A Nyíregyházi Törvényszék P.21132/2011/22. számú határozata kártérítés (BÍRÓSÁGI JOGKÖRBEN okozott kár megtérítése) tárgyában. [1952. évi III. törvény (Pp.) 81. §, 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 76. §, 84. §, 339. §, 355. §, 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet (Kmr.) 13. §] Bíró: Bucskó István

Nyíregyházi Törvényszék

4.P.21.132/2011/22.

A törvényszék felperesnek - alperes ellen bírósági jogkörben okozott kártérítés iránti perében meghozta az alábbi

I t é l e t e t

A törvényszék megállapítja, hogy az alperes mulasztása következtében a felperes személyi szabadsága 2010. december 10. és 2010. december 14. napja között jogellenesen korlátozva volt.

Kötelezi az alperest, hogy fizessen meg a felperesnek 15 nap alatt 350.000 ( háromszázötvenezer ) forint nem vagyoni kártérítést.

A törvényszék a felperesnek az ezt meghaladó keresetét elutasítja.

A feljegyzett kereseti illetéket az állam viseli.

Kötelezi az alperest, hogy fizessen meg az államnak - külön felhívásra - 42.720 (negyvenkettőezer-hétszázhúsz) forint előlegezett költséget.

A felperes maga viseli a saját perköltségét.

Az ítélet ellen a kézbesítésétől számított 15 nap alatt fellebbezésnek van helye.

A fellebbezést ennél a bíróságnál kell írásban (3 példányban) a Debreceni Ítélőtáblának címezve benyújtani.

A Debreceni Ítélőtábla a fellebbezést tárgyaláson kívül bírálhatja el, ha a

- a fellebbezés csak a kamatfizetésre, a perköltség viselésére vagy összegére, illetve a meg nem fizetett illeték vagy az állam által előlegezett költség megfizetésére vonatkozik;

- a fellebbezés csak az előzetes végrehajthatósággal, a teljesítési határidővel, vagy a részletfizetés engedélyezésével kapcsolatos;

- a fellebbezés csak az ítélet indoklása ellen irányul;

- a felek ezt kérték;

- megítélése szerint - tekintettel a fellebbezési (csatlakozó fellebbezési) kérelemben, illetve fellebbezési ellenkérelemben foglaltakra az ügy eldöntése tárgyaláson kívül is lehetséges.

Az ítélettel szemben fellebbezést előterjesztő fél számára az Ítélőtábla előtti másodfokú eljárásban a jogi képviselet kötelező. Ha a jogi képviselet kötelező, a jogi képviselő közreműködése nélkül eljáró fél perbeli cselekménye és nyilatkozata hatálytalan.

I n d o k o l á s

A felperest súlyos testi sértés bűntettének kísérlete miatt a Debreceni Városi Bíróság B.1316/2007. számú, a Hajdu-Bihar megyei Bíróság Bf. 669/2008. számú és 2009. 06. 29. napján jogerőre emelkedett ítéletével 37.500 Ft pénzbüntetésre, illetve a Debreceni Városi Bíróság B. 1657/2007/20. számú, a Hajdu Bihar megyei Bíróság Bf.36/2009/14.számú határozata folytán 2010. 04. 26. napján jogerőre emelkedett ítéletével rongálás vétsége miatt 22.500 Ft pénzbüntetésre ítélte. Tekintettel arra, hogy a felperes a kiszabott pénzbüntetést nem fizette meg, ez okból a Debreceni Városi Bíróság a pénzbüntetéseket az első büntetőügy vonatkozásában 2010. március 31. napján, a másodikat érintően 2010. szeptember 07. napján kelt végzésével 250, illetve 150 napi fogházban végrehajtandó szabadságvesztésre változtatta át.

Az illetékes bv. bíró 2010. november 30. napján kelt átiratában a felperesnek a Hajdu Bihar megyei Büntetésvégrehajtási Intézetbe történő elővezetését kérte a városi rendőrkapitányságtól. Az elővezetése 2010. december 9.-én este került sor, majd a felperes ismerőse - H. J - másnap a megyei bíróság gazdasági hivatalától mindkét ügyben kapott csekket, és a büntetést még aznap befizette 9 óra:00 perckor. Ezt követően a csekkeket a gazdasági hivatalban bemutatta, és a gazdasági hivatal a 2010. december 10. napján kelt Pb.05054-2009, illetve Pb.03096-2010. számú átiratában megkereste az alperes bv. csoportját közölve, hogy a kiszabott 22.500 Ft és 37.500 Ft pénzbüntetések befizetése megtörtént, s ennek folytán kérte a felperesnek a bv. beutalás iránti intézkedés mellőzését. Az alperes bv. csoportjánál a gazdasági hivatal megkeresései 2010. december 10. napján Szv. 833/2010, és Szv.1713/2010.szám alatt lettek lajstromozva, azonban az illetékes bv. bíró a felperes szabadítása iránt ezen a napon nem intézkedett.

A felperes 2010. december 13.-án üzent M.né M.É., hogy fizesse be a pénzbüntetést helyette, mert őt el fogják szállítani más intézetbe. M.né M.É. fel, majd 2010. december 14.-én 12 óra 14 perckor azokat befizette, s a feladóvevényeket a bv. intézetben bemutatta.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!