32015D1875[1]

A Tanács (EU) 2015/1875 végrehajtási határozata (2015. október 8.) a 4-jód-2,5-dimetoxi-N-(2-metoxi-benzil)fenetilamin (25I-NBOMe), a 3,4-diklór-N-[[1-dimetil-amino)ciklohexil]metil]benzamid (AH-7921), a 3,4-metilén-dioxi-pirovaleron (MDPV) és a 2-(3-metoxi-fenil)-2-(etil-amino)ciklohexanon (metoxetamin) ellenőrzési intézkedések alá vonásáról

A TANÁCS (EU) 2015/1875 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2015. október 8.)

a 4-jód-2,5-dimetoxi-N-(2-metoxi-benzil)fenetilamin (25I-NBOMe), a 3,4-diklór-N-[[1-dimetil-amino)ciklohexil]metil]benzamid (AH-7921), a 3,4-metilén-dioxi-pirovaleron (MDPV) és a 2-(3-metoxi-fenil)-2-(etil-amino)ciklohexanon (metoxetamin) ellenőrzési intézkedések alá vonásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó információcseréről, kockázatértékelésről és ellenőrzésről szóló, 2005. május 10-i 2005/387/IB tanácsi határozatra (1) és különösen annak 8. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

mivel:

(1) A Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontjának (EMCDDA) kibővített tudományos bizottsága a rendkívüli ülésén, a 2005/387/IB tanácsi határozattal összhangban kockázatértékelési jelentést készített a 4-jód-2,5-dimetoxi-N-(2-metoxi-benzil)fenetilamin (25I-NBOMe), a 3,4-diklór-N-[[1-(dimetil-amino)ciklohexil]metil]benzamid (AH-7921), a 3,4-metilén-dioxi-pirovaleron (MDPV) és a 2-(3-metoxi-fenil)2-(etil-amino)ciklohexanon (metoxetamin) új pszichoaktív anyagokról, amely jelentéseket ezt követően, 2014. április 23-án benyújtotta a Bizottságnak és a Tanácsnak.

(2) A 25I-NBOMe-t, az AH-7921-et, az MDPV-t és a metoxetamint az ENSZ még nem értékelte az uniós szintű kockázatértékelés kérelmezésének időpontjáig, az Egészségügyi Világszervezet kábítószer-függőséggel foglalkozó szakértői bizottsága azonban 2014 júniusában már értékelte ezeket az anyagokat.

(3) Sem a 25I-NBOMe, sem az AH-7921, sem az MDPV, sem a metoxetamin nem rendelkezik megalapozott és elfogadott humán- vagy állatgyógyászati alkalmazással. Nincs adat arra vonatkozóan, hogy az analitikai célú referenciaanyagokban, valamint a kábítószerpiacon - illetve a 25I-NBOMe esetében a neurokémia területén is - való megjelenésük eredményeképpen a vegyi, farmakológiai és toxikológiai vizsgálatukra irányuló tudományos kutatásban való használatukon kívül bármilyen egyéb célra felhasználásra kerülnének.

(4) A 25I-NBOMe a 2,5-dimetoxi-4-jódfenetilamin (2C-I), egy klasszikus szerotonergikus hallucinogén erős szintetikus származéka, amelyről kockázatértékelés készült, és amelyet a 2003/847/IB tanácsi határozat (2) értelmében uniós szinten 2003-tól ellenőrzési intézkedések és büntetőjogi szankciók hatálya alá vontak.

(5) A 25I-NBOMe emberi szervezetre kifejtett pontos hatását nehéz meghatározni, mivel nem állnak rendelkezésre az anyag akut és krónikus toxicitásával, az elmeállapotra és a viselkedésre irányuló hatásaival, valamint a függőség kiváltásának valószínűségével foglalkozó publikált tanulmányok, továbbá csak korlátozott mennyiségű információ és adat áll rendelkezésre az anyaggal kapcsolatban. Az anyagot használó egyénekre vonatkozó klinikai megfigyelések alapján arra lehet következtetni, hogy az anyagnak hallucinogén hatásai vannak, valamint az anyag súlyos agitációt, zavartságot, erős hallási és látási hallucinációkat, agressziót, erőszakos baleseteket és önkárosítást idézhet elő potenciálisan.

