Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31994L0035[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 94/35/EK irányelve (1994. június 30.) az élelmiszerekben felhasználandó édesítőszerekről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 94/35/EK IRÁNYELVE

(1994. június 30.)

az élelmiszerekben felhasználandó édesítőszerekről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100a. cikkére,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekben felhasználásra engedélyezett élelmiszer-adalékanyagokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/107/EGK tanácsi irányelvre ( 1 ) és különösen annak 3. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

az élelmiszerügyi tudományos bizottsággal folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 189b. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően ( 4 ),

mivel az édesítőszerekre és felhasználási feltételeikre vonatkozó nemzeti jogszabályok közötti különbségek akadályozzák az élelmiszerek szabad mozgását; mivel ez a helyzet tisztességtelen versenyfeltételeket teremthet;

mivel az édesítőszerekkel és felhasználásuk feltételeivel kapcsolatos valamennyi szabály esetében az elsődleges szempont a fogyasztók védelmének és tájékoztatásának a szükségessége;

mivel a legújabb tudományos és toxikológiai eredményekre tekintettel ezen anyagokat csak bizonyos élelmiszerekben és csak bizonyos feltételek mellett lehet felhasználni;

mivel ez az irányelv nem sérti azokat a szabályokat, amelyek az ezen irányelv által érintett anyagok édesítő tulajdonságával nem kapcsolatos, egyéb funkciókra vonatkoznak;

mivel az édesítőszerek cukor helyettesítése céljából történő használata a csökkentett energiatartalmú ételek, a nem kariogén vagy hozzáadott cukor nélkül készült élelmiszerek előállítása során, valamint a termékek eltarthatóságának a cukor helyettesítése révén történő növelése és a diabetikus termékek előállítása céljából indokolt,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1) Ezen irányelv a 89/107/EGK irányelv 3. cikke értelmében vett átfogó irányelv részét képező egyedi irányelv.

(2) Ezt az irányelvet azokra az élelmiszer-adalékanyagokra, a továbbiakban "édesítőszerekre", kell alkalmazni, amelyeket a következőkre használnak:

- az élelmiszerek édes ízének kialakítása,

- asztali édesítőszer.

(3) Ezen irányelv alkalmazásában a melléklet III. oszlopában szereplő "hozzáadott cukor nélkül" és "csökkentett energiatartalmú" kifejezések meghatározása a következő:

- "hozzáadott cukor nélkül":bármilyen mono- vagy diszacharid, illetve bármely egyéb, édesítő tulajdonsága miatt használt élelmiszer hozzáadása nélkül;

- "csökkentett energiatartalmú":az eredeti élelmiszerhez vagy hasonló más termékhez képest legalább 30 %-kal csökkentett energiaértékű.

(4) Ezt az irányelvet az édesítő tulajdonságokkal rendelkező élelmiszerekre nem kell alkalmazni.

(5) Ezen irányelvet a 89/398/EGK irányelv értelmében vett, különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerekre is alkalmazni kell.

2. cikk

(1) Csak a mellékletben felsorolt édesítőszereket lehet forgalmazni a következők céljából:

- végső fogyasztó részére történő értékesítés

- vagy

- élelmiszer-előállítás során történő felhasználás.

(2) Az (1) bekezdés második francia bekezdésében említett édesítőszerek csak a mellékletben felsorolt élelmiszerek előállítása során, az ott meghatározott feltételek mellett használhatók fel.

(3) Külön rendelkezés hiányában tilos édesítőszert használni a 89/398/EGK irányelvben említett, csecsemők és kisgyermekek részére szánt élelmiszerekben, beleértve a nem egészséges csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt élelmiszereket.

(4) A mellékletben feltüntetett legnagyobb felhasználható mennyiség a használati utasítás szerint elkészített, fogyasztásra kész élelmiszerekre vonatkozik.

(5) "Quantum satis" a mellékletben: a legnagyobb mennyiséget nem határozták meg. Az édesítőszereket azonban a helyes gyártási gyakorlat szerint kell alkalmazni, ahol az adagmennyiségek nem lehetnek nagyobbak, mint ami az elérni kívánt célhoz szükséges és feltéve, hogy ezzel nem tévesztik meg a fogyasztókat.

2a. cikk

Az egyéb közösségi rendelkezések sérelme nélkül az édesítőszer jelenléte egy élelmiszerben a következő esetekben megengedett:

- a cukor hozzáadása nélkül készült vagy csökkentett energiatartalmú összetett élelmiszerekben, az alacsony kalóriás diétára szánt összetett diétás élelmiszerekben, és a 2. cikk (3) bekezdésben említetteken kívüli hosszú szavatossági idejű összetett élelmiszerekben, amennyiben megengedett az édesítőszer használata az összetett élelmiszer valamely összetevőjében, vagy

- ha az élelmiszert kizárólag egy, az ezen irányelvnek megfelelő összetett élelmiszer elkészítésére szánták.

3. cikk

(1) Ezen irányelvet a mellékletben felsorolt adalékanyagok nem édesítés céljából történő felhasználásának engedélyezéséről szóló egyedi irányelvek sérelme nélkül kell alkalmazni.

(2) Ezen irányelvet az élelmiszerek összetételét és leírását szabályozó közösségi rendelkezések sérelme nélkül kell alkalmazni.

4. cikk

A 7. cikkben megállapított eljárás szerint eldönthető:

- hogy ezt az élelmiszert a melléklet harmadik oszlopában felsorolt kategóriák egyikébe tartozónak kell-e tekinteni abban az esetben, ha véleménykülönbség merül fel abban a tekintetben, hogy ezen irányelv feltételei szerint használhatók-e édesítőszerek egy adott élelmiszerben, és

- hogy a mellékletben felsorolt és "quantum satis" mennyiségben engedélyezett élelmiszer-adalékanyag felhasználása összhangban van-e a 2. cikkben említett követelményekkel.

