Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32004D0211[1]

A Bizottság határozata (2004. január 6.) a tagállamok által az élő lófélék, továbbá a lófélék spermájának, petesejtjeinek és embrióinak behozatalára feljogosított harmadik országok és azok részei jegyzékének megállapításáról, valamint a 93/195/EGK és a 94/63/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2003) 5242. számú dokumentummal történt)EGT vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2004. január 6.)

a tagállamok által az élő lófélék, továbbá a lófélék spermájának, petesejtjeinek és embrióinak behozatalára feljogosított harmadik országok és azok részei jegyzékének megállapításáról, valamint a 93/195/EGK és a 94/63/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2003) 5242. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2004/211/EK)

1. cikk

Tárgy és hatály

Ez a határozat létrehozza a tagállamok által a lófélék és a lófélék spermájának, petesejtjeinek, és embrióinak behozatalára feljogosított harmadik országoknak és - amennyiben a régiókba sorolás alkalmazandó - harmadik országok részeinek jegyzékét, valamint feltünteti az ilyen behozatalokra alkalmazandó egyéb feltételeket is.

2. cikk

Fogalom meghatározások

E határozat alkalmazásában a következő fogalom meghatározásokat kell alkalmazni:

"lófélék kategóriája" : a 90/426/EGK irányelv 2. cikkének c), d) és e) pontjában meghatározott lófélék, és a törzskönyvezett lovak;

"behozatal" : az élő lóféléknek a Közösség területére az adott típusú behozatalra - különösen az ideiglenes behozatalra - és az ideiglenes kivitelt vagy behozatalokat követő újrabehozatalra vonatkozóan megállapított különleges feltételekkel összhangban történő beléptetése.

3. cikk

Az élő lófélék behozatala

A tagállamok az élő lóféléknek a Közösségbe történő behozatalára az I. mellékletben megállapított utalásokkal összhangban a melléklet 2. és 4. oszlopában felsorolt harmadik országokat, vagy e harmadik országok részeit jogosítják fel, a következők szerint:

- a törzskönyvezett lovak ideiglenes behozatala a 6. oszlop szerint,

- a lóverseny, lovassport-rendezvények vagy kulturális események céljára szánt törzskönyvezett lovak ideiglenes kivitel utáni újrabehozatala a 7. oszlop szerint,

- a törzskönyvezett lovak behozatala a 8. oszlop szerint,

- a vágásra szánt lovak behozatala a 9. oszlop szerint,

- a törzskönyvezett, valamint a tenyésztési és termelési célú lófélék behozatala a 10. oszlop szerint.

4. cikk

A lófélék spermájának behozatala

A tagállamok a lófélék spermájának behozatalára azokat az I. melléklet 2. illetve 4. oszlopában felsorolt harmadik országokat, vagy e harmadik országok részeit jogosítják fel, amelyeket a törzskönyvezett lovak, törzskönyvezett lófélék vagy a tenyésztési és termelési célú lófélék végleges behozatalára szintén feljogosítottak. Az ilyen behozatalok feltétele, hogy a Közösségbe való kivitelre szánt spermát az élő lófélék a végleges behozatalra feljogosított kategóriájába tartozó lófélétől gyűjtsék be, továbbá hogy az ilyen behozatalok megfeleljenek az I. melléklet 11., 12. és 13. oszlopában megállapított feltételekkel összhangban lévő követelményeknek.

5. cikk

A lófélék petesejtjeinek és embrióinak behozatala

A tagállamok a lófélék petesejtjeinek és embrióinak behozatalára azokat az I. melléklet 2. és 4. oszlopában felsorolt harmadik országokat, vagy e harmadik országok részeit jogosítják fel, amelyek a törzskönyvezett lófélék vagy a tenyésztési és termelési célú lófélék végleges behozatalára szintén feljogosítottak. Az ilyen behozataloknak meg kell felelniük az I. melléklet 14. oszlopában megállapított feltételekkel összhangban lévő követelményeknek.

6. cikk

A lófélék harmadik országokból való behozatalának feltételei

A tagállamok kizárólag az olyan lófélék behozatalára jogosíthatnak fel, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek:

a) a lófélék megfelelnek a 92/260/EGK, a 93/195/EGK, a 93/196/EGK és a 93/197/EGK határozatban előírt megfelelő bizonyítványmintában megállapított állat-egészségügyi követelményeknek a lófélék vonatkozó kategóriája és a behozatal típusa tekintetében, valamint az I. melléklet 5. oszlopában feltüntetett állat-egészségügyi állapot tekintetében, amibe az érintett exportáló harmadik ország vagy a harmadik ország része tartozik;

b) adott esetben, a lófélék behozatalát az e határozat I. melléklete táblázatának 15. oszlopában említett kiegészítő biztosítékokhoz vagy feltételekhez kötik;

c) a lóféléket nem szállítják olyan szállítóeszközön, amely nem a Közösségbe szánt lóféléket is szállít;

d) a Közösségbe történő behozatalra vonatkozó, eltérő különös állat-egészségügyi feltételek által történő feljogosítás hiányában, a lóféléket nem szállítják alacsonyabb állat-egészségügyi besorolású lófélékkel egy szállítóeszközön;

e) a Közösségbe történő szállítás során a lóféléket nem rakodják ki olyan harmadik ország területén vagy harmadik ország részén, ahonnan nem engedélyezik a lóféléknek a Közösségbe való behozatalát;

f) a Közösségbe történő szállítás során tilos a lóféléket közúton, vasúton vagy saját lábukon olyan harmadik ország területén vagy harmadik ország részén keresztül szállítani, ahonnan nem engedélyezik legalább egy lóféle kategóriájának a Közösségbe való legalább egy típusú behozatalát;

g) a lóféléknek az exportáló harmadik országban a Közösségbe való szállításához vagy mozgásához kiállított bizonyítvány kiállításától számított 10 napon belül meg kell érkezniük a közösségi belépési helyen lévő állat-egészségügyi határállomáshoz.

7. cikk

A lófélék spermájának harmadik országokból való behozatalának feltételei

A lófélék spermájának a Közösségbe való behozatalait kizárólag abban az esetben engedélyezik, ha a spermát a 92/65/EGK határozattal összhangban engedélyezett és a 2000/284/EK határozatban felsorolt spermagyűjtő központban gyűjtötték be, továbbá megfelel a 96/539/EK bizottsági határozatban előírt állat-egészségügyi bizonyítványban megállapított feltételeknek.

8. cikk

A lófélék petesejtjeinek és embrióinak harmadik országokból való behozatalának feltételei

A lófélék petesejtjeinek és embrióinak a Közösségbe való behozatalát kizárólag abban az esetben engedélyezik, ha az ilyen petesejtek és/vagy embriók megfelelnek a 96/540/EK bizottsági határozatban előírt állat-egészségügyi bizonyítványban megállapított feltételeknek.

9. cikk

Módosítások

(1) A 93/195/EGK határozat I. és II. melléklete az e határozat II. mellékletével összhangban módosul.

(2) A 94/63/EK határozat a következőképpen módosul:

a) A határozat címének helyébe a következő cím lép:

"A Bizottság 1994. január 31-i határozata a tagállamok által a juh- és kecskefélék spermájának, petesejtjeinek és embrióinak, továbbá sertésfélék petesejtjeinek és embrióinak behozatalára feljogosított harmadik országok jegyzékének megállapításáról"

;

b) Az 1. cikk második bekezdését el kell hagyni.

c) A melléklet II. részét el kell hagyni.

10. cikk

Hatályon kívül helyezések

A 92/160/EGK és a 95/461/EK határozat hatályát veszti.

11. cikk

Az alkalmazás kezdete

Ezt a határozatot 2004. május 1-jétől kell alkalmazni.

12. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

SZÖVEG HIÁNYZIK

1. Mező:
SASzaúd-ArábiaSA-1A védő- és a megfigyelési körzetek körülhatárolása (1. mező):
1. Jizan tartomány
— védőkörzet: az egész tartomány az 5-ös út Ash-Shuqaiq-ban található közúti ellenőrző pontjától és a 10-es úttól északra fekvő rész kivételével;
— megfigyelési körzet: a tartománynak az 5-ös út Ash-Shuqaiq-ban található, az Al Qahmah-ban állomásozó közúti ellenőrző egység által ellenőrzött, közúti ellenőrző pontjától északra és a 10-es úttól északra fekvő része.
2. Asir tartomány
— védőkörzet: a tartománynak a 10-es út által határolt, Ad Darb, Abha és Kamis-Mushayt között fekvő északi része a légi- és katonai támaszpontok lovasklubjai kivételével, a tartománynak a Kamis-Mushaytból Jarashon, Al Utfah-on és Dhahram Al Janoub-on keresztül a Najran tartomány határáig vezető15-ös út által határolt északi része, valamint a tartománynak az Al Utfah-ból Al Faydon keresztül Badr Al Janoubig (Najran tartomány) vezető út által határolt északi része;
— megfigyelési körzet: a légi- és katonai támaszpontok lovasklubjai, a tartománynak a védőkörzet határának és a 209-es út Ash-Shuqaiq-tól Muhayil 211-es úton található közúti ellenőrző pontjáig terjedő része, a tartománynak a 10-es út Abhától délre fekvő közúti ellenőrző pontja, Abha városa és Abhától a 15-ös úton 65 km-re északra fekvő ballasmeri közúti ellenőrző pont között fekvő része, a tartománynak a Khamis-Mushayt, az Abhából Samakh-ba vezető 225-ös úton 90 km-re található közúti ellenőrző pont és az Abhából a Riyadh-ba vezető 10-es úton 90 km-re található yarah-i közúti ellenőrző pont között fekvő része, valamint a tartománynak a 10-es úton található Yarah-nál és a 177-es úton fekvő Khashm-Ghurabnál lévő közúti ellenőrző pont közötti képzeletbeli vonaltól Najran tartomány határáig délre fekvő része.
3. Najran tartomány
— védőkörzet: a tartománynak az Al Utfahból (Asir tartomány) Badr Al Janoubig és As Sebtig vezető úttal, illetve az As Sebtből Wadi Habunahon keresztül északra a 177-es út Najran és Riyadh közötti szakaszával való kereszteződésig, és e kereszteződéstől a 177-es úton déli irányban a Najranból Sharourahig vezető 15-ös úttal való kereszteződésig vezető úttal határolt része, valamint a tartománynak a Najran, Sharourah és a jemeni határ között, a 15-ös úttól délre fekvő része;
— megfigyelési körzet: a tartománynak a 10-es úton található yarahi közúti ellenőrző pont és a 177-es úton a Najran tartomány határától a Najrantól 80 km-re fekvő khashm-ghurabi közúti ellenőrző pontig vezető szakaszon fekvő Khashm-Ghurab közötti vonaltól délre, és a Sharourahba vezető 175-ös úttól nyugatra fekvő része.

2. Mező:
ZADél-AfrikaZA-1Fokváros közigazgatási területének körülhatárolása (ZA-1)
Északi határ: Blaauwberg Road (M14)
Keleti határ: Koeberg Road (M14), Plattekloof Road (M14), N7 Highway, N1 Highway és M5 Highway
Déli határ: Ottery Road, Prince George's Drive, Wetton Road, Riverstone Road, Tennant Road, Newlands Drive, Paradise Road, Union Drive, valamint a Rhodes Drive a newslands-i erdészeti állomásig és a Table Mountain-i Echo Gorge-on keresztül a Camps Bayig
Nyugati határ: A part mentén a Camps Bay-től a Blaauwberg Roadig

3. Rovat:
CNKínaCN-1A meghatározott, lóbetegségektől mentes övezet Kuangtung tartományban a következő körülhatárolással:
Belső terület: lovassport-esemény helyszíne Reshuj (Reshui) faluban, Cunghua Lingkou városrészében és az ezt körülvevő öt kilométeres átmérőjű körzet, amelyet a közúti ellenőrző pont felügyel a 105-ös országúton;
Megfigyelési körzet: minden közigazgatási egység Cunghuában, amely körülöleli a belső területet, és 2 009 km2-re terjed ki;Védőkörzet:
a megfigyelési körzetet körbevevő, következő összefüggő közigazgatási egységek külső határai:
— Cunghua Pajjün (Baiyun) és Lokang (Luogang) körzete,
— Kuangcsou Huatu (Huadu) körzete,
— Cengcseng (Zengcheng),
— Csingjüan (Qingyuan) Csingcseng (Qingcheng) körzetének minden közigazgatási egysége,
— Fokang (Fogang) megye,
— Hszinfeng (Xinfeng) megye,
— Lungmen (Longmen) megye
Biológiai kockázatoktól mentes közúti összeköttetés:
Belépés előtti karantén: az illetékes hatóság által, a Kína más részeiről érkező lóféléknek a lóbetegegségektől mentes övezetbe való belépésének előkészítésére kijelölt védelmi övezetben található karanténállomás.

5. Rovat:
CNKínaCN-2Sanghaj térség körzetének határai:
Nyugati határvonal: A Huangpu folyó az északi torkolattól a Dazhi folyónál található elágazásig,
Déli határvonal: A Huangpu folyó elágazásától a Dazhi folyó torkolatáig,
Északi és keleti határvonal: partvonal

6. Mező:
INIndiaIN-1Az Uttar Pradesh állambeli Meerut Cantonment (district Meerut, division Meerut) Remount and Veterinary Corps (RVC) Centre nevű központjában létrehozott, lóbetegségektől mentes övezet (koordináták: 29.028893, 77.731018 vagy +29° 01′ 44,01″, +77° 43′ 51,66″), az azt körülvevő – a National Highway No 58 autópályára vezető Roorkee, Mawana és Delhi utakat magában foglaló – 10 km-es felügyeleti zóna, valamint az onnan az újdelhi Indira Gandhi Nemzetközi Repülőtérre vezető alábbi utak: Hapur Road (57), GT Road, Dharampura Road, Eastern Approach Road, Yudister Setu, Lala Hardev Sahai Marg, Mahatma Road, Vandemataram Marg, National Highway No 8, Airport Road és Ullan Batar Marg.

7. Mező:
EGEgyiptomEG-1A Kairó keleti szélén, az El Nasr Roadon található Egyptian Armed Forces Veterinary Hospital (az Egyiptomi Fegyveres Erők Állatklinikája) körül kialakított mintegy 0,1 km2-es lóbetegségektől mentes övezet, amely átszeli az Al Ahly Club-ot (é.sz. 30°04′19,6″ k.h. 31°21′16,5″), valamint az El Nasr Road és a Kairói Nemzetközi Repülőtérre vezető út 10 km-es szakaszát.
a) A lóbetegségektől mentes övezet határainak meghatározása:
Az El Nasr Road és az El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh Road kereszteződésétől (é.sz. 30°04′13,6″ k.h. 31°21′04,3″) az El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh Roadon É-ra 500 m-t az El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh Road és a „Passage Inside Armed Forces” (a továbbiakban: átjáró) első kereszteződéséig, majd jobbra fordulva az átjárón, K-re haladva 100 m-t, ismét jobbra fordulva és az átjárón D-re haladva 150 m-t, majd balra fordulva az átjárón, K-re haladva további 300 m-t, majd jobbra fordulva D-re az átjárón egészen az El-Nasr Roadig, ezt követően jobbra fordulva, DNY-ra haladva 300 m-t az El-Nasr Roadon az El-Nasr Road és a Hassan Ma'moon Road kereszteződésével szemköztig, itt jobbra fordulva és az átjárót követve É-ra 100 m-t, majd balra fordulva, 120 m-t haladva az átjárón Ny-ra, ismét balra fordulva az átjárón 200 m-t haladva D-re, ezt követően jobbra indulva az El-Nasr Roadon Ny-ra 100 m-t az El Nasr Road és az El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh Road kereszteződéséig.
b) A lóbetegségektől mentes övezeten belül a exportot megelőző karantén területének meghatározása:
Az El-Nasr Road és a Hassan Ma'moon Road kereszteződésével szemközti ponttól az átjárón É-ra haladva 100 m-t, majd jobbra fordulva és K-re haladva az átjárón 250 m-t, ismét jobbra fordulva az átjárón haladva D-re 50 m-t az El-Nasr Roadig, itt jobbra fordulva és DNY-ra haladva az El-Nasr Roadon 300 m-t, az El-Nasr Road és a Hassan Ma'moon Road kereszteződésével szemben lévő pontig.

8. Mező:
TMTürkmenisztánTM-1Așgabat lóbetegségektől mentes övezetének részei:
1. A belső területet a 37.925300 N, és a 58.438068 E koordináták között jelölték ki, az M37-es autóút és az észak felé vezető Kulijev utca kereszteződésétől keletre, északon az édesvizű csatornával, délen pedig a vasúttal;
2. A megfigyelési körzet az iráni országhatártól északra húzódó szennyvíz csatornától 30-50 km mélységben, és az Așgabattól keletre fekvő Anau település és az Așgabattól nyugatra fekvő Baharden körzet között 110 km szélességben hózódik és magában foglalja a belső terület közelében lévő nemzetközi repülőteret.

9. Mező:
IDIndonéziaID-1Jakarta lóbetegségektől mentes övezete, amely a következőket foglalja magában:
1. a versenyhelyszínül szolgáló belső terület Pulomasban;
2. a verseny helyszíne és a jakartai nemzetközi repülőterek (Soekarno-Hatta és Halim Perdana Kusuma) közötti autópályaszakasz a megfigyelési körzeten belül

II. MELLÉKLET

A 93/195/EGK bizottsági határozat a következőképpen módosul:

1. Az I. mellékletben a D. csoportba tartozó harmadik országok felsorolása helyébe a következő szöveg lép:

"Argentína (AR), Barbados (BB), Bermuda (BM), Bolívia (BO), Brazília (1) (BR), Chile (CL), Costa Rica (1) (CR), Kuba (CU), Jamaica (JM), Mexikó (1) (MX), Peru (1) (PE), Paraguay (PY), Uruguay (UY)."

2. A II. mellékletben az Egészségügyi Bizonyítvány címében szereplő, a D. csoportba tartozó harmadik országok felsorolása helyébe a következő szöveg lép:

"Argentína, Barbados, Bermuda, Bolívia, Brazília (1), Chile, Costa Rica (1), Kuba, Jamaica, Mexikó (1), Peru (1), Paraguay, Uruguay."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004D0211 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004D0211&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02004D0211-20180328 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02004D0211-20180328&locale=hu