31995L0031[1]

A Bizottság 95/31/EK irányelve (1995. július 5.) az élelmiszerekben használható édesítőszerek különleges tisztasági követelményeinek megállapításárólEGT vonatkozású szöveg.

A BIZOTTSÁG 95/31/EK IRÁNYELVE

(1995. július 5.)

az élelmiszerekben használható édesítőszerek különleges tisztasági követelményeinek megállapításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a 94/34/EK irányelvvel ( 1 ) módosított, az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekben felhasználásra engedélyezett élelmiszer-adalékanyagokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/107/EGK tanácsi irányelvre ( 2 ) és különösen annak 3. cikke (3) bekezdésének a) pontjára,

az élelmiszerügyi tudományos bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel tisztasági követelményeket kell megállapítani az élelmiszerekben felhasználandó édesítőszerekről szóló, 1994. június 30-i 94/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben ( 3 ) említett összes édesítőszer vonatkozásában;

mivel figyelembe kell venni a Codex Alimentariusban és az élelmiszer-adalékanyagokkal foglalkozó közös FAO/WHO szakértői bizottság (JECFA) által az édesítőszerek vonatkozásában meghatározott előírásokat és vizsgálati módszereket;

mivel, ha az élelmiszer-adalékokat az élelmiszerügyi tudományos bizottság értékelésében szereplő vagy az ezen irányelvben megemlített gyártási módszerektől, illetve alapanyagoktól jelentősen eltérő módszerekkel, illetve alapanyagokból állítják elő, azokat az élelmiszerügyi tudományos bizottsághoz be kell nyújtani értékelésre, abból a célból, hogy az teljes körű értékelést végezzen, különös figyelmet fordítva a tisztasági követelményekre;

mivel az ezen irányelvben meghatározott intézkedések összhangban állnak az Élelmiszerügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) A melléklet tartalmazza a 89/107/EGK irányelv 3. cikke (3) bekezdésének a) pontjában megállapított azon tisztasági követelményeket, amelyeket a 94/35/EK irányelvben említett édesítőszerekre kell alkalmazni.

(2) Az E 420 (i), az E 420 (ii) és az E 421 édesítőszereknek az ezen irányelv mellékletében említett tisztasági követelményei felváltják a 78/663/EGK tanácsi irányelv ( 4 ) mellékletében megemlített, a fenti anyagokra vonatkozó tisztasági követelményeket.

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 1996. július 1-jéig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkoznak erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) Azokat a fenti időpont előtt forgalomba hozott vagy felcímkézett termékeket, amelyek nem felelnek meg az ezen irányelvnek, a készletek kimerüléséig lehet forgalomba hozni.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLET

E 420 (i) - SZORBIT

SzinonimákD-glucit, D-szorbit
Meghatározás
Kémiai névD-glucit
Einecs200-061-5
E-számE 420 (i)
ÖsszegképletC6H14O6
Relatív molekulatömeg182,17
TartalomLegalább 97 % az összes glicit és legalább 91 % a D-szorbit, szárazanyagra vonatkoztatva.
A glicitek olyan vegyületek, amelyeknek szerkezeti képlete: CH2OH-(CHOH)n-CH2OH, ahol „n” egész számot jelöl.
LeírásÉdes ízű, fehér, higroszkopikus por, kristályos por, pelyhek vagy szemcsék
Azonosítás
A. OldhatóságVízben nagyon jól oldódik, etanolban kismértékben oldódik.
B. Olvadáspont-tartomány88–102 °C
C. Szorbit-monobenzilidén-származék5 g mintához kell 7 ml metanolt, 1 ml benzaldehidet és 1 ml sósavat adni. Mechanikus keverőedényben addig kell keverni és rázni, amíg kristályok jelennek meg. Szívással le kell szűrni, a kristályokat fel kell oldani 20 ml, 1 g szódabikarbónát tartalmazó, forrásban lévő vízben, az oldatot még forrón le kell szűrni. A szűrletet le kell hűteni, majd szívással le kell szűrni, 5 ml-nyi metanol és víz 1:2 arányú keverékével át kell mosni, és a levegőn meg kell szárítani. Az így kapott kristályok 173 és 179 °C közötti hőmérsékleten olvadnak meg.
Tisztaság
VíztartalomLegfeljebb 1 % (Karl Fischer-módszer)
SzulfáthamuLegfeljebb 0,1 %, szárazanyagra vonatkoztatva
RedukálócukrokLegfeljebb 0,3 %, glükózban, szárazanyagra vonatkoztatva
Összes cukorLegfeljebb 1 %, glükózban, szárazanyagra vonatkoztatva
KloridLegfeljebb 50 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
SzulfátLegfeljebb 100 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
NikkelLegfeljebb 2 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
ÓlomLegfeljebb 1 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
NehézfémekLegfeljebb 10 mg/kg, ólomban kifejezve, szárazanyagra vonatkoztatva

E 420 (ii) - SZORBITSZIRUP

SzinonimákD-glucit-szirup
Meghatározás
Kémiai névA glükózszirup hidrogénezésével kapott szorbitszirupot D-szorbit, D-mannit és hidrogénezett szacharidok alkotják.
A terméknek a D-szorbiton kívüli része főleg a nyersanyagként felhasznált glükózszirup hidrogénezésével létrehozott hidrogénezett oligoszacharidokból (ez esetben a szirup nem kristályosodó) vagy mannitból áll. Kis mennyiségben olyan glicitek is jelen lehetnek, amelyeknél n ≤ 4. A glicitek olyan vegyületek, amelyeknek szerkezeti képlete: CH2OH-(CHOH)n-CH2OH, ahol „n” egész számot jelöl.
Einecs270-337-8
E-számE 420 (ii)
TartalomLegalább 69 % az összes szilárdanyag és legalább 50 % a D-szorbit, szárazanyagra vonatkoztatva
LeírásTiszta, színtelen és édes ízű vizes oldat
Azonosítás
A. OldhatóságVízzel, glicerinnel és propán-1,2-diollal elegyíthető
B. Szorbit-monobenzilidén-származék5 g mintához kell 7 ml metanolt, 1 ml benzaldehidet és 1 ml sósavat adni. Mechanikus keverőedényben addig kell keverni és rázni, amíg kristályok jelennek meg. Szívással le kell szűrni, a kristályokat 20 ml, 1 g szódabikarbónát tartalmazó, forrásban lévő vízben fel kell oldani, az oldatot még forrón le kell szűrni. A szűrletet le kell hűteni, majd szívással le kell szűrni, 5 ml-nyi metanol és víz 1:2 arányú keverékével át kell mosni, és a levegőn meg kell szárítani. Az így kapott kristályok 173 és 179 °C közötti hőmérsékleten olvadnak meg.
Tisztaság
VíztartalomLegfeljebb 31 % (Karl Fischer-módszer)
SzulfáthamuLegfeljebb 0,1 %, szárazanyagra vonatkoztatva
RedukálócukrokLegfeljebb 0,3 %, glükózban, szárazanyagra vonatkoztatva
KloridLegfeljebb 50 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
SzulfátLegfeljebb 100 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
NikkelLegfeljebb 2 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
ÓlomLegfeljebb 1 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
NehézfémekLegfeljebb 10 mg/kg, ólomban kifejezve, szárazanyagra vonatkoztatva

E 421 - MANNIT

1. Mannit
SzinonimákD-mannit
MeghatározásGlükózt és/vagy fruktózt tartalmazó szénhidrátoldatok katalitikus hidrogénezésével gyártott anyag
Kémiai névD-mannit
Einecs200–711–8
ÖsszegképletC6H14O6
Molekulatömeg182,2
TartalomLegalább 96 % és legfeljebb 102 % D-mannit, szárított bázison kifejezve
LeírásFehér, szagtalan, kristályos por
Azonosítás
A. OldhatóságVízben oldódik, etanolban alig oldódik, éterben gyakorlatilag nem oldódik
B. Olvadáspont-tartomány164 és 169 °C között
C. Vékonyréteg-kromatográfiaA vizsgálat eredményes
D. Fajlagos forgatóképesség[α]20 D: + 23o és + 25o között (bórsavas oldatban)
E. pH-érték5 és 8 között
0,5 ml telített kálium-klorid-oldatot kell a minta 10 ml 10 vegyesszázalékos oldatához adni, majd meg kell mérni a pH-értékét
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 0,3 % (105 °C, négy óra)
RedukálócukrokLegfeljebb 0,3 % (glükózban kifejezve)
Összes cukorLegfeljebb 1 % (glükózban kifejezve)
SzulfáthamuLegfeljebb 0,1 %
KloridokLegfeljebb 70 mg/kg
SzulfátLegfeljebb 100 mg/kg
NikkelLegfeljebb 2 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 1 mg/kg
2. Erjesztéssel készült mannit
SzinonimákD-mannit
MeghatározásA Zygosaccharomyces rouxii élesztőgomba hagyományos törzsének használatával, aerob körülmények között végzett szakaszos erjesztéssel gyártott anyag
Kémiai névD-mannit
Einecs200–711–8
ÖsszegképletC6H14O6
Molekulatömeg182,2
TartalomLegfeljebb 99 %, szárított bázison
LeírásFehér, szagtalan, kristályos por
Azonosítás
A. OldhatóságVízben oldódik, etanolban alig oldódik, éterben gyakorlatilag nem oldódik
B. Olvadáspont-tartomány164 és 169 °C között
C. Vékonyréteg-kromatográfiaA vizsgálat eredményes
D. Fajlagos forgatóképesség[α]20 D: + 23o és + 25o között (bórsavas oldatban)
E. pH-érték5 és 8 között
0,5 ml telített kálium-klorid-oldatot kell a minta 10 ml 10 vegyesszázalékos oldatához adni, majd meg kell mérni a pH-értékét
Tisztaság
ArabitolLegfeljebb 0,3 %
Szárítási veszteségLegfeljebb 0,3 % (105 °C, négy óra)
RedukálócukrokLegfeljebb 0,3 % (glükózban kifejezve)
Összes cukorLegfeljebb 1 % (glükózban kifejezve)
SzulfáthamuLegfeljebb 0,1 %
KloridokLegfeljebb 70 mg/kg
SzulfátLegfeljebb 100 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 1 mg/kg
Aerob mezofil baktériumLegfeljebb 103/g
KoliformokNincs jelen 10 g mintában
SalmonellaNincs jelen 10 g mintában
E. coliNincs jelen 10 g mintában
Staphylococcus aureusNincs jelen 10 g mintában
Pseudomonas aeruginosaNincs jelen 10 g mintában
PenészLegfeljebb 100/g
ÉlesztőLegfeljebb 100/g