5. cikk

(1) Az asztali édesítőszerek értékesítési leírásának tartalmaznia kell a "... alapú asztali édesítőszer" jelölést, amelyben meg kell határozni az édesítőszer összeállításához használt édesítőanyag(ok) nevét.

(2) A poliolokat és/vagy az aszpartámot tartalmazó asztali édesítőszer címkézésén a következő figyelmeztető feliratnak kell szerepelnie:

- poliolok: "Nagyobb mennyiségű fogyasztása hashajtó hatású",

- aszpartám: "Fenil-alanin-forrást tartalmaz",

- aszpartám- és aceszulfámsó: "Fenilalanin-forrást tartalmaz".

6. cikk

A 9. cikk (1) bekezdésének első francia bekezdésében meghatározott határidő lejárta előtt, a 7. cikkben megállapított eljárással összhangban rendelkezéseket kell elfogadni a következők tekintetében:

- az édesítőszert tartalmazó élelmiszerek címkézésén feltüntetendő, az édesítőszerek jelenlétét igazoló adatok,

- bizonyos édesítőszereknek az élelmiszerben való jelenlétére figyelmeztető feliratok.

7. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK rendelet ( 5 ) 58. cikke szerint létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2) Ha e cikkre történik hivatkozás, az 1999/468/EK határozat ( 6 ) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, figyelembe véve annak 8. cikkét.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított határidő három hónap.

(3) A bizottság elfogadja az eljárási szabályzatát.

8. cikk

(1) Az ezen irányelv elfogadását követő három éven belül, a 89/107/EGK irányelv II. mellékletének 4. pontjában megállapított általános követelményekkel összhangban, a tagállamok létrehoznak egy rendszert a fogyasztók édesítőszer-felhasználásának ellenőrzésére.

Az ellenőrző rendszer szabályozásának részleteit a 7. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően kell összehangolni.

(2) A Bizottság az irányelv elfogadását követő öt éven belül benyújtja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az (1) bekezdésben említett ellenőrző rendszer révén nyert információkra alapozott, az édesítőszerek piacának változásairól, a felhasználás mértékéről és a felhasználási feltételek esetleges további korlátozásának szükségességéről szóló jelentését, amelyben szerepel a fogyasztók megfelelő módon történő figyelmeztetése is annak biztosítására, hogy ne lépjék túl a megengedhető napi bevitel mértékét. Adott esetben a jelentéshez mellékelik az ezen irányelv módosítására tett javaslatokat.

9. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 1995. december 31-ig megfeleljenek. Ezen rendelkezések célja, hogy

- legkésőbb 1995. december 31-ig lehetővé tegyék az ezen irányelvnek megfelelő termékek forgalmazását és használatát,

- legkésőbb 1996. június 30-ig megtiltsák az olyan termékek forgalmazását és felhasználását, amelyek nem felelnek meg az ezen irányelvben foglaltaknak; a fenti időpont előtt forgalomba hozott vagy felcímkézett, de az irányelvben foglaltaknak nem megfelelő termékeket a készletek kimerüléséig forgalomba lehet hozni.

Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2) Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

10. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

11. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLET

EK—számNévÉlelmiszerLegnagyobb felhasználható mennyiség
E 420SzorbitDesszertek és hasonló termékek
— Víz alapú ízesített desszertek, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül
— Tej és tejszármazék alapú élelmiszer-készítmény, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül
— Gyümölcs és zöldség alapú desszertek, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül
— Tojás alapú desszertek, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül
— Gabona alapú desszertek, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül
— Reggeli gabonamagvak vagy gabonamag alapú termékek, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül
— Zsír alapú desszertek, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül
— Fagyasztott állapotban fogyasztandó készítmények, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül
— Dzsem, zselé, gyümölcsíz, kandírozott gyümölcsök, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül
— Gyümölcskészítmények, kivéve a gyümölcslé alapú italok gyártására szánt termékeket, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül,
quantum satis
i. Szorbit
ii. Szorbitszirup
E 421Mannit
E 953Izomalt
E 965Maltit
(i) Maltit
(ii) Maltitszirup
E 966Laktit
E 967Xilit
E 968Eritritol
Édességek
— Édesség hozzáadott cukor nélkül
— Szárított gyümölcs alapú édesség, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül
— Keményítő alapú édesség, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül
— Kakaó alapú termék, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül
— Kakaó, tej, szárított gyümölcs vagy zsír alapú kenhető készítmény, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül
— Rágógumi hozzáadott cukor nélkül
— Szószok
— Mustár
— Finompékáru, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül
— Különleges táplálkozási igényeket kielégítő termékek
— Szilárd táplálékkiegészítők a 2002/46/EK irányelv (3) meghatározása szerint
E 950K—AceszulfámAlkoholmentes italok
— Víz alapú ízesített italok, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül350 mg/l
— Tej és tejszármazék alapú, illetve gyümölcslé alapú italok, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül350 mg/l
Desszertek és hasonló termékek
— Víz alapú ízesített desszertek, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül350 mg/kg
— Tej és tejszármazék alapú készítmény csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül350 mg/kg
— Gyümölcs és zöldség alapú desszertek, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül350 mg/kg
— Tojás alapú desszertek, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül350 mg/kg
— Gabona alapú desszertek, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül350 mg/kg
— Zsír alapú desszertek, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül350 mg/kg
— „Snack”: a bevonattal ellátott diófélék és a különféle ízesítésű, közvetlenül fogyasztható, előre csomagolt, száraz, sós, keményítőt tartalmazó termékek350 mg/kg
Édesség
— Édesség hozzáadott cukor nélkül500 mg/kg
— Kakaó vagy szárított gyümölcs alapú édesség, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül500 mg/kg
— Keményítő alapú édesség, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül1000 mg/kg
— Kakaó, tej, szárított gyümölcs vagy zsír alapú kenhető készítmény, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül1000 mg/kg
— Rágógumi, hozzáadott cukor nélkül2000 mg/kg
— Almabor és körtebor350 mg/l
— Alkoholmentes vagy legfeljebb 1,2 térfogatszázalék tényleges alkoholtartalmú sör350 mg/l
— Asztali sör („Bière de table/Tafelbier/Table beer”), az eredeti extrakt-tartalom nem haladhatja meg a 6 %-ot, kivéve a felső erjedésű egyszerű sört („Obergäriges Einfachbier”)350 mg/l
— Sörök, 30 milliekvivalens NaOH-ban kifejezett minimális savtartalommal350 mg/l
— „Oud bruin” típusú barna sörök350 mg/1
— Fagyasztott állapotban fogyasztandó készítmények, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül800 mg/kg
— Gyümölcskonzerv, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül350 mg/kg
— Csökkentett energiatartalmú dzsem, zselé és gyümölcsíz1000 mg/kg
— Csökkentett energiatartalmú gyümölcs- és zöldségkészítmények350 mg/kg
— Édes-savanyú gyümölcs- és zöldségkonzervek200 mg/kg
— Édes-savanyú halkonzervek vagy félkonzervek és halból, héjas és puhatestű víziállatból készült marinált termékek200 mg/kg
— Szószok350 mg/kg
— Mustár350 mg/kg
— Különleges táplálkozási igényeket kielégítő finompékáru1000 mg/kg
— Testtömeg-csökkentésre szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben történő felhasználásra szánt élelmiszerek a 96/8/EK irányelv (1) meghatározása szerint450 mg/kg
— Különleges gyógyászati célokra szánt diétás élelmiszerek az 1999/21/EK irányelv (2) meghatározása szerint450 mg/kg
— Folyékony táplálékkiegészítők a 2002/46/EK irányelv (3) meghatározása szerint350 mg/l
— Szilárd táplálékkiegészítők a 2002/46/EK irányelv (3) meghatározása szerint500 mg/kg
Vitamin- és/vagy ásványielem-alapú, szirup típusú vagy rágható táplálék-kiegészítők a 2002/46/EK irányelv meghatározása szerint2000 mg/kg
— Reggeli gabonafélék min. 15 % rosttartalommal, amelyek legalább 20 % korpát tartalmaznak, csökkentett energiatartalmúak vagy cukor hozzáadása nélkül készülnek1200 mg/kg
— Csökkentett energiatartalmú levesek110 mg/l
— Kisméretű leheletfrissítő édességek, hozzáadott cukor nélkül2500 mg/kg
— Csökkentett energiatartalmú sör25 mg/l
— Alkoholmentes ital és sör, almabor, körtebor, szesz vagy bor keverékéből álló italok350 mg/l
— 15 térfogatszázaléknál alacsonyabb alkoholtartalmú szeszes italok350 mg/kg
— Fagylalthoz való tölcsérek és ostyák, hozzáadott cukor nélkül2000 mg/kg
— Csökkentett energiatartalmú, tabletta formájú cukorkaáru500 mg/kg
— Feinkostsalat350 mg/kg
— Eßoblaten2000 mg/kg
E 951AszpartámAlkoholmentes italok
— Víz alapú ízesített italok, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül600 mg/l
— Tej vagy tejszármazék alapú italok, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül600 mg/l
Desszertek és hasonló termékek
— Víz alapú ízesített desszertek, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül1000 mg/kg
— Tej és tejszármazék alapú készítmények, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül1000 mg/kg
— Gyümölcs és zöldség alapú desszertek, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül1000 mg/kg
— Tojás alapú desszertek, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül1000 mg/kg
— Gabona alapú desszertek, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül1000 mg/kg
— Zsír alapú desszertek, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül1000 mg/kg
— „Snack”: a bevonattal ellátott diófélék és a különféle ízesítésű, közvetlenül fogyasztható, előre csomagolt, száraz, sós, keményítőt tartalmazó termékek500 mg/kg
Édességek
— Édesség hozzáadott cukor nélkül1000 mg/kg
— Kakaó vagy szárított gyümölcs alapú édesség, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül2000 mg/kg
— Keményítő alapú édesség, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül2000 mg/kg
— Kakaó, tej, szárított gyümölcs vagy zsír alapú kenhető készítmény, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül1000 mg/kg
— Rágógumi, hozzáadott cukor nélkül5500 mg/kg
— Almabor és körtebor600 mg/l
— Alkoholmentes vagy legfeljebb 1,2 térfogatszázalék tényleges alkoholtartalmú sör600 mg/l
— Asztali sör („Bière de table/Tafelbier/Table beer”), az eredeti extrakt-tartalom nem haladhatja meg a 6 %-ot, kivéve a felső erjedésű egyszerű sört („Obergäriges Einfachbier”)600 mg/l
— Sörök, 30 milliekvivalens NaOH-ban kifejezett minimális savtartalommal600 mg/l
— „Oud bruin” típusú barna sörök600 mg/1
— Fagyasztott állapotban fogyasztandó készítmények, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül800 mg/kg
— Gyümölcskonzerv, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül1000 mg/kg
— Csökkentett energiatartalmú dzsem, zselé és gyümölcsíz1000 mg/kg
— Csökkentett energiatartalmú gyümölcs- és zöldségkészítmény1000 mg/kg
— Édes-savanyú gyümölcs- és zöldségkonzervek300 mg/kg
— Édes-savanyú halkonzervek vagy félkonzervek és halból, héjas és puhatestű víziállatból készült marinált termékek300 mg/kg
— Szószok350 mg/kg
— Mustár350 mg/kg
— Különleges táplálkozási igényeket kielégítő finompékáru1700 mg/kg
— Testtömeg-csökkentésre szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben történő felhasználásra szánt élelmiszerek a 96/8/EK irányelv (1) meghatározása szerint800 mg/kg
— Különleges gyógyászati célokra szánt diétás élelmiszerek az 1999/21/EK irányelv (2) meghatározása szerint1000 mg/kg
— Folyékony táplálékkiegészítők a 2002/46/EK irányelv (3) meghatározása szerint600 mg/kg
— Szilárd táplálékkiegészítők a 2002/46/EK irányelv (3) meghatározása szerint2000 mg/kg
— Essoblaten (étkezési ostya)1000 mg/kg
Vitamin- és/vagy ásványielem-alapú, szirup típusú vagy rágható táplálék-kiegészítők a 2002/46/EK irányelv meghatározása szerint5500 mg/kg
— Reggeli gabonafélék min. 15 % rosttartalommal, amelyek legalább 20 % korpát tartalmaznak, csökkentett energiatartalmúak vagy hozzáadott cukor nélkül1000 mg/kg
— Csökkentett energiatartalmú levesek110 mg/l
— Kisméretű leheletfrissítő édességek, hozzáadott cukor nélkül6000 mg/kg
— Erősen ízesített frissítő torokpasztillák, hozzáadott cukor nélkül2000 mg/kg
— Csökkentett energiatartalmú sör25 mg/l
— Alkoholmentes ital és sör, almabor, körtebor, szesz vagy bor keverékéből álló italok600 mg/l
— 15 térfogatszázaléknál alacsonyabb alkoholtartalmú szeszes italok600 mg/kg
— Feinkostsalat350 mg/kg
E 952Ciklaminsav és Na, illetve Ca sóiAlkoholmentes italok
— Víz alapú ízesített italok, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül250 mg/l
— Tej és tejszármazék alapú, vagy gyümölcslé alapú italok, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül250 mg/l
Desszertek és hasonló termékek
— Víz alapú ízesített desszertek, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül250 mg/kg
— Tej és tejszármazék alapú készítmények, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül250 mg/kg
— Gyümölcs és zöldség alapú desszertek, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül250 mg/kg
— Tojás alapú desszertek, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül250 mg/kg
— Gabona alapú desszertek, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül250 mg/kg
— Zsír alapú desszertek, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül250 mg/kg
Édességek
— Kakaó, tej, szárított gyümölcs vagy zsír alapú kenhető készítmény, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül500 mg/kg
— Gyümölcskonzerv, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül1000 mg/kg
— Csökkentett energiatartalmú dzsem, zselé és gyümölcsíz1000 mg/kg
— Csökkentett energiatartalmú gyümölcs- és zöldségkészítmény250 mg/kg
— Különleges táplálkozási igényeket kielégítő finompékáru1600 mg/kg
— Testtömeg-csökkentésre szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben történő felhasználásra szánt élelmiszerek a 96/8/EK irányelv (1) meghatározása szerint400 mg/kg
— Különleges gyógyászati célokra szánt diétás élelmiszerek az 1999/21/EK irányelv (2) meghatározása szerint400 mg/kg
— Folyékony táplálékkiegészítők a 2002/46/EK irányelv (3) meghatározása szerint400 mg/kg
— Szilárd táplálékkiegészítők a 2002/46/EK irányelv (3) meghatározása szerint500 mg/kg
— Alkoholmentes ital és sör, almabor, körtebor, szesz vagy bor keverékéből álló italok250 mg/l
— Vitamin- és/vagy ásványielem-alapú, szirup típusú vagy rágható táplálék-kiegészítők a 2002/46/EK irányelv meghatározása szerint1250 mg/kg
E 954Szacharin és Na-, K- és Ca-sóiAlkoholmentes italok
— Víz alapú ízesített italok, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül80 mg/l
— Tej és tejszármazék alapú, vagy gyümölcslé alapú italok, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül80 mg/l
— „Gaseosa”: alkoholmentes víz alapú ital, szén-dioxid, édesítőszerek és ízesítők hozzáadásával100 mg/kg
Desszertek és hasonló termékek
— Víz alapú ízesített desszertek, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül100 mg/kg
— Tej és tejszármazék alapú készítmények, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül100 mg/kg
— Gyümölcs és zöldség alapú desszertek, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül100 mg/kg
— Tojás alapú desszertek, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül100 mg/kg
— Gabona alapú desszertek, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül100 mg/kg
— Zsír alapú desszertek, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül100 mg/kg
— „Snack”: a bevonattal ellátott diófélék és a különféle ízesítésű, közvetlenül fogyasztható, előre csomagolt, száraz, sós, keményítőt tartalmazó termékek100 mg/kg
Édességek
— Édesség hozzáadott cukor nélkül500 mg/kg
— Kakaó vagy szárított gyümölcs alapú édesség, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül500 mg/kg
