Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31996L0083[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 96/83/EK irányelve (1996. december 19.) az élelmiszerekben felhasználandó édesítőszerekről szóló 94/35/EK irányelv módosításáról

Az Európai Parlament és a Tanács 96/83/EK irányelve

(1996. december 19.)

az élelmiszerekben felhasználandó édesítőszerekről szóló 94/35/EK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100a. cikkére,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerekben felhasználásra engedélyezett élelmiszer-adalékanyagokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/107/EGK tanácsi irányelvre [1] és különösen annak 3. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Szerződés 189b. cikkében megállapított eljárásnak [3] megfelelően,

mivel a 94/35/EK irányelv [4] elfogadása óta az édesítőszerek területe technikailag sok tekintetben továbbfejlődött;

mivel az irányelvet a fejlődés figyelembevételével módosítani kell;

mivel a 95/273/EK bizottsági határozattal [5] létrehozott élelmiszerügyi tudományos bizottsággal konzultációt folytattak azokról a rendelkezésekről, amelyek kihatással lehetnek a közegészségügyre,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 94/35/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. az 1. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(5) Ezen irányelvet a 89/398/EGK irányelv értelmében vett, különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerekre is alkalmazni kell.";

2. a 2. cikk a következőképpen módosul:

a) a (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Külön rendelkezés hiányában tilos édesítőszert használni a 89/398/EGK irányelvben említett, csecsemők és kisgyermekek részére szánt élelmiszerekben, beleértve a nem egészséges csecsemőknek és kisgyermekeknek szánt élelmiszereket.";

b) a következő bekezdéssel egészül ki:

"(5) "Quantum satis"; a mellékletben: a legnagyobb mennyiséget nem határozták meg. Az édesítőszereket azonban a helyes gyártási gyakorlat szerint kell alkalmazni, ahol az adagmennyiségek nem lehetnek nagyobbak, mint ami az elérni kívánt célhoz szükséges és feltéve, hogy ezzel nem tévesztik meg a fogyasztókat.";

3. a következő cikkel egészül ki:

"2a. cikk

Az egyéb közösségi rendelkezések sérelme nélkül az édesítőszer jelenléte egy élelmiszerben a következő esetekben megengedett:

- a cukor hozzáadása nélkül készült vagy csökkentett energiatartalmú összetett élelmiszerekben, az alacsony kalóriás diétára szánt összetett diétás élelmiszerekben, és a 2. cikk (3) bekezdésben említetteken kívüli hosszú szavatossági idejű összetett élelmiszerekben, amennyiben megengedett az édesítőszer használata az összetett élelmiszer valamely összetevőjében, vagy

- ha az élelmiszert kizárólag egy, az ezen irányelvnek megfelelő összetett élelmiszer elkészítésére szánták.";

4. a mellékletben a "Vitaminok és diétás készítmények" kategória elnevezése helyébe a következő lép: "Szirup típusú vagy rágható élelmiszer-kiegészítők/vitamin és/vagy ásványi elem alapú étrend-kiegészítők.";

5. a melléklet táblázata az ezen irányelv mellékletében szereplő táblázattal egészül ki.

2. cikk

A tagállamok szükség szerint módosítják törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseiket, hogy azok:

- legkésőbb 1997. december 19-ig lehetővé tegyék az ezen irányelvnek megfelelő termékek forgalmazását,

- 1998. június 19-től megtiltsák az ezen irányelvnek meg nem felelő termékek forgalmazását. Azonban az ezen irányelvnek meg nem felelő, de még a fenti időpont előtt forgalomba hozott vagy felcímkézett termékeket a készletek kimerüléséig forgalomba lehet hozni.

Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ez a határozat az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1996. december 19-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

K. Hänsch

a Tanács részéről

az elnök

S. Barrett

[1] HL L 40., 1989.2.11., 27. o. A legutóbb a 94/34/EK irányelvvel (HL L 237., 1994.9.10., 1. o.) módosított irányelv.

[2] HL C 174., 1996.6.17., 1. o.

[3] Az Európai Parlament 1996. március 12-i véleménye (HL C 96., 1996.4.1., 24. o.), a Tanács 1996. június 25-i közös állásfoglalása (HL C 315., 1996.10.24., 12. o.) és az Európai Parlament 1996. október 23-i határozata (HL C 347., 1996.11.18.). A Tanács 1996. december 9-i határozata.

[4] HL L 237., 1994.9.10., 3. o.

[5] HL L 167., 1995.7.18., 22. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

Megjegyzés:

1. Az E 952-es anyagra, a ciklaminsavra és Na-, illetve Ca-sóira, a legnagyobb felhasználható mennyiséget szabad savban fejezik ki.

2. Az E 954-es anyagra, a szacharinra és Na-, K-, illetve Ca-sóira, a legnagyobb felhasználható mennyiséget szabad imidben fejezik ki.

