9002/2007. (SK 3.) KSH közlemény

a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről kiadott TEÁOR'03 és TEÁOR'08 közötti fordítókulcsról

A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 6. § (1) bekezdésének f) pontja alapján a Központi Statisztikai Hivatal kidolgozta a TEÁOR'03 2007. január 19-ét megelőző utolsó állapota és az 1893/2006/EK rendelettel érvénybe lépett NACE Rev. 2 (TEÁOR '08) közötti megfeleltetés (fordítókulcs) magyar nyelvű változatát.[1]

2008. január 1-jét követően a fordítókulcs alapján kell megállapítani a már működő (APEH, bíróságok, KSH, PM és más adminisztratív nyilvántartásba bejegyzett) gazdasági szervezetek szakágazati kódszámát.

A gazdasági szervezetek pontos átsorolása érdekében a fordítókulcsot a TEÁOR '08 tartalmi meghatározásával együtt szükséges alkalmazni. A két dokumentum együttes alkalmazásával oldható meg ugyanis az egyedi és speciális esetek kezelése. A fordítókulcs és a TEÁOR '08 tartalmi meghatározása elérhető a KSH honlapján: www.ksh.hu/Szolgáltatások/Osztályozások/Osztályozások revízió 2008.

Dr. Pukli Péter s. k.,

a KSH elnöke

Melléklet a 9002/2007. (SK 3.) KSH közleményhez

TEÁOR'03TEÁOR'08
KódszámMegnevezésKódszámMegnevezés
0111Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése0111Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése
0111Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése0112Rizstermesztés
0111Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése0113Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése
0111Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése0114Cukornádtermesztés
0111Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése0115Dohánytermesztés
0111Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése0116Rostnövénytermesztés
0111Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése0119Egyéb, nem évelő növény termesztése
0111Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése0126Olajtartalmú gyümölcs termesztése
0111Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése0128Fűszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése
0111Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése0129Egyéb évelő növény termesztése
0111Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése0163Betakarítást követő szolgáltatás
0111Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése0164Vetési célú magfeldolgozás
0112Zöldség, dísznövény termelése0113Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése
0112Zöldség, dísznövény termelése0119Egyéb, nem évelő növény termesztése
0112Zöldség, dísznövény termelése0125Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése
0112Zöldség, dísznövény termelése0130Növényi szaporítóanyag termesztése
0112Zöldség, dísznövény termelése0164Vetési célú magfeldolgozás
0112Zöldség, dísznövény termelése0210Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
TEÁOR'03TEÁOR'08
KódszámMegnevezésKódszámMegnevezés
0112Zöldség, dísznövény termelése0230Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése
0113Gyümölcs, fűszernövény termelése0121Szőlőtermesztés
0113Gyümölcs, fűszernövény termelése0122Trópusi gyümölcs termesztése
0113Gyümölcs, fűszernövény termelése0123Citrusféle termesztése
0113Gyümölcs, fűszernövény termelése0124Almatermésű, csonthéjas termesztése
0113Gyümölcs, fűszernövény termelése0125Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése
0113Gyümölcs, fűszernövény termelése0127Italgyártási növény termesztése
0113Gyümölcs, fűszernövény termelése0128Fűszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése
0113Gyümölcs, fűszernövény termelése0163Betakarítást követő szolgáltatás
0113Gyümölcs, fűszernövény termelése0164Vetési célú magfeldolgozás
0113Gyümölcs, fűszernövény termelése0230Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése
0113Gyümölcs, fűszernövény termelése1041Olaj gyártása
0113Gyümölcs, fűszernövény termelése1102Szőlőbor termelése
0121Szarvasmarha-tenyésztés0141Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése
0121Szarvasmarha-tenyésztés0142Egyéb szarvasmarha tenyésztése
0122Juh-, kecske-, lótenyésztés0143Ló, lóféle tenyésztése
0122Juh-, kecske-, lótenyésztés0145Juh, kecske tenyésztése
0123Sertéstenyésztés0146Sertéstenyésztés
0124Baromfitenyésztés0147Baromfitenyésztés
0125Egyéb állatok tenyésztése0144Teve, teveféle tenyésztése
0125Egyéb állatok tenyésztése0149Egyéb állat tenyésztése
0130Vegyes gazdálkodás0150Vegyes gazdálkodás
0141Növénytermelési szolgáltatás0161Növénytermesztési szolgáltatás
0141Növénytermelési szolgáltatás0163Betakarítást követő szolgáltatás
0141Növénytermelési szolgáltatás0164Vetési célú magfeldolgozás
0141Növénytermelési szolgáltatás8130Zöldterület-kezelés
0142Állattenyésztési szolgáltatás0162Állattenyésztési szolgáltatás
0150Vadgazdálkodás0170Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás
0201Erdőgazdálkodási termékelőállítás0129Egyéb évelő növény termesztése
0201Erdőgazdálkodási termékelőállítás0210Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység
0201Erdőgazdálkodási termékelőállítás0220Fakitermelés
0201Erdőgazdálkodási termékelőállítás0230Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése
0202Erdőgazdálkodási szolgáltatás0240Erdészeti szolgáltatás
0501Halászat0311Tengeri halászat
0501Halászat0312Édesvízi halászat
0502Haltenyésztés0321Tengerihal-gazdálkodás
0502Haltenyésztés0322Édesvízihal-gazdálkodás
1010Feketeszén-bányászat0510Feketeszén-bányászat
1010Feketeszén-bányászat0990Egyéb bányászati szolgáltatás
1010Feketeszén-bányászat1920Kőolaj -feldolgozás
1020Barnaszén, lignit bányászata0520Barnaszén-, lignitbányászat
1020Barnaszén, lignit bányászata0990Egyéb bányászati szolgáltatás
1020Barnaszén, lignit bányászata1920Kőolaj -feldolgozás
1030Tőzegkitermelés0892Tőzegkitermelés
TEÁOR'03TEÁOR'08
KódszámMegnevezésKódszámMegnevezés
1030Tőzegkitermelés0990Egyéb bányászati szolgáltatás
1030Tőzegkitermelés1920Kőolaj -feldolgozás
1110Kőolaj-, földgázkitermelés0610Kőolaj -kitermelés
1110Kőolaj-, földgázkitermelés0620Földgázkitermelés
1110Kőolaj-, földgázkitermelés0910Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás
1110Kőolaj-, földgázkitermelés5221Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
1110Kőolaj-, földgázkitermelés5222Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás
1120Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás0910Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás
1200Urán-, tóriumérc-bányászat0721Urán-, tóriumérc-bányászat
1200Urán-, tóriumérc-bányászat0990Egyéb bányászati szolgáltatás
1310Vasércbányászat0710Vasércbányászat
1310Vasércbányászat0990Egyéb bányászati szolgáltatás
1320Színes fémérc bányászata0729Színesfém érc bányászata
1320Színes fémérc bányászata0990Egyéb bányászati szolgáltatás
1411Építőkő, díszítőkő fejtése0811Kőfejtés, gipsz, kréta bányászata
1411Építőkő, díszítőkő fejtése0990Egyéb bányászati szolgáltatás
1412Mészkő, gipsz, kréta bányászata0811Kőfejtés, gipsz, kréta bányászata
1412Mészkő, gipsz, kréta bányászata0990Egyéb bányászati szolgáltatás
1413Pala bányászata0811Kőfejtés, gipsz, kréta bányászata
1413Pala bányászata0990Egyéb bányászati szolgáltatás
1421Kavics-, homokbányászat0812Kavics-, homok-, agyagbányászat
1421Kavics-, homokbányászat0990Egyéb bányászati szolgáltatás
1422Agyag-, kaolinbányászat0812Kavics-, homok-, agyagbányászat
1422Agyag-, kaolinbányászat0990Egyéb bányászati szolgáltatás
1430Vegyiásvány bányászata0891Vegyi ásvány bányászata
1430Vegyiásvány bányászata0990Egyéb bányászati szolgáltatás
1440Sótermelés0893Sókitermelés
1440Sótermelés0990Egyéb bányászati szolgáltatás
1440Sótermelés1084Fűszer, ételízesítő gyártása
1450Máshova nem sorolt egyéb bányászat0899Egyéb m. n. s. bányászat
1450Máshova nem sorolt egyéb bányászat0990Egyéb bányászati szolgáltatás
1511Húsfeldolgozás, -tartósítás1011Húsfeldolgozás, -tartósítás
1512Baromfihús feldolgozása, tartósítása1011Húsfeldolgozás, -tartósítás
1512Baromfihús feldolgozása, tartósítása1012Baromfihús feldolgozása, tartósítása
1513Hús-, baromfihús-készítmény gyártása1013Hús-, baromfihús-készítmény gyártása
1513Hús-, baromfihús-készítmény gyártása1085Készétel gyártása
1513Hús-, baromfihús-készítmény gyártása1089M. n. s. egyéb élelmiszer gyártása
1520Halfeldolgozás1020Halfeldolgozás, -tartósítás
1520Halfeldolgozás1085Készétel gyártása
1531Burgonyafeldolgozás1031Burgonyafeldolgozás, -tartósítás
1532Gyümölcs-, zöldséglé gyártása1032Gyümölcs-, zöldséglé gyártása
1533Egyéb gyümölcs- és zöldségfeldolgozás1039Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
1533Egyéb gyümölcs- és zöldségfeldolgozás1085Készétel gyártása
1541Nyers olaj gyártása1041Olaj gyártása
TEÁOR'03TEÁOR'08
KódszámMegnevezésKódszámMegnevezés
1542Finomított olaj gyártása1041Olaj gyártása
1543Margarin gyártása1042Margarin gyártása
1551Tejtermék gyártása1051Tejtermék gyártása
1552Jégkrém gyártása1052Jégkrém gyártása
1561Malomipari termék gyártása1061Malomipari termék gyártása
1562Keményítő gyártása1062Keményítő, keményítőtermék gyártása
1562Keményítő gyártása1089M. n. s. egyéb élelmiszer gyártása
1571Haszonállat-eledel gyártása1091Haszonállat-eledel gyártása
1572Hobbiállat-eledel gyártása1092Hobbiállat-eledel gyártása
1581Kenyér, friss tésztaféle gyártása1071"Kenyér; friss pékáru gyártása"
1581Kenyér, friss tésztaféle gyártása1085Készétel gyártása
1581Kenyér, friss tésztaféle gyártása1089M. n. s. egyéb élelmiszer gyártása
1582Tartósított lisztes áru gyártása1072Tartósított lisztes áru gyártása
1583Cukorgyártás1081Cukorgyártás
1584Édesség gyártása1082Édesség gyártása
1585Tésztafélék gyártása1073Tésztafélék gyártása
1585Tésztafélék gyártása1085Készétel gyártása
1586Tea, kávé feldolgozása1083Tea, kávé feldolgozása
1587Fűszer, ételízesítő gyártása1084Fűszer, ételízesítő gyártása
1588Homogenizált és diétás étel gyártása1086Homogenizált, diétás étel gyártása
1589Máshova nem sorolt egyéb élelmiszer gyártása1089M. n. s. egyéb élelmiszer gyártása
1591Desztillált szeszes ital gyártása1101Desztillált szeszes ital gyártása
1592Etilalkohol gyártása1101Desztillált szeszes ital gyártása
1592Etilalkohol gyártása2014Szerves vegyi alapanyag gyártása
1593Bortermelés1102Szőlőbor termelése
1594Gyümölcsbor termelése1103Gyümölcsbor termelése
1595Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása1104Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása
1596Sörgyártás1105Sörgyártás
1597Malátagyártás1106Malátagyártás
1598Üdítőital gyártása1107Üdítőital, ásványvíz gyártása
1600Dohánytermék gyártása1200Dohánytermék gyártása
1711Pamutfonás1310Textilszálak fonása
1712Gyapjúfonás1310Textilszálak fonása
1713Fésűsgyapjúfonás1310Textilszálak fonása
1714Lenfonás1310Textilszálak fonása
1715Selyemfonás1310Textilszálak fonása
1716Varrócérna gyártása1310Textilszálak fonása
1717Egyéb textilszálak fonása1310Textilszálak fonása
1721Pamutszövés1320Textilszövés
1722Gyapjúszövés1320Textilszövés
1723Fésűsgyapjúszövés1320Textilszövés
1724Selyemszövés1320Textilszövés
1725Egyéb textilszövés1320Textilszövés
1730Textilkikészítés1330Textilkikészítés
TEÁOR'03TEÁOR'08
KódszámMegnevezésKódszámMegnevezés
1740Konfekcionált textiláruk gyártása (kivéve: ruházat)1392Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)
1740Konfekcionált textiláruk gyártása (kivéve: ruházat)3250Orvosi eszköz gyártása
1740Konfekcionált textiláruk gyártása (kivéve: ruházat)3319Egyéb ipari eszköz javítása
1740Konfekcionált textiláruk gyártása (kivéve: ruházat)9529Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása
1751Szőnyeggyártás1393Szőnyeggyártás
1752Kötéláru gyártása1394Kötéláru gyártása
1752Kötéláru gyártása3319Egyéb ipari eszköz javítása
1753Nem szőtt textíliák, termékek gyártása (kivéve: ruházat)1395Nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat)
1754Máshova nem sorolt egyéb textiltermék gyártása1396Műszaki textiláru gyártása
1754Máshova nem sorolt egyéb textiltermék gyártása1399Egyéb textiláru gyártása m. n. s.
1754Máshova nem sorolt egyéb textiltermék gyártása1722Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása
1754Máshova nem sorolt egyéb textiltermék gyártása3319Egyéb ipari eszköz javítása
1760Kötött, hurkolt kelme gyártása1391Kötött, hurkolt kelme gyártása
1771Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása1419Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása
1771Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása1431Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása
1772Kötött, hurkolt pulóverfélék gyártása1439Egyéb kötött, hurkolt ruházati termék gyártása
1810Bőrruházat gyártása1411Bőrruházat gyártása
1810Bőrruházat gyártása3299Egyéb m. n. s feldolgozóipari tevékenység
1821Munkaruházat gyártása1412Munkaruházat gyártása
1822Felsőruházat gyártása1413Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)
1823Alsóruházat gyártása1414Alsóruházat gyártása
1824Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása1419Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása
1824Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása3299Egyéb m. n. s feldolgozóipari tevékenység
1830Szőrmekikészítés, szőrmecikk gyártása1320Textilszövés
1830Szőrmekikészítés, szőrmecikk gyártása1391Kötött, hurkolt kelme gyártása
1830Szőrmekikészítés, szőrmecikk gyártása1420Szőrmecikk gyártása
1830Szőrmekikészítés, szőrmecikk gyártása1511Bőr, szőrme kikészítése
1910Bőrkikészítés1511Bőr, szőrme kikészítése
1920Táskafélék, szíjazat gyártása1512Táskafélék, szíjazat gyártása
1920Táskafélék, szíjazat gyártása3299Egyéb m. n. s feldolgozóipari tevékenység
1930Lábbeligyártás1520Lábbeligyártás
1930Lábbeligyártás1629Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
1930Lábbeligyártás2219Egyéb gumitermék gyártása
1930Lábbeligyártás2229Egyéb műanyag termék gyártása
2010Fűrészárugyártás1610Fűrészárugyártás
2020Falemezgyártás1621Falemezgyártás
2030Épületasztalos-ipari termék gyártása1622Parkettagyártás
2030Épületasztalos-ipari termék gyártása1623Épületasztalos-ipari termék gyártása
2030Épületasztalos-ipari termék gyártása4120Lakó- és nem lakó épület építése
2030Épületasztalos-ipari termék gyártása4332Épületasztalos-szerkezet szerelése
2030Épületasztalos-ipari termék gyártása4391Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
2040Tároló fatermék gyártása1624Tároló fatermék gyártása
2040Tároló fatermék gyártása3319Egyéb ipari eszköz javítása
TEÁOR'03TEÁOR'08
KódszámMegnevezésKódszámMegnevezés
2051Fatömegcikk gyártása1629Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
2051Fatömegcikk gyártása3299Egyéb m. n. s feldolgozóipari tevékenység
2051Fatömegcikk gyártása3319Egyéb ipari eszköz javítása
2052Parafa-, fonottáru gyártása1629Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
2052Parafa-, fonottáru gyártása3299Egyéb m. n. s feldolgozóipari tevékenység
2111Papíripari rostanyag gyártása1711Papíripari rostanyag gyártása
2112Papírgyártás1712Papírgyártás
2121Papír csomagolóeszköz gyártása1721Papír csomagolóeszköz gyártása
2122Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása1722Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása
2123Irodai papíráru gyártása1723Irodai papíráru gyártása
2123Irodai papíráru gyártása1812Nyomás (kivéve: napilap)
2124Tapétagyártás1724Tapétagyártás
2125Egyéb papírtermék gyártása1729Egyéb papír-, kartontermék gyártása
2125Egyéb papírtermék gyártása1812Nyomás (kivéve: napilap)
2211Könyvkiadás3299Egyéb m. n. s feldolgozóipari tevékenység
2211Könyvkiadás5811Könyvkiadás
2211Könyvkiadás5812Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
2212Napilapkiadás5813Napilapkiadás
2213Időszaki kiadvány kiadása5814Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
2214Hangfelvétel-kiadás5920Hangfelvétel készítése, kiadása
2215Egyéb kiadás5819Egyéb kiadói tevékenység
2221Napilapnyomás1811Napilapnyomás
2222Máshova nem sorolt nyomás1723Irodai papíráru gyártása
2222Máshova nem sorolt nyomás1812Nyomás (kivéve: napilap)
2223Könyvkötés1814Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
2224Nyomdai előkészítő tevékenység1813Nyomdai előkészítő tevékenység
2225Kisegítő nyomdai tevékenység1813Nyomdai előkészítő tevékenység
2225Kisegítő nyomdai tevékenység1814Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
2231Hangfelvétel- sokszorosítás1820Egyéb sokszorosítás
2232Videófelvétel-sokszorosítás1820Egyéb sokszorosítás
2233Számítógépes adathordozó sokszorosítása1820Egyéb sokszorosítás
2310Kokszgyártás1910Kokszgyártás
2320Kőolaj-feldolgozás1920Kőolaj -feldolgozás
2330Nukleáris fűtőanyag gyártása2013Szervetlen vegyi alapanyag gyártása
2330Nukleáris fűtőanyag gyártása2120Gyógyszerkészítmény gyártása
2330Nukleáris fűtőanyag gyártása2446Nukleáris fűtőanyag gyártása
2330Nukleáris fűtőanyag gyártása3812Veszélyes hulladék gyűjtése
2330Nukleáris fűtőanyag gyártása3822Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
2411Ipari gáz gyártása2011Ipari gáz gyártása
2412Színezék, pigment gyártása2012Színezék, pigment gyártása
2413Szervetlen vegyi alapanyag gyártása2013Szervetlen vegyi alapanyag gyártása
2414Szerves vegyi alapanyag gyártása2014Szerves vegyi alapanyag gyártása
2415Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása2015Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása
2415Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása3821Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
TEÁOR'03TEÁOR'08
KódszámMegnevezésKódszámMegnevezés
2416Műanyag-alapanyag gyártása2016Műanyag-alapanyag gyártása
2417Szintetikus kaucsuk gyártása2017Szintetikus kaucsuk alapanyag gyártása
2420Mezőgazdasági vegyi termék gyártása2020Mezőgazdasági vegyi termék gyártása
2430Festék, bevonóanyag gyártása2030Festék, bevonóanyag gyártása
2441Gyógyszeralapanyag-gyártás2110Gyógyszeralapanyag-gyártás
2442Gyógyszerkészítmény gyártása2120Gyógyszerkészítmény gyártása
2442Gyógyszerkészítmény gyártása3250Orvosi eszköz gyártása
2451Tisztítószer gyártása2041Tisztítószer gyártása
2452Testápolási cikk gyártása2042Testápolási cikk gyártása
2461Robbanóanyag gyártása2051Robbanóanyag gyártása
2462Ragasztógyártás2052Ragasztószergyártás
2462Ragasztógyártás2059M. n. s. egyéb vegyi termék gyártása
2463Illóolajgyártás2053Illóolajgyártás
2464Fényképészeti vegyi anyag gyártása2059M. n. s. egyéb vegyi termék gyártása
2465Felvétel nélküli hang-, kép-, adathordozó gyártása2680Mágneses, optikai információhordozó gyártása
2466Máshova nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása2059M. n. s. egyéb vegyi termék gyártása
2466Máshova nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása2611Elektronikai alkatrész gyártása
2470Vegyi szál gyártása2060Vegyi szál gyártása
2511Gumiabroncs, gumitömlő gyártása2211Gumiabroncs, gumitömlő gyártása
2512Gumiabroncs újrafutózása, felújítása2211Gumiabroncs, gumitömlő gyártása
2513Egyéb gumitermék gyártása2219Egyéb gumitermék gyártása
2513Egyéb gumitermék gyártása3250Orvosi eszköz gyártása
2513Egyéb gumitermék gyártása3299Egyéb m. n. s feldolgozóipari tevékenység
2513Egyéb gumitermék gyártása3319Egyéb ipari eszköz javítása
2521Műanyag fólia, cső gyártása2221Műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása
2521Műanyag fólia, cső gyártása3319Egyéb ipari eszköz javítása
2521Műanyag fólia, cső gyártása3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
2522Műanyag csomagolóeszköz gyártása2222Műanyag csomagolóeszköz gyártása
2523Műanyag építőanyag gyártása2223Műanyag építőanyag gyártása
2523Műanyag építőanyag gyártása2732Egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása
2523Műanyag építőanyag gyártása4120Lakó- és nem lakó épület építése
2523Műanyag építőanyag gyártása4332Épületasztalos-szerkezet szerelése
2524Egyéb műanyag termék gyártása2229Egyéb műanyag termék gyártása
2524Egyéb műanyag termék gyártása2733Szerelvény gyártása
2524Egyéb műanyag termék gyártása3299Egyéb m. n. s feldolgozóipari tevékenység
2524Egyéb műanyag termék gyártása3319Egyéb ipari eszköz javítása
2611Síküveggyártás2311Síküveggyártás
2612Síküveg továbbfeldolgozása2312Síküveg továbbfeldolgozása
2613Öblösüveggyártás2313Öblösüveggyártás
2614Üvegszálgyártás2314Üvegszálgyártás
2615Műszaki, egyéb üvegtermék gyártása2319Műszaki, egyéb üvegtermék gyártása
2615Műszaki, egyéb üvegtermék gyártása3319Egyéb ipari eszköz javítása
2615Műszaki, egyéb üvegtermék gyártása3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
2621Háztartási kerámia gyártása2341Háztartási kerámia gyártása
TEÁOR'03TEÁOR'08
KódszámMegnevezésKódszámMegnevezés
2622Egészségügyi kerámia gyártása2342Egészségügyi kerámia gyártása
2623Kerámiaszigetelő gyártása2343Kerámia szigetelő gyártása
2624Műszaki kerámia gyártása2344Műszaki kerámia gyártása
2625Egyéb kerámiatermék gyártása2349Egyéb kerámiatermék gyártása
2626Tűzálló kerámiatermék gyártása2320Tűzálló termék gyártása
2630Kerámiacsempe, lap gyártása2331Kerámiacsempe, -lap gyártása
2640Égetett agyag építőanyag gyártása2332Égetett agyag építőanyag gyártása
2640Égetett agyag építőanyag gyártása3319Egyéb ipari eszköz javítása
2640Égetett agyag építőanyag gyártása3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
2651Cementgyártás2351Cementgyártás
2652Mészgyártás2352Mész-, gipszgyártás
2653Gipszgyártás2352Mész-, gipszgyártás
2661Építési betontermék gyártása2361Építési betontermék gyártása
2662Építési gipsztermék gyártása2362Építési gipsztermék gyártása
2663Előre kevert beton gyártása2363Előre kevert beton gyártása
2664Habarcsgyártás2364Habarcsgyártás
2665Szálerősítésű cement gyártása2365Szálerősítésű cement gyártása
2666Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása2369Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
2670Építőkő, díszítőkő megmunkálása2370Kőmegmunkálás
2681Csiszolótermék gyártása2391Csiszolótermék gyártása
2681Csiszolótermék gyártása3319Egyéb ipari eszköz javítása
2681Csiszolótermék gyártása3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
2682Máshova nem sorolt egyéb nemfém ásványi termék gyártása2399M. n. s. egyéb nemfém ásványi termék gyártása
2710Vas, acél, vasötvözet-alapanyag gyártása2410Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása
2721Öntöttvas cső gyártása2451Vasöntés
2722Acélcsőgyártás2420Acélcsőgyártás
2731Hidegen húzott vas-, acéltermék gyártása2431Hidegen húzott acélrúd gyártása
2732Hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása2432Hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása
2733Hidegen alakított acélidom gyártása2433Hidegen hajlított acélidom gyártása
2734Acélhuzalgyártás2434Hidegen húzott acélhuzal gyártása
2741Nemesfémgyártás2441Nemesfémgyártás
2742Alumíniumgyártás2442Alumíniumgyártás
2743Ólom, cink, ón gyártása2443Ólom, cink, ón gyártása
2744Réz gyártása2444Rézgyártás
2745Egyéb nemvas fém gyártása2445Egyéb nem vas fém gyártása
2751Vasöntés2451Vasöntés
2752Acélöntés2452Acélöntés
2753Könnyűfémöntés2453Könnyűfémöntés
2754Egyéb nemvas fém öntése2454Egyéb nem vas fém öntése
2811Fémszerkezet gyártása2433Hidegen hajlított acélidom gyártása
2811Fémszerkezet gyártása2511Fémszerkezet gyártása
2811Fémszerkezet gyártása4120Lakó- és nem lakó épület építése
2812Fém épületelem gyártása2512Fém épületelem gyártása
TEÁOR'03TEÁOR'08
KódszámMegnevezésKódszámMegnevezés
2812Fém épületelem gyártása4332Épületasztalos-szerkezet szerelése
2821Fémtartály gyártása2529Fémtartály gyártása
2822Fűtési kazán, radiátor gyártása2521Központi fűtési kazán, radiátor gyártása
2822Fűtési kazán, radiátor gyártása3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
2830Gőzkazán gyártása2530Gőzkazán gyártása
2830Gőzkazán gyártása3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
2840Fémalakítás, porkohászat2550Fémalakítás, porkohászat
2851Fém felületkezelése2561Fémfelület-kezelés
2852Fémmegmunkálás2562Fémmegmunkálás
2852Fémmegmunkálás3312Ipari gép, berendezés javítása
2861Evőeszköz, késáru gyártása2571Evőeszköz gyártása
2861Evőeszköz, késáru gyártása3311Fémfeldolgozási termék javítása
2862Szerszámgyártás2573Szerszámgyártás
2862Szerszámgyártás2841Fémmegmunkáló szerszámgép gyártása
2862Szerszámgyártás2849Egyéb szerszámgép gyártása
2862Szerszámgyártás2892Bányászati, építőipari gép gyártása
2862Szerszámgyártás3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
2863Lakat-, zárgyártás2572Lakat-, zárgyártás
2871Vas, acél tárolóeszköz gyártása2591Acél tárolóeszköz gyártása
2872Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása2592Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása
2873Huzal termék gyártása2593Huzaltermék gyártása
2874Kötőelem, csavar gyártása2593Huzaltermék gyártása
2874Kötőelem, csavar gyártása2594Kötőelem, csavar gyártása
2875Máshova nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék gyártása2571Evőeszköz gyártása
2875Máshova nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék gyártása2599M. n. s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
2875Máshova nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék gyártása3299Egyéb m. n. s feldolgozóipari tevékenység
2911Motor, turbina gyártása (kivéve légi, közúti járműmotor)2811Motor, turbina gyártása (kivéve: légi, közútijármű-motor)
2911Motor, turbina gyártása (kivéve légi, közúti járműmotor)3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
2912Szivattyú, kompresszor gyártása2812Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása
2912Szivattyú, kompresszor gyártása2813Egyéb szivattyú, kompresszor gyártása
2912Szivattyú, kompresszor gyártása3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
2913Csap, szelep gyártása2812Hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása
2913Csap, szelep gyártása2814Csap, szelep gyártása
2913Csap, szelep gyártása3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
2914Csapágy, erőátviteli elem gyártása2815Csapágy, erőátviteli elem gyártása
2921Kemence gyártása2821Fűtőberendezés, kemence gyártása
2921Kemence gyártása3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
2922Emelő-, anyagmozgató gép gyártása2822Emelő-, anyagmozgató gép gyártása
2922Emelő-, anyagmozgató gép gyártása3312Ipari gép, berendezés javítása
2922Emelő-, anyagmozgató gép gyártása3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
2922Emelő-, anyagmozgató gép gyártása4329Egyéb épületgépészeti szerelés
2923Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása2825Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása
TEÁOR'03TEÁOR'08
KódszámMegnevezésKódszámMegnevezés
2923Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
2924Máshova nem sorolt egyéb általános gép gyártása2829M. n. s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
2924Máshova nem sorolt egyéb általános gép gyártása3250Orvosi eszköz gyártása
2924Máshova nem sorolt egyéb általános gép gyártása3312Ipari gép, berendezés javítása
2924Máshova nem sorolt egyéb általános gép gyártása3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
2931Mezőgazdasági traktor gyártása2830Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása
2932Egyéb mezőgazdasági gép gyártása2830Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása
2932Egyéb mezőgazdasági gép gyártása3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
2932Egyéb mezőgazdasági gép gyártása9522Háztartási gép, háztartási, kerti eszköz javítása
2941Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása2824Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása
2942Egyéb fémmegmunkáló szerszámgép gyártása2841Fémmegmunkáló szerszámgép gyártása
2942Egyéb fémmegmunkáló szerszámgép gyártása3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
2943Egyéb máshova nem sorolt szerszámgép gyártása2790Egyéb villamos berendezés gyártása
2943Egyéb máshova nem sorolt szerszámgép gyártása2829M. n. s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
2943Egyéb máshova nem sorolt szerszámgép gyártása2849Egyéb szerszámgép gyártása
2943Egyéb máshova nem sorolt szerszámgép gyártása3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
2951Kohászati gép gyártása2891Kohászati gép gyártása
2951Kohászati gép gyártása3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
2952Bányászati, építőipari gép gyártása2892Bányászati, építőipari gép gyártása
2952Bányászati, építőipari gép gyártása3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
2953Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása2830Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása
2953Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása2893Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása
2953Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
2954Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása2894Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása
2954Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása3312Ipari gép, berendezés javítása
2954Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
2955Papíripari gép gyártása2895Papíripari gép gyártása
2955Papíripari gép gyártása3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
2956Máshova nem sorolt egyéb speciális gép gyártása2573Szerszámgyártás
2956Máshova nem sorolt egyéb speciális gép gyártása2751Háztartási villamos készülék gyártása
2956Máshova nem sorolt egyéb speciális gép gyártása2894Textil-, ruházati, bőripari gép gyártása
2956Máshova nem sorolt egyéb speciális gép gyártása2896Műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása
2956Máshova nem sorolt egyéb speciális gép gyártása2899M. n. s. egyéb speciális gép gyártása
2956Máshova nem sorolt egyéb speciális gép gyártása3312Ipari gép, berendezés javítása
2956Máshova nem sorolt egyéb speciális gép gyártása3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
2960Fegyver-, lőszergyártás2540Fegyver-, lőszergyártás
2960Fegyver-, lőszergyártás3030Légi, űrjármű gyártása
2960Fegyver-, lőszergyártás3040Katonai harcjármű gyártása
2960Fegyver-, lőszergyártás3316Repülőgép, űrhajó javítása
2960Fegyver-, lőszergyártás3317Egyéb közlekedési eszköz javítása
2960Fegyver-, lőszergyártás3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
2971Háztartási villamos készülék gyártása2751Háztartási villamos készülék gyártása
2971Háztartási villamos készülék gyártása2821Fűtőberendezés, kemence gyártása
TEÁOR'03TEÁOR'08
KódszámMegnevezésKódszámMegnevezés
2971Háztartási villamos készülék gyártása2825Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása
2971Háztartási villamos készülék gyártása3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
2972Nem villamos háztartási készülék gyártása2752Nem villamos háztartási készülék gyártása
2972Nem villamos háztartási készülék gyártása2821Fűtőberendezés, kemence gyártása
3001Irodagépgyártás2823Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)
3001Irodagépgyártás3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
3002Számítógép, készülék gyártása2620Számítógép, perifériás egység gyártása
3002Számítógép, készülék gyártása3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
3002Számítógép, készülék gyártása6209Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
3110Villamos motor, áramfejlesztő gyártása2611Elektronikai alkatrész gyártása
3110Villamos motor, áramfejlesztő gyártása2711Villamos motor, áramfejlesztő gyártása
3110Villamos motor, áramfejlesztő gyártása3314Ipari villamos gép, berendezés javítása
3110Villamos motor, áramfejlesztő gyártása3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
3120Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása2611Elektronikai alkatrész gyártása
3120Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása2712Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása
3120Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása2733Szerelvény gyártása
3120Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása2790Egyéb villamos berendezés gyártása
3120Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
3130Szigetelt vezeték, kábel gyártása2611Elektronikai alkatrész gyártása
3130Szigetelt vezeték, kábel gyártása2731Száloptikai kábel gyártása
3130Szigetelt vezeték, kábel gyártása2732Egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása
3130Szigetelt vezeték, kábel gyártása2733Szerelvény gyártása
3130Szigetelt vezeték, kábel gyártása2790Egyéb villamos berendezés gyártása
3140Akkumulátor, szárazelem gyártása2720Akkumulátor, szárazelem gyártása
3150Világítóeszköz gyártása2740Villamos világítóeszköz gyártása
3150Világítóeszköz gyártása3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
3161Máshova nem sorolt motor-, járművillamossági cikk gyártása2740Villamos világítóeszköz gyártása
3161Máshova nem sorolt motor-, járművillamossági cikk gyártása2931Járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása
3162Máshova nem sorolt egyéb villamos termék gyártása2344Műszaki kerámia gyártása
3162Máshova nem sorolt egyéb villamos termék gyártása2599M. n. s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
3162Máshova nem sorolt egyéb villamos termék gyártása2630Híradás-technikai berendezés gyártása
3162Máshova nem sorolt egyéb villamos termék gyártása2651Mérőműszergyártás
3162Máshova nem sorolt egyéb villamos termék gyártása2711Villamos motor, áramfejlesztő gyártása
3162Máshova nem sorolt egyéb villamos termék gyártása2740Villamos világítóeszköz gyártása
3162Máshova nem sorolt egyéb villamos termék gyártása2790Egyéb villamos berendezés gyártása
3162Máshova nem sorolt egyéb villamos termék gyártása2841Fémmegmunkáló szerszámgép gyártása
3162Máshova nem sorolt egyéb villamos termék gyártása2899M. n. s. egyéb speciális gép gyártása
3162Máshova nem sorolt egyéb villamos termék gyártása3020Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása
3162Máshova nem sorolt egyéb villamos termék gyártása3313Elektronikus, optikai eszköz javítása
3162Máshova nem sorolt egyéb villamos termék gyártása3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
3210Elektronikai alkatrész gyártása2611Elektronikai alkatrész gyártása
3210Elektronikai alkatrész gyártása2612Elektronikai áramköri kártya gyártása
TEÁOR'03TEÁOR'08
KódszámMegnevezésKódszámMegnevezés
3210Elektronikai alkatrész gyártása2790Egyéb villamos berendezés gyártása
3220Ipari híradástechnikai termék gyártása2630Híradás-technikai berendezés gyártása
3220Ipari híradástechnikai termék gyártása3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
3230Híradástechnikai fogyasztási cikk gyártása2611Elektronikai alkatrész gyártása
3230Híradástechnikai fogyasztási cikk gyártása2620Számítógép, perifériás egység gyártása
3230Híradástechnikai fogyasztási cikk gyártása2630Híradás-technikai berendezés gyártása
3230Híradástechnikai fogyasztási cikk gyártása2640Elektronikus fogyasztási cikk gyártása
3230Híradástechnikai fogyasztási cikk gyártása2670Optikai eszköz gyártása
3230Híradástechnikai fogyasztási cikk gyártása2823Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)
3230Híradástechnikai fogyasztási cikk gyártása3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
3310Orvosi műszer gyártása2660Elektronikus orvosi berendezés gyártása
3310Orvosi műszer gyártása3101Irodabútor gyártása
3310Orvosi műszer gyártása3250Orvosi eszköz gyártása
3310Orvosi műszer gyártása3299Egyéb m. n. s feldolgozóipari tevékenység
3310Orvosi műszer gyártása3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
3320Mérőműszer gyártása2630Híradás-technikai berendezés gyártása
3320Mérőműszer gyártása2651Mérőműszergyártás
3320Mérőműszer gyártása2670Optikai eszköz gyártása
3320Mérőműszer gyártása2829M. n. s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
3320Mérőműszer gyártása2899M. n. s. egyéb speciális gép gyártása
3320Mérőműszer gyártása3250Orvosi eszköz gyártása
