Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32002R0980[1]

A Bizottság 980/2002/EK rendelete (2002. június 4.) a 2082/2000/EK rendelet módosításáról, az Eurocontrol szabványok elfogadásárólEGT vonatkozású szöveg.

A Bizottság 980/2002/EK rendelete

(2002. június 4.)

a 2082/2000/EK rendelet módosításáról, az Eurocontrol szabványok elfogadásáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 97/15/EK bizottsági irányelvvel [1] módosított, a légiforgalom-irányítási berendezések és rendszerek beszerzéséhez szükséges kompatibilis műszaki előírások meghatározásáról és használatáról szóló, 1993. július 19-i 93/65/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 3. cikkére,

mivel:

(1) A 2082/2000/EK bizottsági rendelettel [3] módosított, Eurocontrol szabványokat elfogadó és a légiforgalom-irányítási berendezések és rendszerek beszerzéséhez szükséges kompatibilis műszaki előírások meghatározásáról és használatáról szóló 93/65/EGK irányelvet módosító 97/15/EK irányelv elfogadta az Eurocontrol online adatcsere (OLDI) szabvány 1.0 kiadását, és a légiforgalmi szolgálatok adatcseréjének műszaki leírására (ADEXP) vonatkozó Eurocontrol szabvány 1.0 kiadását.

(2) A 2082/2000/EK rendelet elfogadta e két Eurocontrol szabvány két újabb változatát, nevezetesen az OLDI 2.2 kiadást és az ADEXP 2.0 kiadást, valamint a repülési adatok cseréje interfész vezérlő dokumentum (FDE-ICD) elnevezésű új Eurocontrol szabványt.

(3) Az Eurocontrol azóta elfogadta az OLDI 2.2 kiadásának és az ADEXP 2.0 kiadásának módosításait.

(4) Az Eurocontrol szabványokat érintő e módosítások a 93/65/EGK irányelv hatálya alatt állnak, és hozzájárulnak a tagállamok nemzeti légiforgalom-irányítási rendszereinek összehangolásához, különösen a légi járművek légiforgalom-irányító központok közötti átadása (OLDI) és a légiforgalom-áramlás szervezése (ADEXP) területén.

(5) Ezek a módosítások különösen a légijármű felszereltségének megjelölését tartalmazzák, és azért szükségesek, hogy elősegítsék számos kapacitásnövelő program zökkenőmentes és biztonságos bevezetését.

(6) Ezért a 2082/2000/EK rendeletet ennek megfelelően kell módosítani.

(7) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 93/65/EGK irányelv 6. cikkének (1) bekezdése által létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2082/2000/EK rendelet I. és II. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2002. június 4-én.

a Bizottság részéről

Loyola De Palacio

alelnök

[1] HL L 95., 1997.4.10., 16. o.

[2] HL L 187., 1993.7.29., 52. o.

[3] HL L 254., 2000.10.9., 1. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

Az I. és a II. melléklet a következőképpen módosul:

1. Az I. melléklet a következőképpen módosul:

a) A 6.2.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

"6.2.2. A közlemény tartalma

Az ABI közleménynek a következő adatokat kell tartalmaznia:

- közleménytípus,

- közlemény sorszáma,

- a légijármű azonosító jele,

- SSR mód és kód (ha van ilyen),

- indulási repülőtér,

- számított határkeresztezési adatok,

- rendeltetési repülőtér,

- a légijármű száma és típusa,

- a légijárat típusa,

- fedélzeti felszereltség és státus,

- útvonal (választható elem),

- egyéb repülésiterv-adatok (választható elem).