— Keményítő alapú édesség, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül300 mg/kg
— Étkezési ostya („Essoblaten”)800 mg/kg
— Kakaó, tej, szárított gyümölcs vagy zsír alapú kenhető készítmény, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül200 mg/kg
— Rágógumi, hozzáadott cukor nélkül1200 mg/kg
— Almabor és körtebor80 mg/l
— Alkoholmentes vagy legfeljebb 1,2 térfogatszázalék tényleges alkoholtartalmú rendelkező sör80 mg/l
— Asztali sör („Bière de table/Tafelbier/Table beer”), az eredeti extrakt-tartalom nem haladhatja meg a 6 %-ot, kivéve a felső erjedésű egyszerű sört („Obergäriges Einfachbier”)80 mg/l
— Sörök, legalább 30 milliekvivalens NaOH-ban kifejezett minimális savtartalommal80 mg/l
— „Oud bruin” típusú barna sörök80 mg/l
— Fagyasztott állapotban fogyasztandó készítmények, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül100 mg/kg
— Gyümölcskonzerv, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül200 mg/kg
— Csökkentett energiatartalmú dzsem, zselé és gyümölcsíz200 mg/kg
— Csökkentett energiatartalmú gyümölcs- és zöldségkészítmények200 mg/kg
— Édes-savanyú gyümölcs- és zöldségkonzervek160 mg/kg
— Édes-savanyú halkonzervek vagy félkonzervek és halból, héjas és puhatestű víziállatból készült marinált termékek160 mg/kg
— Szószok160 mg/kg
— Mustár320 mg/kg
— Különleges táplálkozási igényeket kielégítő finompékáru170 mg/kg
— Testtömeg-csökkentésre szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben történő felhasználásra szánt élelmiszerek a 96/8/EK irányelv (1) meghatározása szerint240 mg/kg
— Különleges gyógyászati célokra szánt diétás élelmiszerek az 1999/21/EK irányelv (2) meghatározása szerint200 mg/kg
— Folyékony táplálékkiegészítők a 2002/46/EK irányelv (3) meghatározása szerint80 mg/kg
— Szilárd táplálékkiegészítők a 2002/46/EK irányelv (3) meghatározása szerint500 mg/kg
Vitamin- és/vagy ásványielem-alapú, szirup típusú vagy rágható táplálék-kiegészítők a 2002/46/EK irányelv meghatározása szerint1200 mg/kg
— Reggeli gabonafélék min. 15 % rosttartalommal, amelyek legalább 20 % korpát tartalmaznak, csökkentett energiatartalmúak vagy cukor hozzáadása nélkül készülnek100 mg/kg
— Csökkentett energiatartalmú levesek110 mg/l
— Lehelet-frissítő, cukor hozzáadása nélkül készült kisméretű édességek3000 mg/kg
— Alkoholmentes ital és sör, almabor, körtebor, szesz vagy bor keverékéből álló italok80 mg/l
— 15 térfogatszázaléknál alacsonyabb alkoholtartalmú szeszes italok80 mg/kg
— Fagylalthoz való tölcsérek és ostyák, hozzáadott cukor nélkül800 mg/kg
— Feinkostsalat160 mg/kg
E 955SzukralózAlkoholmentes italok
— Vízalapú ízesített italok, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül300 mg/l
— Tej- és tejszármazék-alapú, illetve gyümölcslé-alapú italok, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül300 mg/l
Desszertek és hasonló termékek
— Vízalapú ízesített desszertek, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül400 mg/kg
— Tej- és tejszármazék-alapú készítmények, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül400 mg/kg
— Gyümölcs- és zöldségalapú desszertek, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül400 mg/kg
— Tojásalapú desszertek, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül400 mg/kg
— Gabonaalapú desszertek, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül400 mg/kg
— Zsíralapú desszertek, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül400 mg/kg
— „Snack” termékek: különféle ízesítésű, közvetlenül fogyasztható, előre csomagolt, száraz, fűszeres, keményítőt tartalmazó termékek és bevonattal ellátott diófélék200 mg/kg
Édesség
— Édesség hozzáadott cukor nélkül1000 mg/kg
— Kakaó- vagy szárítottgyümölcs-alapú édesség, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül800 mg/kg
— Keményítőalapú édesség, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül1000 mg/kg
— Jégkrémhez való tölcsér vagy ostya, hozzáadott cukor nélkül800 mg/kg
— Essoblaten (étkezési ostya)800 mg/kg
— Kakaó-, tej-, szárított gyümölcs- vagy zsíralapú kenhető készítmény, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül400 mg/kg
— Reggeli gabonamagvak 15 %-nál nagyobb rostanyag- és legalább 20 % korpatartalommal, csökkentett energiatartalommal és hozzáadott cukor nélkül400 mg/kg
— Leheletfrissítő cukorkák, hozzáadott cukor nélkül2400 mg/kg
— Erősen ízesített frissítő torokpasztillák, hozzáadott cukor nélkül1000 mg/kg
— Rágógumi, hozzáadott cukor nélkül3000 mg/kg
— Tábla formájú, csökkentett energiatartalmú édesség200 mg/kg
— Almabor és körtebor50 mg/l
— Alkoholmentes ital és sör, almabor, körtebor, szeszes italok vagy bor keverékéből álló italok250 mg/l
— 15 térfogatszázaléknál kisebb alkoholtartalmú szeszes italok250 mg/l
— Alkoholmentes vagy legfeljebb 1,2 térfogatszázalék tényleges alkoholtartalmú sör250 mg/l
— Asztali sör („Bière de table/Tafelbier/Table beer”), az eredeti extrakttartalom nem haladhatja meg a 6 %-ot, kivéve a felső erjedésű egyszerű sört („Obergäriges Einfachbier”)250 mg/l
— Sörök, 30 milliekvivalens NaOH-ban kifejezett minimális savtartalommal250 mg/l
— „Oud bruin”-típusú barna sörök250 mg/l
— Csökkentett energiatartalmú sör10 mg/l
— Fagyasztott állapotban fogyasztandó készítmények, csökkentett energiatartalommal és hozzáadott cukor nélkül320 mg/kg
— Gyümölcskonzerv, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül400 mg/kg
— Csökkentett energiatartalmú dzsem, zselé és gyümölcsíz400 mg/kg
— Csökkentett energiatartalmú gyümölcs- és zöldségkészítmény400 mg/kg
— Édes-savanyú gyümölcs- és zöldségkonzervek180 mg/kg
— Feinskostsalat (csemegesaláta)140 mg/kg
— Édes-savanyú halkonzervek vagy félkonzervek, és halból, héjas és puhatestű víziállatból készült marinált termékek120 mg/kg
— Csökkentett energiatartalmú levesek45 mg/l
— Mártások450 mg/kg
— Mustár140 mg/kg
— Különleges táplálkozási igényeket kielégítő finom pékáru700 mg/kg
— Testtömeg-csökkentésre szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben történő felhasználásra szánt élelmiszerek az 1996/8/EK irányelv meghatározása szerint320 mg/kg
— Különleges gyógyászati célokra szánt diétás élelmiszerek az 1999/21/EK irányelv meghatározása szerint400 mg/kg
— Folyékony táplálékkiegészítők a 2002/46/EK irányelv meghatározása szerint240 mg/l
— Szilárd táplálékkiegészítők a 2002/46/EK irányelv meghatározása szerint800 mg/kg
— Vitamin- és/vagy ásványielem-alapú, szirup típusú vagy rágható táplálékkiegészítők a 2002/46/EK irányelv meghatározása szerint2400 mg/kg
E 957TaumatinÉdességek
— Édesség hozzáadott cukor nélkül50 mg/kg
— Kakaó vagy szárított gyümölcs alapú édesség, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül50 mg/kg
— Rágógumi, hozzáadott cukor nélkül50 mg/kg
Vitamin- és/vagy ásványielem-alapú, szirup típusú vagy rágható táplálék-kiegészítők a 2002/46/EK irányelv meghatározása szerint400 mg/kg
— Ehető jégkrémek, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül50 mg/kg
E 959Neoheszperidin-dihidrokalkonAlkoholmentes italok
— Víz alapú ízesített italok, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül30 mg/l
— Tej és tejszármazék alapú italok, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül50 mg/l
— Gyümölcslé alapú italok, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül30 mg/l
Desszertek és hasonló termékek
— Víz alapú ízesített desszertek, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül50 mg/kg
— Tej és tejszármazék alapú készítmények, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül50 mg/kg
— Gyümölcs és zöldség alapú desszertek, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül50 mg/kg
— Tojás alapú desszertek, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül50 mg/kg
— Gabona alapú desszertek, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül50 mg/kg
— Zsír alapú desszertek, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül50 mg/kg
Édességek
— Édesség hozzáadott cukor nélkül100 mg/kg
— Kakaó vagy szárított gyümölcs alapú édesség, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül100 mg/kg
— Keményítő alapú édesség, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül150 mg/kg
— Kakaó, tej, szárított gyümölcs vagy zsír alapú kenhető készítmény, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül50 mg/kg
— Rágógumi, hozzáadott cukor nélkül400 mg/kg
— Almabor és körtebor20 mg/l
— Alkoholmentes vagy legfeljebb 1,2 térfogatszázalék tényleges alkoholtartalmú sör10 mg/l
— Asztali sör („Bière de table/Tafelbier/Table beer”), az eredeti extrakt-tartalom nem haladhatja meg a 6 %-ot, kivéve a felső erjedésű egyszerű sört („Obergäriges Einfachbier”)10 mg/l
— Sörök, legalább 30 milliekvivalens NaOH-ban kifejezett minimális savtartalommal10 mg/l
— „Oud bruin” típusú barna sörök10 mg/l
— Fagyasztott állapotban fogyasztandó készítmények, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül50 mg/kg
— Gyümölcskonzerv, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül50 mg/kg
— Csökkentett energiatartalmú dzsem, zselé és gyümölcsíz50 mg/kg
— Édes-savanyú gyümölcs- és zöldségkonzervek100 mg/kg
— Csökkentett energiatartalmú gyümölcs- és zöldségkészítmények50 mg/kg
— Édes-savanyú halkonzervek vagy félkonzervek és halból, héjas és puhatestű víziállatból készült marinált termékek30 mg/kg
— Szószok50 mg/kg
— Mustár50 mg/kg
— Különleges táplálkozási igényeket kielégítő finompékáru150 mg/kg
— Testtömeg-csökkentésre szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben történő felhasználásra szánt élelmiszerek a 96/8/EK irányelv (1) meghatározása szerint100 mg/kg
— Folyékony táplálékkiegészítők a 2002/46/EK irányelv (3) meghatározása szerint50 mg/kg
— Szilárd táplálékkiegészítők a 2002/46/EK irányelv (3) meghatározása szerint100 mg/kg
— Reggeli gabonafélék min. 15 % rosttartalommal, amelyek legalább 20 % korpát tartalmaznak, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül50 mg/kg
— Csökkentett energiatartalmú levesek50 mg/l
— Kisméretű leheletfrissítő édességek, hozzáadott cukor nélkül400 mg/kg
— Vitamin- és/vagy ásványielem-alapú, szirup típusú vagy rágható táplálék-kiegészítők a 2002/46/EK irányelv meghatározása szerint400 mg/kg
— Alkoholmentes ital és sör, almabor, körtebor, szesz vagy bor keverékéből álló italok30 mg/l
— 15 térfogatszázaléknál alacsonyabb alkoholtartalmú szeszes italok30 mg/kg
— Fagylalthoz való tölcsérek és ostyák, hozzáadott cukor nélkül50 mg/kg
— Feinkostsalat50 mg/kg
— Csökkentett energiatartalmú sör10 mg/kg
— Különleges gyógyászati célokra szánt diétás élelmiszerek az 1999/21/EK irányelv (2) meghatározása szerint100 mg/kg
— „Snack termékek”: a bevonattal ellátott diófélék és a különféle ízesítésű, közvetlenül fogyasztható, előre csomagolt, száraz, sós, keményítőt tartalmazó termékek50 mg/kg
E 961NeotámAlkoholmentes italok
Vízalapú ízesített italok, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül20 mg/l
Tej- és tejszármazék-alapú, illetve gyümölcsléalapú italok, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül20 mg/l
Desszertek és hasonló termékek
Vízalapú ízesített desszertek, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül32 mg/kg
Tej- és tejszármazék-alapú készítmények, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül32 mg/kg
Gyümölcs- és zöldségalapú desszertek, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül32 mg/kg
Tojásalapú desszertek, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül32 mg/kg
Gabonaalapú desszertek, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül32 mg/kg
Zsíralapú desszertek, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül32 mg/kg
„Snack” termékek: különféle ízesítésű, közvetlenül fogyasztható, előre csomagolt, száraz, fűszeres, keményítőt tartalmazó termékek és bevonattal ellátott diófélék18 mg/kg
Édességek
Édesség hozzáadott cukor nélkül32 mg/kg
Kakaó- vagy szárítottgyümölcs-alapú édesség, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül65 mg/kg
Keményítőalapú édesség, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül65 mg/kg
Jégkrémhez való tölcsér vagy ostya, hozzáadott cukor nélkül60 mg/kg
Essoblaten (étkezési ostya)60 mg/kg
Kakaó-, tej-, szárított gyümölcs- vagy zsíralapú kenhető készítmény, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül32 mg/kg
Reggeli gabonamagvak 15 %-nál nagyobb rostanyag- és legalább 20 % korpatartalommal, csökkentett energiatartalommal és hozzáadott cukor nélkül32 mg/kg
Leheletfrissítő cukorkák, hozzáadott cukor nélkül200 mg/kg
Erősen ízesített frissítő torokpasztillák, hozzáadott cukor nélkül65 mg/kg
Rágógumi, hozzáadott cukor nélkül250 mg/kg
Tábla formájú, csökkentett energiatartalmú édesség15 mg/kg
Almabor és körtebor20 mg/l
Alkoholmentes ital és sör, almabor, körtebor, szeszes italok vagy bor keverékéből álló italok20 mg/l
15 térfogatszázaléknál kisebb alkoholtartalmú szeszes italok20 mg/l
Alkoholmentes vagy legfeljebb 1,2 térfogatszázalék tényleges alkoholtartalmú sör20 mg/l
Asztali sör („Bière de table/Tafelbier/Table beer”), az eredeti extrakttartalom nem haladhatja meg a 6 %-ot, kivéve a felső erjedésű egyszerű sört („Obergäriges Einfachbier”)20 mg/l
Sörök, 30 milliekvivalens NaOH-ban kifejezett minimális savtartalommal20 mg/l
„Oud bruin”-típusú barna sörök20 mg/l
Csökkentett energiatartalmú sör1 mg/l
Fagyasztott állapotban fogyasztandó készítmények, csökkentett energiatartalommal és hozzáadott cukor nélkül26 mg/kg
Gyümölcskonzerv, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül32 mg/kg
Csökkentett energiatartalmú dzsem, zselé és gyümölcsíz32 mg/kg
Csökkentett energiatartalmú gyümölcs- és zöldségkészítmény32 mg/kg
Édes-savanyú gyümölcs- és zöldségkonzervek10 mg/kg
Feinskostsalat (csemegesaláta)12 mg/kg
Édes-savanyú halkonzervek vagy félkonzervek, és halból, héjas és puhatestű víziállatból készült marinált termékek10 mg/kg
Csökkentett energiatartalmú levesek5 mg/l
Mártások12 mg/kg
Mustár12 mg/kg
Különleges táplálkozási igényeket kielégítő finom pékáru55 mg/kg
Testtömeg-csökkentésre szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben történő felhasználásra szánt élelmiszerek az 1996/8/EK irányelv meghatározása szerint26 mg/kg
Különleges gyógyászati célokra szánt diétás élelmiszerek az 1999/21/EK irányelv meghatározása szerint32 mg/kg
Folyékony táplálékkiegészítők a 2002/46/EK irányelv meghatározása szerint20 mg/kg
Szilárd táplálékkiegészítők a 2002/46/EK irányelv meghatározása szerint60 mg/kg
Vitamin- és/vagy ásványielem-alapú, szirup típusú vagy rágható táplálékkiegészítők a 2002/46/EK irányelv meghatározása szerint185 mg/kg
Asztali édesítőszerekquantum satis
E 962Aszpartám- és aceszulfámsó (4)Alkoholmentes italok
— Vízalapú ízesített italok, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül350 mg/l (a)
— Tej- és tejszármazék-alapú italok, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül350 mg/l (a)
Desszertek és hasonló termékek
— Vízalapú ízesített desszertek, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül350 mg/kg (a)
— Tej- és tejszármazék-alapú készítmények, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül350 mg/kg (a)
— Gyümölcs- és zöldségalapú desszertek, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül350 mg/kg (a)
— Tojásalapú desszertek, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül350 mg/kg (a)
— Gabonaalapú desszertek, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül350 mg/kg (a)
— Zsíralapú desszertek, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül350 mg/kg (a)
— „Snack” termékek: különféle ízesítésű, közvetlenül fogyasztható, előre csomagolt, száraz, fűszeres, keményítőt tartalmazó termékek és bevonattal ellátott diófélék500 mg/kg (b)
Édességek
— Édesség hozzáadott cukor nélkül500 mg/kg (a)
— Kakaó- vagy szárítottgyümölcs-alapú édesség, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül500 mg/kg (a)
— Keményítő-alapú édesség, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül1000 mg/kg (b)
— Essoblaten (étkezési ostya)1000 mg/kg (b)
— Kakaó-, tej-, szárított gyümölcs- vagy zsíralapú kenhető készítmény, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül1000 mg/kg (b)
— Reggeli gabonamagvak 15 %-nál nagyobb rostanyag- és legalább 20 % korpatartalommal, csökkentett energiatartalommal és hozzáadott cukor nélkül1000 mg/kg (b)
— Leheletfrissítő cukorkák, hozzáadott cukor nélkül2500 mg/kg (a)
— Rágógumi, hozzáadott cukor nélkül2000 mg/kg (a)
— Almabor és körtebor350 mg/l (a)
— Alkoholmentes ital és sör, almabor, körtebor, szeszes italok vagy bor keverékéből álló italok350 mg/l (a)
— 15 térfogatszázaléknál kisebb alkoholtartalmú szeszes italok350 mg/l (a)
— Alkoholmentes vagy legfeljebb 1,2 térfogatszázalék tényleges alkoholtartalmú sör350 mg/l (a)
— Asztali sör („Bière de table/Tafelbier/Table beer”), az eredeti extrakttartalom nem haladhatja meg a 6 %-ot, kivéve a felső erjedésű egyszerű sört („Obergäriges Einfachbier”)350 mg/l (a)
— Sörök, 30 milliekvivalens NaOH-ban kifejezett minimális savtartalommal350 mg/l (a)
— »Oud bruin«-típusú barna sörök350 mg/l (a)
— Csökkentett energiatartalmú sör25 mg/l (b)
— Fagyasztott állapotban fogyasztandó készítmények, csökkentett energiatartalommal és hozzáadott cukor nélkül800 mg/kg (b)
— Gyümölcskonzerv, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül350 mg/kg (a)
— Csökkentett energiatartalmú dzsem, zselé és gyümölcsíz1000 mg/kg (b)
— Csökkentett energiatartalmú gyümölcs- és zöldségkészítmény350 mg/kg (a)
— Édes-savanyú gyümölcs- és zöldségkonzervek200 mg/kg (a)
— Feinskostsalat (csemegesaláta)350 mg/kg (b)
— Édes-savanyú halkonzervek vagy félkonzervek, és halból, héjas és puhatestű víziállatból készült marinált termékek200 mg/kg (a)
— Csökkentett energiatartalmú levesek110 mg/l (b)
— Mártások350 mg/kg (b)
— Mustár350 mg/kg (b)
— Különleges táplálkozási igényeket kielégítő finom pékáru1000 mg/kg (a)
— Testtömeg-csökkentésre szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben történő felhasználásra szánt élelmiszerek az 1996/8/EK irányelv meghatározása szerint450 mg/kg (a)
— Speciális gyógyászati célokra szánt diétás élelmiszerek az 1999/21/EK irányelv meghatározása szerint450 mg/kg (a)
— Folyékony táplálék-kiegészítők a 2002/46/EK irányelv meghatározása szerint350 mg/l (a)
— Szilárd táplálék-kiegészítők a 2002/46/EK irányelv meghatározása szerint500 mg/kg (a)
— Vitamin- és/vagy ásványielem-alapú, szirup típusú vagy rágható táplálék-kiegészítők a 2002/46/EK irányelv meghatározása szerint2000 mg/kg (a)
(1) A Bizottság 1996. február 26-i 96/8/EK irányelve a testtömeg-csökkentésre szolgáló, csökkentett energiatartalmú étrendben történő felhasználásra szánt élelmiszerekről (HL L 55., 1996.3.6., 22. o.).
(2) A Bizottság 1999. március 25-i 1999/21/EK irányelve a különleges gyógyászati célokra szánt diétás élelmiszerekről (HL L 91., 1999.4.7., 29. o.).
(3) Az Európai Parlament és a Tanács 2002. június 10-i 2002/46/EK irányelve az étrend-kiegészítőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (HL L 183., 2002.7.12., 51. o.).
(4) Az aszpartám-aceszulfámsó legnagyobb felhasználható mennyisége alkotórészeinek, az aszpartámnak (E951) és az aceszulfám-K-nak (E950) a legnagyobb felhasználható mennyiségéből adódik. Az aszpartám (E951) és az aceszulfám-K (E950) legnagyobb felhasználható mennyisége az aszpartám-aceszulfámsó használatával sem önmagában, sem az E950-nel vagy E951-gyel kombinálva nem léphető túl. Az ezen oszlopban szereplő határértékek a) aceszulfám-K-egyenértékben vagy b) aszpartám-egyenértékben vannak kifejezve.

Megjegyzés:

1. Az E 952-es anyagra, a ciklaminsavra és Na-, illetve Ca-sóira, a legnagyobb felhasználható mennyiséget szabad savban fejezik ki.

2. Az E 954-es anyagra, a szacharinra és Na-, K-, illetve Ca-sóira, a legnagyobb felhasználható mennyiséget szabad imidben fejezik ki.

( 1 ) HL L 40., 1989.2.11., 27. o. A 94/34/EK irányelvvel (HL L 237., 1994.9.10., 1. o.) módosított irányelv.

( 2 ) HL C 206., 1992.8.13., 3. o.

( 3 ) HL C 332., 1992.12.16., 10. o.

( 4 ) Az Európai Parlament 1993. október 29-i véleménye (HL C 305., 1993.11.23.), 1993. december 2-án megerősítve (HL L 342., 1993.12.20.), a Tanács 1993. november 11-i közös álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé), valamint az Európai Parlament 1994. március 9-i határozata (HL C 91., 1994.3.28., 81. o.)

( 5 ) HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

( 6 ) A Tanács 1999. június 28-i 1999/468/EK határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlásának szabályairól (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.)

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31994L0035 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31994L0035&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01994L0035-20100112 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01994L0035-20100112&locale=hu

Tartalomjegyzék