E 953 - IZOMALT

SzinonimákHidrogénezett izomaltulóz, hidrogénezett palatinóz
Meghatározás
Kémiai névAz izomalt hidrogénezett mono- és diszacharidok keveréke, amelynek fő összetevői a diszacharidok:
6-O-α-D-glükopiranozil-D-szorbit (1,6-GPS) és
1-O-α-D-glükopiranozil-D-mannit-dihidrát (1,1-GPM)
Összegképlet6-O-α-D-glükopiranozil-D-szorbit: C12H24O11
1-O-α-D-glükopiranozil-D-mannit-dihidrát: C12H24O11. 2H2O
Relatív molekulatömeg6-O-α-D-glükopiranozil-D-szorbit: 344,32
1-O-α-D-glükopiranozil-D-mannit-dihidrát: 380,32
TartalomLegalább 98 % a hidrogénezett mono- és diszacharid, és legalább 86 % a 6-O-α-D-glükopiranozil-D-szorbit és 1-O-α-D-glükopiranozil-D-mannit-dihidrát keveréke, szárazanyagra vonatkoztatva.
LeírásSzagtalan, fehér, kissé higroszkopikus, kristályos massza.
Azonosítás
A. OldhatóságVízben oldódik, etanolban nagyon kismértékben oldódik
B. Vékonyréteg-kromatográfiaA vékonyréteg-kromatográfiával végzett vizsgálat egy kb. 0,2 mm vastag kromatográfiás szilikongél-réteggel bevont lemez felhasználásával történik. A kromatogram fő pontjai az 1,1-GPM és az 1,6-GPS pontok.
Tisztaság
VíztartalomLegfeljebb 7 % (Karl Fischer-módszer)
SzulfáthamuLegfeljebb 0,05 %, szárazanyagra vonatkoztatva
D-mannitLegfeljebb 3 %
D-szorbitLegfeljebb 6 %
RedukálócukrokLegfeljebb 0,3 %, glükózban, szárazanyagra vonatkoztatva
NikkelLegfeljebb 2 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
ÓlomLegfeljebb 1 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Nehézfémek (ólomban kifejezve)Legfeljebb 10 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva

E 965 (i) MALTIT
SzinonimákD-maltit, hidrogénezett maltóz
Meghatározás
Kémiai név(α)-D-glükopiranozil-1,4-D-glucit
Einecs209-567-0
ÖsszegképletC12H24O11
Relatív molekulatömeg344,31
Tartalomlegalább 98 % D-maltittartalom
C12H24O11 szárazanyagra vonatkoztatva
LeírásÉdes ízű, fehér, kristályos por.
Azonosítás
A. OldhatóságVízben nagyon jól, etanolban kismértékben oldódik.
B. Olvadáspont-tartomány148–151 oC
C. Fajlagos forgatóképesség[α]D 20 = + 105,5° és + 108,5° között (5 vegyesszázalékos oldat)
Tisztaság
Vízlegfeljebb 1 % (Karl Fischer–módszer)
Szulfáthamulegfeljebb 0,1 %, szárazanyagra vonatkoztatva
Redukálócukroklegfeljebb 0,1 %, szárazanyagra vonatkoztatva
Kloridlegfeljebb 50 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Szulfátlegfeljebb 100 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Nikkellegfeljebb 2 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Arzénlegfeljebb 3 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Ólomlegfeljebb 1 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva

E 965 (ii) MALTITSZIRUP
SzinonimákHidrogénezett, nagy maltóztartalmú glükózszirup, hidrogénezett glükózszirup
MeghatározásFőleg maltitot tartalmazó elegy, amelyben a maltiton kívül szorbit és hidrogénezett oligo- és poliszacharidok találhatók. Nagy maltóztartalmú glükózszirup katalitikus hidrogénezésével vagy egyes összetevői hidrogénezésével, majd összekeverésével állítják elő. Kereskedelmi forgalomba szirupként, valamint szilárd halmazállapotú termékként kerül.
Tartalomlegalább 99 % az összes hidrogénezett szacharid, szárazanyagra vonatkoztatva; és legalább 50 % a maltit, szárazanyagra vonatkoztatva
LeírásSzíntelen és szagtalan, tiszta viszkózus folyadék vagy fehér, kristályos massza.
Azonosítás
A. OldhatóságVízben nagyon jól, etanolban kismértékben oldódik.
B. Vékonyréteg-kromatográfiaMegfelel a tesztnek.
Tisztaság
Vízlegfeljebb 31 % (Karl Fischer-módszer)
Redukálócukroklegfeljebb 0,3 % (glükózban kifejezve)
Szulfáthamulegfeljebb 0,1 %
Kloridlegfeljebb 50 mg/kg
Szulfátlegfeljebb 100 mg/kg
Nikkellegfeljebb 2 mg/kg
Ólomlegfeljebb 1 mg/kg