MEGJEGYZÉS:

Az adatok bejegyzési szabályait, formáját és a mezők tartalmát az A. melléklet határozza meg."

b) A 6.2.5.1. és a 6.2.5.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

"6.2.5.1. ICAO

(ABIE/L001-AMM253/A7012-LMML-BNE/1221F350-EGBB-9/B757/M-15/N0480F390 UB4 BNE UB4 BPK UB3 HON-80/N-81/W/EQ Y/NO)

6.2.5.2. ADEXP

TITLE ABI -REFDATA -SENDER -FAC E -RECVR -FAC L -SEQNUM 001 -ARCID AMM253 -SSRCODE A7012 -ADEP LMML -COORDATA -PTID BNE -TO 1221 -TFL F350 -ADES EGBB -ARCTYP B757 -FLTTYP N -BEGIN EQCST -EQPT W/EQ -EQPT Y/NO -END EQCST-ROUTE N0480F390 UB4 BNE UB4 BPK UB3 HON)"

.

c) A 6.3.2 pont helyébe a következő szöveg lép:

"6.3.2. A közlemény tartalma

Az ACT közleménynek a következő adatokat kell tartalmaznia:

- közleménytípus,

- közlemény sorszáma,

- a légijármű azonosító jele,

- SSR mód és kód,

- indulási repülőtér,

- számított határkeresztezési adatok,

- rendeltetési repülőtér,

- a légijármű száma és típusa,

- a légijárat típusa,

- fedélzeti felszereltség és státus,

- útvonal (választható elem),

- egyéb repülésiterv-adatok (választható elem).

MEGJEGYZÉS:

Az adatok bejegyzési szabályait, formáját és a mezők tartalmát az A. melléklet határozza meg."

d) A 6.3.5.1. és a 6.3.5.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

"6.3.5.1. ICAO

(ACTE/L005-AMM253/A7012-LMML-BNE/1226F350-EGBB-9/B757/M-15/N0480F390 UB4 BNE UB4 BPK UB3 HON-80/N-81/W/EQ Y/NO)

6.3.5.2. ADEXP

-TITLE ACT -REFDATA -SENDER -FAC E -RECVR -FAC L -SEQNUM 005 -ARCID AMM253 -SSRCODE A7012 -ADEP LMML -COORDATA -PTID BNE -TO 1226 -TFL F350 -ADES EGBB -ARCTYP B757 -FLTTYP N-BEGIN EQCST-EQPT W/EQ -EQPT Y/NO -END EQCST-ROUTE N0480F390 UB4 BNE UB4 BPK UB3 HON"

.

e) A 7.3.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

"7.3.2. A közlemény tartalma

A REV közleménynek a következő adatokat kell tartalmaznia:

- közleménytípus,

- közlemény sorszám,

- a légijármű azonosító jele,

- indulási repülőtér,

- számított határkeresztezési adatok és/vagy koordinációs pont,

- rendeltetési repülőtér,

- az üzenet hivatkozási száma (választható elem),

- SSR mód és kód (választható elem),

- útvonal (választható elem),

- fedélzeti felszereltség és státus (választható elem).

MEGJEGYZÉS:

Az adatok bejegyzési szabályait, formáját és a mezők tartalmát az A. melléklet határozza meg."

f) A 7.3.3.1.2., 7.3.3.1.3. és a 7.3.3.1.4. pont helyébe a következő szöveg lép:

"7.3.3.1.2. A következő adatokat kell felülvizsgálni:

- ETO COP,

- átadási magasság(ok),

- SSR kód,

- fedélzeti felszereltség és státus.

7.3.3.1.3. A REV üzenetet akkor küldik el, ha:

- az ETO COP az előző közleményhez képest a kétoldalúan egyeztetett értéket meghaladóan tér el, a legközelebbi egész számra kerekítve,

- változás történt az átadási szint(ek)ben, az SSR kódban vagy a fedélzeti felszereltség és státusban.

7.3.3.1.4. Kétoldalú megegyezés esetén REV üzenetet küldenek akkor, ha megváltoznak a következők:

- a COP,

- az útvonal.

MEGJEGYZÉS:

Az üzemeltetési szabályok előírhatják az ACT-közleményt követően, hogy a módosítások az érintett egységek közötti előzetes koordináció tárgyát képezzék."

g) A 7.3.3.2.1. és a 7.3.3.2.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

"7.3.3.2.1. ICAO formátum

Valamennyi módosító közlemény tartalmazza a 3., a 7., a 13., a 14. és a 16. mezőt. A következő szabályokat kell alkalmazni:

- az ETO COP vagy az átadási magasságo(ka)t módosított adatként kell belefoglalni a 14. mező elemeiként,

- az SSR kód megváltozását a 7. mezőbe mint b) és c) adatelemet kell bejegyezni.

- a 22. mezőformátumba foglalt mezők egymáshoz viszonyítva bármilyen sorrendben lehetnek,

- a COP változtatásait a 14. mező adataiként kell a 22. mezőformátumba bejegyezni (lásd B. függelék - Különleges útvonal-feldolgozási követelmények),

- az útvonalat érintő változtatásokat a 15. mező adataiként kell a 22. mezőformátumba bejegyezni. E változások koordinálásának szabályait, a közvetlen útvonal kijelöléssel együtt a B. mellékletben határozták meg "Különleges útvonal-feldolgozási követelmények" cím alatt,

- a fedélzeti felszereltség és státus; csak a megváltozott felszereltséget vagy felszereltségeket kell bejegyezni. Azok a felszereltséget módosító közlemények, amelyek eredményeként az A. melléklet A.30 bekezdésében meghatározott további, a felszereltségre vonatkozó adatokat kell bejegyezni, magukban foglalják a további felszereltséget.

7.3.3.2.2. ADEXP formátum

A módosításra vonatkozó valamennyi ADEXP formátumú közleménynek a következő elsődleges mezőket kell tartalmaznia: TITLE REFDATA ARCID ADEP ADES. A következő szabályokat kell alkalmazni:

- az ETO COP vagy az átadási magasság(ok) megváltoztatását a módosított adatként a COORDATA elsődleges mezőbe kell bejegyezni,

- bejegyzik a COP elsődleges mezőt, kivéve ha az ETA vagy az átadási magasság(ok) megváltoztatása a COORDATA elsődleges mező használatát teszi szükségessé. Ez magában foglalja azt a COP-t, amelyen keresztül a légijáratot mindenkor koordinálják, vagy ha a COP-t módosítják, akkor magában foglalja azt a COP-t, amelyen keresztül a légijáratot korábban koordinálták,

- a COP változásait a COORDATA elsődleges mező alkalmazásával illesztik be (lásd B. függeléket - Különleges útvonal-feldolgozási követelmények). Ezek a közlemények szintén magukban foglalják a fent meghatározott elsődleges COP mezőt,

- az útvonalat érintő változásokat a ROUTE elsődleges mező alkalmazásával jegyzik be. E változások koordinálásának szabályait, a közvetlen útvonal koordinálással együtt a B. mellékletben határozták meg "Különleges útvonal-feldolgozási követelmények" cím alatt,

- az SSR kód megváltozását az SSRCODE elsődleges mező bejegyzésével kell jelezni,

- a felszerelési adottságnak és státusnak megváltoztatásához az EQCST elsődleges mezőt veszik igénybe; csak a megváltoztatandó adottságot vagy adottságokat illesztik be. Azok a felszereltséget módosító közlemények, amelyek eredményeként az A. melléklet A.30 bekezdésében meghatározott további, a felszereltségre vonatkozó adatokat kell bejegyezni, magukban foglalják a további felszereltséget."

h) A 7.3.5.1. és a 7.3.5.2. pont helyébe a következő szöveg lép:

"7.3.5.1. ICAO

a) (REVE/L002-AMM253-LMML-BNE/1226F310-EGBB)

b) (REVE/L010-AMM253/A2317-LMML-BNE/1226F310-EGBB)

c) (REVE/L019-AMM253-LMML-BNE/1237F350-EGBB-81/W/NO)

d) (REVBC/P873-BAF4486-EBMB-NEBUL/2201F250-LERT-81/W/NO U/EQ)

7.3.5.2. ADEXP

a) -TITLE REV -REFDATA -SENDER -FAC E -RECVR -FAC L -SEQNUM 002 -ARCID AMM253 -ADEP LMML -COORDATA -PTID BNE -TO 1226 -TFL F310 -ADES EGBB

b) -TITLE REV -REFDATA -SENDER -FAC E -RECVR -FAC L -SEQNUM 010 -ARCID AMM253 -ADEP LMML -COP BNE -ADES EGBB -SSRCODE A2317

c) -TITLE REV -REFDATA -SENDER -FAC E -RECVR -FAC L -SEQNUM 019 -ARCID AMM253 -ADEP LMML -COP BNE -ADES EGBB -BEGIN EQCST -EQPT W/NO -END EQCST

d) -TITLE REV -REFDATA -SENDER -FAC BC -RECVR -FAC P -SEQNUM 873 -ARCID BAF4486 -ADEP EBMB -COP NEBUL -ADES LERT -BEGIN EQCST -EQPT Y/NO -EQPT U/EQ -END EQCST"

.

i) Az A. melléklet a következőképpen módosul:

- A tartalomjegyzék a következő A.29. és A.30. ponttal egészül ki:

"A.29. A légijárat típusa

A.30. Fedélzeti felszereltség és státus"

- A szakasz a következő A.2.2.a ponttal egészül ki.

"A.2.2.a. Egyes esetekben ál ICAO mezőtípus-számot alkalmaznak akkor, ha nem létezik megfelelő ICAO mező. Ezek a számok 80-nal megegyező vagy ennél magasabb, kétszámjegyű értékekből állnak."

- Az A.14. pont helyébe a következő szöveg lép:

"A.14. Ez a mező lehetővé teszi azt, hogy meghatározott közleményekbe be lehessen foglalni a koordinációs eljárásba fel nem vett és ebben a függelékben másutt nem megnevezett repülésiterv-adatokat. Az 1. hivatkozás 2. függelékének 8. és 18. mezőtípusában megnevezett következő tételek beiktatása megengedett:

- repülési szabályok,

- nyilvántartási jelek,

- az operátor neve,

- az ATS általi különleges kezelés indoka,

- típus,

- teljesítmény,

- az indulási, rendeltetési, alternatív repülőterek neve,

- nem rejtjelezett megjegyzések.

A.14.1. ICAO

8. mezőtípus, a) adatelem, repülési szabályok a 22. mezőformátumban.

A következő 18. mezőtípusú elem közül egy vagy több a 22. mezőformátumban:

REG, OPR, STS, TYP, PER, DEP, DEST, ALTN, RALT, RMK.

A.14.2. ADEXP

Elsődleges mezők: "fltrul", "depz", "destz", "opr", "per", "reg", "rmk", "altrnt1", "altrnt2", "sts" és "typz"."

- A szöveg a következő A.29. és A.30.ponttalegészül ki:

"A.29. A légijárat típusa

Ezt az adatot a repülési tervben feljegyzett adatokkal vagy egyéb forrásból származó egyenértékű adatokkal megegyezően jegyzik be. X betűt kell beírni akkor, ha a járat típusát elhagyják a repülési tervből, vagy az bármilyen más oknál fogva nem ismert.

A.29.1. ICAO

A járat típusát egyetlen betűvel írják be a 22. mezőformátumba a 80. ál-mezőtípusú szám segítségével.

A.29.2. ADEXP

"flttyp" elsődleges mező.

A.30. Fedélzeti felszereltség és státus

Ez az adat jelzi a felszereltséget és státust, amely vagy előzetesen szükséges bizonyos légterekben a légi járathoz, illetve meghatározott útvonalakon, vagy jelentősen befolyásolja az ATC szolgáltatás ellátását. A felszereltség meglétét a repülési tervben határozzák meg, ám azt helytelennek találhatják, vagy a repülés során megváltoztatják. A fedélzeti felszereltség és státus a mindenkori státust határozza meg.

A következő tételek státusát iktatják be:

- RVSM felszereltség,

- 8,33 kHz RTF felszereltség.

A következők státust jegyzik be a repülési terv járat típusánál meghatározott állami járatok esetében, amelyeknél nem ismeretes, hogy 8,33 kHz RTF berendezés rendelkezésre áll-e:

- UHF felszerelés.

A.30.1. ICAO

Az adatokat a 22. mezőformátumba illesztik be, a 81. ál-mezőszám segítségével.

Az egyes felszereltségnél két elemet iktatnak be:

- a fedélzeti felszereltség az ICAO repülési tervben a "Felszereltség" 10. mezőtípusban egyetlen betűvel kifejezve (lásd az 1. hivatkozás 3. függelékét), amelyet közvetlenül a következő követ,

- elemelválasztó - ferde vonal (/), amely után a következő áll,

- két betűvel kifejezett státus.

A státust a járatra alkalmazandó következő jelzők segítségével fejezik ki:

a) EQ: a járat fel van szerelve és a berendezés készen áll a járat általi igénybevételre;

b) NO: a járat nincs felszerelve vagy a berendezést a járat valamilyen oknál fogva nem tudja igénybe venni;

c) UN, amely azt jelenti, hogy a felszereltség nem ismert.

Az első felszereltségi csoportot közvetlenül a mezőszámot követő ferde vonal után írják be. Az ezt követő csoportokat szóközzel választják el egymástól. A felszerelési adottságok sorrendje nem lényeges.

A.30.2. ADEXP

"EQCST" elsődleges mező"

2. A II. melléklet A. melléklete a következőképpen módosul:

a) Az A.2. ponta következőbejegyzésekkel egészül ki:

"Kisegítő kifejezés | Szintaxis | Szemantika | Elsődleges mezőben használva | Almezőben használva | Kiegészítésként használva |

eqptcode | 1 {ALPHANUM} 2 | Fedélzeti felszereltséget meghatározó kód. Megegyezhet a felszerelési kóddal | | eqpt | |

eqptstatus | 2 {ALPHA} 2 | A légijármű felszereltségének státusát megnevező kétbetűs helyzeti érték | | eqpt | |

eqptcode | 1 {ALPHANUM} 2 | Fedélzeti felszereltséget meghatározó kód. Megegyezhet a felszerelési kóddal | | eqpt |

eqptstatus | 2 {ALPHA} 2 | A légijármű felszereltségének státusát megnevező kétbetűs helyzeti érték | | eqpt" |

b) Az A.3. pont a következőbejegyzéssel egészül ki:

"ADEXP elsődleges | Fajta | Szintaxis | Szemantika |

eqcst | b | "-""BEGIN""EQCST" 1 {eqpt} "-""END""EQCST" | A fedélzetifelszereltség-kódok jegyzéke, amely kódok mindegyikét egy helyzeti érték követi, amely meghatározza a felszereltség mindenkori státusát |

eqcst | b | "-""BEGIN""EQCST" 1 {eqpt} "-""END""EQCST" | A fedélzetifelszereltség-kódok jegyzéke, amely kódok mindegyikét egy helyzeti érték követi, amely meghatározza a felszereltség mindenkori státusát" |

c) Az A.4. pont a következő bejegyzéssel egészül ki:

"Almező | Fajta | Szintaxis | Szemantika | Elsődleges mezőben használva | Almezőben használva |

eqpt | b | "-""EQPT" eqptcode! "/" ! eqptstatus | A fedélzeti felszereltség kódja, amelyet egy helyzeti érték követ, amely meghatározza a felszereltség mindenkori státusát | eqcst | |

eqpt | b | "-""EQPT" eqptcode! "/" ! eqptstatus | A fedélzeti felszereltség kódja, amelyet egy helyzeti érték követ, amely meghatározza a felszereltség mindenkori státusát | eqcst" |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32002R0980 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32002R0980&locale=hu

Tartalomjegyzék