E-szám | Név | Élelmiszer | Legnagyobb felhasználható mennyiség |

E 950 | Aceszulfám-K | -reggeli gabonafélék min. 15 % rosttartalommal, amelyek legalább 20 % korpát tartalmaznak, csökkentett energiatartalmúak vagy cukor hozzáadása nélkül készülnek | 1200 mg/kg |

| -csökkentett energiatartalmú levesek | 110 mg/l |

| -kisméretű leheletfrissítő édességek, hozzáadott cukor nélkül | 2500 mg/kg |

| -csökkentett energiatartalmú sör | 25 mg/l |

| -alkoholmentes ital és sör, almabor, körtebor, szesz vagy bor keverékéből álló italok | 350 mg/l |

| -15 térfogatszázaléknál alacsonyabb alkoholtartalmú szeszes italok | 350 mg/kg |

| -fagylalthoz való tölcsérek és ostyák, hozzáadott cukor nélkül | 2000 mg/kg |

| -csökkentett energiatartalmú, tabletta formájú cukorkaáru | 500 mg/kg |

| -Feinkostsalat | 350 mg/kg |

| -Eßoblaten | 2000 mg/kg |

E 951 | Aszpartám | -reggeli gabonafélék min. 15 % rosttartalommal, amelyek legalább 20 % korpát tartalmaznak, csökkentett energiatartalmúak vagy hozzáadott cukor nélkül | 1000 mg/kg |

| -csökkentett energiatartalmú levesek | 110 mg/l |

| -kisméretű leheletfrissítő édességek, hozzáadott cukor nélkül | 6000 mg/kg |

| -erősen ízesített frissítő torokpasztillák, hozzáadott cukor nélkül | 2000 mg/kg |

| -csökkentett energiatartalmú sör | 25 mg/l |

| -alkoholmentes ital és sör, almabor, körtebor, szesz vagy bor keverékéből álló italok | 600 mg/l |

| -15 térfogatszázaléknál alacsonyabb alkoholtartalmú szeszes italok | 600 mg/kg |

| -Feinkostsalat | 350 mg/kg |

E 952 | Ciklaminsav és Na-, illetve Ca-sói | -alkoholmentes ital és sör, almabor, körtebor, szesz vagy bor keverékéből álló italok | 250 mg/l |

| -kisméretű leheletfrissítő édességek, hozzáadott cukor nélkül | 2500 mg/kg |

| -vitamin és/vagy ásványi elem alapú, szirup típusú vagy rágható élelmiszer-kiegészítők/étrend- kiegészítők | 1250 mg/kg |

E 954 | Szacharin és Na-, K- és Ca- sói | -reggeli gabonafélék min. 15 % rosttartalommal, amelyek legalább 20 % korpát tartalmaznak, csökkentett energiatartalmúak vagy cukor hozzáadása nélkül készülnek | 100 mg/kg |

| -csökkentett energiatartalmú levesek | 110 mg/l |

| -lehelet-frissítő, cukor hozzáadása nélkül készült kisméretű édességek | 3000 mg/kg |

| -alkoholmentes ital és sör, almabor, körtebor, szesz vagy bor keverékéből álló italok | 80 mg/l |

| -15 térfogatszázaléknál alacsonyabb alkoholtartalmú szeszes italok | 80 mg/kg |

| -fagylalthoz való tölcsérek és ostyák, hozzáadott cukor nélkül | 800 mg/kg |

| -Feinkostsalat | 160 mg/kg |

E 957 | Thaumatin | -ehető jégkrémek, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül | 50 mg/kg |

E 959 | Neoheszperidin DC | -reggeli gabonafélék min. 15 % rosttartalommal, amelyek legalább 20 % korpát tartalmaznak, csökkentett energiatartalommal vagy hozzáadott cukor nélkül | 50 mg/kg |

| -csökkentett energiatartalmú levesek | 50 mg/l |

| -kisméretű leheletfrissítő édességek, hozzáadott cukor nélkül | 400 mg/kg |

| -vitamin és/vagy ásványi elem alapú, szirup típusú vagy rágható élelmiszer-kiegészítők/étrend- kiegészítők | 400 mg/kg |

| -alkoholmentes ital és sör, almabor, körtebor, szesz vagy bor keverékéből álló italok | 30 mg/l |

| -15 térfogatszázaléknál alacsonyabb alkoholtartalmú szeszes italok | 30 mg/kg |

| -fagylalthoz való tölcsérek és ostyák, hozzáadott cukor nélkül | 50 mg/kg |

| -Feinkostsalat | 50 mg/kg |

| -csökkentett energiatartalmú sör | 10 mg/kg |

| -teljes receptúrák és táplálékkiegészítők orvosi felügyelet alatt történő alkalmazásra | 100 mg/kg |

| -"snack termékek": a bevonattal ellátott diófélék és a különféle ízesítésű, közvetlenül fogyasztható, előre csomagolt, száraz, sós, keményítőt tartalmazó termékek | 50 mg/kg |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31996L0083 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31996L0083&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék