Tippek

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság K.30218/2013/9. számú határozata közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata (MÉDIAÜGYBEN hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata) tárgyában. [2010. évi CIV. törvény (Smtv.) 13. §, 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 12. §, 181. §] Bírók: Bögös Fruzsina, Mohay György, Nagy Anita

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

6.K.30.218/2013/9.

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a dr. Czeglédy Ügyvédi Iroda (cím., ügyintéző: dr. Czeglédy Csaba ügyvéd) által képviselt felperes (felperes címe.) a dr. Vörös Orsolya jogtanácsos által képviselt Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (alperes címe) alperes ellen médiaügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indított perében meghozta a következő

Í t é l e t e t

A bíróság a felperes keresetét elutasítja.

A bíróság kötelezi a felperest, hogy fizessen meg külön felhívásra 30.000.(Harmincezer) forint kereseti illetéket.

A bíróság kötelezi a felperest , hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 20.000. (Húszezer) forint perköltséget.

Az ítélet ellen fellebbezésnek helye nincs.

I n d o k o l á s

2012. szeptember 19-én felperes, mint a ... elnöke a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 181. § (2) bekezdésére hivatkozással a ... (a továbbiakban:...) "..." című, 2012. szeptember 6-án sugárzott adásával és az "..." című műsor ugyanezen napon adásba került részével kapcsolatban kifogást és kiegyensúlyozottsági kérelmet terjesztett elő. A panaszos úgy vélte, hogy a sérelmezett műsorszámok a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (a továbbiakban: Smtv.) 13. §-ában foglalt kiegyensúlyozottsági és tárgyilagos tájékoztatási kötelezettség előírását megszegve tájékoztattak a ... (a továbbiakban: ...) úgynevezett "követeléslistájáról".

A ... adásával összefüggésben a felperes kiemelte, hogy ismertették az ... állítólagos követelési listájának főbb elemeit a ...re hivatkozva, majd ... miniszterelnök egy közösségi portálon közzétett videó üzenetéből egy részletet vágtak be, ezt követően egy pénzügyi elemző és egy gazdasági elemző nyilatkozott, majd a műsorvezető ismertetése és az ellenzéki pártok reakciói következtek.

A felperes kifogásolta, hogy a műsorblokk anélkül ért véget, hogy megemlítette volna azt a 2012. szeptember 6-án délutánra már napvilágot látott információt, mely szerint "... az ... delegáció 2012. júliusi levelét ismertette eltorzítva". E körben a panaszos kiemelte, hogy a ... internetes portál már 2012. szeptember 6-án 16 óra 33 perckor közzétette a "Milyen áron nem kell az ...-hitel?" című cikkét, melyben szerepel, hogy a levélben diktátumok nincsenek, csak évek óta sürgetett intézkedések iránti igény.

Az ... című műsorszámra nézve a felperes utalt arra, hogy az adásban megismételték a ...ban már látott részleteket, majd ... és ... nyilatkozott és két szakértő (..., valamint ...) válaszolt a műsorvezető kérdéseire a stúdióban. A panaszos úgy vélte, hogy ... első megszólalását a műsorvezető leintette, majd 7 perc 57 másodpercnél azt állította, hogy délután négyig lehettek ugyan találgatások, hogy vajon csakugyan létezik-e ilyen levél, azóta azonban biztosak lehetünk benne, hogy igen, hiszen a miniszterelnök saját szavaival erősítette meg a ... értesülését. A felperes előadta, hogy ... erre ismét elmondta, hogy az állítólagos követeléslista egy sokkal általánosabb ajánlás-sor, ám a műsorvezető ekkor ismét belé fojtotta a szót azzal, hogy amiről ... beszél, az egy régebbi levél. A panaszos megismételte, hogy az ... portálján megjelent hírről nem esik szó, de az ... című műsor adásba kerülésekor már a ... is a következőket jelentette meg: "Nincs olyan tíz pontos ...-"horror lista", mint amilyen a ...ben megjelent - ismerték el tegnap délután a ...nak ...ról, kormány oldalról...... szerdán este a ...ben nem osztották a ...es és ...-s képviselőknek az ...-listát, mert ez így, ebben a formában nem is létezik. ... ült a pulpituson az asztalnál, maga elé vett egy levelet, azt, amit az ... hagyott a kormány számára, miután július 25-én elutazott ...ről a delegáció. Ez az a levél, amelyet az ... is ismertetett - ismerte el forrásunk. A miniszterelnök ezt olvasta fel, ismertette a képviselőkkel. Végigfutott az általánosabb megállapításokon, a különböző ajánlásokon és azt mondta el pontokba szedve, ami kiolvasható, azonosítható volt az ...-levélből". A panaszos előadta, hogy a ...-n megjelent fenti cikk pontos nyilvánosságra hozatali ideje nem szerepel, de figyelemmel arra, hogy az első komment 22 óra 9 perckor jelent meg, feltételezhető, hogy az ... című műsor hivatkozott adásakor a műsor készítői már ismerhették ezeket az információkat, ugyanakkor a 16 óra 33 perckor megjelent ...-tájékoztatást minden bizonnyal ismerniük kellett.

A felperes kiemelte, hogy 2012. szeptember 6-án nem egy hír volt, hanem kettő, ezek szoros kapcsolatban álltak egymással, a másik hír álláspontja szerint az, hogy ... kormánypárti érdekek miatt az ... levélben foglaltakat eltúlozta és fenyegetőbbnek mutatta, mint valójában. A kifogásolt adások azt a hamis látszatot keltették, mintha csak egy, a ... meghivatkozott információi szerint hír lenne. A tényszerűség és kiegyensúlyozottság követelménye akkor valósult volna meg a kifogásolt tájékoztatások során, ha mindkét hírre van lehetőségük reagálni az ellenzéki pártoknak. Fontos a felperes megítélése szerint rámutatni arra, hogy amíg a műsorvezető a hír közlésével tényt állított, addig az ellenzéki politikusok nyilatkozatai csak véleményként jelentek meg a másik oldalon, így nem valósulhatott meg kiegyensúlyozott közlés. A kiegyensúlyozott tájékoztatás azt jelenti, hogy a közösséget érintő ügyekről szóló tájékoztatásnak meg kell jelenítenie a szemben álló nézeteket.

Mindezek miatt az Mttv. 181. § (2) bekezdése alapján a kifogást tévő az alábbi álláspontja közzétételét indítványozta: "Az ... követeléslistáját tartalmazó levélről a ... című napilap tudósított először. A lap információját 2012. szeptember 06-án délután, a ... közösségi portálon megjelent videó üzenetében ... miniszterelnök is megerősítette. Az ... című internetes hírportál azonban röviddel ezután azt jelentette, hogy munkatársuknak alkalma volt betekintetni a levélbe, és az, a korábbi állításokkal ellentétben nem új. Az ... és az ... közösen intézte a magyar kormányhoz, még júliusban, a hiteltárgyalások első évfordulójának lezárása után. A levélben konkrét követelések nincsenek, csak olyan intézkedéseket javasol, amelyeket hazai és nemzetközi szakértők évek óta sürgetnek, továbbá felhívja a figyelmet, hogy azonnali kiigazító lépések hiányában sem az idei, sem a 2013-as hiánycél nem tartható. A két nemzetközi intézmény közelebbről meg nem határozott intézkedéseket vár az SZJA átalakítása és a szociális kiadások terén, konkrétumként tartalmazza viszont az Alkotmánybíróság költségvetési és adóügyekben elvont hatáskörének visszaállítását és a ...i Bankra kivetett tranzakciós adó eltörlését. Az ... információit a ... internetes portálja, a ... ...-frakción belüli forrásra hivatkozva megerősítette".

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!