Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32010R1059[1]

A Bizottság 1059/2010/EU felhatalmazáson alapuló rendelete ( 2010. szeptember 28. ) a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási mosogatógépek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 1059/2010/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2010. szeptember 28.)

a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a háztartási mosogatógépek energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

1. cikk

Tárgy és hatály

Ez a rendelet megállapítja a villamos hálózatról üzemelő elektromos háztartási mosogatógépek, valamint az akkumulátorral is működtethető, villamos hálózatról üzemelő elektromos mosogatógépek - köztük a nem háztartási használatra értékesített és beépíthető mosogatógépeket - címkézésére, valamint a termékkel kapcsolatos kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó követelményeket.

2. cikk

Fogalommeghatározások

A 2010/30/EU irányelv 2. cikkében rögzített fogalommeghatározásokon kívül az alábbiak alkalmazandók:

1.

"háztartási mosogatógép" : olyan gép, amely vegyi, mechanikai, hőkifejtéses és elektromos úton tisztít, öblít és szárít edényeket, üvegedényeket, evőeszközöket és konyhai eszközöket, és amelyet elsősorban nem üzleti tevékenység céljaira használnak;

2.

"beépített háztartási mosogatógép" : szekrénybe, fal előkészített mélyedésébe vagy hasonló helyre beszerelendő, rögzített háztartási mosogatógép, amelynél bútorszerelési munkálatok is szükségesek;

3.

"teríték" : az egy személy használatára szánt edények, üvegpoharak és evőeszközök összessége;

4.

"előírt kapacitás" : a terítékeknek és a tálalóeszközöknek a szállító által megállapított maximális száma, amelyet a szállító használati utasítása szerint megtöltött háztartási mosogatógép a kiválasztott programnak megfelelően kezelni képes;

5.

"program" : előre meghatározott műveletek sora, amelyeket a szállító bizonyos szennyezettségi szintekre vagy töltetekre, illetve mindkettőre megfelelőnek nyilvánít, és amelyek együtt teljes ciklust alkotnak;

6.

"programidő" : a program elindításától a program befejeződéséig eltelő idő (amelybe a felhasználó által beprogramozott késleltetés nem számít bele);

7.

"ciklus" : a kiválasztott program által meghatározott teljes tisztítási, öblítési és szárítási folyamat;

8.

"kikapcsolt üzemmód" : a háztartási mosogatógép kikapcsolt állapota, amely normál használat során a készüléken lévő, végfelhasználói használatra szánt, és a végfelhasználó számára elérhető szabályozófunkciók, illetve kapcsolók segítségével idézhető elő a legkisebb villamosenergia-felhasználás elérése érdekében, és amely a szállító utasításainak megfelelő használat során meghatározatlan ideig fenntartható, amíg a háztartási mosogatógép az elektromosáram-forrással összeköttetésben marad; ha nincsenek a végfelhasználó számára elérhető kontrollfunkciók vagy kapcsolók, a "kikapcsolt üzemmód" azt az állapotot jelenti, amely akkor áll be, amikor a háztartási mosogatógép magától állandósult villamosenergia-fogyasztási állapotra vált át;

9.

"bekapcsolva hagyott üzemmód" : a legkisebb villamosenergia-fogyasztási üzemmód, amely a program befejezése és a gép kiürítése után meghatározatlan ideig fennmaradhat a végfelhasználó további beavatkozása nélkül;

10.

"egyenértékű háztartási mosogatógép" : olyan forgalomban lévő háztartásimosogatógép-modell, amely ugyanazon gyártó által más kereskedelmi kód alatt forgalomba hozott, másik háztartásimosogatógép-modellel megegyező előírt kapacitással, műszaki és teljesítményjellemzőkkel, energia- és vízfogyasztással és levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátással rendelkezik;

11.

"végfelhasználó" : a háztartási mosogatógép vásárlója vagy potenciális vásárlója;

12.

"értékesítési hely" : eladásra, bérletre vagy részletvásárlásra ajánlott háztartási mosogatógépek bemutatásának és értékesítésének helye.

3. cikk

A beszállítók felelősségi köre

A beszállítók biztosítják, hogy:

a) minden háztartási mosogatógépet ellátnak egy, az I. mellékletben meghatározott kivitelű és az ott meghatározott információkat tartalmazó nyomtatott címkével;

b) rendelkezésre áll egy, a II. melléklet szerinti termékismertető adatlap;

c) a III. mellékletben meghatározott műszaki dokumentációt kérésre a tagállamok hatóságai és a Bizottság rendelkezésére bocsátják;

d) az adott háztartásimosogatógép-modellre vonatkozó reklámok tartalmazzák az energiahatékonysági osztályt, ha a reklám közzétesz energiával kapcsolatos vagy árra vonatkozó információkat;

e) az adott háztartásimosogatógép-modellre vonatkozó, a konkrét műszaki paramétereket leíró műszaki promóciós anyagok tartalmazzák az adott készüléktípus energiahatékonysági osztályát;

f) a kereskedők a háztartási mosogatógépek minden egyes, 2015. január 1. után új modellazonosítóval forgalomba hozott modelljére vonatkozóan megkapjanak egy, az I. mellékletben meghatározott formai és tartalmi követelményeket kielégítő elektronikus címkét. Ilyen címkék a háztartási mosogatógépek más modelljei esetében is hozzáférhetővé tehetők a kereskedők számára;

g) a kereskedők a háztartási mosogatógépek minden egyes, 2015. január 1. után új modellazonosítóval forgalomba hozott modelljére vonatkozóan megkapjanak egy, a II. mellékletben meghatározott követelményeket kielégítő elektronikus termékismertető adatlapot. Ilyen adatlapok a háztartási mosogatógépek más modelljei esetében is hozzáférhetővé tehetők a kereskedők számára.

4. cikk

A kereskedők felelősségi köre

A kereskedők biztosítják, hogy:

a) az értékesítési helyeken kiállított háztartási mosogatógépek elején vagy tetején - jól látható helyen - a beszállítók által a 3. cikk a) pontjának megfelelően kiállított címke szerepeljen;

b) az eladásra, bérletre vagy részletvásárlásra kínált azon háztartási mosogatógépek forgalmazása, amelyeket a végfelhasználóknak nincs alkalmuk kiállítva megtekinteni, a beszállítók által a IV. mellékletnek megfelelően rendelkezésre bocsátott információkkal történjék. A VIII. melléklet rendelkezései szerint kell azonban eljárni abban az esetben, ha az eladásra, bérletre vagy részletvásárlásra való kínálás az interneten keresztül történik, és a 3. cikk f), illetve g) pontjának megfelelően a kereskedő megkapta a modell elektronikus címkéjét és termékismertető adatlapját;

c) az adott háztartásimosogatógép-modellre vonatkozó reklámok tartalmazzák az energiahatékonysági osztályra való utalást, ha a reklám közzétesz energiával kapcsolatos vagy árra vonatkozó információkat;

d) az adott háztartásimosogatógép-modellre vonatkozó, a konkrét műszaki paramétereket leíró műszaki promóciós anyagok tartalmazzák az adott készüléktípus energiahatékonysági osztályára való utalást.

5. cikk

Mérési módszerek

A 3. és 4. cikkben említett információkat megbízható, pontos és megismételhető mérési eljárás alapján kell megadni, amely épít a technika mindenkori állása szerinti, általánosan elfogadott mérési módszerekre.

6. cikk

Piacfelügyeleti célú vizsgálatok

A feltüntetett energiahatékonysági osztálynak, az éves energiafogyasztásnak, az éves vízfogyasztásnak, a szárítóhatékonysági mutatónak, a programidőnek, a kikapcsolt és bekapcsolva hagyott üzemmódban való áramfogyasztásnak, a bekapcsolva hagyott üzemmód időtartamának és a levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátásnak való megfelelés értékelésekor a tagállamok az V. mellékletben meghatározott eljárást alkalmazzák.

7. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottság legkésőbb négy évvel hatálybalépése után felülvizsgálja e rendeletet a technológiai haladásra tekintettel. A felülvizsgálat különösen az V. mellékletben szereplő ellenőrzési tűréshatárokat vizsgálja meg.

8. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 97/17/EK irányelv 2011. december 20-tól hatályát veszti.

9. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1) A 3. cikk d) és e) pontja, valamint a 4. cikk b), c) és d) pontja nem alkalmazandó a 2012. március 30. előtt közzétett nyomtatott hirdetésekre és nyomtatott műszaki promóciós anyagokra.

(2) Azoknak a háztartási mosogatógépeknek, amelyeket 2011. november 30. előtt hoztak forgalomba, a 97/17/EK irányelvben meghatározott rendelkezéseknek kell megfelelniük.

(3) Amennyiben a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 1 ) tekintetében végrehajtási intézkedés elfogadására kerül sor a háztartási mosogatógépekre vonatkozó környezetbarát tervezési követelményekkel kapcsolatban, azokat a háztartási mosogatógépeket, amelyek megfelelnek egyrészről ezen végrehajtási intézkedés tisztítóhatékonysági követelményeinek, másrészről az e rendeletben foglaltaknak, és amelyeket 2011. december 20. előtt értékesítés, bérbeadás vagy részletfizetéssel történő értékesítés céljából hoznak forgalomba, úgy kell tekinteni, hogy azok eleget tesznek a 97/17/EK irányelv előírásainak.

10. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

A rendelet 2011. december 20-tól alkalmazandó. A 3. cikk d) és e) pontja, valamint a 4. cikk b), c) és d) pontja azonban 2012. április 20-tól alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A címke

1. A CÍMKE

(1) A címkén az alábbi adatoknak kell szerepelniük:

I. a beszállító neve vagy védjegye;

II. a beszállító által megadott típusazonosító, vagyis az az (általában alfanumerikus) kód, amely alapján az ugyanazon védjegy vagy beszállítónév alatt forgalmazott különböző készüléktípusok megkülönböztethetők;

III. a készüléknek a VI. melléklet 1. pontja szerint megállapított energiahatékonysági osztálya. A készülék energiahatékonysági osztályát jelző nyíl hegye legyen egy magasságban az energiahatékonysági skála megfelelő szintjét jelző nyíl hegyével;

IV. az éves energiafogyasztás (AEC ) kilowattórában kifejezett értéke az első egész számra kerekítve, a VII. melléklet 1. pontjának b) alpontja szerint kiszámítva;

V. az éves vízfogyasztás (AWC ) literben kifejezett értéke az első egész számra kerekítve, a VII. melléklet 3. pontja szerint kiszámítva;

VI. a VI. melléklet 2. pontja szerint meghatározott szárítóhatékonysági osztály;

VII. előírt kapacitás szabványos terítékben kifejezve a normál tisztítási ciklus esetében;

VIII. levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás 1 pW hangteljesítményre vonatkoztatott dB(A)-ben kifejezve és a legközelebbi egész számra kerekítve.

(2) A címke megjelenésének összhangban kell állnia a 2. ponttal. Ettől eltérve, ha egy modell a 66/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 2 ) alapján megkapta "az Európai Unió ökocímkéjét", az uniós ökocímke másolatát is fel lehet tüntetni.

2. A CÍMKE KIALAKÍTÁSA

A címke formai követelményeit lásd az alábbi ábrán.

ahol:

a) A címke legyen legalább 110 mm széles és 220 mm magas. Amennyiben a címkét nagyobb formátumban nyomtatják ki, tartalmának arányosnak kell maradnia a fent megadott értékekkel.

b) A háttér legyen fehér.

c) A színek legyenek CMYK-színek (cián, bíbor, sárga és fekete) - keverési arányukat a következő séma szerint adjuk meg: 00-70-X-00: 0 % cián, 70 % bíbor, 100 % sárga, 0 % fekete.

d) A címkének kivétel nélkül meg kell felelnie az alábbi formai követelményeknek (számozás a fenti ábra szerint):

Energialogó

:

szín: X-00-00-00. Piktogram az ábra szerint; EU-logó és az energialogó (együtt): szélesség: 92 mm, magasság: 17 mm.

- Nyíl: magasság: 7 mm, a nyilak közti távolság: 0,75 mm - szín:

-

legmagasabb energiaosztály: X-00-X-00,

második energiaosztály: 70-00-X-00,

harmadik energiaosztály: 30-00-X-00,

negyedik energiaosztály: 00-00-X-00,

ötödik energiaosztály: 00-30-X-00,

hatodik energiaosztály: 00-70-X-00,

utolsó energiaosztály: 00-X-X-00.

- Szöveg: Calibri bold 18 pt, nagybetűs és fehér; "+" szimbólumok: Calibri bold 12 pt, nagybetűs, fehér, egy sorba rendezett.

- Nyíl: szélesség: 26 mm, magasság: 14 mm, 100 % fekete

- Szöveg: Calibri bold 29 pt, nagybetűs és fehér; "+" szimbólumok: Calibri bold 18 pt, nagybetűs, fehér, egy sorba rendezett.

- Szöveg: Calibri regular 11 pt, nagybetűs, 100 % fekete.

- Szegély: 2 pt - szín: 100 % cián - lekerekített sarkok: 3,5 mm.

- Érték: Calibri bold 37 pt, 100 % fekete.

- Második sor: Calibri regular 17 pt, 100 % fekete.

- Piktogram az ábra szerint

- Szegély: 2 pt - szín: 100 % cián - lekerekített sarkok: 3,5 mm.

- Érték: Calibri bold 24 pt, 100 % fekete; és Calibri regular 16 pt, 100 % fekete.

- Piktogram az ábra szerint

- Szegély: 2 pt - szín: 100 % cián - lekerekített sarkok: 3,5 mm.

- Érték: Calibri regular 16 pt, vízszintes átméretezés 75 %, 100 % fekete; és Calibri bold 22 pt, vízszintes átméretezés 75 %, 100 % fekete.

- Piktogram az ábra szerint

- Szegély: 2 pt - szín: 100 % cián - lekerekített sarkok: 3,5 mm.

- Érték: Calibri bold 24 pt, 100 % fekete; és Calibri regular 16 pt, 100 % fekete.

- Piktogram az ábra szerint

- Szegély: 2 pt - szín: 100 % cián - lekerekített sarkok: 3,5 mm.

- Érték: Calibri bold 24 pt, 100 % fekete; és Calibri regular 16 pt, 100 % fekete.

II. MELLÉKLET

Termékismertető adatlap

1. A háztartási mosogatógép termékismertető adatlapján az információkat a következő sorrendben kell feltüntetni, és azoknak szerepelniük kell a termékismertető füzetben vagy a termékhez mellékelt más szakirodalomban:

a) a beszállító neve vagy védjegye;

b) a beszállító által megadott típusazonosító, vagyis az az (általában alfanumerikus) kód, amely alapján az ugyanazon védjegy vagy beszállítónév alatt forgalmazott különböző készüléktípusok megkülönböztethetők;

c) előírt kapacitás szabványos terítékben kifejezve a normál tisztítási ciklus esetében;

d) energiahatékonysági osztály a VI. melléklet 1. pontjának megfelelően;

e) ha a háztartási mosogatógép a 66/2010/EK rendelet alapján megkapta "az Európai Unió ökocímkéjét", ezt az információt fel lehet tüntetni;

f) éves energiafogyasztás (AEC ) kWh/évben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve, a VII. melléklet 1. pontjának b) alpontja szerint kiszámítva. Ezt a következőképpen kell feltüntetni: "»X« kWh/év energiafogyasztás, amely 280 hideg víztöltésű, normál tisztítási cikluson és az alacsony villamosenergia-fogyasztású üzemmódokon alapul. A tényleges energiafogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.";

g) a szabványos tisztítási ciklus energiafogyasztása (Et );

h) energiafogyasztás kikapcsolt és bekapcsolva hagyott üzemmódban (Po és Pl );

i) éves vízfogyasztás (AWC ) liter/évben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve, a VII. melléklet 3. pontja szerint kiszámítva; ezt a következőképpen kell feltüntetni: "»X« liter/év vízfogyasztás, amely 280 normál tisztítási cikluson alapul. A tényleges vízfogyasztás a készülék üzemeltetési módjától függ.";

j) a VI. melléklet 2. pontjának megfelelően meghatározott szárítóhatékonysági osztály, amelynek kifejezési módja "»X« szárítóhatékonysági osztály a G-től (legkevésbé hatékony) A-ig (leghatékonyabb) terjedő skálán". Amennyiben ez az információ táblázatban van megadva, más módon is ki lehet fejezni, feltéve, ha egyértelmű, hogy a skála G-től (legkevésbé hatékony) A-ig (leghatékonyabb) terjed;

k) annak jelölése, hogy az "alapprogramként" megjelölt normál tisztítási ciklus az a normál tisztítási ciklus, amelyre a címkén és az adatlapon található tájékoztatás vonatkozik, hogy e program átlagosan szennyezett konyhai edények tisztítására alkalmas, valamint hogy az energia- és a vízfogyasztás együttes figyelembevétele esetén ez a leghatékonyabb program;

l) programidő normál tisztítási ciklus esetén, percben kifejezve és a legközelebbi egész számra kerekítve;

m) a bekapcsolva hagyott üzemmód időtartama (Tl ), ha a háztartási mosogatógép rendelkezik villamosenergia-gazdálkodási rendszerrel;

n) levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás 1 pW hangteljesítményre vonatkoztatott dB(A)-ben kifejezve és a legközelebbi egész számra kerekítve;

o) ha a háztartási mosogatógép beépíthető, ezt fel kell tüntetni.

2. Egy adott termékismertető adatlap ugyanazon beszállító több háztartásimosogatógép-típusához is mellékelhető.

3. Az adatlapon közölt információt meg lehet adni a címkéről készült színes vagy fekete-fehér másolat formájában is. E módszer alkalmazásakor külön fel kell tüntetni azokat az adatokat, amelyek az 1. pontban felsorolt elemek közül nem szerepelnek a címkén.

III. MELLÉKLET

A műszaki dokumentáció

1. A 3. cikk c) pontjában említett műszaki dokumentáció az alábbiakat tartalmazza:

a) a beszállító neve és címe;

b) a készüléktípus általános leírása, amely alapján az egyértelműen és könnyen azonosítható;

c) ahol szükséges, hivatkozás az alkalmazott harmonizált szabványokra;

d) ahol szükséges, hivatkozás az alkalmazott egyéb műszaki szabványokra és termékleírásokra;

e) a beszállító képviseletében kötelemmel felruházott személy neve és aláírása;

f) a mérések következő műszaki paraméterei:

i. energiafogyasztás;

ii. vízfogyasztás;

iii. programidő;

iv. szárítóhatékonyság;

v. energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban;

vi. energiafogyasztás bekapcsolva hagyott üzemmódban;

vii. a bekapcsolva hagyott üzemmód időtartama;

viii. levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás;

g) a VII. melléklettel összhangban elvégzett számítások eredményei.

