A Kúria Bfv.63/2017/5. számú precedensképes határozata foglalkozás körében elkövetett GONDATLAN veszélyeztetés vétsége tárgyában. [1998. évi XIX. törvény (Be.) 373. §, 416. §, 423. §, 424. §, 426. §, 2012. évi C. törvény (Btk.) 165. §] Bírók: Kónya István, Márki Zoltán, Somogyi Gábor

A határozat elvi tartalma:

A szervezett munkavégzés tényleges irányítója akkor is felelős a közös munkavégzés során megvalósított gondatlan veszélyeztetésért, és az abból eredő testi sérülésért, ha a sértett az elkövetőt alkalmazó cég alvállalkozójának a dolgozója, és így köztük nem munkajogi, hanem szerződéses munkakapcsolat van.

***********

Kúria

végzése

Az ügy száma: Bfv.III.63/2017/5.

A határozat szintje: felülvizsgálat

A tanács tagjai: Dr. Márki Zoltán, a tanács elnöke

Dr. Somogyi Gábor, előadó bíró

Dr. Kónya István, bíró

Az eljárás helye: Budapest

Az eljárás formája: nyilvános ülés

Az ülés napja: 2017. május 16.

Az ügy tárgya: foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége

Terhelt: B. L.

Első fok: Mosonmagyaróvári Járásbíróság, B.109/2015/6/II., ítélet, tárgyalás,

2015. szeptember 17.

Másodfok: Győri Törvényszék, 4.Bf.340/2015/6., végzés, tanácsülés,

2016. december 6.

Az indítvány előterjesztője: védő

Az indítvány iránya: a terhelt javára

Rendelkező rész

A Kúria a foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt a terhelt ellen folyamatban volt büntetőügyben a terhelt védője által benyújtott felülvizsgálati indítványt elbírálva a Mosonmagyaróvári Járásbíróság B.109/2015/6/II. számú ítéletét, valamint a Győri Törvényszék 4.Bf.340/2015/6. számú végzését hatályában fenntartja.

A végzés ellen fellebbezésnek és felülvizsgálatnak nincs helye, s ebben az ügyben sem az indítvány előterjesztője, sem azonos tartalommal más jogosult újabb felülvizsgálati indítványt nem nyújthat be.

Indokolás

I.

[1] A Mosonmagyaróvári Járásbíróság a B.109/2015/6/II. számú ítéletével a terheltet foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége [2012. évi C. törvény - a továbbiakban: Btk. - 165. § (1) bekezdés és (2) bekezdés a) pont] miatt 2 év 6 hónapi időtartamra próbára bocsátotta.

[2] A terhelt védőjének fellebbezése alapján eljárva a Győri Törvényszék a 4.Bf.340/2015/6. számú végzésével az elsőfokú ítéletet helybenhagyta.

[3] A bíróság jogerős ítéletében megállapított tényállás lényege szerint a terhelt mint az 1. számú Kft. szerelésvezetője az 1. és 2. számú tanúval együtt 2011. november 17-én a Természettudományi Élményközpont kültéri fél lépcsőszerkezetének összeállításán és beszerelésén dolgozott. Az 1. és 2. számú tanú a 2. számú Kft. alkalmazásában álltak. Az 1. számú Kft. az építkezés fővállalkozójának egyik alvállalkozója, a 2. számú Kft. az 1. számú Kft. egyik alvállalkozójának az alvállalkozója volt. A lépcsőszerkezet kivitelezését az 1. számú Kft. végezte, az 1. és 2. számú tanú munkavállalók az alvállalkozói szerződések keretében az 1. számú Kft. irányítása alatt végezték a munkát, a helyszínen a terhelt szerelésvezető irányításával.

[4] A lépcsőszerkezet elemeit daruval emelték a helyükre, annak rögzítését a második födémszinten az 1. számú tanú végezte. A lépcsőkarokat a terhelt utasítása alapján ideiglenesen rögzítették az épület falához, illetve födémjéhez, majd ezt követően - 16 óra körüli időben - az 1. számú tanú kimászott a lépcsőkarra abból a célból, hogy a darura rögzített kötelet eloldja. A rögzítőkötél eloldását követően az ideiglenes hegesztés elengedett, és ennek következtében a lépcsőkaron tartózkodó a sértett kb. 5 méter magasságból az alul elterülő betonlépcsőre zuhant, melynek folytán benyomatos koponyatörést és agysérülést szenvedett. A sértett sérülései 8 napon túl gyógyultak, a tényleges gyógytartam 6 hónap volt. A sérülésekből, a koponyacsont hiányából, annak műanyaggal való pótlásával, a bal felső végtag gyengeségével, zsibbadásával járó, maradandó fogyatékosságként és súlyos egészségromlásként értékelhető állapot alakult ki; ezen állapot a sértettnél 16%-os mértékű össz-szervezeti egészségkárosodást okozott.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!