E 966 LAKTIT
Szinonimáklaktit, laktozit, laktobiozit
Meghatározás
Kémiai név4-O-β-D-galaktopiranozil-D-glucit
Einecs209-566-5
ÖsszegképletC12H24O11
Relatív molekulatömeg344,32
TartalomLegalább 95 %, szárazanyagra vonatkoztatva
LeírásÉdes ízű, kristályos por vagy színtelen oldat. A kristályos termékek vízmentes, monohidrát és dihidrát formában fordulnak elő.
Azonosítás
A. OldhatóságVízben nagyon jól oldódik.
B. Fajlagos forgatóképesség[α]D 20 = 13° és + 16° között, szárazanyagra számítva (10 vegyesszázalékos vizes oldat)
Tisztaság
Vízkristályos termékek; legfeljebb 10,5 % (Karl Fischer-módszer)
Egyéb polioloklegfeljebb 2,5 %, szárazanyagra vonatkoztatva
Redukálócukroklegfeljebb 0,2 %, glükózban, szárazanyagra vonatkoztatva
Kloridlegfeljebb 100 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Szulfátlegfeljebb 200 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Szulfáthamulegfeljebb 0,1 %, szárazanyagra vonatkoztatva
Nikkellegfeljebb 2 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Arzénlegfeljebb 3 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Ólomlegfeljebb 1 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva

E 967 - XILIT

SzinonimákXilit
Meghatározás
Kémiai névD-xilit
Einecs201-788-0
E-számE 967
ÖsszegképletC5H12O5
Relatív molekulatömeg152,15
TartalomLegalább 98,5 % xilit, szárazanyagra vonatkoztatva
LeírásNagyon édes, gyakorlatilag szagtalan, fehér, kristályos por
Azonosítás
A. OldhatóságVízben nagyon jól, etanolban mérsékelten oldódik.
B. Olvadáspont-tartomány92–96 °C
C. pH-érték5–7 (10 vegyesszázalékos vizes oldat)
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 0,5 %. 0,5 g mintát kell vákuumban foszforon, 60 °C-on, négy órán át szárítani
SzulfáthamuLegfeljebb 0,1 %, szárazanyagra vonatkoztatva
RedukálócukrokLegfeljebb 0,2 %, glükózban, szárazanyagra vonatkoztatva
Egyéb kettőnél több hidroxilgyököt tartalmazó alkoholokLegfeljebb 1 %, szárazanyagra vonatkoztatva
NikkelLegfeljebb 2 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
ÓlomLegfeljebb 1 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
NehézfémekLegfeljebb 10 mg/kg, ólomban kifejezve, szárazanyagra vonatkoztatva
KloridLegfeljebb 100 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
SzulfátLegfeljebb 200 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva

E 968 ERITRITOL
Szinonimákmezo-eritritol, tetrahidroxibután, eritrit
Meghatározásbiztonságos és megfelelő, élelmiszer-minőségű ozmofil élesztők – pl. Moniliella pollinis vagy Trichosporonoides megachilensis – segítségével szénhidrátforrás erjesztésével, azt követően pedig tisztítással és szárítással nyert anyag
Kémiai név1,2,3,4-butántetrol
Einecs205-737-3
ÖsszegképletC4H10O4
Molekulatömeg122,12
Tartalomlegalább 99 %, szárazanyagra vonatkoztatva
LeírásFehér, szagtalan, nem higroszkopikus, hőstabil kristályok a szacharóz kb. 60–80 %-os édességével.
Azonosítás
A. OldhatóságVízben tökéletesen, etanolban kismértékben, dietil-éterben egyáltalán nem oldódik.
B. Olvadáspont-tartomány119–123 °C
Tisztaság
Szárítási veszteséglegfeljebb 0,2 % (70 °C, hat óra, vákuum deszikkátorban)
Szulfáthamulegfeljebb 0,1 %
Redukáló anyagoklegfeljebb 0,3 %, D-glükózban kifejezve
Ribitol és glicerinlegfeljebb 0,1 %
Ólomlegfeljebb 0,5 mg/kg

E 950 - ACESZULFÁM-K

SzinonimákAceszulfám-kálium, a 3,4-dihidro-6-metil-1,2,3-oxatiazin-4-on, 2,2-dioxid káliumsója
Meghatározás
Kémiai név6-metil-1,2,3-oxatiazin-4(3H)-on-2,2-dioxid káliumsó
Einecs259–715–3
ÖsszegképletC4H4KNO4S
Molekulatömeg201,24
TartalomLegalább 99 % C4H4KNO4S, szárazanyagra vonatkoztatva
LeírásSzagtalan, fehér, kristályos por. A szacharóznál megközelítőleg 200-szor édesebb
Azonosítás
A. OldhatóságVízben nagyon jól, etanolban alig oldódik
B. Ultraibolya-abszorpcióMaximum 227 ± 2 nm, 10 mg minta 1 000 ml vízben elkészített oldata esetében
C. Pozitív kálium-tesztA vizsgálat eredményes (a maradékanyagot a minta 2 grammjának hevítésével lehet ellenőrizni)
D. Csapadékképződési teszt2 ml ecetsav és 2 ml víz elegyében oldjunk fel 0,2 g mintát, majd az oldathoz adjunk néhány csepp 10 %-os nátrium-kobalt-nitrit oldatot. Sárga csapadék képződik
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 1 % (105 °C, két óra)
Szerves szennyeződésA vizsgálat eredményes 20 mg/kg UV-aktív összetevőre
FluoridLegfeljebb 3 mg/kg
ÓlomLegfeljebb 1 mg/kg

E 951 - ASZPARTÁM

SzinonimákAszpartil-fenilalanin-metil-észter
Meghatározás
Kémiai névN-L-α-aszpartil-L-fenilalanin-1-metil-észter, 3-amino-N-(α-karbometoxi-fenetil)-borostyánkősav-N-metil-észter
Einecs245-261-3
E-számE 951
ÖsszegképletC14H18N2O5
Relatív molekulatömeg294,31
TartalomLegalább 98 % és legfeljebb 102 % C14H18N2O5, szárazanyagra vonatkoztatva
LeírásÉdes ízű, fehér, szagtalan, kristályos por. Kb. 200-szor édesebb a szacharóznál.
Azonosítás
OldhatóságVízben és etanolban kismértékben oldódik.
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 4,5 % (105 °C, négy óra)
SzulfáthamuLegfeljebb 0,2 %, szárazanyagra vonatkoztatva
pH-érték4,5 és 6,0 között (1:125 arányú oldat esetén)
Transzmittancia2N sósavban 1 cm-es cellában, 430 nm-en, megfelelő spektrofotométerrel meghatározva – referenciaként 2N sósavat használva – az 1 %-os oldat transzmittanciája legalább 0,95, ami legfeljebb kb. 0,022 abszorbanciával egyenértékű.
Fajlagos forgatóképesség: + 14,5° és + 16,5° között
15 N hangyasavval képzett 4:100 hígítású oldatban, a mintaoldat elkészítésétől számított 30 percen belül határozzuk meg.
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
ÓlomLegfeljebb 1 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
NehézfémekLegfeljebb 10 mg/kg, ólomban kifejezve, szárazanyagra vonatkoztatva
5-benzil-3,6-dioxo-2-piperazin-ecetsavLegfeljebb 1,5 %, szárazanyagra vonatkoztatva

E 952 - CIKLÁMSAV, VALAMINT ANNAK Na- és Ca-SÓI

(I) CIKLÁMSAV
SzinonimákCiklohexil-szulfaminsav, ciklamát
Meghatározás
Kémiai névCiklohexán-szulfaminsav, ciklohexilamin-szulfonsav
Einecs202-898-1
E-számE 952
ÖsszegképletC6H13NO3S
Relatív molekulatömeg179,24
TartalomA ciklohexil-szulfaminsav legalább 98 % és legfeljebb 102 % C6H13NO3S-egyenértéket tartalmaz, szárazanyagra számítva
LeírásÉdes-savanyú ízű, gyakorlatilag színtelen, fehér, kristályos por. Kb. 40-szer édesebb a szacharóznál.
Azonosítás
A. OldhatóságVízben és etanolban oldódik
B. CsapadéktesztA 2 %-os oldatot sósavval kell elsavasítani, majd bárium-klorid kb. egymólos vizes oldatából 1 ml-t kell hozzáadni. Amennyiben az elegy zavarosodik, vagy csapadék képződik, le kell szűrni. A tiszta oldathoz 1 ml 10 %-os nátrium-nitrit-oldatot kell adni. Fehér csapadék képződik.
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 1 % (105 °C, egy óra)
SzelénLegfeljebb 30 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva, szelénben kifejezve
ÓlomLegfeljebb 1 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
NehézfémekLegfeljebb 10 mg/kg, ólomban kifejezve, szárazanyagra vonatkoztatva
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
CiklohexilaminLegfeljebb 10 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
DiciklohexilaminLegfeljebb 1 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
AnilinLegfeljebb 1 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
(II) NÁTRIUM-CIKLAMÁT
SzinonimákCiklamát, a ciklámsav nátriumsója
Meghatározás
Kémiai névNátrium-ciklohexán-szulfamát, nátrium-ciklohexil-szulfamát
Einecs205-348-9
E-számE 952
ÖsszegképletC6H12NNaO3S, illetve C6H12NNaO3S·2H2O (dihidrát forma)
Relatív molekulatömeg201,22 a vízmentes formára számítva
237,22 a hidratált formára számítva
TartalomLegalább 98 % és legfeljebb 102 %, szárazanyagra vonatkoztatva
Dihidrát forma: legalább 84 %, szárazanyagra vonatkoztatva
LeírásFehér, szagtalan kristályok vagy kristályos por. Kb. 30-szor édesebb a szacharóznál.
Azonosítás
OldhatóságVízben oldódik, etanolban gyakorlatilag nem oldódik.
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 1 % (105 °C, egy óra)
Legfeljebb 15,2 % (105 °C, két óra) a dihidrát forma esetében
SzelénLegfeljebb 30 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva, szelénben kifejezve
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
ÓlomLegfeljebb 1 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
NehézfémekLegfeljebb 10 mg/kg, ólomban kifejezve, szárazanyagra vonatkoztatva
CiklohexilaminLegfeljebb 10 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
DiciklohexilaminLegfeljebb 1 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
AnilinLegfeljebb 1 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
(III) KALCIUM-CIKLAMÁT
SzinonimákCiklamát, a ciklámsav kalciumsója
Meghatározás
Kémiai névKalcium-ciklohexán-szulfamát, kalcium-ciklohexil-szulfamát
Einecs205-349-4
E-számE 952
ÖsszegképletC12H24CaN2O6S2·2H2O
Relatív molekulatömeg432,57
TartalomLegalább 98 % és legfeljebb 102 %, szárazanyagra vonatkoztatva
LeírásFehér, színtelen kristályok vagy kristályos por. Kb. 30-szor édesebb a szacharóznál.
Azonosítás
OldhatóságVízben oldódik, etanolban mérsékelten oldódik
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 1 % (105 °C, egy óra)
Legfeljebb 8,5 % (140 °C, négy óra) a dihidrát forma esetében
SzelénLegfeljebb 30 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva, szelénben kifejezve
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
ÓlomLegfeljebb 1 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
NehézfémekLegfeljebb 10 mg/kg, ólomban kifejezve, szárazanyagra vonatkoztatva
CiklohexilaminLegfeljebb 10 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
DiciklohexilaminLegfeljebb 1 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
AnilinLegfeljebb 1 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva

E 954 SZACHARIN, VALAMINT ANNAK Na-, K- ÉS Ca-SÓI
(I) SZACHARIN
Meghatározás
Kémiai név3-oxo-2,3-dihidrobenzo(d)izotiazol-1,1-dioxid
Einecs201-321-0
ÖsszegképletC7H5NO3S
Relatív molekulatömeg183,18
Tartalomlegalább 99 % és legfeljebb 101 % C7H5NO3S, szárazanyagra vonatkoztatva
LeírásFehér kristályok vagy fehér, kristályos por, szagtalan vagy gyengén aromás illatú, édes ízű, még a nagyon híg oldatai is. Kb. 300–500-szor édesebb a szacharóznál.
Azonosítás
OldhatóságVízben kismértékben oldódik, lúgos oldatokban oldódik, etanolban mérsékelten oldódik.
Tisztaság
Szárítási veszteséglegfeljebb 1 % (105 °C, két óra)
Olvadáspont-tartomány226–230 °C
Szulfáthamulegfeljebb 0,2 % szárazanyagra vonatkoztatva
Benzoesav és szalicilsavElőzőleg öt csepp ecetsavval elsavasított, 10 ml 1:20 arányú oldathoz kell vas-klorid kb. egymólos vizes oldatából három cseppet adni. Csapadék vagy lila elszíneződés nem jelenik meg.
o-toluol-szulfonamidlegfeljebb 10 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
p-toluol-szulfonamidlegfeljebb 10 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Benzoesav p-szulfonamidlegfeljebb 25 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Könnyen karbonizálható anyagoknincsenek jelen
Arzénlegfeljebb 3 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Szelénlegfeljebb 30 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Ólomlegfeljebb 1 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
(II) NÁTRIUM-SZACHARIN
Szinonimákszacharin, a szacharin nátriumsója
Meghatározás
Kémiai névnátrium-o-benzoszulfimid, a 2,3-dihidro-3-oxobenz-izoszulfonazol nátriumsója, oxobenz-izoszulfonazol, 1,2-benz-izotiazolin-3-on-1,1-dioxid nátriumsó-dihidrát
Einecs204-886-1
ÖsszegképletC7H4NNaO3S·2H2O
Relatív molekulatömeg241,19
Tartalomlegalább 99 % és legfeljebb 101 % C7H4NNaO3S, szárazanyagra vonatkoztatva
LeírásFehér kristályok vagy fehér, kristályos, málló por; szagtalan vagy gyenge illatú, nagyon édes, még a nagyon híg oldatai is. Kb. 300–500-szor édesebb a szacharóz híg oldatainál.
Azonosítás
OldhatóságVízben tökéletesen oldódik, etanolban mérsékelten oldódik.
Tisztaság
Szárítási veszteséglegfeljebb 15 % (120 °C, négy óra)
Benzoesav és szalicilsavElőzőleg öt csepp ecetsavval elsavasított, 10 ml 1:20 arányú oldathoz kell vas-klorid kb. egymólos vizes oldatából három cseppet adni. Csapadék vagy lila elszíneződés nem jelenik meg.
o-toluol-szulfonamidlegfeljebb 10 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
p-toluol-szulfonamidlegfeljebb 10 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
benzoesav p-szulfonamidlegfeljebb 25 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Könnyen karbonizálható anyagoknincsenek jelen
Arzénlegfeljebb 3 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Szelénlegfeljebb 30 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Ólomlegfeljebb 1 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
(III) KALCIUM-SZACHARIN
Szinonimákszacharin, a szacharin kalciumsója
Meghatározás
Kémiai névkalcium-o-benzoszulfimid, a 2,3-dihidro-3-oxobenz-izoszulfonazol kalciumsója, 1,2-benz-izotiazolin-3-on-1,1-dioxid, kalciumsó-hidrát (2:7)
Einecs229-349-9
ÖsszegképletC14H8CaN2O6S2·31/2H2O
Relatív molekulatömeg467,48
TartalomNot less than 95 % C14H8CaN2O6S2, szárazanyagra vonatkoztatva
LeírásFehér kristályok vagy fehér, kristályos por; szagtalan vagy gyenge illatú, és nagyon édes, még a nagyon híg oldatai is. Kb. 300–500-szor édesebb a szacharóz híg oldatainál.
Azonosítás
OldhatóságVízben tökéletesen oldódik, etanolban oldódik.
Tisztaság
Szárítási veszteséglegfeljebb 13,5 % (120 °C, négy óra)
benzoesav és szalicilsavElőzőleg öt csepp ecetsavval elsavasított, 10 ml 1:20 arányú oldathoz kell vas-klorid kb. egymólos vizes oldatából három cseppet adni. Csapadék vagy lila elszíneződés nem jelenik meg.
o-toluol-szulfonamidlegfeljebb 10 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
p-toluol-szulfonamidlegfeljebb 10 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
benzoesav p-szulfonamidlegfeljebb 25 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Könnyen karbonizálható anyagoknincsenek jelen
Arzénlegfeljebb 3 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Szelénlegfeljebb 30 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Ólomlegfeljebb 1 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
(IV) KÁLIUM-SZACHARIN
Szinonimákszacharin, a szacharin káliumsója
Meghatározás
Kémiai névkálium-o-benzoszulfimid, a 2,3-dihidro-3-oxobenz-izoszulfonazol káliumsója, az 1,2-benz-izotiazolin-3-on-1,1-dioxid-monohidrát káliumsója
Einecs
ÖsszegképletC7H4KNO3S·H2O
Relatív molekulatömeg239,77
Tartalomlegalább 99 % és legfeljebb 101 % C7H4KNO3S, szárazanyagra vonatkoztatva
LeírásFehér kristályok vagy fehér, kristályos por; szagtalan vagy gyenge illatú, és nagyon édes, még a nagyon híg oldatai is. Kb. 300–500-szor édesebb a szacharóz híg oldatainál.
Azonosítás
OldhatóságVízben tökéletesen oldódik, etanolban mérsékelten oldódik.
Tisztaság
Szárítási veszteséglegfeljebb 8 % (120 °C, négy óra)
benzoesav és szalicilsavElőzőleg öt csepp ecetsavval elsavasított, 10 ml 1:20 arányú oldathoz kell vas-klorid kb. egymólos vizes oldatából három cseppet adni. Csapadék vagy lila elszíneződés nem jelenik meg.
o-toluol-szulfonamidlegfeljebb 10 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
p-toluol-szulfonamidlegfeljebb 10 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Benzoesav p-szulfonamidlegfeljebb 25 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Könnyen karbonizálható anyagoknincsenek jelen
Arzénlegfeljebb 3 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Szelénlegfeljebb 30 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Ólomlegfeljebb 1 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva

E 955 SZUKRALÓZ
Szinonimák4,1’,6’-triklór-galaktoszukróz
Meghatározás
Kémiai név1,6-diklór-1,6-dideoxi-β-D-fruktofuranozil-4-klór-4-deoxi-α-D-galaktopiranozid
Einecs259-952-2
ÖsszegképletC12H19Cl3O8
Molekulatömeg397,64
Tartalomlegalább 98 % és legfeljebb 102 % a C12H19Cl3O8, szárazanyagra vonatkoztatva
LeírásFehér-törtfehér, gyakorlatilag szagtalan, kristályos por.
Azonosítás
A. OldhatóságVízben, metanolban és etanolban tökéletesen oldódik.
Etil-acetátban kismértékben oldódik.
B. Infravörös abszorpcióA minta kálium-bromid diszperziójának infravörös spektruma relatív maximumot mutat a szukralóz referenciaminta segítségével nyert referenciaspektrumban kimutatott hullámszámok esetén.
C. Vékonyréteg-kromatográfiaA tesztoldatban a fő folt Rf értéke ugyanannyi, mint az egyéb klórozott diszacharidok vizsgálatában referenciát jelentő titrált A oldaté. Ezt a titrált oldatot 10 ml metanolban 1,0 g szukralóz referenciaminta feloldásával nyerik.
D. Fajlagos forgatóképesség[α]D 20 = + 84,0° és + 87,5° között, szárazanyagra számítva (10 vegyesszázalékos oldat)
Tisztaság
Vízlegfeljebb 2,0 % (Karl Fischer-módszer)
Szulfáthamulegfeljebb 0,7 %
Egyéb klórozott diszacharidoklegfeljebb 0,5 %
Klórozott monoszacharidoklegfeljebb 0,1 %
Trifenilfoszfin-oxidlegfeljebb 150 mg/kg
Metanollegfeljebb 0,1 %
Ólomlegfeljebb 1 mg/kg

E 957 - TAUMATIN

Szinonimák
Meghatározás
Kémiai névA taumatint a Thaumatococcus daniellii (Benth) természetben megtalálható változatának gyümölcsében lévő arilgyökök vizes kivonásával (2,5 és 4 közötti pH-érték) kapjuk meg; alapvetően a taumatin I és taumatin II fehérjékből áll, de mellettük kis mennyiségben tartalmaz a kiindulási anyagból származó növényi alkotórészeket is.
Einecs258-822-2
E-számE 957
Összegképlet207 aminosav polipeptidje
Relatív molekulatömegTaumatin I: 22 209
Taumatin II: 22 293
TartalomLegalább 16 % nitrogén, szárazanyagra vonatkoztatva, ami legalább 94 % proteinnel (N x 5,8) egyenértékű
LeírásSzagtalan, krémszínű, nagyon édes por. Kb. 2000-3000-szer édesebb a szacharóznál.
Azonosítás
OldhatóságVízben nagyon jól oldódik, acetonban nem oldódik.
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 9 % (105 °C, tömegállandóságig)
SzénhidrátLegfeljebb 3 %, szárazanyagra vonatkoztatva
SzulfáthamuLegfeljebb 2 %, szárazanyagra vonatkoztatva
AlumíniumLegfeljebb 100 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Ólom3 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
Mikrobiológiai követelményekÖsszes aerob mikroba száma: max. 1000/g, E. Coli: 1 grammban nincs jelen.

E 959 - NEOHESZPERIDIN-DIHIDRO-KALKON

SzinonimákNeoheszperidin-dihidro-kalkon, NHDC, heszperetin-dihidro-kalkon-4’-β-neoheszperidozid, neoheszperidin DC
Meghatározás
Kémiai név2-O-α-L-ramnopiranozil-4’-β-D-glükopiranozil-heszperetin-dihidro-kalkon; a neoheszperidin katalitikus hidrogénezésével kapjuk meg.
Einecs243-978-6
E-számE 959
ÖsszegképletC28H36O15
Relatív molekulatömeg612,6
TartalomLegalább 96 %, szárazanyagra vonatkoztatva
LeírásPiszkosfehér, szagtalan, kristályos por, jellegzetes, erőteljes édes ízzel. Kb. 1000-1800-szor édesebb a szacharóznál.
Azonosítás
A. OldhatóságMeleg vízben tökéletesen oldódik, hideg vízben nagyon kis mértékben oldódik, éterben és benzolban gyakorlatilag nem oldódik.
B. Ultraibolya-abszorpciós maximumérték282–283 nm, 2 mg minta 100 ml metanollal képzett oldata esetén
C. Neu-tesztKb. 10 mg neoheszperidin DC-t kell 1 ml metanolban feloldani, és 1 ml 1 %-os 2-aminoetil-difenil-borát-metanol-oldatot kell hozzáadni. Élénksárga szín keletkezik.
Tisztaság
Szárítási veszteségLegfeljebb 11 % (105 °C, három óra)
SzulfáthamuLegfeljebb 0,2 %, szárazanyagra vonatkoztatva
ArzénLegfeljebb 3 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
ÓlomLegfeljebb 2 mg/kg, szárazanyagra vonatkoztatva
NehézfémekLegfeljebb 10 mg/kg, ólomban kifejezve, szárazanyagra vonatkoztatva

E 962 ASZPARTÁM-ACESZULFÁMSÓ
Szinonimákaszpartám-aceszulfám, aszpartám-aceszulfámsó
MeghatározásA só aszpartám és K aceszulfám megközelítőleg 2:1 arányú (w/w), savas pH-jú oldatának felmelegítésével készül, engedve a kristályosodás bekövetkezését. A káliumot és a nedvességet eltávolítjuk. A termék szilárdabb, mint önmagában az aszpartám.
Kémiai névaz L-fenilalanil-2-metil-L-α-aszparaginsav 6-metil-1,2,3-oxatiazin-4(3H)-on-2,2-dioxidsója
ÖsszegképletC18H23O9N3S
Molekulatömeg457,46
Tartalom63,0–66,0 % aszpartám (szárazanyag) és 34,0–37,0 % aceszulfám (sav formában szárazanyagra vonatkoztatva)
LeírásFehér, szagtalan, kristályos por.
Azonosítás
A. OldhatóságVízben alig oldódik, etanolban gyengén oldódik.
B. TranszmittanciaVízben 1 cm-es cellában, 430 nm-en, megfelelő spektrofotométerrel meghatározva – referenciaként vizet használva – az 1 %-os oldat transzmittanciája legalább 0,95, ami legfeljebb kb. 0,022 abszorbanciával egyenértékű.
C. Fajlagos forgatóképesség[α]D 20 = + 14,5° és + 16,5° között
100 ml hangyasavban (15 N) 6,2 g koncentráció mellett, az oldat elkészítésétől számított 30 percen belül határozzuk meg. A számított fajlagos forgatóképességet 0,646-tal osztjuk az aszpartám-aceszulfámsó aszpartám-tartalmának kiigazításához.
Tisztaság
Szárítási veszteséglegfeljebb 0,5 % (105 °C, négy óra)
5-Benzyl-3,6-dioxo-2-piperazin-ecetsavlegfeljebb 0,5 %
Ólomlegfeljebb 1 mg/kg

( 1 ) HL L 237., 1994.9.10., 1. o.

( 2 ) HL L 40., 1989.2.11., 27. o.

( 3 ) HL L 237., 1994.9.10., 3. o.

( 4 ) HL L 223., 1978.8.14., 7. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31995L0031 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31995L0031&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01995L0031-20061229 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01995L0031-20061229&locale=hu

Tartalomjegyzék