2. Amennyiben az adott háztartásimosogatógép-modellre vonatkozóan a műszaki dokumentációban szereplő információkat a terv alapján elvégzett számításokból, vagy más, egyenértékű mosogatógép alapján levont következtetésekből, illetve mindkettőből nyerték, a dokumentációban részletesen ismertetni kell az ilyen számításokat vagy következtetéseket, illetve mindkettőt, valamint a szállítók által az elvégzett számítások pontosságának ellenőrzése érdekében folytatott teszteket. A műszaki dokumentációban minden olyan egyéb, egyenértékű háztartásimosogatógép-modellt is fel kell sorolni, amelynek esetében az információkat hasonló alapon nyerték.

IV. MELLÉKLET

Adatszolgáltatás azokban az esetekben, ahol a végfelhasználónak nem áll módjában megtekintetni a bemutatott készüléket

1. A 4. cikk b) pontjában említett információkat a következő sorrendben kell megadni:

a) a VI. melléklet 1. pontjában meghatározott energiahatékonysági osztály;

b) előírt kapacitás szabványos terítékben kifejezve a normál tisztítási ciklus esetében;

c) a VII. melléklet 1. pontja b) alpontjával összhangban kiszámított éves energiafogyasztás (AEC ) kWh/évben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve;

d) a VII. melléklet 3. pontjával összhangban kiszámított éves vízfogyasztás (AWC ) liter/évben kifejezve, a legközelebbi egész számra kerekítve;

e) szárítóhatékonysági osztály a VI. melléklet 2. pontjának megfelelően;

f) levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás 1 pW hangteljesítményre vonatkoztatott dB(A)-ben kifejezve és a legközelebbi egész számra kerekítve;

g) ha a modell beépíthető, erre utalni kell.

2. A termékismertető adatlapon szereplő minden egyéb információt a II. mellékletben meghatározott sorrendben és formában kell feltüntetni.

3. A mellékletben említett összes információt olvasható betűméretben és betűtípussal kell kinyomtatni vagy egyéb módon megjeleníteni.

V. MELLÉKLET

A termék megfelelésének vizsgálata a piacfelügyeleti hatóságok által

Az e mellékletben meghatározott ellenőrzési tűrések kizárólag a méréssel meghatározott paramétereknek a tagállami hatóságok általi ellenőrzésére vonatkoznak, és a szállító nem használhatja fel őket megengedett tűrésként a műszaki dokumentációban szereplő értékek meghatározására. A címkén és a termékismertető adatlapon megjelölt értékek és osztályok nem lehetnek kedvezőbbek a szállítóra nézve, mint a műszaki dokumentációban található értékek.

Amikor azt vizsgálják, hogy egy termékmodell teljesíti-e az e felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott követelményeket, a tagállami hatóságok az e mellékletben említett követelmények tekintetében a következő eljárást alkalmazzák:

1. A tagállami hatóságok a modellből egyetlen darabot vetnek vizsgálat alá.

2. Úgy kell tekinteni, hogy a modell teljesíti a vizsgált követelményeket, ha:

a) a műszaki dokumentációban a 2010/30/EU irányelv 5. cikkének b) pontja szerint megadott értékek (a továbbiakban: megadott értékek), valamint - ha alkalmazandó - az ezen értékek meghatározásához felhasznált értékek nem kedvezőbbek a szállítóra nézve, mint az említett pont iii. alpontja szerinti vizsgálati jelentések (jegyzőkönyvek) megfelelő értékei; és

b) a címkén és a termékismertető adatlapon feltüntetett értékek nem kedvezőbbek a szállítóra nézve, mint a megadott értékek, és a feltüntetett energiahatékonysági osztály nem kedvezőbb a szállítóra nézve, mint a megadott értékek alapján meghatározott energiahatékonysági osztály; és

c) akkor, amikor a tagállami hatóságok a modell adott darabját vizsgálatnak vetik alá, a meghatározott értékek (az egyes paramétereknek a vizsgálat során méréssel meghatározott értékei, illetőleg az ezen értékek alapján számítással meghatározott értékek) az 1. táblázat szerinti ellenőrzési tűréseken belül vannak.

3. Ha a 2. a) és a 2. b) pontban foglalt feltételek nem teljesülnek, akkor úgy kell tekinteni, hogy sem maga a modell, sem egyetlen más olyan modell, amelyet a szállító műszaki dokumentációja a háztartási mosogatógépek egyenértékű modelljeként megnevez, nem teljesíti e felhatalmazáson alapuló rendelet követelményeit.

4. Ha a 2. c) pontban meghatározott feltétel nem teljesül, a tagállami hatóságok három további, ugyanahhoz a modellhez tartozó darabot újabb vizsgálatnak vetnek alá. Alternatívaképpen a kiválasztott három további darab egy vagy több olyan másik modellhez is tartozhat, amelyet a szállító a műszaki dokumentációban egyenértékű modellként megjelölt.

5. Úgy kell tekinteni, hogy a modell teljesíti a rá vonatkozó követelményeket, ha e három darab vonatkozásában a meghatározott értékek számtani középértéke az 1. táblázat szerinti tűréseken belül van.

6. Ha az 5. pontban foglalt feltétel nem teljesül, akkor úgy kell tekinteni, hogy sem maga a modell, sem egyetlen más olyan modell, amelyet a szállító műszaki dokumentációja a háztartási mosogatógépek egyenértékű modelljeként megnevez, nem teljesíti e felhatalmazáson alapuló rendelet követelményeit.

7. A modell nem megfelelő voltának a 3. és a 6. pont szerinti megállapítását követően a tagállami hatóságok minden lényeges információt haladéktalanul átadnak a többi tagállam hatóságainak és a Bizottságnak.

A tagállami hatóságok olyan mérési eljárásokat alkalmaznak, amelyek figyelembe veszik az általánosan elfogadott korszerű, megbízható, pontos és megismételhető mérési módszereket, ideértve az ebből a célból az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett hivatkozási számú dokumentumokban ismertetett módszereket is. A tagállami hatóságok a fenti vizsgálatok során a VII. mellékletben meghatározott mérési és számítási módszereket alkalmazzák.

A tagállami hatóságok az e mellékletben foglalt követelmények teljesülésének ellenőrzésére kizárólag az 1. táblázatban meghatározott ellenőrzési tűréseket és kizárólag az 1-7. pontban leírt eljárást alkalmazzák. Semmilyen más - például harmonizált szabványban vagy más mérési módszerben meghatározott - tűrés nem alkalmazható.

1. táblázat

Ellenőrzési tűrések

ParaméterEllenőrzési tűrés
Éves energiafogyasztás (AEC )A meghatározott érték nem lehet nagyobb 10 %-nál nagyobb mértékben AEC megadott értékénél.
Vízfogyasztás (Wt )A meghatározott érték nem lehet nagyobb 10 %-nál nagyobb mértékben Wt megadott értékénél.
Szárítóhatékonysági mutató (ID )A meghatározott érték nem lehet kisebb 19 %-nál nagyobb mértékben ID megadott értékénél.
Energiafogyasztás (Et )A meghatározott érték nem lehet nagyobb 10 %-nál nagyobb mértékben Et megadott értékénél. Három további darab vizsgálata esetén a három darabra meghatározott értékek számtani középértéke nem lehet nagyobb 6 %-nál nagyobb mértékben Et megadott értékénél.
Programidő (Tt )A meghatározott érték nem lehet nagyobb 10 %-nál nagyobb mértékben Tt megadott értékénél.
Áramfogyasztás kikapcsolt és bekapcsolva hagyott üzemmódban (Po és Pl )Amennyiben a Po és Pl áramfogyasztás meghatározott értéke 1,00 W-nál nagyobb, a meghatározott érték nem lehet nagyobb 10 %-nál nagyobb mértékben a megadott értéknél. Amennyiben a Po és Pl áramfogyasztás meghatározott értéke legfeljebb 1,00 W, a meghatározott érték nem lehet nagyobb 0,10 W-nál nagyobb mértékben a megadott értéknél.
A bekapcsolva hagyott üzemmód időtartama (Tl )A meghatározott érték nem lehet nagyobb 10 %-nál nagyobb mértékben Tl megadott értékénél.
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátásA meghatározott értéknek meg kell felelnie a megadott értéknek.

VI. MELLÉKLET

Energiahatékonysági és szárítóhatékonysági osztályok

1. ENERGIAHATÉKONYSÁGI OSZTÁLY

A háztartási mosogatókészülékek energiahatékonyságát az 1. táblázatban ismertetett energiahatékonysági index (EEI) alapján kell energiahatékonysági osztályokba sorolni.

A háztartási mosogatógépek energiahatékonysági indexét (EEI) a VII. melléklet 1. pontjával összhangban kell kiszámítani.

1. táblázat

Energiahatékonysági osztály

Energiahatékonysági osztályEnergiahatékonysági index
A+++ (leghatékonyabb)EEI < 50
A++50 ≤ EEI < 56
A+56 ≤ EEI < 63
A63 ≤ EEI < 71
B71 ≤ EEI < 80
C80 ≤ EEI < 90
D (legkevésbé hatékony)EEI ≥ 90

2. SZÁRÍTÓHATÉKONYSÁGI OSZTÁLYOK

A háztartási mosogatógépek szárítóhatékonysági osztályát a 2. táblázatban feltüntetett szárítóhatékonysági mutató (ID ) alapján kell meghatározni.

A szárítóhatékonysági mutatót (ID ) a VII. melléklet 2. pontjával összhangban kell meghatározni.

2. táblázat

Szárítóhatékonysági osztályok

Szárítóhatékonysági osztálySzárítóhatékonysági mutató
A (leghatékonyabb)ID > 1,08
B1,08 ≥ ID > 0,86
C0,86 ≥ ID > 0,69
D0,69 ≥ ID > 0,55
E0,55 ≥ ID > 0,44
F0,44 ≥ ID > 0,33
G (legkevésbé hatékony)0,33 ≥ ID

VII. MELLÉKLET

Az energiahatékonysági index és a szárítóhatékonysági mutató, valamint a vízfogyasztás kiszámítási módszere

1. AZ ENERGIAHATÉKONYSÁGI INDEX KISZÁMÍTÁSA

Egy háztartásimosogatógép-modell energiahatékonysági indexének (EEI) kiszámításakor össze kell hasonlítani a háztartási mosogatógép éves energiafogyasztását a szabványos éves energiafogyasztásával.

a) Az energiahatékonysági indexet (EEI) a következők szerint kell kiszámítani, és egy tizedesjegyre kell kerekíteni:

ahol:

AEC

=

a háztartási mosogatógép éves energiafogyasztása;

SAEC

=

a háztartási mosogatógép szabványos éves energiafogyasztása.

b) Az éves energiafogyasztást (AEc ) kWh/évben a következők szerint kell kiszámítani, és két tizedesjegyre kell kerekíteni:

ahol:

Et

=

a normál ciklus energiafogyasztása kWh-ban kifejezve és három tizedesjegyre kerekítve;

Pl

=

villamos energia "bekapcsolva hagyott üzemmódban" szabványos tisztítási ciklus esetén, W-ban kifejezve, és két tizedesjegyig kerekítve;

Po

=

villamos energia "kikapcsolt üzemmódban" szabványos tisztítási ciklus esetén, W-ban kifejezve, és két tizedesjegyig kerekítve;

Tt

=

a normál tisztítási ciklus programideje percben kifejezve és percre kerekítve;

280

=

a normál tisztítási ciklusok teljes száma évente.

ii. Abban az esetben, ha a háztartási mosogatógép rendelkezik villamosenergia-gazdálkodási rendszerrel, és a háztartási mosogatógép a program befejezése után automatikusan "kikapcsolt üzemmódra" vált, az AEC-értéket a "bekapcsolva hagyott üzemmód" tényleges időtartamának figyelembevételével számítják ki a következő képlet szerint:

ahol:

Tl

=

"bekapcsolva hagyott üzemmódban" mért idő szabványos tisztítási ciklus esetén, percben kifejezve, és percre kerekítve;

280

=

a normál tisztítási ciklusok teljes száma évente.

c) A szabványos éves energiafogyasztást (SAEC ) kWh/évben a következők szerint kell kiszámítani, és két tizedesjegyre kell kerekíteni:

i. az olyan háztartási mosogatógépek esetén, amelyek előírt kapacitása ps ≥ 10 és szélessége > 50 cm:

SAEC = 7,0 × ps + 378

ii. az olyan háztartási mosogatógépek esetén, amelyek előírt kapacitása ps ≥ 9, illetve olyan háztartási mosogatógépek esetén, amelyek előírt kapacitása 9 < ps ≤ 11 és szélessége ≤ 50 cm:

SAEC = 25,2 × ps + 126

ahol:

ps

=

a terítékek száma.

2. A SZÁRÍTÓHATÉKONYSÁGI MUTATÓ KISZÁMÍTÁSA

Egy háztartásimosogatógép-modell szárítóhatékonysági mutatójának (ID ) kiszámításakor a háztartási mosogatógép szárítóhatékonyságát össze kell hasonlítani a referenciaként szolgáló mosogatógép szárítóhatékonyságával, ahol a referenciaként szolgáló mosogatógép azokkal a jellemzőkkel rendelkezik, amelyek az általánosan elfogadott legkorszerűbb mérési módszerekben szerepelnek, ideértve az azokban a dokumentumokban megállapított módszereket is, amelyeknek hivatkozási számát e célból az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétették.

a) A szárítóhatékonysági mutatót (ID ) a következők szerint kell kiszámítani, és két tizedesjegyre kell kerekíteni:

ID = exp(lnID )

ahol:

DT,i

=

a tesztelt háztartási mosogatógép szárítóhatékonysága egy tesztciklus alatt (i);

DR,i

=

a referenciaként szolgáló háztartási mosogatógép szárítóhatékonysága egy tesztciklus alatt (i);

n

=

a tesztciklusok száma, n ≥ 5.

b) A szárítóhatékonyság (D) az egyes töltetelemek nedvességi fokának átlaga a normál tisztítási ciklus befejezése után. A nedvességi fokot az 1. táblázatban foglaltak szerint kell kiszámítani:

1. táblázat

A víznyomok (WT), illetve a vízcsíkok (WS) számaTeljes nedves terület (Aw) mm2-benNedvességi fok
WT = 0 és WS = 0Nem alkalmazandó2 (leghatékonyabb)
1 < WT ≤ 2 vagy WS = 1Aw < 501
2 < WT vagy WS = 2
vagy WS = 1 és WT = 1
Aw > 500 (legkevésbé hatékony)

3. AZ ÉVES VÍZFOGYASZTÁS KISZÁMÍTÁSA

A háztartási mosogatógép éves vízfogyasztását (AWC ) literben kell kiszámítani, és a legközelebbi egész számra kell kerekíteni a következők szerint:

AWC = Wt × 280

ahol:

Wt

=

a normál tisztítási ciklus vízfogyasztása literben kifejezve, és egy tizedesjegyre kerekítve.

VIII. MELLÉKLET

Az internetes eladási, bérleti és részletvásárlási ajánlatokban megadandó információk

1. E melléklet 2-5. pontja alkalmazásában:

a) "kijelző mechanizmus": minden képernyő, beleértve az érintőképernyőket és az internetes tartalom felhasználók számára történő megjelenítésére alkalmazott más vizuális megjelenítő technológiákat is;

b) "beágyazott megjelenítés": olyan vizuális interfész, amelyen a képhez vagy az adatokhoz másik képre vagy más adatokra való kattintással, a kurzor ilyen képre vagy adatokra való ráállításával vagy - érintőképernyő esetében - az ilyen képen vagy adatokon való koppintással lehet hozzáférni;

c) "érintőképernyő": érintés útján működtetett képernyő, mint például a hibrid notebook, a táblagép vagy az okostelefon képernyője;

d) "helyettesítő szöveg": grafika helyett megjelenített olyan szöveg, amelynek segítségével az információk nem grafikus formában jeleníthetők meg akkor, ha a kijelző nem képes a grafikát megjeleníteni, illetve ha kisegítő lehetőségként alkalmazott beszédszintetizátor bemenő adatainak előállításához erre szükség van.

2. A beszállítók által a 3. cikk f) pontja alapján rendelkezésre bocsátott megfelelő címkét a kijelző mechanizmuson a termék ára közelében kell megjeleníteni. A megjelenített címke méreteit úgy kell megválasztani, hogy a címke könnyen látható és olvasható legyen, és méreteiben arányos legyen az I. melléklet 2. pontjában meghatározott címkével. A címke megjeleníthető beágyazott megjelenítés formájában; ekkor a címkéhez való hozzáférést biztosító képnek teljesítenie kell e melléklet 3. pontjának követelményeit. Beágyazott megjelenítés alkalmazása esetén a címkének a képen való első egérkattintás, kurzorráállítás vagy koppintás hatására meg kell jelennie.

3. Beágyazott megjelenítés alkalmazása esetén a címkéhez való hozzáférésre felhasznált képnek:

a) olyan nyílnak kell lennie, amelynek színe megegyezik a termék energiahatékonysági osztályát a címkén jelző színnel;

b) a nyílon fehér színnel, az áréval megegyező betűmérettel jeleznie kell a termék energiahatékonysági osztályát; és

c) az alábbi két forma valamelyikét kell követnie:

4. Beágyazott megjelenítés alkalmazása esetén a címke megjelenítéséről a következőképpen kell gondoskodni:

a) a 3. pontban meghatározott képet a kijelző mechanizmuson a termék ára közelében kell megjeleníteni;

b) a képnek hiperhivatkozásként kell mutatnia a címkére;

c) a címkének a képen való egérkattintás, kurzorráállítás vagy koppintás hatására meg kell jelennie;

d) a címkét előugró elemként, új lapként, új oldalként vagy beágyazott képernyőn kell megjeleníteni;

e) érintőképernyő esetében a címke nagyíthatóságát az érintőképernyőn való képnagyítás eszközspecifikus konvencióinak megfelelően kell biztosítani;

f) a címkét bezáró funkció vagy más szokásos bezáró mechanizmus alkalmazásával kell eltávolítani a kijelzőről;

g) a címke megjelenítésének meghiúsulása esetén megjelenítendő helyettesítő szövegnek az áréval megegyező betűmérettel a termék energiahatékonysági osztályára kell utalnia.

5. A beszállítók által a 3. cikk g) pontja alapján rendelkezésre bocsátott megfelelő termékismertető adatlapot a kijelző mechanizmuson a termék ára közelében kell megjeleníteni. A méretet úgy kell megválasztani, hogy a termékismertető adatlap könnyen látható és olvasható legyen. A termékismertető adatlap megjeleníthető beágyazott megjelenítés formájában; ekkor a termékismertető adatlaphoz való hozzáférést biztosító hivatkozásnak egyértelműen és olvashatóan tartalmaznia kell a "Termékismertető adatlap" szöveget. Beágyazott megjelenítés alkalmazása esetén a termékismertető adatlapnak a hivatkozáson való első egérkattintás, kurzorráállítás vagy koppintás hatására meg kell jelennie.

( 1 ) HL L 285., 2009.10.31., 10. o.

( 2 ) HL L 27., 2010.1.30., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32010R1059 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32010R1059&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02010R1059-20170307 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02010R1059-20170307&locale=hu

Tartalomjegyzék