BH 1998.11.550 Külföldi választottbírósági határozat megtámadására, érvénytelenítésére - kivéve, ha a külföldi választottbíróság a felek kikötése alapján a magyar jogot alkalmazta - a magyar bíróságoknak nincs joghatósága [az 1962. évi 25. tvr.-tel közzétett New York-i Egyezmény 3. cikke, 5 cikk 1/c. és 1/e. pontja, 1994. évi LXXI. tv. 1. §, 12/1962. (X. 31.) IM rendelet 1. § a) pont].

A felperes 1996. december 13-án benyújtott keresetében a Hamburgi Tőzsde Gabonakereskedői Egyesületének Döntőbírósága - mint választott bíróság - 1996. október 21-én kelt ítéletének érvénytelenítése iránt indított pert az alperes ellen. A 2. sorszám alatt kiegészített keresetében arra hivatkozott, hogy Magyarország - az 1962. évi 25.tvr.-tel közzétéve - csatlakozott a külföldi választott bírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New Yorkban 1958. június hó 10-én kelt Egyezményhez (a továbbiakban: Egyezmény). Az Egyezmény 3. cikke rendelkezik a külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról.

Az alperes Magyarországon végrehajtási igénnyel jelentkezett, ezért a felperes az Egyezmény 5. cikkében írt megtagadhatósági jogorvoslattal kívánt élni. Erre - az Egyezmény 5. cikkének 1. pontja alapján - az illetékes magyar bíróságnak van joghatósága. Keresetét az 5. cikk 1/c. pontjában foglaltakra is alapította.

A felperes előadta, hogy a választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. tv. 56. §-ában foglaltak teszik lehetővé a külföldi választottbírósági határozat érvénytelenítését és felfüggesztését. Hivatkozott az 1994. évi LXXI. tv. 59. és 60. §-ára is.

Előadta, hogy nemcsak a végrehajtás ellen kér jogorvoslatot, de a határozat megtagadhatóságának kimondását érvénytelenítési per keretében kéri, figyelemmel a 12/1962. (X. 31.) IM rendelet 1. §-ának a) pontjában foglaltakra. Álláspontja szerint a magyar bíróság joghatóságát az 1979. évi 13. tvr. 9. fejezetének 54. §-a is megalapozza, tekintettel e jogszabály 11. fejezetében foglaltakra.

Az elsőfokú bíróság a felperes keresetét idézés kibocsátása nélkül elutasította. Határozatának indokolása szerint a csatolt választottbírósági ítéletből megállapíthatóan a választottbírósági eljárás során nem a magyar jog szabályai kerültek alkalmazásra, ezért is a felperes keresetének elbírálására a magyar bíróság joghatósággal nem rendelkezik. Az Egyezmény 3. cikke azt mondja ki, hogy a külföldön hozott választottbírósági határozatoknak is végrehajthatóknak kell minősülniük. Arról azonban nem tartalmaz rendelkezést az Egyezmény, hogy valamely választottbírósági ítéletet melyik bíróság előtt lehet megtámadni. Következtetés vonható le azonban az 5. cikk 1/e. pontja alapján arra, hogy az Egyezmény a megtámadást vagy abban az országban tartja megengedhetőnek, amelynek területén a választottbíróság működik, vagy pedig abban az országban, amelynek a jogát alkalmazták a választottbírósági eljárásban.

Az 5. cikk 1/c. pontja a végrehajtási eljárásban érvényesíthető kifogást tartalmaz. Azaz erre a jogszabályhelyre csak a már megindult végrehajtási eljárásban és a határozat végrehajthatósága tekintetében meghozott záradék fellebbezéssel történő megtámadásakor lehet hivatkozni.

Az 1994. évi LXXI. tv. felperes által hivatkozott szakaszai nem tartalmaznak olyan rendelkezést, hogy bármely külföldi választottbíróság határozatát a magyar bíróság előtt is meg lehetne támadni. A felsorolt illetékességi szabályok azt teszik egyértelművé, hogy a törvény hatálya csupán a Magyarország területén meghozott választottbírósági ítéletekre vonatkozik.

Az 1979. évi 13. tvr. IX. fejezetének 54. pontja általános eljárási lehetőséget rögzít polgári, családjogi, munkajogi vitákban, de nem tartalmazza a választottbírósági ítélet megtámadhatóságának a jogát és az erre vonatkozó joghatósági szabályokat. Ennek ellene mond az a tény is, hogy a tvr. külön fejezetben foglalkozik a külföldi választottbírósági ítélet (határozat) elismerésével és végrehajtásával, de a megtámadhatóság kérdésével ebben a fejezetben sem.

A 12/1962. (X. 31.) IM rendelet 1. §-ának a) pontja a Fővárosi Bíróság joghatóságát ugyancsak nem alapozza meg.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!