3320Mérőműszer gyártása3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
3330Ipari folyamatirányító rendszer gyártása3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
3340Optikai, fényképészeti eszköz gyártása2670Optikai eszköz gyártása
3340Optikai, fényképészeti eszköz gyártása2731Száloptikai kábel gyártása
3340Optikai, fényképészeti eszköz gyártása2899M. n. s. egyéb speciális gép gyártása
3340Optikai, fényképészeti eszköz gyártása3250Orvosi eszköz gyártása
3340Optikai, fényképészeti eszköz gyártása3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
3350Óragyártás2652Óragyártás
3350Óragyártás3212Ékszergyártás
3350Óragyártás3213Divatékszer gyártása
3350Óragyártás3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
3410Közúti gépjármű gyártása2892Bányászati, építőipari gép gyártása
3410Közúti gépjármű gyártása2910Közúti gépjármű gyártása
3410Közúti gépjármű gyártása3091Motorkerékpár gyártása
3410Közúti gépjármű gyártása3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
3420Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása2920Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása
3430Közúti gépjármű, gépjárműmotor alkatrészeinek gyártása2811Motor, turbina gyártása (kivéve: légi, közútijármű-motor)
3430Közúti gépjármű, gépjárműmotor alkatrészeinek gyártása2932Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása
3511Hajógyártás, -javítás3011Hajógyártás
3511Hajógyártás, -javítás3315Hajó, csónak javítása
3511Hajógyártás, -javítás3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
TEÁOR'03TEÁOR'08
KódszámMegnevezésKódszámMegnevezés
3512Szabadidő-, sporthajó gyártása, javítása3012Szabadidő-, sporthajó gyártása
3520Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása3020Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása
3520Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
3530Légi-, űrjármű gyártása, javítása2899M. n. s. egyéb speciális gép gyártása
3530Légi-, űrjármű gyártása, javítása3030Légi, űrjármű gyártása
3530Légi-, űrjármű gyártása, javítása3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
3541Motorkerékpár gyártása3091Motorkerékpár gyártása
3542Kerékpár gyártása3092Kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása
3543Mozgássérültek kocsijának gyártása3092Kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása
3550Máshova nem sorolt egyéb jármű gyártása2822Emelő-, anyagmozgató gép gyártása
3550Máshova nem sorolt egyéb jármű gyártása3099M. n. s. egyéb jármű gyártása
3550Máshova nem sorolt egyéb jármű gyártása3101Irodabútor gyártása
3550Máshova nem sorolt egyéb jármű gyártása3317Egyéb közlekedési eszköz javítása
3550Máshova nem sorolt egyéb jármű gyártása3320Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
3611Ülőbútor gyártása2932Közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása
3611Ülőbútor gyártása3011Hajógyártás
3611Ülőbútor gyártása3020Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása
3611Ülőbútor gyártása3030Légi, űrjármű gyártása
3611Ülőbútor gyártása3101Irodabútor gyártása
3611Ülőbútor gyártása3102Konyhabútorgyártás
3611Ülőbútor gyártása3109Egyéb bútor gyártása
3611Ülőbútor gyártása9524Bútor, lakberendezési tárgy javítása
3612Irodabútor gyártása2823Irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)
3612Irodabútor gyártása3101Irodabútor gyártása
3612Irodabútor gyártása9524Bútor, lakberendezési tárgy javítása
3613Konyhabútor gyártása3102Konyhabútorgyártás
3614Egyéb bútor gyártása3109Egyéb bútor gyártása
3614Egyéb bútor gyártása9524Bútor, lakberendezési tárgy javítása
3615Ágybetét gyártása3103Ágybetét gyártása
3621Pénzérme, érem gyártása3211Érmegyártás
3622Ékszergyártás3212Ékszergyártás
3622Ékszergyártás3213Divatékszer gyártása
3630Hangszergyártás3220Hangszergyártás
3630Hangszergyártás3319Egyéb ipari eszköz javítása
3630Hangszergyártás9529Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása
3640Sportszergyártás3230Sportszergyártás
3640Sportszergyártás3299Egyéb m. n. s feldolgozóipari tevékenység
3640Sportszergyártás9529Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása
3650Játékgyártás2640Elektronikus fogyasztási cikk gyártása
3650Játékgyártás2899M. n. s. egyéb speciális gép gyártása
3650Játékgyártás3240Játékgyártás
3650Játékgyártás3319Egyéb ipari eszköz javítása
3661Divatékszergyártás3213Divatékszer gyártása
3662Seprű- és kefegyártás3291Seprű-, kefegyártás
TEÁOR'03TEÁOR'08
KódszámMegnevezésKódszámMegnevezés
3663Egyéb máshova nem sorolt feldolgozóipar1399Egyéb textiláru gyártása m. n. s.
3663Egyéb máshova nem sorolt feldolgozóipar1512Táskafélék, szíjazat gyártása
3663Egyéb máshova nem sorolt feldolgozóipar1629Egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
3663Egyéb máshova nem sorolt feldolgozóipar1729Egyéb papír-, kartontermék gyártása
3663Egyéb máshova nem sorolt feldolgozóipar2051Robbanóanyag gyártása
3663Egyéb máshova nem sorolt feldolgozóipar2219Egyéb gumitermék gyártása
3663Egyéb máshova nem sorolt feldolgozóipar2223Műanyag építőanyag gyártása
3663Egyéb máshova nem sorolt feldolgozóipar2229Egyéb műanyag termék gyártása
3663Egyéb máshova nem sorolt feldolgozóipar2599M. n. s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
3663Egyéb máshova nem sorolt feldolgozóipar2899M. n. s. egyéb speciális gép gyártása
3663Egyéb máshova nem sorolt feldolgozóipar3092Kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása
3663Egyéb máshova nem sorolt feldolgozóipar3299Egyéb m. n. s feldolgozóipari tevékenység
3710Fém visszanyerése hulladékból3831Használt eszköz bontása
3710Fém visszanyerése hulladékból3832Hulladék újrahasznosítása
3720Nemfém visszanyerése hulladékból3832Hulladék újrahasznosítása
4011Villamosenergia-termelés3511Villamosenergia-termelés
4012Villamosenergia-szállítás3512Villamosenergia- szállítás
4013Villamosenergia-elosztás, -kereskedelem3513Villamosenergia-elosztás
4013Villamosenergia-elosztás, -kereskedelem3514Villamosenergia-kereskedelem
4021Gázgyártás3521Gázgyártás
4022Gázelosztás, -kereskedelem3522Gázelosztás
4022Gázelosztás, -kereskedelem3523Gázkereskedelem
4030Gőz-, melegvízellátás3530Gőzellátás, légkondicionálás
4100Víztermelés, -kezelés, -elosztás3600Víztermelés, -kezelés, -ellátás
4511Épületbontás, földmunka4311Bontás
4511Épületbontás, földmunka4312Építési terület előkészítése
4512Talajmintavétel, próbafúrás4313Talajmintavétel, próbafúrás
4521Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése4120Lakó- és nem lakó épület építése
4521Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése4212Vasút építése
4521Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése4213Híd, alagút építése
4521Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése4221Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4521Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése4222Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
4521Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése4299Egyéb m. n. s. építés
4521Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése4399Egyéb speciális szaképítés m. n. s.
4522Tetőszerkezet-építés, tetőfedés, vízszigetelés4391Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
4522Tetőszerkezet-építés, tetőfedés, vízszigetelés4399Egyéb speciális szaképítés m. n. s.
4523Autópálya, út, repülőtér, sport játéktér építése4120Lakó- és nem lakó épület építése
4523Autópálya, út, repülőtér, sport játéktér építése4211Út, autópálya építése
4523Autópálya, út, repülőtér, sport játéktér építése4212Vasút építése
4523Autópálya, út, repülőtér, sport játéktér építése4299Egyéb m. n. s. építés
4524Vízi létesítmény építése4221Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4524Vízi létesítmény építése4291Vízi létesítmény építése
4524Vízi létesítmény építése4399Egyéb speciális szaképítés m. n. s.
4525Egyéb speciális szaképítés4221Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
TEÁOR'03TEÁOR'08
KódszámMegnevezésKódszámMegnevezés
4525Egyéb speciális szaképítés4399Egyéb speciális szaképítés m. n. s.
4531Villanyszerelés4321Villanyszerelés
4531Villanyszerelés4322Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4531Villanyszerelés4329Egyéb épületgépészeti szerelés
4531Villanyszerelés8020Biztonsági rendszer szolgáltatás
4532Szigetelés4329Egyéb épületgépészeti szerelés
4533Víz-, gáz-, fűtésszerelés4322Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4534Egyéb épületgépészeti szerelés4321Villanyszerelés
4534Egyéb épületgépészeti szerelés4329Egyéb épületgépészeti szerelés
4541Vakolás4331Vakolás
4542Épületasztalos-szerkezet szerelés4332Épületasztalos-szerkezet szerelése
4543Padló-, falburkolás4333Padló-, falburkolás
4544Festés, üvegezés4334Festés, üvegezés
4545Egyéb befejező építés4339Egyéb befejező építés m. n. s.
4545Egyéb befejező építés4399Egyéb speciális szaképítés m. n. s.
4550Építési, bontási eszköz kölcsönzése személyzettel4399Egyéb speciális szaképítés m. n. s.
5010Gépjármű-kereskedelem4511Személygépjármű-, könnyűgépjármű kereskedelem
5010Gépjármű-kereskedelem4519Egyéb gépjármű-kereskedelem
5020Gépjárműjavítás4520Gépjárműjavítás, -karbantartás
5020Gépjárműjavítás5221Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5030Gépjárműalkatrész-kereskedelem4531Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem
5030Gépjárműalkatrész-kereskedelem4532Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem
5040Motorkerékpár kereskedelme, javítása4540Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme javítása
5050Üzemanyag-kiskereskedelem4730Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem
5111Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme4611Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme
5112Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme4612Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme
5113Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme4613Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme
5114Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme4614Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme
5115Bútor, háztartási áru, vasáru ügynöki nagykereskedelme4615Bútor, háztartási áru, fémáru ügynöki nagykereskedelme
5116Ruházat, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelme4616Textil, ruházat, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelme
5117Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme4617Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme
5118Máshova nem sorolt termék ügynöki nagykereskedelme4618Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
5119Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem4619Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem
5121Gabona-, vetőmag-, takarmány-nagykereskedelem4621Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme
5122Dísznövény-nagykereskedelem4622Dísznövény nagykereskedelme
5123Élőállat-nagykereskedelem4623Élőállat nagykereskedelme
5124Bőr nagykereskedelme4624Bőr nagykereskedelme
5125Feldolgozatlan dohány nagykereskedelme4621Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme
5131Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem1039Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
5131Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem4631Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem
5132Húsáru-nagykereskedelem4632Hús-, húskészítmény nagykereskedelme
5133Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme4633Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme
5134Ital nagykereskedelme1101Desztillált szeszes ital gyártása
TEÁOR'03TEÁOR'08
KódszámMegnevezésKódszámMegnevezés
5134Ital nagykereskedelme1102Szőlőbor termelése
5134Ital nagykereskedelme4634Ital nagykereskedelme
5135Dohányáru-nagykereskedelem4635Dohányáru nagykereskedelme
5136Cukor-, édesség-, pékáru-nagykereskedelem4636Cukor, édesség nagykereskedelme
5137Kávé-, fűszer-nagykereskedelem4637Kávé-, tea-, kakaó-, fűszer-nagykereskedelem
5138Egyéb élelmiszer-nagykereskedelem4631Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem
5138Egyéb élelmiszer-nagykereskedelem4638Egyéb élelmiszer nagykereskedelme
5139Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme4639Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme
5141Textil-nagykereskedelem4641Textil-nagykereskedelem
5142Ruha-, lábbeli-nagykereskedelem4642Ruházat, lábbeli nagykereskedelme
5143Elektromos háztartási cikk nagykereskedelme4643Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme
5143Elektromos háztartási cikk nagykereskedelme4647Bútor, szőnyeg, világítóberendezés nagykereskedelme
5143Elektromos háztartási cikk nagykereskedelme4652Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme
5144Porcelán-, üvegáru-, tapéta-, tisztítószer-nagykereskedelem4644Porcelán-, üvegáru-, tisztítószer-nagykereskedelem
5144Porcelán-, üvegáru-, tapéta-, tisztítószer-nagykereskedelem4649Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m. n. s.
5144Porcelán-, üvegáru-, tapéta-, tisztítószer-nagykereskedelem4673Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem
5145Illatszer-nagykereskedelem4645Illatszer nagykereskedelme
5146Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme4646Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme
5147Egyéb fogyasztási cikk nagykereskedelme4643Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme
5147Egyéb fogyasztási cikk nagykereskedelme4647Bútor, szőnyeg, világítóberendezés nagykereskedelme
5147Egyéb fogyasztási cikk nagykereskedelme4648Óra-, ékszer-nagykereskedelem
5147Egyéb fogyasztási cikk nagykereskedelme4649Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m. n. s.
5147Egyéb fogyasztási cikk nagykereskedelme4673Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem
5151Energiahordozó-nagykereskedelem4671Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme
5152Érc-, fém-nagykereskedelem4672Fém-, érc-nagykereskedelem
5153Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem4673Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem
5154Vasáru-nagykereskedelem4674Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme
5155Vegyi áru nagykereskedelme4675Vegyi áru nagykereskedelme
5155Vegyi áru nagykereskedelme4676Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme
5156Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme4676Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme
5157Hulladék-nagykereskedelem4677Hulladék-nagykereskedelem
5181Szerszámgép-nagykereskedelem4662Szerszámgép-nagykereskedelem
5182Építőipari, bányászati gép nagykereskedelme4663Bányászati-, építőipari gép nagykereskedelme
5183Textilipari gép nagykereskedelme4664Textilipari gép, varró-, kötőgép nagykereskedelme
5184Számítógép, szoftver nagykereskedelme4651Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme
5185Egyéb irodagép, -bútor nagykereskedelme4665Irodabútor-nagykereskedelem
5185Egyéb irodagép, -bútor nagykereskedelme4666Egyéb irodagép, -berendezés nagykereskedelme
5186Egyéb elektronikus alkatrész nagykereskedelme4652Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme
5187Egyéb ipari, kereskedelmi, navigációs gép nagykereskedelme4669Egyéb m. n. s. gép, berendezés nagykereskedelme
5188Mezőgazdasági gép nagykereskedelme4661Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme
TEÁOR'03TEÁOR'08
KódszámMegnevezésKódszámMegnevezés
5190Egyéb nagykereskedelem4690Vegyestermékkörű nagykereskedelem
5211Élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem4711Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
5212Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem4719Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
5221Zöldség-, gyümölcs-kiskereskedelem4721Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
5222Húsáru-kiskereskedelem4722Hús-, húsáru kiskereskedelme
5223Hal-kiskereskedelem4723Hal kiskereskedelme
5224Pékáru, édesség-kiskereskedelem4724Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem
5225Ital-kiskereskedelem4725Ital-kiskereskedelem
5226Dohányáru-kiskereskedelem4726Dohányáru-kiskereskedelem
5227Egyéb élelmiszer kiskereskedelem4721Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
5227Egyéb élelmiszer kiskereskedelem4729Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
5231Gyógyszer-kiskereskedelem4773Gyógyszer-kiskereskedelem
5232Gyógyászati termék kiskereskedelme4774Gyógyászati termék kiskereskedelme
5233Illatszer-kiskereskedelem4775Illatszer-kiskereskedelem
5241Textil-kiskereskedelem4751Textil-kiskereskedelem
5242Ruházati kiskereskedelem4771Ruházat kiskereskedelem
5243Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem4772Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem
5244Bútor, háztartási cikk kiskereskedelme4753Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme
5244Bútor, háztartási cikk kiskereskedelme4759Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
5245Elektromos háztartási cikk kiskereskedelme4743Audio-, videoberendezés kiskereskedelme
5245Elektromos háztartási cikk kiskereskedelme4754Villamos háztartási készülék kiskereskedelme
5245Elektromos háztartási cikk kiskereskedelme4759Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
5245Elektromos háztartási cikk kiskereskedelme4763Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
5246Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem4752Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem
5247Könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem4761Könyv-kiskereskedelem
5247Könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem4762Újság-, papíráru-kiskereskedelem
5248Egyéb máshová nem sorolt iparcikk-kiskereskedelem4741Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
5248Egyéb máshová nem sorolt iparcikk-kiskereskedelem4742Telekommunikációs termék kiskereskedelme
5248Egyéb máshová nem sorolt iparcikk-kiskereskedelem4753Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme
5248Egyéb máshová nem sorolt iparcikk-kiskereskedelem4759Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
5248Egyéb máshová nem sorolt iparcikk-kiskereskedelem4764Sportszer-kiskereskedelem
5248Egyéb máshová nem sorolt iparcikk-kiskereskedelem4765Játék-kiskereskedelem
5248Egyéb máshová nem sorolt iparcikk-kiskereskedelem4776Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme
5248Egyéb máshová nem sorolt iparcikk-kiskereskedelem4777Óra-, ékszer-kiskereskedelem
5248Egyéb máshová nem sorolt iparcikk-kiskereskedelem4778Egyéb m. n. s. új áru kiskereskedelme
5250Használtcikk-kiskereskedelem4779Használtcikk bolti kiskereskedelme
5261Csomagküldő kiskereskedelem4791Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
5262Piaci kiskereskedelem4781Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme
5262Piaci kiskereskedelem4782Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme
5262Piaci kiskereskedelem4789Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
5263Egyéb nem bolti kiskereskedelem4791Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
TEÁOR'03TEÁOR'08
KódszámMegnevezésKódszámMegnevezés
5263Egyéb nem bolti kiskereskedelem4799Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
5271Lábbeli, bőráru javítása9523Lábbeli, egyéb bőráru javítása
5272Elektromos háztartási cikk javítása9521Szórakoztatóelektronikai cikk javítása
5272Elektromos háztartási cikk javítása9522Háztartási gép, háztartási, kerti eszköz javítása
5273Óra-, ékszerjavítás9525Óra-, ékszerjavítás
5274Egyéb fogyasztási cikk javítása1330Textilkikészítés
5274Egyéb fogyasztási cikk javítása9512Kommunikációs eszköz javítása
5274Egyéb fogyasztási cikk javítása9523Lábbeli, egyéb bőráru javítása
5274Egyéb fogyasztási cikk javítása9529Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása
5510Szállodai szolgáltatás5510Szállodai szolgáltatás
5521Ifjúsági, turistaszállás-szolgáltatás5520Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
5521Ifjúsági, turistaszállás-szolgáltatás5530Kempingszolgáltatás
5522Kempingszolgáltatás5530Kempingszolgáltatás
5523Egyéb szálláshely-szolgáltatás5520Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
5523Egyéb szálláshely-szolgáltatás5590Egyéb szálláshely-szolgáltatás
5530Étkezőhelyi vendéglátás5610Éttermi, mozgó vendéglátás
5540Bárok, hasonló vendéglátás5630Italszolgáltatás
5551Munkahelyi étkeztetés5629Egyéb vendéglátás
5552Közétkeztetés5621Rendezvényi étkeztetés
5552Közétkeztetés5629Egyéb vendéglátás
6010Vasúti szállítás4910Helyközi vasúti személyszállítás
6010Vasúti szállítás4920Vasúti áruszállítás
6010Vasúti szállítás5221Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
6021Menetrendszerű egyéb szárazföldi személyszállítás4931Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás
6021Menetrendszerű egyéb szárazföldi személyszállítás4939M. n. s. egyéb szárazföldi személyszállítás
6022Taxi személyszállítás4932Taxis személyszállítás
6023Egyéb szárazföldi személyszállítás4939M. n. s. egyéb szárazföldi személyszállítás
6024Közúti teherszállítás4941Közúti áruszállítás
6024Közúti teherszállítás4942Költöztetés
6030Csővezetékes szállítás4950Csővezetékes szállítás
6110Tengeri szállítás5010Tengeri személyszállítás
6110Tengeri szállítás5020Tengeri áruszállítás
6110Tengeri szállítás5222Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás
6120Belvízi szállítás5030Belvízi személyszállítás
6120Belvízi szállítás5040Belvízi áruszállítás
6120Belvízi szállítás5222Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás
6210Menetrendszerű légi szállítás5110Légi személyszállítás
6210Menetrendszerű légi szállítás5121Légi áruszállítás
6220Nem menetrendszerű légi szállítás5110Légi személyszállítás
6220Nem menetrendszerű légi szállítás5121Légi áruszállítás
6230Űrszállítás5122Űrszállítás
6230Űrszállítás5223Légi szállítást kiegészítő szolgáltatás
6311Rakománykezelés5224Rakománykezelés
6312Tárolás, raktározás5210Raktározás, tárolás
TEÁOR'03TEÁOR'08
KódszámMegnevezésKódszámMegnevezés
6321Egyéb szárazföldi szállítást segítő tevékenység5221Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
6322Egyéb vízi szállítást segítő tevékenység5222Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás
6322Egyéb vízi szállítást segítő tevékenység8532Szakmai középfokú oktatás
6323Egyéb légi szállítást segítő tevékenység5223Légi szállítást kiegészítő szolgáltatás
6323Egyéb légi szállítást segítő tevékenység8532Szakmai középfokú oktatás
6330Utazásszervezés7911Utazásközvetítés
6330Utazásszervezés7912Utazásszervezés
6330Utazásszervezés7990Egyéb foglalás
6340Szállítmányozás5229Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
6340Szállítmányozás7490M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
6411Nemzeti postai tevékenység5310Postai tevékenység (egyetemes kötelezettséggel)
6411Nemzeti postai tevékenység8219Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
6412Futárpostai tevékenység5320Egyéb postai, futárpostai tevékenység
6420Távközlés6010Rádióműsor-szolgáltatás
6420Távközlés6020Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
6420Távközlés6110Vezetékes távközlés
6420Távközlés6120Vezeték nélküli távközlés
6420Távközlés6130Műholdas távközlés
6420Távközlés6190Egyéb távközlés
6511Jegybanki tevékenység6411Jegybanki tevékenység
6512Egyéb monetáris közvetítés6419Egyéb monetáris közvetítés
6521Pénzügyi lizing6491Pénzügyi lízing
6522Egyéb hitelnyújtás6492Egyéb hitelnyújtás
6522Egyéb hitelnyújtás6499M. n. s. egyéb pénzügyi közvetítés
6523Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés6420Vagyonkezelés (holding)
6523Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés6430Befektetési alapok és hasonlók
6523Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés6499M. n. s. egyéb pénzügyi közvetítés
6601Életbiztosítás6511Életbiztosítás
6601Életbiztosítás6520Viszontbiztosítás
6602Csoportos nyugdíjbiztosítás6520Viszontbiztosítás
6602Csoportos nyugdíjbiztosítás6530Nyugdíjalapok
6603Nem életbiztosítás6512Nem életbiztosítás
6603Nem életbiztosítás6520Viszontbiztosítás
6711Pénz-, tőkepiaci szabályozás6611Pénz-, tőkepiac igazgatása
6712Értékpapír-ügynöki tevékenység, alapkezelés6612Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység
6712Értékpapír-ügynöki tevékenység, alapkezelés6630Alapkezelés
6713Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység6612Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység
6713Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység6619Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
6720Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység6621Kockázatértékelés, kárszakértés
6720Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység6622Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység
6720Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység6629Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége
7011Ingatlanberuházás, -eladás4110Épületépítési projekt szervezése
TEÁOR'03TEÁOR'08
KódszámMegnevezésKódszámMegnevezés
7012Ingatlanforgalmazás6810Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
7020Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése6820Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7031Ingatlanügynöki tevékenység6831Ingatlanügynöki tevékenység
7032Ingatlankezelés6832Ingatlankezelés
7032Ingatlankezelés8110Építményüzemeltetés
7110Gépkocsikölcsönzés7711Személygépjármű kölcsönzése
7121Egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése7712Gépjárműkölcsönzés (3, 5 tonna fölött)
7121Egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése7739Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
7122Vízi jármű kölcsönzése7734Vízi szállítóeszköz kölcsönzése
7123Légi jármű kölcsönzése7735Légi szállítóeszköz kölcsönzése
7131Mezőgazdasági gép kölcsönzése7731Mezőgazdasági gép kölcsönzése
7132Építőipari gép kölcsönzése7732Építőipari gép kölcsönzése
7132Építőipari gép kölcsönzése7739Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
7133Irodagép, számítógép kölcsönzése7733Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
7134Máshova nem sorolt egyéb gép kölcsönzése7739Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
7140Fogyasztási cikk kölcsönzése7721Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
7140Fogyasztási cikk kölcsönzése7722Videokazetta, lemez kölcsönzése
7140Fogyasztási cikk kölcsönzése7729Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
7140Fogyasztási cikk kölcsönzése7735Légi szállítóeszköz kölcsönzése
7210Hardver- szaktanácsadás6202Információ-technológiai szaktanácsadás
7221Szoftver-kiadás5821Számítógépes játék kiadása
7221Szoftver-kiadás5829Egyéb szoftverkiadás
7221Szoftver-kiadás6201Számítógépes programozás
7222Egyéb szoftver -szaktanácsadás, -ellátás6201Számítógépes programozás
7222Egyéb szoftver -szaktanácsadás, -ellátás6202Információ-technológiai szaktanácsadás
7222Egyéb szoftver -szaktanácsadás, -ellátás6209Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
7230Adatfeldolgozás6203Számítógép-üzemeltetés
7230Adatfeldolgozás6311Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
7240Adatbázis szolgáltatás, on-line kiadás5811Könyvkiadás
7240Adatbázis szolgáltatás, on-line kiadás5812Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása
7240Adatbázis szolgáltatás, on-line kiadás5813Napilapkiadás
7240Adatbázis szolgáltatás, on-line kiadás5814Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
7240Adatbázis szolgáltatás, on-line kiadás5819Egyéb kiadói tevékenység
7240Adatbázis szolgáltatás, on-line kiadás5821Számítógépes játék kiadása
7240Adatbázis szolgáltatás, on-line kiadás5829Egyéb szoftverkiadás
7240Adatbázis szolgáltatás, on-line kiadás5920Hangfelvétel készítése, kiadása
7240Adatbázis szolgáltatás, on-line kiadás6010Rádióműsor-szolgáltatás
7240Adatbázis szolgáltatás, on-line kiadás6201Számítógépes programozás
7240Adatbázis szolgáltatás, on-line kiadás6312Világháló-portál szolgáltatás
7250Irodagép-, számítógép-javítás3312Ipari gép, berendezés javítása
7250Irodagép-, számítógép-javítás9511Számítógép, -periféria javítása
7260Egyéb számítástechnikai tevékenység6209Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
7310Műszaki kutatás, fejlesztés7211Biotechnológiai kutatás, fejlesztés
7310Műszaki kutatás, fejlesztés7219Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
TEÁOR'03TEÁOR'08
KódszámMegnevezésKódszámMegnevezés
7310Műszaki kutatás, fejlesztés7220Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
7320Humán kutatás, fejlesztés7220Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés
7411Jogi tevékenység6910Jogi tevékenység
7412Számviteli, adószakértői tevékenység6920Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
7413Piac- és közvélemény-kutatás7320Piac-, közvélemény-kutatás
7414Üzletviteli tanácsadás0240Erdészeti szolgáltatás
7414Üzletviteli tanácsadás7021PR, kommunikáció
7414Üzletviteli tanácsadás7022Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7414Üzletviteli tanácsadás7490M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7414Üzletviteli tanácsadás8560Oktatást kiegészítő tevékenység
7415Vagyonkezelés6420Vagyonkezelés (holding)
7415Vagyonkezelés7010Üzletvezetés
7420Mérnöki tevékenység, tanácsadás7111Építészmérnöki tevékenység
7420Mérnöki tevékenység, tanácsadás7112Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7420Mérnöki tevékenység, tanácsadás7420Fényképészet
7420Mérnöki tevékenység, tanácsadás7490M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7430Műszaki vizsgálat, elemzés7120Műszaki vizsgálat, elemzés
7440Hirdetés7311Reklámügynöki tevékenység
7440Hirdetés7312Médiareklám
7450Munkaerő-közvetítés7810Munkaközvetítés
7450Munkaerő-közvetítés7820Munkaerőkölcsönzés
7450Munkaerő-közvetítés7830Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
7460Nyomozási, biztonsági tevékenység7490M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7460Nyomozási, biztonsági tevékenység8010Személybiztonsági tevékenység
7460Nyomozási, biztonsági tevékenység8020Biztonsági rendszer szolgáltatás
7460Nyomozási, biztonsági tevékenység8030Nyomozás
7470Takarítás, tisztítás8121Általános épülettakarítás
7470Takarítás, tisztítás8122Egyéb épület-, ipari takarítás
7470Takarítás, tisztítás8129Egyéb takarítás
7481Fényképészet7420Fényképészet
7482Csomagolás8292Csomagolás
7485Titkári, fordítói tevékenység7430Fordítás, tolmácsolás
7485Titkári, fordítói tevékenység8211Összetett adminisztratív szolgáltatás
7485Titkári, fordítói tevékenység8219Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
7485Titkári, fordítói tevékenység8299M. n. s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
7486Telefoninformáció8220Telefoninformáció
7487Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás5920Hangfelvétel készítése, kiadása
7487Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás6399M. n. s. egyéb információs szolgáltatás
7487Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás7410Divat-, formatervezés
7487Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás7490M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7487Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás7740Immateriális javak kölcsönzése
7487Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás8230Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
7487Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás8291Követelésbehajtás
7487Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás8299M. n. s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
TEÁOR'03TEÁOR'08
KódszámMegnevezésKódszámMegnevezés
7511Általános közigazgatás8411Általános közigazgatás
7512Társadalmi szolgáltatások igazgatása8412Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása
7513Üzleti élet szabályozása8299M. n. s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
7513Üzleti élet szabályozása8413Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése
7514Közigazgatást kiegészítő szolgáltatás8110Építményüzemeltetés
7514Közigazgatást kiegészítő szolgáltatás8411Általános közigazgatás
7514Közigazgatást kiegészítő szolgáltatás9101Könyvtári, levéltári tevékenység
7521Külügyek8421Külügyek
7521Külügyek8899M. n. s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
7522Honvédelem8422Honvédelem
7523Igazságügy8423Igazságügy, bíróság
7524Közbiztonság, közrend8424Közbiztonság, közrend
7525Tűzvédelem8425Tűzvédelem
7530Kötelező társadalombiztosítás8430Kötelező társadalombiztosítás
8010Alapfokú oktatás8510Iskolai előkészítő oktatás
8010Alapfokú oktatás8520Alapfokú oktatás
8021Általános középfokú oktatás8531Általános középfokú oktatás
8022Szakmai középfokú oktatás8532Szakmai középfokú oktatás
8030Felsőoktatás8541Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
8030Felsőoktatás8542Felsőfokú oktatás
8041Járművezető -oktatás8553Járművezető -oktatás
8042Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás8532Szakmai középfokú oktatás
8042Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás8551Sport, szabadidős képzés
8042Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás8552Kulturális képzés
8042Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás8559M. n. s. egyéb oktatás
8511Fekvőbeteg-ellátás8610Fekvőbeteg-ellátás
8511Fekvőbeteg-ellátás8720Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása
8512Járóbeteg-ellátás8621Általános járóbeteg-ellátás
8512Járóbeteg-ellátás8622Szakorvosi járóbeteg-ellátás
8513Fogorvosi szakellátás8623Fogorvosi járóbeteg-ellátás
8514Egyéb humán-egészségügyi ellátás8690Egyéb humán-egészségügyi ellátás
8514Egyéb humán-egészségügyi ellátás8710Bentlakásos, nem kórházi ápolás
8514Egyéb humán-egészségügyi ellátás8720Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása
8514Egyéb humán-egészségügyi ellátás8730Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
8520Állat-egészségügyi ellátás7500Állat-egészségügyi ellátás
8531Szociális ellátás elhelyezéssel8720Mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátása
8531Szociális ellátás elhelyezéssel8730Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
8531Szociális ellátás elhelyezéssel8790Egyéb bentlakásos ellátás
8532Szociális ellátás elhelyezés nélkül8810Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
8532Szociális ellátás elhelyezés nélkül8891Gyermekek napközbeni ellátása
8532Szociális ellátás elhelyezés nélkül8899M. n. s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
9001Szennyvíz gyűjtése, kezelése3700Szennyvíz gyűjtése, kezelése
TEÁOR'03TEÁOR'08
KódszámMegnevezésKódszámMegnevezés
9002Hulladékgyűjtés, -kezelés3811Nem veszélyes hulladék gyűjtése
9002Hulladékgyűjtés, -kezelés3812Veszélyes hulladék gyűjtése
9002Hulladékgyűjtés, -kezelés3821Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
9002Hulladékgyűjtés, -kezelés3822Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
9002Hulladékgyűjtés, -kezelés3832Hulladék újrahasznosítása
9003Szennyeződésmentesítés3811Nem veszélyes hulladék gyűjtése
9003Szennyeződésmentesítés3900Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
9003Szennyeződésmentesítés8129Egyéb takarítás
9111Vállalkozói érdekképviselet9411Vállalkozói, munkaadói érdekképviselet
9112Szakmai érdekképviselet9412Szakmai érdekképviselet
9120Szakszervezeti tevékenység9420Szakszervezeti tevékenység
9131Egyházi tevékenység9491Egyházi tevékenység
9132Politikai tevékenység9492Politikai tevékenység
9133Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység9499M. n. s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
9211Film-, videogyártás5911Film-, videó-, televízióműsor-gyártás
9211Film-, videogyártás5912Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
9211Film-, videogyártás5920Hangfelvétel készítése, kiadása
9212Film-, video terjesztés5913Film-, video- és televízióprogram terjesztése
9213Mozgóképvetítés5914Filmvetítés
9220Rádió-televízió műsorszolgáltatás5911Film-, video-, televízióműsor-gyártás
9220Rádió-televízió műsorszolgáltatás5920Hangfelvétel készítése, kiadása
9220Rádió-televízió műsorszolgáltatás6010Rádióműsor-szolgáltatás
9220Rádió-televízió műsorszolgáltatás6020Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
9231Alkotó és előadóművészet9001Előadó-művészet
9231Alkotó és előadóművészet9002Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
9231Alkotó és előadóművészet9003Alkotóművészet
9232Művészeti kiegészítő tevékenység7990Egyéb foglalás
9232Művészeti kiegészítő tevékenység9002Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
9232Művészeti kiegészítő tevékenység9004Művészeti létesítmények működtetése
9233Vásári, vidámparki szórakoztatás9321Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység
9234Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás7990Egyéb foglalás
9234Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás8552Kulturális képzés
9234Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás9001Előadó-művészet
9234Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás9002Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
9234Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás9329M. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
9240Hírügynökségi tevékenység6391Hírügynökségi tevékenység
9240Hírügynökségi tevékenység7420Fényképészet
9240Hírügynökségi tevékenység9003Alkotóművészet
9251Könyvtári, levéltári tevékenység9101Könyvtári, levéltári tevékenység
9252Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme9102Múzeumi tevékenység
9252Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme9103Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
TEÁOR'03TEÁOR'08
KódszámMegnevezésKódszámMegnevezés
9253Növény-, állatkert működtetése9104Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése
9261Sportlétesítmény működtetése9311Sportlétesítmény működtetése
9262Egyéb sport tevékenység7990Egyéb foglalás
9262Egyéb sport tevékenység8551Sport, szabadidős képzés
9262Egyéb sport tevékenység9311Sportlétesítmény működtetése
9262Egyéb sport tevékenység9312Sportegyesületi tevékenység
9262Egyéb sport tevékenység9319Egyéb sporttevékenység
9262Egyéb sport tevékenység9329M. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
9271Szerencsejáték, fogadás9200Szerencsejáték, fogadás
9272Máshova nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység0162Állattenyésztési szolgáltatás
9272Máshova nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység7810Munkaközvetítés
9272Máshova nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység7990Egyéb foglalás
9272Máshova nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység9329M. n. s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
9301Textil, szőrme mosás, tisztítás9601Textil, szőrme mosása, tisztítása
9302Fodrászat, szépségápolás9602Fodrászat, szépségápolás
9303Temetkezés9603Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás
9304Fizikai közérzetet javító szolgáltatás9313Testedzési szolgáltatás
9304Fizikai közérzetet javító szolgáltatás9604Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
9305Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás8551Sport, szabadidős képzés
9305Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás9609M. n. s. egyéb személyi szolgáltatás
9500Alkalmazottat foglalkoztató háztartás9700Háztartási alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás
9600Háztartás saját fogyasztásra történő termékelőállítása9810Háztartás termék-előállítása, szolgáltatása saját fogyasztásra
9700Háztartás saját fogyasztára végzett szolgáltatása9820Háztartás szolgáltatása saját fogyasztásra
9900Területen kívüli szervezet9900Területen kívüli szervezet

Lábjegyzetek:

[1] "Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2 rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról".

Tartalomjegyzék