Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

A Kúria Mfv.10735/2011/12. számú precedensképes határozata közszolgálati jogviszony JOGELLENES megszüntetése tárgyában. [1949. évi XX. törvény (Alkotmány) 30/A. § (1) bek., (1) bek., 2005. évi CXXXIX. törvény (Ftv.) 10. §, 81. §, 86. §, 91. §, 100. §] Bírók: Mészárosné dr. Szabó Zsuzsanna, Sztojkoné dr. Hajdu Edit, Tallián Blanka

A határozat elvi tartalma:

Felperesek a Képzőművészeti Egyetem tanárai voltak, és azt sérelmezték, hogy az alperes munkáltató jogellenesen szüntette meg jogviszonyukat. A Kúria a felperesek keresetét elutasította, minthogy a felperesek felmentése az arra jogosulttól, a rektortól származott.

***********

Mfv.I.10.735/2011/12.szám

A Kúria a dr. Trinn Gábor ügyvéd által képviselt I.r., II.r., III.r. felpereseknek a dr. Mihály Katalin ügyvéd által képviselt alperes ellen közszolgálati jogviszony jogellenes megszüntetésének megállapítása iránt - amely perbe a dr. Hildebrand Katalin ügyvéd által képviselt az alperes érdekében beavatkozott - a Fővárosi Munkaügyi Bíróságnál 16.M.4673/2009. szám alatt megindított és másodfokon a Fővárosi Bíróság 55.Mf.632.527/2010/6. számú közbenső ítéletével jogerősen elbírált perében az említett másodfokú határozat ellen az alperes által benyújtott felülvizsgálati kérelem folytán - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

í t é l e t e t :

A Kúria a Fővárosi Bíróság 55.Mf.632.527/2010/6. számú közbenső ítéletét hatályon kívül helyezi, a Fővárosi Munkaügyi Bíróság 16.M.4673/2009/8. számú közbenső ítéletét megváltoztatja és a felperesek keresetét elutasítja.Kötelezi az I.r. felperest, hogy fizessen meg az alperesnek 200.000 (kettőszázezer) forint és 54.000 (ötvennégyezer) forint áfa, valamint a beavatkozónak 30.000 (harmincezer) forint, a II.r. felperest az alperesnek 300.000 (háromszázezer) forint és 81.000 (nyolcvanegyezer) forint áfa, a beavatkozónak 40.000 (negyvenezer) forint, a III.r. felperest az alperesnek 200.000 (kettőszázezer) forint és 54.000 (ötvennégyezer) forint áfa, a beavatkozónak 30.000 (harmincezer) forint együttes első-, másodfokú és felülvizsgálati eljárási költséget tizenöt nap alatt.Kötelezi az I.r. felperest, hogy fizessen meg az államnak 354.000 (háromszázötvennégyezer) forint elsőfokú, 354.000 (háromszázötvennégyezer) forint másodfokú, 354.000 (háromszázötvennégyezer) forint felülvizsgálati eljárási , a II.r. felperest, hogy fizessen meg az államnak 479.800 (négyszázhetvenkilencezer-nyolcszáz) forint elsőfokú, 479.800 (négyszázhetvenkilencezer-nyolcszáz) forint másodfokú, 479.800 (négyszázhetvenkilencezer- nyolcszáz)forint felülvizsgálati eljárási, a III.r. felperest 344.900 (háromszáznegyvennégyezer-kilencszáz) forint elsőfokú, 344.900 (háromszáznegyvennégyezer - kilencszáz) forint másodfokú, és 344.900 (háromszáznegyvennégyezer - kilencszáz) forint felülvizsgálati eljárási illetéket.

I n d o k o l á s :

A felperesek egyetemi tanárként álltak az alperes alkalmazásában. A közalkalmazotti jogviszonyukat az alperes rektora 2009. szeptemberében felmentéssel megszüntette arra hivatkozással, hogy nyugdíjasnak minősülnek.A felperesek a keresetükben annak megállapítását kérték, hogy az alperes jogellenesen szüntette meg a közalkalmazotti jogviszonyukat, és ennek jogkövetkezményeként 36 havi átlagkeresetük megfizetésére kérték az alperest kötelezni. Hivatkozásuk szerint az egyetemi tanár felmentése a köztársasági elnök kizárólagos hatásköre. Az alperes ellenkérelme szerint az egyetemi tanárok esetében a foglalkoztatási jogviszony és a munkaköri cím használatának joga egymástól elkülönül. E kettősség a felmentésre is vonatkozik: a jogviszony megszüntetésére a rektor, a cím megvonására a köztársasági elnök jogosult.A Fővárosi Munkaügyi Bíróság 16.M.4673/2009/8. számú közbenső ítéletében megállapította, hogy az alperes a felperesek jogviszonyát jogellenesen szüntette meg.Álláspontja szerint a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (Ftv.) 86. § (1) bekezdés a) pontja alapján a felperesek tekintetében az egyetemi tanárokra vonatkozó speciális rendelkezések az irányadóak. Kifejtette, hogy az Ftv. 100. § b) pontjában foglaltakkal összhangban áll a törvény 91. § (3) bekezdése, amely szerint a törvény erejénél fogva megszűnik az egyetemi tanári munkakörben történő foglalkoztatás, ha a köztársasági elnök az egyetemi tanárt felmentette. Mindebből az is következik, hogy az egyetemi tanár esetében csak a kinevezés és a felmentés kivételével gyakorolja az intézmény vezetője a munkáltatói jogkört. A jogviszony pedig a munkáltató külön intézkedése nélkül is megszűnik a köztársasági elnök általi felmentéssel. Az egyetemi tanár addig jogosult a cím viselésére, amíg a kinevezésre jogosult e cím alól fel nem menti. A munkaköri cím visszavonása nem azonos a jogviszony megszüntetésére való jogosultsággal.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!