(6) Három tagállamban négy haláleset hozható összefüggésbe a 25I-NBOMe-vel. Az anyag felhasználásával összefüggésbe hozható súlyos mérgezést négy tagállam jelentett be, amelyekben 32 nem halálos kimenetelű mérgezés fordult elő. Amennyiben ez az új pszichoaktív anyag szélesebb körben hozzáférhetővé válna, vagy felhasználása elterjedne, az súlyos következményekkel járhatna az egyének egészsége és a népegészség szempontjából. A 25I-NBOMe-vel összefüggésbe hozható társadalmi kockázatokról nem áll rendelkezésre információ.

(7) Huszonkét uniós tagállamból és Norvégiából jelentették az EMCDDA-nak és az Európai Rendőrségi Hivatalnak (Europol), hogy észlelték a 25I-NBOMe megjelenését. Nem áll rendelkezésre adat a 25I-NBOMe felhasználásának prevalenciájára vonatkozóan, de az elérhető, korlátozott mennyiségű információk alapján arra lehet következtetni, hogy esetlegesen különböző helyeken, például otthon, bárokban, éjszakai klubokban és zenei fesztiválokon fogyasztják.

(8) A 25I-NBOMe-t nyíltan forgalmazzák és értékesítik az interneten "kutatáshoz szükséges vegyi anyagként", és a lefoglalásokból, a begyűjtött mintákból, a felhasználói weboldalakról és az internetes kiskereskedőktől szerzett információk alapján arra lehet következtetni, hogy saját nevén értékesítik és az LSD "legális" helyettesítőjeként is forgalmazzák. Az EMCDDA több mint 15, ilyen anyagot árusító internetes kiskereskedőt azonosított, amelyek tevékenységüket vélhetően az Unión belülről és Kínából folytatják.

(9) A kockázatértékelési jelentésből kiderül, hogy a 25I-NBOMe-re vonatkozóan szűkösek a rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok, és további kutatásra lenne szükség az anyag egészségügyi és társadalmi kockázatainak meghatározása érdekében. Ugyanakkor a rendelkezésre álló bizonyítékok és információk elegendő alapot képeznek ahhoz, hogy a 25I-NBOMe-t Unió-szerte ellenőrzési intézkedések hatálya alá vonják. Mivel egészségügyi kockázatokkal jár (amint az több bejelentett halálesettel kapcsolatban is kimutatható volt), és előfordulhat, hogy a felhasználók tudtukon kívül fogyasztják az anyagot, továbbá mivel az anyagnak nincs gyógyászati értéke, illetve alkalmazása, indokolt a 25I-NBOMe-t az Unió egészében ellenőrzési intézkedések hatálya alá vonni.

(10) Mivel hat tagállam az Egyesült Nemzetek Szervezete pszichotrop anyagokról szóló 1971. évi egyezménye szerinti kötelezettségeken alapuló nemzeti szabályozásának megfelelően ellenőrzi a 25I-NBOMe-t, valamint hét tagállam alkalmaz egyéb jogalkotási intézkedéseket az anyag ellenőrzésére, az említett anyag Unió-szerte alkalmazandó ellenőrzési intézkedések hatálya alá vonása hozzájárulna ahhoz, hogy ne alakulhassanak ki a tagállamok közötti bűnüldözési és igazságügyi együttműködést gátló akadályok, és védelmet biztosítana az anyag hozzáférhetősége és felhasználása jelentette kockázatokkal szemben.

(11) Az AH-7921 szerkezetileg atipikus szintetikus opioid analgetikum, melyet doxilám néven ismernek az internetes szállítók, felhasználói weboldalak és a média. Emiatt könnyen összetéveszthető a nyugtató-altató tulajdonságú doxilamin nevű, antihisztamin hatású gyógyszerrel, ami véletlen túladagoláshoz vezethet.

(12) Az AH-7921 emberi szervezetre kifejtett pontos hatását nehéz meghatározni, mivel nem állnak rendelkezésre az anyag akut és krónikus toxicitásával, az elmeállapotra és a viselkedésre irányuló hatásaival, valamint a függőség kiváltásának valószínűségével foglalkozó publikált tanulmányok, továbbá csak korlátozott mennyiségű információ és adat áll rendelkezésre az anyaggal kapcsolatban. A felhasználók beszámolói alapján úgy tűnik, hogy az AH-7921 hatásai a klasszikus opioidok hatásaihoz hasonlítanak, vagyis enyhe eufória, viszketés és elernyedés érezhető. Egyik tipikus mellékhatása pedig az émelygés. Néhány felhasználó arról is beszámolt, hogy - az AH-7921 személyes kipróbálásán, valamint "rekreációs felhasználásán" túl - fájdalomcsillapítás céljából kezelte magát ezzel az új kábítószerrel, mások pedig az egyéb opioidokról való leszokás miatti elvonási tünetek enyhítésére alkalmazták. Ez az AH-7921 intravénás opioidfogyasztók közötti elterjedésének potenciálját jelezheti.

(13) Nem áll rendelkezésre adat az AH-7921 felhasználásának prevalenciájára vonatkozóan, a meglévő információk alapján azonban arra lehet következtetni, hogy felhasználása nem széles körű és az otthoni környezetre korlátozódik.

(14) 2012 decembere és 2013 szeptembere között három tagállamban összesen 15 olyan halálesetet regisztráltak, amelyeknél a kórbonctani mintákban kimutatták az AH-7921-et önmagában vagy más anyagokkal együtt. Jóllehet nem lehet minden esetben teljes bizonyossággal meghatározni, hogy az AH-7921 milyen szerepet játszott e halálesetek bekövetkeztében, egyes esetekben azonban az anyag külön említésre került a halál okának megállapításakor. Egy tagállam hat, az AH-7921-gyel összefüggésbe hozható nem halálos kimenetelű mérgezést jelentett. Amennyiben ez az új pszichoaktív anyag szélesebb körben hozzáférhetővé válna, vagy felhasználása elterjedne, az súlyos következményekkel járhatna az egyének egészsége és a népegészség szempontjából. Az AH-7921-gyel összefüggésbe hozható társadalmi kockázatokról nem áll rendelkezésre információ.

(15) A kockázatértékelési jelentésből kiderül, hogy az AH-7921-re vonatkozóan szűkösek a rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok, és további kutatásra lenne szükség az anyag egészségügyi és társadalmi kockázatainak meghatározása érdekében. Ugyanakkor a rendelkezésre álló bizonyítékok és információk elegendő alapot képeznek ahhoz, hogy az AH-7921-et az Unió egészében ellenőrzési intézkedések hatálya alá vonják. Mivel egészségügyi kockázatokkal jár (amint az több bejelentett halálesettel kapcsolatban is kimutatható volt), és előfordulhat, hogy a felhasználók tudtukon kívül fogyasztják az anyagot, továbbá mivel az anyagnak nincs gyógyászati értéke, illetve alkalmazása, indokolt az AH-7921-et az Unió egészében ellenőrzési intézkedések hatálya alá vonni.

(16) Mivel egy tagállam az Egyesült Nemzetek Szervezete pszichotrop anyagokról szóló 1971. évi egyezménye szerinti kötelezettségeken alapuló nemzeti szabályozásának megfelelően ellenőrzi az AH-7921-et, valamint öt tagállam alkalmaz egyéb jogalkotási intézkedéseket az anyag ellenőrzésére, az említett anyag Unió-szerte alkalmazandó ellenőrzési intézkedések hatálya alá vonása hozzájárulna ahhoz, hogy ne alakulhassanak ki a tagállamok közötti bűnüldözési és igazságügyi együttműködést gátló akadályok, és védelmet biztosítana az anyag hozzáférhetősége és felhasználása jelentette kockázatokkal szemben.

(17) Az MDPV a katinon gyűrűszubsztituált szintetikus származéka, vegytanilag a pirovaleron rokona. Mind a katinon, mind a pirovaleron ellenőrzési intézkedések alá vont anyagok az Egyesült Nemzetek Szervezetének 1971. évi pszichotrop anyagokról szóló egyezménye értelmében.

(18) Az MDPV akut és krónikus toxicitásával, valamint az elmeállapotra és a viselkedésre irányuló hatásaival és a függőség kiváltásának valószínűségével kapcsolatban nem végeznek egységes információgyűjtést az Unióban. A klinikai esetek által alátámasztott publikált tanulmányokból származó információk alapján arra lehet következtetni, hogy az MDPV-re vonatkozóan megfigyelt pszichofarmakológiai profil a kokainéhoz és a metamfetaminéhoz hasonló, bár az MDPV hatása erősebb és hosszabb ideig tart. Megállapították továbbá, hogy az MDPV hatása tízszer erősebb a mozgásszervi aktiválás, a tachycardia és a magas vérnyomás előidézése tekintetében.

(19) A felhasználói weboldalak azt jelzik, hogy akut toxicitása más élénkítő anyagokkal összefüggésbe hozott mellékhatásokhoz hasonló mellékhatásokat válthat ki az emberi szervezetben. E mellékhatások magukban foglalják a következőket: paranoid pszichózis, tachycardia, magas vérnyomás, verejtékezés, légzési problémák, súlyos agitáció, hang- és vizuális hallucinációk, mély szorongás, hyperthermia, erőszakos dührohamok és többféle szervi működési zavar.

(20) Nyolc uniós tagállamban és Norvégiában 2009 szeptembere és 2013 augusztusa között összesen 108 halálesetet regisztráltak, amelyeknél a kórbonctani mintákban kimutatták az MDPV-t, illetve azt a halál lehetséges okaként jelölték meg. Nyolc tagállam összesen 525, az MDPV-vel összefüggésbe hozható nem halálos kimenetelű mérgezést jelentett. Amennyiben ez az új pszichoaktív anyag szélesebb körben hozzáférhetővé válna, vagy felhasználása elterjedne, az súlyos következményekkel járhatna az egyének egészsége és a népegészség szempontjából.

(21) 2009 óta négy tagállam jelentette, hogy halálos vagy nem halálos kimenetelű közúti balesethez, illetve kábítószerek hatása alatt történő járművezetéshez kapcsolódó biológiai mintákban kimutatták az MDPV-t.

(22) Az MDPV 2008 novembere óta van jelen az Unió kábítószerpiacán, és 27 uniós tagállamból, Norvégiából és Törökországból jelentették több kilogrammos MDPV-szállítmányok lefoglalását. Az MDPV-t saját nevén árusítják, de észlelték már más anyagokkal vegyítve is. Könnyen beszerezhető internetes szállítóktól és kiskereskedőktől, kábítószer-fogyasztási kellékeket árusító boltokban és utcai kábítószer-kereskedőktől. Bizonyos jelek az anyag tablettázásának és forgalmazásának bizonyos szervezettségi szintjére utalnak az Unióban.

(23) A kockázatértékelési jelentés szerint további kutatásra lenne szükség az MDPV által támasztott egészségügyi és társadalmi kockázatok azonosítása érdekében. Ugyanakkor a rendelkezésre álló bizonyítékok és információk elegendő alapot képeznek ahhoz, hogy az MDPV-t az Unió egészében ellenőrzési intézkedések alá vonják. Mivel egészségügyi kockázatokkal jár (amint az több bejelentett halálesettel kapcsolatban is kimutatható volt), és előfordulhat, hogy a felhasználók tudtukon kívül fogyasztják az anyagot, továbbá mivel az anyagnak nincs gyógyászati értéke, illetve alkalmazása, indokolt az MDPV-t az Unió egészében ellenőrzési intézkedések hatálya alá vonni.

(24) Mivel 21 tagállam az Egyesült Nemzetek Szervezete pszichotrop anyagokról szóló 1971. évi egyezménye szerinti kötelezettségeken alapuló nemzeti szabályozásának megfelelően ellenőrzi az MDPV-t, valamint négy tagállam alkalmaz egyéb jogalkotási intézkedéseket az anyag ellenőrzésére, az említett anyag Unió-szerte alkalmazandó ellenőrzési intézkedések hatálya alá vonása hozzájárulna ahhoz, hogy ne alakulhassanak ki a tagállamok közötti bűnüldözési és igazságügyi együttműködést gátló akadályok, és védelmet biztosítana az anyag hozzáférhetősége és felhasználása jelentette kockázatokkal szemben.

(25) A metoxetamin arilciklohexilamin, vegytanilag a ketamin és a nemzetközileg ellenőrzési intézkedések hatálya alá vont fenciklidin (PCP) rokona. Ezekhez hasonlóan disszociatív tüneteket előidéző anyag.

(26) Nem állnak rendelkezésre a metoxetamin akut és krónikus toxicitásával, valamint az elmeállapotra és a viselkedésre irányuló hatásaival, valamint a függőség kiváltásának valószínűségével foglalkozó tanulmányok. A felhasználói weboldalakon található, saját tapasztalatokon alapuló beszámolók alapján arra lehet következtetni, hogy a metoxetamin mellékhatásai hasonlóak a ketamin-mérgezéséhez. E mellékhatások magukban foglalják a következőket: émelygés és súlyos hányás, légzési nehézségek, rohamok, tudatzavar, szorongás, katatónia, agresszió, hallucináció, paranoia és pszichózis. Az akut metoxetamin-mérgezés ezenfelül olyan élénkítő hatásokkal (agitáció, tachycardia és magas vérnyomás) és agyi tünetekkel is járhat, amelyek akut ketamin-mérgezés esetén nem várhatók.

(27) Hat tagállam húsz, metoxetaminnal összefüggésbe hozható olyan halálesetet jelentett, amelyekben a kórbonctani mintákban kimutatták az anyagot. Öt tagállamból húsz nem halálos kimenetelű mérgezést jelentettek, amelyeknél az anyagot önmagában vagy más anyagokkal együtt használták fel. Amennyiben ez az új pszichoaktív anyag szélesebb körben hozzáférhetővé válna, vagy felhasználása elterjedne, az súlyos következményekkel járhatna az egyének egészsége és a népegészség szempontjából.

(28) 2010 novembere óta huszonhárom uniós tagállamból, valamint Törökországból és Norvégiából jelentették, hogy észlelték a metoxetamin megjelenését. A rendelkezésre álló információk alapján arra lehet következtetni, hogy az anyagot saját nevén forgalmazzák és használják fel, és, hogy az online kiskereskedők, a kábítószer-fogyasztási kellékeket árusító boltok és az utcai kábítószer-kereskedők a ketamin "legális" helyettesítőjeként is árusítják.

(29) Az Unióban már foglaltak le több kilogrammos tételeket por formájában előállított metoxetaminból, de a szervezett bűnözés lehetséges szerepéről nem áll rendelkezésre információ. A metoxetamin-gyártáshoz nincs szükség fejlett berendezésekre.

(30) A prevalencia adatok két tagállamban készült, nem reprezentatív tanulmányokra korlátozódnak. E tanulmányok alapján arra lehet következtetni, hogy a metoxetamin-fogyasztás prevalenciája alacsonyabb a ketaminénál. A rendelkezésre álló információk alapján arra lehet következtetni, hogy esetlegesen különböző helyeken, például otthon, bárokban, éjszakai klubokban és zenei fesztiválokon fogyasztják.

(31) A kockázatértékelési jelentés szerint további kutatásra lenne szükség a metoxetamin által támasztott egészségügyi és társadalmi kockázatok azonosítása érdekében. Ugyanakkor a rendelkezésre álló bizonyítékok és információk elegendő alapot képeznek ahhoz, hogy a metoxetamint az Unió egészében ellenőrzési intézkedések hatálya alá vonják. Mivel egészségügyi kockázatokkal jár (amint az több bejelentett halálesettel kapcsolatban is kimutatható volt), és előfordulhat, hogy a felhasználók tudtukon kívül fogyasztják az anyagot, továbbá mivel az anyagnak nincs gyógyászati értéke, illetve alkalmazása, indokolt a metoxetamint az Unió egészében ellenőrzési intézkedések hatálya alá vonni.

(32) Mivel kilenc tagállam az Egyesült Nemzetek Szervezete pszichotrop anyagokról szóló 1971. évi egyezménye szerinti kötelezettségeken alapuló nemzeti szabályozásának megfelelően ellenőrzi a metoxetamint, valamint kilenc tagállam alkalmaz egyéb jogalkotási intézkedéseket az anyag ellenőrzésére, az említett anyag Unió-szerte alkalmazandó ellenőrzési intézkedések hatálya alá vonása hozzájárulna ahhoz, hogy ne alakulhassanak ki a tagállamok közötti bűnüldözési és igazságügyi együttműködést gátló akadályok, és védelmet biztosítana az anyag hozzáférhetősége és felhasználása jelentette kockázatokkal szemben.

(33) A 2005/387/IB határozat végrehajtási hatásköröket ruház a Tanácsra annak érdekében, hogy uniós szinten gyors és szakértelmen alapuló válaszlépéseket tudjon tenni a tagállamok által azonosított és bejelentett új pszichoaktív anyagok megjelenésére azáltal, hogy az ilyen anyagokat az Unió egészében ellenőrzési intézkedések hatálya alá vonja. Mivel az ilyen végrehajtási hatáskörök gyakorlásához szükséges feltételek teljesültek és az erre vonatkozó eljárás is rendelkezésre áll, a Tanácsnak végrehajtási határozatot kell elfogadnia annak érdekében, hogy az 25I-NBOMe-t, az AH-7921-et, az MDPV-t és a metoxetamint az Unió egészében ellenőrzési intézkedések hatálya alá lehessen vonni.

(34) Az Európai Unió Bírósága a C-317/13. és a C-679/13. sz. egyesített ügyekben (3), 2015. április 16-án hozott ítéletében megállapította, hogy mielőtt a Tanács a 2005/387/IB határozat 8. cikkének (3) bekezdése alapján végrehajtási határozatokat fogad el, konzultálnia kell az Európai Parlamenttel. A 2014/688/EU tanácsi végrehajtási határozat (4) elfogadására ilyen előzetes konzultáció nélkül került sor, ami eljárási hibának minősül. Ezért a 2014/688/EU határozatot fel kell váltani e határozattal.

(35) Annak érdekében, hogy biztosított legyen az Unió egész területén alkalmazandó ellenőrzési intézkedések folytonossága, valamint hogy a tagállamok továbbra is eleget tegyenek az Egyesült Nemzetek Szervezete pszichotrop anyagokról szóló 1971. évi egyezménye és az Egyesült Nemzetek Szervezete 1961. évi Egységes Kábítószer Egyezménye szerinti kötelezettségeiknek a 4-jód-2,5-dimetoxi-N-(2-metoxi-benzil)fenetilamin (25I-NBOMe), a 3,4-diklór-N-[[1-(dimetil-amino)ciklohexil]metil]benzamid (AH-7921), a 3,4-metilén-dioxi-pirovaleron (MDPV) és a 2-(3-metoxi-fenil)-2-(etil-amino)ciklohexanon (metoxetamin) tekintetében, ez a határozat nem sértheti a tagállamok azon kötelezettségeit, amelyek - a 2014/688/EU határozat 2. cikkében foglaltak alapján - az ezen új pszichoaktív anyagoknak a nemzeti joguk szerinti ellenőrzési intézkedések és büntetőjogi szankciók hatálya alá vonására megszabott határidőhöz kapcsolódnak.

(36) Dániára nézve a 2005/387/IB határozat kötelező, ezért részt vesz ennek a 2005/387/IB határozatot végrehajtó határozatnak az elfogadásában és alkalmazásában.

(37) Írországra nézve a 2005/387/IB határozat kötelező, ezért részt vesz ennek a 2005/387/IB határozatot végrehajtó határozatnak az elfogadásában és alkalmazásában.

(38) Az Egyesült Királyságra nézve a 2005/387/IB határozat nem kötelező, ezért nem vesz részt ennek a 2005/387/IB határozatot végrehajtó határozatnak az elfogadásában, továbbá az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A következő új pszichoaktív anyagokat az Unió egészében ellenőrzési intézkedések hatálya alá kell vonni:

a) 4-jód-2,5-dimetoxi-N-(2-metoxi-benzil)fenetilamin (25I-NBOMe);

b) 3,4-diklór-N-[[1-(dimetil-amino)ciklohexil]metil]benzamid (AH-7921);

c) 3,4-metilén-dioxi-pirovaleron (MDPV);

d) 2-(3-metoxi-fenil)-2-(etil-amino)ciklohexanon (metoxetamin).

2. cikk

Ez a határozat a 2014/688/EU határozat helyébe lép a tagállamok azon kötelezettségeinek a sérelme nélkül, amelyek - a 2014/688/EU határozat 2. cikkében foglaltak alapján - a 4-jód-2,5-dimetoxi-N-(2-metoxi-benzil)fenetilaminnak (25I-NBOMe), a 3,4-diklór-N-[[1-(dimetil-amino)ciklohexil]metil]benzamidnak (AH-7921), a 3,4-metilén-dioxi-pirovaleronnak (MDPV) és a 2-(3-metoxi-fenil)-2-(etil-amino)ciklohexanonnak (metoxetamin) a nemzeti joguk szerinti ellenőrzési intézkedések és büntetőjogi szankciók hatálya alá vonására megszabott határidővel kapcsolatosak.

3. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a határozatot a Szerződésekkel összhangban kell alkalmazni.

Kelt Luxembourgban, 2015. október 8-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. ASSELBORN

(1) HL L 127., 2005.5.20., 32. o.

(2) A Tanács 2003/847/IB határozata (2003. november 27.) a 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 és TMA-2 új szintetikus kábítószerekre vonatkozó ellenőrzési intézkedésekről és büntetőjogi szankciókról (HL L 321., 2003.12.6., 64. o.).

(3) A Bíróság C-317/13. és C-679/13. sz., Parlament kontra Tanács egyesített ügyekben, 2015. április 16-án hozott ítélete (ECLI:EU:C:2015:223).

(4) A Tanács 2014/688/EU végrehajtási határozata (2014. szeptember 25.) a 4-jód-2,5-dimetoxi-N-(2-metoxi-benzil)fenetilamin (25I-NBOMe), a 3,4-diklór-N-[[1-(dimetil-amino)ciklohexil]metil]benzamid (AH-7921), a 3,4-metilén-dioxi-pirovaleron (MDPV) és a 2-(3-metoxi-fenil)-2-(etil-amino)ciklohexanon (metoxetamin) ellenőrzési intézkedések alá vonásáról (HL L 287., 2014.10.1., 22. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32015D1875 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32015D1875&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére