki egységre vonatkozó típusbizonyítvány kiegészítését.

Amennyiben az alkatrész/önálló műszaki egység használatára korlátozás van érvényben, a korlátozásokat a jármű típusjóváhagyása során ellenőrizni kell, valamint e kiegészítésben meg kell jelölni azokat.

Ez a kiegészítés továbbá meghatározza, hogy mely önálló műszaki egységek és alkatrészek kaphatnak EU-típusjóváhagyást és milyen feltételekkel.

1.6. A típusbizonyítvány mérete nem haladhatja meg egy A4-es lap méretét (210 × 297 mm) vagy egy A4-es mappa méretét.

1. függelék

Teljes járműtípus esetében a teljes járműre vonatkozó EU-típusbizonyítvány mintája

EU-típusbizonyítvány

"A" MINTA

(teljes jármű típusjóváhagyásához)

Formátum: A4 (210 × 297 mm)

TELJES JÁRMŰRE VONATKOZÓ EU-TÍPUSBIZONYÍTVÁNY

Típusjóváhagyó hatóság megnevezése

Tárgy:

SZÖVEG HIÁNYZIK

az utoljára a Bizottság .../.../EU ( 18 ) ( 19 ) (felhatalmazáson alapuló) (18) rendeletével módosított 168/2013/EU rendelet tekintetében

EU-típusjóváhagyási szám: ...

Kiterjesztés oka: ...

I. SZAKASZ

0.1. Gyártmány (a gyártó márkaneve): ...

0.2. Típus ( 20 ): ...

0.2.1. Változat(ok) (20) : ...

0.2.2. Kivitel(ek) (20) : ...

0.2.3. Kereskedelmi név/nevek (adott esetben): ...

0.3. A jármű kategóriája, alkategóriája és alcsoportj ( 21 ): ....

0.4. A teljes jármű gyártójának neve és címe: ...

0.4.1. Az összeszerelő üzem(ek) neve és címe: ...

0.4.2. A gyártó meghatalmazott képviselőjének neve és címe (ha van): ...

II. SZAKASZ

1. A vizsgálatok elvégzéséért felelős műszaki szolgálat: ...

2. A vizsgálati jegyzőkönyv kelte: ...

3. A vizsgálati jegyzőkönyv száma: ...

III. SZAKASZ

Alulírott igazolom a gyártó által a fentiekben leírt járműtípusról a csatolt adatközlő lapban adott leírás pontosságát, amely járműtípusból annak prototípusaként az uniós jóváhagyó hatóságok által kiválasztott egy vagy több reprezentatív mintadarabot rendelkezésre bocsátottam, valamint azt, hogy a csatolt vizsgálati eredmények a járműtípusra vonatkoznak.

1. A teljes jármű típusa kielégíti/nem elégíti ki (18) a 168/2013/EU rendelet II. mellékletében felsorolt valamennyi vonatkozó követelményt.

1.1. Érvényesség korlátozása (18) ( 22 ): ...

1.2. Alkalmazott felmentések (18) (22) ( 23 ): ...

1.2.1. Felmentések okai (18) (23) : ...

1.2.2. Alternatív követelmények (18) (23) : ...

2. A jóváhagyást megadták/kiterjesztették/elutasították/visszavonták (18)

2.1. A jóváhagyás a 168/2013/EU rendelet 40. cikkével összhangban megadva, érvényessége ennek megfelelően [év/hó/nap]-ig szól (22) .

Hely: ...

Dátum: ...

Név és aláírás (vagy egy "fokozott biztonságú elektronikus aláírás" vizuális megjelenítése az 1999/93/EK irányelv alapján, beleértve az ellenőrzésre szolgáló adatokat is): ...

Mellékletek:

- Információs csomag

- Vizsgálati eredmények

- A megfelelőségi nyilatkozat kiállítására jogosult személy(ek) neve, aláírásmintája és beosztása

- A megfelelőségi nyilatkozat kitöltött mintája

NB:

- Amennyiben a 168/2013/EU rendelet 40. cikke értelmében ezt a típus-jóváhagyási mintát járművek új technológiájának vagy új koncepciójának mentessége céljából használják, a nyilatkozat fejlécében a következő szerepeljen: "KIZÁRÓLAG ... ( 24 ) TERÜLETÉN ÉRVÉNYES IDEIGLENES TELJES JÁRMŰRE VONATKOZÓ EU-TÍPUSBIZONYÍTVÁNY". Az ideiglenes EU-típusbizonyítványnak a 168/2013/EU rendelet 30. cikkének (4) bekezdése szerint az érvényességére vonatkozó korlátozásokat, valamint az alkalmazott felmentéseket is meg kell határoznia.

- Amennyiben e mintát a 168/2013/EU rendelet 42. cikkének értelmében a kis sorozatban gyártott járművek nemzeti típusjóváhagyására használják, a nyilatkozat fejlécében az "EU-TÍPUSBIZONYÍTVÁNY" felirat nem szerepelhet. A szövegben meg kell határozni a felmentések jellegét, a felmentéseket alátámasztó indokokat, valamint a 168/2013/EU rendelet 42. cikke (2) bekezdésében megállapított alternatív követelményeket.

Az 1. függelékhez kapcsolódó magyarázó megjegyzések

(A típusbizonyítványon nem feltüntetendő lábjegyzetek és magyarázatok)

2. függelék

Nem teljes járműtípus, teljes és nem teljes változatokból álló járműtípus, befejezett és nem teljes változatokból álló járműtípus vagy befejezett járműtípus esetében a teljes járműre vonatkozó EU-típusbizonyítvány mintája

EU-típusbizonyítvány

"B" MINTA

(befejezett vagy nem teljes jármű vagy teljes és nem teljes változatokból álló járműtípus, illetve befejezett és nem teljes változatokból álló járműtípus típusjóváhagyásához)

Formátum: A4 (210 × 297 mm)

TELJES JÁRMŰRE VONATKOZÓ EU-TÍPUSBIZONYÍTVÁNY

A jóváhagyó hatóság bélyegzője

Tárgy:

SZÖVEG HIÁNYZIK

a legutóbb a Bizottság .../.../EU ( 25 ) Regulation (EU) No .../... (25) ( 26 ) (felhatalmazáson alapuló) (25) : .... rendeletével módosított 168/2013/EU rendelet tekintetében

EU-típusjóváhagyási szám (25) : ....

Kiterjesztés oka (25) : ....

I. SZAKASZ

0.1. Gyártmány (a gyártó márkaneve):...

0.2. Típus ( 27 ):...

0.2.1. Változat(ok) (27) :...

0.2.2. Kivitel(ek) (27) :...

0.2.3. Kereskedelmi név/nevek (adott esetben):...

0.3. A jármű kategóriája, alkategóriája és alcsoportja ( 28 ):...

0.4. Az alapjármű gyártójának neve és címe (25) ( 29 ):

A teljes változat gyártójának neve és címe (25) (29) :

A befejezett jármű/változat gyártójának neve és címe (25) (29) :

A nem teljes jármű utolsó gyártási lépcsője gyártójának neve és címe (25) (29) :

Az összes korábbi lépcső gyártójának/gyártóinak neve és címe (25) (29) :

0.4.1. Az összeszerelő üzem(ek) neve és címe(i): ...

0.4.2. A gyártó meghatalmazott képviselőjének neve és címe (ha van): ...

II. SZAKASZ

A vizsgálatok elvégzéséért felelős műszaki szolgálat: ...

A vizsgálati jegyzőkönyv kelte: ...

A vizsgálati jegyzőkönyv száma: ...

III. SZAKASZ

Alulírott igazolom a gyártó által a fentiekben leírt járműtípusról a csatolt adatközlő lapban adott leírás pontosságát, amely járműtípusból annak prototípusaként az uniós jóváhagyó hatóságok által kiválasztott egy vagy több reprezentatív mintadarabot rendelkezésre bocsátottam, valamint azt, hogy a csatolt vizsgálati eredmények a járműtípusra vonatkoznak.

1. Teljes változatokra

1.1. A teljes változat kielégíti/nem elégíti ki (25) a 168/2013/EU rendelet II. mellékletében felsorolt valamennyi vonatkozó követelményét.

2. Befejezett járművekre/változatokra

2.1. A befejezett járműtípus/befejezett változat kielégíti/nem elégíti ki (25) a 168/2013/EU rendelet II. mellékletében felsorolt valamennyi vonatkozó követelményét.

2.1.1. A jóváhagyó hatóság igazolta, hogy a befejezett jármű/a járműtípus befejezett változata kielégít minden vonatkozó műszaki követelményt a típusjóváhagyás odaítélésének idején (vö. a 168/2013/EU rendelet 25. cikke (6) bekezdésével).

3. Nem teljes járművekre/változatokra

3.1. A nem teljes járműtípus/a járműtípus nem teljes változata kielégíti/nem elégíti ki (25) a 2. szakasz 2. pontjának táblázatában felsorolt szabályozási aktusokban foglalt műszaki követelményeket (29) .

4. A jóváhagyást megadták/kiterjesztették/elutasították/visszavonták (25)

4.1. A jóváhagyás a 168/2013/EU rendelet 40. cikkével összhangban megadva, érvényessége ennek megfelelően [év/hó/nap]-ig szól ( 30 ).

5. Érvényesség korlátozása (25) (30) : ...

6. Alkalmazott felmentések (25) (30) ( 31 ): ...

6.1. Felmentések okai (25) (31) : ...

6.2. Alternatív követelmények (25) (31) : ...

Hely: ...

Dátum: ...

Név és aláírás (vagy egy "fokozott biztonságú elektronikus aláírás" vizuális megjelenítése az 1999/93/EK irányelv alapján, beleértve az ellenőrzésre szolgáló adatokat is): ...

Mellékletek:

- Információs csomag

- Vizsgálati eredmények

- A megfelelőségi nyilatkozat kiállítására jogosult személy(ek) neve, aláírásmintája és beosztása

- A megfelelőségi nyilatkozat kitöltött mintája

NB:

- Amennyiben ezt a típus-jóváhagyási mintát a 168/2013/EU rendelet 40. cikke szerinti új technológia vagy új koncepció alapján mentességet kapott jármű típusjóváhagyása céljára használják, a nyilatkozat fejlécében a következő szerepel: "KIZÁRÓLAG ...(5) TERÜLETÉN ÉRVÉNYES, IDEIGLENES, TELJES JÁRMŰRE VONATKOZÓ EU-TÍPUSBIZONYÍTVÁNY". Az ideiglenes EU-típusbizonyítványnak a 168/2013/EU rendelet 30. cikkének (4) bekezdése szerint az érvényességére vonatkozó korlátozásokat, valamint az alkalmazott felmentéseket is meg kell határoznia.

- Amennyiben e mintát a 168/2013/EU rendelet 42. cikkének értelmében a kis sorozatban gyártott járművek nemzeti típusjóváhagyására használják, a nyilatkozat fejlécében az "EU-TÍPUSBIZONYÍTVÁNY" felirat nem szerepelhet. A szövegben meg kell határozni a felmentések jellegét, a felmentéseket alátámasztó indokokat, valamint a 168/2013/EU rendelet 42. cikke (2) bekezdésében megállapított alternatív követelményeket.

TELJES JÁRMŰRE VONATKOZÓ EU-TÍPUSBIZONYÍTVÁNY

2. SZAKASZ

Ez az EU-típusjóváhagyás a nem teljes és befejezett járműveket, változatokat és kiviteleket érinti.

1. A járművek típusjóváhagyásának/típusjóváhagyásainak előző lépcsője (lépcsői).

FázisEU-típusjóváhagyási számDátumAlkalmazási kör (adott esetben)Teljes vagy befejezett változatok vagy kivitelek (adott esetben) (*1)
1
(alapjármű)
2
(*1) Amennyiben a jóváhagyás (adott esetben) egy vagy több nem teljes változatot vagy kivitelt érint, sorolja fel ezek közül a teljes vagy befejezett változatokat vagy kiviteleket (adott esetben).

2. A jóváhagyott járműtípusra, változatra vagy kivitelre vonatkozó követelmények listája (adott esetben, figyelembe véve valamennyi lent felsorolt szabályozási aktus hatályát és legutolsó módosítását).

TételTárgyHivatkozás a szabályozási aktusraAz alábbival módosítottA következő változatokra – vagy szükség szerint – kivitelekre vonatkozik
(Csak azokat a tárgyakat sorolja fel, amelyeknek van EU-típusjóváhagyása/ENSZ-EGB általi jóváhagyása.)

A 2. függelékhez kapcsolódó magyarázó megjegyzések

(A típusbizonyítványon nem feltüntetendő lábjegyzetek és magyarázatok)

(1) A nem kívánt rész törlendő.

(2) Jelölje meg az I. melléklet B. részének 2.3. pontja szerint az egyes típusokra, változatokra és kivitelekre meghatározott típus-változat-kivitel vagy "TVK" alfanumerikus kódot.

(3) A 168/2013/EU rendelet 4. cikke és I. melléklete szerinti osztályozásnak megfelelően kell feltüntetni a kódot, pl. az alacsony teljesítményű Enduro motorkerékpárok esetében a kód "L3e-A1E".

(4) Lásd a 2. szakaszt.

(5) A tagállam megjelölése.

(6) Kizárólag a 168/2013/EU rendelet 40. cikke szerinti új technológia vagy új koncepció alapján mentesített jármű típusjóváhagyása esetében alkalmazandó.

(7) A 168/2013/EU rendelet 42. cikkének megfelelően kizárólag a kis sorozatban gyártott járművek nemzeti típusjóváhagyása során alkalmazandó.

(8) A 168/2013/EU rendelet egy vagy több cikkének módosítása esetén csak a legutolsó módosítást adja meg az EU-típusjóváhagyásban kérelmezett módosítás szerint.

3. függelék

Az EU-típusbizonyítvány kiegészítésének mintája

Kiegészítés az EU-típusbizonyítványhoz

Azon szabályozási aktusok felsorolása, amelyeknek a járműtípus megfelel

(Csak a 168/2013/EU rendelet 30. cikke (6) bekezdésének megfelelően történő típusjóváhagyás esetében kell kitölteni.)

TételTárgyHivatkozás a szabályozási aktusraAz alábbival módosítottA következő kivitelre alkalmazható
A KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYRE ÉS A MEGHAJTÓEGYSÉG TELJESÍTMÉNYÉRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK
1Hidegindítás után mért károsanyag-kibocsátásokA Bizottság 134/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének II. melléklete
2Károsanyag-kibocsátás (emelt alapjáraton)/szabad gyorsítás mellettA Bizottság 134/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének III. melléklete
3Kartergáz-kibocsátásA Bizottság 134/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének IV. melléklete
4Párolgási kibocsátásokA Bizottság 134/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének V. melléklete
5A kibocsátáscsökkentő berendezések tartósságaA Bizottság 134/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének VI. melléklete
6A CO2-kibocsátás, a tüzelőanyag-fogyasztás, az elektromosenergia-fogyasztás és az elektromos hatósugárA Bizottság 134/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének VII. melléklete
7Az OBD környezetvédelemmel kapcsolatos elemeinek vizsgálataA Bizottság 134/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének VIII. melléklete
8Megengedhető zajszintA Bizottság 134/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének IX. melléklete
9A legnagyobb tervezési sebességre, a legnagyobb nyomatékra, a legnagyobb folyamatos hasznos teljesítményre és a legnagyobb csúcsteljesítményre vonatkozó vizsgálati eljárások és műszaki követelményekA Bizottság 134/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének X. melléklete
10A jármű- és a hajtáscsalád fogalmának meghatározásaA Bizottság 134/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének XI. melléklete
FUNKCIONÁLIS JÁRMŰBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK
1Hangjelző készülékekA Bizottság 3/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének II. melléklete
2Fékezés, ideértve a blokkolásgátló és a kombinált fékrendszereket isA Bizottság 3/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének III. melléklete
3Elektromos biztonságA Bizottság 3/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének IV. melléklete
4A gyártónak a funkcionális járműbiztonság szempontjából lényeges rendszerek, alkatrészek és tartozékok tartósságának vizsgálatára vonatkozó bejelentési kötelezettségeiA Bizottság 3/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének V. melléklete
5Elülső és hátsó védőszerkezetekA Bizottság 3/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének VI. melléklete
6Üvegezés, szélvédőtörlők és -mosók, valamint jég- és páramentesítő rendszerekA Bizottság 3/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének VII. melléklete
7A vezető által működtetett kezelőszervek, ideértve a kezelőszervek, az ellenőrző lámpák és kijelzők jelölésétA Bizottság 3/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének VIII. melléklete
8Világító- és fényjelző berendezések beszerelése, beleértve a világítás automatikus be- és kikapcsolásátA Bizottság 3/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének IX. melléklete
9Hátsó kilátásA Bizottság 3/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének X. melléklete
10Borulás hatása elleni védőszerkezet (ROPS)A Bizottság 3/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének XI. melléklete
11A biztonsági övek rögzítései és a biztonsági övekA Bizottság 3/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének XII. melléklete
12Ülőhelyek (nyergek és ülések)A Bizottság 3/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének XIII. melléklete
13Kormányozhatóság, kanyarodási tulajdonságok, fordulási tulajdonságokA Bizottság 3/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének XIV. melléklete
14Gumiabroncsok felszereléseA Bizottság 3/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének XV. melléklete
15A jármű legnagyobb sebességének korlátozását jelző tábla és annak elhelyezése a járművönA Bizottság 3/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének XVI. melléklete
16Utasvédelem, beleértve a belső berendezéseket és a járműajtókat isA Bizottság 3/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének XVII. melléklete
17A legnagyobb folyamatos hasznos teljesítmény és/vagy a legnagyobb járműsebesség tervezett korlátozásaA Bizottság 3/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének XVIII. melléklete
18A jármű szerkezeti integritására vonatkozó követelményekA Bizottság 3/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének XIX. melléklete
A JÁRMŰ SZERKEZETÉRE ÉS AZ ÁLTALÁNOS TÍPUSJÓVÁHAGYÁSRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK
1Az erőátviteli rendszert érintő szakszerűtlen beavatkozás (manipulálás) elleni intézkedésekA Bizottság 44/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének II. melléklete
2Típus-jóváhagyási eljárásokkal kapcsolatos intézkedésekA Bizottság 44/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének III. melléklete
3A gyártás megfelelőségeA Bizottság 44/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének IV. melléklete
4Csatlakozóberendezések és rögzítésekA Bizottság 44/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének V. melléklete
5A jogosulatlan használat elleni védelemre szolgáló eszközökA Bizottság 44/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének VI. melléklete
6Elektromágneses összeférhetőség (EMC)A Bizottság 44/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének VII. melléklete
7Külső kinyúló részekA Bizottság 44/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének VIII. melléklete
8Tüzelőanyag-tárolásA Bizottság 44/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének IX. melléklete
9RakfelületekA Bizottság 44/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének X. melléklete
10Tömeg és méretekA Bizottság 44/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének XI. melléklete
11Fedélzeti diagnosztikai (OBD) rendszerek funkcionális követelményeiA Bizottság 44/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének XII. melléklete
12Utaskapaszkodók és lábtámaszokA Bizottság 44/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének XIII. melléklete
13Rendszámtábla helyeA Bizottság 44/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének XIV. melléklete
14Javítási és karbantartási információk elérhetőségeA Bizottság 44/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének XV. melléklete
15KitámasztószerkezetekA Bizottság 44/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének XVI. melléklete

4. függelék

Járműrendszerre vonatkozó EU-típusbizonyítvány mintája

EU-típusbizonyítvány

"C" MINTA

(járműrendszer típusjóváhagyásához)

Formátum: A4 (210 × 297 mm)

EU-TÍPUSBIZONYÍTVÁNY

A jóváhagyó hatóság bélyegzője

Tárgy:

SZÖVEG HIÁNYZIK

a legutóbb a Bizottság .../.../EU (felhatalmazáson alapuló) ( 32 ) rendeletével módosított .../.../EU felhatalmazáson alapuló rendelet (32) ( 33 ) ... melléklete(i) ( 34 ) (és a Bizottság .../.../EU felhatalmazáson alapuló rendeletének (32) ... melléklete[i] (34) ) tekintetében

EU-típusjóváhagyási szám (32) : ...

Kiterjesztés oka (32) : ...

I. SZAKASZ

0.7. Gyártmány(ok) (a gyártó márkaneve[i]): ...

0.8. Típus: ...

0.8.1. Kereskedelmi név/nevek (adott esetben): ...

0.9. A gyártó neve és címe: ...

0.9.1. Az összeszerelő üzem(ek) neve és címe(i): ...

0.9.2. A gyártó meghatalmazott képviselőjének neve és címe (ha van): ...

0.10. Jármű(vek), amely(ek)hez a rendszert tervezték ( 35 ):

0.10.1. Típus ( 36 ):

0.10.2. Változat(ok) (36) :

0.10.3. Kivitel(ek) (36) :

0.10.4. Kereskedelmi név/nevek (adott esetben):

0.10.5. A jármű kategóriája, alkategóriája és alcsoportja ( 37 ):

II. SZAKASZ

1. A vizsgálatok elvégzéséért felelős műszaki szolgálat: ...

2. A vizsgálati jegyzőkönyv(ek) kelte: ...

3. A vizsgálati jegyzőkönyv(ek) száma: ...

4. Megjegyzések (amennyiben vannak): ...

4a. A jóváhagyást megadták/kiterjesztették/elutasították/visszavonták (32)

4a.1. A jóváhagyás a 168/2013/EU rendelet 40. cikkével összhangban megadva, érvényessége ennek megfelelően [év/hó/nap]-ig szól ( 38 ).

5. Érvényesség korlátozása (32) (38) : ...

6. Alkalmazott felmentések (32) (38) : ...

Hely: ...

Dátum: ...

Név és aláírás (vagy egy "fokozott biztonságú elektronikus aláírás" vizuális megjelenítése az 1999/93/EK irányelv alapján, beleértve az ellenőrzésre szolgáló adatokat is): ...

Mellékletek:

- Információs csomag

- Vizsgálati jegyzőkönyv

NB:

- Amennyiben ezt a típus-jóváhagyási mintát a 168/2013/EU rendelet 40. cikke szerinti új technológia vagy új koncepció alapján mentességet kapott rendszer típusjóváhagyása céljából használják, a nyilatkozat fejlécében a következő szerepel: "KIZÁRÓLAG ... ( 39 )', TERÜLETÉN ÉRVÉNYES IDEIGLENES EU-TÍPUSBIZONYÍTVÁNY"; az ideiglenes EU-típusbizonyítványnak a 168/2013/EU rendelet 30. cikkének (4) bekezdése szerint az érvényességére vonatkozó korlátozásokat, valamint az alkalmazott felmentéseket is meg kell határoznia.

A 4. függelékhez kapcsolódó magyarázó megjegyzések

(A típusbizonyítványon nem feltüntetendő lábjegyzetek és magyarázatok)

(0) Jelölje meg a rendszert a VII. melléklet 6. pontjában található 1. táblázat első oszlopa szerint(pl. világító- és fényjelző berendezések felszerelése)

5. függelék

Az önálló műszaki egységre vagy alkatrészre vonatkozó EU-típusbizonyítvány mintája

EU-típusbizonyítvány

"D" MINTA

(alkatrész/önálló műszaki egység típusjóváhagyásához)

Formátum: A4 (210 × 297 mm)

EU-TÍPUSBIZONYÍTVÁNY

A jóváhagyó hatóság bélyegzője

Tárgy:

SZÖVEG HIÁNYZIK

a legutóbb a Bizottság .../.../EU (felhatalmazáson alapuló) ( 40 ) rendeletével módosított .../.../EU felhatalmazáson alapuló rendelet (40) ( 41 ) ... melléklete(i) ( 42 ) (és a Bizottság .../.../EU felhatalmazáson alapuló rendeletének (40) ... melléklete[i]) (42) tekintetében

EU-típusjóváhagyási szám (40) : ...

Kiterjesztés oka (40) : ...

I. SZAKASZ

0.7. Gyártmány(ok) (a gyártó márkaneve[i]): ...

0.8. Típus: ...

0.8.1. Kereskedelmi név/nevek (adott esetben): ...

0.9. A gyártó neve és címe: ...

0.9.1. Az összeszerelő üzem(ek) neve és címe(i): ...

0.9.2. A gyártó meghatalmazott képviselőjének neve és címe (ha van): ...

0.10. Önálló műszaki egység esetében az alábbi járművekbe szánták ( 43 ):

0.10.1. Típus ( 44 ) ...

0.10.2. Változat(ok) (44) : ...

0.10.3. Kivitel(ek) (44) : ...

0.10.4. Kereskedelmi név/nevek (adott esetben): ...

0.10.5. A jármű kategóriája, alkategóriája és alcsoportja ( 45 ): ...

II. SZAKASZ

1. A vizsgálatok elvégzéséért felelős műszaki szolgálat: ...

2. A vizsgálati jegyzőkönyv(ek) kelte: ...

3. A vizsgálati jegyzőkönyv(ek) száma: ...

4. Megjegyzések (lásd a kiegészítést): ...

4a. A jóváhagyást megadták/kiterjesztették/elutasították/visszavonták (40)

4a.1. A jóváhagyás a 168/2013/EU rendelet 40. cikkével összhangban megadva, érvényessége ennek megfelelően [év/hó/nap]-ig szól(5).

5. Érvényesség korlátozása (40) (5): ...

6. Alkalmazott felmentések (40) (5): ...

Hely: ...

Dátum: ...

Név és aláírás (vagy egy "fokozott biztonságú elektronikus aláírás" vizuális megjelenítése az 1999/93/EK irányelv alapján, beleértve az ellenőrzésre szolgáló adatokat is): ...

Mellékletek:

- Információs csomag

- Vizsgálati jegyzőkönyv

NB:

- Amennyiben ezt a típus-jóváhagyási mintát a 168/2013/EU rendelet 40. cikke szerinti új technológia vagy új koncepció alapján mentességet kapott alkatrész vagy önálló műszaki egység típusjóváhagyása céljából használják, a nyilatkozat fejlécében a következő szerepel: "KIZÁRÓLAG ... ( 46 )', TERÜLETÉN ÉRVÉNYES IDEIGLENES EU-TÍPUSBIZONYÍTVÁNY"; az ideiglenes EU-típusbizonyítványnak a 168/2013/EU rendelet 30. cikkének (4) bekezdése szerint az érvényességére vonatkozó korlátozásokat, valamint az alkalmazott felmentéseket is meg kell határoznia.

Az 5. függelékhez kapcsolódó magyarázó megjegyzések

(A típusbizonyítványon nem feltüntetendő lábjegyzetek és magyarázatok)

(0) Jelölje meg az alkatrészt/rendszert a VII. melléklet 6. pontjában található 1. táblázat első oszlopa szerint (pl. a jogosulatlan használat elleni védelemre szolgáló eszközök)

(5) Kizárólag a 168/2013/EU rendelet 40. cikke szerinti új technológia vagy új koncepció alapján mentesített alkatrész vagy önálló műszaki egység típusjóváhagyása esetében alkalmazandó.

6. függelék

Az önálló műszaki egységre vagy alkatrészre vonatkozó EU-típusbizonyítvány kiegészítésének mintája

Kiegészítés az EU-típusbizonyítványhoz

KIEGÉSZÍTÉS A(Z) ... EU-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSI SZÁMÚ EU-TÍPUSBIZONYÍTVÁNYHOZ

1. Használati korlátozások a következőre: ( 47 ) ( 48 )... ( 49 ): ...

...

...

2. A beszerelésre vonatkozó különös feltételek a következőre: (47) (48) ... (49) : ...

...

...

3. Megjegyzések (47) : ...

...

...

A 6. függelékhez kapcsolódó magyarázó megjegyzések

(A típusbizonyítvány kiegészítésén nem feltüntetendő lábjegyzetek és magyarázatok)

VII. MELLÉKLET

Az EU-típusbizonyítványok számozási rendszere

1. Az EU-típusbizonyítványokat az ebben a mellékletben meghatározott módszer alapján kell számozni.

2. Az EU-típusjóváhagyási szám az alábbiakban részletezett szakaszokból áll: négy szakasz a teljes járművekre vonatkozó típusjóváhagyáshoz, öt szakasz pedig a rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek jóváhagyásához. Az egyes szakaszokat minden esetben a csillag (*) karakterrel kell elválasztani.

2.1. 1. szakasz: a kisbetűvel írt "e" betűt a típusjóváhagyást kiadó tagállam megkülönböztető kódja követi; ez minden típus-jóváhagyási számra érvényes.

1Németország
2Franciaország
3Olaszország
4Hollandia
5Svédország
6Belgium
7Magyarország
8Cseh Köztársaság
9Spanyolország
11Egyesült Királyság
12Ausztria
13Luxemburg
17Finnország
18Dánia
19Románia
20Lengyelország
21Portugália
23Görögország
24Írország
25Horvátország
26Szlovénia
27Szlovákia
29Észtország
32Lettország
34Bulgária
36Litvánia
49Ciprus
50Málta

2.2. 2. szakasz: az alkalmazandó rendelet vagy a Bizottság felhatalmazáson alapuló rendeletének száma.

- a teljes járműre vonatkozó EU-típusjóváhagyás esetében a "168/2013" számot kell megjelölni,

- a 168/2013/EU rendelet 42. cikkének megfelelően kis sorozatban gyártott teljes járművek nemzeti szintű típusjóváhagyása esetében "NKS" nyomtatott nagy betűket kell írni a "168/2013" szám elé,

- rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység típusjóváhagyása esetében a 168/2013/EU rendeletet kiegészítő kapcsolódó felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet számát kell megjelölni: "3/2014", "44/2014" vagy "134/2014".

2.3. 3. szakasz: a legutóbbi módosító felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (pl. "RRR/2016") száma, amelyet a rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység azonosító kódja és a típusjóváhagyásra vonatkozó végrehajtás szakaszának jelölése követ az 5. pont 1. táblázata szerint:

- teljes járműre vonatkozó EU-típusjóváhagyás esetében a 3. szakaszt ki kell hagyni,

- a rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység EU-típusjóváhagyása esetében a rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység egyértelmű azonosítása érdekében meg kell jelölni az utolsó módosító felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet számát, amelyet az 5. pont 1. táblázatában meghatározott alfanumerikus karakter követ.

2.4. 4. szakasz: típusbizonyítványok sorszáma.

- A kezdő pozíciókat szükség szerint nullákkal kitöltő sorszám a típus-jóváhagyási szám jelölésére. A sorszám ötjegyű és 00001-gyel kezdődik.

2.5. 5. szakasz: sorszám a típusjóváhagyás kiterjesztési számának jelölésére

- a kezdő pozíciót szükség szerint nullával kitöltő kétjegyű sorszám, amely minden kiadott típus-jóváhagyási szám esetében 00-val kezdődik.

3. A jármű jogszabályban előírt tábláját illetően az 5. szakaszt ki kell hagyni.

4. A típus-jóváhagyási számok összetétele (a megértés megkönnyítése érdekében fiktív sorszámok és fiktív felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeleti számok ["RRR/2016"] alkalmazásával)

Példa: egy hangjelző készülék alkatrészként/önálló műszaki egységként való típusjóváhagyása, amelyet Franciaországban adtak meg és amelyet még nem terjesztettek ki:

- e2*3/2014*3/2014N*00003*00 - e2 = Franciaország (1. szakasz) - 3/2014 = A Bizottság 3/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2. szakasz) - 3/2014N = ismételje meg a Bizottság 3/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletét annak kifejezésére, hogy nem módosították azt és az "N" betűt annak jelzésére, hogy egy hangjelző készülékről van szó (3. szakasz) - 00003 = típusjóváhagyás sorszáma (4. szakasz) - 00 = kiterjesztés száma (5.szakasz)

Példa: motor károsanyag-kibocsátásának (Euro 4 szint) járműrendszerként való típusjóváhagyása Bulgáriában, amelyet másodszor terjesztettek ki, a Bizottság RRR/2016/EU felhatalmazáson alapuló rendeletével módosítva:

- e34*134/2014*RRR/2016A1*00403*02 - e34 = Bulgária (1. szakasz) - 134/2014 = A Bizottság 134/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2. szakasz) - RRR/2016A1 = a Bizottság felhatalmazáson alapuló módosító rendelete (RRR/2016), valamint az "A1" betűből és számból álló kombináció, amely a motor károsanyag-kibocsátását jelzi (Euro 4 szint) (3. szakasz) - 00403 = típusjóváhagyás sorszáma (4. szakasz) - 02 = kiterjesztés száma (5. szakasz)

Példa: kis sorozatban gyártott jármű nemzeti típusjóváhagyása, amelyet Ausztriában bocsátottak ki, egyszer kiterjesztettek és a 168/2013/EU rendelet 42. cikke szerint adtak ki:

- e12*NKS168/2013*00001*01 - e12 = Ausztria (1. szakasz) - NKS168/2013 = 168/2013/EU rendelet száma, előtte a nemzeti kis sorozat jelölője (2. szakasz) - 00001 = típusjóváhagyás sorszáma (4. szakasz) - 01 = kiterjesztés száma (5. szakasz)

Példa: Hollandiában ötször kiterjesztett, teljes járműre vonatkozó EU-típusjóváhagyás száma:

- e4*168/2013*10690*05 - e4 = Hollandia (1. szakasz) - 168/2013 = 168/2013/EU rendelet (2. szakasz) - 10690 = típusjóváhagyás sorszáma (4. szakasz) - 05 = kiterjesztés száma (5. szakasz)

Példa: a jármű jogszabályban előírt tábláján feltüntetendő típus-jóváhagyási szám:

- e50*168/2013*20089 - e50 = Málta (1. szakasz) - 168/2013 = 168/2013/EU rendelet (2. szakasz) - 20089 = típusjóváhagyás sorszáma (4. szakasz)

5. A rendszerek, alkatrészek és önálló műszaki egységek EU-típusbizonyítványa számozási rendszerének egységes szerkezetbe foglalása

1. táblázat

A rendszerek, alkatrészek és önálló műszaki egységek EU-típusbizonyítványa számozási rendszerének egységes szerkezetbe foglalása

I. JEGYZÉK – A környezeti teljesítményre és a meghajtóegység teljesítményére vonatkozó követelmények
Rendszer vagy alkatrész/önálló műszaki egység (ÖME)A felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet számaalfanumerikus karakter
Rendszer: motor károsanyag-kibocsátása (Euro 4 szint)134/2014A1
Rendszer: motor károsanyag-kibocsátása (Euro 5 szint)134/2014A2
Rendszer: motor károsanyag-kibocsátása (Euro 5+ szint)134/2014A3
Rendszer: kartergáz- (1.3.1. és 1.3.2. pont) és párolgási kibocsátások (a 168/2013/EU rendelet IV. mellékletének 1.4.1–1.4.3. pontja)134/2014B1
Rendszer: kartergáz- (1.3.1. és 1.3.2. pont) és párolgási kibocsátások (a 168/2013/EU rendelet IV. mellékletének 1.4.4–1.4.6. pontja)134/2014B2
Rendszer: kartergáz- (1.3.1. és 1.3.2. pont) és párolgási kibocsátások (a 168/2013/EU rendelet IV. mellékletének 1.4.7–1.4.8. pontja)134/2014B3
Rendszer: környezeti fedélzeti diagnosztika (OBD, I. fázis: a 168/2013/EU rendelet 2019.2.19.-én alkalmazandó változata IV. mellékletének 1.8.1–1.8.2. pontja)134/2014C1
Rendszer: környezeti fedélzeti diagnosztika (OBD, II. fázis: a 168/2013/EU rendelet 2019.2.19.-én alkalmazandó változata IV. mellékletének 1.8.3. pontja)134/2014C2
Rendszer: környezeti fedélzeti diagnosztika (OBD, I. fázis: a 168/2013/EU rendelet IV. mellékletének 1.8.3. pontja)134/2014C3
Rendszer: környezeti fedélzeti diagnosztika (OBD, II. fázis: a 168/2013/EU rendelet IV. mellékletének 1.8.4. pontja)134/2014C5
Rendszer: környezeti fedélzeti diagnosztika (OBD, II. fázis: a 168/2013/EU rendelet IV. mellékletének 1.8.5. pontja)134/2014C6
Rendszer: zajszint134/2014D
Rendszer: a meghajtóegység teljesítménye134/2014E
Rendszer: meghajtóegység legnagyobb nyomatéka és legnagyobb hasznos teljesítménye134/2014E1
ÖME: kibocsátáscsökkentő berendezés134/2014F
ÖME: zajcsökkentő rendszer134/2014G
ÖME: kipufogórendszer (kibocsátáscsökkentő berendezés és zajcsökkentő rendszer)134/2014H

JEGYZÉK – Funkcionális járműbiztonságra vonatkozó követelmények
Rendszer vagy alkatrész/önálló műszaki egység (ÖME)A felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet számaalfanumerikus karakter
Rendszer: fékezés3/2014J
Rendszer: világító- és fényjelző berendezések beépítése3/2014K
Rendszer: borulás hatása elleni védőszerkezet (ROPS)3/2014L
Rendszer: gumiabroncsok felszerelése3/2014M
Rendszer: hangjelző készülékek beépítése3/2014AA
Rendszer: az üvegezés, a szélvédőtörlő és -mosó, valamint jég- és páramentesítő berendezések beépítése3/2014AB
Rendszer: kezelőszervek, ellenőrző lámpák és kijelzők azonosítása3/2014AC
Rendszer: biztonsági övek rögzítési pontjai3/2014AD
Rendszer: kormányozhatóság, kanyarodási tulajdonságok, fordulási tulajdonságok3/2014AE
Rendszer: utasvédelem, beleértve a belső berendezéseket, a fejtámlákat és a járműajtókat3/2014AF
Alkatrész/ÖME: hangjelző készülék3/2014N
Alkatrész/ÖME: nem üvegezett első szélvédő3/2014O
Alkatrész/ÖME: szélvédőmosó berendezés3/2014P
Alkatrész/ÖME: hátsó kilátást segítő berendezés3/2014Q
Alkatrész/ÖME: biztonsági övek3/2014R
Alkatrész/ÖME: ülőhely (nyereg/ülés)3/2014S

JEGYZÉK – A jármű szerkezetére és az általános típusjóváhagyásra vonatkozó követelmények
Rendszer vagy alkatrész/önálló műszaki egység (ÖME)A felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet számaalfanumerikus karakter
Rendszer: a fedélzeti diagnosztika (OBD) funkcionalitása (OBD, I. fázis: a 168/2013/EU rendelet IV. mellékletének 1.8.1–1.8.2. pontja)44/2014T1
Rendszer: a fedélzeti diagnosztika (OBD) funkcionalitása (OBD, II. fázis: a 168/2013/EU rendelet IV. mellékletének 1.8.3. pontja)44/2014T2
ÖME: pótkocsi csatlakozóberendezése44/2014U
ÖME: a jogosulatlan használat elleni védelemre szolgáló eszközök44/2014V
ÖME: utaskapaszkodók44/2014W
ÖME: lábtámaszok44/2014X
ÖME: oldalkocsi44/2014Y
ÖME: tüzelőanyag-tartály44/2014Z

VIII. MELLÉKLET

A vizsgálati jegyzőkönyvek formátuma és a vizsgálati eredmények rögzítésére szolgáló lap mintája

1. A vizsgálati jegyzőkönyvek formátumára vonatkozó általános követelmények

1.1. A vizsgálati jegyzőkönyveknek a 168/2013/EU rendelet II. mellékletében felsorolt minden egyes szabályozási aktus esetében meg kell felelniük az EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány előírásainak. Különösen tartalmazniuk kell az e szabvány 5.10.2. pontjában - beleértve az (1) lábjegyzetet is - említett információkat.

1.2. A vizsgálati jegyzőkönyveket a műszaki szolgálat dolgozza ki saját, jó gyakorlatra vonatkozó szabályaival összhangban.

1.3. A vizsgálati jegyzőkönyveket az Unió azon hivatalos nyelvén kell elkészíteni, amelyet a jóváhagyó hatóság kijelöl.

1.3.1. Amennyiben a jegyzőkönyvet a jóváhagyási kérelemmel foglalkozó tagállam hivatalos nyelvétől/nyelveitől eltérő nyelven bocsátották ki, a jóváhagyó hatóság a vizsgálati jegyzőkönyv hitelesített fordításának benyújtását kérheti a kérelmezőtől.

1.4. A vizsgálati jegyzőkönyvről csak hitelesített másolatok nyújthatók be.

1.5. A vizsgálati jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a vizsgált jármű leírását, beleértve annak egyértelmű azonosítását is. A vizsgálatok eredményei szempontjából jelentős szerepet játszó alkatrészeket ismertetni, azonosító számukat pedig jelenteni kell.

Ilyen alkatrészek lehetnek például a zajcsökkentő rendszerek zajméréseknél vagy a motorvezérlő rendszer a kipufogócsőből származó károsanyag-kibocsátások mérésénél.

Ezen túlmenően a vizsgálati jegyzőkönyvnek legalább az alábbi információt is tartalmaznia kell:

1.5.1. a jármű, rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység szabályozási aktussal összefüggő jellemzőinek részletes leírása,

1.5.2. a vizsgált jármű kategóriája, alkategóriája és alcsoportja,

1.5.3. a vizsgált jármű a Bizottság 134/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete II. mellékletének 4.3. pontja szerinti alosztályozása,

1.5.4. minden esetben világosan meg kell adni, hogy az adatok melyik változat(ok)ra és kivitel(ek)re vonatkoznak. Egy adott kivitel tekintetében egynél több eredmény nem adható meg. Ugyanakkor megengedett kivitelenként több eredmény összesítése, megadva a legkedvezőtlenebb esetet. Utóbbi esetben egy megjegyzés utal rá, hogy a *-gal jelölt jellemzők tekintetében csak a legkedvezőtlenebb esetre vonatkozó eredmények vannak feltüntetve,

1.5.5. amennyiben a vizsgálatot olyan járművön, rendszeren, alkatrészen vagy önálló műszaki egységen végzik, amely az előírt teljesítményszint tekintetében a legkedvezőtlenebb tulajdonságok kombinációjával rendelkezik (legrosszabb eset), a vizsgálati jegyzőkönyvben hivatkozni kell a gyártó műszaki szolgálattal egyetértésben alkalmazott kiválasztási módszerére,

1.5.6. a jármű vizsgálatot befolyásoló jellemzői, például felszerelt tartozékok, tényleges tömegek, vizsgálati feszültség, gumiabroncs méretek, abroncsnyomások stb.,

1.5.7. a vizsgált rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység azonosítása,

1.5.8. a vizsgálatot befolyásoló környezeti feltételek: légköri nyomás (kPa), relatív páratartalom (%), környezeti hőmérséklet (K), szél sebessége és iránya a próbapályán (km/h) stb.,

1.5.9. a vonatkozó szabályozási aktusokban meghatározott mérések eredményei és, amennyiben követelmény, a betartandó határ- és küszöbértékek,

1.5.10. az 1.5.5. pontban említett valamennyi mérésre a vonatkozó döntés: megfelelt vagy nem felelt meg,

1.5.11. részletes megfelelőségi nyilatkozat, amely tanúsítja a különféle előírásoknak való megfelelést, azaz az olyan előírásoknak való megfelelést, melynek ellenőrzéséhez nem kell méréseket végezni,

1.5.12. amennyiben a szabályozási aktusokban leírtaktól eltérő vizsgálati módszerek engedélyezettek, a jegyzőkönyv tartalmazza a vizsgálat végrehajtására használt vizsgálati módszer leírását. Ugyanez érvényes, amennyiben a szabályozási aktusokban felsorolt alternatív intézkedések alkalmazhatóak;

1.5.13. a műszaki vizsgálat határozza meg a vizsgálat során készítendő fényképek számát a jóváhagyó hatóság igényei szerint. Virtuális vizsgálat esetében a képek monitorképekkel vagy egyéb megfelelő bizonyítékkal helyettesíthetőek;

1.5.14. a vizsgálat elvégzéséért felelős műszaki szolgálat és személy, valamint azok pozíciója a szervezetben,

1.5.15. a megfogalmazott következtetések,

1.5.16. amennyiben véleményeket, feltételezéseket és értelmezéseket fogalmaztak meg, azokat megfelelően dokumentálni kell és fel kell tüntetni a vizsgálati jegyzőkönyvben.

2. A vizsgálati jegyzőkönyvben feltüntetendő minimális információk

2.1.

Az 1. pontban meghatározott általános követelményeken kívül a vizsgálati jegyzőkönyvnek legalább a 2.2. pontban megjelölt információkat tartalmaznia kell. Az információt a járműre, a rendszerre, az alkatrészre vagy az önálló műszaki egységre alkalmazható vizsgálati jegyzőkönyv(ek)et tartalmazó vezetői összefoglalóban is lehet csoportosítani, illetve magában/magukban a vizsgálati jegyzőkönyv(ek)ben is meg lehet jelentetni.

2.2. A vizsgálati jegyzőkönyvben szerepeltetendő minimális információk tárgyuk szerint (168/2013/EU rendelet II. melléklete) 2.2.1. A) Környezeti és meghajtási teljesítmény 2.2.1.1. A környezeti teljesítményre vonatkozó általános információk A vizsgálati jegyzőkönyvnek a következő általános vizsgálati adatokat kell tartalmaznia (vizsgált típusonként csak egyszer szükséges): 2.2.1.2. I. típusú vizsgálat: hidegindítás után mért károsanyag-kibocsátási vizsgálat Az I. típusú vizsgálatra jellemző alábbi elemeket kell megadni (50) : 2.2.1.3. II. típusú vizsgálat: kipufogógáz-kibocsátás (emelt) alapjáraton/szabad gyorsítás mellett 2.2.1.4. III. típusú vizsgálatra vonatkozó követelmények: kartergáz-kibocsátások 2.2.1.5. IV. típusú vizsgálatra vonatkozó követelmények: párolgási kibocsátás 2.2.1.5.1. Párolgási kibocsátást csökkentő rendszer: van/nincs (50) (51) 2.2.1.6. Az V. típusú vizsgálatra vonatkozó követelmények: a kibocsátáscsökkentő berendezések tartóssága 2.2.1.7. A VI. típusú vizsgálatot nem rendelték el, ezért az eredményeket nem kell feltüntetni 2.2.1.8. VII. típusú vizsgálatra vonatkozó vizsgálatok: szén-dioxid-kibocsátás mérése, tüzelőanyag-fogyasztás, elektromosenergia-fogyasztás és elektromos hatósugár meghatározása 2.2.1.9. VIII. típusú vizsgálatra vonatkozó követelmények: a környezetvédelmi fedélzeti diagnosztika (OBD) 2.2.1.10. A IX. típusú vizsgálatra vonatkozó követelmények: zajszint 2.2.1.11. A meghajtóegység teljesítményének vizsgálati eredményei 2.2.1.11.1. A meghajtóegység teljesítményének azon adatai, amelyeket a jármű legnagyobb tervezési sebességének méréséhez/meghatározásához meg kell adni (50) 2.2.1.11.2. A meghajtóegység teljesítményének azon adatai, amelyeket a motorfékpad meghajtása nyomatékának és teljesítményének méréséhez/meghatározásához meg kell adni (50) 2.2.2. B) A funkcionális biztonság vizsgálati jegyzőkönyvei 2.2.2.1. Elülső és hátsó védőszerkezetek 2.2.2.2. A vezető által működtetett kezelőszervek, ideértve a kezelőszervek, ellenőrző lámpák és kijelzők jelölését 2.2.2.3. Világító- és fényjelző berendezések beszerelése, a világítás automatikus be- és kikapcsolásával együtt 2.2.2.4. A biztonsági övek rögzítései és a biztonsági övek 2.2.2.5. Gumiabroncsok felszerelése 2.2.2.6. Utasvédelem, beleértve a belső berendezéseket és a járműajtókat is 2.2.2.7. A legnagyobb folyamatos hasznos teljesítmény és/vagy a legnagyobb járműsebesség tervezett korlátozása 2.2.3. C) A járműszerkezet vizsgálati jegyzőkönyvei 2.2.3.1. Típus-jóváhagyási eljárásokkal kapcsolatos intézkedések (50) Hivatkozás a felhatalmazáson alapuló aktusra Melléklet száma Virtuális és/vagy saját vizsgálat Tárgy Korlátozások/Észrevételek Alkalmazva a Bizottság 134/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete IX Saját vizsgálat A jármű legnagyobb tervezési sebességének vizsgálati eljárásai Csak az L3e-A3, L4e-A3 és L5e alkategóriára vonatkozik, és nem tartalmaz a meghajtóegység teljesítményére vonatkozó más vizsgálatot. igen / nem a Bizottság 3/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete II Saját vizsgálat Hangjelző készülékek Csak a beépítés igen / nem a Bizottság 3/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete VIII Saját vizsgálat A vezető által működtetett kezelőszervek, ideértve a kezelőszervek, ellenőrző lámpák és kijelzők jelölését Csak a sebességmérő igen / nem a Bizottság 3/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete IX Virtuális vizsgálat Világító- és fényjelző berendezések beépítése Csak a méretek igen / nem a Bizottság 3/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete X Virtuális vizsgálat Hátsó kilátás Csak a beépítés csak a 81. sz. ENSZ-EGB-előírás szerint igen / nem a Bizottság 3/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete XIV Virtuális vizsgálat Gumiabroncsok felszerelése Csak ha a biztonsági távolság a meghaladja a 10mm-t igen / nem a Bizottság 44/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete XIV Saját és virtuális vizsgálat Rendszámtábla helye igen / nem a Bizottság 44/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete XVI Saját vizsgálat Kitámasztószerkezetek Csak a kitámasztószerkezetek 2.5. pont szerinti tartóberendezése igen / nem Ez a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet VIII Saját vizsgálat A jogszabályban előírt tábla és az EU-típusjóváhagyási jel igen / nem 2.2.3.2. A vonószerkezetekre és a rögzítésekre vonatkozó követelmények 2.2.3.2.1. Dinamikus szilárdsági vizsgálat (tartóssági vizsgálat) a vonógömbön és/vagy kapcsolófejen: megfelelt/nem felelt meg (50) (51) 2.2.3.3. A külső kinyúló részekre vonatkozó követelmények 2.2.3.4. Fedélzeti diagnosztikai (OBD) rendszerek funkcionális követelményei (50) 2.2.3.5. Kitámasztószerkezetek

2.2.1.1.1.

A vizsgált jármű(vek) meghajtásának, hajtáscsaládjának és hajtásláncának leírása ( 50 ): ...

2.2.1.1.2.

A vizsgált jármű környezetvédelmi szintje: Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 5+ (50) ( 51 )

2.2.1.1.3.

A károsanyag-kibocsátás vizsgálatához használt próbapad(ok), specifikációk és beállítások leírása (50) : ...

2.2.1.1.4.

Görgős/motorfékpad(ok) specifikációi (50) : ...

2.2.1.1.5.

Tehetetlenségi (referencia) tömeg és menetellenállás beállításai szimpla/dupla görgős (51) fékpadon (50) : ...

2.2.1.1.6.

Átfogó jelentés a próbapad beállításainak meghatározása érdekében végzett közúti vizsgálat eredményeiről, ideértve a szimpla/dupla (51) görgős fékpadon a kigurulási időt (50) : ...

2.2.1.1.7.

Az alkalmazandó I. típusú vizsgálat menetterve (40. számú ENSZ-előírás (városon kívüli menetciklussal vagy anélkül), 47. számú ENSZ-előírás, az ENSZ 2. számú globális műszaki előírása (WMTC) 1. fázis, az ENSZ 2. számú globális műszaki előírása (WMTC) 2. fázis, az ENSZ 2. számú, felülvizsgált globális műszaki előírása (WMTC) (50) (51) :

2.2.1.1.8.

Környezetvédelmi vizsgálathoz kapcsolódó sebességváltási előírások leírása (50) : ...

2.2.1.2.1.

A vizsgált jármű(vek) leírása (prototípus[ok] vagy sorozatgyártású, hardver és szoftver szintek, jármű-azonosító szám) (50) : ...

2.2.1.2.2.

A vizsgált jármű(vek) az I. melléklet szerinti adatközlő lapon megadott adatoktól eltér(nek): igen/nem (50) (51) . Amennyiben a válasz igen, adja meg az eltérések jegyzékét.

2.2.1.2.3.

A típusjóváhagyás száma, ha nem alapjármű (50) : ...

2.2.1.2.4.

A vizsgált jármű(vek) futásteljesítménye (50) : ...

2.2.1.2.5.

A vizsgálathoz használt tüzelőanyag(ok) (50) : ...

2.2.1.2.6.

A Bizottság 134/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete II. mellékletének 11. függelékében foglalt hibrid L kategóriájú járművek I. típusú vizsgálata mérési módszereinek leírása (50) : ...

2.2.1.2.7.

A Bizottság 134/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete II. mellékletének 12. függelékében foglalt gázüzemű járművek I. típusú vizsgálata mérési módszereinek leírása (50) : ...

2.2.1.2.8.

A Bizottság 134/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete II. mellékletének 13. függelékében foglalt időszakos regenerálású rendszerrel felszerelt L kategóriájú járművek I. típusú vizsgálata mérési módszereinek leírása (50) : ...

2.2.1.2.9.

Információ a regenerálódási stratégiáról (50) :

D (üzemi ciklusok száma két, regenerálódási fázist tartalmazó ciklus között) (50) : ...

d (a regenerálódáshoz szükséges üzemi ciklusok száma) (50) : ...

2.2.1.2.10.

Az I. típusú vizsgálati eredmények súlyozásának leírása a Bizottság 134/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete II. mellékletének 6.1.1.5. pontja szerint, ideértve az egyenlet számát és a súlyozási tényezőket (50) : ...

2.2.1.2.11.

Az I. típusú üzemi ciklusok száma két, regenerálódási fázist tartalmazó ciklus között az I. típusú vizsgálattal egyenértékű feltételek mellett ("D" távolság a Bizottság 134/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete II. mellékletének 13. függeléke szerinti Ap13-1. ábrában) (50) : ...

2.2.1.2.12.

A két regenerálódási fázist tartalmazó ciklus közötti üzemi ciklusok számának meghatározására használt módszer leírása (50) : ...

2.2.1.2.13.

A regenerálódás bekövetkezte előtt szükséges terhelési szint meghatározásának paraméterei (vagyis hőmérséklet, nyomás stb.) (50) : ...

2.2.1.2.14.

A Bizottság 134/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete II. melléklete 13. függelékének 3.1. pontjában meghatározott vizsgálati eljárás során a rendszer terhelési módszerének leírása (50) : ...

2.2.1.2.15.

A Bizottság 134/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete II. mellékletének 7. pontja szerinti vizsgálati nyilvántartások (50) : ...

2.2.1.2.16. (50) 5-1. táblázat I. típusú vizsgálat eredményei I. típusú vizsgálat vizsgálati eredményei (TRTTIx) Vizsgálat száma CO THC NMHC NOx THC + NOx () PM TRTTI Mért x () () (mg/km) 1 2 3 TRTTI Mért x Átlag () () (mg/km) Ki () () (a) b)) ( nincs mértékegység ) () (mg/km) & (Lx %-a) () Határérték Lx () (mg/km) (1) adott esetben (2) nem alkalmazandó (3) Az összes szénhidrogénre és NOx-re kiszámított átlagértékek (M · Kii) összeadásával kapott átlagérték. (4) kerekítés 2 tizedesjegyre (5) kerekítés 4 tizedesjegyre (6) kerekítés 0 tizedesjegyre (7) Ki tényező = 1 amennyiben: a) a jármű nincs felszerelve időszakos regenerálású károsanyag-kibocsátáscsökkentő rendszerrel, vagy b) a jármű nem hibrid elektromos jármű. (8) Az x vizsgálati határérték a 168/2013/EU rendelet VI(A) mellékletében foglaltak szerint. x = 1 és 4 közötti értéket jelöl; a VI(A) mellékletben megjelölt károsanyag-összetevők számozására alkalmazzák, pl. a CO-ra vonatkozó Euro 4 határérték jele az L1, a THC határértékének jele az L2, az NOx határértékének jele az L3, a PM határértékének jele az L4. (9) Az egyedi THC és NOx mérési értékeket is ki kell tölteni ebben a listában.

2.2.1.3.1.

A vizsgált jármű részletes adatai, amennyiben különbözik az I. típusú vizsgálathoz használt járműtől (50) : (2.1.2.1.1. és 2.1.2.1.4. közötti bejegyzések, amennyiben eltérnek) ( 52 ): ...

2.2.1.3.2.

Start-stop rendszer esetében az alapjárat beindításának leírása (50) : ...

2.2.1.3.3. A II. típusú vizsgálat eredményei (50) : 5-2. táblázat A II. típusú vizsgálat eredményei Vizsgálat HC (ppm) CO (V/V%) Lambda Fordulatszám (min-) Motorolaj hőmérséklete (K) Elnyelési együttható mért és korrigált értéke (m-1) PI: alacsony alapjárat vizsgálata - PI: magas alapjárat vizsgálata - CI - Szabad gyorsítás mellett végzett vizsgálat/Füstopacitás-vizsgálat eredményei - - - - -

2.2.1.4.1.

A vizsgált jármű(vek) részletes adatai, amennyiben különbözik az I. típusú vizsgálathoz használt járműtől (50) : (2.1.2.1.1. és 2.1.2.1.4. közötti bejegyzések, amennyiben eltérnek) (52) : ...

2.2.1.4.2.

Kartergázok visszavezetésére szolgáló rendszer típusa (lélegző rendszer, pozitív forgattyúsház-szellőztető rendszer, egyéb) (50)

2.2.1.4.3.

Kartergázok visszavezetésére szolgáló rendszer (leírás és rajzok) (50) : ...

2.2.1.4.4.

III. típusú vizsgálat teljesítményének eredményei (50) :

2.2.1.4.5.

A forgattyúsház-szellőztető rendszer nulla kibocsátású: igen/nem (50) (51) :

2.2.1.5.2.

Párolgási kibocsátás-vizsgálat "arany" alkotóelemeinek teljes listája a sorozat, az alkatrész és a jelölési szám megjelölésével (50) : ...

2.2.1.5.3.

Tüzelőanyag-tartály szivárgásvizsgálatának eredményei (50) : ... mg/nap.

2.2.1.5.4. Amennyiben a jóváhagyott L kategóriájú jármű megfelel az Euro 4 szint párolgási kibocsátásra vonatkozó követelményeinek, a gyártónak az alábbi táblázatban meg kell jelölnie a SHED IV. típusú laboratóriumi vizsgálatok eredményeit (TRTTIVST). A SHED vizsgálati eredményekben fel kell tüntetni az mg/vizsgálat és az LTTIVST %-ának értékét is (50)

2.2.1.5.5. Euro 4: párolgási kibocsátás vizsgálatának eredményei (50) 5-3. táblázat Euro 4: IV. típusú SHED-vizsgálat eredményei Jármű-kategória A SHED vizsgálattal kapcsolatos határértékek LTTIVST: Összes szénhidrogén tömege (THC) (mg/vizsgálat) A SHED vizsgálattal kapcsolatos eredmények LTTIVST: Összes szénhidrogén tömege (THC) (mg/vizsgálat) és (LTTIVST%-a) L3e L4e L5e-A LTTIVST: 2 000 TRTTIVST: L6e-A L7e-A

2.2.1.5.6. Amennyiben a jóváhagyott L kategóriájú jármű megfelel az Euro 5 környezetvédelmi szint párolgási kibocsátásra vonatkozó követelményeinek, a gyártónak meg kell adnia az alábbiakat (50) :

2.2.1.5.6.1.

a IV. típusú laboratóriumi SHED-vizsgálatok eredményeit (TRTTIVST) az alábbi táblázat megfelelő részében. A vizsgálati eredményeknek a mg/vizsgálat és az LTTIVST %-ának értékét is tartalmazniuk kell (50) ;

2.2.1.5.6.2.

a IV. típusú párolgási kibocsátási vizsgálatok eredményeit (TRTTIVPT és TRTTIVPT) az alábbi táblázat megfelelő részében. A vizsgálati eredményeknek a mg/m2/nap és az LTTIVPTftnk, valamint az LTTIVPTftbg %-ának értékét is tartalmazniuk kell (50)

2.2.1.5.6.3. Euro 5: párolgási kibocsátás vizsgálatának eredményei (50) 5-4. táblázat Euro 5: IV. típusú SHED- vagy átszivárgási vizsgálat eredményei Jármű-kategória Átszivárgási vizsgálat (mg/m2/nap) és (LTTIVPT %-a) Összes szénhidrogén tömege (THC) a SHED-vizsgálat során (mg/vizsgálat) és (LTTIVST %-a) Tüzelőanyag-tartály Tüzelőanyag-vezetékek III. típusú vizsgálat L1e-A LTTIVPTftnk: 1 500 LTTIVPTftbg: 15 000 LTTIVST: 1 500 TRTTIVPTftnk: TRTTIVPTftbg: TRTTIVST: L1e-B LTTIVPTftnk: 1 500 LTTIVPTftbg: 15 000 LTTIVST: 1 500 TRTTIVPTftnk: TRTTIVPTftbg: TRTTIVST: L2e LTTIVPTftnk: 1 500 LTTIVPTftbg: 15 000 LTTIVST: 1 500 TRTTIVPTftnk: TRTTIVPTftbg: TRTTIVST: L3e - - LTTIVST: 1 500 - - TRTTIVST: L4e - - LTTIVST: 1 500 - - TRTTIVST: L5e-A - - LTTIVST: 1 500 - - TRTTIVST: L5e-B LTTIVPTftnk: 1 500 LTTIVPTftbg: 15 000 LTTIVST: 1 500 TRTTIVPTftnk: TRTTIVPTftbg: TRTTIVST: L6e-A - - LTTIVST: 1 500 - - TRTTIVST: L6e-B LTTIVPTftnk: 1 500 LTTIVPTftbg: 15 000 LTTIVST: 1 500 TRTTIVPTftnk: TRTTIVPTftbg: TRTTIVST: L7e-A - - LTTIVST: 1 500 - - TRTTIVST: L7e-B LTTIVPTftnk: 1 500 LTTIVPTftbg: 15 000 LTTTIVST: 1 500 TRTTIVPTftnk: TRTTIVPTftbg: TRTTIVST: L7e-C LTTIVPTftnk: 1 500 LTTIVPTftbg: 15 000 LTTIVST: 1 500 TRTTIVPTftnk: TRTTIVPTftbg: TRTTIVST:

2.2.1.6.1.

Az egyértelműen dokumentált és felsorolt vizsgált jármű(vek), erőátviteli rendszerük és kibocsátáscsökkentő berendezésük részletes adatai, a károsanyag-kibocsátást vizsgáló laboratórium felszerelése és beállításai (amennyiben eltérnek a 2.1.2.1.1. és 2.1.2.1.10. pontokban megadott adatoktól) (50) : ...

2.2.1.6.2.

V. típusú vizsgálat a következőkön: próbapályán, közúton, járműfékpadon (50)

2.2.1.6.3. Az V. típusú vizsgálat adatainak eredménye és a vonatkozó vizsgálati jegyzőkönyv a 168/2013/EU rendelet 23. cikke (3) bekezdésében meghatározott választott tartóssági eljárás függvényében változik, amely a következő (50) : 2.2.1.6.3.1. a 23. cikk (3) bekezdés a) pontja szerint lefolytatott V. típusú vizsgálat: teljes futásteljesítmény (50)

2.2.1.6.3.1.1.

Alkalmazott vizsgálati ciklus (US EPA AMA ciklus, SRC-LeCV) (50) (51) : ...

2.2.1.6.3.1.2.

Az SRC-LeCV esetében az alkalmazható tartóssági vizsgálati ciklus járműcsoportja, hivatkozzon a Bizottság 134/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének I-V. függelékére (SRC-LeCV 1., 2., 3. vagy 4. csoportok) (50) (51) :

2.2.1.6.3.1.3.

Az SRC-LeCV esetében az V. típusú vizsgálat melegentartási eljárásának hossza: ...

2.2.1.6.3.1.4.

Az US EPA AMA esetében a Bizottság 134/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete V. mellékletének 2. függeléke szerinti osztályozás (I., II. vagy III. osztályok) (50) (51) .

2.2.1.6.3.1.5.

A vizsgált jármű(vek) futásteljesítménye (50) : ...

2.2.1.6.3.1.6.

A katalizátor adott hőmérsékleten eltöltött ideje adatainak grafikai áttekintése (50) : ...

2.2.1.6.3.1.6.

A futásteljesítmény alatt elvégzett karbantartások és beállítások listája (50) : ...

2.2.1.6.3.1.7.

Az I. típusú vizsgálat eredményeinek (1 és n között) (lásd a 2.2.1.2.16. pontot), a kiszámolt meredekség és eltolódás értékeinek, valamint az V. típusú vizsgálat kiszámolt eredményeinek gyűjteményét az alábbi táblázatban kell feltüntetni (50) .

2.2.1.6.3.1.8. 5-5. táblázat V. típusú vizsgálat eredményei a 168/2013/EU rendelet 23. cikke (3) bekezdése a) pontjának való megfelelés esetén V. típusú vizsgálat vizsgálati eredményei (TRTTVx) Vizsgálat száma Futásteljesítmény (km) CO THC NMHC NOx THC + NOx () PM TRTTVx () (mg/km) & (Lx%-a) 1 100 km TRTTVx () (mg/km) & (Lx%-a) 2 ... TRTTVx () (mg/km) & (Lx%-a) 3 ... TRTTVx () () (mg/km) & (Lx%-a) N () Határérték Lx () (1) adott esetben (2) Az egyedi THC és NOx mérési értékeket szintén fel kell vinni ebbe a listába. (3) A végső futásteljesítményt a 168/2013/EU rendelet VII(A) melléklete tartalmazza. (4) kerekítés 0 tizedesjegyre (5) Az x vizsgálati határérték a 168/2013/EU rendelet VI(A) mellékletében foglaltak szerint. x = 1 és 4 közötti értéket jelöl; a VI(A) mellékletben megjelölt károsanyag-összetevők számozására alkalmazzák, pl. a CO-ra vonatkozó Euro 4 határérték jele az L1, a THC határértékének jele az L2, az NOx határértékének jele az L3, a PM határértékének jele az L4.

2.2.1.6.3.2. A 23. cikk (3) bekezdés b) pontja szerint lefolytatott V. típusú vizsgálat: részleges futásteljesítmény (50) .

2.2.1.6.3.2.1.

Alkalmazott vizsgálati ciklus (SRC-LeCV): igen/nem (50) (51) : ...

2.2.1.6.3.2.2.

Alkalmazható SRC-LeCV tartóssági vizsgálati ciklus járműcsoportja: hivatkozzon a Bizottság 134/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletére (SRC-LeCV 1., 2., 3. vagy 4. csoportok) (50) (51) :

2.2.1.6.3.2.3.

Az SRC-LeCV ciklus melegentartási eljárásának hossza (50) : ...

2.2.1.6.3.2.4.

A vizsgált jármű(vek) futásteljesítménye (50) : ...

2.2.1.6.3.2.5.

Megállási kritériumot alkalmaztak: igen/nem (50) (51) , melyiket: ...

2.2.1.6.3.2.6.

"Arany alkotóelemek" listája a sorozat, az alkatrész és a jelölési szám megjelölésével (50) : ...

2.2.1.6.3.2.7.

"Új alkatrészek" listája a sorozat, az alkatrész és a jelölési szám megjelölésével (50) : ...

2.2.1.6.3.2.8.

A katalizátor adott hőmérsékleten eltöltött ideje adatainak grafikai áttekintése (50) : ...

2.2.1.6.3.2.9.

A futásteljesítmény alatt elvégzett karbantartások és beállítások listája (50) : ...

2.2.1.6.3.2.10.

Az I. típusú vizsgálat eredményeinek gyűjteménye (1 és n között) (lásd a 2.2.1.2.16. pontot), a kiszámolt meredekség és eltolódás értékeit, valamint az V. típusú vizsgálat kiszámolt eredményeit az alábbi táblázatban kell feltüntetni (50) .

2.2.1.6.3.2.11. 5-6. táblázat V. típusú vizsgálat eredményei a 168/2013/EU rendelet 23. cikke 3b. pontjának való megfelelés esetén V. típusú vizsgálat vizsgálati eredményei (TRTTV) Vizsgálat száma Futásteljesítmény (km) CO THC NMHC NOx THC + NOx PM TRTTV1x () (mg/km) & (Lx%-a) 1 100 km Meredekség a () (nincs mértékegység) Eltolódás b () (nincs mértékegység) (mg/km) & (Lx%-a) N Határérték Lx () (mg/km) (1) adott esetben (2) kerekítés 2 tizedesjegyre (3) kerekítés 0 tizedesjegyre (4) Az x vizsgálati határérték a 168/2013/EU rendelet VI(A) mellékletében foglaltak szerint. x = 1 és 4 közötti értéket jelöl; a VI(A) mellékletben megjelölt károsanyag-összetevők számozására alkalmazzák, pl. a CO-ra vonatkozó Euro 4 határérték jele az L1, a THC határértékének jele az L2, az NOx határértékének jele az L3 és a PM határértékének jele az L4. (iii) > 50 %-a a végleges futásteljesítmény a 168/2013/EU rendelet VII(A) mellékletének megfelelően

2.2.1.6.3.3. A 168/2013/EU rendelet 3. cikke (23) bekezdésének c) pontja szerint lefolytatott V. típusú vizsgálat: matematikai tartóssági eljárás (50) .

2.2.1.6.3.3.1.

A 100 km vagy ennél több futásteljesítménnyel rendelkező jármű I. típusú vizsgálatának eredményeit (lásd a 2.2.1.2.16. pontot), valamint a 168/2013/EU rendelet VII(B) mellékletében meghatározott alkalmazható romlási tényezőket az V. típusú vizsgálat kiszámolt eredményeivel együtt kell felvinni az alábbi táblázatba (50) .

2.2.1.6.3.3.2. 5-7. táblázat V. típusú vizsgálat eredményei a 168/2013/EU rendelet 23. cikke (3) bekezdése c) pontjának való megfelelés esetén V. típusú vizsgálat vizsgálati eredményei (TRTTV) Futásteljesítmény (km) CO THC NMHC (mg/km) NOx (mg/km) THC + NOx (mg/km) PM (mg/km) x () km () () 100 km Romlási tényező DFx () (nincs mértékegy-ség) (mg/km) & (Lx %-a) Határérték Lx () (mg/km) (1) adott esetben (2) kerekítés 0 tizedesjegyre (3) A rögzített romlási tényezők a 168/2013/EU rendelet VII(B) mellékletében kerültek meghatározásra. x = 1 és 4 közötti értéket jelöl; a VI(A) mellékletben megjelölt károsanyag-összetevők számozására alkalmazzák, pl. a CO-ra vonatkozó Euro 4 határérték jelölése az L1, a THC határértékének jelölése az L2, az NOxhatárértéke az L3, a PM határértéke pedig az L4. (4) A 168/2013/EU rendelet VI(A) melléklettel meghatározott vizsgálattal kapcsolatos x határérték, ahol az x az (iii) pontban meghatározott károsanyag-összetevők számozását jelöli. (5) A 168/2013/EU rendelet 23. cikke (3) bekezdésének c) pontjával összhangbanaz "x" helyébe 100, 2 500 vagy 3 500 lép.

2.2.1.8.1.

Az egyértelműen dokumentált és felsorolt vizsgált jármű(vek), erőátviteli rendszerük és kibocsátáscsökkentő berendezésük részletes adatai, a károsanyag-kibocsátást vizsgáló laboratórium felszerelése és beállításai (amennyiben eltérnek a 2.1.2.1.1. és 2.1.2.1.10. pontokban megadott adatoktól) (50) : ...

2.2.1.8.2.

A dokumentációt a 101. számú ENSZ-EGB-előírásnak (HL L 138., 2012.5.26., 1. o.) megfelelően becsatolták: igen/nem (50) (51)

2.2.1.8.3.

A járműgyártó biztosítja, hogy a szén-dioxid-kibocsátás, a tüzelőanyag-fogyasztás, az elektromosenergia-fogyasztás és az elektromos hatósugár adatait a vevő rendelkezésre bocsátja az új jármű megvásárlásakor: igen/nem (50) (51)

2.2.1.8.4.

A VII. típusú vizsgálat eredményeit tartalmazó okmány kitöltött mintáját, amely az új jármű vevőjének tájékoztatására szolgál, hozzácsatolták az adatközlő laphoz: igen/nem (50) (51)

2.2.1.8.5.

VII. típusú vizsgálat eredményei adott esetben és minden egyes vizsgált referencia-tüzelőanyagra (50) :

2.2.1.8.6. (50) 5-8. táblázat A VII. típusú vizsgálat eredménytáblázata kizárólag belső égésű motorral vagy nem külső feltöltésű (NOVC) hibrid elektromos meghajtóegységgel felszerelt meghajtásokhoz A VII. típusú vizsgálat vizsgálati eredményei (TRTTVII) Vizsgálat száma CO2 (g/km) Tüzelőanyag-fogyasztás: (l/100 km) vagy (kg/100 km) TRTTI Measured x () () 1 2 3 TRTTI Measured Mean () () Ki () () (a) b)) (nincs mértékegység ) TRTTVIIx () () = Ki · TRTTI Measured x Mean Szén-dioxid-kibocsátás/tüzelőanyag-fogyasztás (gyártó által megadott értékek) - (1) adott esetben (2) kerekítés 2 tizedesjegyre (3) kerekítés 4 tizedesjegyre (4) kerekítés 0 tizedesjegyre (5) Ki tényező = 1 amennyiben: a) a jármű nincs felszerelve időszakos regenerálású károsanyag-kibocsátáscsökkentő rendszerrel, vagy b) a jármű nem hibrid elektromos jármű.

2.2.1.8.7. (50) Elektromosenergia-fogyasztás és elektromos hatósugár (50) : 5-9. táblázat A VII. típusú vizsgálat eredménytáblázata tisztán elektromos meghajtásokhoz vagy meghajtás céljára elektromos motorral felszerelt nem külső feltöltésű (NOVC) meghajtásokhoz Mért áramfogyasztás (Wh/km) Megadott áramfogyasztás (Wh/km) Mért elektromos hatósugár (km) Megadott elektromos hatósugár (km) Tisztán elektromos erőátviteli rendszer Nem járműn kívüli feltöltésű (NOVC) hibrid elektromos meghajtás

2.2.1.9.1.

Az egyértelműen dokumentált és felsorolt vizsgált jármű(vek), erőátviteli rendszerük és kibocsátáscsökkentő berendezésük részletes adatai, a károsanyag-kibocsátást vizsgáló laboratórium felszerelése és beállításai (amennyiben eltérnek a 2.1.2.1.1. és 2.1.2.1.10. pontokban megadott adatoktól) (50) : ...

2.2.1.9.2.

A gyártónak az alábbi táblázatban kell megadnia a VIII. típusú kibocsátási laboratóriumi vizsgálat eredményeit (TRTTVIIIx) (mg/km-ben és a TRTTVIIIx %-ában is) (50) : ...

2.2.1.9.3. VIII. típusú vizsgálat környezeti vizsgálati eredmények (a 168/2013/EU rendelet VI. melléklete B1. táblázata) (50) 5-11. táblázat A fedélzeti diagnosztikával kapcsolatos kibocsátási küszöbértékek (a 168/2013/EU rendelet VI. melléklete B1. szakasza) és a környezeti vizsgálatok eredményei meghibásodás esetén Jármű-kategória Meghajtási osztály OBD határértékek (OTx) / OBD vizsgálati eredmények (TRTTVIIIx) x = 1 és 3 között Szén-monoxid tömege (CO) Összes szénhidrogén tömege (THC) Nitrogén-oxid tömege (NOx) L3e L4e L5e-A L7e-A PI / PI Hibrid vmax < 130 km/h OTx (mg / km) OT1: 2 170 OT2: 1 400 OT3: 350 TRTTVIIIx (mg / km) & (OTx % -a) TRTTVIII1 TRTTVIII2 TRTTVIII3 PI / PI Hibrid vmax < 130 km/h OTx (mg / km) OT1: 2 170 OT2: 630 OT3: 450 TRTTVIIIx (mg / km) & (OTx % -a) TRTTVIII1: TRTTVIII2: TRTTVIII3: CI / CI Hibrid OTx (mg / km) OT1: 2 170 OT2: 630 OT3: 900 OTRTTVIIIx (mg / km) & (OTx %-a) TRTTVIII1: TRTTVIII2: TRTTVIII3:

2.2.1.9.4. VIII. típusú vizsgálat környezeti vizsgálati eredmények (a 168/2013/EU rendelet VI. melléklete B2. táblázata) (50) 5-12. táblázat A fedélzeti diagnosztikával kapcsolatos kibocsátási küszöbértékek (a 168/2013/EU rendelet VI. melléklete B2. szakasza) és a környezeti vizsgálatok eredményei meghibásodás esetén Jármű-kategória Meghajtási osztály OBD határértékek (OTx) / OBD vizsgálati eredmények (TRTTVIIIx) x = 1 és 3 között Szén-monoxid tömege (CO) Metántól különböző szénhidrogének (NMHC) tömege Nitrogén-oxid tömege (NOx) Légszennyező részecskék tömege (PM) L3e, L4e, L5e és L7e PI / PI Hibrid OTx (mg / km) OT1: 1 900 OT2: 250 OT3: 300 OT4: 50 TRTTVIIIx (mg / km) & (OTx %-a) TRTTVIII1: TRTTVIII2B: TRTTVIII3: TRTTVIII4: CI / CI Hibrid OTx (mg / km) OT1: 1 900 OT2: 320 OT3: 540 OT4: 50 TRTTVIIIx (mg / km) & (OTx %-a) TRTTVIII1: TRTTVIII2: TRTTVIII3: TRTTVIII4:

2.2.1.10.1.

Az egyértelműen dokumentált és felsorolt vizsgált jármű(vek), erőátviteli rendszerük és zajcsökkentő berendezésük részletes adatai, a vizsgálati felszerelés és beállítások (50) : ...

2.2.1.10.2.

A jóváhagyott L kategóriájú jármű megfelel a 9. számú ENSZ-EGB-előírásnak: igen/nem (50) (51)

2.2.1.10.3.

A jóváhagyott L kategóriájú jármű megfelel a 41. számú ENSZ-EGB-előírásnak: igen/nem (50) (51)

2.2.1.10.4.

A jóváhagyott L kategóriájú jármű megfelel a 63. számú ENSZ-EGB-előírásnak: igen/nem (50) (51)

2.2.1.10.5.

A jóváhagyott L kategóriájú jármű zajcsökkentő rendszerének cserealkatrészei megfelelnek a 92. számú ENSZ-EGB-előírásnak: igen/nem (50) (51)

2.2.1.10.6.

A jóváhagyott L kategóriájú jármű megfelel a Bizottság 134/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete IX. mellékletében foglalt vizsgálati követelményeknek, és az VIII. melléklet 5-13. táblázata szerint az ezzel egyenértékű ENSZ-EGB-előírások közigazgatási követelményeit feltüntették az adatközlő lapon: igen/nem (50) (51)

2.2.1.10.7.

Zajcsökkentő rendszer cserealkatrészének/-alkatrészeinek gyártmánya(i) és típusa(i) (50) : ...

2.2.1.10.8.

A típus-jóváhagyási szám helye (rajzokkal, fényképekkel) (50) : ...

2.2.1.10.9. A vizsgálat eredményeit az alábbi táblázatban foglalt közigazgatási követelmények szerint kell jelenteni (50) : 5-13. táblázat A zajszint vizsgálati eredményeire vonatkozó követelmények Zajszint Euro 4 Euro 5 Zajszinthatárok A 168/2013/EU rendelet VI. mellékletének D szakasza A 168/2013/EU rendelet VI. mellékletének D szakaszában meghatározott zajszinthatároknak megfelelő ENSZ EGB-zajszinthatárok A 168/2013/EU rendelet VI. mellékletének D szakasza Vizsgálati követelményekszáma A 168/2013/EU rendelet VIII. melléklete A 168/2013/EU rendelet VI. mellékletének D szakaszában hivatkozott ENSZ EGB-előírások A 168/2013/EU rendelet VI. mellékletének D szakaszában hivatkozott ENSZ EGB-előírások A jármű-alkategóriákra a zajszint tekintetében vonatkozó közigazgatási követelmények: Jármű-(al)kategóriák L1e, L6e-A A 63. sz. ENSZ EGB-előírás I. melléklete A 63. sz. ENSZ EGB-előírás L3e A 41. sz. ENSZ EGB-előírás I. melléklete A 41. sz. ENSZ EGB-előírás L2e, L4e, L5e, L6e-B, L7e A 9. sz. ENSZ EGB-előírás I. melléklete A 9. sz. ENSZ EGB-előírás A kipufogórendszer/zajcsökkentő rendszer cserealkatrésze, minden kategória A 92. sz. ENSZ EGB-előírás I. melléklete A 92. sz. ENSZ EGB-előírás

2.2.1.10.10.

Ezen túlmenően a gyártónak adott esetben fel kell vinnie a IX. típusú vizsgálat eredményeit (TRTTIX) az alábbi táblázatba adott esetben (dB(A)-ben és az SLEUx %-ában is) (50) :

2.2.1.10.11. Euro 4 vagy Euro 5 zajvizsgálati eredmények (50) 5-14. táblázat Euro 4 vagy Euro 5 zajszintvizsgálati eredmények Jármű-kategória Meghajtási osztály Euro 4 zajszinthatárértékek SLEU4 (dB(A)) / Euro 4 vizsgálati eredmények TRTTIXEU4 (dB(A)) & (SLEU4 %-a) Euro 4 zajszintvizsgálati eljárás Euro 5 zajszinthatárértékek SLEU5 (dB(A)) / Euro 5 vizsgálati eredmények TRTTIXEU5 (dB(A)) & (SLEU5 %-a) Euro 5 zajszintvizsgálati eljárás L1e-A PI/CI/Hibrid SLEU4:63 A Bizottság 134/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének VIII. melléklete / 63. sz. ENSZ EGB-előírás SLEU5: 63. sz. ENSZ EGB-előírás TRTTIXEU4: TRTTIXEU5: L1e-B PI/CI/Hibrid vmax ≤ 25 km/h SLEU4:66 SLEU5: TRTTIXEU4: TRTTIXEU5: PI/CI/Hibrid vmax ≤ 45 km/h SLEU4:71 SLEU5: TRTTIXEU4: TRTTIXEU5: L2e PI/CI/Hibrid SLEU4:76 A Bizottság 134/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének VIII. melléklete / 9. sz. ENSZ EGB-előírás SLEU5: 9. sz. ENSZ EGB-előírás STREU4: STREU5: L3e PI/CI/Hibrid PMR ≤ 25 SLEU4:73 A 41. sz. ENSZ EGB-előírás SLEU5: A 41. sz. ENSZ EGB-előírás TRTTIXEU4: TRTTIXEU5: PI/CI/Hibrid 25 < PMR ≤ 50 SLEU4:74 SLEU5: STREU4: STREU5: PI/CI/Hibrid PMR > 50 SLEU4:77 SLEU5: TRTTIXEU4: TRTTIXEU5: L4e PI/CI/Hibrid SLEU4:80 A Bizottság 134/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének VIII. melléklete / 9. sz. ENSZ EGB-előírás SLEU5: 9. sz. ENSZ EGB-előírás TRTTIXEU4 TRTTIXEU5: L5e-A PI/CI/Hibrid SLEU4:80 A Bizottság 134/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének VIII. melléklete / 9. sz. ENSZ EGB-előírás SLEU5: 9. sz. ENSZ EGB-előírás STREU4: STREU5: L5e-B PI/CI/Hibrid SLEU4:80 SLEU5: STREU4: STREU5: L6e-A PI/CI/Hibrid SLEU4:80 A Bizottság 134/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének VIII. melléklete / 63. sz. ENSZ EGB-előírás SLEU5: 63. sz. ENSZ EGB-előírás TRTTIXEU4: TRTTIXEU5: L6e-B PI/CI/Hibrid SLEU4:80 A 134/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet VIII. melléklete/ 9. ENSZ EGB-előírás SLEU5: 9. sz. ENSZ EGB-előírás TRTTIXEU4: TRTTIXEU5: L7e-A PI/CI/Hibrid SLEU4:80 SLEU5: TRTTIXEU4: TRTTIXEU5: L7e-B PI/CI/Hibrid SLEU4:80 SLEU5: TRTTIXEU4: TRTTIXEU5: L7e-C PI/CI/Hibrid SLEU4:80 SLEU5: TRTTIXEU4 TRTTIXEU5:

2.2.1.10.12.

Álló helyzetre jellemző zajszint: ... dB(A) ... f/p motorfordulatszámon

2.2.1.10.13.

Zajcsökkentő rendszer cserealkatrészének gyártmánya(i) és típusa(i) (50) : ...

2.2.1.10.14.

A típus-jóváhagyási szám helye (rajzokkal, fényképekkel) (50) : ...

2.2.1.11.1.1.

A Bizottság 134/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete X. mellékletében foglalt vizsgált jármű(vek) hardverének és szoftverének, valamint a járműbe szerelt alkatrészek és segédberendezések részletei; A vizsgált jármű(vek) az I. melléklet szerinti adatközlő lapon megadott adatoktól eltér(nek): igen/nem (50) (51) . Amennyiben a válasz igen, kérjük, adja meg a jármű legnagyobb tervezési sebességének és annak a sebességfokozatnak a mérését befolyásoló eltérések jegyzékét, amelyben ezt eléri (50) : ...

2.2.1.11.1.2.

Vizsgálati tömeg menetkész állapotban (50) : tömeg és utas/vezető súlya (51) : ...

2.2.1.11.1.3.

A vizsgálathoz használt tüzelőanyag specifikációi (50) : ...

2.2.1.11.1.4.

Az erőátviteli rendszer kenőanyagának specifikációi (50) : ...

2.2.1.11.1.5.

Légköri nyomás (50) : ... kPa

2.2.1.11.1.6.

Relatív páratartalom (50) : ... %

2.2.1.11.1.7.

Környezeti hőmérséklet (50) : ... K

2.2.1.11.1.8.

Szélsebesség és -irány a próbapályán (50) : ... km/h

2.2.1.11.1.9.

A próbapálya állapota (hőmérséklet, páratartalom stb.) (50) : ...

2.2.1.11.1.10.

A jármű mért legnagyobb tervezési sebessége és az a sebességfokozat, amelyben ezt eléri (50) : ... km/h ... f/p értéken ... sebességfokozatban

2.2.1.11.1.11. A jármű legnagyobb tervezési sebessége

2.2.1.11.1.12.

Kivéve az L3e-A3 és L4e-A3 járműveket; a jármű gyártó által megadott legnagyobb tervezési sebessége (50) : ... km/h ... f/p értéken ... sebességfokozatban

2.2.1.11.2.1. A meghajtás(ok) vizsgált hardverének és szoftverének, a meghajtóegység teljesítményének motorfékpadon végzett méréséhez kapcsolódó vizsgálati berendezések és beállítások (50) : ... 2.2.1.11.2.1.1. A Bizottság 134/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének X. mellékletében foglalt, a meghajtóegység teljesítményének motorfékpadon végzett méréséhez kapcsolódó alkatrészek és alkatrész-cikkszámok/jelek listája (50)

2.2.1.11.2.1.2.

A vizsgálathoz használt tüzelőanyag (50) : ...

2.2.1.11.2.1.3.

Az erőátviteli rendszer kenőanyagának specifikációi (50) : ...

2.2.1.11.2.1.4.

Légköri nyomás (50) : ... kPa

2.2.1.11.2.1.5.

Relatív páratartalom (50) : ... %

2.2.1.11.2.1.6.

Környezeti hőmérséklet (50) : ... K

2.2.1.11.2.1.7.

A légköri referenciaviszonyok korrekciós tényezője (α1) (50) : ...

2.2.1.11.2.1.8.

Az erőátvitel hatékonyságának korrekciós tényezője (α2) (50) : ...

2.2.1.11.2.1.9.

Motor hűtőfolyadékának hőmérséklete (50) : ... K

2.2.1.11.2.1.10.

Motorolaj hőmérséklete a mérési pontnál (50) : ... K

2.2.1.11.2.1.11.

Kipufogási hőmérséklet (50) : ... K

2.2.1.11.2.1.12

A gyártónak az alábbiakban meg kell adnia a meghajtóegység teljesítményének vizsgálati eredményeit (50) :

2.2.1.11.2.1.13.

A belső égésű motor/elektromos motor/meghajtóegység (50) (51) legnagyobb megengedett fordulatszáma: ... f/p

2.2.1.11.2.1.14.

Belső égésű motor legnagyobb hasznos teljesítménye (50) : ... kW ... f/p fordulatszámon ... L/TA arányon

2.2.1.11.2.1.15.

Belső égésű motor legnagyobb hasznos nyomatéka (50) : ... Nm ... f/p fordulatszámon ... L/TA arányon

2.2.1.11.2.1.16.

Elektromos motor legnagyobb folyamatos névleges teljesítménye (50) : ... kW ... f/p fordulatszámon

2.2.1.11.2.1.17.

Elektromos motor legnagyobb folyamatos névleges nyomatéka (50) : ... Nm ... f/p fordulatszámon

2.2.1.11.2.1.18.

Legnagyobb áram az elektromos motorban legnagyobb folyamatos névleges teljesítményen (50) : ... A

2.2.1.11.2.1.19.

Legnagyobb folyamatos elérhető teljesítmény meghajtás céljára (50) : ... kW ... f/p fordulatszámon ... L/TA arányon

2.2.1.11.2.1.20.

Legnagyobb folyamatos elérhető nyomaték meghajtás céljára (50) : ... Nm ... f/p fordulatszámon ... L/TA arányon

2.2.1.11.2.1.21.

Legnagyobb csúcsteljesítmény meghajtás céljára (50) : ... kW ... f/p fordulatszámon ... L/TA arányon

2.2.1.11.2.1.22.

Teljesítmény/menetkész tömeg aránya (50) : ... kW/kg ... f/p fordulatszámon ... L/TA arányon

2.2.1.11.2.1.23.

Fajlagos tüzelőanyag-fogyasztás, g/kWh legnagyobb hasznos teljesítményen és teljesítményen (50) :

2.2.1.11.2.1.24.

A meghajtóegység hasznos teljesítményének és nyomatékának diagramjai a fordulatszám függvényében (1 200 fordulat/perc-től a meghajtási sebesség szabályozójának fordulatszámáig, lépésköz: 400 fordulat/perc). Másodlagos változók: gyújtási szög, L/TA arány és tömeglégáram (mért vagy számított) (50) :

2.2.1.11.2.1.25.

A jármű legnagyobb sebessége és az a sebességfokozat, amelyben ezt eléri: ... km/h) (kizárólag ezen alkategóriák esetében: L1e, L2e, L6e, L7e-B1, L7e-C) (50)

2.2.1.11.2.1.26.

Legnagyobb megadott járműsebesség: ... km/h) (kizárólag a legnagyobb sebességre korlátozással nem rendelkező alkategóriák esetében: L3e, L4e, L5e, L7e-A és L7e-B2) (50)

2.2.2.1.1.

A vonatkozó rendelkezések leírása és indoklása, amelyekkel összhangban a járműveket értékelték (50) : ...

2.2.2.2.1.

A jármű kezelőszerveinek, ellenőrző lámpáinak, ellenőrző lámpái színének és kijelzőinek részletes listája (50) : ...

2.2.2.2.2.

Láthatóság értékelése (50) : ...

2.2.3.1.

Egyedi vizsgálati körülmények (pl. jelző-izzó meghibásodása) (50) : ...

2.2.2.4.1.

A vonatkozó rendelkezések leírása és indoklása, amelyekkel összhangban a járműveket értékelték (50) : ...

2.2.2.5.1.

A maradék hely értékeléséhez használt legnagyobb gumiabroncsot befoglaló tér méretei (50) : ...

2.2.2.6.1.

A belső kiálló részek lekerekítési sugarainak megfelelő részletezettségű mérési értékei (50) : ...

2.2.2.7.1.

A PI/CI belső égésű motorral felszerelt járművek legnagyobb járműsebességét és/vagy a legnagyobb folyamatos hasznos teljesítményét az alábbiakkal kell korlátozni (50) : a)

a henger(ek)ben a tüzelőanyag-levegő keveréket meggyújtó szikra tulajdonságai, időzítése és jelenléte: igen/nem (50) (51) ; b)

a motor által beszívott levegő mennyisége: igen/nem (50) (51) ; c)

a motor által beszívott tüzelőanyag mennyisége: igen/nem (50) (51) ; d)

a hajtáslánc, mint pl. a tengelykapcsoló, a sebességváltó vagy a végáttétel mechanikusan vezérelt kimeneti fordulatszáma: igen/nem (50) (51) .

2.2.2.7.2.

A legnagyobb járműsebességet és/vagy a legnagyobb teljesítményt az alábbiak közül legalább kettő tényező szabályozásával kell korlátozni az egy vagy több elektromos motorral meghajtott járművek esetében, ideértve a teljesen elektromos hajtású és a hibrid hajtású elektromos járműveket is: a)

egy vagy több elektromos motor legnagyobb teljesítményének csökkentése az elektromos motor által belsőleg érzékelt járműsebesség vagy fordulatszám alapján: igen/nem (50) (51) b)

egy vagy több elektromos motor legnagyobb teljesítményének csökkentése a tényleges járműsebesség alapján, amelyet az elektromos motor teljes mértékben kívülről továbbított jelek alapján érzékel: igen/nem (50) (51) c)

a jármű sebességének fizikai korlátozása belső vagy külső eszközök segítségével, pl. az elektromos motor által elérhető legnagyobb fordulatszám korlátozása: igen/nem (50) (51)

2.2.2.7.3.

A legnagyobb járműsebességet és/vagy a legnagyobb teljesítményt az alábbiak közül legalább kettő tényező szabályozásával kell korlátozni a. 2.2.7.1. és 2.2.7.2. pontokban említett módszerektől eltérő módon meghajtott járművek esetében (50) : ...

2.2.3.2.2.

A dinamikus szilárdsági vizsgálat (tartóssági vizsgálat) vizsgálati eredménye (50) : ...

2.2.3.3.1.

A külső kinyúló részek lekerekítési sugarainak megfelelő részletezettségű mérési értékei (50) : ...

2.2.3.3.2.

A vonatkozó rendelkezések leírása és indoklása, amelyekkel összhangban a járműveket értékelték (50) :

2.2.3.4.1. Összetevő Diagnosztikai hibakód Ellenőrzési stratégia Hibakeresési kritériumok Hibajelző-bekapcsolási kritériumok Másodlagos paraméterek Előkondicionálás Igazoló vizsgálat Alapmód Katalizátor P0420 Oxigénérzékelő, 1. és 2. jel az 1. érzékelő és a 2. érzékelő jele közötti különbség 3. ciklus Motorfordulatszám, motorterhelés, A/F mód, katalizátor hőmérséklete Két I. típusú ciklus I. típus Nincs

2.2.3.5.1.

Azon rendszer részletes leírása és értékelése, amely megakadályozza a jármű meghajtását, amennyiben a kitámasztószerkezet használatban van: ...

3. Vizsgálati eredménylap

3.1.

A 168/2013/EU rendelet 30. cikke (3) bekezdése szerint az EU-típusbizonyítványhoz csatolt vizsgálati eredménylapnak az e melléklet 2.2. pontjában meghatározott szerkezetet kell követnie és az ott megjelölt információkat kell tartalmaznia.

A VIII. melléklethez kapcsolódó magyarázó megjegyzések

(A vizsgálati jegyzőkönyvön vagy a vizsgálati eredménylapon nem feltüntetendő lábjegyzetek és magyarázatok)

IX. MELLÉKLET

Az alapvetően fontos rendszerek megfelelő működését esetlegesen súlyosan veszélyeztető alkatrészek vagy berendezések forgalomba hozatalát vagy forgalomba helyezését engedélyező tanúsítvány mintája és számozási rendszere

FÜGGELÉKEK JEGYZÉKE

Függelék számaFüggelék címe
1Az alapvetően fontos rendszerek megfelelő működését esetlegesen súlyosan veszélyeztető alkatrészek és tartozékok forgalomba hozatalát vagy forgalomba helyezését engedélyező EU-típusjóváhagyási engedély mintája

1. Általános követelmények

1.1. A jármű biztonsága vagy környezeti teljesítménye szempontjából alapvetően fontos rendszerek megfelelő működését esetlegesen súlyosan veszélyeztető alkatrészek és tartozékok forgalomba hozatala az 168/2013/EU rendelet 51. cikke (3) bekezdésében előírtak értelmében engedélyhez kötött.

1.2. Az engedélyt tanúsítvány formájában kell kiállítani, amelynek mintája az 1. függelékben, számozási rendszere a 2. pontban található.

1.3. Az 1.2. pontban meghatározott engedélynek a szerkezeti és funkcionális biztonságra, valamint a környezetvédelemre és - szükség szerint - a vizsgálati normákra vonatkozó előírásokat kell tartalmaznia. Ezek a 168/2013/EU rendelet II. mellékletében felsorolt felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeleteken alapulhatnak, a biztonság aktuális állapotának és a vonatkozó környezetvédelmi és vizsgálati technológiának megfelelően határozhatók meg, vagy - amennyiben ez megfelelő módja a szükséges biztonsági vagy környezetvédelmi célkitűzések megvalósításának - az alkatrész vagy berendezés és az eredeti jármű - vagy adott esetben annak valamely része - környezetvédelmi és biztonsági tulajdonságaival való összehasonlításából állhatnak.

1.4. Ez a melléklet mindaddig nem alkalmazandó egy alkatrészre vagy tartozékra, amíg az a X. mellékletben nem szerepel. Minden újabb alkatrésznek vagy tartozéknak, vagy azok csoportjának a X. mellékletbe történő felvétele esetén ésszerű átmeneti időszakot kell meghatározni annak érdekében, hogy az alkatrész vagy tartozék gyártója engedélyezés iránti kérelmet adhasson be, és engedélyt kaphasson. Ugyanakkor - adott esetben - időpont határozható meg, amely időpontot megelőzően típusjóváhagyásban részesült járművekhez tervezett alkatrészeket és tartozékokat kizárják e melléklet alkalmazásából.

2. Számozási rendszer

2.1. Az alapvetően fontos rendszerek megfelelő működését esetlegesen súlyosan veszélyeztető alkatrészek vagy tartozékok forgalombahozatali és forgalombahelyezési engedélye számának az alábbi öt szakaszból kell állnia. Az egyes szakaszokat a csillag (*) karakterrel kell elválasztani.

2.1.1. 1. szakasz: a kisbetűvel írt "e" betűt az engedélyt kiadó tagállam (VII. melléklet 2.1. pontjában megadott) megkülönböztető kódja követi.

2.1.2. 2. szakasz: a 168/2013/EU rendelet száma: a "168/2013" számot kell alkalmazni.

2.1.3. 3. szakasz: az alkatrész vagy alkotóelem azonosítása a X. mellékletben foglalt lista szerint.

- a jármű szerkezeti és/vagy funkcionális biztonságát jelentősen befolyásoló alkatrészek és tartozékok esetében ez az "I" szimbólumot jelenti, amelyet a "/" karakter és a X. melléklet 10-1. táblázatából az ide vonatkozó "Tételszám" követ. A "Tételszám" háromjegyű és 001-gyel kezdődik,

- a jármű környezeti teljesítményét jelentősen befolyásoló alkatrészek és tartozékok esetében ez a "II" szimbólumot jelenti, amelyet a "/" karakter és a X. melléklet 10-2. táblázatából az ide vonatkozó "Tételszám" követ. A "Tételszám" háromjegyű és 001-gyel kezdődik.

2.1.4. 4. szakasz: az engedély sorszáma.

- a kezdő pozíciókat szükség szerint nullákkal kitöltő sorszám az engedély számának jelölésére. A sorszám háromjegyű és 001-gyel kezdődik.

2.1.5. 5. szakasz: sorszám az engedély kiterjesztésének jelölésére

- a kezdő pozíciót szükség szerint nullával kitöltő kétjegyű sorszám, amely minden kiadott engedélyszám esetében 00-val kezdődik.

2.2. Az engedély számozásának formátuma (a megértés megkönnyítése érdekében fiktív sorszámok alkalmazásával).

Példa: a 168/2013/EU rendelet szerint típusjóváhagyásban részesített járműbe beszerelt alkatrészek vagy tartozékok Bulgáriában kiállított engedélyének száma:

- e34*168/2013*II/002*148*00 e34 = Bulgária (1. szakasz) 168/2013 = 168/2013/EU rendelet (2. szakasz) II/002 = 002. tétel a jármű környezeti teljesítményét jelentősen befolyásoló alkatrészek vagy tartozékok listáján (3. szakasz) 148 = típusjóváhagyás sorszáma (4. szakasz) 00 = kiterjesztés száma (5.szakasz)

Példa: a 168/2013/EU rendelet szerint típusjóváhagyásban részesített járműbe beszerelt alkatrészek vagy tartozékok Ausztriában kiállított engedélyének száma, amelyet egyszer kiterjesztettek:

- e12*168/2013*I/034*225*01 e12 = Ausztria (1. szakasz) 168/2013 = 168/2013/EU rendelet (2. szakasz) II/034 = 034. tétel a jármű szerkezeti és/vagy funkcionális biztonságát jelentősen befolyásoló alkatrészek vagy tartozékok listáján (3. szakasz) 225 = típusjóváhagyás sorszáma (4. szakasz) 01 = kiterjesztés száma (5.szakasz)

1. függelék

Az alapvetően fontos rendszerek megfelelő működését esetlegesen súlyosan veszélyeztető alkatrészek és tartozékok forgalomba hozatalát vagy forgalomba helyezését engedélyező EU-típusjóváhagyási engedély mintája

EU-engedély

MINTA

Formátum: A4 (210 × 297 mm)

EU-ENGEDÉLY

A jóváhagyó hatóság bélyegzője

Tárgy:

SZÖVEG HIÁNYZIK

I. SZAKASZ

Alkatrész/tartozék típusa. ...

Alkatrész/tartozék ( 53 ) száma. ...

Forgalombahelyezési vagy forgalombahozatali EU-engedély száma: ...

Kiterjesztés oka: ...

A gyártó neve és címe: ...

A gyártó üzem(ek) neve és címe(i): ...

A gyártó meghatalmazott képviselőjének neve és címe (ha van): ...

II. SZAKASZ

Az alkatrészt/tartozékot (53) kifejezetten a következő jármű(vek)be való beszerelésre szánták: Amennyiben nincs ilyen, ez a sor törlendő.

Gyártmány (a gyártó márkaneve): ...

Típus(ok) ( 54 ): ...

Változat(ok) (54) : ...

Kivitel(ek) (54) : ...

III. SZAKASZ

Előírások a következőkre:

a) a jármű szerkezeti biztonsága (53) : ...

b) a jármű funkcionális biztonsága (53) : ...

c) a jármű által biztosított környezetvédelem (53) : ...

d) vizsgálati szabványok (53) : ...

IV. SZAKASZ

Előírások az alábbiak alapján:

a) a legutóbb a Bizottság .../.../EU (felhatalmazáson alapuló) (53) rendeletével (53) ( 55 ) módosított .../.../EU felhatalmazáson alapuló rendelet (53) ... melléklete(i) ( 56 ) (és a Bizottság .../.../EU felhatalmazáson alapuló rendeletének melléklete[i]) (56)

b) az alkatrész / tartozék (53) összehasonlítása az eredeti jármű / eredeti jármű alkatrészeinek (53) biztonsági / környezetvédelmi jellemzőivel (53) (magyarázattal) (53) : ...

V. SZAKASZ - MŰSZAKI SZOLGÁLAT

A vizsgálatok elvégzéséért felelős műszaki szolgálat: ...

A vizsgálati jegyzőkönyv kelte: ...

A vizsgálati jegyzőkönyv száma: ...

VI. SZAKASZ

Az alkatrész/tartozék (53) nem rontja/rontja (53) a funkcionális biztonság vagy a környezetvédelem szempontjából alapvetően fontos rendszerek működését. Amennyiben nincs ilyen, ez a sor törlendő. Amennyiben nincs ilyen, ez a sor törlendő.

Az engedélyt megadták/kiterjesztették/elutasították/visszavonták (53) ...

Hely: ...

Dátum: ...

Név és aláírás (vagy egy "fokozott biztonságú elektronikus aláírás" vizuális megjelenítése az 1999/93/EK irányelv alapján, beleértve az ellenőrzésre szolgáló adatokat is): ...

Mellékletek:

- Vizsgálati jegyzőkönyv

Az 1. függelékhez kapcsolódó magyarázó megjegyzések

(A nyilatkozaton nem feltüntetendő lábjegyzetek és magyarázatok)

X. MELLÉKLET

Az alapvetően fontos rendszerek megfelelő működését esetlegesen súlyosan veszélyeztető alkatrészek vagy tartozékok jegyzéke

I. A jármű szerkezeti és/vagy funkcionális biztonságát jelentősen befolyásoló alkatrészek és tartozékok

10-1. táblázat

A jármű biztonságát jelentősen befolyásoló alkatrészek és tartozékok

TételszámAlkatrész vagy tartozék leírásaMűködési követelményVizsgálati eljárásJelölési előírásokCsomagolási előírások
001[…]
002
003

II. A jármű környezeti teljesítményét jelentősen befolyásoló alkatrészek és tartozékok

10-2. táblázat

A jármű környezeti teljesítményét jelentősen befolyásoló alkatrészek és tartozékok

TételszámAlkatrész vagy tartozék leírásaMűködési követelményVizsgálati eljárásJelölési előírásokCsomagolási előírások
001[…]
002
003

( 1 ) A Bizottság 2013. október 24-i 3/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete a két- vagy háromkerekű járművek, valamint a négykerekű motorkerékpárok jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló 168/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a funkcionális járműbiztonsági követelményekre való tekintettel történő kiegészítéséről (HL L 7., 2014.1.10., 1. o.)

( 2 ) HL L 7., 2014.1.10., 1. o.

( 3 ) HL L 25., 2014.1.28., 1. o.

( 4 ) A nem értelmezhető bejegyzés kihagyandó.

( 5 ) A nem kívánt rész törlendő (nem kell törölni, ha egynél több lehetőség is alkalmazható).

( 6 ) Jelölje meg az I. melléklet B. részének 2.3. pontja szerint az egyes típusokra, változatokra és kivitelekre meghatározott típus-változat-kivitel vagy "TVK" alfanumerikus kódot.

( 7 ) A 168/2013/EU rendelet 4. cikke és I. melléklete szerinti osztályozásnak megfelelően kell feltüntetni a kódot, pl. az alacsony teljesítményű Enduro motorkerékpárok esetében a kód "L3e-A1E".

( 8 ) Jelölje meg az I. melléklet B. részének 2.3. pontja szerint az egyes típusokra, változatokra és kivitelekre meghatározott Típus-változat-kivitel vagy "TVK" alfanumerikus kódot. A változatok és kivitelek azonosításához az I. melléklet B. részének 2.2. pontjában megállapított táblázat használható.

( 9 ) A 168/2013/EU rendelet 4. cikke és I. melléklete szerinti osztályozásnak megfelelően kell feltüntetni a kódot, pl. az alacsony teljesítményű Enduro motorkerékpárok esetében a kód "L3e-A1E".

( 10 ) A nem kívánt rész törlendő.

( 11 ) Jelölje meg az I. melléklet B. részének 2.3. pontja szerint az egyes típusokra, változatokra és kivitelekre meghatározott Típus-változat-kivitel vagy "TVK" alfanumerikus kódot. A változatok és kivitelek azonosításához az I. melléklet B. részének 2.2. pontjában megállapított táblázat használható.

( 12 ) A 168/2013/EU rendelet 4. cikke és I. melléklete szerinti osztályozásnak megfelelően kell feltüntetni a kódot, pl. az alacsony teljesítményű Enduro motorkerékpárok esetében a kód "L3e-A1E".

( *1 ) "CV": átalakított jármű; ez a bejegyzés az ideiglenesen és visszafordíthatóan módosított jármű-kialakításra vonatkozó információkat tartalmazza, miután a járművet a gyártó specifikációi szerint az első nyilvántartásba vétel után átalakították azért, hogy ismét nemzeti szintű nyilvántartásba kerüljön (pl. L3e-A2 motorkerékpárrá átalakított, először nyilvántartásba vett L3e-A3 motorkerékpár). (3i)

( 13 ) A 168/2013/EU rendelet 4. cikke és I. melléklete szerinti kategóriáknak és alkategóriáknak megfelelő osztályozás. A kódot fel kell tüntetni, pl. az alacsony teljesítményű Enduro motorkerékpárok esetében a kód "L3e-A1E".

( 14 ) Az ebben a rovatban foglalt információkat a 2002/24/EK irányelv IV. mellékletében meghatározott mintának megfelelően kiállított megfelelőségi nyilatkozatokban feltüntetett 04. ("Jármű-kategória") rovatban is fel kell tüntetni.

( 15 ) A nem kívánt rész törlendő (nem kell törölni, ha egynél több lehetőség is alkalmazható).

( 16 )

( 17 ) Egynél több elektromos motor esetében minden motor hozzáadását meg kell jelölni.

( 18 ) Amennyiben nincs ilyen, ez a sor törlendő.

( 19 ) A 168/2013/EU rendelet egy vagy több cikkének módosítása esetén csak a legutolsó módosítást jelölje meg az EU-típusjóváhagyásra alkalmazott módosítás szerint.

( 20 ) Jelölje meg az I. melléklet B. részének 2.3. pontja szerint az egyes típusokra, változatokra és kivitelekre meghatározott Típus-változat-kivitel vagy "TVK" alfanumerikus kódot.

( 21 ) A 168/2013/EU rendelet 4. cikke és I. melléklete szerinti osztályozásnak megfelelően kell feltüntetni a kódot, pl. az alacsony teljesítményű Enduro motorkerékpárok esetében a kód "L3e-A1E".

( 22 ) Kizárólag a 168/2013/EU rendelet 40. cikke szerinti új technológia vagy új koncepció alapján mentesített jármű típusjóváhagyása esetében alkalmazandó.

( 23 ) A 168/2013/EU rendelet 42. cikkének megfelelően kizárólag a kis sorozatban gyártott járművek nemzeti típusjóváhagyása során alkalmazandó.

( 24 ) A tagállam megjelölése.

( 25 ) Amennyiben nincs ilyen, ez a sor törlendő.

( 26 ) A 168/2013/EU rendelet egy vagy több cikkének módosítása esetén csak a legutolsó módosítást jelölje meg az EU-típusjóváhagyásra alkalmazott módosítás szerint.

( 27 ) Jelölje meg az I. melléklet B. részének 2.3. pontja szerint az egyes típusokra, változatokra és kivitelekre meghatározott Típus-változat-kivitel vagy "TVK" alfanumerikus kódot.

( 28 ) A 168/2013/EU rendelet 4. cikke és I. melléklete szerinti osztályozásnak megfelelően kell feltüntetni a kódot, pl. az alacsony teljesítményű Enduro motorkerékpárok esetében a kód "L3e-A1E".

( 29 ) A tagállam megjelölése.

( 30 ) Kizárólag a 168/2013/EU rendelet 40. cikke szerinti új technológia vagy új koncepció alapján mentesített jármű típusjóváhagyása esetében alkalmazandó.

( 31 ) A 168/2013/EU rendelet 42. cikkének megfelelően kizárólag a kis sorozatban gyártott járművek nemzeti típusjóváhagyása során alkalmazandó.

( 32 ) Amennyiben nincs ilyen, ez a sor törlendő.

( 33 ) Az EU-típusjóváhagyásra alkalmazandó módosításnak megfelelően jelölje meg a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet utolsó módosítását.

( 34 ) A felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vonatkozó mellékletének római számjegye, illetve ugyanazon felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vonatkozó mellékleteinek római számjegye.

( 35 ) Minden egyes járműtípus esetében meg kell adni ezt az információt.

( 36 ) Jelölje meg az I. melléklet B. részének 2.3. pontja szerint az egyes típusokra, változatokra és kivitelekre meghatározott Típus-változat-kivitel vagy "TVK" alfanumerikus kódot.

( 37 ) A 168/2013/EU rendelet 4. cikke és I. melléklete szerinti osztályozásnak megfelelően kell feltüntetni a kódot, pl. az alacsony teljesítményű Enduro motorkerékpárok esetében a kód "L3e-A1E".

( 38 ) Kizárólag a 168/2013/EU rendelet 40. cikke szerinti új technológia vagy új koncepció alapján mentesített rendszer típusjóváhagyása esetében alkalmazandó.

( 39 ) A tagállam megjelölése.

( 40 ) Amennyiben nincs ilyen, ez a sor törlendő.

( 41 ) Az EU-típusjóváhagyásra alkalmazandó módosításnak megfelelően jelölje meg a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet utolsó módosítását.

( 42 ) A felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vonatkozó mellékletének római számjegye, illetve ugyanazon felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vonatkozó mellékleteinek római számjegye.

( 43 ) Minden egyes járműtípus esetében meg kell adni ezt az információt.

( 44 ) Jelölje meg az I. melléklet B. részének 2.3. pontja szerint az egyes típusokra, változatokra és kivitelekre meghatározott Típus-változat-kivitel vagy "TVK" alfanumerikus kódot.

( 45 ) A 168/2013/EU rendelet 4. cikke és I. melléklete szerinti osztályozásnak megfelelően kell feltüntetni a kódot, pl. az alacsony teljesítményű Enduro motorkerékpárok esetében a kód "L3e-A1E".

( 46 ) A tagállam megjelölése.

( 47 ) Amennyiben nincs ilyen, ez a sor törlendő.

( 48 ) Jelölje meg az alkatrészt vagy az önálló műszaki egységet a VII. melléklet 6. pontjában található 1. táblázat első oszlopa szerint (pl. a jogosulatlan használat elleni védelemre szolgáló eszközök).

( 49 ) A 168/2013/EU rendelet 31. cikke (4) bekezdésének megfelelően jelölje meg a használat korlátozásait, valamint az alkatrész/önálló műszaki egység felszerelésére vonatkozó speciális feltételeket.

( 50 ) Adott esetben.

( 51 ) A nem kívánt rész törlendő (nem kell törölni, ha egynél több lehetőség is alkalmazható).

( 52 ) Valamennyi változat esetében jelölje meg a felső és alsó értékeket.

( 53 ) Amennyiben nincs ilyen, ez a sor törlendő.

( 54 ) Jelölje meg az I. melléklet B. részének 2.3. pontja szerint az egyes típusokra, változatokra és kivitelekre meghatározott Típus-változat-kivitel vagy "TVK" alfanumerikus kódot.

( 55 ) Az EU-típusjóváhagyásra alkalmazandó módosításnak megfelelően jelölje meg a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet utolsó módosítását.

( 56 ) A felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vonatkozó mellékletének római számjegye, illetve ugyanazon felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vonatkozó mellékleteinek római számjegye.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32014R0901 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32014R0901&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02014R0901-20200312 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02014R0901-20200312&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:
Felület kinézete:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére