31996L0083[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 96/83/EK irányelve (1996. december 19.) az élelmiszerekben felhasználandó édesítőszerekről szóló 94/35/EK irányelv módosításáról

Az Európai Parlament és a Tanács 96/83/EK irányelve

(1996. december 19.)

az élelmiszerekben felhasználandó édesítőszerekről szóló 94/35/EK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100a. cikkére,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekben felhasználásra engedélyezett élelmiszer-adalékanyagokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/107/EGK tanácsi irányelvre [1] és különösen annak 3. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Szerződés 189b. cikkében megállapított eljárásnak [3] megfelelően,

mivel a 94/35/EK irányelv [4] elfogadása óta az édesítőszerek területe technikailag sok tekintetben továbbfejlődött;

mivel az irányelvet a fejlődés figyelembevételével módosítani kell;

mivel a 95/273/EK bizottsági határozattal [5] létrehozott élelmiszerügyi tudományos bizottsággal konzultációt folytattak azokról a rendelkezésekről, amelyek kihatással lehetnek a közegészségügyre,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 94/35/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. az 1. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(5) Ezen irányelvet a 89/398/EGK irányelv értelmében vett, különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerekre is alkalmazni kell.";

2. a 2. cikk a következőképpen módosul:

a) a (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Külön rendelkezés hiányában tilos édesítőszert használni a 89/398/EGK irányelvben említett, csecsemők és kisgyermekek részére szánt élelmiszerekben, beleértve a nem egészséges csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt élelmiszereket.";

b) a következő bekezdéssel egészül ki:

"(5) "Quantum satis"; a mellékletben: a legnagyobb mennyiséget nem határozták meg. Az édesítőszereket azonban a helyes gyártási gyakorlat szerint kell alkalmazni, ahol az adagmennyiségek nem lehetnek nagyobbak, mint ami az elérni kívánt célhoz szükséges és feltéve, hogy ezzel nem tévesztik meg a fogyasztókat.";

3. a következő cikkel egészül ki:

"2a. cikk

Az egyéb közösségi rendelkezések sérelme nélkül az édesítőszer jelenléte egy élelmiszerben a következő esetekben megengedett:

- a cukor hozzáadása nélkül készült vagy csökkentett energiatartalmú összetett élelmiszerekben, az alacsony kalóriás diétára szánt összetett diétás élelmiszerekben, és a 2. cikk (3) bekezdésben említetteken kívüli hosszú szavatossági idejű összetett élelmiszerekben, amennyiben megengedett az édesítőszer használata az összetett élelmiszer valamely összetevőjében, vagy

- ha az élelmiszert kizárólag egy, az ezen irányelvnek megfelelő összetett élelmiszer elkészítésére szánták.";

4. a mellékletben a "Vitaminok és diétás készítmények" kategória elnevezése helyébe a következő lép: "Szirup típusú vagy rágható élelmiszer-kiegészítők/vitamin és/vagy ásványi elem alapú étrend-kiegészítők.";

5. a melléklet táblázata az ezen irányelv mellékletében szereplő táblázattal egészül ki.

2. cikk

A tagállamok szükség szerint módosítják törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseiket, hogy azok:

- legkésőbb 1997. december 19-ig lehetővé tegyék az ezen irányelvnek megfelelő termékek forgalmazását,

- 1998. június 19-től megtiltsák az ezen irányelvnek meg nem felelő termékek forgalmazását. Azonban az ezen irányelvnek meg nem felelő, de még a fenti időpont előtt forgalomba hozott vagy felcímkézett termékeket a készletek kimerüléséig forgalomba lehet hozni.

Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ez a határozat az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1996. december 19-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

K. Hänsch

a Tanács részéről

az elnök

S. Barrett

[1] HL L 40., 1989.2.11., 27. o. A legutóbb a 94/34/EK irányelvvel (HL L 237., 1994.9.10., 1. o.) módosított irányelv.

[2] HL C 174., 1996.6.17., 1. o.

[3] Az Európai Parlament 1996. március 12-i véleménye (HL C 96., 1996.4.1., 24. o.), a Tanács 1996. június 25-i közös állásfoglalása (HL C 315., 1996.10.24., 12. o.) és az Európai Parlament 1996. október 23-i határozata (HL C 347., 1996.11.18.). A Tanács 1996. december 9-i határozata.

[4] HL L 237., 1994.9.10., 3. o.

[5] HL L 167., 1995.7.18., 22. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

Megjegyzés:

1. Az E 952-es anyagra, a ciklaminsavra és Na-, illetve Ca-sóira, a legnagyobb felhasználható mennyiséget szabad savban fejezik ki.

2. Az E 954-es anyagra, a szacharinra és Na-, K-, illetve Ca-sóira, a legnagyobb felhasználható mennyiséget szabad imidben fejezik ki.

E-szám | Név | Élelmiszer | Legnagyobb felhasználható mennyiség |

E 950 | Aceszulfám-K | -reggeli gabonafélék min. 15 % rosttartalommal, amelyek legalább 20 % korpát tartalmaznak, csökkentett energiatartalmúak vagy cukor hozzáadása nélkül készülnek | 1200 mg/kg |

| -csökkentett energiatartalmú levesek | 110 mg/l |

| -kisméretű leheletfrissítő édességek, hozzáadott cukor nélkül | 2500 mg/kg |

| -csökkentett energiatartalmú sör | 25 mg/l |

| -alkoholmentes ital és sör, almabor, körtebor, szesz vagy bor keverékéből álló italok | 350 mg/l |

| -15 térfogatszázaléknál alacsonyabb alkoholtartalmú szeszes italok | 350 mg/kg |

| -fagylalthoz való tölcsérek és ostyák, hozzáadott cukor nélkül | 2000 mg/kg |

| -csökkentett energiatartalmú, tabletta formájú cukorkaáru | 500 mg/kg |

| -Feinkostsalat | 350 mg/kg |

| -Eßoblaten | 2000 mg/kg |

E 951 | Aszpartám | -reggeli gabonafélék min. 15 % rosttartalommal, amelyek legalább 20 % korpát tartalmaznak, csökkentett energiatartalmúak vagy hozzáadott cukor nélkül | 1000 mg/kg |

| -csökkentett energiatartalmú levesek | 110 mg/l |

| -kisméretű leheletfrissítő édességek, hozzáadott cukor nélkül | 6000 mg/kg |

| -erősen ízesített frissítő torokpasztillák, hozzáadott cukor nélkül | 2000 mg/kg |

| -csökkentett energiatartalmú sör | 25 mg/l |

| -alkoholmentes ital és sör, almabor, körtebor, szesz vagy bor keverékéből álló italok | 600 mg/l |

| -15 térfogatszázaléknál alacsonyabb alkoholtartalmú szeszes italok | 600 mg/kg |

| -Feinkostsalat | 350 mg/kg |

E 952 | Ciklaminsav és Na-, illetve Ca-sói | -alkoholmentes ital és sör, almabor, körtebor, szesz vagy bor keverékéből álló italok | 250 mg/l |

| -kisméretű leheletfrissítő édességek, hozzáadott cukor nélkül | 2500 mg/kg |

| -vitamin és/vagy ásványi elem alapú, szirup típusú vagy rágható élelmiszer-kiegészítők/étrend- kiegészítők | 1250 mg/kg |

E 954 | Szacharin és Na-, K- és Ca- sói | -reggeli gabonafélék min. 15 % rosttartalommal, amelyek legalább 20 % korpát tartalmaznak, csökkentett energiatartalmúak vagy cukor hozzáadása nélkül készülnek | 100 mg/kg |

| -csökkentett energiatartalmú levesek | 110 mg/l |

| -lehelet-frissítő, cukor hozzáadása nélkül készült kisméretű édességek | 3000 mg/kg |

| -alkoholmentes ital és sör, almabor, körtebor, szesz vagy bor keverékéből álló italok | 80 mg/l |

| -15 térfogatszázaléknál alacsonyabb alkoholtartalmú szeszes italok | 80 mg/kg |

| -fagylalthoz való tölcsérek és ostyák, hozzáadott cukor nélkül | 800 mg/kg |

| -Feinkostsalat | 160 mg/kg |

E 957 | Thaumatin | -ehető jégkrémek, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül | 50 mg/kg |

E 959 | Neoheszperidin DC | -reggeli gabonafélék min. 15 % rosttartalommal, amelyek legalább 20 % korpát tartalmaznak, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül | 50 mg/kg |

| -csökkentett energiatartalmú levesek | 50 mg/l |

| -kisméretű leheletfrissítő édességek, hozzáadott cukor nélkül | 400 mg/kg |

| -vitamin és/vagy ásványi elem alapú, szirup típusú vagy rágható élelmiszer-kiegészítők/étrend- kiegészítők | 400 mg/kg |

| -alkoholmentes ital és sör, almabor, körtebor, szesz vagy bor keverékéből álló italok | 30 mg/l |

| -15 térfogatszázaléknál alacsonyabb alkoholtartalmú szeszes italok | 30 mg/kg |

| -fagylalthoz való tölcsérek és ostyák, hozzáadott cukor nélkül | 50 mg/kg |

| -Feinkostsalat | 50 mg/kg |

| -csökkentett energiatartalmú sör | 10 mg/kg |

| -teljes receptúrák és táplálékkiegészítők orvosi felügyelet alatt történő alkalmazásra | 100 mg/kg |

| -"snack termékek": a bevonattal ellátott diófélék és a különféle ízesítésű, közvetlenül fogyasztható, előre csomagolt, száraz, sós, keményítőt tartalmazó termékek | 50 mg/kg |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31996L0083 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31996L0083&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére